Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Časté rentgenování 14.01.2008 08:24:32

(Vložil(a): )
Re: Časté rentgenování 23.05.2024 11:30:04
Dobrý den, moje dcera (24 let) absolvovala CT hlavy s piersingem v nose (nešel jí sundat). Je to pro ni nějak nebezpečné? Děkuji.(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,
CT hlavy s piercingem v nose nebylo pro vaši dceru nebezpečné.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 05.04.2024 13:26:10
Dobrý den, chci se prosim zeptat na škodlivost vyšetření,jež jsem za posledni půlrok musela projit po prodělane operaci a následným komplikacim. Zvláště mám obavy z poslednich dvou měsiců vytíženych RTG vyšetřeními, které mi byly provedeny diky nezařaditelnym bolestem hlavy. Děkuji za zhodnocení

11.8.2023-RTG Plic
8.9.2023- CT-Biopsie pod navigaci
5.12.2023- CT břicha
6.12.2023- CT-punkce lymfokély
17.01.2024-CT mozku nativ
22.01.2024-CT ledvin a moč.cest
5.02.2024- RTG zubů
12.03.2024-RTG krční páteře
25.03.2024-RTG nosnich dutin,ORL
5.04.2024-RTG zubů

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

bez znalosti expozičních parametrů nelze přesný součet radiační zátěže provést. Odhadem se bude jednat o efektivní dávku několik desítek mSv. Taková dávka není škodlivá, zvláště když zohledníme benefit, který vyšetření přinesla pro zjištění příčin vašich onemocnění.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 09.03.2024 11:20:02
Dobrý den, má otázka je trošku jiná. Je rentgenové záření povoleno používat i v jiných případech, než z důvodu lékařsky nezbytných? (řekněme např. rentgenologický výzkum pohybu bránice při pěveckých činnostech). Jak je to legislativně upraveno? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Doplnění a upřesnění předchozí odpovědi:

Dobrý den,
V případě, že při výzkumu má být používáno lékařské ozáření, podle zákona o specifických zdravotních službách se postupuje jako v případě ověřování nezavedených metod (tj. podle § 33 – 35 zákona č. 373/2011 Sb.). Podle § 35 tohoto zákona výzkum, při kterém jsou osoby zařazené do studie rentgenovány, nikoliv "z důvodů lékařských", ale kvůli výzkumu, může provádět pouze poskytovatel zdravotních služeb, kterému ministerstvo zdravotnictví udělilo povolení k takovému výzkumu. Ministerstvo při vydávání takového povolení bude mimo jiné také posuzovat zdůvodnění použití lékařského ozáření. Pokud usoudí, že zdůvodněné není, takový výzkum nepovolí, a tím pádem by bylo protiprávní takové ozáření provádět.
Pokud by se Ministerstvo v takovém případě obrátilo na náš úřad o radu, pravděpodobně bychom jim poradili, aby posoudili, zda riziko spojené s ozářením je vyváženo potenciálním přínosem pro jednotlivce a společnost, které lze z výzkumu očekávat, a to na základě následujících skutečností:
• Celková míra ozáření jednotlivých účastníků výzkumu,
• Jejich věk a počet,
• Důvod provádění takového výzkumu,
• Očekávané výstupy a jejich očekávaný vliv v praxi.


Dobrý den,

předpokládám, že ve vašem případě, při "výzkumu pohybu bránice při pěveckých činnostech" hodláte používat rentgenové záření, rentgenové snímky (dále jen rtg), tedy metodu používanou, zavedenou.
Provádět takový "výzkum", resp. ověřovat nové postupy lze pouze za podmínek stanovených v § 33 – 35 zákona č.373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách (dále jen zákon).
Podle § 35 tohoto zákona "výzkum", při kterém jsou osoby zařazené do studie rentgenovány, nikoliv "z důvodů lékařských", ale kvůli výzkumu, může provádět poskytovatel zdravotních služeb, kterému ministerstvo zdravotnictví (MZ) udělilo povolení k takovému "výzkumu".
MZ by k žádosti o povolení nevyžadovalo závazné stanovisko Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle § 35 písm. i) zákona, a to proto, že rtg je metodou zavedenou (viz vysvětlení výše).


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Caste rentgenovani - Indikace rentgenovani 16.02.2024 14:54:23
Přeji dobrý den
Lze, dle platné legislativy, považovat lékařské vyšetření za použití ionisujícího záření (skiagrafii) správně indikovanou (k potvrzení aplikujícím odborníkem - lékařem specialistou v radiologii) v případě, že je elektronická žádanka sepsána a podepsána nelekařským zdravotnickým pracovníkem (sestrou)?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,
žádanka k vyšetření s lékařským ozářením musí být dle zákona o specifických zdravotních službách vždy vytvořena indikujícím lékařem – bez ohledu na to, zda jde o papírovou či elektronickou žádanku. Proto opravdu nelze takové vyšetření považovat za správně indikované.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 19.01.2024 17:49:11
Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu. Ze zdravotních důvodu jsem za poslední 2 roky absolvoval 3x CT vyšetření epigastru, 2x CT vyšetření močového měchýře a ledvin a 1x HRCT vyšetření plic. Mám velký strach z tohoto rentgenového ozařování. Je táta celková davka CT vyšetření hodně nebezpečná pro zdraví? Kolik záření jsem celkem obdržel? Děkuji ta odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Vaše rtg vyšetření provedená ze zdravotních důvodů jsou zdůvodněná. Celková dávka z těchto diagnostických CT není pro zdraví nebezpečná. Není tedy důvod mít z tohoto ozařování strach.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 28.11.2023 14:58:28
Dobrý deň,

Je nutné použiť ochranné pomôcky pri RTG bedrových kĺbov? 14 ročnému synovi robili RTG a nedali mu nič ako ochranu. Počula som že teenageri by mali mať aspoň ochranu gonad. Druhá otázka, má vyššie riziko z ožiarenia teraz? Obávam sa aby nemal žiadne následky. Mam právo pýtať si tieto ochrany a kde si môžem zistiť za akých podmienok by sa mali používať. Ďakujem za odpoveď.
(Vložil(a): Katarína)
Dobrý den,

ne, nutné to není. Použití ochranných pomůcek není podmínkou "správně" provedených rtg vyšetření, ani nijak významně nesnižuje celkovou efektivní dávku. Je na aplikujícím odborníkovi (pracovníkovi, který rtg vyšetření provádí) zda bude ochranná pomůcka použita. Právě tato osoba nejlépe zváží případné přínosy použití ochrany nebo její negativa (překrytí diagnostické informace).


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 21.11.2023 15:35:56
Dobrý den, v roce 2019 jsem měla nehodu a prodělala jsem během dvou měsíců opakované CT mozku (byla jsem v bezvědomí, takže ani nevím, kolik přesně, snad 4x - 5x). Poté jsem v roce 2022 prodělala jedno CT mozku na pohotovosti kvůli zmatenosti (podle mě asi zbytečně), teď mi neurolog doporučil opět CT mozku kvůli závratím a poruše rovnováhy. Takže moje již asi 6-7 CT mozku v posledních letech. Jiné CT jsem za svůj život neměla, jen běžné RTG končetin, hrudníku a zubů. Kromě toho několikrát do roka absolvuji dálkové hodinové lety (12-14h) mimo Evropu. Začala jsem mít obavy, zda tolik CT stále jednoho místa nemůže vyvolat (v budoucnosti) rakovinu mozku nebo přilehlých oblastí, které se ozařují? Děkuji moc za odpověď a za Váš čas.. E
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

není prokázáno, že by dávka z opakovaných radiodiagnostických vyšetření byla v přímé příčinné souvislosti s onemocněním, na které se ptáte.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 17.11.2023 19:41:29
Dobrý den,
podstoupila jsem CT vyšetření hrudníku - celkem 3 expozice + úvodní centrování. Všude se píše, že vyšetření trvá několik vteřin, ale přístroj "vrčel" mnohem déle. Poslední snímek se nepovedl a dělal se znovu. V pauze mezitím přístroj vrčel několik minut, až jsem měla chuť utéct. Může CT přístroj být v chodu (vydávat zvuk) i ve chvíli, kdy nevydává radiaci?
Začaly mě napadat scénáře, že třeba zdravotnický personál zapomněl mezi snímky CT vypnout, ale to snad doufám není možné. :-) Jen mě překvapil ten dlouhý čas hluku přístroje.
Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

toto je otázka na zdravotnický personál, který vyšetření prováděl. Proč a kdy přístroj "vrčel" (zda jen při ozařování) je subjektivní pocit, který nedokážeme vyhodnotit.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Časté rentgenování 23.01.2024 15:11:11
Dobrý den,
dala jsem na Vaše doporučení a zeptala se přímo personálu. Byla jsem ubezpečena, že šlo o vrčení chladícího systému, v ten čas přístroj fungoval bez emisí záření, dávka v rámci celého vyšetření byla standardní a plně pod kontrolou. :-)
Píšu to zde pro další účastníky, pokud by je napadly podobné obavy jako mě. :-)

Vám z SÚJB děkuji za Vaši práci a za toto velmi cenné fórum, kde se věnujete našim dotazům. Jste skvělí! :-)
Ať se Vám daří!
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

jsme rádi, že jste dostala od personálu tuto informaci a rozptýlili tak Vaše obavy z bezdůvodného ozáření. Též děkujeme za slova chvály :)
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Denzitometrie a mamograf 11.11.2023 15:18:38
Dobrý den, jaký je nutné časové rozmezí mezi vyšetřením na mamografu a denzitometrií? Děkuji za odpověď. DL
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

odstup mezi vyšetřeními není nutný.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Mamograf a Denzitometrie 10.11.2023 20:17:43
Dobrý den, čeká mě nyní mamograf a denzitometrie(vše po 2 letech) Jaký časový rozestup mezi těmito vyšetřeními doporučujete? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

rozestup mezi vyšetřeními není nutný.(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 10.11.2023 12:53:53
Reaguji na odpověď 09.11.2023 17:15:35 ...
Děkuji, já nyní neřeším zpochybnění rozhodnutí lékaře.
Píšete prosím že je moje zátěž vyšší o kolik byla vyšší než je třeba průměr v mém věku. Lze říct procentuálně o kolik se třeba zvýšila šance na vážné onemocnění ze záření? Nějaké informace jsem našel na Xrayrisk, kde mi vychází že moje šance je touto dávkou o cca 0,75% vyšší šance oproti spontánnímu výskytu rakoviny. Nevím zda se tomu dá věřit, jelikož tam jsou hodnoty nižší než je v ČR běžná praxe. Když mi doporučujete o upozorňování lékařů, tak je asi dávka už vcelku vysoká? Lékaře jsem upozorňoval a bohužel dostanete odpověď že buď reverz nebo podstoupit CT... Dají se nějak zmírnit následky těchto vyšetření?

Mnohokrát Vám děkuji
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

SÚJB nedisponuje takovou databází lékařského ozáření, ze které by bylo možné porovnávat jaké počty rtg vyšetření pacienti ve vašem věku absolvovali. Vycházela jsem z obecných zkušeností. Literatura uvádí, že přibližný úhrnný koeficient nádorů vedoucích ke smti je 5 % na 1 Sv (1000mSv). V kontextu vaší radiační zátěže, která je velmi nízká, maximálně v několika jednotkách, max. desítkách miliSv, tedy možná až tisíckrát, ale určitě 100 x nižší, je obava z nádorového onemocnění vedoucího ke smrti neopodstatněná. Věřte, že moje doporučení, abyste lékaře o svých obavách z absolvování mnoha snímků informoval, nevyplývá z vysoké radiační zátěže. Je to správné upozornění, že má každý lékař opravdu zvážit nutnost provedení dalšího lékařského ozáření. Následky rtg vyšetření u vás neočekávám, považuji za neodůvodněné se takovými obavami zabývat.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 09.11.2023 17:15:35
Dobrý den, moc bych Vás rád poprosil o pomoc.
Za poslední dva roky jsem měl vícero potíží a byl jsem celkem na 2x celotělové CT vyšetření (1x s kontrastní látkou) 2x CT mozku, CT C páteře a CT dutin. Pak RTG 2xbřicha, 2x dutin,4x zuby a 2x C páteř.

Jako dítě jsem měl také nějaké RTG plic, hlavy, ruky....

Nechal jsem si dávku spočítat a byla mi vypočítána přibližně na 38mSv.
Mohu se Vás zeptat na Váš laskavý názor ohledně dávky a co z ní pro mě plyne na nebezpečí?

Nikdo z lékařů mi nějak nechce říct, všichni mi říkají furt jen že vyšetření bylo důležité atd...

Jsem muž a je mi 26let.

Mnohokrát Vám děkuji
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

vaše radiační zátěž za poslední roky přestože byla vyšší, neznamená pro vás nebezpečí. Pokud lékaři považují vyšetření za důležitá pro vaše zdraví, SÚJB, bez konkrétních informací, nemůže stanovisko lékařů zpochybňovat.
Jediné, co můžeme doporučit je to, že každého lékaře, který vás na vyšetření posílá, budete o častém rentgenování informovat.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 09.11.2023 13:07:59
Dobrý den,
Prosím je třeba mít strach z mých dosavadních provedených vyšetření doposud? Kvůli panicke poruše, která mi byla diagnostikována po kovidu jsem byla pro vyloučeni nějakých onemocnění poslána v prubehu par měsíců na rentgen plic 3x, rentgen páteře, vyšetření srdce na nukleární medicíně, rentgen dutin. Jako dítě jsem měla ještě asi 3x rtg dutin a lebky, pro skolioticke držení dříve 2x rentgen páteře. Několik zubních rentgenu, občas rentgen kotníku nebo prstu. Pro mou diagnózu je to stresující, mám strach, ze jsem svému tělu ublížili a do budoucna je větší riziko pro vznik onkologických onemocnění?
A poslední dotaz, mám mírne otoky nártu s mám jít na lymfoscintigrafii dolních končetin, aby mi dr mohla napsat lymfodrenaze, bojím se na toto vysetreni už jít, nevím kolik bych si ještě pritizila. Je mi 28let.
Děkuji a přeji hezky den Hanka
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

není třeba mít strach z dosavadních vyšetření a ani není důvod neabsolvovat lymfoscintigrafii dolních končetin kvůli otokům.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
CT počet snímků 06.11.2023 11:48:50
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kolik je přípustných CBCT lebky (ortho) vyšetření během jednoho dne z hlediska zatížení pacienta. Jak moc by ovlivnilo např. 4CBCT během jednoho dne. Jde mi o velikost dávky, zda by mohla uškodit, nebo zdali je lepší udělat např. 2 CBCT a za určitou dobu třetí, poté čtvrté.

Děkuji moc
Kopecký
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

o počtu vyšetření, způsobu rtg zobrazení a o tom, v jakém časovém odstupu se rtg vyšetření provede, rozhoduje lékař. Toto není v kompetenci SÚJB. Efektivní dávka z dentálního cone–beam CT je sice vyšší (cca až 10 x), než např. z OPG snímku, ale stále je nízká.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 24.10.2023 16:16:52
Dobrý den,
Prosím mám dotazy ohledně mých dosavadních diagnostických vysetreni. Je mi 34. Loni jsem absolvovala více vyšetření, tak jsem si zjistovala má rtg vyšetření doposud.
Rok 2000 rtg hlavy
Rok 2002 rtg lebky
Rok 2007 rtg dutin
Rok 2010 rtg kotník
Rok 2017 rtg krční pater
Rok 2018 rtg prstu
Rok 2019 rtg prstu
Rok 2020 rtg kotník
Rok 2020 rtg krční pater
Rok 2022/ leden 2x rtg plíce srdce
Rok 2022/ březen spect myocardu
Rok 2022/ duben 1x krční a 1x hrudní pater
Rok 2022/ červenec 1xlymfoscintigeafie DKK

V příběhu těchto let určitě ještě tak 8x OPG snímek u zubaře.
Prosím mohu se zeptat. Jak velká je má dosavadní radiační zátěž? Rtg pracovník mi do e-mailu napsal, ze ze všech dávek rtg hlavy a končetin, plic, a páteře jsem mohla dostat dávku tak 0,8mSv, což se mi zda divné, když třeba u krční páteře jsem se zde docetla, ze dávka je třeba i 0,5mSv. je má souctova radiační zátěž třeba už nějak významnější, mám mít už fo budoucna trochu obavy kvůli vzniku onkologických onemocnění, kvůli diagnostickým vysetrenim, kterých bylo opravdu dost. Pořad na to myslím a mám strach, ze budu muset třeba v budoucnu nějaká jiná vyšetření absolvovat.

Díky s pozdravem Pavla

(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

vaši dosavadní radiační zátěž nelze bez znalostí bližších informací (např. konkrétně použitých expozičních parametrů) o vyšetření určit a vypočíst tak dávku součtovou. Zjednodušeně, hrubým odhadem lze říci, že součtová efektivní dávka bude v jednotkách mSv, což je velmi nízká dávka, při které je velmi nízká pravděpodobnost, že by ozáření mohlo zapříčinit onkologické onemocnění. Není důvod se obávat a myslet na to, že kvůli diagnostickému zdůvodněnému radiologickému vyšetření onemocním.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
časté rentgenování 17.10.2023 15:41:57
Dobrý den, měl jsem :
2.10.rentgen zubu
9.10.denzitometrie
12.10.ablace srdce 240 minut
Neni tolik rentgenování škodlivé?
Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

Vámi uvedené rentgenování pro Vás není škodlivé. Mírně významnější dávku jste obdržel při ablaci srdce. U zubního vyšetření a při vyšetření kostním denzitometrem je dávka z vyšetření velmi nízká.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 13.10.2023 09:35:29
Dobrý den, je mi 36. Jako teenager jsem měla asi 2x rtg kotníku, 1x zápěstí, 1xdutin a 1x krční páteře. Od roku 2018 chodím jednou ročně na rtg krční páteře kvůli blokační a následným posláním na rehabilitace. Takže to je dalších cca 5rtg krční páteře. Na štítné zlaze mám zalecene uzly. Letos jsem měla kromě rtg krncni páteře také 1x rtg hrudní páteře a po prodelanem kovidu 3x snímek srdce plíce(nebolí hrudniku, někdy píšou rtg srdce a plíce a někdy napsali jen hrudník, ale předpokládám, ze je to ten samy snímek) ten jsem měla vždy po 14dnech od sebe. Mám teď absolvovat kvůli bušení srdce krom klasického kardio vyšetření také spect myocardu. Lékař mi říká, ze je rám údajně minimální radiační zátěž, ze je to jiný princip než rtg a ze se radiofarmakum údajně z těla téměř všechno vyloučí. Prej se jen děla korekce snímku nějakým Low dose tomografem. První otázka prosím, jak moc je zatezove pro tělo spect myocardu a zda není velké riziko, když jsem už letos měla několik snímku rtg hrudniku a krční a hrudní páteře? Druhy dotaz je prosím, jak velkou radiační zátěž jsem mohla za dosavadní život fo těla dostat z cca 6xrtg krční pater,1xdutiny, asi 3xkotnik,určitě zápěstí nebo prst parkrat jako dítě, 1xhrudni pater, cca 6 snímku OPG, 3xsnimek hrudniku a nyní ten spect myocardu. Mám trochu obavy, ze je to při součtu dávek už nějak hodne navíc tento rok je jich bohužel více v krátkém časovém intervalu, jestli už to není nebezpečné a není třeba se obávat, ze buňky v tele můžou být nějak náchylnější nebo už třeba nějakým způsobem poškozené. A poslední otázka bohužel mě do budoucna asi ještě par snímku rtg páteře bude občas pro sledování čekat, ale uz budu asi i kontrolní rtg odmitat. Je další rentgenování celkové nebo napr oblasti krku a krční páteře uz více rizikové kvůli predeslym rtg za život pro vznik nebezpečného onemocnění? Děkuji Markéta
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

Všechna vyšetření, která jste absolvovala, jsou vyšetření s velmi nízkou radiační zátěží, což platí i pro spect myocardu. U tohoto vyšetření vám lékař perfektně popsal jeho princip (použije se radiofarmakum s krátkým poločasem rozpadu, které se z těla téměř všechno vyloučí). Vaše součtová radiační zátěž, i když některá vyšetření byla provedena v krátkém časovém intervalu a opakovaně, není pro vaše zdraví nebezpečná. Není důvod se obávat, že buňky jsou nyní náchylnější a už vůbec ne, že jsou poškozené.
Doporučujeme konzultovat s lékařem nutnost kontrolních rtg, ale není důvod diagnostické snímky primárně odmítat.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Časté rentgenování 17.10.2023 10:58:21
Dobrý den, děkuji za uklidnění. Takže jestli to chápu správně a jak jsem se z některých dotazu docetla, ze se dávky sčítají( je neprijemne, ze člověk nevi , co se mu v životě ještě postaví fo cesty a kdy bude muset ještě další rtg absolvovat) ale nemělo by dojít k poškození buněk ve smyslu vzniku onkologického onemocnění ani z opakovaného záření například pořad na tu samou oblast? Nebo z dávek více různých zareni, které člověk musí podstoupit během krátkého období několikrát? Jinak strašně moc děkuji za vaše stránky a vás čas, který věnujete odpovědim a tím pádem uklidnovani lidi.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

ano, pochopila jste výklad správně. Ani po opakovaných diagnostických vyšetření není důvod mít strach z onkologického onemocnění.(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 05.10.2023 00:18:54
Dobrý den,
Letos jsem kvůli zdravotním problémům a plánované operaci , musela podstoupit následující vyšetření
2/2023 RTG páteře
3/2023 RTG palce
5/2023 RTG polykaci akt
8/2023 mamograf
9/2023 RTG bricha
9/2023 RTG Plic
9/2023 CT bricha
10/2023 CT mozku

Vyšetření konečně po mnoha letech odhalila příčinu mých zdravotních problémů ( některá byla kontrolní - mamograf a RTG ruky).

Nicméně se mi to zdá hodně, i když zřejmě jiná možnost nebyla. Měla bych mít nějaké obavy z množství oráření, či mohu být v klidu.

Velice děkuji za odpověď


(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

všechna vyšetření, která jste absolvovala, byla zdůvodněná, jednalo se o diagnostické výkony. Z dávky, kterou jste obdržela, nemusíte mít obavy.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Časté rentgenování 05.10.2023 17:58:09
Dobrý den,dnes mi byl dělán RTG zubů při jednom z nich se rentgen uvolnil a opřel se mi přímo o část hlavy kde je spánek, než si paní zubařka toho všimla stihla udělat snímek, mám se něčeho obávat?Rentgen se mi o tu část opřel,děkuji za informaci
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

je obtížné posoudit z vašeho popisu, co se skutečně stalo. Jediným řešením je vznést dotaz na paní zubařku, která musí vyhodnotit, zda se mohlo jednat o zbytečné ozáření nebo zda uvolnění nemělo na míru ozáření žádný vliv a snímek byl proveden správně, když nemusel být opakován.(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 02.10.2023 21:16:24
Dobrý večer, chtěla jsem se zeptat. Mám velký strach z provedených vyšetření, které mu byly před necelým rokem provedeny. Absolvovala jsem spect myocardu kvůli bušení srdce, 3x2 snímky srdce plíce, pak kvůli blokádě páteře rtg krční a hrudní páteře. To vše v rozmezí par týdnu od sebe postupně. V minulosti ještě asi 3x rtg krční páteře, kotníku, zápěstí, při prevenci zubu OPG a lymfoscintigrafii dolních končetin. Lecim se s uzly na štítné zlaze už par let a kvůli rodinné anamneze chodím rocne na sono prsou preventivně. Mám opravdu velký strach a nervy, co by tolik rtg za život mohlo způsobit do par let. Rtg krční páteře jsou příliš blízko štítné zlaze, která muze být třeba díky uzlikum náchylnější a spect myocardu rtg hrudní páteře a rentgeny srdce a plíce jsou zase všechny mireny na prsní tkáň. Jsou mě obavy oprávněne? Děkuji Jana
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

ráda bych vyvrátila vaše přesvědčení, že diagnostická vyšetření, která většina z nás podstupuje, způsobují zdravotní problémy. Ve vašem případě máte obavy z poškození štítné žlázy a prsní tkáně.
Dávky z těchto vyšetření jsou nízké, jejich možný příspěvek k jakémukoliv zdravotnímu poškození z radiace je zcela zanedbatelný.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Časté rentgenování 08.10.2023 20:41:55
Dobrý večer, děkuji za odpověď. Trosku mě uklidnila. I když se přiznám, ze na to pořad myslím a přemýšlím, ze jsem ještě ten minuly rok, vo jsem absolvovala par rtg páteře spect myocardu 3x rtg srdce plíce a lymfoscintigrafii. První dotaz je ze při lymfoscintigrafii a spectu myocardu jsem nedostala nějaké instrukce o tom, ze bych neměla být po zbytek dne v blízkosti děti. Zpětné jsem to našla až na stránkách nemocnice a oddělení nukleární medicíny. K mým strachum z dávek záření za loňský rok to moje úzkosti ještě více zhoršuje. Tyto dvě vysetreni jsem měla v dopoledních hodinách a s dětmi jsem vyl po obědě. Myslíte, ze jsem ještě něco mohla vyzařovat? A druhy dotaz s dcerou jsem během toho loňského toku byla ještě u zubaře, kde nedokázala sama držet tu destičku v ústech a byla jsem lékařkou impresí mě vyjádření o obavy přizvána, abych ji destičku iluze intrairalnich snímku držela celkem 4x c každém úseku v ústech. Říkala, ze ke mě by se nemělo nic dostat, ale říkala, ze jistě to neřekne. Pak jsem také s dcerou byla jako doprovod na CT hlavy a nechali mě čekat ne v čekárně, ale v kabince. Dosahuje tam také nějaké záření z přístroje CT? Nezlobte se za další dotazy, ale neustále na to myslím a už jsem z toho zoufalá, co to mě nebo dcerce mohlo způsobit v těle. Děkuji
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

Ad 1/ po lymfoscintigrafii a spectu myocardu nejste radioaktivní, záření nevyzařujete a není nutné omezovat styk s dětmi.
Ad 2/ při přidržování "destičky" 4x) byly vaše prsty ozářeny zcela zanedbatelnou dávkou.
Ad 3/ v kabince, jako doprovod CT hlavy prováděné vaši dceři, jste ozářena nebyla.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 26.09.2023 13:18:44
Dobrý den sem od vás dostála email že rengen nijak negativně neovlivní početí jestli to pochopila správně můžu potom počít dítě
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Ano, po absolvování rentgenového vyšetření můžete bez obav počít dítě.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 26.09.2023 11:44:49
Dobrý den můžu jít na rentgen když plánují otěhotnět nebude mito na to najky vliv
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

rentgenové vyšetření, které máte lékařem indikována, nijak negativně neovlivní početí.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
CT břicha, malá dávka versus nepovedené CT? 22.09.2023 21:48:47
Dobrý den, byla jsem na CT nativ břicho plus panev s kontrastní látkou. Dávka 609 mGy/cm2. Podle tabulek v mSv, by měla být dávka pro tento typ ozáření 10 mSv. Ale hodnota 609 mGy /cm2 se mi zdá oproti této hodnotě malá, nekoreluje s ní. Ptám se proto, že se údajně CT hůře zobrazilo, to, co bylo vidět na ultrazvuku, na CT vidět nebylo, např CT " nevidělo" cystu na ledvině, nebo hypotonii KPS, což mi přijde dost zásadní. A CT nenašlo i to hlavní - mezent poranění, kvůli kterému bylo děláno. A to mi říkali, že se CT musí udělat pro přesnější nález, než na ultrazvuku. A bylo to naopaka a nález na ultrazvuku potvrdil i druhý ultrazvuk, který dělal jiný Mudr. Mám tedy pocit, že jsem byla úplně zbytečně dost ozářena, včetně zátěže kontrastní látkou. Jako onko pacientka s poruchou krvetvorby z toho mám obavy. Uvěřila jsem, že CT se musí udělat z důvodu ohrožení života , tak jsem souhlasila a naprosto zbytečně. Kde se prosím stala chyba? Po této zkušenosti příště CT raději odmítnu. Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Státní úřad pro jadernou bezpečnost není kompetentní posuzovat indikaci k vyšetření. To je zcela v zodpovědnosti lékaře, aby posoudil, jaké diagnostické metody jsou vhodné.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 20.09.2023 13:50:14
Dobrý den, lze na rentgenu odhalit to, že jsem s loktem byla na operaci?
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

pokud byla předmětem operace kost, pak určitě ano.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 19.09.2023 11:35:55
Dobrý den,

Mám roztroušenou sklerózu, jsem léčený ocrelizumabem (anti CD20), u kterého existuje vyšší incidence onkologických onemocnění.

Můj nový zubař potřeboval udělat panoramatický rentgen a 4 malé intraorální snímky. Intraorální rentgen však nebyl digitální, jeho dávka záření podle zubaře je prý 0.0095 mSv na jeden snímek, což je podle informací na internetu nadstandardně vysoké pro intraorální rentgen.

Mohlo mi záření z tolika rentgenových snímků nastartovat nějaké onkologické onemocnění? Mám z toho nyní velké obavy.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

dávku 0.0095 mSv na jeden intraorální snímek nelze považovat za nadstandardně vysokou. Celková dávka ze všech zubních vyšetření je velmi nízká, není důvod se obávat, že by nastartovala nějaké onkologické onemocnění.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 08.09.2023 11:33:57
Dobrý den,
před 14dny jsem si při pádu z kola zlomil klíční kost a 4 žebra. V rámci diagnostiky a následné léčby jsem byl vystaven nejprve cca 12 RTG v den úrazu, následné při 1. kontrole o dva dny později dalším 2 RTG, při 2. kontrole 5 RTG a příští týden mě čeká další kontrola jejíž součástí bude také RTG snímkování. Předpokládám, že takto to bude pokračovat až do úplného uzdravení.
Chtěl bych se zeptat, zda takto časté vystavení záření v takové četnosti není pro zdraví škodlivé?
Moc děkuji za odpověď.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

rentgeny provedené v rámci diagnostiky a pak kontrol hojení vašeho úrazu při pádu z kola (zlomená klíční kost a 4 žebra) nejsou pro vás zdraví škodlivé.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Opakovane ct 25.08.2023 10:06:48
Dobry den, jak moc jsem si uskodil, pripadne jak moc jsem si zvysil moznost rakoviny kdyz jsem prodelal 6x ct vysetreni za pul roku? Dekuji
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

opakovaná (6x) CT vyšetření Vám neuškodí. Doporučený a velmi přibližný koeficient rizik nádorů způsobujících újmu, který se používá pro populaci jako celek, je v odborné literatuře uváděn 5% na 1 Sv. V případě desítek mSv (cca dávka z CT) je tedy takové riziko velmi nízké.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Dotaz k ozáření 07.08.2023 17:02:30
Dobrý den, absolvoval jsem od ledna 2022 7x CT vyšetření břicha a plic. 2x kvůli podezření na plicní embolii, 2x kvůli ledvinovým kamenům a 3x kvůli kontrole střev po operaci karcinomu (tedy 1x kazdy půl rok). Bojím se, ze za rok a půl je to velká dávka ozáření. Prosím Vás o radu. Nehrozí mi z těchto CT vyšetření rakovina? Nemám raději koupit nějaké jodove tablety? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

prioritní ve vašem případě bylo provést rtg snímky (k vyloučení embolie, kamenů v ledvinách a kontrole střeva po operaci karcinomu). Dávka z vyšetření není natolik významná, aby jste byl ohrožen rakovinou z provedeného lékařského ozáření.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 26.06.2023 06:20:12
Dobrý den, syn 5,5 roků byl v posledních 3 letech na 4 rentgenech (kolena/kyčle). Při posledním rentgenování dokonce nedostal ochranou vestu s vysvětlením, že takto je vystaven nižší dávce. Chci se zeptat, zda takto časté rentgenování malých dětí může znamenat nějaké zdravotní komplikace do budoucna. A další dotaz, zda při posledním rentgenu, kdy neměl zakryté genitálie mohlo dojít do budoucna k problémům s plodností.

Děkuji
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

rentgenování malých dětí z důvodu diagnostických lékařských indikací nemůže způsobit zdravotní komplikace, tedy ani problémy s plodností.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 07.06.2023 00:07:43
Dobry den, mam 24 rokov (167cm,67kg) a od detstva do veku 21 rokov mi bolo robenych asi 20-25 roznych RTG (hlava,hrudnik,zuby,ruky,nohy,...). Pocas roku 2021/2022 som mala nejake zdravotne problemy a znova asi 12 RTG (hrudnik,chrbat) a 2x CT (hrudnik). Pocas poslednych 10 mesiacov som absolvovala 16 cca 2,5 hod ciest lietadlom. Toto leto by som mala absolvovat este denzitometriu a v priebehu jula 5 ciest lietadlom po cca 2-2,5 hod. Je to, prosim vas, v poriadku? A mozem absolvovat denzitometriu den pred letom alebo je lepsie ju presunut? Tiez by som sa chcela spytat, ci je na mieste sa obavat dalsieho rontgenovania alebo cestovania v buducnosti z hladiska vplyvu ziarenia na zdravie? Chcem tiez podakovat za vasu pracu a dakujem vopred za odpoved.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

dávky z diagnostických vyšetření jsou nízké, nemusíte se obávat zdravotních účinků z ozáření ani v budoucnosti. Denzitometrické vyšetření, pokud je indikováno lékařem, neodkládejte.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 18.05.2023 10:33:29
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na časté rontgeny počas niekoľkých rokov. Za posledné 4 roky mi vždy na preventívnej prehliadke zubov robil môj zubár rontgeny. Dalšie doplňujúce malé interorálne snímky zahryzové počas vykonania čistenia kanálikov, nasadzovania mostíkov a koruniek. Za rok 2022 som bola na dvoch CBCT zubov a dvakrát na rontgene dutín. Keď to spočítam, tak za tri roky bolo malých rontgenov aj 40. Môj zubár vyžaduje vždy urobiť malý rontgen, pri každej návšteve. Bojím sa ožiarenia a následkov do budúcnosti, nakoľko človek chodí aj na mamografiu a vždy sa prihodí aj nejaký úraz. čítala som že dávka za rok by nemala presiahnuť 100 msv. Ako to prosím vidíte Vy? dakujem za odpoveď
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

dávky z vyšetření zubů, provedené i opakovaně znamenají nízké dávky. Obecně lze říci, že diagnostická vyšetření mají, jsou-li správně zdůvodněna, větší přínos než možné účinky záření.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
kumulace ionizačního záření v organismu 08.05.2023 12:12:33
Dobrý den, mohli byste mi prosím odpovědět, jak je to vlastně s kumulací ionizačního záření v organismu? Kvůli nemocným kyčelním kloubům mně bylo provedeno mnoho rtg kyčlí (již od batolecího věku až do 18-ti let). Nyní v mých 58 letech musím podstoupit operaci - výměnu kyčle, kvůli které budu muset podstoupit několik rtg jdoucích často za sebou (při nástupu do nemocnice, ihned po zákroku, a pak hned za 3 a 6 měsíců a následné kontroly). Jestli se tedy ty hodnoty záření opravdu kumulují, je potom jedno v jakých intervalech za sebou je rentgen prováděn, když to z těla vlastně nikdy nevyprchá? Před 50-ti lety vydávaly prý rtg přístroje dokonce silnější dávky záření, tak mám docela obavu, že už jsem získala v minulosti dost velké dávky a teď vlastně budou kvůli té operaci stále už ty získané dávky dále ještě narůstat, pokud se to v těle sčítá. Děkuji Vám za pochopení.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

efekt dávek z ionizujícího záření na lidský organismus je složitý. Po každém ozáření je organismus schopen za pomoci tzv. reparačních mechanismů část možných účinků "opravit". K úplné opravě zpravidla nedojde, proto pak mluvíme o tom, že zbývající účinky se mohou sčítat. Není tomu ale tak, že by se dávky sčítaly, zůstávaly bez odezvy organizmu a až se naakumulují, projevil by se o to horší efekt. Dávky z rentgenových vyšetření, která jste opakovaně kvůli problémům s kyčlí do současné doby absolvovala, nejsou neobvykle vysoké, nezpůsobí vám zdravotní potíže z ozáření. Očekává se od nich, že budou kontrolou provedené operace kyčle.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Mamografické vyšetření a solárium 25.04.2023 13:10:53
Dobrý den, dnes jsem byla na preventivním mamografickém vyšetření a tři hodiny poté jsem šla na 8 min.do solária. Vůbec mi nedošlo, že v jeden den podstupuji druhé ozáření. Mohla jsem si tímto nerozvážným krokem ublížit? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

účinek ozáření z mamografie nemůže způsobit zdravotní problémy.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
CT 07.04.2023 14:54:50
Dobrý den,

v jednom týdnu(rozmezí 3dnů) jsem podstoupil CT nosních dutin a mozku.
Je tato dávka ozáření příliš škodlivá?

Děkuji

(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

v některých případech se podstoupení lékařského ozáření v krátkém časovém období nevyhneme. CT nosních dutin a mozku neznamená ozáření příliš škodlivé.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 06.04.2023 20:44:31
Dobry den, zajimalo by mne jak vysoke je rtg s latkou u zjisteni pruchodu vejcovodu. Delali mi to pred 10 lety a vubec jsem to neresila, ted se bojim, ze to byla vysoka davka.
Tez kdyz mi bylo 20 let mi delali neco podobneho pro zjisteni funkce ledvin. Vubec jsem tenkrat nevedela, ze je to vlastne RTG. Mela jsem opakovane nalezy v moci. Uz to je 23 let zpatky, ale ted jsem dostala strach. Jak vyskoka davka to je? Moc dekuji za odpved
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,
velikost vašeho ozáření nemůžeme zpětně přesně zjistit. Kvalifikovaný odhad by mohl být u takových skiaskopických kontrastních vyšetření provedených před 23 lety cca několik mSv efektivní dávky. Jak popisujete, ozáření bylo zdůvodněné zdravotními problémy, přínos je evidentní.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Opakované denzitometrické vyšetření 02.04.2023 11:23:25
Dobrý den, letos v únoru jsem absolvovala denzitometrické vyšetření, ale vzhledem ke zkreslenému výsledku kvůli deformované kosti ho mám absolvovat znovu v dubnu. Představuje to pro mě nadměrnou zátěž z ozáření, nebylo by lepší s druhým vyšetření počkat? Děkuji.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,
denzitometrické vyšetření znamená velmi nízkou radiační zátěž, není důvod neabsolvovat toto vyšetření znovu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 22.03.2023 22:26:31
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na dve otázky. S dcérou som bola na rontgene - poslali má do kabínky ale dvere som nezatvorila ale nechala som ich trošku otvorené len toľko aby som na ňu videla(kabínka bola cca 2-3 metre od rontgenu, dcére urobili asi 5 snímok)Na rontgene sme boli v pondelok v stredu som bola u zubára, ktorý mi urobili jeden snímok zubu a mala som vestu. Mohla som byt ,,ožiarená” alebo to je malé množstvo. Druhá otázka je na moju 4 ročnú dcéru urobili jej asi 5 snímok bedra a koleno (pri snimkovani kolena jej dali vestu pri bedrách nie). Na kontrólny röntgen mame ísť za približne 6 -8 týždňov. Môže také malé dieťa byť vystavené koľkému žiareniu? V minulosti (asi pred 2 rokmi)už bola 2x na rontgene ruky (počet snímok si nepamätám). Ďakujem za odpoveď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Odpověď na otázku č. 1:
Vaše přítomnost (v kabince, ne zcela zavřené, a ve vzdálenosti 2-3 m od rtg) při snímkování dcery je sice ozářením, ale velmi nízkým, lze říci, že zanedbatelným.

