Vláda schválila výroční zprávu SÚJB za rok 2022

Vláda ČR vzala na vědomí Zprávu o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o monitorování radiační situace na území České republiky za rok 2022 svým usnesení č. 214 ze dne 29. března 2023. SÚJB tyto dokumenty zveřejnil na svých internetových stránkách v rubrice Výroční zprávy.