Státní úřad pro jadernou bezpečnost na cvičení s Armádou ČR trénoval svou schopnost čelit hybridním hrozbám

Během šestidenního cvičení SÚJB řešil komplexní krizovou situaci, včetně boje s dezinformačními kampaněmi. Role nepřítele se ujala Armáda ČR. Účastí na takto zaměřených cvičeních obě organizace plní jeden z cílů vytyčených Národní strategií pro čelení hybridnímu působení.

Cvičení probíhalo od 20. do 25. listopadu. Cílem bylo mimo jiné prověřit integritu SÚJB, jeho připravenost obhájit a udržet svou důvěryhodnost a schopnost plnit své úkoly i v mimořádně náročných podmínkách. „V SÚJB jsme dobře připraveni řešit technickou stránku případné mimořádné události. Musíme také zvládat zostřené emoce, které taková událost vyvolá ve společnosti. K tomu patří i účast na cvičení, kdy náš krizový štáb čelil tvrdé dezinformační kampani. Díky spolupráci s armádou jeho scénář dobře reflektoval výzvy současné doby,“ vylíčil některé aspekty cvičení ředitel sekce řízení a technické podpory SÚJB Michal Merxbauer.