SÚJB na mezinárodní konferenci o jaderném zabezpeční ICONS 2024

Od 20. do 24. května 2024 probíhá konference ICONS 2024 o jaderném zabezpečení. Tak se říká ochraně jaderných zařízení, materiálů a zdrojů ionizujícího záření před krádeží nebo jiným nezákonným činem. Škála možných hrozeb je pestrá a dynamicky se vyvíjí. Kybernetické hrozby, umělá inteligence, drony... Řada z nich přitom přináší i benefity. Experti SÚJB se konference aktivně účastní a diskutují se zahraničními kolegy budoucnost. Se svými projevy vystoupil i ministr zahraničních věcí Jan Lipavský a setkal se šéfem Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafaelem Grossim.

Experti SÚJB se konference ICONS 2024 neúčastní jen jako publikum. Vedoucí našeho právního oddělení vystoupil v panelu „Jak Vám /členským státům/ může IAEA pomoci“ s příspěvkem o přínosech mise IPPAS (Mezinárodní poradenská služba pro fyzickou ochranu IAEA) v České republice.