SÚJB vydal povolení k prvnímu fyzikálnímu spouštění podkritického reaktoru VR-2 na FJFI ČVUT

Dne 1. 6. 2023 udělil SÚJB Českému vysokému učení technickému povolení k prvnímu fyzikálnímu spouštění podkritického reaktoru VR-2, které představuje první etapu uvádění jaderného zařízení do provozu. Během této etapy bude na podkritickém reaktoru VR-2 provedena řada testů, které budou mít za cíl ověřit jeho vlastnosti dané projektem a jeho připravenost pro další etapu spouštění a následně pro jeho provoz.

Inspektoři SÚJB několik měsíců posuzovali dokumentaci obsahující průkazy připravenosti jaderného zařízení na etapu spouštění a vyhodnocovali splnění všech relevantních požadavků daných Atomovým zákonem a jeho prováděcích předpisů.

Zároveň tým inspektorů SÚJB prováděl v průběhu výstavby podkritického souboru inspekci, aby bylo ověřeno, že zařízení odpovídá svému projektu a že byly dodrženy veškeré požadavky na montáž zařízení. Nyní probíhá příprava na brzké zahájení inspekce průběhu fyzikálního spouštění.

Podkritický reaktor VR-2 bude jediným reaktorem svého druhu provozovaným v ČR, bude hrát významnou roli při vzdělávání odborníků v oblasti využívání jaderné energie. Z hlediska jaderné bezpečnosti představuje poměrně nízké riziko, přesto musí splňovat odstupňovaným přístupem všechny požadavky kladené na jaderné zařízení.

Zahájení první etapy uvádění jaderného zařízení do provozu se zúčastnil rektor ČVUT Vojtěch Petráček i předsedkyně SÚJB Dana Drábová.