Odpověď na otázku č. 2: ano, dítě může být vystaveno opakovanému rtg snímkování, které je lékařem indikováno. Při jednotlivých rtg byly ochranné pomůcky - vesta správně použity (jen u rtg kolene).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 27.02.2023 20:24:31
Dobrý den, při podezření na plicní embolii mi bylo provedeno CT plic s kontrastní látkou. Byla jsem informována, že ucítím kontrastní látku v těle v podobě tepla a poté dojde ke snímkování. Bohužel se to celé odehrálo obráceně, nejdřív byl proveden snímek a teprve poté jsem ucítila kontrastní látku. Je toto pro mě nějak nebezpečné?
Velmi děkuji za vaše vyjádření.
S pozdravem
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

při podezření na plicní embolii je provedení CT plic s kontrastní látkou standardním vyšetřením. Takové vyšetření není z hlediska obdržené dávky pro vás nebezpečné, ale účinky kontrastní látky posoudit neumíme.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 14.02.2023 12:26:44
Dobrý deň, chcela by som opýtať na rontgenové žiarenie. Od roku 2020 do roku 2023 som podstúpila kvôli problémom so zubami asi 50 rontgenových snímkov - malé zahryzové. Rontgen mi bol robený kvôli koreňovým výplniam, mostíkom a implantátom. V roku 2022 mi boli urobené ešte dva CT rontgeny zubov s rozpätím 4 mesiacov. Jedno CT hlavy a rontgen dutín. Čaká ma v tomto roku mamografia. Akú veľkú dávku žiarenia som utrpela? Bojím sa následkov do budúcnosti, keďže môj zubár trvá na každoročnom snímkovaní pri preventívnej prehliadke. Ďakujem za odpoveď
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

snímkování zubů, CT hlavy a rtg dutin a plánované zubní rtg v rámci preventivní prohlídky, stejně jako mamografické vyšetření neznamená, že jste byla vystavena dávce záření, která ohrozí vaše zdraví.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenováníAn 13.02.2023 09:25:46
Dobrý deň, v priebehu minulého roka som podstúpila asi 22 malých snímkov zubov, kvôli neustálemu problému so zápalmi v zuboch. Rontegny boli robené na rôznych pracoviskách. V lete a v decembri som mala aj veľký CT snímok zubov a dvakrát rontgen dutín. Aj v minulosti mi lekári pri vyšetreniach robili viaceré zubné rontgeny kvôli implantátom a mostíkom. Tento rok by som mala absolvovať CT hlavy, ale bojím sa naň ísť kvôli veľkému žiareniu. Bojím sa následkov do budúcnosti.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

obava z absolvování dalších rtg vyšetření, např. plánovaného CT hlavy je neopodstatněná.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 10.02.2023 12:09:18
Dobrý den, prosím mohu se zeptat, jaké dávky záření jsem cca do těla dostala při loňských vysetrenich? Prosinec2021 rtg srdce plíce, leden 2022 rtg srdce plíce, únor 2x rtg srdce plíce, březen spect myocardu, kde je psáno 99mTc MIBI801 MBq a 201 T1 112 MBq i.v., duben rtg hrudní pater, červenec rtg krční pater a listopad lymfoscintigrafii, tak mi nikdo neuvedl jaká latka a kolik mi bylo do podkozi dolních končetin aplikováno, výsledek jsem měla telefonicky, s tím ze v souhlasu bylo psáno za aplikace velmi malé dávky záření. Snažím se uklidňovat, ale mám trochu obavy, ze spousta vyšetření zasahovala oblast hrudníku, jestli to nemůže mít negativní vliv, co se týká potencionalniho rizika vzniku rakoviny do budoucích let, je mi 35 let. Mám ještě teď v únoru absolvovat CT mozku s kontrastem a to uz jsem se úplně vyděsila, aby to uz nebylo přespříliš. Děkuji za odpovědi jinak dřívější léta občasný rtg kotníku nebo páteře , ale nikd dne tolik rentgenu za rok jako loni. Díky a přeji pěkný zbytek dne
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

pokud vyřadíme všechna vyšetření rtg srdce plic, lymfoscintigrafii a rtg kotníku (dávka z těchto vyšetření je nízká a můžeme považovat za zanedbatelnou), je můj přibližný odhad ostatních vyšetření v jednotkách mSv.
Doporučuji plánované vyšetření (CT mozku s kontrastem) absolvovat. Předchozí nízké ozáření neznamená, že již nelze v budoucnu žádné rtg vyšetření absolvovat. Rakovina má multifaktoriální příčiny, není důvod se vyhýbat indikovaným rtg vyšetřením z obavy před rakovinou v budoucích letech.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 08.02.2023 12:03:06
Dobrý den, za poslední dva měsíce jsem absolvovala 2xrentgen pánve, 1xkrcni páteře, 1x plic srdce 1xchodidlo, magnetickou rezonanci břicha a dnes ct hlavy obe bez kontrastní látky.v posledním roce ještě 2x rtg zubu. Muže mi zareni z tolika rtg a ct v krátké době nejk uskodit? Aktuálně kojim a plánují další těhotenství. Měl by se mezi otehotnenim a vysetrenimi delat nějaký odstup?
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

záření z provedených rtg a CT vyšetření vám nemůže uškodit. Není nutné dodržovat odstup mezi otěhotněnim a vyšetřeními.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 02.02.2023 14:08:53
Dobrý den, v posledním roce jsem podstoupila díky úrazu hlavy 3x CT mozku a dnes nejspíše půjdu na 4., rtg lebky mi dělali poslední rok 2x kvůli zánětu dutin. Bojím se na to dnešní vyšetření s CT jít, všude píší, ze to je extrémně nebezpečné takhle brzo po sobě. Nevím, co mám dělat. Bojím se záření.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

CT mozku, které jste podstoupila z důvodu úrazu hlavy nejsou nebezpečná. Není ani pravda, že extrémně nebezpečná jsou CT vyšetření v krátkém časovém úseku po sobě. Nebojte se jít na CT kvůli zánětu dutin. Vaše obava ze záření v takovémto případě není opodstatněná.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 01.02.2023 13:02:03
Dobrý den, lékař nám sdělil že u syna 2,5 roku jsme překročili rentgenovou zátěž. V roce 2022 měl 5 rentgenu hlavy. Celkově má od narození asi 14 rentgenu na různých částech těla (plíce,noha) včetně te hlavy.Jaké riziko hrozí vzhledem k jeho věku a četnosti? Je možnost nějaké "rehabilitace" po ozáření? Moc Vám děkuji za odpověď
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

sdělení lékaře chápeme jako upozornění na skutečnost, že 2,5 letý syn absolvoval větší množství rentgenů (píšete cca 14) než je u dětí v tomto věku obvyklé. K tomuto sdělení je nutné dodat, že pro "rentgenovou zátěž" není stanoven žádný limit, a to právě proto, že u diagnostických vyšetření, kdy je dávka nízká a vyšetření je potřebné provést (je zdůvodněné) přínos převýší možné riziko. "Rehabilitace" neexistuje, ale není třeba se zbytečně stresovat a obávat se zdravotních následků.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 18.01.2023 08:05:29
Dobry den, pred dvomi dnami som absolvovala CT brucha s kontrastnou latkou. Mala som pri tom na sebe podprsenku bez kostic ale na obidvoch bokoch bola vystuzena plieskami a vzadu mala haciky na zapinanie. Vyhrnula som si ju pri vysetreni trochu horevyssie. Mohlo ma to pri vysetreni nejako ohrozit? Momentalne citim taky mierne palivy pocit na hrudi nad prsiami. Okrem toho som v auguste 2021 mala RTG bedrovych klbov, potom CT driekovej chrbitce, v oktobri 2021 RTG pluc a hrude, v maji 2022 znovu RTG bedrovych klbov, v juni 2022 RTG kolien a noh, jul 2022 CT driekovej chrbtice, v auguste 2022 mamografiu.A este ma vo februari 2023 caka MR mozgu.Mam 49 - 50 kg. Strasne sa bojim, ze sa mi po vsetkych tychto vysetreniach mohlo stat.Dakujem pekne za skoru odpoved.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

ponechání kovových předmětů je nebezpečné při vyšetření magnetickou rezonancí. Ve vašem případě vás neohrozilo a potíže, které popisujete nelze ozáření při CT přisuzovat. Nemusíte mít strach, dávky z vyšetření, které jste absolvovala, Vám nemohou způsobit zdravotní problémy.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 12.01.2023 15:42:31
Dobrý den, poslední měsíce jsem podstoupila spoustu rentgenování a CT vyšetření, rentgeny zubů na začátku roku 2022, dále v srpnu rentgen plic a dutin, v říjnu opět rentgen plic, v listopadu , rentgen plic a srdce před operací, po operaci CT z kontrastem plic pro podezření na embolii, konec prosince CT mozku a krční páteře, za týden na to rentgen dutin. Teď mám hrozny strach že mám nemoc z ozáření, neustále jsem vyčerpána, je mi na zvraceni, mám zvýšené teploty , zažívací problémy a celkově se necítím dobře . Mohly ni tyto vyšetření ublížit?
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

mohu Vás uklidnit, součtová dávka z "vašich" diagnostických vyšetření je natolik nízká, že je vyloučené, aby způsobila nemoc z ozáření. Vyšetření, která jste absolvovala Vám nemohou ublížit. Klinické příznaky, které popisujete jsou projevy jiného onemocnění, nelze je přičítat ozáření z rtg vyšetření.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 09.01.2023 16:50:36
Dobrý den, dnes jsem byla na ORL kde mě poslali na rtg obličeje. Byly mi ponechány všechny náušnice. Může to v něčem vadit? A neničí rtg zrak ?
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

u rtg obličeje náušnice nejsou překážkou. Diagnostické snímkování obličeje nemůže poškodit zrak.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 09.01.2023 08:06:49
Dobrý den, prosím mám dotaz. Od ledna loňského roku 2022 jsem absolvovala hodně rtg vyšetření. Leden únor 2022 4xrtg srdce plíce k vyloučení postkovidovehonsyndromu, dále březen 2022 spect myokardu na nukleární medicíně, v dubnu 2022 rtg hrudni páteře l, v červenci 2022 rtg krční páteře a v listopadu lymfoscintigrafii na nukleární medicíně. Obávám se, že všechna vyšetření byla dá se říct zbytečná, jelikož se u mě projevila uzkostna porucha, tak mě posílali lékaři na vsemozna vyšetření. Z těch strachu a stresu mě už měsíc a půl bolí hlava denně, lékařka mě napsala ČT mozku s kontrastem, ale já na vyšetření už nechci jít samozrejme, jeste bylo par snimku v drivejsi dobe pri vyronech nebo zlomenine kotniku. Mám velký strach, že dávky záření během loňského roku byly vysoké a projeví se to negativně na mém zdraví. Mám opravdu obrovský strach, že by tolik vyšetření mohlo způsobit např. Rakovinu. 10 let se léčím s uzliky na stitne zlaze a mám i strach, aby se to nějak nezměnilo ne něco zhoubneho kvůli tolika zářením. Četla jsem tad ze např rtg srdce plíce je dávka nízká, ale nevím jaká dávka je např u toho spectu myokardu nebo Lymfoscintigrqfii. Chápu, že lékaři když jsem řekla potíže l, tak reagovali posláním na vyšetření, ale třeba ten rtg srdce plíce mě sestra snímkovala vícekrát, nekontrolovala si, že mám na sobě spodní prádlo s kovem.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

z Vašeho popisu je zřejmé, že všechna vyšetření, která jste v r. 2022 absolvovala byla odůvodněná. Nelze, takto zjednodušeně říci, že byla zbytečná. SÚJB odůvodněná vyšetření, byť měla "negativní" nález, nemůže jakkoliv zpochybňovat. Mohu Vás jen uklidnit, že dávky záření během loňského roku nebyly natolik vysoké, aby se projevily negativně na Vašem zdraví. CT mozku nemůže ani negativně ovlivnit současný nález na štítné žláze. Je však Vaše rozhodnutí, zda lékařkou doporučené CT mozku s kontrastem z důvodu bolestí hlavy absolvujete.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Časté rentgenování 09.01.2023 10:12:39
Dobrý deň, zaujíma ma ešte jedna, posledná vec.
Ak mi našli neohraničené ložisko na prsníku - tkzv nezhubný nádor a neskôr mi robili viacero rontgenov pluc, môže to nejakym spôsobom zaktívnit ten nador alebo ho pozitivne ci negativne ovplyvnit? Alebo všetko zostame v nezmenenej faze, ďakujem pekne.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

dávka z RTG plic je velmi nízká, neovlivní nález v prsu.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Časté rentgenování 09.01.2023 10:08:58
Dobrý deň.
Rada by som sa opýtala ešte na cestovanie v lietadle, ak je veľmi časté povedzme - 5x do roka dlhšie lety - 5-8hod + rontgenovanie zubov do roka asi 2x. Toto má nejaký vplyv na moje zdravie? Prípadne to môže niečo vyvolať?
Ďakujem pekne.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

cestování letadlem, s frekvencí a délkou letu, jak ho popisujete by mohlo znamenat efektivní dávku cca 1 mSv, intraorální snímkování 0,010 mSv. Taková efektivní dávka je velmi nízká, neovlivní negativně váš aktuální zdravotní stav.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Rentgen, CT IVU a mamograf 06.01.2023 21:10:17
Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o vyjádření: 31. 10. 2022 jsem absolvovala rentgen břicha vstoje a urotraktu vleže, koncem ledna 2023 mě čeká CT IVU s kontrastní látkou a v červnu 2023 bych měla absolvovat svůj první mamograf ve 40 letech. Je souběh těchto vyšetření v těchto časových rozestupech bezpečný? Moc děkuji předem za odpověď.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

za SÚJB je podstatné, že jsou všechna vyšetření odůvodněná, je nutné je provést z hlediska stanovení diagnózy, pro strategii léčby. Doporučujeme o souběhu, o předchozích vyšetřeních, informovat indikujícího lékaře každého následujícího vyšetření. Na jeho rozhodnutí je, zda je vyšetření nutné provést. Obecně však lze konstatovat, že radiační zátěž z vyšetření v popsaném sledu není pro vás nebezpečná.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Časté rentgenování 30.12.2022 11:00:56
Dobrý den, prosím o odpověď na následující dotaz. V listopadu a v prosinci tohoto roku jsem v krátkém sledu po sobě (9.11., 19.11. a 13.12.) absolvoval tři CT vyšetření mozku. Jednalo se vždy o nativní snímky bez kontrastní látky. Mohla by tato vyšetření provedená za těchto okolností (tj. 3 vyšetření v podstatě v průběhu jednoho měsíce) vyvolat vzhledem k radiační zátěži negativní zdravotní následky? Děkuji za případně sdělení či vysvětlení.
S pozdravem V.Urban


(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

3 nativní CT vyšetření mozku, i když byla provedena v krátkém časovém odstupu, nezpůsobí zdravotní následky.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Časté a mnohačetné rentgenování 21.12.2022 09:13:13
Dobrý den, včera jsem upadla a skončila na chirurgii. Odeslali mě na rentgen, kdy mi rentgenovali celou hlavu 4x z různé pozice a postupně celou pravou nohu od kyčle až po kotník, celkem asi 5 snímků ( ve zprávě mám skelet kalvy, C-páteře, P kyčle a P bérce). Při tomto rentgenování mi byla ponechána po celou dobu podprsenka s kosticemi. Chtěla jsem se zeptat, zda mi toto rentgenování nemohlo nějak ublížit vzhledem k množství snímků a jelikož pracovník co mě rentgenoval pronesl slova po přečtení poukazu na vyšetření “to si snad dělají srandu” a zda se nemusím obávat ani té podprsenky, kde byly kostice a byla mi ponechána. Dále bych ráda uvedla, že je to cca 2 týdny co jsem musela na magnetickou rezonanci mozku a rentgen levé kyčle. Je mi jasné, že rentgenování po pádu s úrazem bylo nutné, ale chtěla bych vědět, zda mě to nemohlo nějak negativně ovlivnit (časté rentgenování hlavy, těla a ponechaná podprsenka s kosticemi a zda ji mohu i dále nosit). Moc Vám děkuji za odpověď a přeji krásné svátky a hlavně hodně zdraví a štěstí do nového roku. Ela
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

ponechání oblečení na těle, tedy i podprsenky při rentgenování hlavy a nohy nevadí. Orgány lidského těla, ani oblečení nejsou po snímkování "radioaktivní", podprsenku nosit můžete. Rentgenování, které jste absolvovala, a to i to z minulosti, vašemu zdraví neublíží.
Na poslední dotaz sděluji, že magnetická rezonance nepracuje se zdrojem ionizujícího záření, účinky na lidské zdraví proto SÚJB nemůže hodnotit.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
OPG snímka 14.12.2022 16:16:45
Dobrý deň, ako často môže zubár posielať pacienta na OPG snímok? Je tam nariadený nejaký časový odstup? Syn mal OPG 2x minulú rok, posledný Nov-21 a teraz kvôli vyberaniu osmičiek ktoré sú ešte v dasne chcel chirurg nový OPG snímok aby zhodnotil nález a či je zákrok vhodný. Syn na snimkovaní bol keďže to bolo nevyhnutné ale aj tak mám obavy z častého ožarovania, keďže vzhľadom na vek sa tomu na.ortodoncii asi nevyhneme.Rada by som to obmedzila na minimum a rada by som vedela čo už je škodlivé, ďakujem za odpoveď.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,
četnost OPG snímků určuje zubní lékař. Pro lékařské ozáření, které lékař zdůvodní potřebou diagnostické informace, není stanoven limit za kalendářní rok, tedy ani odstup mezi snímky.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 02.12.2022 00:56:41
Dobrý den, při včerejším rentgenování obou rukou od loketních kloubů po dlaně došlo opakovaně, cca 6x k závadě, kdy nebylo možné zhotovit snímky. RTG se podařilo obsluze zprovoznit až restartováním počítače. Jedná se nově vybudované pracoviště s moderním přístrojovým vybavením. Je možné, že i při nemožnosti pořídit snímky jsem byla vystavena rentgenovému záření, nebo jsou tato moderní zařízení nějakým způsobem jištěna. Pokud ne, může být tolikrát opakované záření škodlivé? Děkuji. N. N.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

můžeme pouze usuzovat z vašeho popisu průběhu vyšetření. Dle našich zkušeností se v případě "závady" RTG nespustí a nedojde k ozáření.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Časté rentgenování 05.12.2022 00:30:15
Dobrý den, děkuji za odpověď. Nicméně pokud by přece jen k tak četnému ozáření rukou došlo, hrozí organismu nějaké riziko? Slovo závada uvádíte v uvozovkách, protože je podobná porucha málo pravděpodobná a mohlo se jednat spíše o chybu obsluhy? Děkuji. N. N.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

slovo "závada" uvádím v uvozovkách proto, že nemám žádné informace o této události a mohu jen spoléhat na vámi podané informace. Z toho co vím, nemohu zodpovědně říci, zda se jednalo o poruchu softwaru, chybu obsluhy nebo něco jiného. I kdyby k ozáření došlo opakovaně, dávka by byla nízká.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Re: Časté rentgenování 08.01.2023 01:24:00
Dobrý deň. Mám 26r.
Za svoj život som mala asi 15 rontgenov a 2x CT. Najcastejsie sa jedna o rontgen hrudnika zacielenim na pluca. Parkrat to bolo asi aj zbytocne, pretoze bolo vsetko v poriadku a to co som si myslela, ze mi je mi nebolo.
Ake su davky rontgenovania hrudnika/pluc a nie je to vela? Nemoze sa mi z toho vytvorit nejake onkologicke ochorenie? Vdaka.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

dávky z RTG hrudníku jsou velmi nízké (desetiny mSv), z CT je dávka vyšší, ale vyšetření poskytuje kvalitnější diagnostickou informaci.
Riziko vyvolání onkologického onemocnění v oblasti takto nízkých dávek sice teoreticky existuje, je však natolik nízké, že jej nelze odlišit od spontánního výskytu rakoviny v neozářené populaci.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 23.10.2022 06:23:52
Dobrý den,
chci se zeptat, prodělala jsem v minulosti několik rentgenů plic, čelisti (prý se to sčítá) a nyní CT vyšetření břicha s kontrastní látkou a během jednoho týdne mám jít znovu na kontrolní CT vyšetření břicha. Přijela jsem do nemocnice s bolestmi břicha, kdy se při prvním CT vyšetření potvrdil zánět slinivky, chci se zeptat jestli je nutné druhé CT vyšetření podstupovat, jestli ho lze nahradit něčím šetrnějším a jestli se mám obávat, že se v budoucnu projeví tak vysoká zátěž záření - 2xCT během týdne. Moc děkuji za odpověď.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

ozáření se opravdu sčítají, nicméně nelze jednoduše sečíst dávky z jednotlivých vyšetření, neboť při součtovém ozáření se musí brát v úvahu ještě další ovlivňující faktory, jako je schopnost reparace organismu, věk v době ozáření, atd. Je nutné si uvědomit, že CT vyšetření slouží k odhalení onemocnění (ve Vašem případě zánět slinivky), což je velký přínos, oproti minimálnímu možnému důsledku ozáření. Doporučujeme CT kontrolu postoupit.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 01.10.2022 11:53:10
Dobrý den, prosím o přibližné napsání kolik mSv je CT mozku s angiografií tepen mozku s kontrastní látkou. Celkem byly tyto vyšetření 2. A ještě se chci zeptat jestli z toho nebudu mít rakovinu?Moc děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

bez znalosti přesných expozičních parametrů vám nemůžeme přesně odpovědět. Efektivní dávky z CT vyšetření hlavy se obecně pohybují v rozmezí 1-2mSv, pokud se jedná o intervenční výkon a použití kontrastní látky, je efektivní dávka ještě vyšší. Přesnou dávku vám sdělí pracoviště, kde vám byl výkon proveden. Nemusíte se obávat, i když jste vyšetření absolvoval vícekrát, bezprostřední riziko vám nehrozí.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Dotaz na ozáření. 17.09.2022 22:29:31
Dobrý den, prosím o odpověď. Vzhledem ke vzniklým zdr. potížím jsem podstoupila ERCP, laparoskopii žlučníku, další nepříjemné výkony a po gynekologické kontrole mi byla zjištěna zvětšená děloha a přednádorový nález na děložním čípku. Za 4,5 měsíců jsem prošla 7x RTG břicha, 1x RTG plic, 2x CT hlavy a 1x lumbální punkci do páteře pod CT. Vše ve vysokých dávkách vzhledem k mé váze 99kg, 56 let. Nyní mám podstoupit CT vyšetření celého břicha s kontrastní látkou, ale obávám se, zda už toho nebylo moc a zda to může mít vliv na předonkologické gyn.problémy? Velmi prosím o odpověď, zda tolik ozáření je ještě bezpečné a mohu ještě bezpečně jít na CT břicha? Nemůže mi tolik ozáření uškodit na onkogynekologické potíže?
Velmi děkuji a přeji vše jen to dobré.
Hana K.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

absolvovaná rtg vyšetření negativně neovlivní Vaše onkogynekologické potíže. Doporučujeme CT vyšetření břicha neodkládat.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 16.09.2022 13:55:34
Dobry den, je mi 24 let (167 cm a 66 kg) a do 21 let jsem absolvovala 20-25 ruznych RTG (hlava, ruky, nohy, hrudnik, zuby,...). Ve 23 letech zase cca 12 RTG (hrudnik a pater) a 2xCT (hrudnik). Na konci srpna jsem absolvovala 3,5 hodinovy let, pricemz tento mesic mam 2 dalsi takove lety a jeden snimek zubu (tyto 2 lety a snimek zubu jsou v rozmedzi 4 dnu), a dale v lednu znova stejny let. Je to podle vas v poradku?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pro lékařské ozáření nejsou stanoveny limity - je odpovědností lékaře, že vyšetření je nutné provést (indikuje je, ozáření je tím zdůvodněné).
Absolvované lety i další 2, resp. 3 plánované lety, stejně jako snímek zubu, představují velmi nízkou dávku, která nepředstavuje zdravotní riziko.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 07.09.2022 06:59:48
Dobrý den, v pátek jsem měla úraz a dělali mi rtg kotníku. Včera jsem skrz sádru upadla na schodech a na pohotovosti mi dělalo rtg celé páteře + kyčlí, což je nějakých 8 snímků. Večer mě bolela hlava a bylo nevolno + jsem neměla chuť k jídlu. Chci se zeptat může to být nějaký projev nemoci z ozáření? Nebo spíše hlavu a nevolnost můžu považovat, že je od zaseklé krční páteře? Děkuji moc.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

příznaky, které popisujete, nemohly být vyvolány diagnostickým rentgenováním, které jste absolvovala.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Rtg kycle 31.07.2022 06:29:36
Dobry den, rada bych se zeptala jakou silu v mSv ma rtg kycle a kolik ma rtg bricha? Rtg bricha jsem absolvovala pred dvema mesici a aktualne mam jit na rtg kycle. Nejedna se o kratky interval rentgenovani? Dale bych se chtela zeptat, jestli je mozne pri rtg kycle pouzit ochranu pohlavnich organu? A posledni dotaz - je rtg kycle ohrozujici kvalitu vajicek pro pripadne otehotneni (jako treba zda pak miminko nebude mit nejake vady)? Predem moc dekuju za odpoved.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Odpovídáme na Vaše dotazy:

Ad 1/ Typická efektivní dávka pro rtg vyšetření břicha a se v průměru pohybuje cca hodnotě 1-1,5 mSv, což je nízká hodnota. Přesnou hodnotu vám sdělí pracoviště rtg, které zná parametry vyšetření. Intervaly mezi vyšetřeními nejsou určeny.

Ad 2/ Použití stínicích ochranných prostředků pro ochranu, ve vašem případě pohlavních orgánů, je na pracovišti, které výkon provádí. Lze je použít pouze pokud nebrání zobrazení.

Ad 3/ Provedené rtg vyšetření nebude mít vliv na kvalitu vajíček.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Rtg kycle 19.09.2022 15:12:48
Dobrý den , mám dotaz v roce 2021 jsem měla záněty v několika zubech a podstoupila jsem během půl roku min. 12-14 rengenování zubů a 2x rengen kotníku . Tento rok již 2x rengen koleno , 2x loket , 1x CT hlavy , MRkolene , teď mě čeká rengen kyčle , mamograf , je možné , že mi důsledkem tak častého rengenování vypadalo spoustu vlasů ? Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

dávky, které souvisí s diagnostickými rtg vyšetřeními (a to i často se opakujícími), nemohou způsobit takové projevy, jakými je vypadávání vlasů.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Nadměrné rentgenování u zubaře 22.07.2022 13:02:05
Dobrý den, moje dcerka(7let) byla na vstupním vyšetření u nové zubařky. Nejdřív jí udělala panoramatický snímek chrupu a asi po deseti minutách dva separátní rentgeny dvou zubů, které se jí nezdály.Tvrdila, že dávka záření je nízká a přirovnávala to ke konzumaci dvou banánů. Je dávka záření po třech rentgenech opravdu zanedbatelná? Četla jsem, že časté rentgenování u zubaře zvyšuje riziko nádoru mozku. Nebo měly dřív rentgen nastaveny na větší davku záření?
Děkuji za odpověď
S pozdravem
Marie Kratochvílová
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

dávky z rtg vyšetření zubů, a to i z OPG, tedy ze 3 zubních snímků jsou velmi nízké. Lze říci, jak Vám správně řekla paní doktorka, ozáření je zanedbatelné.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Opakovany RTG panvovej oblasti a plodnost 20.07.2022 03:43:55
Dobry den, kvoli bolestiam v bedrovom klbe mi robili pred mesiacom RTG panvy (bilateralne) a o mesiac na to RTG krizovej casti chrbtice- 4 alebo 5 snimkov. Plus urobili v ten isty den este RTG laveho bedroveho klbu (omylom,nakolko mali urobit iba RTG krizovej casti chrbtice,pomylili sa). Pri ani jednom z tychto RTG vysetreni nepouzili ochrannu zasteru nakolko sa snimala panvova oblast. Mam 32 rokov o mam obavy z pripadneho plyvu ziarenia na plodnost. Moze takato davka RTG ziarenia na panvovu oblast (3 v priebehu mesiaca) sposobit nejake problemy s plodnostou/vajecnikmi? Dakujem
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Prodělaná vyšetření nemohla nijak ovlivnit vaječníky ani plodnost.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 16.06.2022 22:33:02
Dobry den, mam 23 rokov (166cm,65kg) a do veku 21 rokov mi bolo robenych asi 20-25 roznych RTG (hlava,hrudnik,zuby,ruky,nohy,...). Pocas posledneho roku znova asi 12 RTG (hrudnik,chrbat) a 2x CT (hrudnik). Mala by som absolvovat v tomto roku este styri 5 hodinove cesty lietadlom. Je to, podla vas, bezpecne z hladiska ochorenia v buducnosti, alebo mam radsej zvolit cestu vlakom/zvolit len dve cesty? Tiez by som sa chcela spytat, ci je na mieste sa obavat dalsieho rontgenovania v buducnosti?

Dakujem velmi pekne za odpoved vopred.
(Vložil(a): Simona Kostková)
Dobrý den,

určitě se nemusíte obávat další cesty letadlem, ani dalšího rentgenování.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 25.05.2022 15:55:55
Dobrý den. V pátek jsem byl na rentgenu plic a v pondělí jsem šel k zubaři a zapomněl jsem mu o tym říct, že jsem tam v pátek byl a v pondělí mě dělali rentgen zubů kde se zkousne něco a rentgen se udělá okolo hlavy. Nemohlo to nějak uškodit, když to bylo tak brzy po sobě? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

rentgenová vyšetření, i když byla provedená v krátkém časovém intervalu po sobě, Vám nemohla uškodit.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 18.05.2022 09:27:57
Dobrý den,

příští týden mám absolvovat rentgen srdce, plic (postcovid) a zároveň hrudníku a krční páteře (chronická bolest zad). Je tato dávka záření bezpečná? Jak dlouho poté se můžu snažit otěhotnět? Je potřeba při rentgenu nějaká zvláštní ochrana (např. břicha)?

Děkuji moc předem za odpověď.

Veronika L.

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

vyšetření, která máte absolvovat neznamenají vysokou radiační zátěž. Na plánování těhotenství vliv dávka záření z těchto vyšetření nemá. Případné použití speciální ochrany (např. krytí oblasti dělohy, resp. gonád ochrannou pomůckou) je v odpovědnosti aplikujícího, doporučuje se, pokud vůbec, jen v případě těhotných pacientek a dětí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování - skolióza 11.05.2022 10:57:24
Dobrý den,
léčím se se skoliózou v bederní i hrudní oblasti. Při nalezení skoliózy mi byly provedeny během 5 let zhruba 5x rentgeny celé páteře (včetně krku a kyčlí). Síla záření mě zaskočila, vůbec jsem si neuvědomovala, jak silné je záření při rtg celé páteře. Dnes jsem byla poslána na rentgen krční patere izolovaně. Je mi teprv 21 let a mám strach, že je to obrovské množství záření. Velmi doufám, že brzy na rentgen nepůjdu (cvičím každý den a nic mě nebolí), ale je mi jasné, že například za 5/10 let budu muset na rtg celé páteře znova pro kontrolu, později v životě stejně tak. Mohlo by být takovéto množství ozáření nebezpečné pro mé zdraví? Velmi mě to trápí.

Děkuji za Váš čas.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

rtg snímky páteře při diagnostikování a kontrolách skoliózy nejsou nebezpečné pro Vaše zdraví.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 09.05.2022 11:07:26
Dobrý deň, mám 24 rokov. V poslednom roku som absolvovala množstvo RTG vyšetrení, a začali ma trápiť obavy, či by to nemohlo niečo spôsobiť. Ku žiadnemu inému RTG okrem toho, kde je to uvedené, sa mi nepodarilo zistiť dávku ožiarenia, ale posledných 5 rokov mám 167 cm a 57-65 kg.
Pozerala som si svoju kartu a ako dieťa a teenager mi bol robený:
2006 RTG chrbtica 2x, koleno 2x
2009 RTG hlavy
2009 RTG hlavy
2014 RTG laket 2x
2016 RTG chrbtica 2x
2017 RTG kolena 2x
2018 RTG krc. chrbtice 2x + panva
2019 RTG hrudnik
2019 RTG kolena 2x
+ určite nejaké zabudnuté a viackrát (aj 4) RTG zubov kvôli strojčeku
= 18 RTG + zuby + zabudnute

v priebehu rokov 2021/22:
18/05/21 RTG hrudnik
17/06/21 RTG C-chrbtica v 2 projekciach
22/06/21 RTG hrudnik
13/07/21 CT hrudnik
07/01/22 RTG hrudnik
02/3/22 RTG C-chrbtica AP+bocna proj., (vraj celková dávka bola 0,487 mSv)
04/04/22 CT hrudnik,
16/4/22 RTG hrudnik
= 2x CT hrudnik, 4x RTG hrudnika (mozno niekedy aj 2 snimky), 4x RTG krcnej chrbtice

Všetky vyšetrenia boli indikované kvôli rôznym ťažkostiam, a ešte ma v blízkej dobe čakajú kontrolné RTG (hrudník, ruka) a 4 cesty lietadlom (jedna 1700km). Chcela som Vás poprosiť o radu, či mám mať obavy, resp. či je nejaká maximálna dávka žiarenia, pri ktorej je pravdepodobnosť vzniku nebezpečného ochorenia stále mizivá.

Ďakujem vopred za odpoveď.

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

lékařské ozáření nelze limitovat dávkou, omezovat lékaře při indikaci. Vaše vyšetření, jak sama píšete, byla přínosná, lékařem zdůvodněná. Dávky záření v řádu několika desítek mSv efektivní dávky znamenají riziko velmi nízké, není nutné mít obavy ze vzniku nebezpečného onemocnění.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 04.05.2022 16:28:33
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Syn, dva roky, si zlomil před měsícem ruku. Vzhledem ke komplikacím chodíme pravidelně na rentgenování, většinou dva až tři snímky za návštěvu. Vždy chodím s ním, zástěru dali mně dvakrát, synovi jednou, jinak to nikdo neřeší, pospíchají. Zhruba po patnácti snímcích v průběhu dvou týdnů mě od té doby pokaždé po snímkování bolí hlava, vždy to začne okamžikem ozáření, do půl hodiny to přejde. Je mi i lehce nevolno. Čeká nás ještě určitě osm snímku, možná víc. Měla bych to hlásit, až tam zase půjdeme?
Moc Vám děkuji za Váš čas
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

bolesti hlavy ani nevolnost nemohou mít souvislost s Vaší přítomností při rentgenovém vyšetřením ruky vašeho syna.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 21.04.2022 06:28:37
Dobry den v 1/2022 jsem podstoupila Ct mozku na pohotovosti kvuli bolestem hlavy. Ted v dubnu jsem absolvovala dalsi ct mozku,na ktere jsem byla odeslana neurologem kvuli neurologickym potizim. Je to pro me prosim nejak sklodlive? Dekuji za odpoved.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

vyšetření, a to v obou případech, byla provedena z důvodu Vašich zdravotních problému, jsou pro vás přínosná.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Časté rentgenování 28.04.2022 11:29:03
Dobry den, prosim od lenla tohoto roku jsem s odstupem par tydnu obsolovovala 4xrtg srdce plice, 1x spect myokardu a dnes opet rtg hrudni patere. 1xrtg srdce plice bylo po kovidu ale ty dalsi byly bohuzel asi zybtecne. Mam tlaky na hrudi, ale zjistilo se, ze pravdepodobne od uzkostne poruchy, e v nemocncici me sestra neupozornila, nemela jsem sundanou podprsenlu, tak me blikla hned znova, takze 2x za sebou, pak po 14 dnech zase, nasledoval po mesici spect a dnes rtg hrudniku. Me uzkosti to naopak jeste pritizilo. Myslite, ze zareni z techto vsech rtg snimku neni do budoucna nebezpecna? Na stitne zlaze mam uzliky a beru leky.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

dávka z rtg vyšetření srdce a plic je velmi nízká, ani opakované snímky nepředstavují pro vás riziko, a to ani pro štítnou žlázu.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 21.04.2022 00:59:33
Dobrý den,
v listopadu 2021 proběhl rentgen našeho pejska (rentgen zadní nohy), šlo asi o 6 snímků kdy jsem musel tlapku při snímkování držet v různých pozicích, nicméně dostal jsem ochrannou zástěru (asi olověnou), která kryla kromě hlavy, rukou a ramen celé tělo.
V březnu 2022 opět cca 6 snímků nohy, opět jsem musel tlapku držet a opět jsem měl ochrannou zástěru.
Snažil jsem se vždy se co nejvíce oddálit od snímaného místa (natáhnout ruce) ale i tak je možné, že dlaně a prsty jsem měl ozářeny a hlavu jsem měl nedaleko od vrchní části rentgenu (asi emitoru částic).
Chci se zeptat na 2 věci:
Jak účinně pohlcuje záření ochranná pomůcka typu těžké, asi olověné zástěry, tzn. chrání spolehlivě krytá místa? Pokud je zástěra starší, nesnižuje se její účinnost, případně nekumuluje se v ní radioaktivita?
Druhá otázka - dají se teoretické dávky obdržené při zmíněných vyšetřeních považovat za mně nebezpečné? (jsem si vědom, že můj popis postrádá dalsích detailů jako typ přístroje apod.)
Pejska zde neřeším, pro jeho potíže považuji rentgen za odůvodněný, bez jiné možné varianty.
Předem děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Ad 1/ ochranná zástěra se dostatečnou ochranou při přidržování zvířete, radioaktivita se v ní neakumuluje, je povinností veterináře sledovat její celistvost.

Ad 2/ dávky z vyšetření Vašeho pejska nepředstavují pro vás nebezpečí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 13.04.2022 09:16:21
Dobrý den,
v 9/2021 jsem podstoupila CT hlavy a plic kvůli plicní embolii. V nemocnici následoval po týdnu kontrolní RTG plic. Týden na to pro další RTG plic.
12/2021 - scinti plic doplněné malým CT
01/2022 - RTG plic z důvodu poscovidu
03/2022 - RTG plic a srdce pro palpitace.
Hned po týdnu RTG prstu pro úraz, za týden kontrolní RTG prstu. Za další týden mám jít na denzitometrii a 5 dnů na to na CT celého břicha.
Mám denzitometrii odložit na později nebo jít na ni a pět dnů na to na CT i přesto, že každý týden mám nějaké záření. Děkuji.(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

vyšetření, která jste podstoupila (a ještě podstoupit máte) jsou indikována lékařem a jsou tedy zdůvodněná. Vyšetření neodkládejte.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 09.04.2022 13:35:21
Dobry den, za zivot jsem podstoupila jiz opravdu hromadu RTG vysetreni. Nyni mam v ruce zadanku na CT dutin a ja uz se bojim na rentgen opet jit,ackoli mam s pravou stranou dutin vlekly 2 lety problem. Jsem celiak,podstoupila jsem jiz 2x CT bricha, 1x CT hlavy po otresu mozku, 1x RTG plic, 4x RTG hornich koncetin (polamana zapesti), 1x paty, a 1x RGT patere. K tomu take snad cele telo MR kvuli bolestem leve nohy (podezreni na RS), az po letech zjistit gynekolog pricinu v ale poskozeni nervu v pateri. A to ani nevim,zda jsem na nejaky RTG nezapomenula. Je mi 35 let. Mam z dalsiho ozarovani strach.. mam ale take vlekle bolesti dutin,ktere me dennodenne doprovazi.. muzete mi prosim poradit,dekuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

vyšetření absolvujte, pomůže vyřešit onemocnění dutin. Nemějte z ozáření strach, diagnostická vyšetření neznamenají vysoké dávky.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 05.03.2022 09:38:03
Dobrý deň.
Môj 4 ročný syn podstúpil za posledné dva roky 4x RTG bedrových kĺbov,kvôli opakujúcim sa výpotkom. Mám strach,či RTG nemôže ovplyvniť v budúcnosti jeho pohlavné orgány,keďže pri tomto vyšetrení nie je možné dať ochrannú zásteru. Ďakujem pekne
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

rtg kyčlí je zdůvodněné sledováním výpotku, který se v kyčelních kloubech u syna opakovaně vytváří. Dávka ze 4 rtg vyšetření kyčlí, i přes to, že nemohlo být použito stínění gonád, je nízká a nemůže negativně ovlivnit pohlavní orgány.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 22.02.2022 13:04:36
Dělali kluků 9 let rentgen hlavy na pohotovosti, asi udaril ji hasyckou hadice a po 3 dnů dělali ješte jednou krat renden nosní dutin. Možná rak bilo delať? Ne hrozí něco špatného?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

rentgenové vyšetření Vašeho syna bylo zdůvodněno úrazem. Nebezpečí by pro syna představovalo neodhalení případného vnitřního zranění. Nemusíte mít obavy, nic špatného Vašemu synovi nehrozí.
(Za SÚJB: sekce radaiční ochrany)
Re: Časté rentgenování 19.02.2022 19:10:51
Dobrý den, mohu se prosím zeptat, jak moc je rentgenové vyšetření srdce a plic nebezpečné pro 4letého chlapečka? Syn má za sebou od října 2021 dosud rentgeny 3, měl atypický zápal plic, který poslechem nešel pediatrovi poznat. Nyní má znovu stejné potíže, ale pediatr ho už nechce na čtvrtý rtg posílat, může pro něj být čtvrtý kontrolní rtg rizikem? Bojím se, abychom např. další zápal plic nezanedbali. Moc Vám děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

dávka z rentgenového vyšetření srdce a plic je velmi nízká. Dle našeho názoru není ani více rentgenů v poměrně krátké době rizikové.

(Za SÚJB: sekce radaiční ochrany)
Opg zubů 13.02.2022 09:07:53
Dobrý den, prosím o informaci jak moc škodlivé nasledky může mít opg zubů 2x během 1 týdne. Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,
OPG zubů škodlivé není, ani v případě, kdy bylo provedeno 2x po sobě v jednom týdnu.

(Za SÚJB: sekce radaiční ochrany)
CT 12.02.2022 20:37:21
Je mozne, ze pacient musi podstoupit druhe CT hned po prvnim s vysvetlenim, ze napoprve se neco "nenacetlo spravne" kvuli nespravnemu dychani.Pokud ano, je to bezpecne? Dekuji za odpoved
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Pokud nebylo dosaženo požadované diagnostické informace, může radiolog indikovat rtg vyšetření opakovaně. Nemusíte mít obavy, riziko nehrozí.

(Za SÚJB: sekce radaiční ochrany)
Re: Časté rentgenování 12.02.2022 20:32:01
Je mozne, ze pacient musi podstoupit druhe CT (bez podani kontrastni latky) hned po prvnim s vysvetlenim, ze se neco "nenačetlo", protoze nespravne dychal...Pokud ano, je to bezpecne?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Pokud nebylo dosaženo požadované diagnostické informace, může radiolog indikovat rtg vyšetření opakovaně. Nemusíte mít obavy, riziko nehrozí.
(Za SÚJB: sekce radaiční ochrany)
RTG plic 03.02.2022 12:00:42
Dobrý den,zaměstnavatel dle pokynů hygieny nás zaměstnance musí poslat na RTG plíc, jelikož pracujeme (kromě mě) v prašném prostředí-lom.Jelikož já pracuji v kanceláři-expedici, vedle lomu mě přijde nesmyslné se zbytečně nechat vystavovat RTG paprskům.Mohu toto nařízení odmítnout???Popřípadně kam se mohu s tímto dotazem obrátit.Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

prach je rizikový faktor, jehož sledování a prevence je v kompetenci "hygieny".
Doporučuji upozornit na tuto Vaši obavu o zbytečnosti rentgenování pracoviště, které snímky provádí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Časté rentgenovani 01.02.2022 12:52:19
Dobrý den
V loňském roce jsem absolvovala 2x rentgen kolene.1x rentgen páteře.2x rentgen plic.scintiografii plic a CT břicha

Nyní mám jít opět na CT.
Je to bezpečné.nehrozi mi nemoc z ozáření?

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

z absolvovaných vyšetření Vám nehrozí nemoc z ozáření.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
vysoká dávka záření 27.01.2022 16:01:14
Dobrý den,
Před dvěma lety jsou podstoupil rtg vyšetření bederní páteře. Jednalo se o prosté snímky. Nejednalo se o CT vyšetření.
Nyní po dvou letech mi bylo indikováno stejné vyšetření. starší snímky mám uložené na CD a nyní jsem se na ně díval.
Se svojí hmotností 90 kg při 180cm mě velmi zarazila hodnota záření, která je uvedena na snímcích z roku 2020.
Na jednom snímku je uvedeno (80 kV,400 mA, 112 mAs)
Na druhém snímku je uvedeno(90 kV, 400 mA, 227 mAs)
Tyto hodnoty mě zarazily v momentě když jsem měl kvůli většímu množství snímků z minulosti obavy s ohledem na rizika množství rentgenů a jejich dávek. Tyto hodnoty jsou dosti vysoké v porovnání s údaji, ketré jsem našel z jiných zdrojů.
Nejsem odborníkem a proto se Vás chci zeptat jestli je tato dávka opravdu neadekvátně vysoká vůči běžné dávce.
děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že chybí další údaje: filtrace, vzdálenost ohnisko-receptor, nelze správnost hodnot expozičních parametrů plně vyhodnotit. Napětí (kV) v pořádku je, standardně jsou pro tento typ vyšetření hodnoty mAs nižší, než ve vašem případě, ale musí být také hodnoceny další údaje jako je výška a váha. Standardní hodnoty, které jste pravděpodobně dohledal, jsou pro "standardního pacienta", tím je myšlena osoba 170 cm vysoká s váhou 75 kg. Je také možné, že jste stál dále od ohniska, mohla být zařazena přídavná filtrace. Tyto podrobnější detaily neznáme, takže adekvátnost expozičních parametrů, natožpak dávku, které jste byl vystaven, na základě vámi dodaných informací nemůžeme jednoznačně zhodnotit. Nicméně se nemusíte obávat, i v případě, že by byla použita dokonce dvojnásobná dávka oproti standardní, nepředstavuje to pro vás riziko – stále se jedná o velmi nízké dávky.

(Za SÚJB: sekce radaiční ochrany)
Re: Časté rentgenování 17.01.2022 10:37:38
Dobrý den,mám na Vás dotaz jako všichni.
Během 10 let jsem podstoupil 12x rentgen plic.
2x ct břicha a 2 ct ledvin.Je mi 54 let
Je to velká dávka pro můj další život a hrozí
onemocnění z radiace.A jakou dávku celkově jsem asi obdržel.Děkuji za radu odborníka .Míra

(Vložil(a): Anonym)
Dobrá den,

dávka záření, které jste byl vystaven, je nízká. Onemocnění z radiace Vám nehrozí.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Dotaz - RTG a CT 16.01.2022 09:11:05
Dobrý den, chtěla bych se zeptat ohledně škodlivosti RGT a CT vyšetření. Je mi 37 let, v průběhu života jsem podstoupila několik OPG snímků u zubaře (možná i 6x horní a dolní čelist) a nyní CT angiografie plic s kontrastní jodovou látkou pro vyloučení plicní embolie po Covid onemocnění. Můj dotaz zní, jak velké riziko pro mě znamená příjmuté záření z výše uvedených vyšetření. Ohledně CT vyšetření plic (angiografie), do budoucna plánuju těhotenství. Může toto vyšetření do budoucna negativně ovlivnit těhotenství případně kojení? Je zvýšené riziko rakovinu prsu nebo plic po CT angiografii plic? Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

vyšetření, která jste absolvovala nejsou pro Vás škodlivá. Riziko vyplývající z ozáření je nízké, negativně neovlivní těhotenství, s případným kojením vůbec nesouvisí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Mamograf 15.01.2022 20:32:59
Dobrý den, prosím o radu. Mám podstoupit vyšetření prsou na mamografu po 22 měsících od předchozího mamografu. Nemůže být toto vyšetření pro mě po této době škodlivé? Předem moc děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

nemusíte mít obavy, vyšetření není po takové době pro Vás škodlivé. Předpokládáme, že se jedná se o vyšetření indikované lékařem.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Časté rentgenování 27.12.2021 12:17:18
Dobrý den,

je mi 22 let a během 1 měsíce jsem podstoupila 3 vyšetření ozářením. 22.11. CT s kontrastní látkou (zjištěna oboustranná plicní embolie), následně 5.12. RTG plic a dnes 27.12. opět RTG plic (z důvodu přetrvávajích komplikací po PE). Není to již moc ozáření najednou? Nehrozí mi určité zdravotní komplikace? Trochu se toho obávám. Děkuji za odpověď.

