Metodika pro měření hmotnostní aktivity Cs137 ve skotu za živa