Zkouška regulačních orgánů v JE Temelín

Státní úřad pro jadernou bezpečnost sděluje, že dne 6. 1. 2007 proběhla v Jaderné elektrárně Temelín pravidelná a plánovaná kontrola funkce regulačních orgánů (klastrů) na reaktoru 1. bloku. Při této zkoušce nedosedlo 32 klastrů (max. o 10 kroků v hydraulickém tlumiči). Limity a podmínky pro další bezpečný provoz bloku jsou dodrženy.

Výsledky zkoušek pádu klastrů