Stanovení výskytu síran-redukujících bakterií (SRB) na lokalitách určených pro ukládání VJP