Při rentgenování již není potřeba používat ochranné stínící prostředky pro pacienty

Reagujeme na časté otázky k ukončení používání ochranných pomůcek pro pacienty při rentgenování:

Dozvěděl jsem se, že při rentgenování již není potřeba používat ochranné stínící prostředky pro pacienty. Je to pravda? Jaký je názor SÚJB?

Odpověď SÚJB:

Ano, je to pravda. Tento přístup vyplývá z Evropského konsenzu k používání pacientských ochranných stínících prostředků, který lze nalézt zde: https://insightsimaging.springeropen.com/articles/10.1186/s13244-021-01085-4.

Tento konsenzus přijaly nejvýznamnější evropské odborné společnosti v oblasti lékařského ozáření a reaguje na dříve vydaný obdobný americký konsenzus. Ke změně v používání ochranných pomůcek nyní dochází po celém světě a je motivovaná především faktem, že většina radiologie je dnes téměř výhradně digitální a u digitálních snímků dochází k znehodnocení celého snímku, pokud se v něm někde objeví taková kontrastní pomůcka. Negativa tohoto mnoho let používaného opatření tak přebila jeho pozitiva, která se navíc v průběhu posledních let na základě nejnovějších poznatků ukázala jako významně nižší, než se dlouhodobě předpokládalo.

Existují dvě možná umístění těchto pomůcek, která mají různý potenciální vliv na kvalitu snímku:

  • V případech, kdy se ochranné stínící prostředky umisťují v primárním svazku, anebo blízko něj, mohou překrýt vyšetřované orgány nebo technicky znehodnotit kvalitu celého snímku. Proto by se podle nového stanoviska tímto způsobem tyto pomůcky neměly využívat.
  • V případech, kdy se tyto prostředky umístí mimo přímý svazek záření, nemohou snímek nijak znehodnotit. Ale v takovém případě ani neposkytují žádnou ochranu proti záření – nijak neovlivňují míru ozáření pacienta. Je tak zcela zbytečné je používat.

Ochrana citlivých orgánů a obecně ochrana pacientů před zářením je v dnešní době zajištěna jinými vhodnějšími prostředky, přičemž většina z nich se aplikuje před samotnou expozicí (jde např. například o optimalizaci vyšetřovacích protokolů). Pokud ovšem pacient, který byl poučen o nevhodnosti ochranných pomůcek, na jejich použití i nadále vyloženě trvá, lze je použít, ovšem ideálně tak, aby nekompromitovaly snímek. V takovém případě ale půjde pouze o psychologickou podporu.

V ČR podporuje tento konsenzus vedle SÚJB také Ministerstvo zdravotnictví a české odborné společnosti, které se zabývají lékařským ozářením. Připravuje se informační kampaň, jejíž součástí bude také vydání výše uvedeného konsenzu v českém překladu v tzv. Rentgen bulletinu (bude k dispozici na této stránce: https://www.suro.cz/cz/publikace/lekarske-ozareni) a oficiální prohlášení SÚJB, Ministerstva zdravotnictví, Radiologické společnosti ČLS JEP, Společnosti radiologických asistentů a České společnosti fyziků v medicíně, že se s tímto konsenzem ztotožňují.

Zároveň Ministerstvo zdravotnictví upravuje a dokončuje Národní radiologické standardy (vycházejí na webu https://www.mzcr.cz/category/programy-a-strategie/lekarske-ozareni/narodni-radiologicke-standardy/), v nichž bude tento přístup také upraven. V již existujících standardech je tento přístup pojat správně v Národních radiologických standardech skiagrafie dětí (https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/11/Vestnik-MZ_14-2022.pdf) a Národních radiologických standardech mamografe (https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Vestnik-MZ_3-2021.pdf). Naopak nesprávně (neaktuálně) je v tuto chvíli uvedeno používání ochranných prostředků v Národních radiologických standardech skiagrafie dospělí (https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/17047/37091/V%C4%9Bstn%C3%ADk%20MZ%20%C4%8CR%203-2019.pdf), u nichž již Ministerstvo pracuje na jejich aktualizaci.