S pozdravem,
K.Z.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

zdravotní komplikace z ozáření nehrozí. Ozáření je zdůvodněno nebezpečím plicní embolie.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 21.12.2021 10:10:50
Dobrý deň. Obraciam sa na Vas s prosbou ako veľmi som si ubližila s ct vyšetrenim brucho panev a hrudnik. Keď som vravela lekarke s plačom že nechcem isť že sa bojim žiarenia tak sa mi vysmiala. Nakoniec som vyšetrenie pod natlakom absolvovala. Keď som volala o vysledky tak sa ma pitala zo smiechom či doma svietim. Vysledky dopadli dobre. Ale až teraz som sa dozvedela že som mala ct brucho panev 2xkontrast a nativ, hrudnik nativ a kontrast. Bojim sa že bola prekročena davka 100msv. Vyšetrnie bolo 6.12. a odvtedy nemôžem spavať. Je mi smutno z toho sko sa p. doktorka k tomu postavila.Vyšetrenie bolo urobene na zaklade podozrenia na nador v prsniku ktorý sa našťastie nepotvrdil. V minulosti som už absolvovala 1xct pluc s podozrenim na embolku. Prosim ako veľmi mi vyšetrenie mohlo ubližiť do buducna. Ďskujem za odpoveď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

vyšetření určitě neohrozilo Vaše zdraví, naopak vyloučilo nádorové onemocnění. Nemyslím si, že efektivní dávka byla 100 mSv.
Neřešte velikost ozáření, ale to pozitivní, že se vyloučila podezřelá diagnóza.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 19.12.2021 09:46:21
Dobrý den, rád bych se zeptal na riziko z ozáření, za tento rok jsem měl 4x CT hlavy, 6 snímků krční páteře, 4 snímky břicha a v posledních 14 dnech 13 snímku (ruce, nohy, bederní páteř), 2 snímky zubů a 2 snímky břicha.
Abych to shrnul, jedná se o cca 4x CT hlavy a asi 27 "obyčejných" rentgenů. Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

určit riziko ozáření pro konkrétní osobu je složitý proces. Riziko úmrtí na zhoubné onemocnění se při ozáření efektivní dávkou 1 Sv uvádí 4 - 5 %. Váš odhad efektivní dávky je několik desítek mSv, riziko by tedy bylo ještě více než 10x menší. Navíc je nutné vzít v úvahu spontánní výskyt zhoubného onemocnění v "neozářené" populaci, který je cca 25 %.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Scintigrafie 17.12.2021 22:27:30
Dobrý den, je mi 56 let a minulý týden jsem absolvovala již druhou scintigrafii skeletu v průběhu osmi let. Před 10 a více lety jsem také byla 3x na CT ( 2x hlavy a 1x plic)a 1x obstřik krční páteře pod CT.
Nikdo tehdy neřešil počet CT.
Hrozí mi velké zdravotní nebezpečí vzhledem k nasčítané radiační zátěži?
Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Vaše radiační zátěž není tak významná, aby představovala zdravotní nebezpečí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 16.12.2021 18:29:39
Dobrý den, bol som na rtg zubov mala zahryzova snimka 3x4 cm.. problem je v tom, že mám kožné problémy na tváry (rosacea) a po zubnom rtg som spozoroval zhoršenie stavu (začervenanie a palenie na lícach).. mohlo žiarenie spôsobiť poškodenie oslabenej pokožky kedže ide o miesto v blízkosti zubov ? Dokáže sa pokožka zregenerovať? Odpoveď poprosím zaslať na email..Ďakujem za odpoveď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

rtg zubů nemůže způsobil kožní problémy, které popisujete.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Časté rentgenování 10.12.2021 10:37:09
Dobrý den, byla jsem na třech klinikách na konzultaci na rovnátka, z čehož mi na každé dělali OPG (rtg kolem hlavy, snad jsem použila správnou zkratku) + ještě snímek zubů se skusem. Mám strach, že jsem se vystavila velkému množství záření a že mě to do budoucna ohrozí. Našla jsem na internetu nějaké studie, že stačí 6 RTG zubů a zvyšuje se silně pravděpodobnost tumoru štítné žlázy či mozku. Prosím o nějaké vysvětlení, jsem opravdu vyděšená. Děkuji předem
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

není nám známa žádná relevantní studie, která by dokazovala, že 6 RTG zubů a zvyšuje se silně pravděpodobnost tumoru štítné žlázy nebo mozku.
Snímkování zubů (i OPG) patří k takovým ozářením, kdy riziko je zanedbatelné.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
RTG na ortodoncii 09.12.2021 16:19:06
Dobrý den, mám na vás dotaz, absolvovala jsem konzultace u tří ortodontických klinik, přičemž každá mi dělala RTG (takový ten, kdy skousnete destičku a následně se kolem vás otočí RTG o 360 stupnů - kolem celé hlavy). Mám strach z absolvovaného záření, vzhledem k tomu, že již 3x během jednoho roku jsem toto absolvovala.. Jak moc mě to ohrozilo? Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

nemusíte mích strach. Tři zubní snímky v ortodontických klinikách absolvované během jednoho roku neohrozí Vaše zdraví.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
OPG u dítěte bez ochranného límce 03.12.2021 04:54:30
Dobrý den, včera byl syn (8 let) na OPG na stomatologické klinice 1.lf. Při vyšetření mu nebyly dány žádné ochranné pomůcky, límec ani vesta. Jaká je prosím dávka záření tohoto vyšetření obecně a jaké je riziko poškození štítné žlázy, pokud nebyla chráněná? Moc děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

použití límce se při OPG nedoporučuje. Riziko poškození štítné žlázy je velmi nízké.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 01.12.2021 14:19:34
Dobrý den, od března 2020 dodnes jsem absolovovala 1 panormatický a asi 10x orální RTG zubů. Není to nebezpečné? Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Ne, zubní snímky nejsou pro Vás nebezpečné.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Časté rentgenovani 25.11.2021 18:31:51
Dobrý den.
V letošním roce jsem byla na rentgenu kolene.zad.2x rentgen plic.ct břicha a včera na scintigrafii plic

Nemohu z toho mít nějaké zdravotní problemy
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den.

z Vámi popsaných rtg vyšetření nemůžete mít zdravotní problémy.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenovani 02.12.2021 08:31:14
Dobrý den, prosím o Váš názor. Podstoupila jsem PET CT vyšetření s kontrastem s tím, že 10 dní poté mám naplánované CT hrudníku s kontrastem. Velmi se ve mě pere to, zda na druhé CT takto brzo jít nebo si jej radši preobjednat na později. Není prosím odstup mezi těmito dvěma vyšetřeními krátký? Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

není třeba zvětšovat odstup mezi vyšetřeními.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 14.11.2021 00:27:32
Dobry den. V ramci jedne klinicke studie maji byt behem 1 roku provedeny 4 PET/CT vysetreni. Odpovida to asi 100mSv - dle zjisteni z internetu. Jak byste zhodnotili takovou vysokou davku. Jak moc vzroste pripadne riziko rakoviny v pozdejsich letech - radeji procentualne nebo slovne. Za kolik let by se takovato davka mohla negativne projevit na zdravi. Dekuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

úhrnný koeficient nádorů vedoucích k smrti se udává 5 % na 1 Sv celotělového ozáření. Vznik nádorových onemocnění má pravděpodobnostní charakter, neznamená tedy, že u každého ozářeného se účinek záření s určitostí projeví. Pokud se projeví, vždy až po době tzv. latence, která se pochybuje mezi cca obdobím 5 let (u nádorů štítné žlázy) až po dobu cca 10 let (u nádorů plic).
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Dotaz k dávce vyšetření CT 11.11.2021 20:22:18
Dobrý den,

momentálně mám za sebou v jednom roce 2x rtg plic, 1x rtg páteře a rtg zubu + ct bricha s kontrastní látkou. Bohužel mám zvláštní potíže na plicích, ale nikoliv nějak progresivního, co se týče doktorů, tak mi navrhli preventivní CT (konkretně HRCT) v následujících měsících, někdy po novém roce. Jde o to, že se nejedná o přímou indikaci s jasným problémem, spíš jako prevence, ale váhám, zda žít normálně a při zhořšení na HRCT jít a nebo jej pro klid duše absolvovat. Každoročně chodím jinak na rtg páteře. Z vašeho hlediska se jedná o zbytečné vystavení se záření? Děkuji moc za odpoved.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ne, tak, jak to popisujete, se nemyslím, že se jedná o zbytečné vystavení se záření.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Práce se RTG při hypothyreóze 28.10.2021 21:15:06
Dobrý den, jsem studentem veterinárního lékařství a v rámci výběru zaměření mám nejasnosti, protože nevim jestli mě má nemoc - snížená funkce štítné žlázy, bude nějak omezovat. Chtěl bych se zeptat, zda je práce u RTG či CT zakázána/nedoporučována/možná s omezeními či bez nich v případě, kdy trpím výše zmíněnou nemocí. Mockrát děkuji za Vaši odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

snížená funkce štítné žlázy není kontraindikací pro práci u RTG či CT.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 26.10.2021 19:40:52
Dobrý den, jsem objednana v jeden den na CT mozku, mamografii a denzitometrii, je to velke riziko? Mam se preobjednat radeji s vetsimi odestupy - bude to mit vyznam nebo je to jedno? Jinak ozarovana pravidelne nejsem, spise vubec, toto je vyjimka.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, obdobný dotaz byl již zodpovězen.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 26.10.2021 08:56:34
Dobry den, lze v jeden den abslvovat CT mozku, mamograf a denzitometrii? Nebo je lepsi oddelene v nejakych cas.intervalech? Dekuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, není stanoveno žádné omezení.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Časté rentgenování 12.10.2021 10:31:09
Dobrý den, v červenci jsem podstoupila rtg zubů(panoramatický snímek), v srpnu denzitometrii a v říjnu mám naplánovaný mammograf. Je to bezpečné? Dékuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ano, mamograf můžete absolvovat.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Sčítání RG 11.10.2021 13:43:16
Dobrý den, podstoupila jsem vícekrát CBCT a ještě mě v průběhu let čekají. Chtěla bych se zeptat jestli když jsem měla před 5lety třeba 6CBCT jestli záření z tela výpravná? Nebo se stále scita? Jakoze třeba za 10let budu mít celkem 2SV z ozáření CBCt nebi to výprchava a proto je lepší rengeny mezi těsnou dělat z odstupem času ? Dekuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

takto jednoduše odpovědět na Vaši otázku nelze. Obecně platí, že provádět rtg snímkování se má v době, kdy je třeba je provádět. Nemá smysl si jako pacient "ordinovat" odstup mezi vyšetřeními. Pokud radiační zátěž z jednotlivých snímků sčítáme, a to lze jen pokud se jedná stále o stejnou veličinu, není interpretace součtové hodnoty tak jednoduchá, jak popisujete. Lidské tělo se s každou aktuální radiační zátěží vypořádává, ale to neznamená to, že rtg z těla vyprchává. Nelze ani říci, že když za 10 let dostanu v součtu 500 mSv, projeví se u mne účinek těchto 500 mSv 10tý rok.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 16.09.2021 19:51:10
Dobrý den, v dešti jsem podstoupila Několik Rg, už ani nevim ceho ale určitě rengenu zubu kvůli rovnatek a to více krát. Pak po autonehodě před 17 lety Rg hlavy opakovaně. Asi před 4 lety CBCt 2x pak nějaké Rg panoramatické a nyní během jednoho roku 2x CBCT zubu , panoramatický snímek a spoustu těch malých Rg zubu. Nyní mám jít opět na malé Rg a jestli si nechám zubni implantáty zřejmě budou rengeny CBCt opakovat. Často říkáte ze snímky jsou neškodné ale četla jsem studii ze rakovina štítné žlázy a mozku je zvýšena u lidi často podstupujici Rg zubu. Studie je z USA, vydali tento článek. Mám jít tento týden opět na malé snímky zubu a vážně se obavám ze si sama tímto ublížit ale bez rengenu zub neosetri. Pak nevim jestli si nechat zubni implantáty když bduou pak dělat znovu CBCT. Víte něco o této studii, ze rengenovali zubu způsobuje rakovinu? Dekuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,
Nemusíte se obávat, na rentgen zubu jděte – když je potřeba, je to důležitější, než potenciální riziko, které plyne ze záření.
Tu studii, o níž píšete, neznám, nicméně ten její závěr je naprosto nevěrohodný. Dávky ze snímkování v zubní radiodiagnostice jsou velmi nízké. Riziko vzniku rakoviny způsobené zářením velmi silně závisí na dávkách záření. A při takto nízkých dávkách zůstává i při větším počtu snímků to riziko pořád velmi nízké, spíš zanedbatelné. Bohužel se občas různě po světě objevují studie, které tvrdí, že nějaký druh rentgenování s nízkými dávkami zvyšuje významně výskyt rakoviny v dané oblasti. A bohužel se občas objevují i na renomovaných vědeckých serverech. Ale ještě jsme neslyšeli o žádné takové studii, která by prošla vědeckým hodnocením mezinárodní komise zkoumající účinky ionizujícího záření (komise se jménem UNSCEAR, která patří pod OSN). Vždy se zjistí, že v takových studiích byla nějaká velká chyba ve statistickém hodnocení, anebo že vlastně žádné statistické hodnocení autoři té studie vůbec neprovedli, že si jen dali dohromady pár případů, o nichž slyšeli, vyvodili z toho zcela scestné závěry a napsali o tom článek. Biologické účinky záření nelze zkoumat jinak než velmi kvalitním statistickým zhodnocením informací o onemocněních velkého množství lidí, kteří byli vystaveni nějakému záření.
Jde o to, že závěr z té studie, o níž píšete, je v přímém rozporu se všemi dosavadními a poměrně jednoznačnými znalostmi lidstva o účincích záření. Ten rozpor je tak velký a naše dosavadní znalosti o účincích záření jsou podloženy tak kvalitními daty a kvalitními vědeckými statistickými studiemi prováděnými v posledních cca 100 letech, že jsem si úplně jistý, že studie, která došla k takovému závěru, obsahuje některou z těch zásadních chyb, které vedly ke zcela nesprávnému závěru.
Ano, je pravda, že s každým ozářením velmi pomalu roste pravděpodobnost výskytu rakoviny v pozdějších letech, ALE u nízkých dávek je ten nárůst tak slabý, že je vlastně nezaznamenatelný. Riziko z neprovedení rentgenového vyšetření, které je správně indikované, je vždy horší – když potřebujete ošetřit nemocný chrup a lékař snímky potřebuje, aby věděl, jakým způsobem má zákrok provést, je neprovedení snímku a tím pádem i neprovedení zákroku mnohonásobně škodlivější, než zcela zanedbatelný potenciální nárůst rizika vzniku rakoviny v pozdějších letech.
Když to vyjádříme v číslech: průměrná efektivní dávka z intraorálního snímku zubu je 1 mikroSv, což odpovídá nárůstu rizika rakoviny v pozdějších letech cca o 0,000 005 %. Pro představu, pravděpodobnost, že průměrný Čech zemře na rakovinu, je cca 30 % +- 5 %. Tzn. po jednom snímku zubu průměrnému Čechovi ta pravděpodobnost vroste na 30,000 005 % +- 5 %. To je tak zanedbatelný nárůst, že se ani při mnohonásobném snímkování pravděpodobně v celé české populaci nedokáže manifestovat.
Není správné, aby člověk chodil na rentgen zbytečně, bez správné indikace – pak to riziko ze záření není vyváženo přínosem pro zdraví, ale pokud je to potřeba, neodmítejte to.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
CT obavy 05.09.2021 23:22:46
Dobrý den, absolvoval jsem CT vyšetření s kontrastní látkou kvůli vyboulení na krku. Proběhlo CT krku. Zjistilo se, že jsou to "něco jako žábry" a není to patologického původu, že se nemám obávat. Já jsem však teď vystrašený z toho CT vyšetření, že jsem ho podstoupil zbytečně. V čekárně jsem slyšel, že si dvě paní povídali o budoucích zdravotních problémech, které může z rentgenování vzniknout. Doktor mi jen řekl, že to neškodí, že se nemám obávat, že bych se musel nechat rentgenovat každý den, aby mi to v těle vyvolalo nějaké buněčné změny. Teď jsem byl ještě poslán na rentgenový snímek plic a nevím, zda na něj jít, protože mi je teprve 23 let a lidé v mém věku nebyli třeba ještě ani jednou na CT. Mám mít obavy o zdraví? Když jsem podstoupil za celý život: 1x rentgen plic, pár rentgenů zubů při kontrolní návštěvě zubaře, 1x CT krku s kontrastní látkou a teď mám podstoupit ještě rentgen plic? Mám občas opravdu špatné myšlenky, že mi to CT mohlo ublížit či vyvolat nějaké zdravotní komplikace. Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

vyšetření, která jste absolvoval, patří mezi diagnostická, která odhalují podezření na nějaké onemocnění a jsou pro každého z nás přínosná. A to platí i v případě, kdy se hledaná diagnóza nepotvrdí. Neznamená to, že jste CT vyšetření podstoupil zbytečně. Informace, které jste slyšel v čekárně, že mohou být z rentgenování zdravotní problémy, je ve Vašem případě nepodložená. Věřte panu doktorovi, když řekl, že rentgenování neškodí. Rentgenový snímek plic rozhodně neodmítejte, obavy nejsou na místě, snímek Vám neublíží a nemůže vyvolat zdravotní komplikace.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 01.09.2021 21:45:22
Před čtyřmi měsíci jsem byla na RTG krční páteře. Po 2 měsících na RTG ramene 2x. Minulý týden mi zubař dělal celkem tři rentgeny. Zítra mám jít na další RTG. Jsou takové dávky bezpečně?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

dávky z diagnostických RTG jsou bezpečné.
(Za SÚJB: sekce radaiční ochrany)
Časté vyšetření CT plic 21.08.2021 22:08:47
Dobrý den. V polovině února jsem absolvoval vyšetření CT plic, následně v březnu rtg plic, v dubnu opět rtg plic a včera opět rtg plic a koncem srpna bych měl absolvovat srovnávací CT vyšetření. Je takto časté vyšetření bezpečné nebo bych měl žádat raději MR plic,abych eliminován vzhledem k hrozící diagnóze viz níže zbytečně ozarovani? Srovnávací vyšetření plic nyní ošetřující lékař potřebuje k potvrzení diagnózy sarkoidoza a vyloučení centrálního Tumoru plic. Děkuji. P.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

výběr vyšetřovací metody doporučuji ponechat na lékaři. Z hlediska radiační ochrany není opakování snímku plic nebezpečné.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 27.07.2021 11:19:50
Dobrý deň, tento rok som absolvovala v januári v zubnej ambulancii rtg zubov, v máji rektálnu kolonoskopiu, v júni rtg hrudná a krčná chrbtica a teraz v júli mamografiu. Je to nebezpečné ? Ďakujem Vám za odpoveď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

nemějte obavy, dávky z uvedených vyšetření nejsou nebezpečné.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 25.07.2021 19:40:05
Dobry den vcera jsem byl na obstriku patere pod CT pani doktorce se prí nadarilo ke korenu dostat a celkem jsem byl v prubehu 30minut 7x ozaren vzdy na 30 fterin na bedra a stale me brni predni cast.Je to standartní?Dekuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

toto je dotaz na lékaře, SÚJB standardy postupu nemůže hodnotit.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Plodnost a varlata 19.07.2021 00:45:36
Dobrý den, je možné kvůli ČT bricha nějak poškodit varlata, spermie, velikost údu? Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ne, to možné není.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Plodnost a varlata 20.07.2021 22:17:10
Jeste mensi poddotaz a takova kontrastni iodova latka to zpusobit nemuze? Pripadne CT + kontrast nejak poskodit prokrvovani?

Diky za odpoved
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

účinek kontrastu SÚJB neposuzuje.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Oblickovy kamen / caste CT a RTG 02.07.2021 09:57:09
Dobry den,

16.aprila som mal robene CT vysetrenie kvoli oblickovemu kamenu.Nasledne som sa mal hlasit na kamenovej poradni , kde sme sa dohodli na rozbijani razovou vlnou (zameriava sa pomocou rtg).
V polovicke juna som mal rozbijanie, no v noci som dostal oblickovu koliku a bol som odvezeny do nemocnice , kde mi okamzite robili dalsie CT a kvoli upchatym mocovodom a zapale oblicky mi urobili nefrostomiu. Po tyzdni som sa hlasil na kontrole, kde mi robili opat rtg, aby sa pozreli, kolko este kamenov je v mocovode o tyzden na to dalsi rtg, ktory ukazal cisty mocovod (v oblicke ostal polovicny kamen).

Doktorka mi povedala, ze este skusime 2x opakovat razovu vlnu (cize dalsie rtg ziarenia) kazdy tyzden. Na zaklade vysledku sa uvidi ci pojdem na rozbijanie laserom , co je sice pod narkozou , ale bude len pocas jedneho sedenia...

Inymi slovami v priebehu necelych 2 mesiacov som mal 2xCT a 3xRTG , pricom este dalsich aspon 3xRTG ma cakaju.

Mal by som podla Vas dalej absolvovat rozbijanie vlnou (cize + dalsie rtg) alebo radsej ist na rozbitie laparoskopicky laserom ?

Dakujem
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

podle mého názoru není rozbíjení rázovou vlnou kontraindikované.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Vliv záření 29.06.2021 14:11:23
Dobrý den,zhruba za týden mám absolvovat na pracovišti nukl.medicíny metodu spect/ct a dynam RTG.Jak prosím je nebezpečné toto vyšetření napouštění rad.látky do žil když jsem podstoupila kvůli covidu před cca 3 měsíci několik rtg plic a před týdnem rtg kolene?Dost se obávám,děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

vyšetření na pracovišti nukleární medicíny určitě absolvujte. Nemusíte mít obavy, že by dávka po několika rtg plic a rtg kolene, která je velmi nízká, znamenal komplikace pro Spect/CT.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Rozestup mezi CT a RTG 15.06.2021 18:13:22
Dobrý den,
21. května jsem byl na vyšetření CT z důvodu ledvinové koliky. Dne 9. června jsem byl odeslán na RTG páteře. Je tak krátký rozestup mezi vyšetřeními bezpečný? Předpokládám, že CT bylo zaměřeno na oblast ledvin a dutiny břišní, ale i tak je zde společná oblast páteře.
Velmi děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

rozestup mezi plánovanými vyšetřeními je bezpečný.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 09.06.2021 11:22:22
Dobrý den,
dne 21. května jsem byl na CT z důvodu ledvinové koliky. 9. června jsem byl poslán na RTG páteře. Je tento krátký rozestup mezi CT a RTG bezpečný?
Děkuji, s pozdravem
Šembera J.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

krátký rozestup mezi vyšetřeními nevadí.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Lymfoscintigrafie 25.05.2021 13:37:58
Dobrý den, mám podstoupit lymfoscintigrafii dolních končetin. Zajímalo by mě, jakou radiační dávku tímto vyšetřením dostanu a zda pro mě nepředstavuje nebezpečí, jelikož jsem v nedávné době podstoupila mamograf, rentgen krční páteře a rentgen zubů? Nebylo by vhodnější hledat spíše alternativu tohoto vyšetření? Děkuji moc za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

alternativa k takovému vyšetření mi není známa. Z hlediska radiační zátěže to ale ani není nutné. Vyšetření, které jste absolvovala jsou považována za ta s nižší radiační zátěží a rozhodně není pro Vás dávka nebezpečná.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 24.05.2021 17:41:10
Dobry den,chcela by som sa opytat. Bola som na Rtg oboch kolien (3 snimky), po Rtg ma zacala palit koža na kolenach, je to nejako nebezpecné? Nemohla som dostat viac rtg ziarenia? A tak isto mi nebola ponuknuta ochranna vesta na oblast panvy, moze to byt pre mna skodlive? Ďakujem za odpoved.

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

množství záření při rtg kolen je velmi nízké, není nebezpečné, nemůže způsobit pálení kůže, není zdraví škodlivé. Není u něj třeba poskytovat ochranou pomůcku pro vykrytí pánve.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 10.05.2021 18:26:32
Dneska jsem byl na rentgenů bederní páteře a kloubů a kvůli nějaké poruše to musely rentgenovat všechno třikrát!! Nebylo toho záření až moc škodlivé pro můj organismus?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

opakování opravdu zvětšilo dávku, ale ani tato dávka nebude pro zdraví škodlivá.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Časté rentgenování 20.05.2021 22:13:34
Dobrý den,dnes jsem byla s moji 18měs.dcerkou na rtg chodidla-celkem 3 snímky-nemohlo ji to uškodit?A mně?-nedali mi žádnou ochranu,přitom jsem jí nožičku držela.Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

přidržování při rtg chodidla Vám, ani dcerce nemohlo uškodit. Množství záření použité ke snímkování je opravdu velmi nízké.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Stehy s leukoplastom pri RTG 04.05.2021 17:56:55
Dobry den, robili mi rtg pluc ale na chrbte som mala 3 stehy po chirurgickom odstraneni znamienka a prekrytim leukoplastom. Vecer doma som si leukoplast odlepila a mala som pod nim velmi podrazdenu cervenu kozu, vystupenu nad povrch ostatnej co mi pretrvava aj 48h po rtg. Pytala som sa na to radiologickej asistenky a povedala ze to nevadi ze mam mozme to zrentgenovat. Doma ma napadlo ci ziarenie nemohol absorbovat leukoplast a zaroven stehy a ci mi ziarenie mohlo nejako ublizit na kozi ked som to mala 24 hodin. Dakujem vopred za odpoved.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

podráždění pokožky nesouvisí s provedeným rtg plic.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Stehy s leukoplastom pri RTG 05.05.2021 09:36:55
A nemohol ten leukoplast a stehy absorbovat ziarenie a potom to ziarenie 12 hodin vyzarovat dalej do mojej pokozky a tela? Lebo viem ze existuju aj leukoplasty co neabsorbuju rtg ziarenie a preto sa nemusia z pokozky pri rtg odstranovat. Neabsorbovalo moje telo vdaka leukoplastu viac ziarenia ako keby som ho nemala?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

leukoplast, ani stehy, neabsorbují více záření. Zarudnutí pokožky nesouvisí s provedeným rtg vyšetřením.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 03.05.2021 17:42:29
Za posledních 8 let jsem měla 1ct hlavy a dohromady asi 10 rentgenu ruk/nohy. Může to mé zdraví?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

taková frekvence rtg vyšetření není zdraví nebezpečná.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 30.04.2021 11:56:26
Dobrý den. Je vhodné v jednom dni podstoupit mammograf a denzitometrii? Byl by lepší mezi mezi těmito vyšetřeními časový odstup a jaký?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

žádný odstup není nutný.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Rentgen využívaný mimo zdravotnictví 28.04.2021 15:32:46
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na vliv na zdraví rntg přístrojů mimo zdravotnictví používaných na letištích, vstupech do soudních budov, na celnicích apod. Pokud u nich (v jejich blízkosti) tráví zaměstnanec většinu pracovní doby, může to mít nějaké negativní dopady na jeho zdraví? Nevšimla jsem si, že by byli nějak chráněni. Sice není dávka záření velká, ale zase je "dlouhá", když spočítáme délku pracovní doby a počet dnů, měsíců a roků v zaměstnání bez ochranných prostředků.
Moc děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

dávka, kterou obdrží obsluha rtg přístrojů používaných na letištích, vstupech do soudních budov, na celnicích, ve věznicích je velmi nízká, nižší než např. obsluha např. zubního intraorálního rentgenu. Není důvod se domnívat, že profesní ozáření má negativní dopad na zdraví.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 27.04.2021 09:34:11
Dobrý den, může nějak ovlivňovat snímkování pomocí RTG 5x a CT plic 1x (vše v jednom týdnu) dostatečnou tvorbu protilátek po již druhé dávce podaní vakcíny proti COVIDu ?( jde o vakcínu mRNA a cca 15 dnů již po druhém očkování)? Děkuji G.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

rtg snímkování nemá vliv na tvorbu protilátek vakcíny proti COVIDu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Rtg bez ochrannej vesty 23.04.2021 00:00:23
Dobrý deň, nedávno som absolvovala RTG zubov-panoramatický snímok. Obsluhujúca sestra mi zabudla dať ochrannú vestu okolo krku, žiaľ, prebehlo to rýchlo, ja sama som ju na to zabudla upozorniť. Prosím vás, hrozí mi nejaké riziko z ožiarenia?? Ďakujem...
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

u snímku OPG se ochranný límec nedává.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 19.04.2021 21:49:39
Dobry den. Mam neskutocne vycitky svedomia. Mam malu 2,5 rocnu dcerku. Kvoli padu z postele bola asi v polroku rontgenovana lebka. Tak isto v 13 mesiacoch kvoli padu. A v 2 rokoch si zlomila klucnu kost kedy bola opat 2x rontgenovana. Doteraz som tomu ziadnu vahu neprikladala no pred mesiacom nahle zacala zle vidiet a na ocnom vysetreni jej namerali -4 a -6 dioptrie. Chcem sa spytat ci moze suvisiet jej caste rontgenovanie s poskodenim oci. Moc vam dakujem za odpoved.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den

diagnostické rtg snímky nemohly způsobit Vaší dcerce poškození očí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Rtg a pet/ct 19.04.2021 21:46:54
Dobry den, behem posledniho roku jsem mela 12rtg snimku patere a kycli,vc.dynamickych snimku LS patere a k tomu Pet/Ct LS patere. Prosim,neni to jiz moc? Ortoped bude chtit dale rtg kolen a neurolozka nejspis i krcni pater,ktera me take boli. Nevim,jak se tomu vyhnout a pritom ziskat spravnou diagnozu. Prijde mi to uz presprilis.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

do indikací SÚJB nemá kompetence zasahovat.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Škodlivost záření 18.04.2021 09:26:23
Mám jít na rentgen páteře a kloubů kvůli podezření na artritidu,ale loni už jsem podstoupil rentgeny kyčle, páteře,plic a asi čtyřikrát rentgen kotníku kvůli zlomenině, mám strach že už toho ozáření je za poslední rok hodně! Děkuji!
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

posouzení, zda je RTG páteře a kloubů kvůli podezření na artritidu opravdu zdůvodněné, musí posoudit lékař. Pro lékařské ozáření neplatí limity, není stanoven počet rentgenů, který nesmí být překročen. Pokud máte strach z dalšího rentgenování, sdělte ho indikujícímu lékaři.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Rentgenování 14.04.2021 12:12:47
Dobrý den,v rámci onemonění covidem mi byli provedeny již 3rtg v rámci jenoho měsíce,čtvrtý mi má být proveden na kontrole plicního specialisty 3dny po rtg v nemocnici,není to škodlivé v takto krátké době za sebou?děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

u rtg snímku plic je dávka velmi nízká, nemusíte se obávat ani při opakovaných snímcích.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Rentgenování 16.04.2021 15:11:28
Dobry den, zajima me, zda je rozdil v mnozstvi absorbovaneho ozareni pokud je vyhotoven snimek rtg pouze oblasti bederni patere, nebo pazere cele pri jednom snimku.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

rozdíl je, ale nebude z hlediska obdržené dávky významný.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 11.04.2021 07:04:10
Dobrý den, v jednom měsíci mi bylo provedeno dohromady 6x rtg bederní páteře. Důvod byl ten,že na u jednoho doktora rtg bylo nějaké pokažené a muselo se několikrát opakovat aby vyšlo. Byla to pro mě velká dávka, která může mít následky ? předem děkuji za odpověď, Hertel
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

samozřejmě není správné, že důvodem provedení šesti snímků bederní páteře v jednom měsíci bylo opakování stejných snímků kvůli "pokaženému" rtg. Nicméně nejedná se o dávku záření, která by pro vás mohla mít zdravotní následky.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Časté rentgenování 12.04.2021 19:04:49
Dobry den. Dnes mi robili RTG hrudnika pri preventivnej prehliadke ajked som mala robene v lete ale dnes som mala + aj rtg C+ Th+ LS chrbtice . Bola som sokovana ze ma rengenovali asi tak 8x alebo 9x lebo este 2x sa stalo ze to aj opakoval lebo sa snimka neukazala. Mam z toho obavy. To cele naraz mi robili .
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

nemáme informace, jaký byl důvod prováděného rentgenování. Obecně ale platí, že u diagnostických snímků není třeba se obávat zdravotních problémů.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Re: Časté rentgenování 14.04.2021 10:19:47
Dovod rtg nebola. Len som bola na prev.prehliadke a ona ma poslala na rtg hrudnika a ja som sa len informovala ci sa da aj chrbat ked mam skoliozu a ona mi tam napisala C+Th-LS tak len kvoli tomu mi to robili lebo mam skoliozu . A presne kvoli tomuto ma to cele trapi. Mala som 2018 rtg hrudnika potom v roku 2020 a teraz kvoli covidu preventivne a dodala aj chrbtucu aja mam obavy ze tou z bolo moc a mam strach
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

důvodem byla prevence a i to je správná indikace k rtg.
Nemusíte mít obavy, dávky, i součtové nejsou zdraví škodlivé.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 06.04.2021 13:54:08
Dobry den, mám za sebou rentgen bricha,na to za mesic rentgen ls patere plus rentgen spodni pater z boku, ted me posilaji na ct bricha a male panve s kontrastni latkou, vse tedy behem 3 mesicu, nebude to uz velka davka u takhle velkych ploch?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

předpokládám, že všechna vyšetření byla zdůvodněna Vašimi zdravotními problémy a nelze bez nich zdravotní stav vyřešit. SÚJB indikaci nezpochybňuje.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 06.04.2021 13:02:42
Dobrý den, prosím v loňském roce jsem si zlomila zápěstí ruky, skoro každých 14 dní, minimálně 10x mně dělali rtg a ještě jsem byla na magnetické rezonanci, teď jdu k zubaři a opět mně chtějí dělat rtg... není už to nebezpečné?? Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ne, takové rentgenování není nebezpečné.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
CT vyšetření 22.03.2021 17:37:08
Dobrý den,
dne 25.3. 21 mám absolvovat CT hrudníku (nález na plících) a cca za měsíc v jiném lékařském zařízení CT břicha a malé pánve. Prosím o odpověď, zda s ohledem na škodlivost záření, by bylo možné provést pouze jedno CT vyšetření a z něho vyhodnocení obou částí těla.
Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

do indikace, tedy i do zvolené oblasti vyšetření nemůže SÚJB zasahovat. To je věcí lékaře, který Vás na vyšetření posílá, svoje obavy a požadavek mu prosím sdělte.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 18.03.2021 00:19:06
Dobrý den, byla jsem se synem na rentgenu hlavičky. Mně dali andělíčka, ale vím, že u předklonění k synovi se mi tělo odkrylo. Syn 10 měsíců měl tělíčko úplně odkryté, zakrytou pouze plínkovou část. Je to nebezpečné co se týče rakoviny a mohlo by to u jednoho z nás hlavně u syna když měl odkryté malé tělíčko něco způsobit?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

rentgen hlavičky není z hlediska vzniku rakoviny pro Vás ani pro miminko rizikový.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 17.03.2021 17:04:46
Dobrý den, mám také velké obavy o své zdraví . V roce 2018 jsem měla CT břišní dutiny s kontrastní látkou. V tomtéž roce mě praskl divertikl. Přišlo další CT . Pak CT hlavy a loni pro opakované bolesti břicha další CT břišní dutiny s kontrastní látkou . Nyný mám obět bolesti břicha a tak jsem znovu odeslána CT břicha s kontrastní látkou. Celkem jsem měla 4 střevní operace a před každou operací rentgeny plic. Letos kvůli páteři další rentgeny celé kostry. Bojím se velice toho záření ... Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

bez provedení snímků CT by se ale Vaše problémy, v současné době bolesti břicha, nevyšetřily a nevyřešily. Nemá smysl rentgenování přisuzovat pouze negativní následky a mít nepřiměřené obavy ze záření.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 11.03.2021 17:30:01
Dobrý deň,
mal som po páde podozrenie na zlomenú alebo pomliaždenú kostrč, poslali ma na CT avšak že môžem aj na klasický RTG panvy tak som šiel som na klasický snímkový RTG.
Informoval som sa akú dávku žiarenia som dostal a vedúci oddelenia povedal že do 10mGy čiže vraj AP projekcia spred 3,561 mGy a projekcia z boku 6,547. Nič viac neoznámil.
Prosím Vás akou dávkou som bol ožiarený v mSv ?? vzhľadom na tkanivový váhový faktor, a aká je pravdepodobnosť sterility alebo genetickych mutácií a onkologických problémov?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

dávka 10 mSv je velmi nízká, sterilitu způsobit nemůže. Trvalá sterilita je popisována až pro prahové dávce cca 3 Gy. Pravděpodobnost genetických účinků a nádorových onemocnění je při takto nízkých dávkách též velmi nízká.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 10.03.2021 19:01:00
Dobrý den, vím že se to tu furt omýlá dokola, ale přesto se potřebuji zbavit mé úzkosti. Měl sem teď po koronaviru 2x RTG plic prvni z boku a na záda a druhý RTG za tri týdny už jen zezadu. Mám obavy že mi to může krátit život, třeba díky Stochastickým účinkům. Můžou takovéto rentgeny poškodit dna způsobem, přerušením vlákna šroubovice dvojným nebo jednotným zlomem? Nebo tělo dokáže když se vše zadaří, úplně odstranit škody napácháné RTG? A odstranit takovéto poškozené dna? Moc díky za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

dávka z RTG plic je velmi nízká, cca 0,02 mSv. Takové snímkování, i když opakované, Vám rozhodně nemůže zkrátit život. A máte pravdu, že malé dávky záření dokáží navodit reparaci a případná malá poškození opravit.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 03.03.2021 03:12:52
Dobrý den, chci se zeptat: dnes jsem byl na rentgenu plic (zepředu a z boku), předtím jsem dlouho žádný rentgen neměl - pár hodin poté, co jsem přišel z vyšetření domů mi vyrazilo jakoby vyrážka na celé pravé tváři (jako spálenina od slunce) - může to být nějaká alergická či jiná reakce na onen rentgen? Děkuji za odpověď. MM.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

nikdy jsme se s žádnou alergickou reakcí nesetkali, zvláště když je dávka tak nízká jako u rtg plic ve 2 projekcích.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 27.02.2021 22:49:24
Dobrý den,

Mám obavy ze vzniku rakoviny a trpím z toho úzkostí.
CT jsem v životě měla 3-4x,rentgenu vcelku dost.
Poslední CT vyšetření mozku a CT A bylo v jeden den roku 2018 v dobe6, kdy mi šlo o život a měla jsem trombozu splavu v době gravidity, o které jsem se dozvěděla až při příjmu. Davky, které mi prošly do těla jsou jistě velké a jejich hodnoty přesné nevím. Nedostala jsem na ně odpověď, když jsem se s odstupem času dotazovala.
Další vyšetření CT bylo v roce 2020 a to plic.
Tam mi hodnotu sdědili cca v rozmezí 7-8 mSv.
Jaké je riziko vzniku rakoviny?
Vím, že některé buňky se obnovují ake zrovna v mozku všechny bohužel ne.
Děkuji za Váš čas a ochotu.
S pozdravem Z. S.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

na základě epidemiologických studií je riziko smrti na zhoubný nádor 5 % při ozáření efektivní dávkou 1 Sv. Hodnota efektivních dávek při CT vyšetřeních se pohybuje v rozmezí 5-9 mSv. Takto nízké riziko nelze odlišit od spontánního výskytu nádorových onemocnění v populaci, které se pohybuje kolem 25 %.
Riziko nelze tedy jednoznačně přisuzovat diagnostickým ozářením. Vaše obavy z poškození buněk mohu vyvrátit - dávky v jednotkách mSv takové poškození nezpůsobují.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 19.01.2021 09:06:57
Dobrý den, omlouvám se za včerejší poněkud zmatený dotaz psaný ve stresu, ráda bych ho upravila a ujasnila. Je mi 30 a za svůj život jsem určitě podstoupila RTG snímky zubů kvůli rovnátkům a při kontrole na stomatologii (dejme tomu 3x). Dále jsem v loňském roce postoupila 2 RTG kvůli bolestem v kyčlích (vždy po jednom snímku na kterém byli vidět kyčle a myslím, že i pánev) a následně 1x RTG břicha kvůli bolestem v podbřišku (2 snímky - jeden vleže, druhý ve stoje) a včera 1x RTG břicha kvůli bolestem pro změnu v nadbřišku (opět - jeden vleže, druhý ve stoje). Možná jsem v průběhu života podstoupila ještě nějaké jiné RTG, ale moc jich asi nebylo.
Mám nyní velký strach, že jsem byla za svůj život vystavena až přemíře RTG záření a dostanu z toho rakovinu. Mohla bych poprosit o naprosto obecný odhad mSv záření z těchto RTG a jaké z těchto RTG pro mně vzniklo riziko, že se kvůli tomu vyvine rakovina? Mám z toho velký strach, že už se mi nechce nikdy jít na žádné RTG vyšetření.
A dále by mně zajímalo, jestli když můj tatínek byl na CT hlavy, tak zda on má teoreticky větší "dávku" záření než já za tyto absolvované RTG? Děkuji předem za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Ad 1)
problémem zhoubných nádorů (rakoviny) způsobených ionizujícím zářením je, že je nelze klinicky odlišit od spontánního výskytu rakoviny v populaci. Projevy a průběh onemocnění jsou totiž stejné bez ohledu na to, jak rakovina vznikla. Riziko výskytu rakoviny při ozáření efektivní dávkou 1 Sv (což je dávka velmi vysoká) je 4 - 5 %. Hodnoty efektivní dávky z vašich diagnostických vyšetření se pohybují desítkách, maximálně 100 miliSv (mSv). To znamená, že riziko z takových lékařských ozáření se velmi konzervativně odhaduje jako tisíckrát až stokrát nižší než pro 1 Sv. Takto nízké riziko nelze od spontánního výskytu rakoviny v populaci, které se pohybuje kolem 25 %, odlišit. Navíc hodnocení rizik ionizujícího záření v populaci ve vztahu k rakovině ovlivňují faktory životního stylu (kouření, ...). Tyto faktory ovlivňují celkovou statistiku, a to často takovým způsobem, že vliv ionizujícího záření zcela skryjí.

Ad 2)
Ano, zjednodušeně lze říci, že dávka z CT vyšetření je vyšší než dávka z klasického RTG.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 11.01.2021 12:55:16
Dobrý den dnes jsem měla rtg páteře 3*(trup rovne záklon předklon)rtg kyčle 1*a rtg křížove části páteře 2*...chtěla jsem se zeptat jak moc velká zátěž pro organismus to byla a jestli bych se tedy neměla popřípadě nějak hlídat.dekuji pěkný den
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

absolvovaná rtg vyšetření nejsou pro Vás velkou zátěží.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 08.01.2021 07:50:29
Dobrý den, mám implantovaný Reveal (podkožní holter srdce) a mám jít na mamograf (preventivně ve věku 45 let). Současně mě zlobí rameno a měla bych jít na RTG levého ramene. V jakém časovém intervalu je možné obě vyšetření podstoupit i s ohledem na výše jmenovaný Reveal. (Reveal mám od 11.2018 -a budu ho mít pravděpodobně do konce tohoto roku 2021) Děkuji předem za brzkou odpověď.
S pozdravem
Monika M.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

to, že máte podkožní holter srdce je nutné předem oznámit na pracovišti, které vám bude provádět mamografický skreening a rtg ramene.
Pokud je nám známo, kontraindikace, ani časový interval není vyžadován.
Ale např. u vyšetření magnetickou rezonancí (MR), kdy je implantovaný kardiostimulátor, stenty nebo svorky apod. je třeba dokládat MR kompatibilitu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 14.12.2020 10:28:36
Dobry den, byla jsem v jeden den na rentgenu spodni patere a panve-4 snimky (zepredu a zboku) a rekli mi ze davka je 440mGrey/cm. Prosim co je to za informaci? Jakou davku jsem tedy mohla dostat? (cekala jsem odpoved v jednotkach). Je to bezne cislo? Dekuji za odpoved
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ano, je to možné, jedná se o veličinu KAP (plošná dávka, resp. kerma), v takovém případě je jednotka mGycm2. Jedná se o standardní velikost dávky u vámi absolvovaných vyšetření.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 13.12.2020 10:42:25
Dobrý den, je mi 42 let, žiji velmi zdravě a snažím se vyhýbat škodlivým vlivům. Bohužel poslední OPG rtg ve mne spustil obavu z častého rtg za poslední 3 roky. V roce 2017 jsem absolvovala kvůli naraženému nosu rtg nosu a dutin. V roce 2018 jsem v listopadu spadla ze schodů a v Thomayerově nemocnici jsem prošla spoustou rtg: hlavy, krční páteře, 2x pánve a kyčle, bederní páteře a kostrče. V roce 2019 jsem absolvovala rtg kolene, na který mám chodit každý rok a taktéž každý rok chodím na OPG u zubaře. Mám velký strach z ozáření, většinou ještě každý rok absolvuji 2-3 evropské lety. Prosím o informaci, zda mohu mít zvýšené riziko onemocnění a jak jej minimalizovat. Mám největší strach z ozáření břicha při 2x rtg pánve a kyčelního kloubu. Je při tomto normální 2x snímkování? Nemůže zaměstnanec omylem pacientovi dát vyšší dávku, např. je-li unaven při noční směně? Pán vykazoval celkem únavu. Předem děkuji, Petra
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

z OPG snímku zubu a rtg kolene nemusíte mít obavu vůbec, dávka je opravdu velmi nízká.
Obecně lze říci, že zdůvodněná diagnotická vyšetření jsou pro pacienty vždy přínosné, riziko vzniku vzniku negativních účinků je minimáílní.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 24.11.2020 11:12:12
Dobrý den, jak často sem může dělat rentgen zubů? Byla jsem u zubařa a ten mě za po roce poslal na retgen a to má jít na retgen páteře protože má špatná záda za jak dlouho můžu jít aby mi to co nejméně uškodilo ?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

není žádné omezení pro rtg zubů, ani jiné snímkování, pokud je lékařem indikováno, zdůvodněno.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 19.11.2020 22:09:09
Dobrý den, dnes jsem byla z důvodu bolesti břicha na vyšetření, kde mi dělali sono břicha a rtg břicha. Rtg snímek mi dělali dvakrát, horní a dolní část břicha.

