Skončil druhý den cvičení ZÓNA 2023

Opět dochází k operačnímu časovému skoku. Jednotlivé krizové orgány ministerstev a ústředních státních orgánů vydávají potřebná opatření obecné povahy pro naplnění krizových opatření stanovených Vládou ČR.