SÚJB hostil konzultační jednání k přípravě technického dokumentu MAAE, který analyzuje nedávné náročné situace na jaderných zařízeních

Mezinárodní agentura pro atomovou energii vydává sérii tzv. TECDOCs, tedy technických dokumentů. Jedním z nich je TECDOC "Analysis of recent challenging events recorded at nuclear sites and lessons-learnt by Member States“, na jehož přípravě se aktivně podílí i Česká republika. Přispívají do něj zástupci SÚJB i dalších subjektů jako CVŘ s. r. o., ÚJV Řež a. s., Jacobs Clean Energy s. r. o a SÚRO, v. v. i.

Čeští experti v dokumentu analyzují dvě extrémní události, které měly vliv na jaderná zařízení v České republice. Jedná se o povodně v roce 2002 a konvektivní bouře v roce 2021. Připravují také obecné kapitoly. V týmu jsou dále zastoupeny státy Belgie, Německo, USA, Korea a Argentina.

SÚJB ve dnech 22. – 25. 1. 2024 hostil konzultační jednání pro členy týmu. Jeho součástí byla i exkurze do obou výzkumných reaktorů v Řeži. Účastníci zde získali podrobné informace o povodních v r. 2002 a také o protipovodňových opatřeních, která se v areálu využívají. Nově zrekonstruovaná protipovodňová hráz je zachycena na fotografii.