Výsledky zkoušek pádu klastrů na I.bloku ETE

V nedávné minulosti vyvolaly pozornost veřejnosti zprávy o částečném nedosedání regulačních klastrů do spodních poloh v průběhu jejich pádu při rychlém odstavení reaktoru. Státní úřad pro jadernou bezpečnost sděluje, že po ukončení výměny paliva na I.bloku Jaderné elektrárny Temelín a po provedené úpravě i kontrole regulačních orgánů, proběhly opakovaně předepsané zkoušky pádu klastrů a jejich výsledkem bylo, že všechny dopadly do předepsaných spodních poloh.