Opravdu se rentgenů v zubním lékařství nadužívá?

SÚJB opravdu má informace, že počty rentgenových vyšetření rostou. Rostou zejména proto, že se zvyšují počty přístrojů nové generace, které stomatologové používají, a které neoddiskutovatelně vedou k lepší zdravotní péči a předcházení vážných onemocnění a komplikací při léčbě. Prokazatelně však klesají dávky, které pacienti při jednotlivých vyšetřeních obdrží. A zejména v případě zubů se jedná o dávky velmi nízké (v mikro Sv). Přínos dobré a včasné diagnózy v tomto případě jednoznačně převažuje nad zanedbatelným rizikem z ozáření.

Dalším faktorem je také rostoucí počet provedených zubních vyšetření v přepočtu na sto tisíc obyvatel.

SÚJB důsledně kontroluje dodržování principů radiační ochrany při použití zdrojů ionizujícího záření. Na základě výsledků této kontrolní činnosti lze konstatovat, že úroveň radiační ochrany při aplikacích ionizujícího záření v medicíně je v ČR na vysoké úrovni, a to i ve srovnání s nejvyspělejšími zeměmi.

Pokud je tedy dané vyšetření pomocí ionizujícího záření správně indikováno, odůvodněno a aplikováno, je riziko s ním spojené vždy vyváženo přínosem pro vyšetřovanou osobu.

Následující dva obrázky uvádí srovnání počtu provedených zubních vyšetření s incidencí rakoviny štítné žlázy u mužů a u žen.