Závěrečná zpráva z Mise IRRS v České republice

Po vypořádání připomínek byla finalizována závěrečná zpráva z mise IRRS (Integrated Regulatory Review Service) v České republice. Mise se konala v květnu roku 2023 na žádost vlády ČR. Tým 19 expertů Mezinárodní agentury pro atomovou energii z 18 zemí tehdy přezkoumal dohled nad všemi zařízeními a činnostmi využívajícími jadernou energii a ionizující záření, jakož i havarijní připravenost a odezvu na radiační mimořádnou událost, přepravu radioaktivních látek, vyřazování jaderných zařízení z provozu a kontrolu profesního a lékařského ozáření a ozáření obyvatelstva v ČR.

Z přezkumu vyplynulo, že je český dozorný rámec pro jadernou bezpečnost a radiační ochranu komplexní a robustní a Státní úřad pro jadernou bezpečnost coby národní kompetentní dozorný orgán naplňuje svou roli nezávislého regulátora.

Dokument si můžete přečíst zde.