Povinná příloha k Registračnímu formuláři - A2

  • Doklad prokazující odbornou způsobilost fyzické osoby pro registrovanou činnost nebo doklad prokazující odbornou způsobilost pro registrovanou činnost alespoň jednoho ze členů statutárního orgánu, je-li žadatelem právnická osoba (= neověřená kopie dokladu o vzdělání žadatele + osoby s výučním listem bez maturity dokládají ještě čestné prohlášení o délce praxe)