Slavnostní zasedání při příležitosti výročí 20 let od založení Českého programu podpory záruk MAAE

V úterý 31. října 2023 uspořádal SÚJB slavnostní zasedání při příležitosti výročí dvaceti let od založení Českého programu podpory záruk MAAE (Czech Republic Support Programme, CZSP). V rámci tohoto programu poskytují členské státy zárukové sekci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) technickou a finanční podporu tak, aby MAAE byla schopna co nejefektivněji plnit roli dozoru nad nešířením jaderných zbraní. Do okruhu prováděných aktivit CZSP patří především pořádání tréninkových kurzů, testování nových přístrojů, poskytování expertní činnosti nebo vývoj unikátních analytických metod pro detekci jaderných materiálů. Význam této spolupráce v rámci CZSP ocenili i přítomní zástupci MAAE a také přizvané partnerské úřady z finského STUK a slovenského ÚJD. Slavnostního zasedání se zúčastnili zástupci všech českých společností či organizací, které jsou společně se SÚJB do podpory CZSP zapojeny. Vybrané společnosti, které se CZSP dlouhodobě účastní a podílejí se tedy na jeho bezproblémovém průběhu již od doby jeho založení v roce 2003, byly ze strany SÚJB oceněny.