V prefektuře Fukušima proběhla mezinárodní konference k jaderné bezpečnosti

Ve dnech 15. - 17. prosince 2012 se ve fukušimské prefektuře konala Ministerská konference k jaderné bezpečnosti, kterou spolu s japonskou vládou pořádala vídeňská Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE).

Jejími spolupředsedy byli japonský ministr zahraničních věcí, p. Koichiro Gemba a náměstek ministra pro vědu, technologii a inovace Malajsie, p. Fadillah bin Hj. Yusof. Pozvání na konferenci přijali delegáti ze 116 zemí a 11 mezinárodních organizací.

Konference se konala ve městě Koriyama v multifunkčním veletržním a výstavním centru „Big Palette Fukushima“, které po silném zemětřesení následovaném ničivou vlnou tsunami loni v březnu fungovalo jako největší evakuační středisko v prefektuře.

Cílem konference bylo po jednadvaceti měsících posoudit nejnovější poznatky a ponaučení z havárie na jaderné elektrárně Fukušima Daiiči a zamyslet se nad možnostmi dalšího posilování jaderné bezpečnosti. Pro japonské pořadatele byla zároveň unikátní příležitostí k zmírnění negativního vnímání prefektury Fukušima v očích celosvětové veřejnosti. Zahraniční účastníci tak měli možnost blíže se seznámit nejen s postupem dekontaminačních a rekonstrukčních prací, ale i tradicemi a kulturou celé prefektury včetně samozřejmé ochutnávky místních specialit,  a osobně vyjádřit podporu jejím residentům.

Projevy přednesené během plenárního zasedání jsou zveřejněny na webových stránkách MAAE, kde naleznete i prezentace z odborné části konference.

Česká republika se ve svém národním vystoupení zaměřila na "pofukušimskou reakci", své přístupy k dalšímu posilování jaderné bezpečnosti a pomoc, kterou v této oblasti poskytuje dalším zemím. Jeho plné znění si můžete přečíst zde.

Prohlášení spolupředsedů konference, které bylo vydáno po skončení prvního dne zasedání, oceňuje japonskou stranu za záchranné a rekonstrukční práce i stabilizaci postižené elektrárny Fukušima Daiiči, připomíná nutnost transparentního šíření objektivních informací týkajících se fukušimské havárie a otevřenější komunikace o mimořádných událostech vůbec a také zdůrazňuje potřebu dalšího zvyšování jaderné bezpečnosti. 

(Zdroj: iaea.org)