Šetření nálezu analyzátoru

Inspektoři SÚJB provedli dne 23. srpna 2006 kontrolu v Ústavu geotechniky fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (VUT Brno). Tato kontrola byla vyvolána nálezem radiometrického analyzátoru obsahujícího radionuklidový zářič Sr-90 (původně v majetku VUT Brno) ve společnosti pro likvidaci odpadu. Zářič byl v době nálezu neporušen a byl součástí analyzátoru. Z dozimetrických vlastností zářiče a z provedeného místního šetření vyplývá, že nemohlo dojít k ohrožení zdraví ani ke kontaminaci životního prostředí.

Závěrem provedené kontroly je zjištění, že VUT Brno nedodrželo povinnosti vyplývající z atomového zákona zejména tím, že používalo zařízení s uzavřeným radionuklidovým zářičem bez povolení a předalo radiometrický analyzátor k likvidaci přesto, že  radionuklidový zářič byl jeho součástí. Při řešení případu inspektoři SÚJB aktivně spolupracují s příslušnými útvary Policie ČR. Další informace budou průběžně zveřejněny na internetových stránkách SÚJB.