Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal povolení k výstavbě podkritického souboru VR-2 pro České vysoké učení technické v Praze

SÚJB tak včera rozhodl v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. b) zákona 263/2016 Sb., atomový zákon.

I když se v dnešní době zdá, že je svět vzhůru nohama a dobrých zpráv je málo, jednu pro vás máme. Po více než roce hodnocení, diskusí s žadatelem a pečlivé práce na obou stranách mohl včera SÚJB vydat povolení k výstavbě podkitického souboru VR-2. Jedná se o specifické jaderné zařízení, které k udržení štěpné řetězové reakce potřebuje externí zdroj neutronů. Tím je zajištěna inherentní bezpečnost jaderného zařízení.

Podkritický soubor VR-2 bude sloužit ke vzdělávacím a výzkumným účelům na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a doplní tak kapacitu dlouhodobě úspěšně provozovaného školního reaktoru VR-1. Zájem o výuku na školním reaktoru provozovaném FJFI ČVUT se stále zvyšuje a nový podkritický soubor umožní pokrýt vzdělávací potřeby většího počtu studentů z ČR i zahraničí.

Na posouzení pracoval tým expertů SÚJB a Státního ústavu pro radiační ochranu. Byla při něm hodnocena Předběžná bezpečnostní zpráva a další dokumenty, které jsou dle atomového zákona k žádosti přikládány. Jedná se o první povolení k výstavbě jaderného zařízení s jaderným reaktorem, které SÚJB vydává podle stávající právní úpravy. Následujícím krokem bude ze strany SÚJB povolení k provozu, o které plánuje České vysoké učení technické v blízké době požádat.