Aktuálně

20.09.2013 22:05

ČR přispěla k úspěšnému zakončení dalšího ročníku Generální konference MAAE

Ve dnech 16. – 20. září 2013 se ve vídeňském sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) uskutečnilo 57. řádné zasedání jejího vrcholného…


13.09.2013 10:50

Zárukoví inspektoři MAAE na Vysočině

Ve dnech 3. až 6. září 2013 proběhla v lokalitě odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka státního podniku DIAMO technická návštěva zárukových inspektorů…


11.09.2013 10:24

Podíl českého chemického průmyslu na čtrnáctém ročníku mezinárodního projektu OPCW “Associate programme”

Ve spolupráci s několika státy Úmluvy o zákazu chemických zbraní (dále jenom Úmluva), včetně České republiky, zahájila Organizace pro zákaz chemických…


29.08.2013 12:45

Únik radioaktivní vody v jaderné elektrárně Fukušima

V posledních dnech věnovala sdělovací média pozornost úniku radioaktivní vody z nádrží na JE Fukušima, ke kterému došlo 19. srpna t.r. Jednalo se o…


09.08.2013 08:25

Další výcvik zárukových inspektorů úspěšně zakončen

Ve dnech 28. července až 2. srpna 2013 proběhl v prostorách jaderné elektrárny Dukovany výcvikový kurz CIE (Comprehensive Inspection Exercise)…


05.08.2013 16:51

Únik chladiva z nízkotlakého systému havarijního chlazení primárního okruhu do kontejnmentu JE Temelín nepředstavuje zvýšené radiační riziko

Medium se dostalo do prostoru kontejnmentu v sobotu 3. srpna během odstávky prvního bloku na výměnu paliva. Stalo se tak při plánované zkoušce…


02.08.2013 13:48

Nákup energií úřadem

Státní úřad pro jadernou bezpečnost nakoupil elektřinu a zemní plyn pro své budovy a dva výzkumné ústavy transparentním a vysoce efektivním způsobem.…


19.07.2013 15:15

SÚJB: Je nepravděpodobné, že by nemoc bývalého ředitele fukušimské elektrárny souvisela s ozářením při havárii

Státní úřad pro jadernou bezpečnost reaguje na zprávu zveřejněnou českými médii 10. července 2013. Bývalý ředitel fukušimské jaderné elektrárny Masao…


10.07.2013 11:06

SÚJB povolil provozovateli jaderné elektrárny Temelín zvýšení projektového výkonu

Státní úřad pro jadernou bezpečnost povolil provozovateli jaderné elektrárny Temelín, ČEZ, a.s. zvýšení celkového tepelného výkonu prvního a druhého…


22.06.2013 12:32

V Praze se konalo zasedání Skupiny jaderných dodavatelů (NSG)

Ve dnech 10. až 14. června 2013 proběhlo v Praze pod vedením vedoucí Stálé mise ČR při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni RNDr.…


05.06.2013 08:41

Rady ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR k povodňové situaci

Informační leták Ústředního krizového štábu se základními radami od ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR pro občany v povodněmi…


04.06.2013 17:04

ENEF: Vážná diskuse i prostor pro úsměv

Na 8. Evropském jaderném fóru, které se v Praze uskutečnilo 30. a 31. května, byl prostor pro vážnou diskusi a občas i úsměv. Zatímco fórum zahájili…


30.05.2013 10:56

Výcvik specialistů členských států Úmluvy o zákazu chemických zbraní z Východoafrického regionu

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Generální ředitelství HZS a Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) společně zorganizovaly praktický…


29.04.2013 14:49

Mise MAAE o otázkách seismického ohrožení jaderné elektrárny Temelín

Na žádost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) České republiky,  se ve dnech 15. – 19. 4. 2013 uskutečnila mise Mezinárodní agentury pro…


26.04.2013 00:07

Dne 1. 5. 2013 vstoupila v platnost novela prováděcí vyhlášky 474/2002 Sb.

Při této příležitosti SÚJB pořádá seminář pro odpovědné zástupce a ostatní osoby, které vedou evidenci pro potřeby zákona 281/2002 Sb.