Vyhořelé palivo z ÚJV Řež odvezeno z ČR

Přeprava vyhořelého jaderného paliva z ÚJV Řež do Ruské federace

Ve dnech od 1.12.2007 do 8.12.2007 proběhla přeprava vyhořelého jaderného paliva z výzkumných reaktorů Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy (ÚJV Řež a. s.) do Ruské federace za účelem jeho přepracování. Z provozovaného reaktoru LVR-15 byly odvezeny stovky kilogramů vyhořelého jaderného paliva s nízko (10%) i vysoko obohaceným uranem (36%, resp. 80%). Území ČR tak opustila většina jaderných materiálů nahromaděných během padesátileté existence ÚJV Řež, jejichž likvidace jako starých ekologických zátěží byla nařízena Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a finančně významně podpořena bývalým Fondem národního majetku ČR. Akce byla realizována pod hlavičkou iniciativy usilující o minimalizaci hrozby zneužití jaderných materiálů pro teroristické účely - GTRI (Global Treath Reduction Iniciative) jako součást programu zaměřeného na návrat paliva z výzkumných reaktorů do Ruské federace, RRRFR (Russian Research Reactor Fuel Return). Jedná se o trojstrannou iniciativu USA, Ruské federace a Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), viz též Program RERTR. Tomuto transportu předcházel návrat malého množství vysoce obohaceného uranu v prosinci 2004, převedení školního reaktoru VR-1 na ČVUT z vysoce na nízko obohacené palivo (který se tak stal vůbec prvním reaktorem využívajícím nové ruské palivo) v říjnu 2005 a přeprava jaderných materiálů a plutonia v říjnu loňského roku. ČR je první zemí EU, z níž k návratu vysoce obohaceného vyhořelého paliva do Ruské federace došlo. Slouží tak za modelový příklad pro další země, které se k podobně náročné akci chystají, a to jak ve smyslu zkušeností získaných při vytváření nezbytného legislativního rámce, tak při samotném technickém zajištění/řešení celé akce. Díky vysokokapacitním kontejnerům, které za účelem přepravy na zakázku MAAE vyrobila Škoda JS, a.s., se podařilo hlavní část materiálu odvézt v jediném transportu. Předpokládá se, že tyto kontejnery budou využity i pro potřeby dalších zemí. Na přípravě i vlastní realizaci se spolupodílely státní a soukromé organizace z ČR, USA, RF, tranzitních zemí a MAAE. Transport proběhl v plném souladu s velmi přísnými mezinárodními bezpečnostními a legislativními požadavky. Další informace naleznete v tiskové zprávě ÚJV Řež a.s..