Ochrana měřicí a detekční techniky s ohledem na možnost stanovení kontaminace radionuklidů emitujících záření alfa pro potřeby kontrolní činnosti SÚJB