Výsledek byl negativní, za což jsem ráda, ale teď si vyčítám, že jsem se nechala zbytečně ozařovat v této oblasti... .

Je mi 39 let, zatím bezdětná a nyní určitě těhotná nejsem, ale ještě bych chtěla mít vlastní děti. Chtěla jsem se vás zeptat, zda tato dávka rtg. záření by mohla mít negativní dopad na mého případného potomka... .

Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

rentgenové snímky břicha nemají v tomto ohledu žádné negativní dopady.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Časté rentgenování 16.11.2020 17:22:44
Dobrý den,
od konce srpna se léčím s ledvinovým kamenem.
Během 2,5 měsíce jsem byl 6x na RTG břicha, 1x na RTG plic (nechápu proč), a 3x na CT vyšetření břicha. Není to za tak krátkou dobu již příliš mnoho? Plyne mi z toho nějaké zvýšené riziko?
Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

SÚJB nepřísluší se vyjadřovat ke správnosti indikace, ani k intervalům mezi vyšetřeními. Předpokládáme, že všechna vyšetření byla zdůvodněna a jsou přínosná pro řešení léčby ledvinových kamenů.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 15.11.2020 10:07:58
Dobrý den, v jednom měsíci jsem podstoupila dvakrát rentgen plic kvůli kašli a jednou CT hlavy s podáním kontrastní látky, tam jsem byla poslána neurologem. Mám obavy, jestli to do budoucna nebude mít vliv na vznik rakoviny? Bohužel ji máme v rodině a nikdy nedošlo k uzdravení.. děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

2 rentgeny plic jsou zcela zanedbatelná radiační zátěž. CT hlavy s podáním kontrastní látky je dávka v jednotkách mSv, ani taková dávka není pro vyvolání rakovinu významná.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 04.11.2020 22:37:53
Dobrý den, chystám se na rentgen všech zubů a tak se chci zeptat, zda po takovém vyšetření z člověka něco vyzařuje? Mám malé děťátko a nevím, zda s ním mohu jít do dlouhotrvající těsné blízkosti ihned po rtg? Případně po jak dlouhé době jsem pro miminko "bezpečná"?
Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

po rentgenu všech zubů z člověka nic nevyzařuje, není radioaktivní. Můžete ihned po rtg být v jeho těsné blízkosti.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 01.11.2020 15:27:51
Dobry den, rada bych se zeptala: srpen-rentgen panve a ramene, rijen-rentgen bederni patere 2 snimky+ rentgen kostrce. Rada bych se zeptala na zatizeni meho tela zarenim a samozrejme mam obavy do budoucna o rakovinne bujeni. Mnohokrat dekuji za odpoved a za vas cas. Nikde jsem nenasla, kolik zareni se pouziva na rentgen kostrce. S pozdravem
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

absolvovaná vyšetření znamenají radiační zátěž v jednotkách mSv efektivní dávky, kdy rtg ramene je dávka zanedbatelná, rtg kostrče je o něco nižší rtg pánve. Z diagnostického rentgrenování, jak jej popisujete, nemusíte mít obavy z nádorového bujení.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 09.10.2020 09:40:08
Dobrý den, mám již dlouhou dobu zdravotní problémy a lékař mě posílá na CT vyšetření břicha a pánve. Chci se zeptat, zda ozáření je mnohem vyšší u tohoto vyšetření jako třeba CT hlavy? Musí se vždy vypít kontrastní látka? A kdybyste mi mohli přirovnat sílu vyšetření CT s Rtg vyšetření, je pravda, že CT je silné jako 300 rtg naráz? Řekl mi to gastroenterolog a já mám ted velké obavy vyšetření absolvovat, ale můj obvodní lékař to přirovnal pro změnu letu v letadle, že je CT silné jako 5 letů do Ameriky a zpátky(nějakých 40 rtg). Tak kdo má prosím pravdu? Je velká šance z toho mít pozdější zdravotní komplikace? minulý rok jsem 3 RTG a plic břicha absolvovala.
A když přijdu po CT domů jsem nebezpečná pro své děti?
Moc děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pokud máte dlouhou dobu zdravotní problémy a lékař Vás posílá na CT vyšetření břicha a pánve rozhodně je absolvujte. Přínos vyšetření převáží možná rizika.
Ozáření z CT je sice opravdu vyšší než rtg snímek, určitě ale ne 40 x nebo dokonce 300 x, navíc výtěžek vyšetření je mnohem lepší diagnostická informace.
U vyšetření CT břicha nelze vyloučit, že bude použita kontrastní látka, po vyšetření nejste "radioaktivní", nejste nebezpečná pro své okolí.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 08.10.2020 07:41:21
Dobrý den,v mnoha článcích jsem se dočetla, že dávky do 100mSv by neměli mít negativní účinek na zdraví člověka. Platilo by to i v případě, že tyto nízké dávky nejsou rozprostřeny do období např.roku v přírodním pozadí, ale např.20mSv obdrzeno jednorázově při vyšetření.Chapu tedy správně, že by taková dávka nepredstavovala nebezpečí ani pro vznik stochastických účinku?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

lineární závislost dávky a účinku (tzv.bezprahový model) používaná pro vysvětlení vzniku stochastických účinků je založena na epidemiologických studiích, ve kterých nebyly lidé tak nízkým dávkám vystaveni. Bezprahový přístup se v radiační ochraně používá z důvodu předběžné opatrnosti. Jednorázová dávka znamená sice o něco větší riziko, ale u nízkých dávek je stále velmi malé.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 05.10.2020 09:46:57
Dobrý den, nevadí když jsem byla na MR hrudníku a za 2 týdny na CT břicha s kontrastem? Neznamená to větší stres pro buňky? Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ne, obě vyšetření jsou přínosná, navíc MR není zdrojem ionizujícího záření.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Rentgen 27.09.2020 21:42:06
Dobrý den, byla jsem rentgenovat mazlička a nebyla jsem náležitě oblečená do ochranného oblečeni... Mám se něčeho obávat?
Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

nemusíte se obávat, dávka jen z neužitečného záření, je velmi nízká.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 07.09.2020 11:15:07
Dobrý den, prosím jaký je rozdíl mezi CT a PET CT?Mam za sebou asi15rtg plic, CT, PETCT a mam jit opet na PETCT.To vše během roku. Po chřipce a lehčí pneumonii se mi objevila voda na plicích.Po užití ATB voda zmizela, ale lékaři stále neví z čeho se tvořila.Proto opět PET.Není už záření příliš?Před 20 lety jsem se léčila na onkologii.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

PET/CT je kombinace výpočetní tomografie (CT) s pozitronovou emisní tomografií (PET). K PET je třeba sice navíc podat radioaktivní látku, ale neobávejte se, nejedná se o dávku, která by Vás ohrozila. Výkon umožní současně zobrazit funkci a strukturu plic, což může být pro účely další léčby důležitá informace.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 15.08.2020 15:04:33
Prosim, byla jsem.pred 3 lety na CT bricha, pak CT mozku a nyni kvuli dlouhodobym zvysenym teplotam na CT bricha,panve,hrudniku a krku.Nic se nenaslo. Je mi 35 let. A mam strasny strach z velkého ozareni. Chtěla jsem MR ale nenapsali mi ji. Posl. CT bylo.provedeno na Somatom Definition AS+. Muzete mi prosím říct, jaka byla davka zareni? Dekuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Pokud Vás zajímá jakou dávku jste obdržela, kontaktujte prosím pracoviště, kde vám bylo vyšetření provedeno.

Dle našich zkušeností se nebude jednat o dávku, ze které byste měla mít strach.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 06.08.2020 09:18:44
Dobrý den,dnes jsem byla na RTG plic a na CT nosních dutin. Může to být v jeden den..? Děkuji za odpověď. Kološová
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pokud je lékařem indikováno, není důvod neprovést v jeden den několik rtg vyšetření.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
CT sčítání 27.07.2020 21:33:24
Dobrý den, ozáření se sčítají. To znamená že by měl člověk sčítat všechny vyšetření s ozářením v životě a nebo se sčítají jen ty z posledních let a ty předešlé v telě nezůstavají.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ozáření se opravdu "sčítají", nicméně nelze jednoduše sečíst dávky z jednotlivých vyšetření. V hodnocení součtového ozáření se musí brát v úvahu další přídatné faktory jako jsou reparační mechanismy, věk v době ozáření, typ vyšetření atd. Je nutné si uvědomit, že jednotlivá diagnostická vyšetření slouží především k odhalení onemocnění, a že nepředstavují pro lidský organismus zdravotní nebezpečí.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 10.07.2020 05:59:19
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, i když vím, že mnohokrát zde byl podobný dotaz.
Vloni jsem byla snímkována celkem 6krát a k tomu CT hlavy. Na Ct jsem byla poprvé , ale spíš mi vadí, že už po několik let jsem každoročně snímkována několikrát / problém s kolenem, páteří, dutiny/. Tipla bych si , že každým rokem jsem snímkována v průměru tak 4-5krát a skutečně mi to už začíná vadit. Slyšela jsem, že ozáření se sčítají po dobu let. Je to bezpečné mít každým rokem tolik rentgenů, která se sčítají? Bude mi 50. Děkuji velmi za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Ano, ozáření se sčítají, nicméně ta ozáření, která popisujete, a která každoročně absolvujete, nejsou pro lidský organismus nebezpečná. Přinášejí diagnostickou informaci, která je významná pro další postupy lékařů a tak celkově je přínos větší, než možné riziko.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Časté rentgenování 15.07.2020 20:52:24
Dobrý den,ráda bych se taky zeptala co se týče ozařování....od listopadu do února jsem absolvovala během 5 měsíců 8 rentgenu plic 2 krat rentgen celých zad a 1 CT hlavy bez kontrastní latky a 1 CT hlavy,cev a míchy v jeden den s kontrastní látkou...Ráda bych věděla,když jsem byla tak často ozařovaná během 4 měsíců a vlastně 4 měsíce po porodu zda-li mi nehrozí nějaké rakovinové bujení a ještě bych ráda věděla,jak dlouho v těle zůstane záření děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

riziko nádorového onemocnění je z diagnostických rentgenových vyšetření, které jste absovovala, je velmi nízké. Záření v těle nezůstává.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Teplota po snímkování 12.06.2020 20:17:42
Dobrý den, mám takový asi celkem zvláštní dotaz.Byla jsem na rentgenu dutin a ramenních a kolenních kloubů. Krátce po rentgenu jsem měla pocit rozpálených tváří a v noci přišla teplota, která trvala dva dny bez jakýchkoliv jiných příznaků a jak přišla, tak odešla. Předesílám, že jsem dost přecitlivělá i na léky a různé další věci a že moje tělo leckdy reaguje přehnaně. Je možné, že by rentgen mohl u citlivějšího jedince vyvolat teplotu? Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

teplota, kterou jste měla, určitě nesouvisí s rentgeny (dutin, ramenních a kolenních kloubů).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
časté rentgenování 09.06.2020 10:11:10
Dobrý den, můžete mi laskavě sdělit, zda není
velkou zátěží v jeden den provedení mamografického
vyšetření a denzitometrie celého těla.
Děkuji Jaroslava
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ne není, obě vyšetření můžete absolvovat ve stejný den. Denzitometrie celého těla je praktický zcela nezátěžová.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Scintigrafie a RTG v jednom dni 09.06.2020 01:53:19
Dobrý den, prosím o radu, zda se může provést RTG po aplikaci radiofarmaka. Konkrétně RTG T-L páteře s odstupem cca 5,5 hod. po aplikaci látky (709 MBq Tc HDP) při celotělové scintigrafii skeletu, doplněné SECT/CT Th a L páteře.
Je odstup kojení 24 hodin po aplikaci dané látky dostačující? Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

odpovídám na Vaše dotazy:
1. RTG po aplikaci radiofarmaka se může provést,
2. po aplikaci 99m Tc HDP je přerušení kojení po dobu 24 hodin dostačující: doporučuje se mléko, které se v prsu vytvoří odsát a znehodnotit

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Bezduvodne rentgenovani plic 29.05.2020 12:55:55
Dobry den, protoze 23 mesicni.dite mozna olizalo uzaver od praviho prasku, lekar mi doporucil po telefonu jeho kontrolu. Jenze pri kontrole, kterdopadla dobre pozadoval i rentgen plic. Cemiz jsem moc nerozumela,ale lekar na ni trval. Dite bylo rentgenovano dvakrat ptotoze poprve vyfotil pouze 1 plici. Ted si vycitam, ze jsem vubec lekari volala, dite se celou dobu chovalo v poradku, neplakalo. Muze mu to dvojite vystaveni rentgenovani ublizit, vadi mi ze lekar nadbytecne pozadoval rentgen.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Rentgen plic nemohl Vašemu dítěti ublížit, nemusíte mít obavy.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Časté rentgenovaní 28.05.2020 17:01:38
Dobrý den.Na konci měsíce dubna jsem byla na velkém rentgenu zubu, měla jsem problém se zubem,ale ošetřeni nebylo u mého zubního lékaře.Po 28 dnech jsem byla na preventivni prohlídce u své zubní lékařky a ta mi dělala taky velký rentgen. Mam velké obavy ,že toho záření bylo hodně.Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

požadavek na rentgenové vyšetření je v gesci lékaře; lékař rozhoduje jaký typ rentgenu a jak často bude rtg vyšetření provedvedeno.
Co se týká velikosti ozáření, nemusíte mít obavy. Dávky záření i ze stomatologického i "velkého" rentgenu (provedené i opakovaně), Vám uškodit nemohly.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 06.05.2020 20:55:16
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je možné pomocí nějakého vyšetření zjistit, zda mi nemohlo uškodit záření z rtg z práce? Každodenně jsem vystavena menšímu záření na pracovišti a chtěla bych se ujistit, zda to na moje tělo nemá vliv. Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,
Váš dotaz je velmi obecný, nicméně pro nízké dávky (jak píšete) nejsou dostupná vyšetření, která by mohla škodlivost odhalit. Samozřejmě existují vyšetření, která mohou odhalit míru poškození (hematologické testy, biochemické testy), ale jedná se o vyšetření, která jsou prováděna při radiačních nehodách, kde se předpokládá velká dávka ozáření.

(Za SÚJB: sekce Radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 01.05.2020 14:39:15
Dobrý den,
při výměně nefrostomie v intervalu 1 měsíc je výměna prováděna pod rentgenem pro správnou polohu v ledvině. Při tomto ošetření je proveden zhruba 5-8x snímek. Během roku až 100 rentgenů. Není toto mnoho, a jak to může poškodit orgány?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

dávka záření nemůže poškodit orgány. Počet rentgenů nutných pro navigaci správné polohy je dán standardem tohoto výkonu. Standardy jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

(Za SÚJB: sekce Radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 23.03.2020 22:17:09
Dobry den po operaci chron.zanetu zlucniku mi jsem byl v dobe hospitalizace na CT bricha a plic jelikoz jsem mel krvaceni dovnitr total DLP-1207,7mGy/cm a po mesici na kontrolnim CT bricha.Neni to moc kratky interval a muzu mit nejake nasledky s ozareni. Dekuji za odp. Rezler
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Kontrolní provedení CT vyšetření je řádně indikováno. Zdravotní následky ze záření nehrozí.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Ozáření maloleté osoby 04.02.2020 13:12:59
Dobrý deň, včera večer sme boli so 4 ročným dieťaťom na rentgene lebky (z dôvodu úrazu). Pracovník postavil dieťa a čelom sa opieralo o kolmú dosku prístroja a tak rentgenoval hlavu dieťaťa dvakrát po sebe. Po obidvoch rentgenoch však pracovník povedal, že sa nepodarilo, nevie čo to je, ale obidva snímky sú celé biele a nevidno na nich detaily lebky. Hneď potom ešte dvakrát rentgenoval lebku dieťaťa poležiačky, raz spredu a potom zboku. Chcem sa opýtať či nemohlo dieťa dostať po 4 rentgenoch príliš veľkú škodlivú dávku žiarenia, respektíve či pri prvých dvoch neúspešných pokusoch nemohol byť pokazený rentgen a nemohlo sa uvoľniť viac žiarenia? Prístroj totiž obsluhoval veľmi mladý pracovník z Ukrajiny a sám bol z toho zmätený...Veľmi pekne Vám ďakujem za skorú odpoveď. S úctou. Peter Vamosi
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

tak jak situaci popisujete, je pravděpodobné, že při prvním snímkování nedošlo k žádnému uvolnění záření, tedy ani expozici ionizujícímu záření.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
CT Vedlejších dutin nosních 03.02.2020 14:50:32
Dobrý den,

absolvovala jsem CT vedlejších nosních dutin na přístroji MDCT 80, Toshiba Aquilion Prime s následujícími parametry:
Total DLP mGy*cm = 174,8
Total CTG CTDI vol mGy = 12,20

Chtěla bych Vás moc požádat o informaci, jak vysokou celkovou efektivní dávku ozáření v mSv jsem obdržela? A dále alespoň o odhad jak vysokou orgánovou dávku jsem obdržela na mozek, oči a kostní dřeň?
Závěrem bych ještě chtěla poprosit o názor, zda se jedná o běžnou výši dávky v této části těla a zda CT vedlejších nosních dutin probíhá v pražských nemocnicích s podobně vysokými hodnotami?

Předem Vám velice děkuji za odpověď a za čas, který případně budete mému dotazu věnovat.

Petra


(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

kontaktujte prosím pracoviště, kde Vám byl výkon proveden, jsou povinni Vám tyto informace na vyžádání poskytnout.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 31.01.2020 20:25:18
Dobry den, byla jsem 23.1.2020 na rentgenu patere, celkem osm snimku. Pote jsem se docetla, jak muze byt rtg zareni skodlive. Ze muze zpusobovat zhoubne nadory apod. V minulosti mi byla rentgenovna kostrc a mocove cesty, jednou prst, parkrat zuby. Vazim 57 kg, merim 165 cm. Zejmena posledniho rtg lituji, sla jsem k ortopedovi s bolesti krcni patere a kostrce. Udelali mi osm snimku cele patere. Nemohu z toho spat. Snazime se s partnerem o dite. Muzete mi prosim napsat jak velkou zatez me telo dostalo a zda je schopno se zregenerovat a co delat pro to abych se vyhnula pripadnym vaznym onemocnenim? Dekuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Nemusíte se obávat, dávka záření při RTG je velmi nízká, žádné riziko Vám nehrozí. Při RTG snímcích, které jste absolvovala je dávka nízká, vážné onemocnění v žádném případě nehrozí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 31.01.2020 16:06:51
Dobrý den, dcera, 21 let, dnes přešla k novému zubnímu lékaři, neboť ten původní už šl do důchodu. Dělali jí OPG rentgen, naposledy ho měla před 2 lety a 4 intraorální snímky jednotlivých zubů (na snímku vždy 2-3 zuby). Intraorální snímky jí dělal v říjnu předchozí lékař, ale pan zubař si chtěl udělat svoje. Vzhledem ke snímkování před 3 měsíci, nemůže toto dnešní snímkování (OPG + intraorální snímky) nějak ohrozit zdraví dcery? Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

zdraví Vaší dcery není z ozáření v rámci zubního rtg vyšetření ohroženo.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Vyšetření ct 31.01.2020 10:19:52
Dobrý den. Mám jít na CT enteroklyza s použitím j.k.l je toto vyšetření zdraví nebezpečné? Myslim z ozareni. Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Nemusíte mít obavy, vyšetření není zdraví nebezpečné.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 29.01.2020 19:27:06
Dobrý den,
kvůli nálezu v ledvině/ potvrzení angiomyolipomu jsem podstoupila ct malé pánve.
V ten den ještě návštěva zubaře/ panoramatický snímek plus snímkování (zřejmě klasický rtg).
Během půl roku mi byla rentgenovaná krční páteř a proběhla MRI mozku.
Prosím, nevadí v jednom dni rentgen a ct? Mám trochu obavu. Děkuji velmi za odpověď.
Simona
Děkuji velmi za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Nemusíte mít obavy, ze dvou vyšetření v jednom dni žádné riziko nehrozí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 22.01.2020 22:27:35
Dobrý den, v listopadu jsem podstoupil 2 rentgeny hrudníku. Mám 2 dotazy:
1. je nějaké časové omezení, kdy jít na další rentgen hrudníku?
2. jak škodlivé je takové rentgenování (3 rentgeny hrudníku / 3 měsíce?
Poznámka: oba rentgeny na základě lékařského doporučení.

Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Ad 1: časové omezení není.
Ad 2: efektivní dávka z RTG hrudníku je velmi nízká (cca 0,02 mSv pro 2 projekce, tedy PA a lat.). I opakovaný snímek není pro Vás zdravotním rizikem.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 16.12.2019 20:00:52
Dobrý den, mám od 13,10,2019 cca 70 RTG snimku, převážne koncetin, ale pár i hlavy a hrudníku. Jsem po dopravni nehodě kterou jsem nezavinil Mám pocit, že to je hodně snímku, co riskuji ? Je možné posoudit jeden snímek po operaci ? Děkuji Milan
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

V případě takovéto situace je zcela zdůvodněný i vyšší počet snímků. Přínos převažuje.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 26.10.2019 16:58:27
Pekny den,chcem Vás poprosiť. Mala som aneuryzmu v hlave,absolvovala som 3 CT,1 ct angiografiu a samotnu operáciu aneuryzmi. Teda spolu 5ct.
Na poslednej kontrole mi lekár povedal,nech sa nečudujem,keď prídem nabudúce s tumorom. Pri všetkých CT bola použitá aj kontrastná látka. Za obdobie 6 mesiacov. Teraz sa bojim,či nedostanem zo všetkých tých CT rakovinu. Boli tie dávky pre mňa tak nebezpečne? Vopred ďakujem za odpoveď a váš čas.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

dávky nebyly natolik nebezpečné, aby způsobily nádorové onemocnění. Vaše ozáření bylo zdůvodněné, nerozpoznané mozkové aneurysma může způsobit krvácení do mozku s nevratnými změnami.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 16.10.2019 16:21:09
Dobrý den, prosím o radu. Moje babička se naučila chodit na internet a kdesi si našla článek (prý časopis cancer s nějakým výzkumem z USA) kde se dočetla, že opakované snímkování zubů (OPG) prý způsobuje rakovinu mozku. Nyní tímto trochu stíhá celou rodinu a v podstatě odmítá chodit k zubaři (její zubařka prý dělá OPG každý rok v rámci prevence), protože její otec nádor na mozku měl. Snažila jsem se jí vysvětlit, že když poletí letadlem tak nachytá mnohem více záření, ale nevěří mi. Je to opravdu natolik "žhavé" téma jak tvrdí ona, nebo je toto vyšetření (i když každý rok) zanedbatelné a mohu uklidnit celou rodinu. :-) Moc děkuji za Váš čas. Přeji Vám hezký den.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

nemáme povědomí, že by opakované snímkování zubů (OPG) prý způsobovalo rakovinu mozku.
Dovolím si vás uklidnit. Zdůvodněné OPG vyšetření má pro ošetřovaného větší benefit než případnou újmu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 05.10.2019 12:45:15
Dobey den, byl jsem na Ct břicha a malé pánve , na CT jsem projel asi 3-5x od pánve až na břicho a teď nechápu, jak se to počítá , jestli jedno projití od spodu nahoru je 20msv nebo dohromady? Volal jsem a řekli, ze moje dávka , kterou jsem dostal byla 20Gy, jak to mám chápat? Díky za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

v tom nemůžeme pomoci, důležitá není vlastní hodnota, "číslo 20", ale veličina, ve které Vám vaši dávku sdělili. Podle jednotky to vypadá, že by se mohou jednat o dávku ve vyšetřovaném orgánu?

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 03.10.2019 14:15:02
Dobrý den, během 4 let sem abooval 2 ct břicha a kontrastem z důvodu neprestavajich bolest břicha (bez nálezu) mám tedy dotaz jak to může ovlivnit tělo dekuju za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Vaše ozáření (během 4 let 2 x CT břicha z důvodu přetrvávajících bolestí břicha) bylo zdůvodněno, nebude mít negativní vliv na váš zdravotní stav.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 28.09.2019 12:58:08
Dobrý den, je mi 22 let a nedávno jsem absolvoval ohledně bolesti břicha asi 2x rtg plic, 1x rtg břicha, 1 rtg páteře a taky ct břicha a malé pánve, chci se zeptat jakou dávku jsem dostal zhruba a je nějaká hrozba do budoucna ? Mám z toho docela strach..Předem děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Dávku, kterou jste obdržel by Vám mělo sdělit pracoviště, které výkon provedlo.
Nicméně mohu Vás uklidnit. Diagnostická vyšetření, i pokud jsou provedena opakovaně neznamenají hrozbu do budoucna.
Předpokládáme, že vyšetření byla indikována a k ozáření došlo proto, jak i sám píšete, z důvodu zjištění příčin bolestí v oblasti břicha.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 20.09.2019 00:06:29
Dobry den, chtěla bych se zeptat na možnost rizika vzniku rakoviny z rtg snímků. V roce 2012 jsem podstoupila vubec prvni rtg a to rtg páteře cca 3 snímky pro zjištění skoliozy pátere. Mezi tim jsem měla jen 1 zubní rentgen a teďka jsem před 2 dny podstoupila opět rentgen páteŕe, pánve a obou dolních končetin z důvodu skoliozy a nestejne delky končetin. Byly provedeny 4 snímky celé horní poloviny a 2 snímky těch nohou. Jenže mě vyděsila poznámka jednoho z pracovníků na tom rengenu, když jsem mu podala žádanku s požadovanýma úkonama, tak pronesl že je to dávka jako prase. Já mam teďka opravdu veliký strach, že z toho vzejde rakovina a jsem z toho opravdu špatná. Rentgen byl vyžádán na muj popud u prakticke lekarky, kdy mi doporucili rengen nohou u fyzioterapeuta kvuli nestejne delce nohou ale pani doktorka tam dopsala jeste tu panev a pater jelikoz jsem pres rok po porodu a zada v miste skoliozy me dost boleli, tak aby se videlo jestli se neco nezmenilo.Jsem docela vysoka a hubena ma to vetsi vliv pri ozarovani? (175cm a 57kg) Je tech 6 snimku (z toho 4 na cely trup) na raz pro telo hodne? omlouvam se za hysterie ale opravdu me to dost desi kort taky po tom vyroku pána z rtg. Rada bych prozila plnohodnotny zivot ve zdravi a tedka mam vycitky z toho ze jsem rengen podstoupila a zadelala si tim na rakovinu.Popripade existuje nejaka prevence jak pripadnemu vzniku rakoviny z tohoto ozareni predejit? Predem dekuji za odpoved.
(Vložil(a): Anonym)
Dobry den,

dovolím si Vás uklidnit. Výrok pracovníka rtg byl nepřiměřený. Dávka z rtg končetin i páteře je nízká, pouze z rtg pánve je dávka vyšší, nicméně to neznamená, že bude příčinou vzniku rakoviny. Všechna ozáření měla své opodstatnění.
Jedinou prevencí je snímkovat uváženě, ne jen z opatrnosti a opravdu jen indikovaně lékařem, nikoliv nutit lékaře k ozařování.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Provedení RTG bez žádanky 22.07.2019 13:33:44
Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem ohledně provedení rtg snímku bez žádanky. Chtěla bych se zeptat, jestli já, jako radiologický asistent, smím provést rtg vyšetření klientovi, který si za snímek zaplatí, bez žádanky vystavené lékařem. Mně osobně se přístup bez žádanky nelíbí. Pokud bych směla osnímkovat, existuje nějaký paragraf, který toto dovoluje.

Děkuji moc za odpověď
Kiovská
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Provádět lékařské ozáření bez žádanky se nesmí.
Zákon č. 373/2011 Sb. v § 71 odst. 1 písm. a) uvádí, že poskytovatel je povinen provést lékařské ozáření jen v případě, že prokáže jeho čistý přínos při zvážení celkového možného diagnostického přínosu ve srovnání s újmou, kterou může ozáření způsobit. Do procesu odůvodnění musí být zapojen indikující lékař i aplikující odborník s klinickou odpovědností za odůvodnění lékařského ozáření.
Vyhláška č. 410/2012 Sb. dále specifikuje v § 3 obsah činností indikujícího lékaře a aplikujícího odborníka: jsou zde detaily o tom, jakým způsobem musí být zvažováno zdůvodnění, a hlavně jsou zde uvedeny požadavky na obsah žádanky, kterou musí vystavit indikující lékař. Aplikující odborník (v případě většiny skiagrafických vyšetření dospělých se jedná o radiologického asistenta) pak provedení ozáření schválí nebo zamítne.
Z tohoto vyplývá, že lékařské ozáření bez žádanky se nesmí provádět, protože by do jeho indikace nebyl zapojen indikující lékař (a pokud by byl, znamenalo by to, že by nesplnil povinnost na vystavení žádanky a její obsah). Žádný paragraf, který by provedení lékařského ozáření na žádost klienta bez žádanky povoloval, není, naopak jsou paragrafy, které takovou věc zakazují.
Detailně je toto všechno popsáno v národních radiologických standardech: https://bit.ly/2GCjBCL (viz kapitoly 3.1 a 4.1).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování chrupu - panoramaticky rtg 02.07.2019 09:08:07
Dobrý den,
obracím se na Vás s velkou prosbou o Váš odborný názor. V sekci otázky a odpovědi na vaší stránce jsem nenašla možnost položení dotazu tak to zkouším přes uvedenou mailovou adresu.
Jedná se o dávku RTG záření při vyšetření chrupu. V roce 2014 po prvním těhotenství jsem řešila víc problémů s chrupem týkající se náhrady zubu implantátem a taky endodontické ošetření mrtvých zubů. Situace byla komplikovanější, názory na postup léčby odlišné a já se nevěděla rozhodnout pro pracoviště...v tom obcházení zubních klinik jsem si vůbec neuvědomila, že mi stačil pouze jeden panoramaticky snímek chrupu na vyžádaní....Tudíž jsem v průběhu půl roku absolvovala panoramaticky rtg chrupu celkem 4 krát....myslím, že se ve všech případech jednalo o digitální panoramaticky rtg. Krytí na krk - štítná žláza tam bylo určitě pokaždé. Uvědomuji si, že to bylo nerozumné, dnes bych to udělala rozhodně jinak.
Co mě znepokojuje je úvaha zda se u panoramatického rtg zubu zobrazuji i vedlejší nosní dutiny v maxilární oblasti - v horní čelisti?
Momentálně jsem po druhém těhotenství v průběhu kterého jsem měla opakovaně zelené hnisavé rýmy s bolestivosti dutin, dvakrát přeléčené ATB. Bolestivost dutin přetrvává i 8 měsíců po porodu. Mohlo dle Vašeho názoru ozáření dutin u opakovaných panoramatických rtg chrupů způsobit změny ve vedlejších nosních dutinách ve smyslu nádorového bujnění? Nic takového nemám vyšetřením podloženo, moje ORL lékařka uvažuje kvůli přetrvávání bolestivosti při změnách polohy hlavy o CT dutin. Je to pouze moje obava zda tam není nějaký problém s dávky RTG záření v minulosti opakovaně v krátkém časovém intervalu - 4 panoramatické RTG chrupů v intervalu 6 měsíců.
Děkuji za Váš čas, ochotu a odpověď.
S pozdravem a přáním hezkého dne,
Vrabelová

(Vložil(a): Lucie Vrabelová)
Dobrý den,

ozáření dutin opakovaným rtg snímkováním (OPG) nemůže způsobit změny vedlejších nosních dutin ve smyslu nádorového bujení.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Časté zhotovování OPG snímků a CBCT 28.11.2021 00:06:38
Dobrý den,
Pracuji jako zdravotní sestra v zubní ordinaci již patým rokem. Denně zhotovuji cca 15-20 OPG snímků, stejné množství denně intraorálních snímků, přitom jsem cca 1,5- 2m od snímače za obyčejnými dveřmi. Také zhotovuji CBCT snímky čelistí/celé hlavy, vždy v jeden den v týdnu, cca 5-8 CT snímků po sobě, jsem také pouze za obyčejnými dveřmi a nemám žádnou ochranu. Chtěla bych se zeptat, zda je takové množství záření v pořádku, případně jestli tam nemusí být olověné dveře? Ptám se z toho důvodu, protože mi to přijde jako velké množství záření a již delší dobu pozoruji, že mi hodně vypadávají vlasy, zajímá mě, jestli tam nemůže být souvislost?
Předem děkuji za odpověď a přeji hezký zbytek dne
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Vaše profesní ozáření nemůže být důvodem vypadávání vlasů. K dalším dotazům sděluji následující: SÚJB nemůže vydávat hodnocení o množství záření v ordinaci na základě počtu prováděných snímků. Případnou nutnost vybavení olověnými dveřmi konzultujte s osobou zajišťující radiační ochranu registranta. Je nutné prověřit měření, především množství tzv. neužitečného záření, aj. charakteristických parametrů, které jsou prováděny v rámci zkoušek používaných zdrojů, především CBCT.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 01.05.2019 23:34:36
Dobrý den,
Chci se zeptat zda mohou být buňky v těle po CT vyšetření nějak poškozené nebo alespoň citlivější? Pokud ano, není pak šance na rakovinu vyšší v případě dráždění buněk například pasivním kouřením nebo inhalací kouře z otevřeného ohně při požáru, krátce po CT vyšetření dutin?
děkuji
(Vložil(a): Ivan Kubný)
Dobrý den,

buňky v těle nejsou po CT vyšetření poškozené, ani citlivější.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Záření po RTG, CT a ozařování 05.04.2019 09:39:56
Dobrý den,
byla jsem během 2 měsíců na ct vyšetření 2krát a nyní mám absolvovat ještě jedno ct.Takže během 3 měsíců 3 ct.Je to kvúli plánované operaci žlučníku
kdy se mi ještě rozjela slinivka.Bojím se, zda toho záření už není moc.Děkuji za odpověd.

(Vložil(a): světlana bencová)
Dobrý den,

CT vyšetření je ve Vašem případě potřebné provést, nemusíte se obávat zdravotních následků.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Veterinární sestra 27.02.2019 19:05:12
Dobrý den,
ráda bych věděla, jaké účinky do budoucnosti bude mít na mě rentgenové záření jelikož už cca dva roky pracuji jako veterinární sestra, kde na pracovišti máme rtg. Samozřejmě jsem při každém druhém snímkování jsem asistovala když bylo potřeba, což znamenalo cca 4x za týden pravidelně. Vestu jsem samozřejmě měla a je mi 24 let. A dále by mě prosím zajímalo, jestli se záření odráží do okolí pokud jsou otevřené dveře při snímkování do jiné místnosti.
Mnohokrát děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Petra )
Dobrý den,

o dávce, kterou při snímkování obdržíte, by Vás měl informovat zaměstnavatel. Obecně platí, že pracovníci na veterinárním pracovišti, kteří při snímkování asistují, jsou radiačními pracovníky kategorie B, tedy neobdrží dávku větší než 6 mSv/kalendářní rok. Při snímkování by neměly být otevřené dveře do jiné místnosti.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Časté rontgenovanie 11.02.2019 13:55:57
Dobrý deň dostala som odpoveď na dotaz zo dňa 9.2.2019 iba čiastočne. Žial nedostala som odpoveď na dotaz či môžem z neho onemocnieť ja samotná napr.leukémia alebo rakovina kosti... Zabudla som do dotazu dodať že rok predtým som bola na CT driekovej chrbtice + MR mozgu. Považuje sa aj MR za nejaké žiarenie? Prosím Vás o odpovede, moc sa obávam. Ďakujem veľmi pekne. S pozdravom
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

nemusíte se obávat ani leukémie, ani rakoviny kostí. MR je vyšetření, které využívá ionizující záření, není tedy v kompetenci SÚJB.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 09.02.2019 13:47:13
Dobry den,
chcem sa prisim spytat ci sa mozem obavat.V priebehu roka som bola rontgenovana viac krat.V aprili robtgen zubov,v auguste jeden zub, a potom opat zuby,potom v septembri prinosove dutiny a v decembri opet zuby.Trochu lutujem ze som sa daka oziarit.Rontgenovanie zubov suviselo s tahanim zubov osmiciek a potom este so zapalmi pod zubami.Mam sa obavat oziarenia moze mi to sposobit vazne onemocnenie?Pripadne leukemiu?Popri tom som uzivala kortikoidny sprej do nosa na upravu sliznice.Pripadne v buducnosti mozem mat problem ze moje deti by mohli mat rastep napriklad?A este mam v zuboch ciernu amalgamovu vypln (blomby) este z cias ked som bola mala.Mam velke obavy.Dakujem za odpoved
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

rentgenování, které jste absolvovala nemůže způsobit vrozené vady (např. rozštěp) Vašemu dítěti, ani Vám leukémii.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 04.02.2019 23:36:58
Dobrý den,
měl jsem úraz a byl jsem na chirurgické ambulanci a na recepci jsem dostal žádanku na rentgen, ale na rentgenu byla špatná část, chtěl jsem nový, ale lékařka (min 70let) mi řekla že musím mít dnu. Otazka zní: mohu požadovat rentgen, když žádanky vypisuje i úřednice ?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

dle zákona č. 373/2011 Sb. je indikujícím lékařem, ten lékař, který doporučuje se svým písemným odůvodněním pacienta k lékařskému ozáření aplikujícímu odborníkovi. Doporučení s písemným odůvodněním se nevyžaduje, jestliže indikující lékař a aplikující odborník je tatáž osoba. Indikující lékař je povinen posoudit veškeré informace o zdravotním stavu pacienta významné pro lékařské ozáření, které jsou mu známy, tak, aby vyloučil zbytečné ozáření pacienta.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 16.01.2019 11:59:30
Dobrý den,
v roce 2017 jsem měla tato RTG vyšetření
18.9. mamograf
31.10. Rtg endoprozéz /dvě kolena a kyčel /
8.11 rtg břicha.
V roce 2018 jsem
absolvovala násl. RTG vyšetření
16.10. RTG břicha
22.11. RTG obou kolen a kyčle a RTG bederní páteře / běžná koltrola po endoprotézách /
20.12. RTG plic / komlikovanější oboustranný zánět průdušek /
15.1. 2019 jsem absolvovala další RTG kolene, kyčle a bederní páteře/ . RTG bylo provedeno po pádu na schodech. Podle tabulky https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/zajimavosti-z-praxe-radiacni-ochrany/pouzivani-rentgenu-lekarske-ozareni/
jsem zjistila, že u bederní páteře má být doba odstupu mezi RTG 7 měsíců. Já měla RTG bederní páteře 22.11.2018 a po pádu hned 15.1.2019
Chtěla bych se zeptat, zda těch RTG, které byly prováděny téměř za sebou a ta dvě vyšetření RTG bederní páteře nemohou mít vliv na můj zdravotní stav. Vždy, když mi ? hrozí? RTG, tak to zkouším nějak ? uhrát? ,ale vždy je mi řečeno, že dávky nejsou tak vysoké.
Ráda bych Vás požádala o odbornou odpověď.
Ještě jednou děkuji za čas, který mému dotazu věnujete.
Mgr. M. Krejčová

(Vložil(a): E.Krejčová)
Dobrý den,

odstupy mezi vyšetřeními se doporučují jen v případech, kdy lze rtg odložit. V popisu vyšetření, které jste absolvovala je zřejmé, že se u Vás povětšinou jednalo o akutní onemocnění, které bez rtg nešlo vyřešit. Mohu Vás ale uklidnit, že rtg, které byly prováděny za sebou a ani vyšetření RTG bederní páteře, nemohou negativně ovlivnit Váš zdravotní stav.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Otazka 15.01.2019 22:20:12
Dobry den.Idem na Vas s prosbou a obavou.Mala som mensi problem so stolickou
-zubom.Robila sa mi endodoncia ,aj reendodoncia .Pocas tejto liecby jedneho zuba ma v priebehu 3 mesiacov Rontgenovali 14x .10 x mi robili intraoralne snimky s malym plieskom v ustach,stale sledovali koren a 2x OPG digitalny RTG .Plus 2 zahryhove snimky na zistenie medzizubnych kazov.V mojom pripade ten zib ajtak isiel von.Chcela by som sa opytat na riziko spojene napriklad s rakovinou mozgu..Citala som ze vsetky tie davky su asi ako 1/3 zataze pri CT hlavy
MAM OBAVY O SVOJE ZDRAVIE.Kedze to vobec nesplnilo co malo ,tak mi RTG robili tolko krat zbytocne .Dakujem za odpoved
(Vložil(a): Benčova Michaela)
Dobrý den,

radiační zátěž z intraorálních snímků, i opakovaně provedených, je velmi nízká. Z provedeného intraorálního snímkování, ani dvou snímků OPG, nehrozí riziko rakoviny mozku.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Mírně zvýšené retikuloctyty a absolutní retikulocyty 14.01.2019 10:05:27
Dobrý den, pracuji jako rentgenový asistent a pri prav. zdr. prohlídce jsem měla mírně zvýšené retikulocyty 25,4 (norma 25) a absolutní retikulocyty 110,7 (norma do 100). Bylo by vhodné na nějaký čas být vyřazena z provozu? Popř za jak dlouho má smysl odběry opakovat? Děkuji
(Vložil(a): Aneta Černá)
Dobrý den,

Interpretace výsledků preventivních prohlídek je zcela v kompetenci pracovnělékařských služeb.
Osobně bych takového pracovníka nepovažovala za zdravotně nezpůsobilého, odběry bych zopakovala až v rámci příští preventivní prohlídky.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
12 rtg zubov 06.01.2019 21:41:11
Dobry den ,mam este dotaz .Je mozne ,ze z 12 RTG zubov (2 opg) a 10 intraoralnych) v priebehu len 2 mesiacov vacsia riziko vzniku rakoviny mozgu ? Dakujem za odpoved
(Vložil(a): Michaela Luknarova)
Dobrý den,

dávat do souvislosti ozáření zubu (i opakované intraorální snímkování a 1 x OPG) s onemocněním rakovinou mozku je neopodstatněné.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 24.12.2018 07:08:45
Dobrý den, můj 15ti letý syn utrpěl zlomeninu nohy v kotníku. Z důvodu komplikací této zlomeniny mu byl v průběhu 4 týdnů proveden 6x RTG ( vždy přímý i šikmý snímek ) a 1x CT vyšetření poškozeného kotníku. Na RTG mu byla ochraná pomůcka přiložena pouze do klína. Před dvěma měsíci absolvoval ještě RTG zubů. Syn se navíc léčí na endokrinologii s onemocněním štítné žlázy. Mohla mu tato vyšetření nějak ublížit? Předem mnohokrát děkuji za odpověď, jsem z celé situace už hrozně vystresovaná. Nováková.
(Vložil(a): Nováková)
Dobrý den,

rtg snímkování z důvodu zlomeniny nohy v kotníku, i opakované, nemohou synovi ublížit.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 28.11.2018 14:21:42
Dobrý den, mám se obávat rakoviny?2011 ct koronarografie s kontrastem,2014 ct břicha,2015 ct plic,2018 ct břicha s kontrastem.Nyní mám absolvovat CT ledvin?Je mi 43 let.Mezi tím snímek s+p, kolen,pat,krční páteře, ramene a zubů a MR/PET
(Vložil(a): Petra Kašáková)
Dobrý den,

zcela se vyvarovat rakovině nelze, neboť je řada faktorů, které ji mohou způsobit. Nemyslím si ale, že radiodiagnostická vyšetření, které člověk za život absolvuje, by měly vést k obávám z rakoviny.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 22.11.2018 18:12:50
Dobry den.Za posledny mesiac som bola 12x na RTG zubov.10 bolo intraoralnych a 2 panoramaticke opg.Je tam prosim nejake riziko ? Dakujem
(Vložil(a): Michaela Luknarova)
Dobrý den,

snímky zubů nejsou rizikové.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 07.11.2018 09:42:06
Dobrý den,
V říjnu jsem podstoupila mamografické vyšetření, v listopadu mám absolvovat CT páteře. Je tento krátký interval mezi vyšetřeními nebezpečný?
(Vložil(a): Pavla Paseková)
Dobrý den,

není, a to ani v kratším intervalu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 17.10.2018 13:26:24
Dobrý den,
v roce 2017 jsem měla tato RTG vyšetření.
18.9. mamograf
31.10. Rtg endoprozéz /dvě kolena a kyčel /
8.11 rtg břicha.
Měla jsem potíže se zuby, takže mi asi dvakrát rentgenovali tentýž zub. Vždy jsem to u lékaře hlásila, ale vždy mi bylo řečeno, že dávky jsou minimální.
Není tato dávka nebezpečná a není ten malý odstup mezi vyšetření na závadu?
Děkuji za odpověď.
Eliška K.

