Umístění dvou jaderných bloků v Dukovanech povoleno

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) dnes vydal povolení k umístění dvou jaderných bloků v lokalitě Dukovany. Rozhodl tak v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

Na posouzení žádosti spolupracoval tým inspektorů SÚJB, specialistů Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., a dalších expertů. Správní řízení trvalo téměř 12 měsíců. Byla při něm hodnocena zadávací bezpečnostní zpráva a další dokumenty, které jsou dle atomového zákona k žádosti přikládány. „Z hodnocení nevyplynuly žádné skutečnosti, které by vydání povolení bránily,“ shrnula Dana Drábová, předsedkyně úřadu.

Při hodnocení správnosti a celistvosti předložené dokumentace se SÚJB mohl opřít o své dlouholeté znalosti daného území a jeho charakteristik, protože zde dozoruje bezpečnost čtyř stávajících bloků Elektrárny Dukovany.

Povolení SÚJB vydal na základě žádosti společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., podané 25. března 2020. Na webové stránce SÚJB bude zveřejněno po nabytí právní moci.

Aktualizace:

Žadatel o povolení (Elektrárna Dukovany II,, a.s.) se ještě v den vydání povolení (8. března 2021), vzdal práva na rozklad, povolení tak nabylo právní moci, a SÚJB jej zveřejňuje.