Vstupujeme do dalšího kola hodnocení SMR NUWARD

Dnešním slavnostním podpisem Terms of Reference v Paříži vstoupilo do další fáze předběžné hodnocení projektu malého modulárního reaktoru NUWARD (EDF). SÚJB se na hodnocení podílí společně s dalšími regulátory z Francie a Finska a nově také z Nizozemí, Polska a Švédska. Předchozí fáze úspěšně odhalila rozdíly v přístupech regulátorů k hodnocení nového designu a naznačila projektantům možná úskalí v licencování. Nová fáze se má zaměřit na další bezpečnostní témata a oblasti, které dosud nebyly hodnoceny, např. požadavky na kontejnment či architekturu systémů kontroly a řízení.