Dekontaminace a likvidace CB-látky uzavřené v pevném obalu