SÚJB vydal dokument Licenční požadavky na jaderné palivo pro nové dodavatele

Především z důvodu války na Ukrajině je nutné u evropských provozovatelů ruských typů elektráren (Česko, Slovensko, Finsko, Maďarsko a Rumunsko) hledat nové možnosti zajištění dodávek jaderného paliva. Jaderné palivo je jedna z klíčových položek při provozu jaderné elektrárny a je nutné mít každý typ palivového souboru vždy experimentálně a výpočetně ověřen tak, aby ho bylo možné bezpečně zavézt a provozovat v jaderném reaktoru. 

Obecné požadavky na hodnocení jaderného paliva jsou sice definovány Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE), nicméně aplikace těchto požadavků se v legislativním prostředí různých států liší. Experti z našeho Oddělení pro reaktorovou fyziku a bezpečnostní analýzy se tak spojili s regulačními orgány dotčených zemí a diskutovali s nimi společné licenční požadavky na jaderné palivo. Výsledkem toho je nový dokument v anglickém jazyce (Common positions on licensing requirements for the new VVER fuel supplies), ze kterého bude pro nové dodavatele patrné, jaké požadavky je nutné splnit při dodávání nového typu jaderného paliva. Při vytváření dokumentu byl kladen důraz na výstižnost a uvedení uceleného souboru požadavků, které se v rámci jednotlivých zemí ještě mohou lišit v požadovaném rozsahu.