(Vložil(a): Eliška Krejčová)
Dobrý den,

odstup je v pořádku. Intraorální rtg skutečně znamená minimální radiační zátěž.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 15.10.2018 10:28:45
Dobry den, jsem onkologicky pacient v remisi a uz jsem absolvovala hodne CT (PET CT)a rentgenu. Kazdy rok se snazim zvolit tu nejmene zatezujici moznost. Ted mam moznost volit mezi celkovym CT a CT bricha+ Rtg plic. Vychazi mi, ze druha moznost je mene zareni, ale uz jsem zaslechla i nazor, ze rentgenove zareni je "tvrdsi" nez CT. Je na tom neco pravdy, prosim? Dekuji, zdravim Petra L
(Vložil(a): Petra Litvínová)
Dobrý den,

takováto informace nám není známa, v každém případě z RTG plic je zátěž velmi nízká.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 05.10.2018 08:05:55
Dobrý den, od letošního ledna 2018 jsem právě nyní po 3 břišní operaci. Vše se týká střev. K dnešnímu dni jsem od ledna podstoupila 6x rentgen dutiny břišní. 2 × Ct břicha, 3x snímek srdce a plic, 4x snímky páteře, 2 x snimek hlavy,1 x Ct hlavy. Nevím zda těch rentgenu nebylo vice.jiz si vše nepamatuji
Během 2 - 3 mesicu mě čeka jeste konečná operace břicha. Opět predoperacni vyšetření a rentgen. Možná další rentgeny po operaci. Snažím se na vše nemyslet, ale jsem již vyděšena. Co bude dál a zda se toto záření za rok neprojeví nějakým nadorovym bujěním. Dekuji Jana(Vložil(a): Jana Černá)
Dobrý den,

V případě Vašeho onemocnění se opakovanému rentgenování nevyhnete. Ani, taková expozice neznamená, že byste se měla obávat nádorového bujení.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Časté rentgenování 24.09.2018 22:02:26
Dobrý den dnes jsem byl na rentgenu pravé ruky od lokte ke konečkům prstů po autonehodě po páté v krátké době+tunel vždy byl snímek rentgenu udělán cvak a hotovo dnes byl dělán snímek první jako vždy okolo vteřiny a druhý okolo 8 až 10 vteřin nechápu proč druhý snímek trval tak dlouho ochranu jsem nedostal nikdy proti ozáření obsluhujícího který rentgen dělal jsem se ptal jestli není škodlivé více rentgenů/snímkování bylo mi s úsměvem řečeno že jsou to malé dávky a že je tam se mnou já mu odpověděl ano je tam se mnou ale schovanej za sklem které ho chrání před ozářením ptám se tedy kolik je možné nastavit nejvíce na rentgenu při snímkování a pokud je snímkování zhruba 1 snímek vteřinu a druhý 8 až 10 vteřin což jsem slyšel že rentgen stále jede/pracuje tak mi to připadalo jako když si obsluhující rentgenu říkal já ti přidám naplno at si to užiješ mohu mít nějaké zdravotní/fatální problémy díky za odpověd
(Vložil(a): FRANTIŠEK SISAF)
Dobrý den,

dávka při RTG končetin je opravdu velmi nízká a ani při opakovaných snímcích nehrozí "zdravotní/fatální problémy". Délku expozice a kvalitu provedení snímkování nelze pouze z Vašeho popisu kvalifikovaně posoudit.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Indikace k vyšetření 14.09.2018 16:52:08
Dobrý den, chtěl bych se dotázat, může rentgenolog indikovat k vyšetření (rtg a CT) i v rámci svého oboru? Ev. proč ano či ne?
(Vložil(a): Jaroslav Ř.)
Dobrý den,

specifikace indikujícího lékaře ve uvedena v zákoně č. 373/2011 Sb., podrobnějí pak v NRS, která odbornost je indikujícím je zcela v gesci MZ ČR.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 24.08.2018 18:33:42
Dobry den.absolvovala som RTG zápästia (boli robené 4 snímky) pričom som mala ruku položenú na stole a sedela som vedľa neho. Ako ochrana mi bola poskytnutá zástera od pása dole.Chcem sa opýtať,či odrazené žiarenie nemohlo zasiahnuť nekryté prsia,resp.ci taká dávka nemôže spôsobiť ich rakovinu ak boli zhruba vo výške stola. Ďakujem za odpoveď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

z rtg zápěstí žádné zdravotní riziko nehrozí.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 19.08.2018 23:18:07
Dobrý deň,
Bol som na CT vyšetrení hrubého čreva (kolonografia). Po vyšetrení som sa pýtal akú dávku žiarenia som dostal. Bolo mi povedané že 262 dlp. Dá sa z toho určiť efektívna dávka ? Podľa informácii z internetu sa DLP dá vynásobiť konverzným faktorom ktorý je pre brucho 0.015 a vyjde mi z toho efektívna dávka.
Vychádza mi to len 3.9mSV. Robili mi CT v polohe na bruchu aj chrbne s kontrastnou látkou v žile. Môže byť v mojom prípade efektívna dávka takto nízka ? CT bolo Toshiba Aquilion One s 320 radovým detektorom
Ďakujem za odpoveď
(Vložil(a): Ivan Malý)
Dobrý den,

informace o obdržené dávce prosím žádejte na pracovišti, kde jste byl ozářen.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
škodlivost několika rentgenových vyšetření 28.05.2018 20:07:08
Dobrý den, dnes jsem po pádu absolvovala rentgen lokte (2 snímky), bérce (asi 4 snímky)a dolní části zad (2 snímky), vše bez ochranné zástěry. Je zde prosím nějaké zdravotní riziko s ohledem na množství provedených rentgenů? Moc děkuji. Za posledná rok jsem jednou asistovala v ochranné vestě při vyšetření syna.
(Vložil(a): M. Dvorská)
Dobrý den,

rentgeny, které jste absolvovala se provádějí bez ochranných pomůcek.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 25.04.2018 10:05:15
Dobrý deň,
chcem vás poprosiť o informáciu - aspoň približnú, čaká ma totiž vyšetrenie brucha s kontratstnou látkou (reflux, hiatova hernia) v polohe "dolu hlavou" - má ísť o snímku najprv v stoji z predu a následne ležmo zo zadu (čiže min. asi 2x snímka) - asi akej dávke budem vystavený..? prosím aj o odhadovanú informáciu.. veľmi pekne ďakujem
(Vložil(a): Fero)
Dobrý den,

opravdu hrubý odhad: jednotky mSv, může to být i 10 mSv efektivní dávky.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Návštěva v Černobylu 23.04.2018 10:22:48
Dobrý den,

mám obavy o zdraví syna, 22 let. V říjnu 2017 byl po těžké nehodě na motorce dvakrát operován (zlomenina stehenní kosti, zlomenina kůstky palce na L ruce, zlomenina předloketní kosti R ruky - kovové šrouby a dlahy v končetinách), a tedy i rentgenován, a to i při každé kontrole (doposud 4 kontroly, další následuje 30.4.18).
Tento víkend se rozhodl s kamarádem navštívit Černobyl s prohlídkou zóny kolem jaderné elektrárny). Nebyli delegátem upozorněni na nebezpečí tzv. hotspotů a u jednoho z nich natáčel video, prý asi jednu minutu. Bylo slunečno, foukal silný vítr, zvířený prach létal všem do očí a úst. Večer v hotelu mu při smrkání tekla krev z nosu. Bylo to snad jen jednou, cítí se prý dobře. Po opuštění zóny se za detekčním rámem posadil na zem, protože ho bolela operovaná noha z dlouhé chůze. Nevím, jak dlouho na zemi seděl, ale četla jsem, že je to nebezpečné. Až večer se syn v hotelu sprchoval, některé části oblečení vyměnil za čisté, kšiltovku a boty měl znovu na sobě. Všechno vezl domů, že to 2x přepere a bude to v pořádku. Předpokládám, že radioaktivní prach je všude, na kameře, mobilu, který dále používá, také. Je jeho počínání správné? Je potřeba něco udělat, aby se radioaktivní zátěž co nejrychleji v těle snížila? Dá se předpokládat, že radioaktivní ozáření bylo nad limitem a vzniknou škody na zdraví a lze ho někde přeměřit? Lze se ještě teď nějakým způsobem chránit? Není lepší rentgenové snímkování 30.4. odložit, když je tělo nyní tak zatížené?

Děkuji Vám moc za odpověď a radu, mám o syna velký strach.

Ivana Sonnleitner
(Vložil(a): Ivana Sonnleitner)
Dobrý den,

chápeme Vaše obavy, nicméně postup, který syn zvolil byl v podstatě správný (sprchování, výměna, oblečení, atd.).
Nemyslíme si, že se dá předpokládat ozáření nad "limit", škody na zdraví jsou vyloučené. Taktéž rentgenové snímkování nemusíte odkládat.
Pro Vaši jistotu doporučujeme přeměření (a konzultaci) na SÚRO, v.v.i. - kontakt zasíláme na Vaši emailovou adresu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 10.03.2018 10:01:36
Dobrý deň,
26 ročná dcéra podstúpila v jenom týždni RTG močových ciest a USG a CT brucha a malej panvy. Avšak až teraz po oboznámení sa s rizikami ožiarenia, máme výčitky, že CT neodmietla. CT nebolo vopred plánované, bolo vykonané na urgente, nakoľko USG vyšetrením nebolo možné na 100% vylúčiť príčinu jej ťažkostí. Prosím o odpoveď, či ožiarenie ktoré podstúpila môže mať negatívne dopady na jej zdravie do budúcna, ako je riziko rakoviny, reprodukčné schopnosti, prípadne aj vplyv na budúce dieťa z hľadiska porúch genetiky. Ak áno tak aké. Ďakujem
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

píšete, že všechna vyšetření byla z důvodu vyloučení "těžkostí" v urgentní situaci, bylo tedy správné, že je Vaše dcera podstoupila. Ozáření, které absolvovala nemůže mít bezprostřední dopady na její zdraví. Pravděpodobnost účinků tzv. stochastických (nádorových o nemocnění a účinků genetických) se sice tímto ozářením mírně zvýšila, ale neznamená to, že se tyto účinky projeví.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 23.02.2018 17:53:08
Dobry den chtela jsem se zeptat jsem v nejakem ohrozeni kdyz za posledni rok jsem bLa tak cca 13 krat na rentgenu kolik snimku mi. Delali uz si nepamatuji a rok predtim v mladi jsem taky urcite na nejakych byla..dekuji
(Vložil(a): Barbora Č)
Dobrý den,

u častého rentgenování je též důležité vědět o vyšetření jakých částí těla se jednalo. Obecně ale nemůžeme říci, že nejste v ohrožení, pokud jste opakovaně absolvovala rtg snímky.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Rtg L páteře 16.02.2018 18:30:33
Dobrý den, prosím o zaslání odhadu obdržených dávek záření v mSv a rizika indukce nádoru v budoucnu. Pro zdravotní problém se zády a nejasné stanovení první diagnózy mi byly nyní půl roku po předchozím rtg vyšetření L páteře, SI skloubení a obou kyčlí provedeny opět tyto samé rtg snímky.Vždy to bylo 6 snímků, čili v rozmezí půl roku 12 snímků v této oblasti. K opakování vyšetření došlo proto, že každé pracoviště chtělo mít vlastní snímky, i když jsem na předchozí rentgenování upozorňovala. Bylo mi řečeno, že dávky nejsou nebezpečné. Moc se v tom již neorientuji, dle informací zde už mi odhad celkového ozáření vychází stejný jako např. jedno nebo dvě CT.
Snažila jsem se i najít informace ohledně sledování rizik z ozáření po jaderných katastrofách v minulosti a indukci nádorů u ozářených obyvatel v dlouhodobém horizontu let, ale nic moc jsem k tomu nenašla. Nicméně se bojím, že v budoucnu je pro mě indukce nádoru jasná. Prosím o objasnění problému a příp. uvedení zdroje informací - např. výsledky sledování obyvatel po jaderných katastrofách po desetiletích. Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

bez znalostí konkrétních paramentů ozáření nelze provádět odhad dávky záření, ani určovat pravděpodobnost indukce nádoru v budoucnu.
U diagnostických ozáření (rtg snímky L páteře, SI skloubení, kyčlí) Vás však můžeme zcela jistě uklidnit, že pravděpodobnost indukce nádoru je velmi nízká.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
CT zubov 15.02.2018 14:04:56
Dobrý deň, absolvoval som CT a OPG zubov z dôvodu možnosti osadenia implantátu, je možné určiť orientačne akú dávku žiarenia som podstúpil? V odpovediach som našiel CT hlavy 1,1mSv - pri CT čeluste je dávka rovnaká, alebo iná? Nevidím logický dôvod v tom, že sa robilo aj CT aj OPG snímkovanie - CT im muselo stačiť :(, preto by som chcel vedieť, aké riziko som si takto "zbytočne" privodil a koľko mSV som takto dostal? Ďakujem za odpoveď
(Vložil(a): stevo)
Dobrý den,

z pohledu SÚJB nelze zpochybňovat, která rtg vyšetření zubu zubní lékař pro léčbu pacienta potřebuje.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: CT zubov 16.02.2018 16:30:41
dakujem za odpoved, rozumiem, ze to nemozte spochybnovat, poprosim, keby ste mi odpovedali ohladom mnozstva radiacie, ktorej som bol takto vystaveny - v odpovediach v ramci konferencie som nasiel info k CT hlavy, ale nie CT zubov (oboch celusti)...je to rovnaka hodnota, alebo ina? Da sa nejak, aspon priblizne urcit? Dakujem velmi pekne
(Vložil(a): stevo)
Dobrý den,

bez znalosti expozičních parametrů nelze kvalifikovaný odhad provést, dávka ale bude nižší než u CT hlavy.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
CT prinostnych dutin 27.01.2018 22:27:50
Dobry den
Uz dlhsi cas sa zaujimam o CT vysetrenie prinosnych dutin, ale nikto miz atial nevedel odpovedat na otazku kolko mili Sievert dostane moje telo pocas takeho vysetrenia? Dakujem za odpoved
(Vložil(a): Vladimir Hutta)
Dobrý den,

záleží a na "šíři" skenování, odhadujeme cca 7 - 9 mSv.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 05.01.2018 07:54:31
Dobry den, mam zadanky na vysetreni CT bederni a CT krcni a hrudni patere. Jedno vysetreni budu podstupovat v jeden den a hned druhy den na to budu podstupovat druhe vysetreni. Chtel jsem se proto zeptat, jestli by nemel byt mezi jednotlivymi CT vysetrenim nejaky casovy odstup, treba nekolika dni? Predem dekuji za odpoved.
(Vložil(a): Robert Cerman)
Dobrý den,

časový odstup mezi vyšetřeními není nutný.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 08.12.2017 12:51:31
Přeji příjemný den,už velmi dlouho se peru s bolestmi břicha, několikrát fibroskopie, přeléčení helicobaktera. Bolesti přetrvávají. Před 14 dny jsem byla na CT urotraktu,bez kontrastní látky. Dnes jsem opět podstoupila CT břicha se zaměřením na slinivku s podáním kontrastní látky. Já se nemůžu teď zbavit šíleného strachu, co to vyšetření mohlo způsobit. Tak krátce po sobě 2x vyšetření CT. Je to nějak nebezpečné?
(Vložil(a): Marcela L.)
Dobrý den,

Pokud se řeší dlouhodobé problémy s bolestmi břicha, je i opakované CT této oblasti zcela odůvodněné a nemá smysl se trápit s velikostí ozáření. Ani takto krátce po sobě není vyšetření nebezpečné.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 17.11.2017 08:42:20
Dobry den, chcela by som sa spytat na skodlivost, resp. dosledok vysetreni, ktoré som za posledne tri roky absolvovals.1x ct brucha s podaním kontrastnej latky, kvoli neidentifikovatelnemu útvaru na peceni. Nasledne 2x za polroka MRI brucha. V roku 2016 1x rtg krcnej chrbtice,1xrtg ramena, 1xpanoramaticky rtg zubov, 1xrtg hrudnej chrbtice po autonehode, v roku 2017 1x rtg pluc, 1xrtg hrudnej chrbtice a 1xrtg driekovej chrbtice z roznych uhlov, + MRI mozgu, hrudnej chrbtice, ramena, driekovej chrbtice a krizov; 3x panoráma zubov, 7x maly rtg konkrétneho zuba pred a po extrakcii. Bolo mi povedane, ze velky rtg zubov je porovnateľný so 6-timi hodinami stravenymi v lietadle a maly rtg zuba so 4 hodinami stravenymi na slnku. Momentálne mám opäť nejaké zdravotné problémy, no obavam sa ist k lekarovi, aby ma zas neposlali na nejaké zobrazovacie vyšetrenie. Tiež sa momentálne snazime o bábätko, tak sa chcem spytat, aky by to mohlo mat vplyv na potenciálne tehotenstvo. Su informácie, ktore som dostala, o skodlivosti rtg zubov pravdive? Lekari ma posielaju na tieto vyšetrenia najmä kvôli tomu, ze som reumatologicky pacient, a teda aby sa potvrdil, resp. vyvratil pripadny zapal. Uz ako dieťa som bola velmi chorlava, a taktiež som mala dost vela urazov, viackrat som absolvoval rtg pluc, klbov, 1x vyšetrenie slepeho creva s podanim kontrastnej látky, Ct hlavy, preto sa obavam moznych dosledkov v buducnosti. Momentálne kazdy rok absolvujem kontrolne MRI pečene s podaním kontrastnej látky. Vopred ďakujem za odpoveď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Informace, které jste od lékaře dostala, jsou pravdivé. Všechna RTG vyšetření jsou pro Vás přínosná, nemohou mít negativní vliv na oplodnění. Pro upřesnění, vyšetření MRI nevyužívá ionizujícího záření, takže tato vyšetření nezohledňuji.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
RTG zubu - dlouhodoby vliv 04.11.2017 11:21:28
Dobry den, rada bych se vas zeptala, jaky je vas nazor na pravidelne (kazdorocni) RTG zubu pri preventivnich prohlidkach, zejmena v souvislosti s informacemi, ze tento postup muze zvysit riziko nadoroveho onemocneni (napr. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4319947/). Dekuji
(Vložil(a): Katka V.)
Dobrý den,

Nemáme informace o tom, že by rtg snímek byl součástí každoročního preventivní zubního vyšetření. Pokud ale lékař potřebuje snímek provést, není nijak časově limitován. Může tedy provádět i zubní rtg každoročně, pokud zdůvodní jeho potřebu.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Časté rtg 18.10.2017 00:25:49
Dobry den, jako onkologicky pacient chodim rocne minimalne 4x na RTG a 2x sono. Dnes jsem pridrzovala 17 mesicni vnucku pri rentgenu hlavy (3 snimky) bez stinici zastery. Muze to mit na muj zdravi negativni dopad? Pristi tyden bych mela jit na scinti kosti. Musi byt urcity rozestup behem rtg? Predem dekuji za odpoved.
(Vložil(a): Lenka K.)
Dobrý den,

Dávka při přidržování je velmi nízká, nemůže mít negativní vliv na Váš zdravotní stav. Odstup mezi vyšetřeními s použitím zdrojů ionizujícího záření není nutný.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 09.10.2017 00:10:18
Dobrý den, za posledních pět let jsem stále u lekáře na nějakém vyšetření.scintigrafie vylučovaví ledvin, ct dutin, ct hlava, mamograf každý rok, nevím kolik rengenu plic i po 3 měsících. V roce 2013 spéct myokardu zátěžový test dipyrimadol+ bycikl, test budu opět opakovat je to scintilační gama kamera. Provádí se na nukleární medicíně, můžete mi říct jak velkou bude mít radiační zátěž. Před 4 roky jsem byla pouze jeden den, tentokráte půjdu asi ještě druhý den na vyšetření. Můžete mi říct jak má toto ŕadiační zátěž nikdo mi k tomu nic neřekl. Za 14 dní na to mám jít na mamograf, myslíte, že je dobré, to alespoň o měsíc odložit kvůli zátěži. Mám před operací štítná žláza a mam velký strach. Jana
(Vložil(a): Jana )
Dobrý den,

pokud jste za posledních pět let "stále u lékaře" a je Vám prováděno lékařské ozáření (scintigrafie vylučovací urografie, CT ledvin, dutin, hlavy, mamografie, RTG plic a zátěžový test myocardu), předpokládám, že toto ozařování je nutné pro léčení Vašich zdravotních problémů. Odhad radiační zátěže, informace o něm, musí provést pracoviště, které výkon provádí. Není v našich silách, bez znalosti parametrů vyšetření, u Vás kvalifikovaný odhad provést. Nedokáži též posoudit, nakolik je provedení mamografie odložitelné. Samotné vyšetření na mamografu není "vysokozátěžové" a štítnou žlázu nemůže poškodit. Doporučuji jen lékaře vzájemně informovat, jaká vyšetření s použitím zdrojů ionizujícího záření jste absolvovala a budete absolvovat.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 19.09.2017 20:52:16
Dobry den, zubar mi pocas navstevy udelal CT snimek zubu, a o 10 min OPG rtg, o 15 dni nasledoval zas počas vyšetrenia bite-wing pravy i levy snímek a 2x malé snimky konkrétneho zubu pri endononcii... bylo to bezpečne nebo se mám obavat nejakych následku?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

snímkování zubů, které jste absolvoval, nezpůsobí zdravotní následky. Nemusíte se obávat.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re:rentgen LS projekcie AP bez zakrytia vajecnikov 07.09.2017 14:48:07
Prosim Vas,ak mi nezakryli vajecniky-oblast ovarii- olovenym predmetom pri antero-posterior snimke LS páteře a potom cez pravu koxu budem moct mat zdrave dieta? Mam 32rokov.
(Vložil(a): E. Fazekakašová)
Dobrý den, ozáření ze snímku LS páteře nezpůsobí zdravotní problémy v těhotenství, ani neznamenají riziko pro plod.
(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 23.06.2017 19:35:54
Dobrý deň, našla som túto stránku, tak by som sa chcela Vás odborníkov spýtať - pred dňami ma
poslali na rontgen chrbtice celkom mi robili asi 8 rôznych snímkov chrbtice (vrátane dynamického rontgénu) a hneď aj 2 snímky predkolenia. Nikdy mi naraz nebolo robených toľko snímkov, tak som sa vyľakala. Ortopéd vravel, že mi to nemohlo uškodiť, že sa nemám bať, ale pracovníčky na rentgéne boli dosť nanhnevané. Tak ma zaujíma Váš nézor dakujem plus pred 2 mesiacmi som absolvovala rontgen hrudníka a ultrazvuk rebier. a pred pol rokom zubov konkrétne 2 snímky. Vopred ďakujem
(Vložil(a): Dominika)
Dobrý den, základním pravidlem pro zhodnocení je potřebnost snímku. O tom musí rozhodnout lékař (aplikující odborník). Osobně jsme přesvědčena, že vaše rtg snímky, které vám ortopéd indikoval vám nemohou uškodit.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 04.06.2017 21:23:02
Dobrý den, sice jsem tu už několikrát četla, že se jednotlivé rentgeny nehromadí v těle a že se nesčítají, ale za poslední 2 roky a i v dětství jsem byla na rentgenech často a proto by mně zajímalo za jak dlouho toto záření z těla vyprchá( celkem za poslední 2 roky mám za sebou 5*rentgen obličeje, 3*záda,2*žebra, 2 *ruka, 2*plýce, 3*zuby)
(Vložil(a): Nikola Klejnová)
Dobrý den, jednotlivé rentgeny se opravdu nehromadí v těle a ani nelze říci, kdy záření z těla "vyprchá".
Počet rtg snímků, které jste absolvovala nemůže negativně ovlivnit vaše zdraví.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 01.06.2017 10:19:20
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať či časté rentgenování, ktoré pravidelne podstupujem neohrozuje moje zdravie. Mám 76 rokov a ročne podstupujem vyše 40 RTG snímkov plúc z dôvodu výberu tekutiny z pleurálneho priestoru (RTG snímok pred zákrokom a kontrolné RTG snímky po zákroku).
Ďakujem za odpoveď.
(Vložil(a): Marek)
Dobrý den, rtg snímky plic způsobí jen velmi malou dávku, i když se opakují. Nemusíte mít z takového ozáření žádné obavy.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 31.05.2017 13:06:43
Dobrý den, mám za sebou CT krční páteře a bohužel až po jeho absolvování jsem si zjišťovala o CT informace a jsem zděšená. Bohužel si i myslím, že už bylo provedeno zcela zbytečně, protože přes delší čekací dobu, jsem tam šla už v podstatě bez obtíží. Bohužel jsem netušila, že CT má ještě horší dopad než RTG. Kdybych to vše věděla, určitě vyšetření odmítnu, to mi už ale není teď, když ozáření proběhlo, nic platné :(. Je mi 31 let, děti zatím nemám a v minulosti už jsem prodělala i CT mozku s kontrastem. Za poslední rok jsem ještě absolvovala 2x RTG plic a 2 RTG snímky kotníku. Prosím Vás jaké dávce jsem těmito RTG a CT krční páteře své tělo vystavila? + jaký vliv má CT v této oblasti na štítnou žlázu? A je pravda, že se absolvovaná radiační záření s léty sčítají? To se nijak během let z těla nevyeliminuje apod.? Mám velký strach, že jsem si zbytečně uškodila a tělo takovéto jednorázové obrovské zátěži vystavila. Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, dávku, které jste byla vystavena není "obrovská" a není nebezpečná. CT vyšetření nemůže způsobit změnu ve štítné žláze. Nemusíte mít strach, že jste si ublížila.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 25.05.2017 16:42:10
Dobrý den,chtěla bych se zeptat 19.1.2015 jsem byla na rengenu zápěstí,22.2.2017 jsem byla na CT mozku-nativně,25.5.2017 na RTG kolene dělali mi 3 snímky.Chtěla bych se zeptat hrozí nějaké případné riziko ohledně častého RTG. A při RTG kolene jsem dostala ochranou zástěru od pohlavního organu pod prsa. Stačí to k ochraně proti RTG? Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, rtg snímkování, které jste absolvovala není rizikové. Ano, ochranná stínící zástěra při snímku kolene zcela vykryla oblast nejcitlivější, gonády, což je dostačující ochrana.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 09.05.2017 17:15:34
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak velké je případné riziko rakoviny po ozáření z CT vyšetření. 2009 CT břicha s kontrastem, 2016 CT mozku a letos znovu CT břicha s kontrastem, kdy kvůli prasklé žíle byl kontrast podán 2x, tedy i skeny s kontrastem byly 2x. CT břicha jsem našla že je asi 10mSv, ale nevím, zda je to dávka při CT s kontrastem či bez. Moc děkuji za odpověď!
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

riziko rakoviny po ozáření z CT vyšetření, které jste vyjmenovala odhadujeme jako riziko nízké, velmi malé. Přesné hodnoty nelze určit, u CT vyšetření není jen důležité, zda bylo s či bez kontrastu, ale i to, jaká oblast (v jaké "šíři") byla při vyšetření skenována. Na přesnější učení dávky se vždy obracejte na pracoviště, které výkon provádělo.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 11.04.2017 09:21:34
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je nějak nebezpečný ultrazvuk. Byla jsem loňský rok vícekrát - gyn., echo srdce, 3x kvůli uzlíku ve štítné žláze, 3x sono prsou (kvůli úrazu). Velice děkuji!
(Vložil(a): Petra)
Dobrý den,

na možnost případných negativních účinků ultrazvukových vyšetření se prosím obracejte na Ministerstvo zdravotnictví ČR. SÚJB má v kompetenci pouze zobrazovací metody, které využívají zdroje ionizujícího záření.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 16.03.2017 13:36:42
Dobrý den, není to nebezpečné, když člověk podstoupí několik rtg za sebou?
2.3.2017 rtg všech zubů
3.3.2017 rtg plic
3.3.2017sono břicha
nyní mě čeká:
20.3.2017 rtg páteře
30.3.2017 echo srdce
21.4. 2017 CT páteře
Děkuji za odpověď Zdeněk
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, nebezpečné to není, ale je třeba zvažovat každou indikaci. Ale to je věcí indikujícího lékaře a aplikujícího odborníka.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: opakovanie CT vyšetrení 15.02.2017 15:49:39
Dobrý deň, z dôvodu krvácaní do mozgu mi bolo 4* v priebehu 2 mesiacov robené CT vyšetrenie mozgu /vyšetrenie bolo prevedené aj s kontrastnou látkou/. Je možné celkovú dávku žiarenia ešte považovať za bezpečnú? A ešte jedna otázka, ak pri vyšetrení mozgu hovoríme o dávke cca 2-4 mSv a napr. pri vyšetrení brucha o cca 10 mSv, znamená to, že čo sa týka radiačnej záťaže jedno vyšetrenie brucha odpovedá štyrom vyšetrením mozgu?
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď Zuzana
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Ano celková dávka je bezpečná.
Takto jednoduše nelze bohužel dávky u různých vyšetření porovnávat.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 13.01.2017 16:21:44
Dobrý den, velmi Vás prosím o odbornou pomoc. V loňském roce jsem po úraze prodělala 2x CT mozku bez kontrastní látky, v lednu a červnu a v listopadu 2016 bylo další CT mozku s podáním kontrastu dle lék. zprávy 50 ml iomeronu 400

Dávky ozáření byly:

1. CT mozku 908.49 mGy.cm
2. CT mozku 927.11 mGy.cm
3. CT mozku 1601.04 mGy.cm - v protokolu z CT přístroje je ale uvedeno že procedura byla bez kontrastní látky
celková dávka: 3436.64 mGy.cm

první 2 CT byly bez ochranného límce na krk, třetí CT vyš. s ochranným límcem.

dále bylo v srpnu 2016 vyšetření scintigrafie skeletu třífázová s radioizotopy, aplikováno i.v. 800 MBq 99mTc HDP

a také klasický RTG 5 snímků spánkové kosti a
1 snímek vedlejších dutin nosních.

Prosím o pomoc, ráda bych věděla jak moc jsou tyto dávky vyšetření rizikové pro rakovinu. Lékaři mi řekli, že ji dostanu. Jsem pochopitelně moc vyděšená. Četla jsem i na internetu, že po třetím CT je velká šance na rakovinu. Je celková dávka ozáření moc vysoká?
Také prosím o radu jestli mohu dále sledovat televizi s CRT obrazovkou, z důvodu rtg záření a rizika rakoviny, nikdy mi nedělalo sledování potíže, a nyní jsem po krátké chvíli unavená, nemohu se dívat více než půl hodiny. Obrazovka je velká asi 52 centimetrů. Díváme se na ni z 2 metrové vzdálenosti. Jaká je vhodná vzdálenost u CRT televize? I používání pc mi dělá problém, nastupuje rychlá únava, která dříve nebyla. Mám také nemocnou štítnou žlázu, hypofunkce. Moc děkuji za Váš čas, ochotu a pomoc.Přeji hezký den. M.C.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

vyšetření, které jste v r. 2016 absolvovala, opakované CT mozku, scintigrafie s aplikací 800 MBq 99mTc a 5 RTG spánkové kosti a 1 snímek VDN, nemůže způsobit rakovinu.
Zda sledovat CRT obrazovku a pracovat na PC neumím zhodnotit, nejedná se o zdroje ionizujícího záření, stejně tak nevidím souvislost mezi lékařským ozářením a hypofunkcí štítné žlázy.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Rentgen 12.01.2017 04:56:48
Dobry den,
chtela bych se zeptat, co je pravdy na tom, ze po rentgenovani by se melo vyprat obleceni, ktere jsme meli na sobe i umyt vlasy? Nikdy jsem na toto nikym upozornena nebyla, nicmene jsem tuto informaci zaslechla. Dale bych se zeptala, jak se provadi rtg kycli, jestli se dava na ostatni mista (bricho a panev) zastera a pokud se rentgenuje cela oblast, proc se na brisni organy zastera nedava. Dekuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

není pravda, že po rentgenování by se mělo vyprat oblečení a umýt vlasy.
Při rtg kyčlí se vykrývají (pokud vůbec) reprodukční orgány (pokud nejsou "předmětem" zájmu indikovaného rtg snímku) pouze u těhotných a u malých dětí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 27.12.2016 14:41:03
Dobrý deň! Veľmi pekne by som prosila o informáciu týkajúcu sa CT vyšetrení. V polovici decembra som absovovala CT vyšetrenie LS, o 2 dni CT vyšetrenie mozgu a o 2 dni rtg chrbtica + klby. V súčasnosti som objednaná na CT krku /doporučuje cievna amb. na základe vyšetrenia SONO/. Toto CT mi vychádza za 19 dní po CT mozgu, teda CT s kontrastnou látkou opakovane. Taktiež mám neurológom vypísanú žiadanku na ďalšie vyšetrenie a to PRT +ozonoterapia na ktoré som sa zatiaľ neobjednala /pretože to je ďalšie CT/. Keďže je to všetko v krátkej dobe mám obavy z častého ožarovania a PRT+ozonoterapiu mienim zatiaľ odložiť hoci bolesť by si to vyžadovala. Poprosila by som o informáciu aký by bol vhodný odstup medzi jednotlivými CT vyšetreniami a zvažujem či je vhodné absolvovať medzi tým CT krku, ale to ma už objednali. V minulosti nakoľko som už dôchodkyňa som absolvovala viac rtg a 1 x CT /doporučné urológom/ v roku 2014. Poprosila by som o informáciu či mi tieto dávky môžu poškodiť zdravie a aký by mal byť teraz odstup medzi jednotlivými CT vyšetreniami. Veľmi pekne ďakujem za pochopenie a vašu odpoveď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ozáření, které jste podstoupila nemůže ohrozit Vaše zdraví. Nejdůležitější je správné zdůvodnění, tedy splnění indikačních kritérií. Jediné, co lze ve vašem případě doporučit je to, že by jste měla lékaře o vašich vyšetřeních informovat.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 15.12.2016 14:25:49
Dobrý den,ráda bych se zeptala, zda nepoužívání ochranného límce při rtg zubů (intraorální) je pro pacienta nebezpečné. Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

provedení intraorální zubního rtg bez límce není pro pacienta nebezpečné.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 21.11.2016 22:10:07
Dobrý den,

naši dceru čeká nošení rovnátek. Máme žádanku na zhotovení OPG.Telertg.STATIM.FILM.
Dceři je 13 let a má sníženou funkci štítné žlázy. Léky nebereme, prozatím. Je dobré, aby na sobě měla při rentgenování ochrannou vestu, límec nebo jakékoliv pomůcky nebo je to špatně? A proč?
Dcera byla v minulosti 3x rentgenována (v r. 2013 2x RTG předloktí asi týden po sobě, druhý rentgen byl kontrolní, i když při tom prvním prokazatelně s rukou nic neměla, tak nechápu, proč ho dělali? asi jsme se měli jako rodiče bránit a v r. 2015 RTG malíčku u nohy).
Pravděpodobně nás ještě čeká RTG ruky pro zjištění osifikace.
Je dobré toto všechno teď v dospívání podstupovat? Neexistuje prostředek na odbourání RTG záření?
Děkuji za odpověď.
Zdraví Svobodová

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

při OPG snímkování se ochranný límec nedoporučuje. V případě ostatních rtg snímků je vždy důležité, aby ozáření bylo zdůvodněné. Prostředek na odbourání RTG záření neexistuje.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Časté rentgenování 28.10.2016 17:40:26
Dobrý den, velmi by mě zajímalo, jak je to se sčítáním rtg záření. Každý radiolog mi sdělil, že se rtg záření sčítá za celý život. To samé jsem se dočetla i všude na internetu. Vy tady uvádíte v každé odpovědi, že se rtg záření nesčítá. Velmi by mě zajímalo, jak to tedy je, protože jsem za svůj život (je mi 30 let) prodělala již velmi mnoho rtg snímků, CT snímků a jednou jsem byla i na vyšetření, při kterém jsem polykala kontrastní látku a při tom mě rentgenovali a zjišťovali, kudy látka protéká to trvalo zhruba 20 min. Mělo to název RTG horní aparatury hrudníku s kontrastní látkou. A jen za poslední rok jsem absolvovala 8x rtg plic, 1x RTG horní aparatury hrudníku s kontrastní látkou (20 min), 12x snímek hlavy, krční páteře a hrudní páteře - vše najednou, 5x rtg končetin, 2x rtg dutin, 1x CT mozku a asi 8x rtg na veterině se psem. Nyní řeším problém, že mám již dva měsíce každodenní zvýšené teploty od 37,3 do 38 °C při tom je mi zle, pálí mě paže, stehna, mám rudé tváře, je mi nevolno a na omdlení. Veškeré krevní testy jsem měla v pořádku včetně virů, parazitů, infekcí atd.. Běhám už dva měsíce po doktorech a nikdo mi nedokáže poradit. Napadlo mě, jestli to nemůže souviset s častým ozařováním? Předem Vám velmi děkuji za odpověď. Klára
(Vložil(a): Klára)
Dobrý den,

efekt dávek z ionizujícího záření na lidský organismus je velmi složitý. Lidský organismus má schopnost jednotlivá ozáření (pomocí tzv. reparačních mechanismů) část efektů "neutralizovat". Nikdy však nedojde k úplné oprav, tzn. ty zbývající efekty se opravdu sčítají.
Příznaky, které popisujete, ale nejsou způsobeny ionizujícím zářením, takové účinky ionizujícího záření nebyly pozorovány.
RTG vyšetření, která jste popsala, se pohybuje v oblasti nízkých dávek. Mohou sice teoreticky způsobovat tzv. stochastické účinky, které znamenají, že se mírně navyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny, ale navyšování je velmi malé. Ze všech vyšetření, které jste popsala, jste pravděpodobně dostala celkovou efektivní dávku nejvýše 50 mSv, což znamená navýšení pravděpodobnosti vzniku rakoviny o cca 0,25 %. To je ve srovnání s běžným výskytem rakoviny v řádu desítek procent velmi málo. Přesto, že riziko z těch všech vyšetření je malé, je třeba si uvědomit, že každé zbytečné ozáření, byť malé, je zbytečné. Počty RTG vyšetření, které jste za poslední rok prodělala, jsou neobvykle vysoké. Tzn. pokud přijdete za lékařem a ten Vás pošle na nějaké rentgenové vyšetření, je třeba se ho zeptat, zda je takové vyšetření opravdu potřeba, obzvláště pokud jste v nedávné době na podobném vyšetření byla. RTG vyšetření by se měla provádět pouze, pokud se očekává, že se pomocí nich zjistí nějaká nová informace o zdravotním stavu, která by mohla být potřebná pro další léčbu.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
DOTAZ 26.10.2016 12:53:01
Dobrý den, chci se jen zeptat,18.10.jsem absolvovala mamograf,24.10.Rtg srdce a plic a 9.11.mám absolvovat denzinometrii. Není lepší tuto denzinometrii odložit na později, pokud to není akutní?
(Vložil(a): Alena Kolářová)
Dobrý den,

vyšetření na denzitometru neodkládejte, dávka z denzitometrie je opravdu velmi nízká.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
RTG ve vedlejší místnosti 13.09.2016 22:05:58
Dobrý den,
chtěla bych se prosím zeptat, jsem těhotná, 2. trimestr, byla jsem u zubaře na ošetření a ve vedlejší místnosti probíhala RTG vyšetření. Může to představovat nějaké riziko pro plod?
Děkuji Malá
(Vložil(a): Tereza Malá)
Dobrý den,

v místnosti sousedící s rtg vyšetřovnou záření není. Vašemu miminku nehrozí žádné riziko.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 13.09.2016 15:14:23
Dobrý den, během letošního léta jsem byl nucen absolvovat v krátké době po sobě několik "normálních" rentgenů a navíc 2x CT. Trpím mnohaletou imunodeficiencí a po každém ozáření CT se mi můj stav prudce zhoršil. Neptám se tudíž, zda je to možné /vyzkoušel jsem to "na vlastní kůži"/, ale ptám se, kdo a jak často má za povinnost kontrolovat technický stav radiologických přístrojů ve zdravotnických zařízeních, aby technicky nepředstavovaly pro pacienty zbytečně zvýšené riziko, a také zda mám nárok se seznámit s posledními výsledky kontroly konkrétního zařízení, na němž jsem jako pacient byl vyšetřen.
(Vložil(a): Petr Stourac)
Dobrý den,

aby radiologické přístroje nepředstavovaly pro pacienty zbytečně zvýšené riziko ozáření, kontrolují inspektoři SÚJB pracoviště v rámci pravidelných inspekcí. Pokud uvedete pracoviště, na kterém jste byl ozářen, lze nahlédnout do protokolu zkoušky dlouhodobé stability přístroje, kterým jste byl vyšetřen.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 04.08.2016 22:57:37
Dobrý den, chtěla bych poprosit o odpověď na dva dotazy. Předem děkuji za Váš čas a ochotu. První dotaz se týká panoramatického RTG zubů. Při hledání vhodného implantologa s komplikovaným stavem po exktrakci zubů s periostitidou jsem chtěla znát více názorů a plně nešťastně jsem navštívila několik zubních lékařů...tudíž jsem v průběhu půl roku (konkrétně - únor, duben, červen, červenec 2015) absolvovala úplně nerozumně panoramatický RTG zubů celkem 4krát ve zmiňovaných měsících). Každé to pracoviště si dělalo svůj panoramaticky RTG. Bohužel nešťastná a nezodpovědná chyba vůči svému zdraví z které jsem teď ve stresu a obavách.. Stačilo si na jednom pracovišti RTG vyžádat i za poplatek na nějaký nosič.. Bohužel v popředí řešení situace bylo najít pracoviště, které by zvládlo komplikovaný implantát...Jaké následky by to pro mě mohlo mít? Ještě jednou mnohokrát díky za Vaší odpověď.
Druhý dotaz se týká RTG ručičky u mé 1,9 měsíců staré dcery kvůli hodnocení kostního věku. Měla na sobě ochrannou vestu, ručičku - zápěstí jsem v dané poloze na RTG kazetě přidržovala aby třeba v době cvaknutí necukla. Bohužel jsem moc nestihla uhlídat že ji upoutalo světlo nad hlavou (RTG zářič) kam se podívala. Snažila jsem se hlavičku druhou rukou sklonit dolu, no bylo to v tom okamžiku dost obtížně udržet ručičku a sklánět ji hlavu. Předpokládám, že při pohledu do světla by stejně reflexně mrkla. Kdyby se tam dívala zrovna v momentu snímkovaní mohlo ji to nějakým způsobem poškodit zrak? Při vyšetření stála na zemi a ja za ní. Děkuji za odpovědi a přej hezký den.Vrabelová
(Vložil(a): Lucie Vrabelová)
Dobrý den,

odpovídám na Vaše dotazy:

1. Co se týká panoramatického RTG zubů, můžete být v klidu - dávka nemůže nijak ohrozit vaše zdraví. Samozřejmě základním principem radiační ochrany je optimalizace, tedy snímky pro stejnou diagnózu není vhodné zbytečně opakovat. Nicméně v případě zubního RTG není dávka vysoká.
2. U vaší dcerky je důležité, že měla ochrannou stínící vestičku, zrak nemůže být při použitých expozičních parametrech při jednorázovém ozáření poškozen.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 21.07.2016 12:57:16
ve vasich odpovedich vickrat uvadite ze pri OPG zubu je pouziti ochranne pomucky nezadouci. Naopak, vas Rentgen bulletin (srpen 2006) uvadi v clanku:
Co je možné pro zvýšenou ochranu pacientů
při vyšetření udělat?
Je to především používání ochranných
prostfiedku. U nekterých vyšetrení jako je
například panoramatické snímkování zubů
nebo snímkování kyčelních kloub? pfii expozici
zastiňují partie lidského těla, citlivé
na záření, tedy štítnou žlázu nebo gonády.
Jejich u?ití je opravdu nezbytné.

