Státní úřad pro jadernou bezpečnost na konferenci Symposium on International Safeguards 2022

Experti Odboru pro kontrolu nešíření zbraní hromadného ničení SÚJB se zúčastnili mezinárodní konference MAAE Symposium on International Safeguards 2022, zaměřené na sdílení poznatků a zkušeností v oblasti implementace záruk. Příspěvkem odborníků SÚJB byl e-Poster a odborný článek o implementaci záruk v České republice. Vedli také řadu úspěšných bilaterálních jednání se zahraničními partnery.

-   Se zárukovými pracovníky finského a slovenského dozorného orgánu probrali jejich zkušenosti s výstavbou a uváděním do provozu nového jaderného zdroje.

-   S účastníky ze Spojených arabských emirátů, kde byla také nedávno spuštěna nová jaderná elektrárna, navíc diskutovali i možnou spolupráci v oblasti vývoje a implementace technologie blockchainu do systému reportování zárukových dat. Tuto technologii lze využít zejména v rámci distribuované decentralizované databáze, která uchovává neustále se rozšiřující počet záznamů, chráněných proti neoprávněnému zásahu. Technologie blockchainu by umožňovala tyto záznamy vytvářet nebo vyměňovat přes internet, a přesto zcela bezpečně.

-   Se zárukovými pracovníky tureckého jaderného dozoru jednali o potenciální spolupráci a výměně zkušeností v implementaci a používání softwaru pro vedení evidence a kontroly jaderných materiálů.

Symposium on International Safeguards pořádá každé čtyři roky Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). Jedná se o platformu pro identifikaci výzev a příležitostí v oblasti záruk MAAE. Regulační orgány členských států, komunita výzkumu a vývoje, průmyslové podniky i občanská společnost zde mohou představit svůj výzkum, navazovat partnerství a sdílet nápady.