Aktuálně

12.02.2013 13:14

Pravděpodobný jaderný test v KLDR zaregistrovala i seismická stanice VRAC ve Vranově u Brna

Dne 12. února KLDR oznámila provedení předem avizované podzemní jaderné zkoušky. Jedná se již o třetí pokus, který navázal na testy z 9. října 2006 a…


03.01.2013 14:00

Hlavní úkoly Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v roce 2013

Posláním Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) je vykonávat státní správu a dozor při využívání jaderné energie a ionizujícího záření tak, aby…


02.01.2013 11:46

Národní akční plán k dalšímu posílení jaderné bezpečnosti Dukovan a Temelína dokončen

Dne 31.12. 2012  předal SÚJB Evropské Komisi „Pofukušimský národní akční plán k posilování jaderné bezpečnosti jaderných zařízení v České republice“.


19.12.2012 10:04

V prefektuře Fukušima proběhla mezinárodní konference k jaderné bezpečnosti

Ve dnech 15. - 17. prosince 2012 se ve fukušimské prefektuře konala Ministerská konference k jaderné bezpečnosti, kterou spolu s japonskou vládou…


11.12.2012 16:11

Problematika kontaminace prasete divokého v ČR

Vyšší kontaminace 137Cs v mase prasete divokého (dále jen divočáků) byly zaznamenány v České republice již krátce po havárii JE Černobyl v roce 1986.…


30.11.2012 11:18

ČEZ požádal SÚJB o povolení k umístění dvou nových bloků v Temelíně

Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost byla dnes, 30. listopadu 2012, doručena žádost o povolení umístění stavby dvou nových jaderných bloků v…


31.10.2012 14:29

Vyjádření SÚJB k poskytování služeb osobní dozimetrie

Státní úřad pro jadernou bezpečnost pravidelně provádí kontrolu služeb osobní dozimetrie jako služeb významných z hlediska radiační ochrany. Součástí…


05.10.2012 10:52

Vyjádření SÚJB k Sdělení Evropské Komise k výsledkům zátěžových testů

Evropská komise představila na tiskové konferenci dne 4. října 2012, ústy svého komisaře Güntera Oettingera, dokument „Sdělení Komise Radě a…


21.09.2012 17:42

Mise WANO na Jaderné elektrárně Dukovany

Světová asociace provozovatelů jaderných elektráren (WANO) vyslala na Jadernou elektrárnu Dukovany 22 expertů z 9 zemí, kteří mají za úkol sledovat…


31.08.2012 17:06

Ve Vídni byla přezkoumávána jaderná bezpečnost ve světle havárie na japonské elektrárně Fukushima Daiichi

Ve dnech 27. – 31. srpna 2012 ve vídeňském sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) pod vedením Li Ganjie/ho z Číny proběhlo 2.…


22.06.2012 10:29

Vydáno Povolení k náběhu 2. HVB ETE

SÚJB vydal dne 22.6.2012, na základě svých specializovaných kontrol, v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb. § 9 odst.1e) (Zákon o mírovém využívání…


04.06.2012 22:19

Hodnotící konference ve Vídni potvrdila vysokou úroveň bezpečnosti při nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady v ČR

Ve dnech 14. – 23. května 2012 ve vídeňském sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) proběhla 4. hodnotící konference Společné úmluvy o…


15.05.2012 13:32

Byly vypsány malé výzkumné projekty MAAE na rok 2012

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) zveřejnila program koordinovaných výzkumných aktivit (Coordinated Research Activities) na tento rok. …


27.04.2012 08:08

Závěrečná zpráva ze zátěžových testů zveřejněna

Skupina evropských jaderných regulátorů (ENSREG) včera schválila souhrnnou zprávu z proběhlých zátěžových testů jaderných elektráren včetně přehledu…


21.03.2012 15:47

Událost na ETE ze dne 19.3.2012, netěsná ucpávka doplňovacího čerpadla

Dne 19.3.2012 v 00:12 došlo k zvýšenému nátoku do jímky speciální kanalizace na 2. hlavním výrobním bloku na JE Temelín. Následně byla identifikována…