Prosim o vysvetleni co je tedy spravne.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

správné je, že se při OPG ochranné pomůcky nepoužívají.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Ochrana hlavy pri CT lakťa 21.07.2016 12:26:01
Dobrý den,
čaká ma CT lakťa (fraktúra). Keďže lakeť bude pri vyšetrení len pár cm od hlavy (ruka je v sadre cca v pravom uhle v lakti a bude natiahnutá nad hlavou), chcel by som poprosiť o vaše odporučenie na ochranné prostriedky hlavy a zvyšku tela. Aké sú štandardne odporúčané tieniace pomôcky a aké nadštandardné si môžem vyžiadať?
Ďakujem.
(Vložil(a): A. B.)
Dobrý den,

o použití ochranných stínících prostředků rozhoduje aplikující odborník pracoviště, které bude vyšetření provádět.
Pokud se ptáte, co by doporučil SÚJB, pak v případě tohoto vyšetření není stínění nutné.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 30.06.2016 16:09:34
Dobrý den, prosím o zodpovězení několika otazek. jak je to s rentgenovým zářením u osob s autoimunnim onemocněním. Jsou nějaké studie případně osobní názor u lidí se sníženou imunitou vs. Rtg a ct, že lidé s anémií nebo Sjogrenovym syndromem a Hashimotovou thyreoiditidou (štítná žláza) můžou snášet rtg Ct hůře. Resp. přijímat záření hůře. Za celý svůj život jsem byla kdysi na cca 4 rtg zubů. Poté si již i vybavim rok ... před 2 roky CT plic s kontrastní látkou, rtg lebky kvůli bouli na kosti také před 2roky.no a nyní v rychlém sledu během jednoho měsíce rtg zubů, CT hlavy nativ, rtg dutin, rtg plic.Ceka mě ještě magnetická rezonance ta je zcela neškodná? Můžete mi prosím napsat hodnoty celkově nasbiranych dosavadních úkonů kontra běžná dávka za rok? Znamená to, že běžná dávka je kolem 3msv, dávka z absolvovaných vyšetření se přičítá k oněm 3msv? A jaká je tedy roční doporučená dávka příjmu msv pro člověka.A kde ji člověk přijímá, ze slunce? Děkuji za postupnou odpověď na všechny mé otázky. Vážím si vaší detailní odpověďi.
(Vložil(a): Nina Černá )
Dobrý den, pojem "snížená imunita" je natolik rozsáhlý medicínský problém, že není možné takto zjednodušeně mu přisuzovat vyšší vnímavost záření. Pokud je mi známo, pouze u osob trpících poměrně vzácnou poruchou reparace chromozomových zlomů je potvrzeno, že jsou k ozáření citlivější. Patří sem např. Dawnův syndrom a další onemocnění. Není mi známo, že by lidé s Hashimotovou thyreoiditidou snášeli rtg a CT hůře.
Neexistuje žádný předepsaný limit, který nemůže u člověka za rok být překročen z lékařských ozáření.
Musí se vždy pečlivě zvažovat nutnost vyšetření provést. Mohu vás ale uklidnit dávky z diagnostických rtg a CT nejsou tak vysoké, aby byly pro člověka nebezpečné. Tedy ani vaše dosud obdržená celková dávka není pro vaše zdraví nebezpečná. U vyšetření magnetickou rezonancí nejsou dosud žádné negativní účinky prokázány.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 06.06.2016 08:50:51
Dobrý den, zajímalo by mě, jak vysoká dávka je při RTG jícnu (pasáž jícnem) a kolik se musí udělat snímků? Prý se dělají 4 cykly snímkování. Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

efektivní dávka bude v rozpětí 3- 4 mSv. Počet snímků je zcela na indikujícím lékaři a aplikujícím odborníkovi, do počtu snímků a projekcí SÚJB nemá kompetence zasahovat.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 29.05.2016 01:36:19
Dobrý den,před 3 měsíci jsem podstoupil RTG pánve,z důvodu pádu.
Od té doby mám potíže s erekcí.Může být příčina právě toto záření?
(Vložil(a): Roman)
Dobrý den,

dávka z RTG pánve nemůže způsobit žádné zdravotní problémy.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 26.05.2016 12:11:02
Dobrý den, velmi děkuji za předchozí odpověď na můj dotaz. Doplňuji typ použitého radiofarmaka u perfusní scinti myokardu. Ve zprávě stojí, že při obou fázích (zátěžové i klidové) byla aplikována aktivita 900 MBq 99mTc MIBI i.v. Lze odhadnout radiační zátěž za obě tato vyšetření? A lze odhadnout celkem radiační zátěž u všech mnou absolvovaných vyšetření za poslední 3 měsíce? CT hrudníku, výše zmíněné scinti myokardu 2x, mamograf, 2x RTG plic? Předem děkuji za odpověď. Moravcová
(Vložil(a): Moravcová)
Dobrý den,

odhad celkové radiační zátěže je cca 12, 8 mSv.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 23.05.2016 13:30:21
Dobrý den,
za pár dnů mám podstoupit CT hrudníku. Před 2 měsíci jsem podstoupila perfuzní scinti myokardu bez zátěže a před měsícem scinty myokardu se zátěží. Lékařka mě řekla, že záření je asi jako u běžného RTG snímku. Ale následně jsem zjistila, že by měla být dávka skoro jako u CT a to hned 2x. Vyplašilo mě to a bojím se podstoupit CT hrudníku, aby mě záření nevyvolalo např. onemocnění prsou (vše směřováno na hrudník). Navíc jsem během 3 měsíců podstoupila 2 x RTG plic a mamograf. Zajímalo by mě, zda mě mohou tato vyšetření ohrozit a jak silné záření je při scinti myokardu a CT hrudníku.
Děkuji za odpověď, Moravcová
(Vložil(a): Moravcová)
Dobrý den,

radiační zátěž z diagnostických vyšetření, která popisujete Vás nemůže ohrozit, ani vyvolat onemocnění prsou. Abychom mohli kvalifikovaně odhadnout radiační zátěž ze scintigrafie myokardu (bez a se zátěží), je třeba znát množství a typ použitého radiofarmaka.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Časté rentgenování 03.05.2018 12:13:49
Dobrý den,mám velkou prosbu,můžete mi prosím napsat co obnáší pro pacienta scinti myokardu...je to něco jako podobné CT nebo se ěkam zavádějí hadičky.Omlouvám se za neodbornost a předem moc děkuji Firoňová
(Vložil(a): Edita Fironová)
Dobrý den,

Při scinti myokardu se používají radiofarmaka a sleduje se dynamika scintilační kamerou.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 17.05.2016 15:02:36
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jestli opravdu mořské řasy jako kelp,nori,wakame chrání tělo před účinky radioaktivního záření a pomáhají odvádět z těla těžké kovy a eliminovat účinky ozáření.Pomáhají i v případě ozáření rentgenovými paprsky-RTG, CT? Tedy mohou pomoci lidem, kteří jsou často těmito přístroji vyšetřovaní nebo ozařovaní např. v případě léčby rakoviny? Děkuji za Váš názor.
(Vložil(a): Milena Vojtková)
Dobrý den,

o mořským řasám se přisuzuje celá řada příznivých účinků na lidské zdraví. Kromě těch, které zmiňujete, jsem se dočetla, že díky vysokému obsahu antioxidantů mají výrazný omlazující účinek a posilují imunitní systém, působí protizánětlivě. Dokáží si poradit s plísněmi, bakteriemi, různými infekcemi i s alergiemi. Podporují trávení, snižují cholesterol, a chrání tak srdce a cévy. Jde však o účinky neověřené, neprokázané, takže pokud se ptáte na můj názor, já na pozitivní efekt mořských řas, v případě lékařského ozáření, nevěřím.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 16.05.2016 19:41:19
Dobrý den,v uplynulém měsíci mi byla provedena tato vyšetření: RTG plic, mamograf, CT krku a PET/CT celého těla. Ráda bych se zeptala, jakou celkovou dávku mSv jsem těmito vyšetřeními dostala a zda mi to nemohlo poškodit zdravotní stav, je mi 47 let. Všechna vyšetření byla provedena během jednoho měsíce. Moc děkuji za odpověď a přeji hezký den.
(Vložil(a): Soňa Nečasová)
Dobrý den,

odhad dávky z jednotlivých vyšetření by Vám mělo sdělit pracoviště, které rtg vyšetření provádělo, a které zná použité parametry vyšetření. Nejvyšší zátěží bylo CT krku a PET/CT celého těla - můj odhad celkové dávky je 15 mSv. Taková dávka nemůže poškodit váš zdravotní stav.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
štítná žláza 05.05.2016 14:36:02
Dobrý den,
děkuji za odpověď, chtěla bych se ještě zeptat, zda při problému se štítnou žlázou, když denně užívám potrv. doplněk jód, je nebezpečné rentgenové záření. Je lepší pro štítnou žlázu si jód vzít před nebo po tomto vyšetření?
Moc děkuji za Vaši odpověď
Helena
(Vložil(a): Helena)
Dobrý den,

štítnou žlázu (pokud máte onemocnění štítné žlázy) lze při některých diagnostických výkonech ochránit ochranným olovnatým límcem (např. při intraorálním snímku zubu, aj...). Jód před rentgenovým záření nechrání.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 27.04.2016 10:32:41
Dobrý den,
obracím se na vás s dotazem a současně s prosbou zda nebude v mém případě překročen limit RTG záření:
rok 2014/říjen RTG kyčle
rok 2014/list. RTG zubů
rok 2015/březen RTG plic
rok 2015/květen RTG mamograf
rok 2015/listopad RTG 3x zuby
rok 2016/duben RTG ledvin s aplikací jodu

V letošním roce bych měla podstoupit CT břicha a následně kolografii střev, mám obavy aby mě další záření nepoškodilo zdravotní stav. Děkuji za odpověď. NAĎA MAZUCHOVÁ
(Vložil(a): Naďa Mazuchová)
Dobrý den, limit pro lékařské ozáření není stanoven. Zdůvodněné rtg snímky, a to jsou všechny, které jste absolvovala a budete absolvovat, jsou pro vás zřejmým přínosem a neohrozí nijak váš zdravotní stav.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 14.04.2016 20:02:25
Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať na problém častého rontgenovania u malých detí. Dcérka ako veľmi živé dieťa mala viac úrazov, pri ktorých si udrela hlavu a mala indikované rtg vyšetrenie. Vo veku 6 mesiacov mala robené rtg lebky v dvoch projekciach a CT mozgu natív + 3D. Potom ešte 3x rtg lebky v dvoch projekciach, a to vo veku 10, 11 a 24 mesiacov. Môže mať absolvovanie týchto vyšetrení škodlivý vplyv na dieťa, najmä v takomto veku a v priebehu takého krátkeho obdobia?
Ďakujem za odpoveď.
(Vložil(a): Katka)
Dobrý den,

z Vámi uváděného je zřejmé, že u vaší dcery je neprovedení indikovaných rtg vyšetření větším rizikem než, je riziko z ozáření. Provedená vyšetření nebudou mít škodlivý vliv na vaše dítě.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 13.04.2016 22:31:24
Dobrý den,nedavno mi dělali rtg celé pánve z důvodu pádu z výšky.
Může toto rtg záření mít nějaký škodlivý vliv na genitálie? Třeba na schopnost ztopoření penisu nebo kvalitu spermií?
Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Roman Průša)
Dobrý den,

rtg záření, které se používá k provedení snímku pánve, nemá škodlivý vliv na genitálie.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 03.04.2016 21:56:48
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda může být záření škodlivé, pokud jsem chodila na rentgeny páteře každý půlrok od 8 let - celkem tedy 12 let.
Také mě trápí to, že jsem se musela trochu nadechnout při rentgenu plic kvůli špatnému upozornění sestry v nemocnici. Můžu mít z toho nějaké problémy teď či v budoucnosti?
Velmi Vám děkuji za odpovědi
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Vámi popisované diagnostické rentgenové snímky páteře a plic, i když opakované, vám nemohou způsobit zdravotní problémy.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
RTG u zubaře 29.03.2016 11:41:28
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat na opakované RTG u zubaře. Tento rok jsem si nechal již třikrát udělat snímek bite wing na film, pokaždé cca s měsíčním odstupem. Jednou dokonce dvakrát hned po sobě. Ještě mě čeká minimálně jedno snímkování v brzké době. Přestože mám vždy límec i zástěru, mám z toho špatný pocit kvůli ozařování štítné žlázy. Je pro štítnou žlázu horší, pokud se nechám takto ozářit "vyššími" dávkami krátce po sobě nebo je jedno, jak je to v čase rozloženo? Mohu se např. uklidňovat tím, že alespoň nelítám letadlem často dlouhé trasy nebo nebydlím v radonové oblasti? Předem velice děkuji za odpověď. Moc mě to trápí.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

dávka u rtg snímku zubu je opravdu velmi nízká, a to i když je snímek proveden opakovaně. Navíc máte k ochraně štítné žlázy ochranný límec. Nemusíte mít žádné obavy, štítná žláza je tím zcela chráněna, není ozařována. Netrapte se - v případě jako je ten Váš, kdy je dávka natolik nízká, není nutné přemýšlet o rozložení dávek v čase.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 25.01.2016 08:45:58
Dobrý den, ráda bych se zeptala zda můžou nastat nějaké problémy např. při otěhotnění, když jsem od svým šesti let do patnácti let absolvovala, vždy dvakrát ročně RTG páteře, důvod RTG bylo léčení skoliozy páteře.
Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonim )
Dobrý den,

rtg páteře nemůže způsobit problémy s otěhotněním.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 30.11.2015 10:21:24
Dobrý den,
prosím vás jak moc je škodlivé rentgenování, pokud jsem podstoupila rentgeny zubů 2x během jednoho měsíce.

Děkuji velice za vaši odpověď
Hana
(Vložil(a): Hana Sehnalová)
Dobrý den,

rentgen zubů, i když je proveden v krátkém časovém intervalu 2 x po sobě, není škodlivý - dávka je velmi nízká.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 20.11.2015 19:05:08
Dobrý den,
byl mi dělán rentgen páteře (myslím 4 snímky), pokaždé když přístroj "vyfotil", projelo mi hlavou "brnění". Celou dobu jsem stál na plošine, kde mě rentgenovaly (5-10 minut). Poté mi bylo nevolno od žaludku, měl jsem pocit slabosti, pískalo mi v uších a cítil jsem po těle jemné brnění. Žádná zjevná příčina nebyla, začalo to tím rentgenem. Nevolnost se projevuje doteď (3 hodiny po rentgenu). Je byť jen teoreticky možné (porucha nemocničního rentgenu), abych dostal nějakou vyšší, nebezpečnou dávku?
(Vložil(a): Tomáš)
Dobrý den,

rentgen, kterým Vám byla snímkována páteř nemohl způsobit stavy, které popisujete, nemohl jste dostat nebezpečnou dávku.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 30.10.2015 16:17:51
Dobry den,
slysela jsem, ze drive se vsem detem delal rentgenovy snimek kycli ve 4. mesicich veku. Je to pravda? Jestli ano, byly holcickam pri rentgenovani kycli chraneny vajecniky?

Dale, jaky je rozdil v davce zareni mezi drivejsim rentgenem a dnesnim digitalnim?

Predem dekuji za odpoved


(Vložil(a): Michala)
Ano, v minulosti se provádělo vyhledávací vyšetření dětských kyčlí rentgenem a pokud to bylo možné a nebránilo stínění diagnostické informaci, vaječníky se vykrývaly.
K vaší druhé otázce: rozdíl v dávce záření nelze takto jednoduše vyjádřit bez znalosti konkrétních parametrů vyšetření.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 24.10.2015 20:04:25
Dobrý den, chtěla bych se informovat, zda li máme nárok na RTG příplatek a dolzimetre, když pracujeme na operačním sále pod RTG kde jsme zhruba min. 2-krát v týdnu ozářený. Náš zaměstnavatel nám tvrdí, že nemáme nárok na nic. Poprosím Vás o informaci. Předem děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

bez znalosti konkrétnějších podmínek práce nelze rozhodnout, zda jste správě kategorizováni jako radiační pracovníci A nebo B.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Re: Časté rentgenování 03.11.2015 11:43:37
Dobrý den a jak máme vědet zda li jsme zařazení do skupiny A,nebo B.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

je povinností Vašeho zaměstnavatele, aby vás o této skutečnosti informoval. Dle Atomového zákona (AZ) platí, že pokud vykonáváte práce s umělými zdroji ionizujícího záření, podstupujete profesní ozáření. Osoba vystavená profesnímu ozáření je radiačním pracovníkem. Podle § 4 odst. 12 AZ se radiační pracovníci, dle míry ohrožení zdraví, zařazují do kategorie A nebo B.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 09.10.2015 21:22:14
Dobrý den, před rokem jsem byla na scinti skeletu,
pak na rtg krční páteře,tento rok na rtg plic a rtg obou choditel/spadlá nožní klenba /příští měsíc jsem objednaná vyšetření ct mozku není to pro mé zdraví nebezpečné ? děkuji za opdpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

obecně platí, že v případě diagnostického lékařského, správně zdůvodněného ozáření, je užitek vyšší než případná rizika z jeho neprovedení.
Vámi uvedená vyšetření, která jste absolvoval/a nejsou pro zdraví nebezpečná.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 09.09.2015 13:30:24
Dobrý den, za poslední půl rok jsem byl 2x na RTG srdce+plíce a na CT enteroklýza,s podáním kontrastní látky.Mohlo to mít negativní vliv na moje zdraví,který se projeví později ?
Je možné že po CT vyšetření jsem více unaven ? Může to být tou kontrastní látkou,nebo vyšším zářením? Děkuji
(Vložil(a): Petr Havránek)
Dobrý den,

dávku z rtg vyšetření srdce a plic lze považovat za zanedbatelnou. CT s podáním kontrastní látky má sice vyšší dávku než "klasický" rtg snímek, ale ani toto ozáření nemůže mít negativní vliv na vaše zdraví. V žádném případě nemůže takové ozáření způsobit větší únavu.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 01.09.2015 17:23:47
Dobrý den potřeboval bych odbornou radu často me posílají na. Ct mozku za 2.3 roky jsem byl asi 15x důvody bylo různé někdy úraz hlavy někdy malatbosti.atak a pak silně bolesti hlavi jen by mě zajímalo zda mi nemůže z toho se udělat nádor na mozku nebo poškodit věci v mozku.bolesti přestali nikdy se na nic nepřišlo. Jednou sem měl o ct3x za sebou v 3 týdnech. Mám obavu. O své zdraví.teď mě zase ty bolesti začali ale už se bojím někam jít prosím o radu.
(Vložil(a): jiri kopecky)
Dobrý den,

bohužel není v kompetenci Úřadu zpochybňovat a jakkoliv omezovat lékařem doporučené CT hlavy.
Jak píšete, vždy byl důvod (úraz, malátnost, bolest hlavy), která vedla lékaře k tomu, aby indikoval CT vyšetření.
Doporučuji i tentokrát navštívit lékaře a informovat ho, že jste již několik vyšetření absolvoval.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 28.08.2015 23:13:32
Dobrý den. V 26 letech, nyní mi je 37 let jsem byla během roku snad 10 x rentgenována - plíce z důvodu spontánního pneumotoraxu. Doteď také několik rtg zubů, jeden páteře a další dva plic při úporném kašli.Mám tedy riziko rakoviny prsu? Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Irena Stehlíková)
Dobrý den, rentgenové snímky, které jste absolvovala, nezvyšují riziko vzniku rakoviny prsu.
(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 24.08.2015 23:23:28
Dobry den. Dcere (vek 14 rokov) bol vykonany v priebehu niekolkych minut 5x po sebe RTG dlane a zapastia na zubnom digit. RTG na zaklade poziadavky zubnej lekarky kvoli overeniu, ci este rastie. Od vysledku zavisi, ci jej uz bude mozne nasadit zubny strojcek. RTG snimkovanie absolvovala bez ochrannych pomocok. RTG bol opakovany 5x preto, lebo laborantka nevedela nastaviť spravny rozsah zaberu. Prosim Vas o odpoved, ci jej uvedene vysetrenie moze uskodit. Dakujem za odpoved.
(Vložil(a): Martin Holeček)
Dobry den, rentgeny dlaně a zápěstí, i když provedené opakovaně nemohou dceři uškodit. Ochranné pomůcky se v tomto případě nepoužívají.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 19.08.2015 22:06:29
Dobrý deň.Na úvod sa chcem opýtať pred 4 mesiacmi som bola na RTG chrbtice a teraz som bola na mamografe prsníkov.Nie je to nebezpečné?
(Vložil(a): Martina Beňušová)
Dobrý den, lékařem indikovaná rtg diagnostická vyšetření, u vás rtg páteře a mamografie, nejsou nebezpečná.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 19.08.2015 10:59:51
Dobry den,
v prvom rade som rada, ze vobec takato stranka existuje. Chcela by som sa spytat za posledny pol rok som mala casto robene rentenovanie a jedno CT. nech to teda zhrniem cca pred pol rokom roentgen mechura( caste uroinfekty) potom CT hlavy resp mozgu ( caste bolesti hlavy a ucha) pred dvoma tyzdnami v piatok roentgen pluc( nakolko som mavala astmu a roentgen bol robeny pred 7 rokmi) v pondelok 4x snimok hlavy (cez vikend nehodaotras mozgu :( )a teraz som zmenila zubara moj mi tvrdil ze mam zuby ok ale CT hlavy bolo vlastne zbytocne lebo asi to ide od zubov no novy zubar ma posiela na roentgen zubov inak vraj pricinu bolesti nezisti a ja neviem co mam robit. V novembri minuleho roka sme prisli o babo a chceli by sme sa znova pokusat no neviem po tych rentgenoch :( a este sa chcem spytat ci toto ziarenie moze sposobovat nejaku percentualnu znizenu hodnotu leuko a neutron.. za odpoved Vam budem vdacna nakolko mam obavy z toho ziarenia a sice zuby bolia az do kosti neviem ci mam ist na rtg zubov ked o tyzden dva by sme sa chceli posat o babatko.
Dakujem velmi pekne za odpoved
(Vložil(a): Andrea Ivanyiova)
Provedená rtg vyšetření nemají vliv na hodnoty krevního obrazu (leukocytů,...), ani se nemusíte obávat, že by mohla mít vliv na početí a otěhotnění. Pokud máte bolesti zubů určitě neodmítejte rtg snímek, dávka ze zubního rtg je nízká.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Kolik max. snímků za den 17.07.2015 07:52:03
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat kolik snímků za den mohu podstoupit. Lékař mi napsal žádanku, kde vyžaduje RTG Th páteř, C páteře včetně foramin, oba ramenní klouby, dále oba kyčelní klouby a aby toho nebylo málo i oba kolenní klouby. Pokud dobře počítám je to 12 snímků. Není to v jeden dne moc? Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Jitka Švecová)
Dobrý den, je na odpovědnosti indikujícího lékaře a aplikujícího odborníka, kolik snímků pro stanovení diagnózy a další případné léčby požaduje. Lékařské ozáření není omezováno limitem, a to ani za rok či den.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 02.07.2015 14:23:07
Dobrý deň! Prosím o informáciu akú dávku žiarenia dostane cca 75 kg pacient pri skiaskopickom vyšetrení žalúdka a pasáže s podaním báryovej kaše + následne v priebehu 24 hodín 3 TRG snímky žalúdka a čriev.Ďakujem
(Vložil(a): MTB)
Dobrý den, efektivní dávka z těchto vyšetření je řádově 5 mSv (milisievert) což odpovídá efektivní dávce, kterou člověk dostane průměrně z ozáření přírodním pozadím za 2 roky.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 16.06.2015 13:47:04
Dobry den,

od jesene minuleho roku podstupujem celustnoortopedicku liecbu a z toho dovodu mi viackrat rontgenovali zuby. Ide o asi dva panoramaticke snimky minuly rok a od zaciatku roka 2015 doteraz dalsi jeden panormaticky snimok + asi 4-5 RVG snimkov jednotlivych zubov, nakolko som mala problemy s korenovou vyplnou. Okrem toho mi boli tento rok rontgenovane aj prinosove dutiny. Pripada mi to byt vela snimok od zaciatku roka, teda pocas siestich mesiacov, ktore mi boli robene len v oblasti hlavy. Ked som sa pytala zubneho lekara, povedal mi, ze RVG sa bat nemusim a vraj niektori lekari dokonca schvaluju RVG u tehotnych zien. Chcem sa teda spytat, aky je rozdiel medzi RTG a RVG? A ci pocet RTG, ktore som za dobu poslednych siestich mesiacov absolvovala, nie je pre mna nebezpecna? Pri vysetreniach som mala vestu, no bez ochranneho limca na krku. Dakujem. Martina
(Vložil(a): martina)
Dobry den,

Ano, informace, kterou jste doslala od ošetřujícího lékaře je správná. RVG je tzv. radioviziografie, kdy je dávka nižší než u klasicky prováděného intraorálního snímku. Též použití ochranných pomůcek byoa ve vašem případě zvoleno zcela správně.
Celková dávka není nebezpečná.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 10.06.2015 12:22:14
Dobrý den, v únoru tohoto roku jsem byla na mamografu, v dubnu byl proveden RTG plic a v červnu CT s kontrastem -ledviny+pánev. Nejsou tyto dávky škodlivé? Nelze (například užíváním jódu) zmenšit riziko těchto vyšetření? Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

provedené lékařské ozáření není škodlivé. Užívání jodu nemá u rentgenování žádný pozitivní účinek.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 10.06.2015 10:03:09
Dobrý den, zajímá mě, jak často si mohu nechat dělat preventivní panoramatický rtg zubů, je možné každého čtvrt roku bez nějakého rizika?
Děkuji.
(Vložil(a): Alena )
Dobrý den,

frekvenci provádění panoramatického snímku zubů určuje zubní lékař, v legislativních předpisech není panoramatický snímek zařazen do preventivní prohlídky.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 04.06.2015 14:09:53
Dobrý deň, s mojou 12 ročnou dcérou som bola na ortoped.vyšetrní, kde lekár odporučil rtg TH a L chrbtice v stoji a Th bočný snímok v leže. RTG laborantka jej urobila RTG TH a L chrbtice aj v leže, lebo si výmenný listok zle prečítala.
Nemôže to mať pre moju dcérku nejaké zdravotné následky. Dcérka doteraz na žiadnom inom rtg vyšetrení nebola a veľmi ma to trápi.Ďakujem za skorú odpoveď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

nemusíte mít obavy, jeden snímek páteře navíc nemůže způsobit vaší dceři zdravotní následky, navíc může upřesnit diagnostiku.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování CT mozgu 21.05.2015 14:20:59
Dobry den,
budem posobit asi ako hypochonder, ale chcela by som sa spytat cca pred dvoma mesiacmi mi robili rtg mechura kvoli castemu zapalu, pred 4 dnami ma neurology odoslal na CT mozgu z dovodu bolesti pravej strany hlavy /zalaply nervov/ ta pani, ktora CT hlavy robila ma dost vystrasila, kolko davky ziarenia to ma a ake je to nebezpecne. Dala mi na brucho nieco z olova a to bolo vsetko, kontrastnu latku som nedostala. Odvtedy ma vsak nejak neprijemne pali pokozka na hlave.(nemohol byt pristrj pokazeny alebo pouzila vela ziarenia?) Podotikam,ze na oci a krk mi ochranu nedali. Mam strasny starch, ze mi to mohlo sposobit nejake vazne poskodenie pokozky nasledkom ziarenia, popripade neskorsi vyvin rakoviny. V novembri minuleho roka sme prisli o babatko a velmi by sme chceli. No teraz som nestastna ze som na to vysetrenie isla. To palenie pokozky na hlave ma znepokojuje nakolko na internete uvadzaju ze dosledkom ziarenia z CT umrie rocne vyse 14000 ludi . Za odpoved Vam budem velmi vdacna
(Vložil(a): Andy)
Dobrý den,

rtg záření bez použití kontrastu (CT oblasti mozku) a při použití ochranné stínící pomůcky nemohlo způsobit poškození pokožky. Riziko indukce nádorového onemocnění sice zcela vyloučit nelze, ale je velmi malé. Musíme zvažovat i benefit, který ozáření pro jednotlivce přineslo, to u indikovaných lékařských ozáření zcela převýší možnou újmu. Nepřipouštějte si proto jen negativní působení.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 13.05.2015 06:24:28
Na jakém orgánu se dá poznat, že byl člověk příliš ozářen? Jaké by měl problémy? Je třeba si něco pohlídat (hodnoty v krvi, apod.). Dá se to změřit nějakým přístrojem?
Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

při nadměrném ozáření záleží klinické projevy na mnoha faktorech: na množství a typu radioaktivní látky, zda se jedná o záření rtg, zářič alfa nebo beta, záleží i na cestě vstupu ionizujícího záření do organizmu, na tom, zda došlo k lokálnímu či celotělovému ozáření apod. Např. radioaktivní 131 I se hromadí ve štítné žláze. Není možné projevy takto zjednodušit a vyjádřit.
Že je člověk radioaktivní se změřit dá, opět záleží na tom jakým způsobem byl ozářen. Při celotělovém ozáření při dávkách vyšších než 0,2-0,5 Gy lze použít metodu cytogenetického vyšetření vzorku krve.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 12.05.2015 23:55:46
Dobrý den,
v únoru tohoto roku jsem absolvovala v jeden den RTG pravé kyčle a zhruba za 4 hod potom mamografické vyšetření obou prsou + sono pravého. Jaké hrozí nebezpečí? Necítím se nyní nejlépe, bolesti lymfatických uzlin (na krku, v tříslech). Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

diagnostická rtg vyšetření, která jste absolvovala, pro Vás nepředstavují žádné nebezpečí.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 11.05.2015 11:40:48
Dobrý den, je mi 16 a od 9 let jsem dostával minimálně 5X do roka RTG ( zduraznuji minimálně) a vůbec jsem ho u pana "ODBORNÍKA" nemol odmítnout. Jaké mi hrozí riziko.Bohužel už vím že se 25 let nedožiju :(
(Vložil(a): Něco Něco)
Dobrý den,

nenapsal jste, jaká rtg vyšetření jste absolvoval. Předpokládám, že se jednalo o rtg diagnostická vyšetření, lékařem indikovaná. Taková vyšetření nejsou pro člověka radiačním rizikem, které by mohlo ohrozit jeho zdraví.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 04.05.2015 21:00:38
Dobrý den zajímalo by mě zdali jako pracovník na operačním sále mám nárok na dozimetr,když jsem prakticky každý den vystavena rtg záření u operací...jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v tomto směru?Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Nárok na osobní dozimetr je vztažen na radiačního pracovníka kategorie A, který je zařazován k výkonu práce v kontrolovaném pásmu. Rozhodující je, zda je nebo zda není na operačním sále vymezeno kontrolované pásmo.
Povinností zaměstnavatele je vybavit radiačního pracovníka kategorie A osobním dozimetrem a zajistit pro něj preventivní každoroční lékařské prohlídky. Pokud je na pracovišti vymezeno kontrolované pásmo je pro výkon práce v něm zařazován právě pracovník kategorie A, pracovník kategorie B v něm může pobývat a pracovat jen pokud jeho dávka není větší než 1 mSv/kalendářní rok. Před zahájením každé práce se ZIZ, tedy i před prvním použitím ZIZ na operačním sále musela být držitelem povolení, kromě jiného, pro vedena optimalizace radiační ochrany, měření rozptýleného záření, na základě které byla provedena kategorizace radiačních pracovníků, návrh na vymezení/nevymezení kontrolovaného pásma, vymezení sledovaného pásma. S dotazy o podmínkách práce na operačním sále se obracejte na dohlížející osobu vašeho pracoviště, která má v dispozici schválenou dokumentaci.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 03.04.2015 17:46:26
Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala, zda může častější rentgenové záření (při zdravotním vyšetřování) poškodit genetickou informaci ženy a tím způsobit následky u jejích budoucích dětí? Nedávno mi byl dělán rtg břicha/ledvin vleže (pro vyloučení ledvinových kamenů) a paní radioložka mi nedala žádnou olověnou ochranu na pohlavní ústrojí. Zasahuje rentgenový paprsek při vyšetřování ledvin i do dělohy, vaječníků apod? V minulosti jsem byla cca 4 krát rentgenována kvůli skolióze, tam jsem tehdy olověnou ochranu na gonády dostala, proto mám strach, že by to mohlo - zvláště tento poslední rtg ledvin ovlivnit genetickou informaci a tím mé budoucí děti. Děkuji moc
(Vložil(a): Anna O.)
Dobrý den,

u člověka nebyl v souvislosti s ozářením ionizujícím zářením prokázán projev genetických účinků.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 27.03.2015 21:42:57
Dobry vecer. Poprosila by som vas o par informacii a rad. Mam zlomenu nohu- stehennu kost. Pocas a pred operaciou(implantat) som bola pod rtg kontrolou a od operacie som absolvolala uz dva krat rtg vzdy 4-5 snimkov. Este ma caka urcite 1-2 rtg.chcem sa opytat aky vplyv ma rtg pocas planovania tehotenstva na vajcovody a vajicka v nich. Ci neohrozi rtg zdravie buduceho plodu a kvalitu vajicok vo vajcovodoch. Pred nehodou sme mali planovane IVF a hned ako bude mozne by sme ho chceli podstupit(stimulaciu). Vopred dakujem za odpoved.
(Vložil(a): Marcela Nova)
Dobrý den,

vejcovody byly během rtg snímků stehenní kosti ozářeny velmi nízkou dávkou. Toto již provedené ozáření, ani plánované další 1-2 kontrolní snímky, nemohou vejcovody poškodit, nemohou tedy nijak negativně ovlivnit ani plánované IVF.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 23.02.2015 07:49:34
Dobrý deň,
Mojej manželke zistili chripku typu H1N1. Za 10 dní jej vykonali 6krát rengen pľúc. Pľúca sú absolutne nefunkčné pe obojstranný zápal. Myslím si, že tak časté rngenonanie pľúc im viacej poškodí ako pomôže.Nie je to náhodou eutanázia po slovensky? Veď gama žiarenie zniči aj to tkanivo ktoré sa zotavuje, ako sa má človek vyliečiť. Aký je odborný názor na tento prípad. ďakujem za odpoveď. Prosím lekárov, aby už nerengenovali. po prebudení z umelého spánku im radšej zaplatím rozdiel ceny medzi včetrením na CT a magnetickou rezonanciou ak by nemocnici nepreplatila zdrav. poisťovňa úkon. ďakuem za odpoveď.
S pozdravom
Lysan
(Vložil(a): Eduard Lysan)
Dobrý den,
za předepsání vyšetření a jeho odůvodnění v České republice zodpovídá indikující odborník (ten, který diagnostické vyšetření předepíše) a aplikující odborník (ten, který diagnostické vyšetření provede). Z Vašeho dotazu nevíme, zda se jedná o 6 běžných rentgenových snímků plic nebo 6 vyšetření plic na CT, při kterém by byla vyšší radiační zátěž. Ale v každém případě, obecně platí, že dávky, které obdržíte při rentgenovém diagnostickém vyšetření, nemohou plíce bezprostředně poškodit, ani v případě 6 opakujících se vyšetření. Ještě k Vámi uvedeným radiodiagnostickým přístrojů (rentgen, CT a magnetická rezonance), pouze magnetická rezonance není zdrojem ionizujícího záření.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 22.02.2015 10:53:56
Dobrý den,nemohu podstoupit vyšetření CT malé pánve pro alergii a ledviny.Jaké mohu absolvovat náhradní vyšetření.Děkuji Dana
(Vložil(a): dana)
Dobrý den, indikace a zdůvodnění, tj. použití ionizujícího záření v lékařství je plně v kompetenci indikujícího/aplikujícího lékaře, nikoli Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Prosím, kontaktujte svého lékaře, který Vás na CT vyšetření poslal nebo lékaře z radiodiagnostického oddělení, který by Vám CT vyšetření měl provést.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
dotaz 27.01.2015 10:37:28
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat na následující věc. Před zhruba 17 lety mi byly dělány rentgenové snímky zádové páteře (frontální snímek a snímek z boku) a bederní páteře (taktéž frontální snímek a snímek z boku). Totéž se opakovalo zhruba za tři měsíce na vojně ve vojenské nemocnici z důvodu posouzení stupně zdravotní kvalifikace. Na Vašich stránkách jsem se dočetl, že rentgenové snímkování páteře představuje vyšší rentgenovou zátěž, než např. rentgenové snímkování plic. Proto jsem se chtěl zeptat, zda pořízení 8 rentgenových snímků páteře v rozmezí 3 měsíců představuje zdravotní riziko (i vzhledem k technologii rentgenování, která se používala před 17 lety).
Dále jsem se chtěl zeptat, zda je z hlediska rentgenové zátěže nějaký rozdíl mezi rentgenováním na stole pod rentgenem a mezi rentgenováním vleže.
Předem děkuji za odpověď.
Jaroslav Šimák

(Vložil(a): Jaroslav Šimák)
Dobrý den,

rentgenové snímky páteře, které u Vás byly provedeny nepředstavují zdravotní riziko.
Vyšetření každého orgánu v těle se provádí dle určitých radiologických standardů - např. vyšetření srdce a plic se provádí vstoje ze vzdálenosti 1,5 - 2m ve 2 projekcí (PA a boční), na formát 35 x 35 cm. Rozdíly v radiační zátěži jsou dány mnoha faktory: např. záleží na složením prozařované tkáně (kost x "měkká" plicní tkáň), na tělesné konstituci pacienta (silný pacient x dítě). Zcela odlišná bude dávka pacienta při skiagrafii (např. rtg snímek plic nebo páteře) a u skiaskopie, kdy lékař za rtg kontroly zavádí kardiostimulátor nebo provádí tzv. ablaci v srdeční oblasti (takové výkony mohou trvat několik minut, jsou prováděny v intervenční kardiologii).

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 21.01.2015 15:27:12
Dobry den, chctela bych se zeptat na mozne riziko rakoviny v budoucnu. Absolvovala jsem CT bricha a pak 6 mesicu pozdeji CT mozku. V prubehu techto 6 mesicu jsem taky absolvovala RTG dutin, plic a ramena. Je to nebezpecne? Je mi 24 let.Jsem z toho nervozni. Dekuju.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

absolvování diagnostických vyšetření pro vás nepředstavuje vážné riziko rakoviny v budoucnu.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 08.12.2014 18:58:47
Dobrý den, během čtyř měsíců jsem absolvoval 2xCT hrudníku (s kontrastem/bez kontrastu) a asi 7x RTG hrudníku, plic a ramene (pohmožděná žebra na levé straně a poté naražená na pravé, vykloubené rameno). Je možné, že mě to mohlo nějak poškodit? Já doufám, že ne, ale přesto bych rád znal názor odborníka. Děkuji pěkný den.
(Vložil(a): Bob Hope)
Dobrý den,

rtg snímkování, které jste absolvoval, Vás nemůže poškodit.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 28.11.2014 09:51:33
Dobrý deň,
veľmi ma trápi, že 5 ročnej dcére robili v priebehu 8 mesiacov 5 krát rentgén prínosových dutín. Bojím sa, aby nemala nežiadúce následky /nádor/ v budúcnosti z toho rentgenovania. Ako často sa môže rengén dutín zopakovať?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,
počet provedených snímků není omezen, jediným hlediskem je zdůvodnění, za které je zodpovědný indikující lékař.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 21.10.2014 20:37:43
Dobrý den, za poslední dva roky jsem byla na CTA plic, 2x scintigrafie plic, HRCT plic, 2x zátěžová scintigrafie myokardu (stress/rest) a 1x klidová, 3x rentgen plic, rentgen celé páteře (z více úhlů), CT mozku, rentgen zubů. O jakou dávku záření se přibližně jedná a je to pro budoucí vznik rakoviny vysoké riziko ? Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

odhadnout celkovou "Vaši" dávku z provedených vyšetření bez znalostí konkrétních parametrů vyšetření, počtu skenů a projekcí, atd. je obtížné. Z rtg zubů a snímků plic je dávka zanedbatelná, vyšší jsou dávky z CT vyšetření. Ale ani zátěž cca 10-20 mSv neznamená vysoké riziko vzniku rakoviny.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Re: Časté rentgenování 23.10.2014 22:04:43
10-20 mSv za jedno vyšetření nebo celkově? Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Podle Vámi uvedeného by se jednalo spíše o celkovou dávku. Dovolujeme si vás odkázat na naše webové stránky, kde je tato problematika řešena podrobněji:

https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/zajimavosti-z-praxe-radiacni-ochrany/pouzivani-rentgenu-lekarske-ozareni/

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
RTG a návštěva Černobylu 15.10.2014 07:37:15
Dobrý den,

měla bych na Vás trošku netradiční dotaz, za jehož odpověď bych byla velmi vděčná.
V tomto týdnu jsem prodělala úraz hlavy, přičemž jsem byla odeslána lékařem na CT hlavy a RTG krční páteře. Za měsíc bych měla vyrazit do Černobylu na 2denní exkurzi. Zajímalo by mě, zda může být v současné době tato exkurze pro mne riziková či nikoliv.
Mnohokrát děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Hana Burianová)
Dobrý den, "rizikovost" exkurze do Černobylu nijak nesouvisí s lékařským ozářením (CT hlavy a RTG krční páteře). Jinými slovy řečeno, ozáření, které jste kvůli úrazu absolvovala není důvodem k tomu, aby byla exkurze pro vás riziková.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 09.10.2014 17:32:14
Dobrý den, dnes jsem byla na RTG vyšetření kvůli špatnému polykání. Mám docela strach ze zdravotních problémů v budoucnu, když jsem v posledních letech absolvovala přes 40 rentgenů krční páteře a čelistních kloubů, k tomu CT krční páteře a bederní páteře a ještě asi 10 rentgenů kolene. Když jsem se ptala lékaře na nějakou jinou možnost vyšetření, tak mi bylo odpovězeno, že to nevadí že v tak krátkém časovém úseku jsem byla tolikrát rentgenována a lékař, který mě na vyšetření odeslal mé obavy také nesdílel. Doma se bratr, jaderný fyzik vždy diví, jak je možné, že mi dělají neustále rentgen, když jsem jich tolik absolvovala. Děkuji Vám předem za odpověď. Jana
(Vložil(a): Jana)
Dobrý den, za proces odůvodnění - indikaci k RTG vyšetření zodpovídá indikující lékař a aplikující odborník, tedy zdravotničtí pracovníci. Věřím, že i váš lékař, v rámci procesu odůvodnění, vzal v úvahu účinky, přínosy a rizika dostupných metod, které vedou k témuž cíli, avšak nezahrnují lékařské ozáření nebo způsobují nižší ozáření, jak mu ukládá vyhláška č. 410/2012 Sb. o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření. Nemyslím si, že byste měla mít obavy, že by vám rentgenová diagnostická vyšetření způsobila v budoucnu zdravotní problémy. Je však správné, že jste zeptala na nějakou jinou možnost vyšetření. Správné je i to, že lékaře o předchozích ozářeních, které vám byly provedeny, informujete.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Re: Časté rentgenování 06.10.2015 18:08:37
Mám zlomený obratel a během 1 měsíce mě takto lékaři rentgenovali:
3.8.bederní páteř
5.8 celou páteř
5.8.CT konec hrudní a začátek bederní páteře+MPR
12.8.opět konec hrudní a začátek bederní
páteře
2.9.hrudní páteř
Tento týden mám jít opět na RTG hrudní páteře a za měsíc na další RTG hrudní páteře.
Moc prosím o posouzení míry rizika a poškození, podotýkám, že u obou rodičů bylo onkolog.onemocnění příčinou úmrtí.
Mnohokrát děkuji. J.Himmlová
(Vložil(a): Jana Himmlová)
Dobrý den,

celková dávka z rtg kontrol, které sledují hojení páteře, nemůže způsobit poškození. Ve vašem konkrétním případě je přínos nesporný a převažuje, ozáření v rámci pravidelných kontrol hojení je zdůvodněné.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 03.10.2014 14:23:26
Dobrý den,mám velký strach z častého rentgenování.Chtěla bych se zeptat nakolik jsou pro mě nebezpečná tato vyšetření-Listopad 2012 rtg celé páteře,prosinec pasáž jícnem z kontrastní látkou,září 2013 mamograf,únor 2O14 rtg plic,páteře a pravého žebra,červenec 2014 CT mozku,denzitometrie kostí a teď v říjnu rtg zubů,několik jednotlivých snímků a velký rtg všech zubů.Prosím o odpověď,mám z toho už deprese.Dříve jsem sem tam také absolvovala nějaké rtg (je mi 61let),ale ne tolik a tak často za sebou.Předem děkuji.Slaničková
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

diagnostická vyšetření, které jste v posledních 2 letech absolvovala zcela jasně převážila rizika vyplývající z provedení snímkování. Nemusíte mít strach, vyšetření nejsou nebezpečná pro vaše zdraví.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 18.09.2014 19:23:27
Dobrý den.Prosím Vás chtěla jsem se zeptat jestli je možné rentgenovat 3 krát po sobě.Dnes byl syn na rentgenu čelisti kvůli rovnátkům.Udělal mu tři snímky po sobě.Mám strach jestli to může ohrozit jeho zdraví.Moc děkuji
(Vložil(a): Alexandra)
Ano, v některých případech je nutné provést rtg snímky opakovaně. Je tomu tak např. právě při sledování správného nastavení rovnátek, při kontrole sádry u zlomenin apod. Tři snímky čelisti nemohou nijak ohrozit zdraví Vašeho syna.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 13.09.2014 15:19:23
Dobrý den, v lednu jsem absolvovala CT břicha a malé pánve. V květnu pro stejné obtíže ještě rtg plic (více snímků), RTG břicha, RTG polykání a celého trávicího traktu. V součtu jsem podle vašich tabulek napočítala cca 35mSv. Po 2 měsících od posledního ozařování mě začaly bolet klouby a kosti celého těla, interní vyšetření vyvrátilo revmatoidní a podobná onemocnění vč. infekcí. Je prosím možné, že došlo k poškození kloubů a kostí vlivem RTG záření nebo, že záření vyvolalo nějaké autoimunitní onemocnění (neprodukce kloubního vaziva apod), případně orgánů, jejichž poškození má vliv na kosti a klouby? Děkuji.
(Vložil(a): Kamila Špiková)
Dobrý den, nemyslím si, že by byla souvislost mezi diagnostickým ozářením (cca v jednotkách mSv) a zdravotními obtížemi, které popisujete (bolest kloubů a kostí). Je též nepravděpodobné, že by takovéto ozáření vyvolalo vámi popisované autoimunní onemocnění (neprodukce kloubního vaziva).

