Vyjádření SÚJB k poskytování služeb osobní dozimetrie

Státní úřad pro jadernou bezpečnost pravidelně provádí kontrolu služeb osobní dozimetrie jako služeb významných z hlediska radiační ochrany. Součástí této kontroly jsou i pravidelná srovnávací měření prováděná nezávislým subjektem. V současné době na území ČR působí dvě služby osobní dozimetrie s celostátním působením, které využívají pro účely osobní dozimetrie dva odlišné systémy – filmové dozimetry a OSL dozimetry. Vzhledem k tomu, že na některých pracovištích došlo v uplynulých dvou letech k přechodu z filmové na OSL dozimetrii, došlo také zákonitě k tomu, že u některých pracovníků byl zjištěn určitý posun vyhodnocovaných osobních dávek. Velmi hrubě se dá říci, že u dozimetrie OSL bylo pozorováno určité zvýšení hodnot oproti dozimetrii filmové. Toto zvýšení však bylo pozorováno pouze na některých pracovištích a u některých pracovníků. Při podrobnější analýze bylo zjištěno, že tento jev může souviset se specifickými dozimetrickými vlastnostmi OSL dozimetru. SÚJB proto zadal provedení dalších podrobnějších analýz, které by problém lépe charakterizovaly a příp. vedly k návrhu dalšího postupu.
Z hlediska dalšího používání OSL dozimetrů pro osobní dozimetrii není v současné chvíli ze strany SÚJB důvod pro omezení jejího používání. Výsledky oficiálních porovnávacích měření organizovaných SÚJB vykázaly pro všechny oprávněné služby osobní dozimetrie soulad s požadovanou tolerancí měřených hodnot pro standardní podmínky, které jsou při těchto srovnávacích měřeních požadovány.
Výsledky uvedené podrobné analýzy by měly být k dispozici do konce roku 2012 a SÚJB bude o výsledku informovat na svých webových stránkách.