Seminář k nové legislativě pro držitele povolení v intervenční radiologii (Lékařský dům ČLS JEP, Praha, 9.2.2017)