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
častý rentgen 26.08.2014 15:17:03
Dobrý deň, 2,5 ročný syn mal v priebehu 3 mesiacov robený 10x rentgen predkolenia - opakovaná zlomenina. Jednalo sa spolu o 20 snímok. Zaujímalo by ma, či to predstavuje nejaké riziko do budúcnosti. Ďakujem, Zuzana.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, tato rentgenová vyšetření představuje minimální radiační zátěž a navíc byla provedena v zájmu zdraví Vašeho dítěte. Rizika těchto vyšetření v porovnání s jejich přínosy jsou zanedbatelná a rozhodně nepředstavují důvod k obavám.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 26.08.2014 14:48:51
Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala, zdali hrozí mému synovi nějaké zdravotní následky po rentgenu břicha (podezření na spolknutý kovový předmět - minci), který absolvoval bohužel 2x v rozmezí dvou měsíců, když mu byl jeden rok. Děkuji Vám za odpověď.
(Vložil(a): Veronika R.)
Dobrý den, rentgenové vyšetření břicha představuje minimální radiační zátěž a navíc bylo provedeno v zájmu zdraví Vašeho dítěte. Riziko takového vyšetření v porovnání s jeho přínosem je zanedbatelné a rozhodně nepředstavuje důvod k obavám.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 25.08.2014 22:15:04
Dobrý den, syn ve třech letech byl 4x ( vždy 2 snímky) na rentgenu hlavy z důvodu pádu. Rentgen byl prováděn vždy cca po měsíci. Je zde nějaké zdravotní riziko? Může mít nějaké trvalé následky.
Děkuji Andrejkivová
(Vložil(a): Daniela Loulová)
Dobrý den,

rentgenové vyšetření hlavy představuje minimální radiační zátěž a navíc bylo provedeno v zájmu zdraví Vašeho dítěte. Riziko takového vyšetření v porovnání s jeho přínosem je zanedbatelné a rozhodně nepředstavuje důvod k obavám.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 05.08.2014 10:43:12
dobry den chtel bych se zeptat mam dceru 2 roky a delali ji rtg hlavy ale udelali ji ho dvakrat v kazde nemocnici zvlast a podruhy uz ji ho nechteli udelat ze je to nebezpecny pros icet dite tolik kdyz uz jeden rtg mela chci se zeptat vadi to nebo nak skodi pro me dite pry to dela nemoce jako nadorove onemocneni nebo tak ja nevim je to pry velka radioaktivita a to nesmi byt v tele porad te mi prosim
(Vložil(a): stefan lazok)
Dobrý den,

Kolik rtg snímků hlavy provést a v jakém časovém sledu po sobě je zcela v kompetenci lékaře, který nese klinickou odpovědnost za takové lékařské ozáření. Rtg snímky i jejich opakování lékař musí vždy zdůvodnil. Zdůvodněním je, že rentgenový snímek potřebuje ke stanovení diagnózy, k případnému léčebnému postupu. Z hlediska zdravotních účinků Vás mohu uklidnit. Ke zhotovení 2 rtg snímků hlavy je potřebná velmi malá dávka rtg záření, která nemohla Vaší dceři ublížit.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 04.08.2014 20:47:06
dobry den moc dekuji za odpoved ale chtela sem jeste neco pry kdyz se dite ozaruje male,dvoulete to je ta hlava jak sem vam psala casto a ona mela dva rtg na jednou za zebou hrozi nadory atd co je na tom pravdy mam mit strach
(Vložil(a): nadezda lomnancikova )
Dobrý den,

na Váš dotaz: "pry kdyz se dite ozaruje male, dvoulete to je ta hlava jak sem vam psala casto a ona mela dva rtg na jednou za zebou hrozi nadory atd co je na tom pravdy mam mit strach", nemohu než zopakovat včerejší odpověď SÚJB:
"ani několik rtg snímků hlavy provedených u dvouletého dítěte nemůže dítěti ublížit. Rtg snímky lékař zdůvodnil tím, že je potřebuje z vyloučení nepříznivých následků pádu, takže přínos ozáření je nezpochybnitelný."

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Rentgen u dětí 04.08.2014 15:29:54
Dobrý den, dnes jsem absolvovala s dcerou (1 rok) rentgenové vyšetření hlavy (2 snímky). Během snímkování mi dcera seděla na klíně, ani ona ani já jsme na sobě neměly žádnou ochrannou vestu. Je toto běžný postup nebo se v těchto případech ochranná vesta dává? Je nebezpečný rtg, především hlavy, u takto malých dětí? A v případě raného těhotenství u mě, vzhledem k tomu, že jsem s dcerou rtg absolvovala, jak velké by bylo riziko poškození plodu?Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Ad 1/
Dle § 64 odst. 3 vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů je povinností zdravotnického pracoviště, aby bylo vybaveno osobními ochrannými prostředky a pomůckami pro pacienty podstupující lékařské ozáření i pro osoby poskytující mu pomoc. Další jejich použití/nepoužití je dáno charakterem vyšetření. Ne vždy je použití ochranných pomůcek přínosné, např. u panoramatického rentgenu není používání ochranného límce doporučováno vůbec. Používání se zvažuje v případech, kdy by mohlo způsobit artefakty na snímku, tedy bránilo by diagnostické informaci kvůli které se primárně snímek provádí apod.

Ad 2/
Děti jsou obecně k rtg záření citlivější než dospělí, ale to neznamená, že rtg vyšetření hlavy vaší 1 roční dcery bylo pro ni nebezpečné. Nemusíte mít obavy o její zdraví ani o zdraví vaše s souvislosti s případným těhotenstvím.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
RTG hlavy 04.08.2014 01:04:11
Dobrý den chtěla bych se zeptat prosím vas dneska sem byla z moji holcickou za par dnu ju budou dva roky na rentgenu hlavucjy nebi mi spadla a úděl ji doktor snímek z nás v nemocnici dva snímky a pak me poslal do ústí a tam ji delalu zase RTG hlavy tak ze v jeden den pi hodině dohromady ctiri snímky ale když SME byly naposledy tak ti sestřičky co dělají ten rentgen moji holčičce nechtěli už udělá t že prý už jeden mela tak se to nesmí dělat je to prý velká radioaktivita ale doktor řekl ano ze to bere na svoje riziko mám velký strach aby se ji nic nestalo vůbec to neznám pomocte mi moc se bojím porad te mi prosím mohlo by ji to ublížit
(Vložil(a): Naděžda lomnancikova)
Dobrý den,

ani několik rtg snímků hlavy provedených u dvouletého dítěte nemůže dítěti ublížit. Rtg snímky lékař zdůvodnil tím, že je potřebuje k vyloučení nepříznivých následků pádu, takže přínos ozáření je nezpochybnitelný.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 29.07.2014 20:43:41
Dobrý den, mojej 10-ročnej dcere boli realizovane rtg snimky pre skoliozu na L-S chrbticu zo zachytením spin- 4x v jednom sedení,2x predozadne + 2x bocne, velmi sa obavam že to bolo vela, je v puberte a bola zachytena aj panva- chcem sa opytať či to nemohlo nejakým sposobom ohroziť jej zdravie a vývoj pohlavných organov . voped dakujem za odoved .
(Vložil(a): rastislav mokry)
Dobrý den,

ozáření z důvodu diagnostiky či kontroly skoliózy je obecně ozářením zcela odůvodněním. Dávka z popsaných vyšetření nemůže způsobit ohrožení zdraví, v žádném případě nemůže mít vliv na vývoj pohlavních orgánů vaší 10 leté dcery.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 16.07.2014 09:38:37
Dobrý den,
Je mi 69 let a celou dobu jsem pracovala na traumatologickém operačním sále kdy se ještě operační výkony konaly celý den pod pojízdným rtg přístrojem bez jakékoliv ochrany, až pak podle hygienické normy jsme byli chránění rtg zástěrou a límcem.Kromě toho jsem ve svém životě byla na mnoha rtg vyšetřeních.
Poslední dva roky jsem byla na preventivní mamografii, rtg kolena, páteře, pravého kyčelního kloubu a v roce 2013 v dubnu celkový snímek zubů,v květnu a červnu snímky vždy jednoho zubu, v listopadu opět preventivní mamografie. Tento rok jsem byla v lednu na kontrolním snímku zubu, a jsem objednána k zubaři kde bude opět rtg zubů a za 14 dnů mám objednáno CT páteře. Zajímá mě zda takový krátký časový odstup od rtg zubů a CT je vhodný. A pak proč se musí podepisovat formulář na rtg pracovišti se souhlasem rtg, kde jsou vypsané případné zdravotní problémy.

(Vložil(a): Šárka )
Dobrý den, krátký časový odstup (14 dní) mezi rtg zubů a CT vyšetřením plánovaném z důvodu vašich potíží s páteří nevadí.
Rtg zubu (intraorální snímek) patří mezi radiodiagnostická vyšetření s nejnižší radiační zátěží, riziko s ním spojené považujeme za zanedbatelné.
Nevím přesně, jaký formulář zmiňujete, ani co je jeho obsahem. Poskytovatel zdravotních služeb ale může s ohledem na charakter poskytovaných služeb (zákon č. 372/2011 Sb.) požadovat souhlas, případně informovaný souhlas s každým vyšetřením, tedy i informovaný souhlas s lékařským ozářením (CT). Je to i proto, aby si pacient uvědomoval, že u žádného vyšetření nelze zcela vyloučit nežádoucí účinky.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 14.07.2014 18:23:16
Dobrý den, po operaci karcinomu jsem byla ozařována vnitřně /poševní válec/ celkem 8x5Gy.Mám obavy, zda to nemůže vyvolat další rakovinné bujení . Jsou mé obavy na místě ?
Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, projev účinků záření není "horší" u aplikace do tělních dutin (brachyterapie) ve srovnání např. s ozářením na lineárním urychlovači. Léčba zářením musela být při vaší diagnóze použita, aby byly zničeny nádorové buňky, které bezprostředně ohrožovaly váš život. Účinky, na které se ptáte, tzv. stochastické účinky (nádorová onemocnění a genetické změny) jsou pravděpodobnostní povahy. Není je sice možno zcela vyloučit, ale ani potvrdit: Nemá proto smysl se zbytečně obávat.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 14.07.2014 15:36:53
Dobrý den, v r.2012 jsem prodělala operaci CA dělohy, následně byla 8x vnitřně ozařována, dále na RTG plic,mamograf.vyšetření, v následujícím roce jsem absolvovala kontrolní CT malé pánve, letos RTG zubů, mamograf.výš. a nyní mě čeká virtuální kolonoskopie, jelikož klasickou se nepodařilo provést . Mám se obávat nějakých následků při tak častém ozařování ? Děkuji za odpověď .
(Vložil(a): Lenka Vymazalová)
Dobrý den, vámi absolvované lékařské ozáření bylo vždy odůvodněno: Přínos, který znamenalo zcela jistě převážil potenciální rizika, které ionizující záření (i.z.) může způsobit.
Není důvod obávat se následků, doporučuji však, abyste zdravotnický personál na "časté" použití zdrojů i.z. vždy upozornila, aby případné další indikace byly pečlivě zvažovány.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: 13.07.2014 17:50:55
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na dávku záření při angiografii. Je nějaká hranice, která by se neměla překročit? U nás v nemocnici ji zapisujeme u každého vyšetření v Gy/cm2. Jaká dávka záření se tím myslí. Dávka se pohybuje od 10 -100Gy/cm2.
Lze srovnat snímek plic s angiografií? Zapíšeme dávku 20Gy/cm2, kolik by musel pacient absolovat snímků plic, aby dosáhl stejé dávky. Děkuji za odpověď Hanka
(Vložil(a): Hana Koťarová)
Dobrý den, lékařské ozáření nepodléhá limitům, není tedy stanovena dávka, která nesmí být u pacienta překročena.
Riziko plynoucí z indikovaného vyšetření je převáženo benefitem z jeho provedení (zjištěná diagnózy, provedený život zachraňující zákrok).
Platí však, že každé pracoviště musí mít vytvořeny tzv. místní diagnostické referenční úrovně (MDRÚ) pro prováděná vyšetření.

Hodnota (veličina), kterou zapisujete je součin kermy a plochy a je v jednotkách Gy.cm2 (pozor nikoli Gy/cm2).
Z této informace předpokládáme, že i MDRÚ máte stanoveny v této veličině.
Součin kermy a plochy je úměrný celkové energii záření, které vyšlo rtg zařízení během celého vyšetření ze všech projekcí.
Je to hodnota, pomocí které je možné hodnotit celkové ozáření pacienta, hodnota, kterou porovnáváme s MDRÚ, zda dávka pro pacienta optimalizovaná.

Ve výjimečných případech (dlouhotrvající a komplikované angiografie), může výkon vést až k tak vysoké dávce na kůži (total skin dose nebo air kerma), která se může blížit prahu deterministického účinku. SÚJB proto doporučuje, aby se u takových výkonů zapisovala i tato hodnota a byl o ní informován pacient i aplikující lékař.

Běžná hodnota součinu kermy a plochy pro vyšetření plic: PA projekce 0,15 Gy.cm2, LAT projekce 0,35 Gy.cm2.
Angiografická vyšetření mohou tedy v některých případech odpovídat až 100 snímku plic.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 10.07.2014 12:16:08
Dobry den, chtela bych se zeptat, muj syn ( 6 let ) si zlomil clanek prostredniho prstu...kdyz jsme jeli na pohotovost, udelali mu rtg a dali dlahu, za tyden znova rtg ...aby zjistili vice...a ted po ctyrech tydnech mu dlahu maji sundat a udelaji pry konecnej rtg. Neavadi to nejak pro zdravi cloveka? Tri rtg prstu behem mesice...dekuji za odpoved. Aneta
(Vložil(a): Aneta Frantova)
Dobrý den, u rtg končetin je radiační zátěž zcela zanedbatelná, nemusíte mít obavy ani z opakovaných, resp. kontrolních snímků.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 23.06.2014 18:49:07
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak je rentgenové záření nebezpečné pro člověka. Četla jsem, že rentgenové záření může způsobit rakovinu, leukemii atd. Jak velké záření musí být? Také jsem četla, že nebezpečné pro člověka je hodnota vyšší než 100 mSv. Jedná se o jednorázovou dávku nebo celkovou hodnotu, za celý život člověka. V průběhu života jsem podstoupila mnoho rtg. Můžete mi prosím napsat hodnoty mSv u těchto vyšetření. Rtg zubů, ct hlavy, rtg krční páteře, rtg bederní páteře, rtg kloubů, rtg kotníku a rtg prstu, rtg žaludku a vyšetření ERCP. Některé i několikrát. Může mít tolik rtg snímku vliv na zdraví nebo na vzník výše jmenovaných onemocnění? Děkuji za odpověď. Irena
(Vložil(a): Irena)
Dobrý den,
zdravotní riziko rtg záření při expozičních parametrech potřebných pro snímkování zubů, páteře, kloubů, kotníku a prsu je zanedbatelné. Vyšší dávky jsou z vyšetření žaludku a CT, ale ani tyto dávky nejsou pro člověka nebezpečné. Není stanovena žádná hranice počtu snímků, nad kterou nelze vyšetření provést, neboť u lékařského ozáření je vždy riziko vyváženo/převýšeno přínosem pro individuálního pacienta. Zcela jistě tomu bylo i ve vašem případě.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 02.06.2014 13:41:29
Dobrý den, minulý týden jsem byla vyšetřena na UZ břicha, krev, gynekologie, vše v normálu. Dnes kontola a stále břicho bolestivé. Lékař mi doporučuje CT vyšetření. Snažíme se s manželem o druhé dítě a lékař mě upozornil, že min. půl rok až rok není vhodné otěhotnět s možným rizikem, že by dítě mohlo být postižené. Je to možné, že je to tak velké ozáření a pokud CT podstoupím, tak budeme muset takto dlouho snažení odložit. Děkuji za Vaši odpověď.
(Vložil(a): Libuše)
Dobrý den,
neznám vaši anamnézu ani současné zdravotní problémy, nemohu však souhlasit s názorem pana doktora.
Ekvivaletní dávka na dělohu z CT vyšetření by mohla být cca v jednotkách mSv, tedy natolik nízká, že nemůže mít vliv na případné oplodnění, ani na vývoj zárodku. Při takové dávce nemůže dojít k poškození vaječníků ani dělohy, není důvod kvůli CT vyšetření těhotenství odkládat. Stejně tak je nesmyslné předpokládat, že by dítě mohlo být postižené, když nedošlo k oplodnění. Osobně doporučuji CT vyšetření podstoupit a zcela bez obav se pokoušet o miminko.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Časté rentgenování 30.05.2014 11:07:43
Dobrý den. Prodělala jsem akutní gastritidu s poruchou pasáže. V průběhu měsíce dubna jsem absolvovala 2x RTG hrudníku a břicha, CT břicha a pánve. V květnu pak mamografické vyšetření a RTG pasáže při polykání kontrastní látky. Mám diagnostikovaný adenom ŠŽ. Není takové množství ozáření celkově škodlivé a případně nemůže mít špatný vliv na štítnou žlázu? Mnohokrát děkuji za odpověď. Drahomíra
(Vložil(a): Drahomíra Ptáčková)
Všechna absolvovaná rentgenová (rtg) vyšetření byla zdůvodněna vašimi zdravotními problémy. Dávka záření, kterému jste byla po dobu rtg diagnostiky vystavena byla nutná k vyřešení vašich zdravotních potíží, nelze ji chápat jako škodlivou. Taková dávka nemůže též negativně ovlivnit onemocnění štítné žlázy.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 21.04.2014 11:16:03
Dobrý den.Za svůj život 68let jsem byl asi 30x na rentgenu.Od snímkování ze štítu,v dětství štítná žláza,srdce,zuby,koleno a poslední dobou plíce atd.Nyní plíce vyšetření ct 1x za rok a nyní k tomu přibylo vyšetření ledviny-celkem ct 8x.Dávka radiace v těle se kumuluje a nebo se časem strácí.Děkuji za odpověď.Vladimír.
(Vložil(a): Vladimír)
Rtg záření se v těle nekumluje, to odhadujete velmi správně.
(Za SÚJB: sujb)
Re: caste rentgenovani 14.04.2014 23:49:45
Dobrý den,
prodělal jsem operaci pomocí sklerotizace, kdy jsem byl přibližně 1 hodinu pod rentgenem. V lékařské zprávě byly uvedeny 2 hodnoty - 2367 ?Gy/m2 a 138 mGy. Jak uvádíte v části radiační ochrana, v případě rengtenů platí 1 Gy = 1 Sv. Chci se zeptat, jestli je možné, že jsem obdržel dávku 138 mSv, když v části Používání rentgenů - lékařské ozáření jsou největší hodnoty okolo 10 mSv. Navíc jsem našel, že dávka 100 mSv/hod byla u JE Fukušima. Za Vaši odpověď předem děkuji.
http://www.lidovky.cz/staci-dve-jednotky-ozareni-a-riziko-smrti-stoupne-na-50-procent-pb8-/veda.aspx?c=A110317_192205_ln_veda_OGO
(Vložil(a): Anonym)
Hodnoty, které uvádíte, není možné interpretovat tak, jak píšete. První z nich (2367 ?Gy.m2) je plošná kerma, druhá hodnota (138 mGy) je celková dávka na kůži, což je hodnota, která udává maximální možnou dávku na kůži, pokud by se při vyšetření neměnily projekce a zářilo by se pořád na jedno místo. Když rozpočítáte tuto dávku na celý povrch Vašeho těla, dostanete hodnotu efektivní dávky přibližně odpovídající 1 mSv. Oněch 10 mSv je efektivní dávka, která předpokládá ozáření celého těla, stejně jako hodnota, kterou uvádíte s odkazem na Fukušimu.
(Za SÚJB: sujb)
Re: caste rentgenovani 24.02.2014 08:18:33
Dobrý den, poslední menstruaci jsem měla 20.1.-25.1. 2014 ve středu 19.2.2014 jsem byla na velkém rtg celé páteře cca pět snímku bez olověné zástěry. 23.1. jsem pak měla 2x pozitivní těh. test. Mohlo záření poškodit plod ? Pokud ano jak ? děkuji za odpověď J. Kůrková
(Vložil(a): Jana Kůrková)
Vzhledem k časné fázi těhotenství, není důvod obávat se, že by ozáření ovlivnilo vývoj zárodku, resp. plodu.
(Za SÚJB: sujb)
Re: caste rentgenovani 12.02.2014 21:52:43
V roce 2013 jsem absolvovala:
červen - mamograf
červenec - RTG - zuby
prosinec - RTG páteře
prosinec - CT páteře
Mám absolvovat scintigrafii. Myslím, že to už je hodně. Před několika lety mi zubařka řekla, že po CT bych neměla jít 5 let na RTG. Mohu scintigrafii odmítnout, popř. odsunout? Myslím, že toho ozáření už bylo dost. Děkuji za odpověď.

(Vložil(a): Anonym)
Pro lékařské ozáření není stanoven žádný závazný limit, není tedy stanovena žádná hodnota jednotlivé ani součtové efektivní dávky, která nesmí být překročena.

(Za SÚJB: sujb)
Re: rtg záření 09.01.2014 13:01:03
dobry den . mam zlomenu kostrc ktora mi zle zrastla . robili mi rtg kostrce uz dvakrat pred dvoma rokmi . kedze ma to dodnes boli poslal ma ortoped pred mesiaciom znovu na rontgen . rontgenovali mi kostrc i celu driekovu chrbticu zboku aj spredu . vcera (o mesiac neskor od posledneho rontgenovania ) ma vsak iny ortoped ktory nevedel orvorit CD s rtg snimkami poslal znovu na rontgen kostrce spredu aj zboku . nikdy som vsak nedostal ziadnu ochranu na genitalie . mam 20 rokov . dakujem za odpoved
(Vložil(a): filip dan)
Pokud se ptáte na své zdraví, nemusíte se ničeho obávat.
(Za SÚJB: sujb)
Ohrožení rentgenem 04.12.2013 13:00:42
Dobrý den,
podstoupil jsem kompletní opravu zubů v celé ústní dutině.
Každý zub mě byl rentgenován 3x před během výkonu a pak po výkonu.
Oprava proběhla cca během půl roku.
Po dvou měsících jsem zacal mít problémy s dechem. Na vyšetření utrazvukem byl nález
mikrokarcinom štítné žlázy.
Může to být způsobeno tím rentgenováním?

(Vložil(a): Koblása Jan)
Podle našich dat a zkušeností se efektivní dávka z intraorálního snímku pohybuje v rozmezí 4 až 8 mikroSv, maximálně 10 mikroSv. Pokud budeme postupovat velmi konzervativně, mohl jste obdržet během 6 měsíců při opravě všech 32 zubů celkovou efektivní dávku zhruba 1 mSv.
Taková dávka je považována za velmi nízkou, je to dávka nižší něž ta, kterou každý z nás v ČR obdrží např. z přírodního pozadí nebo z jakéhokoliv CT vyšetření.
Považujeme za velice nepravděpodobné, že by vaše onemocnění mělo souvislost s rtg snímkováním zubů. Toto stanovisko vyplývá jednak z nízké dávky, jednak z časových souvislostí. Časový interval mezi ozářením a dobou prvních projevů (tzv. doba latence) je u nádorů štítné žlázy několik let, což vyplývá z nejnovějších poznatků kriticky zhodnocených v dokumentech komise Spojených národů UNSCEAR. U vás se onemocnění objevilo mnohem dříve, není možné doložit příčinnou souvislost mezi působením záření a vznikem karcinomu štítné žlázy.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Ozáření 03.12.2013 18:44:18
Dobry den, můj 5ti lety syn byl po dobu 2 hodin v místnosti s člověkem po vysetreni na pet ct. (Cca 4 hodiny po vysetreni). Nebyl s nim v přímém kontaktu. Hrozí mu nejaké riziko? Moc děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Lucie Knotková )
Vašemu synovi riziko nehrozí. Pacientovi je před vyšetřením PET podáno radiofarmakum s velmi krátkým poločasem rozpadu (řádově v minutách) a používají se tzv. beta-zářiče, které lze odstínit již tenkou vzduchovou vrstvou.
(Za SÚJB: sujb)
Dotaz na časté rentgenování 19.11.2013 10:03:07
Dobrýden,

chtěl jsem se zeptat na riziko vyplývající z častého rentgenování. V březnu 2013 jsem absolvoval rentgen zubní čelistí a následně v říjnu 2013 rentgen nosních dutin. Nyní v listpadu je plánován opět rentgen zůbů. Je takové časté rentgenování nebezpečné (zvláště když se jedná o rentgenování stejné části těla - hlavy) nebo dávky jsou tak malé, že ani opakované rentgenování nepředstavuje významé riziko.

Děkuji za odpověď

Jan Kopečný
(Vložil(a): Jan Kopečný)
Opakování rtg vyšetření nepředstavuje zdravotní riziko. Záření se v těle nekumuluje (nezůstává) a dávky jsou velmi nízké.
(Za SÚJB: sujb)
Re: caste rentgenovani 25.10.2013 13:23:01
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda a jak mohlo poškodit mé zdraví vyšetření, která jsem podstoupila během dvou měsíců: 1 x CT břicha, 1 x CT kolonografie, 2 x RTG břicha, 1 x polykací akt. Jaké je množství radiační zátěže z těchto vyšetření? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): M. R.)
Obávat se poškození zdraví nemusíte, pro rtg vyšetření nejsou stanoveny maximální hodnoty dávek ani rozestup mezi vyšetřeními. Indikace vždy záleží na zdravotním stavu a kvalitě požadované informace z vyšetření.
(Za SÚJB: sujb)
Re: Re: caste rentgenovani 11.10.2020 11:48:25
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat - trpím refluxem jícnu a ztíženým polykáním - pro mé uklidnění mě lékař zaslal na rtg polykacího aktu (pila jsem při vyšetření jakousi tekutinu). Zajímalo by mě, zda jsem vystavená zvýšenému riziku onemocnění rakovinou jícnu? A to i v kontextu jiných rtg vyšetření, která jsem během 3 let podstoupila? (několikrát u zubaře, 2x noha ve stejném místě, plíce). Trochu si teď vyčítám, zda bylo opravdu nutné na rtg polykacího aktu chodit. Za Vaši odpověď děkuji předem.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

vyšetření jícnu, které jste absolvovala, přispělo jen minimálně k pravděpodobnosti zvýšení stochastických účinků, mezi které patří i rakovina jícnu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 11.10.2013 20:18:31
Dobrý den,chtěl bych se zeptat jestli budu mnět v budoucnosti něco z ozáření z rentgenů,je mi 18 let a zatim jsem byl na rentgenu bederní páteře,kotniku, travici soustavy(břicha),a včera po 4 měsících znovu na břicho,mám strach abych nemněl do budoucna následky,jestli to třeba nezpůsobí neplodnost.děkuji za odpověd
(Vložil(a): Anonym)
(Vložil(a): Anonym)
Následky mít nebudete.
(Za SÚJB: sujb)
Re: caste rentgenovani 17.09.2013 11:20:41
Dakujem za odpoved. Da sa prosim toto cislo preniest na vyjadrenie v milisievertoch napriklad (mSv)? Pre porovnanie napriklad davky z prirodneho oziarenia ?
(Vložil(a): Marek)
V rubrice radiační ochrana můžete najít tabulku přibližného porovnání typické efektivní dávky z různých rtg, t.j. i bederní páteře) s dávkou z přírodního pozadí.
(Za SÚJB: sujb)
Re: caste rentgenovani 17.09.2013 08:47:42
Dobry den prajem, mam otazku a dufam,ze mi budete vediet odpovedat. Dnes som bol na RTG "bedrove patere", urobili mi dve snimky. Ked som sa spytal,aku zataz som absolvoval, povedali mi iba cislo 208.5. Nevedeli by ste mi upresnit, v akych jednotkach to mohlo byt myslene ? A ci to moze byt zo zdravotneho hladiska rizikove ? Dakujem

(Vložil(a): Marek)
Podle číselné hodnoty vám sdělili tzv. součin kermy a plochy, který se udává v jednotce mGy.cm2 (miligray krát centimetr čtvereční), která se obvykle při obdobném vyšetření pohybuje kolem 260 mGy.cm2. Zdravotní riziko je zanedbatelné.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: rentgenovani s kontrastní látkou 24.08.2013 14:07:43
Dobrý den,chtěla bych se zeptat byla jsem na rengenu ledvin a močového měchýře a byla mi podána kontastní látka s jodem,ale nevěděla jsem že jsem těhotná v 5.týdnu mám jít k doktorce a ta mi poví jak dál, ale bohužel až za 14dní(ted má dovolenou) a tak se chci zeptat zdali to může ovliv na vývoj plodu.Děkuji moc za odpovědˇ
(Vložil(a): Hana Blažková)
Podle zkušeností při vyšetření močového měchýře a ledvin za použití kontrastu za předpokladu, že byly použity standardní parametry (kV a mAs, ..), a především vzhledem k časné fázi těhotenství (5.týden), není důvod obávat se, že by ozáření ovlivnilo vývoj zárodku, resp. plodu.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 17.07.2013 19:54:42
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat - jsem po operaci skoliozy hrudní páteře a chodím často na rtg. Operace v 15 letech, dnes je mi 30. Dříve jsem absolvovala několik snímků ročně celé páteře zepředu i z boku. Dnes jsem byla opět na rtg, snímek celé páteře z obou stran a navíc rtg krku a hlavy. Je to pro tělo škodlivé /rakovina, příp. jiné poškození/?

Děkuji.
(Vložil(a): Alena)
Nemusíte se obávat, rtg záření v těle nezůstává a celkové dávky jsou velmi nízké.
(Za SÚJB: sujb)
Caste rentgenovani 04.07.2013 12:17:59
Dobrý den,
Dekuji za odpoved. Mohla bych mit jeste dotaz jak velkou davku zareni dostal? Nasla jsem, ze rtg kycli 1,7 mSv (nevim zda ty hodnoty plati i u deti) a mel vzdy dva snimky a behem neceleho roku trikrat cili jeden rtg 3,4 mSv dohromady 10,2. Coz me dost desi. Dekuji dvorakova
Chtela jsem se zeptat jak moc skodlive bylo pro syna nasledujici rtg. V rijnu 2012 rtg kycli (bylo to dva snimky kycle + axial), v breznu 2013 to same a nyni v cervenci 2013 posledni rtg kycli 2 snimky a rtg kolene - tez 2 snimky. Cili dohromady mel 8 rtg. Vzdy jsem se ptala, zda je to vylozene nutne, ale mel dvakrat zanet kycle a to se pry jinak poznat neda a u kolene byl uraz, coz jsem chapala. Ale mam z toho obavu. Dekuji Dvorakova

(Vložil(a): Dvorakova)
U dětí jsou expoziční parametry pochopitelně přizpůsobeny jejich tělesné konstituci. Dávky, které váš syn obržel by vám muselo sdělit aplikující pracoviště, ale nelze je prostě sčítat, protože záření v těle nezůstává. To, co najdete v literatuře nebo na internetu, jsou většinou dávky typické pro jednotlivá vyšetření.
(Za SÚJB: sujb)
Re: caste rentgenovani 03.07.2013 16:05:58
Dobrý den,
Chtela jsem se zeptat jak moc skodlive bylo pro syna nasledujici rtg. V rijnu 2012 rtg kycli (bylo to dva snimky kycle + axial), v breznu 2013 to same a nyni v cervenci 2013 posledni rtg kycli 2 snimky a rtg kolene - tez 2 snimky. Cili dohromady mel 8 rtg. Vzdy jsem se ptala, zda je to vylozene nutne, ale mel dvakrat zanet kycle a to se pry jinak poznat neda a u kolene byl uraz, coz jsem chapala. Ale mam z toho obavu. Dekuji Dvorakova
(Vložil(a): Dvořakova)
Pro vašeho syna nejsou provedená rtg vyšetření škodlivá, dávky jsou velmi nízké a rtg záření se v těle nekumuluje. Navíc byly provedeny z důvodů diagnostických v zájmu zdraví vašeho dítěte, a tedy ozáření je z hlediska z hlediska radiační ochrany odůvodněné.
(Za SÚJB: sujb)
Re: caste rentgenovani 06.06.2013 10:54:41
Dobrý den,v r.2004 jsem absolvovala po chemoterapii ozařování krku,prsa a podpaží.Při 5dávce mi začala krvácet kůže na krku,další dávky jsem odmítla.Kolik sievertu způsobí praskání a krvácení kůže do masa?Minulý týden mě na diagnostickém přístroji byla zjištěna zvýšená radiace.Každý rok absolvuji další RTG plic,jater a mamografii.Neměla bych další RTG odmítat?
(Vložil(a): Věra Maňáková)
Při léčbě zářením (v radioterapii) se používá dávka zhruba několik desítek Sv (Siervertu) resp. Gy (Grayů) postupně v několika frakcích. Cílem radioterapie je zničit nádorovou tkáň, proto dávka musí být tak vysoká. Přes veškerou snahu cílit svazek záření jen na nádorovou tkáň dojde k ozáření okolí. Záření pak způsobí jako vedlejší účinek i zánět okolních tkání - radiační dermatitidu. Toleranční dávka může být u každého pacienta odlišná; v literatuře se udává dávka prahová v hodnotě 3 Gy. To je taková dávka, pod kterou účinek nenastane. Nevíme, na jakém přístroji vám byla zjištěna zvýšená radiace, fotonové záření. V rámci proběhlé radioterapie ani RTG plic, jater a prsu, nelze po průchodu tělem detekovat, pacient ?nezáří?.
Nedoporučujeme, abyste odmítala další RTG (dávky při běžném vyšetření jsou v miliSievertech a nezpůsobují dermatitidu), ozáření má ve vašem případě zcela jistě větší přínos než případná rizika. Je dodržen princip radiační ochrany, ozáření je zdůvodněno, navíc ozáření má zřejmě za cíl sledovat průběh vašeho primárního onemocnění. Co bychom ale doporučili je, abyste před každým RTG vyšetřením, které vám bude plánováno, informovala o všech předchozích RTG vyšetřeních.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 27.05.2013 09:34:37
Dobrý deň chcela by som sa spýtať, či mohlo byť rengenovanie mojho syna nebezpečné pre jeho zdravie.. ako polročný spadol a robili mu rtg lebky (2 snímky), a teraz ako 15 mesačný si rozbil čelo a zas bol na rtg leby (2 snímky). Ďakujem za odpoveď
(Vložil(a): Petra Kollárová)
O zdraví svého syna se obávat nemusíte. Opakovaný rtg mu nemůže způsobit následky na zdraví.
(Za SÚJB: sujb)
Rentgeny 10.05.2013 00:02:08
Dobrý den,chtěl bych se zeptat jestli mám nějakou šanci mit nemoc z rentgenů,je mi 17 let a zatim jsem byl na rentgenu bederní páteře,kotniku,a nedávno travici soustavy(břicha),mám strach abych nemněl do budoucna následky,jestli to třeba nezpůsobí neplodnost.děkuji za odpověd
(Vložil(a): Anonym)
O svou plodnost se obávat nemusíte.
(Za SÚJB: sujb)
Re: caste rentgenovani 17.04.2013 09:14:32
Dobrý den, v 2 týdnu těhotenství o kterém jsem nevěděla, jsem byla na rentgenu s kolenem, nebyla jsem nijak chráněna je toto nebezpečné? Nebo jsou mé obavy zbytečné? Dále jsem objednána na magnetickou resonanci, kdy je bezpečné ji absolvovat?
(Vložil(a): Romana)
Z hlediska stadia těhotenství rtg nebezpečný není. Absolvování Vhodnost vyšetření MRI konzultujte s lékařem, z hlediska SÚJB dozoru nepodléhá - není zdrojem ionizujícího záření. SÚJB rovněž nemůže doporučovat vyšetření.
(Za SÚJB: sujb)
Rentgen prstu bez ochrany 23.03.2013 14:41:20
Dobrý den, dcera (9let) si zlomila malíček na ruce. Ihned po úraze jí byl dělán 2x rentgen ve 2 polohách, tzn. 4x byla rentgenována během asi hodiny. A to vše bez olověné "zástěry". Toto jsem zjistila bohužel až pozdě. Sestřička mě při příjmu odbyla tím, že je dcera už velká, že to zvládne sama. Teď si to vyčítám... Jaká hrozí rizika spojená s tím, že nebyla použita žádná ochrana ostatních částí těla? Děkuji předem za odpověď.
(Vložil(a): Hana )
Vyčítat si nic nemusíte, i bez použití ochranné zástěry nebezpečí poškození zdraví vyšetřovaného pacienta nehrozí.
(Za SÚJB: sujb)
Re: caste rentgenovani 26.02.2013 21:56:37
Dobrý den,
dnes jsem byl na digitálním RTG plic. Mám pocit, že jsem dostal při jedné pozici, trvající cca 1min., více dávek (asi 6-8), je to možné? Počítal jsem typické bzučivé zvuky, které se střídaly v nepravidelných periodách. Nejdelší bzučivý interval byl asi 8 sekund. Ty zvuky byly totožně znějící, jak jsem si je pamatoval z klasických RTG, jen tam byly podstatně kratší a při nepodařeném snímky maximálně jednou opakované.
Když jsem se ptal personálu proč to tak dlouho trvalo, odpověděl, že si to zaměřoval. Tak nevím, zda je možné tomu uvěřit. Digitalizace by právě naopak měla vést k rychlejšímu odbavení pacientů, nebo se mýlím?
Prosím můžete vyvrátit mé obavy z toho, že práce s digitálním RTG je přibližně shodná s mým popisem? Dost mě to psychicky trápí, opravdu bych byl nerad, kdyby obsluha nějak pochybila a nastřílela do mě 8 dávek. Děkuji moc za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Personálu věřit můžete - znají používaný rtg nejlépe a jsou vždy proškoleni k jeho obsluze. Ani v případě, že by bylo snímkování opakováno, nebylo by vaše zdraví ohroženo.
(Za SÚJB: sujb)
Re: caste rentgenovani 31.01.2013 22:20:57
Dobrý den, včera jsem byla na rtg C a TH páteře (snímáno 2x rtg a 2x CT). Jak velkou dávku záření jsem absolvovala? V tabulce nenacházím přesné informace pro výpočet mSv. Je tato zátěž nebezpečná pro organismus? Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dávku vám sdělí na rtg pracovišti, které výkon provádělo.
(Za SÚJB: sujb)
Re: Re: caste rentgenovani 01.02.2013 10:54:44
Děkuji za odpověď, ale bohužel na rtg pracovišti nebyli sdílní, pouze mi řekli, že dávka by měla být bezpečná. Dle Vašich zkušeností bylo by možné alespoň orientačně odhadnout dávku záření? Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Typické hodnoty dávkového příkonu, včetně hodnocení rizika, najdete v tabulce v článku rubriky Radiační ochrana / Zajímavosti z praxe radiační ochrany - Používání rentgenů - lékařské ozáření.
(Za SÚJB: sujb)
rentgen dutin 15.01.2013 16:49:32
Dobrý den, byla jsem na rtg. VDN kvůli bolestem v oblasti čela. Dělali mi 2 snímky. Žádnou ochranu proti záření jsem nedostala s tím, že záření jde pouze na oblast hlavy. Chtěla jsem se zeptat, zda je i při tomto rtg. nutná ochrana či nikoliv. Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Mirka Červená)
Pracoviště postupovalo v souladu s předpisy.
(Za SÚJB: sujb)
Re: caste rentgenovani 21.08.2012 14:25:45
hezky den. za svuj zivot jsem podstoupil 2krat ct nejprve ct dutin za dve mesice pote ct mozku s kontrastni latkou predtim dvakrat rtg dutin a jednou rtg plic v hlave me dela zmatek hlabne to ze na kazde internetove strance se podavaji odlisne nekdy i protichudne informace coz mi na klidu vazne nepridava chtel bych se zeptat aspon priblizne jaka davka muze zapricinit vznik rakoviny i kdyz chapu ze u kazdeho je to jinak presto bych rad od vas dostal alespon nejake cislo. jake zareni jsem mohl priblizne podstoupit je zde nejake ruziko onemocneni. jak zvysuje skodlivost ozareni kontrastni latka .dekuji predem za odpoved .
(Vložil(a): Horymír Navrátil)
Na vaše dotazy naleznete odpovědi v našem článku v rubrice Radiační ochrana//zajímavosti z radiační ochrany/Používání rentgenů - lékařské ozáření.

