Vláda schválila výroční zprávu SÚJB za rok 2023

Vláda ČR vzala na vědomí Zprávu o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o monitorování radiační situace na území České republiky za rok 2023 svým usnesením č. 220 ze dne  3. dubna 2024. SÚJB tyto dokumenty zveřejnil na svých internetových stránkách v rubrice Výroční zprávy.