Únik radioaktivního jódu do životního prostředí ve Fleurusu

Při manipulaci s kapalnými radioaktivními odpady v Institutu pro radioaktivní prvky (IRE) v belgickém Fleurusu došlo dne 25. 8. 2008 k úniku jódu 131 v množství odpovídajícím efektivní dávce 160 mikrosievertů.

Při události nedošlo ke kontaminaci osob, ani nebyly překročeny osobní dávkové limity pracovníků IRE.