(Za SÚJB: sujb)
Re: opakovyný rentgen zubů 19.08.2012 11:25:01
Dobrý den, rád bych Vás tímto poprosil o dpověď na mé dva dotazy . Moje obavy se týkají rentgenu zubů. Odhadem mi 13 let moje ošetřující zubařka dělala jednou ročně preventivní rentgen zubů, ačkoliv netrpím zvýšenou kazivostí. K rentgenování používala intraorální RTG přístroj ke standardnímu snímkování na film. Někdy mi přiložila ochranný límec na krk a někdy ne. Po mém dotazu mi k tomu posledně řekla, že to není tak důležité. Zajímalo by mě tedy co je správně a jak velké je riziko když se límec nepoužije. K mému druhému dotazu. Před třemi měsíci mi lékařka dělala v rámci preventivní prohlídky opět kontrolní rentgen a vzhledem k tomu, že mě rozbolel zub, tak mi cca po dvou měcících dělala výše uvedeným přístrojem jednostranný rentgen znovu. Následně jsem se rozhodl přejít k jinému zubaři a o předchozích rentgenech jsem ho informoval. Pan doktor se pouze pousmál a řekl mi, že záření z rentgenu je minimální. Následně mi provedl digitální rentgen bolavého zubu a s podezřením na paradentózu mě ten samý den odeslal na rentgen Bite wing. Nyní mám z důvodu prodělaných rentgenů v krátkém časovém období obavy o své zdraví. Proto bych rád věděl, jestli jsou moje obavy na místě , nebo jsou zcela zbytečné. Zároveň nemohu pochopit laxní přístup lékařů k rentgenování.Předem velice děkuji za odpověď.
Kirsch K.

prodělané rentgeny
1x intraorální RTG (snímkování na film)
1x intraorální RTG pouze jednostranný (snímkování na film)
1x digitální rentgen jednoho zubu + 1x rentgen Bite wing(Vložil(a): Karel Kirsch)
Riziko poškození zdraví je i ve vašem případě zanedbatelné rtg záření se v těle nekumuluje. Více si můžete nastudovat v článku v rubrice radiační ochrany, Zajímavosti z praxe radiační ochrany.
(Za SÚJB: sujb)
velký počet RTG snímků 09.07.2012 22:09:35
Dobrý večer, dnes má 11-cti letá dcera vážící cca 37kg absolvovala rentgen lebky, krční páteře, žeber a kolene. Z pohledu laika se mi snímků zdálo příliš, ale vzhledem k tomu, že se dcera 7.7. stala účastníkem autonehody, v nemocnici v místě nehody jí pouze zběžně vyšetřili a zašili povrchovou ránu, jsem se domnívala, že jsou nutné. K mému překvapení mne po snímkování pracovnice RTG upozornila, že bych měla v takovémto případě zakročit z pozice rodiče a nepovolit snímkování v takovémto množství, jsem prý oprávněna oponovat i lékaři. Vyděsila mne sdělením, že snímků bylo osm, každý ze dvou pohledů, o čemž jsem neměla tušení a že to dceři rozhodně neprospěje. Na můj dotaz, proč mi toto sděluje až po provedeném snímkování mi neodpověděla, jen mi řekla, že je povinna mne upozornit. Pánev měla dcera chráněnou. Lékař mi poté na můj dotaz, do jaké míry je vyšetření škodlivé odpověděl, že dnes už máme moderní přístroje a riziko je zanedbatelné.
Vzhledem k tomu, že dcera trpí vrozenou vadou ledvin a nedávno, cca před půl rokem podstoupila vyšetření, kde ji vpíchly radioaktivní kontrastní látku do žíly - statická scintigrafie se tuším jmenuje, mám opravdu velké výčitky, že jsem dnešnímu snímkování nezabránila.
Můžete mi prosím napsat, jak velkému záření byla dcera celkově vystavena a zda bych se měla důvodně obávat o její zdraví?
A ještě jeden dotaz bych měla prosím. Nikde se nemohu dočíst, ani na internetu vyhledat, zda existuje nějaká, nevím, jak to laicky napsat, snad první pomoc po takovémto rozsáhlém snímkování? Něco, co by pomohlo odbourat ozáření z těla rychleji a efektivněji? Vybavuje se mi mléko, ale opravdu jen velmi okrajově a nejsem si vůbec jistá, zda si to nepletu s něčím úplně jiným.
Děkuji za ochotu a odpověď na můj předlouhý dotaz.
(Vložil(a): Jana Blatecká)
Odpověď dotázaného lékaře byla zcela správná, riziko je opravdu zanedbatelné. O provedení vyšetření rozhoduje pouze lékař, který dovede posoudit přínosy a rizika rtg. V tomto případě bylo nutné zjistit rozsah poranění po autonehodě.
Obsluha rtg se chovala velmi neprofesionálně, neboť jí nepřísluší hodnotit počty provedených snímků a sdělovat své osobní a ničím nepodložené názory pacientům.
Lékařské expozice nepodléhají žádným limitům. RTG záření se v těle nekumuluje a jeho "odbourání" je tedy neproveditelné.
Pokud se týká "zakročení z pozice rodiče", máte právo lékaři oponovat. Je třeba si však uvědomit, že v tom případě byste vy musela rozhodnout, které orgány nemají být snímkovány. Takovým rozhodnutím byste ovšem lékaři zabránila zjistit podrobněji rozsah poranění a provést následně potřebné ošetření, a tím byste v podstatě mohla i ohrozit zdraví své dcerky.
Pokud máte zájem o další informace o využívání rtg v medicíně, můžete si ořečíst náš článek v rubrice raiační ochrana/zajímavosti z praxe radiační ochrany.
(Za SÚJB: sujb)
Re: caste rentgenovani 25.06.2012 14:37:27
Dobrý den, chtěl bych prosím znát odpověď na otázku zda-li se při rtg krční páteře ve stoje musí používat ochranný štít na štítnou žlázu. Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Robert Vaněk)
Vzhledem k tomu, že štítná žláza se nachází v oblasti krku, její ochrana olověným límcem by zabránila průchodu záření a část páteře by se nezobrazila.
(Za SÚJB: sujb)
Re: caste rentgenovani 18.06.2012 08:16:28
Posílám doplňující informace k předchozímu dotazu - dcera byla na RTG kyčlí ve 4 letech, dle informací od laborantky mohla být vykrývací dečka skutečně o cca 2cm níže. Údaje o ozáření mi sdělila - dávka 2,88 grejů na metr krychlový, 44KV (kylovat), 5mAs, vzdálenost ohnisková 1m, digitální RTG přístroj takže žádné folie nejsou. Prosím o zpočítání ozáření a není tedy riziko postižení pohl. orgánů?
(Vložil(a): Darina Malá)
Dávka na vaječníky i dělohu je z udaných parametrů (plošné kermy) velmi nízká.
Nemusíte mít obavy o zdravotní stav vaší dcery.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
CT malé pánve 31.05.2012 13:15:49
dobrý den, mým gynekologem mi bylo nordinováno CT vyšetření malé pánve. V budoucnu plánuji mít děti a proto bych se chtěla zeptat, zda CT malé pánve může mít vliv na případné budoucí otěhotnění. Děkuji
(Vložil(a): Michaela Klugerová)
Není důvod se obávat vlivu CT na budoucí otěhotnění. Podrobnější informace najdete v našem článku v rubrice radiační ochrana.
(Za SÚJB: sujb)
Re: caste rentgenovani 06.05.2012 20:55:30
Dobrý den, děkuji za tuto možnost a moc prosím o odpovědi na následující dotazy.
1)Z různých internetových zdrojů lze vyčíst rozdílné hodnoty jednotlivých rtg vyšetření. Např. rtg končetin, kloubů méně než O,01mSv, někde jinde se ovšem udává do 1mSv. Tyto hodnoty jsou podstatně rozdílné, jaká je skutečnost?
Záleží též na tělesných proporcích člověka - tedy malé dítě vs. urostý muž?
2)Mám vesměs negativní zkušenosti s personálem u rtg, vesměs nedávají (ani na vyzvání u rtg končetiny dvouletého dítěte(!) i jeho rodiče) ochranné pláště.Hrozný přístup, člověk si připadá jako v plynové komoře odkázán na milost či nemilost... Poraďte prosím, jak se bránit...Existuje nějaký orgán, který by měl mít dohled nad tím, jak rtg v praxi funguje, provádí se kontroly, event. přestupkové (pokutové) řízení? Kdo je v dané nemocnici odpovědný za provoz rtg?
3)Zdravotní zařízení má prý povinnost rtg zaznamenat a archivovat - lze si tedy vyžádat (a u koho) hodnotu dané rtg dávky?
Moc děkuji za odpovědi.
S přáním všeho dobrého pro všechny.
(Vložil(a): Marie Svobodová)
Skutečné hodnoty závisí na parametrech vyšetření, pochopitelně je i zohledněna tělesná konstituce pacienta. V některých případech může být použití stínění i nevhodné. Rozhodnout může pouze personál, který je vždy proškolen.
Podrobnosti o používání rtg v medicíně si můžete přečíst v našem článku v rubrice radiační ochrana; řadu informací najdete také v našich předchozích odpovědích.
SÚJB samozřejmě dozoruje, jak jsou rtg využívány a zda jsou plněny požadavky platné legislativy.
(Za SÚJB: sujb)
caste rentgenovani 15.04.2012 21:34:43
Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o Váš názor. Naše 4letá dcerka je velmi živé, zároveň však pohybově trošku neohrabané dítě, které již od mala provázejí různé úrazy, zejména hlavy. Během jejího dosavadního života jsme bohužel již 4x skončili v nemocnici s podezřením na vážnější úraz hlavy (který se naštěstí nepotvrdil) a vždy jsme byli bohuže posláni na rentgen. V podstatě k rentgenování hlavičky došlo každým rokem jednou (prakticky téměř vždy s ročním odstupem). Zajímalo by mě, jestli hrozí našemu děcku nějaké zdravotní riziko, jestli se tato četnost (rtg hlavičky prakticky 1x ročně) může podepsat na vývoji mozku dítěte, jak mi tvrdil ošetřující lékař? Je možné, aby se záření během uplynulé téměř roční doby od jednoho rtg k dalšímu vždy nějak vstřebalo nebo se během těch let sčítá? Ještě bych ráda dodala, že při posledním rtg neměla malá na sobě ani ochranný oděv a byly provedeny 3 snímky, protože se pohnula. Opravdu moc děkuji za odpověď. Hadravová
(Vložil(a): M. Hadravová)
Rtg záření se v těle nekumuluje a není stanoven žádný rozestup mezi jednotlivými výkony. Pro lékařské ozáření není stanovena žádná maximální dávka nebo počet vyšetření za rok. Následků se obávat nemusíte.
(Za SÚJB: sujb)
caste rentgenovani 04.01.2016 16:18:39
Dobrý den, mám menší problém a prosím o jasné vysvětlení. Pracuji v bezpečnostních složkách a po určitě době, po několika let, zhruba po 5 letech je po nás vyžadována preventivní vyšetření RTG plic, můj lékař tvrdí, že pokud není závažný důvod, tak preventivní RTG plic je nesmysl a spíše může ublížit, navíc se prý od toho upouští, ale závodní lékař je asi jiného nározu a trvá na RTG. Můžete mi prosím jasně odpovědět a vysvětlit jak to opravdu je na lidské tělo, zda se opakované RTG plic po několika letech sčítají, nebo se postupem času radiace s těla nějakým způsobem vyloučí, jde mi o to, zda se RTG během života sčítá?...předem děkuji za Vaši odpověd, prosím o jasnou informaci, děkuji....
(Vložil(a): David)
Dobrý den, váš dotaz je nepřesný a tudíž na něj není jasné vysvětlení.
Mohu jen předpokládat, že je legislativně stanoveno, dle příslušných rezortních legislativních předpisů, že náplní preventivní prohlídky osob pracujících v bezpečnostních složkách je RTG snímek plic, např. každých 5 let. Mohu vás ale uklidnit: dávka z RTG plic je velmi nízká (cca 10 -20 mikroSv). I přesto, že se dávky během života sčítají, nemůže vám opakované RTG plic ublížit.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 01.04.2012 23:02:32
Dobrý den, byla jsem s 2,5 letým synem na RTG zápěstí - podezření na zlomeninu. Laborant, co obsluhoval RTG mě dost vystrašil, když na mě spustil, co že to jsem za matku, když tak malé dítě vodím na RTG, že i kdyby to bylo zlomené, stejně mu s tím nic neudělají a že je "zoufalé toto rentgenovat". Prosím o informaci, zda a jaké zdravotní riziko po tomto zákroku hrozí. Předem velmi děkuji!
(Vložil(a): Kateřina Baslová)
Chování laboranta bylo velmi nevhodné a neprofesionální. O provedení nebo neprovedení vyšetření vždy rozhoduje lékař, který zvažuje i případná rizika, která jsou v tomto případě opravdu zanedbatelná. O svého syna se nemusíte obávat, rtg pomohl lékaři zjistit skutečná stav a zvolit tak správný postup léčby. O chování onoho laboranta byste měla informovat vedoucího rtg pracoviště nebo ošetřujícího lékaře.
(Za SÚJB: sujb)
Re: caste rentgenovani 16.03.2012 17:56:31
za jednu hodinu mi urobili priblizne 8krat mamografiu?ake to je nebezpecne?
(Vložil(a): Nikola Bariaková)
Následků se obávat nemusíte.
(Za SÚJB: sujb)
OPG snímek 03.02.2012 20:44:59
Dobrý den,
Zubař mě poslal na panoramatický rentgen kompletního chrupu (OPG). Zajímalo by mě, jakému záření (řádově) jsem byl vystaven. Hledal jsem všude možně, i na tomto fóru, ale údaje se diametrálně liší. Někde se uvádí 10mSv a někde jsem našel 10 uSv (tedy mikroSv). Myslím že mili i mikro začínají na "m" a tak to někteří oboje zkrátí na mSv ale rozdíl je 1000 násobek... Předem děkuji za Vaši ochotu a čas strávený nad mým dotazem.
(Vložil(a): Martin Pecka)
Pokud jste absolvoval tzv. OPG, byla část vašeho těla (čelist) řádově vystavena dávce (lépe byla změřena kerma ve vzduchu) cca 2-5 mGy (miliGy).
Další veličinou, ve které se může vyjadřovat číselná hodnota dávky z vyšetření OPG je tzv. plošná kerma, která se jako optimalizovaná v literatuře udává v rozmezí 0,06- 0,1 Gy.cm2.
Pokud chceme porovnat riziko z ionizujícího záření z různých zdrojů či různých zobrazovacích metod používáme ještě další veličinu - efektivní dávku, která tuto dopadovou dávku na čelist přepočítá jako riziko pro celé tělo a tak může tato číselná hodnota efektivní dávky opravdu být mnohonásobně menší. Tentokrát však použijeme jednotku Sv, hodnoty zpravidla bývají 10 uSv, 10 mikroSv.

Tedy závěrem lze říci, že není dávka jako dávka. Pokud se někde uvádí číselná hodnota 10 je to zřejmě hodnota dávky na ozařovanou část těla (měla by být v mGy= miliGy), pokud je údaj o dávce v uSv=microSv v jedná se zřejmě o efektivní dávku.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 24.01.2012 10:53:21
Dobrý den,
za poslední půlrok jsem absolvovala 1x rtg hrudní páteře (v červenci),3x rtg plic(pro vyloučení zápalu plic), rtg vedlejších nosních dutim, rtg. zubu a dnes rtg krční a th páteře - vícečetné snímky (normální i šikmé snímky). Paní doktorka mě dnes při rtg vyděsila, protože mi řekla, že už jsem dostala velké dávky záření. Také jsem nikdy nedostala stínění na štítnou žlázu. Vím, že se dávky počítají v mSV, můžete mi přibližně říct, kolik mSV jsem tedy za ten půlrok dostala a jestli to představuje zdravotní riziko?

Děkuji
(Vložil(a): Lenka Kabátová)
RTG záření se v těle nekumuluje, tedy není důvod dávky načítat. Průměrné hodnoty dávek při různých vyšetřeních najdete v článku v sekci radiační ochrana/zajímavosti z praxe radiační ochrany.
(Za SÚJB: sujb)
caste rentgenovani 22.01.2012 02:25:49
Dobry den.
22. ledna 2011 jsem musela jit na rengen plic. Planujeme dite (uz rok) a chci se zeptat od ktereho dne muzeme zacit s pripravou detatka. Asi prehanim, ale chci mit jasno. ddkuji tana
(Vložil(a): Tana Milerova)
S "přípravou" dítěte můžete začít podle svého uvážení a zdravotníhom stavu. RTG nemá na početí vliv. Pokud se chcete dozvědět více informací problematice rtg ve vztahu ke graviditě, doporučujem rubriku radiační ochrana/ Zajímavosti z praxe radiační ochrany.
(Za SÚJB: sujb)
Re: caste rentgenovani 31.05.2011 18:45:40
Dobrý den,
ráda bych se prosím zeptala na toto - před 6ti lety jsem onemocněla plicní sarkoidozou a než se vše vyjasnilo absolvovala jsem několikrát CT plic a CT břicha, dále několik desítek rentgenů, protože mi nemoc poškodila i klouby. Před 2mi lety jsem měla na nukleární medicíně SPECT myokardu a letös koncem ledna tzv. Octreoscan při podezření na karcinoid. Nepočítám též CT vyšetření, které bylo před těmi 6ti lety (to bylo též několikrát CT vyšetření slinivky)
Nyní mi lékaří objednali vyšetření PET/CT, protože trpím nevysvětlitelnými průjmy a nevolnostmi. Též budu mít již opakovaně gastroskopii a kolonoskopii. Můžete prosím poradit, jestli už těch vyšetření skutečně¨není příliš. Mám opravdu strach o své zbývající zdraví. Je mi 59 let a vážím jenom 43 kg. Klinický inženýr na nukleární medicíně na můj dotaz řekl, že už to riziko je dost vysoké. Pracuji ve zdravotnictví a každý lékař mi řekně "ále vy toto naděláte s jedním vyšetřením". Bojím se.
Moc děkuji za Vaši odpověď. Na PET/CT mám jít 11.6.2011
Krásný den přeje Věra Polanecká
(Vložil(a): Věra Polanecká)
Vážená paní/pane, o problematice používání zdrojů ionizujícího záření jsme zpracovali článek, který najdete v rubrice radiační ochrana. Nelze než znovu zopakovat, že o indikaci vyšetření rozhoduje lékař na základě diagnozy. Při lékařském využívání ionizujícího záření nejsou žádná omezení, protože by, jak jsme již také napsali, mohlo dojít k situaci, kdy by vyšetření bylo nutné, ale neproveditelné kvůli "vyčerpání" povolené dávky. Podle toho, co jste napsal jsou zdravotní problémy velmi vážné a proto je vhodné vyšetření absolvovat.
(Za SÚJB: sujb)
Re: radice z japonska 13.04.2011 22:17:27
Dobrý den, plánujeme z manželem druhé dítě a to v nejbližších 2.měsících (mluvím o tzv.embryotransféru=tudíž umělém oplodnění!). Jenže můj gynekolog mě neustále tohle plánované těhotenství vymlouvá, protože je přesvědčen o tom, že díky radiaci z Japonska, by to mohlo ohrozit plod!!!! Zastává ten názor, že bych s těhotenstvím měla minimálně rok počkat a pak s tím začít s klidným svědomím. Tvrdí mi, že i když odborníci lidi uklidňují s tím, že je vše pod kontrolou a radiace v žádném případě nemůže lidské zdraví ohrozit, že opak je pravdou a nejvíce právě vyvíjející se plod! Mého gynekologa si velmi vážím a je to opravdu moudrý člověk, ale přeci jenom si říkám, že je odborník na jinou kategorii než na radioaktivní záření?!
Takže bych Vás chtěla moc poprosit o jasnou odpověď, ohledně mých obav radiace z Japonska při brzkém plánování těhotenství, tady v ČR?
Předem děkuji za odpověď Michaela E.
(Vložil(a): Michaela E.)
Vážená paní, o aktuální radiační situaci v ČR v souvislosti s událostí v japonské jaderné elektrárně Fukushima informuje SÚJB podrobně na úvodní straně webových stránek. Můžeme tedy zopakovat, že žádný "radioaktivní mrak" ohrožující občany ČR neexistuje. V ČR jsou průběžně měřeny hodnoty výskytu radiaoktivních prvků a výsledky jsou pravidelně publikovány na stránkách SÚJB a SÚRO.


(Za SÚJB: sujb)
Re: caste rentgenovani 13.04.2011 17:18:30
Dobrý den,kolik mSv tělo dostane při RTG krční a bederní páteře.Podstoupila jsem obojí.Mám nyní velké obavy z následných zdravotních komplikací z ozáření.Velice děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Martina)
Typické hodnoty dávkového příkonu najdete v tabulce v článku rubriky Radiační ochrana / Zajímavosti z praxe radiační ochrany - Používání rentgenů - lékařské ozáření
(Za SÚJB: sujb)
Re: caste rentgenovani 10.04.2011 16:34:02
Dobrý den, absolvovala jsem 6 RTG snímků bederní páteře za sebou.Nyní mám obavy, že je tato dávka velmi vysoká.Hrozí mi nebezpečí?Děkuji.
(Vložil(a): Ivana)
Pro lékařské ozáření není stanoven žádný limit, není tedy stanovena žádná hodnota jednotlivé ani součtové dávky, která nesmí být překročena. Při diagnostické radiologii jsou dávky řádově v jednotkách mSv, tato dávka nemůže způsobit klinické projevy poškození ionizujícím zářením. Více se dočtete v rubrice radiační ochrana.
(Za SÚJB: sujb)
Re: caste rentgenovani 28.03.2011 21:42:11
Dobrý den. Chci se zeptat, jestli riziko z rentgen. vyšetření záleží na počtu vyšetření (bez ohledu na výši dávky) nebo na výšce dávky, která může být i z 1 vyšetření značná? Př. Měl jsem asi 8 rtg plic, tzn. 8x jsem byl osvícen rtg přístrojem. Prý je ale celková dávka ještě nižší než při 1 vyšetření např. páteře. Není ale rozložení menších dávek do delšího času a více vyšetření škodlivější než obdržet sice větší dávku, ale pouze při jednom vyšetření? Děkuju za odpvoěď, pořád se tím trápím a přemýšlím o rizicích...
(Vložil(a): P. Kráčmela)
U lékařského ozáření záleží především na dávce. Správně však píšete, že z 8 rtg plic může být dávka nižší než při 1 vyšetření páteře, pánve aj.

Rozložení dávek se může uplatnit a (to pozitivně) např. v radioterapii, v případě diagnostického rentgenového vyšetření je vždy důležité, aby snímek byl zdůvodněn a lékař získal informaci, kterou potřebuje k určení diagnózy a následné léčbě, není a nemůže být vázán žádnými limity dávek, proto v lékařském ozáření žádné limity neplatí.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
více rentgenů 05.03.2011 21:06:57
Dobrý den. Je me 19 let a nedávno jsem absolvoval několik rentgenů plic v rychlém sledu (9 snímků během pár měsíců), rok předtím rentgen C a LS páteře. Všichni mě ujišťují, že dávka z tohoto vyšetření je nejnižší ze všech, a že kdybych šel např. na jeden rentgen hrudní páteře, tak plíce obdrží daleko větší dávku než ze 7 dálkových rentgenu plic (PA). Opravdu se to tak dá chápat? Že 1 vyšetření s větší dávkou má daleko vyšší účinky než někoolik vyšetření nižší dávkou? Já jsmem totiž četl, že dávka závisí na délce vyšetření a selským rozumem...kdybych měl 7 rentgenů plic, tak jsem dejme tomu byl před rtg přístrojem celkem 7 vteřin (např. 1 vteřina na 1 snímek), ale při 1 rentgen třeba té páteře to je pouze 1 vteřina před přístrojem, takže to je trochu podivné. Ale také přiznávám, že se snažím pochopit něco, čemu moc nerozumím a četl jsem teď plno různých článků o škodlivostí rtg, že jsem z toho celkem nervózní, tak se na vás obracím jako na odborníky. Předem děkuju za odpověď.
(Vložil(a): Jiří Lorenz)
Předpokládáme, že všechna vyšetření byla potřebná, byla indikována a tedy přínos vždy převýší riziko z dávky, kterou jste obdržel. U všech skiagrafických vyšetření (snímek plic, páteře) je čas expozice potřebný pro vyhotovení snímku velmi krátký.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 17.02.2011 21:30:28
Dobrý den,absolvovala jsem RTG páteře,celkem 5 snímků.Může tato dávka ohrozit mé zdraví?Děkuji.
(Vložil(a): Radka Novakova)
Vaše zdraví není ohroženo. Více se dočtete v rubrice radiační ochrana.
(Za SÚJB: sujb)
Re: caste rentgenovani 31.01.2011 16:16:55
Dobrý den. Něco stále nechápu. Takže i obdržením efektívní roční dávky ionizujícího záření 3 mSv z přírodního pozadí se zvyšuje teoretické riziko k nějakému pozdějšímu onemocnění? Lze to tak interpretovat? Nebo je velký rozdíl mezi účinky lékařských rentgenů a např. záření kosmického? Jinými slovy: případné účinky efektivní dávky 0,1 mSv obdržené člověk během jednoho roku z kosmického záření se rovnají 0,1 mSv např. při běžném rentgenovém vyšetření hrudníku?

Děkuju za odpověď
(Vložil(a): Bruno Labadoa)
Srovnání případného rizika z ozáření z různých zdrojů chápete dobře.

Pro podrobnější odbornou diskuzi by bylo vhodné zvolit jinou formu než je internetové fórum SÚJB.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
irigoskopie 21.01.2011 15:17:22
Dobrý den,

rád bych se vás zeptal na rizika při irigoskopii. Pod rengenem jsem ležel cca 20 minut a dočetl jsem se že tento zákrok obsahuje jedno z největších záření. Mohli by jste mi prosím sdělit přibližnou hodnutu mSv ktreou jsem za těch 20 minut do těla dostal a hlavně jestli je takto vysoká hodnota záření obdrženého v krátkém časovém okamžiku více nebezpečná pro vznik případného onkologického onemocnění v budoucnu, než kdybych ji absorboval postupně v průběhu roku. Děkuji moc za odpověď a přeji pěkný den.
J. Dukát
(Vložil(a): Jiří Dukát)
Pro stanovení odhadu dávky z vyšetření je nutné znát přesné parametry vyšetření, které by vám mělo sdělit pracoviště, na kterém jste výkon absolvoval.
Podle dostupných údajů o efektivní dávce z těchto vyšetření v ČR a zemích EU (studie DOSEDATAMED) se dávka pohybuje (právě podle použitého zařízení, expozičních parametrů, v závislosti na délce výkonu) v rozmezí 1,5 - 7,2 mSv. Přídatné celoživotní riziko (charakterizované jako pravděpodobnost, že ve skupině vyšetřovaných pacientů dojde k indukci letálního nádoru) z vyšetření je nízké, pravděpodobnost vzniku nádorového onemocnění roste lineárně s rostoucí dávkou, není závislá na rozložení dávky v čase.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 03.07.2010 15:48:38
Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat na rentgenové vyšetření prsu. Jako malá, v pubertálním věku, mne lékař vysvětlil, že mám disposici k tvoření uzlin v prsních žlázách a že bych měla provádět častější kontroly a být opatrná. Asi ve věku 28 let jsem si nechala udělat radiologické vyšetření prsu, bohužel až po absolvování jsem se na internetu dočetla, že vy se mělo vykonávat nejdříve ve 40 letch. Slyšela jsem,že je nebezpečné a že by mohlo eventuelně přispět k budoucím změnám prsních žláz.
Chtěla bych se vás zeptat, jaké je risiko.

Je pravda(ale to jsem opravdu zaslechla od jedné známé), že i počítač produkuje určitý typ záření, nebezpečný pro člověka?
Děkuji,
s pozdravem,
Veronika
(Vložil(a): Veronika Procházková)
Radiologické vyšetření kteréhokoliv orgánu je prováděno pro potřeby zjištění zdravotního stavu pacienta, to platí i pro vyšetření prsů. Indikující lékař bere vždy v úvahu zdravotní stav pacienta a možná rizika. Po 40 roce se doporučuje provádět preventivní vyšetření kvůli včasnému zjištění patologických změn.
O využívání rtg si můžete přečíst více v článku v části radiační ochrany.
Pokud se jedná o počítač, je to přístroj využívající elektrickou energii a jeho "vyzařování" není ionizačním zářením ve smyslu radiační ochrany.
(Za SÚJB: sujb)
Re: Opakovane vysetreni CT 07.04.2010 18:31:01
Dobrý den,byl jsem opakovaně na CT břica po půl roce,jak vysoká je pravděpodobnost,že toto vyšetření bude mít na mé zdraví negativní vliv.Děkuji -Hezký den.
(Vložil(a): miroslav coufal)
Odpověď je stejná, jako na váš první dotaz.
(Za SÚJB: sujb)
Re: Opakovane vysetreni CT 07.04.2010 18:30:04
Dobrý den,byl jsem opakovaně na CT břica po půl roce,jak vysoká je pravděpodobnost,že toto vyšetření bude mít na mé zdraví negativní vliv.Děkuji -Hezký den.
(Vložil(a): miroslav coufal)
K této problematice zveřejnil SÚJB shrnutí základních informací v článku: Používání rentgenů - lékařské ozáření.
(Za SÚJB: sujb)
angiografie u ročního dítěte 31.03.2010 12:57:14
Dobrý den,

nejprve velice děkuji za odpověď, i když jsem z ní trochu zmatená.

Když pominu fakt, že ad 1. hemangiomy odstraněny nebyly a ani neměly být, šlo jen o vyšetření, dále fakt, že ad 3. se mi ortoped omlouval, že rtg kyčlí bylo provedeno zbytečně...

Což jste samozřejmě nemohli vědět, ale o odůvodněnosti už by se asi dalo diskutovat...

Nedostala jsem odpověď na dotaz č. 2:

Co znamená výrok, že dětský organismus je k rtg záření až třikrát vnímavější?

(jak jsem si přečetla na vašich stránkách) Jak lépe se s rtg zářením vyrovná dospělý a jak více to zatíží dětský organismus?

Dále mám ještě nejasnost v odhadu dávky při angiografii. V úvodu této stránky, je tabulka, kterou vložil jiný tazatel, ale kterou jste ve svých odpovědích označili jako "možno považovat za korektní". Píše se tam, že při angiografii je dávka 3 - 9 mSv. Jaký je, prosím, Váš odhad u angiografie ročního dítěte? Jaké dávce tedy podle Vašeho odborného odhadu mohla být vystavena? Vyšetření bylo provedeno před pěti lety, nevím jestli se s nemocnicí ještě něco domluvím... Hemangiomy má na hrudníčku a hlavičce. A když je dětský organismus cca třikrát vnímavější, mám tu odhadovanou dávku násobit třikrát?

děkuji
Mgr. Fišerová


(Vložil(a): Klára Fišerová)
Řada vyšetření s použitím i. z. je provedena, aby se diagnostikoval nějaký problém a když jsou provedena může se stát, že se zjistí, že byla provedena "zbytečně". Proto např. se např. ortoped se omlouval, že rtg kyčlí bylo provedeno zbytečně. Ale neprovedení snímku by diagnostikovaný problém nikdy neodhalilo (negativně i pozitivně).
Odpověď na dotaz č. 2: Co znamená výrok, že dětský organismus je k rtg záření až třikrát vnímavější? Dětský organismus je vnímavější k i.z. to je fakt, skutečně nevíme, jak tento fakt chcete více vysvětlit. Nelze však zjednodušeně říci, že dávku dospělého vynásobíme 3x. S nejasností odhadu dávky při angiografii se musíte obrátit na pracoviště, které výkon provedlo. SÚJB nemá žádná data, která by mohl k odhadu použít.
Vyšetření "angiografická" mohou znamenat zátěž, kdy se jedná o velké rozpětí dávek, zaleží vždy na konkrétním vyšetření u konkrétního pacienta.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
dotaz na angiografii u ročního dítěte 29.03.2010 08:48:09
Přeji krásné pondělí,

v pátek jsem psala na Váš web dotaz ohledně angiografie mé dcerky. Nejprve se objevila odpověď, že si mám podat oficiální žádost se jménem a adresou, a když jsem tak učinila, znovu jsem přeposlala dotaz i se jménem a e-mailem, nic se nestalo. Jelikož reakce na první mail byla velice rychlá, obávám se, jestli jsem něco neudělala špatně. Omlouvám se za případné nepříjemnosti a ještě jednou děkuji za odpověď na můj předchozí dotaz ohledně angiografie.

Děkuji
Mgr. Klára Fišerová
(Vložil(a): Klára Fišerová)
Vážená paní. Odpověď na dotaz jste nemohla dostat přímo, protože jste nezadala svůj mail. Naprosto chápeme vaši starost matky o malé dítě. Proto jsme vám dopručili napsat žádost písemně v souladu se zákonem. Váš popis situace je velmi osobní a jeho celé zveřejnění by patrně nebylo ku prospěchu vás ani veřejnosti.
Prosíme pochopte, že i my máme nějaká omezení. Mimo jiné také další povinnosti. Proto je hned v úvodu konference upozornění, že potřebujeme čas na zpracování odpovědi.

(Za SÚJB: sujb)
Angiografie u ročního dítěte 26.03.2010 10:59:34
Dobrý den, omlouvám se, ale jsem většinou opatrná při uvádění jména a e-mailové adresy na internetu. Jestli je to nutné, zadávám svůj dotaz znovu i s údaji. Nechtěla jsem se nikoho dotknout, nebo porušit nějaké pravidlo. Děkuji velice za odpověď na můj poslední níže uvedený dotaz. Klára

Dobrý den, mám ještě jednu velikou prosbu o odpověď na mou otázku. Dcerka se narodila ve 34. tt, bez vážnějších problémů. (Pupeční kýla, hemangiomatoza, hypertrofie) Z důvodu hemangiomatozy nám byla doporučena angiografie. Měla po těle pět hemangiomů max. velikosti 5cm. Nikdo mi neřekl, že půjde o rtg záření. Já se hlavně bála komplikací trombóz a krvácení. CT hlavičky jsme po konzultaci s radiology odmítli, bylo nám řečeno, že vystavit vyvíjející se mozek takové dávce záření není optimální. Podle UTZ jsme věděli, že hemangiomy nemá jinde než na kůži. Moje dotazy, na které moc prosím odpověď:
1. Je dávka při angiografii pro roční dítě nebezpečná? Jak vysoké záření mohla obdržet? Byla na sále něco přes dvě hodiny, zákrok byl proveden v brněnské fakultní nemocnici.

2. Je u malého dítěte CT vyšetření nebezpečné? Co je myšleno "větší zátěží pro dětský organismus", resp. že dětský organismus je k rtg záření vnímavější ? Jak lépe se s rtg zářením vyrovná dospělý a jak více to zatíží dětský organismus?

3. Dcerka absolvovala bohužel i 1 rtg kyčlí ve 4 měsících (korigovaný věk byl ale z důvodu předčasného narození pouhých 2,5 měsíců, na což jsem ortopeda upozorňovala, ale uvědomil si to až po rtg, kdy nebyla a ani nemohla být ještě vyvinuta jádra kyčelních kloubů.) Může mít takový rtg vliv na vývoj pohlavních orgánů, resp. kvalitu vajíček takto rentgenované dívenky? Primář v nemocnici, kam jsem chodila na přednášky mi sdělil, že zanedbatelné to riziko podle něj není...

Děkuji moc za odpovědi, máte pěkně zpracované stránky, člověk se alespoň dozví jasné informace.

Hezký den. Klára

PS: V nemocnici mě lékaři ohledně CT uklidňovali, že se to provádí i u novorozeňat naprosto běžně, tzv. "jak na běžícím pásu". Myslíte si, že ze stran lékařů je takový přístup správný?

(Vložil(a): Klára Fišerová)
SÚJB nepřísluší zpochyňovat, zda byla provedená rtg vyšetření u vašeho dítěte správně indikována. Všechny informace, které jste ve svém dotaze uvedla však svědčí o tom, že u dcerky bylo nutné vyřešit medicínský problém (hemangiomatozu). Aby byly hemangiomy odstaněny museli lékaři provést vyšetření cév s použitím ionizujícího záření (angiografii). Z pohledu SÚJB se jednalo o zdůvodněné vyšetření, výběr zobrazovací metody je zcela v rukou indikujících a aplikujících odborníků. Naopak, jak též píšete, neprovedení odstranění by bylo pro dcerku nebezpečné (krvácení).

Dávku, kterou dcerka odbržela lze samozřejmě zjistit (pracoviště, které výkon provedlo má povinnost údaje z vyšetření zaznamenávat), ale nemyslíme si, že by ozáření mohlo mít vliv na další vývoj vaší dcery. Co se týká rtg vyšetření dětských kyčlí, je běžně pro skríning používán ULZ, pouze v indikovaných případěch (to byl pro nezralost ?jadérek? i váš případ) je nutné použít rtg. Ani v případě tohoto vyšetření si nemyslíme, že snímek kyčlí by měl vliv na vývoj pohlavních orgánů.

Více nemůžeme za SÚJB k vašemu dotazu sdělit, pokud budete chtít podrobnější odpovědi ohledně dávky, správnosti indikace provedených rgt výkonů, musíte se obrátit na zdravotnické zařízení, které výkony provedlo.

Na závěr ještě jedna informace: odbornou stránku odpovědi vypracovávají naši inspektoři podle své specializace, kteří ovšem musí zároveň plnit své pracovní povinnosti. Není tedy možné odpovídat online.

(Za SÚJB: sujb)
skiaskopické vyšetření 26.03.2010 07:43:51
Dobrý den, bylo mi doporučeno vyšetření trávicí trubice pomocí rtg záření. Mám pocity tlaku a bolesti krku a potíže s polykáním. Dostanu k vypití naředěnou baryovou kontrastní látku. Chtěla bych se zeptat, jak vysoké ionizující záření se při tomto vyšetření používá a zda není nebezpečné. Četla jsem, že riziko vzniku rakoviny po rtg je v ČR do 2% - je to pravda? Mám se tohoto vyšetření obávat? Děkuji za odpověď. Klára
(Vložil(a): Klára)
Vzhledem k vámi popisovaným problémům s polykáním je zcela jistě kontrastní skiaskopické vyšetření trávicího traktu ve vašem případě správně indikováno.

Je tedy z hlediska radiační ochrany zdůvodněno. Radiační ochrana sice vychází z předpokladu (a to s vysokou mírou opatrnosti a jistou rezervou), že jakákoli dávka záření, která působí na člověka je spojená s potenciálním zdravotním rizikem, avšak dodnes neexistují přímé důkazy o tom, že by i malé dávky mohly vyvolat vznik určitého poškození.

Údaj o 2 procentním riziku vzniku rakoviny po rtg v ČR nemůžeme potvrdit, lze však říci, že dávka, kterou obdržíte při výkonu není nebezpečná, resp. představuje velmi nízké riziko.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 25.03.2010 22:46:37
Dobrý den,
děkuji za reakci na mé dotazy. Bohužel, odpověď byla jen částečná a nejsem z ní příliš moudrá. Např. stále nerozumím tomu, když se uvádí, že urografie znamená zátěž např. 2,5 mSv - to znamená zátěž za celé vyšetření nebo za jeden snímek? A mohli by jste mi říci alespoň přibližně (dle průměrných hodnot) hodnotu zátěže, kterou jsem obdržela z těchto vyšetření: rtg zubů (3 snímky), rtg plic (1 snímek), rtg bederní páteře (3 snímky), vylučovací urografie (5 snímků). Tato vyšetření jsem absolvovala během jednoho roku, může to nějak ohrozit mé zdraví? Také jsem se dočetla, že je velký rozdíl v tom, zda se snímky provádějí vleže nebo vestoje. V leže to prý znamená mnohem větší zátěž. Je to pravda? Mě byly všechny snímky páteře a při urografii prováděny vleže.
Děkuji za odpovědi.
Kamila

(Vložil(a): Kamila)
1. rentgenové záření se v těle nekumuluje. 2. Pro lékařské ozáření není stanoven žádný limit, není tedy stanovena žádná hodnota jednotlivé ani součtové dávky, která nesmí být překročena. Při diagnostické radiologii jsou dávky řádově v jednotkách mSv, tato dávka nemůže způsobit klinické projevy poškození ionizujícím zářením. 3. O způsobu provedení vyšetření rozhoduje lékař.
(Za SÚJB: sujb)
C ramena 13.03.2010 18:16:50
Dobrý den,
zajímalo by mne, zdali plynou nějaká rizika z použití c-ramene pro zravotnický personál v bezprostřední blízkosti (chirurg - ortoped, traumatolog) při použití ochranných pomůcek jako je zástěra a krční límec. Pokud používají toto zařízení prakticky denně.
Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Na každém pracovišti se zdroji ionizujícího záření, tedy i ve vaší fakultní nemocnici, musí být zajištěn soustavný dohled nad radiační ochranou (RO) podle § 18 atomového zákona. K zajištění soustavného dohledu je ustanovena dohlížející osoba, která pro provozovatele zabezpečuje činnosti v oblasti RO (§ 27 odst. 6 vyhlášky č. 307/2002 Sb.). Tato osoba mimo jiné informuje pracovníky o práci se zdroji, vzdělává radiační pracovníky, ověřuje jejich způsobilost , atd. Tedy jako zaměstnanec musíte být řádně proškolen a seznámen také s riziky.
(Za SÚJB: sujb)
Opakovane vysetreni CT 24.01.2010 19:30:48
Muj 81 lety tchan se podrobil v prosinci 2009 CT plic. Minuly tyden absolvoval CT mozku. V soucasnosti mu bylo doporuceno opakovani CT mozku po 2 tydnech. Tchan po CT mozku uvadi napadne zhorseni pameti a opakovane CT z tohoto duvodu odmita. Otazka: Je mozne ze opakovane CT ma negativni vliv na mozek? Jak casto je mozne CT opakovat?
(Vložil(a): Antonin Kazda)
CT vyšetření je diagnostická metoda, která nemá vliv na funkci vyšetřovaného orgánu.

Vyšetření s použitím zobrazovacích metod, které využívají zdrojů ionizujícího záření indikuje lékař. Je zcela v kompetenci indikujícího lékaře vyšetření indikovat i opakovaně, není stanoven žádný "bezpečný" odstup mezi výkony. Pokud je diagnostická informace pro lékaře potřebná, přínosná je to z pohledu SÚJB (legislativní požadavky stanoví tzv. Atomový zákon a vyhláška č. 307/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) zcela v pořádku, vyšetření je zdůvodněno.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 13.01.2010 12:19:59
Dobry den, od zari jsem podstoupil tato rtg. vysetreni:1xRTG hrudni a krcni pater, 4xrtg plic, 1xCT hrudniku. Nyni me posilaji na CT krku s pouzitim kontrastni latky. JAke to muze mit vliv na me zdravi? Podle lekaru je to silna radiacni zatez, zatez na ledviny atd., JAky je prosim VAs nazor?
(Vložil(a): Martin)
Z pohledu SÚJB mohu jen konstatovat, že u každého indikovaného vyšetření přínos převáží riziko a odkázat na již zodpovězené dotazy k tomuto tématu.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 12.01.2010 10:32:42
Dobrý den,měla bych také jednu otázku,která se týká RTG záření v těhotenství.V 16.týdnu těhotenství jsem byla navštívit svoje bývalé kolegyně na urologickém sále a stála jsem s nimi na předsálí.Jenže jsem si v tu dobu neuvědomila,že na sále probíhá výkon,u kterého se občas použije rentgen.Ten výkon sice už pomalu končil,netrval určitě více jak deset minut.Ale nevím kolikrát byl za tu dobu použit.Používalo se pojízdné C-rameno.Mám nyní hrozný strach,že mohla do vedlejší místnosti,kde jsem stála proniknout nějaká dávka záření.Jak silná by musela být,aby ohrozila plod a jaké vady by mohla způsobit? Projevilo by se to nějak na ultrazvuku,který mi gynekoložka dělala ve 20.týdnu? Protože ten byl v pořádku.Nyní jsem v týdnu 24.Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Jana Princová)
Vaše přítomnost v předsálí nemohla nijak ohrozit pro plod.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 14.11.2009 14:46:16
Dobrý den,děkuji za Vaši odpověd,ale moc to nechápu.Psal jsem Vám,že jsem održel 2 ct břicha během roku a 2 rtg plic.Napsala jste,že jsem obdržel cca 2,4msv.V úvodu této stánky je tabulka,která říká,že ct břicha 3-8msv,jaká je tedy skutečnost.I kdybych obdržel dejme tomu během roku 16msv může to ohrozit mé zdraví.Četl jsem studii,že každoroční ct může vyvolat rakovinu,jaký je Váš názor jako odborníka.
(Vložil(a): mira)
Přesnou dávku, kterou jste obdržel nelze bez znalosti parametrů CT vyšetření stanovit. Obdržená dávka záleží i na počtu, šíři skenů, tedy na oblasti, která byla vyšetřována. Dávka z vyšetření břicha tedy může být v rozpětí několika jednotek mSv, záleži také na tom jaká část břicha. Můj odhad byl pouze orientační, stejně tak je orientační uvedená tabulka, kterou zmiňujete a kterou vložil jiný tazatel. Nemyslím si však, že by dávka z vámi absolvovaných vyšetření, i když bychom připustili, že byla 20 mSv, ohrozila vaše zdraví. Neznám též studii a jejího autora, na kterou se odvoláváte, takže hypotézu, že každoroční CT může vyvolat rakovinu nemohu potvrdit. Pokud byste chtěl znát přesný odhad vaší dávky, směřujte dotaz na radiologického fyzika na pracovišti, které vám výkon provádělo.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Re: caste rentgenovani 16.11.2010 12:25:08
Dobry den ..,
pokud vím.... CT břicha je nutno dělat s kontrastní látkou, aby bylo něco vidět.
Pak následují 3 skeny.Nativ , žilní atepenný. Taky se dělá břicho vždy s pánví .. takže 1 sken BŘICHA , NEBO PÁNVE 8 mSV .
Počítejme- 2x8x3=48 mSV
(Vložil(a): vladimir kramar)
Děkujeme za váš zájem. Pro svůj výpočet neuvádíte, z jakých zdrojů vycházíte při stanovení hodnot. Nicméně hodnoty efektivní dávky do 100 mSv jsou považovány z hlediska rizika za nízké riziko (viz náš článek v rubrice radiační ochrany).
(Za SÚJB: sujb)
Re: caste rentgenovani 11.11.2009 07:42:58
Dobry den,rada bych Vam podekovala za zodpovezeni meho predchoziho dotazu a poprosila o jeste jednu odpoved. Muj lekar mi doporucuje namisto v predchozim dotaze zminovaneho rtg vysetreni plic rovnou CT-docetla jsem se ale ze CT plic je od 5-10 mSv a predstavuje az 400 beznych snimku plic. Vzhledem k jiz vyse uvedenym vysetrenim-v predchozim dotazu- Vas prosim o nazor jestli je tato zatez opravdu tak velka. Bylo mi receno ze jsou pacienti podstupujici podobne davky pri ct vysetrenich i nekolikrat za sebou a nic je neohrozuje.ekuji a preji hezky den
(Vložil(a): marcela vyčitalova)
Pokud vám lékař indikoval CT vyšetření plic, měl k tomu určitě svůj důvod. Je-li vyšetření zdůvodněno, je to z hlediska legislativních požadavků na ochranu pacientů v pořádku.

Výpovědní informace snímku provedeného pomocí CT je u některých onemocnění v dnešní době již nezastupitelná. CT sice pro pacienta znamená vyšší radiační zátěž, to vám opravdu mohu potvrdit, i když rozhodně ne tak vysokou, jakou uvádíte. Musíte mít na mysli především přínos vyšetření; zřejmě máte nějaké potíže, které by snímek mohl vyřešit. Tento přínos určitě převáží radiační riziko. Je však správné, že svoje lékařské ozáření sledujete, určitě není správné podstupovat ozáření zbytečně a opakovaně. To z této pozice -nezúčastněného- nemohu správně posoudit. Doporučuji vám, dotazy o správné volbě vyšetřovací metody lékařského ozáření směřovat na odborníky, kteří vám výkon indikovali a kteří vám CT vyšetření budou provádět. Jako pacient máte též právo být o rizicích vyšetření s použitím ionizujícího záření informována.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 06.11.2009 12:10:54
Dobrý den,
i já mám podobný dotaz. Je mi 28 let a za svůj život jsem již byla mnohokrát rentgenována. V dětství s kyčlemi (mnohokrát, ale přesné číslo nevím), v dospívání několikrát rtg zubů (cca 3x). Za poslední rok jsem absolvovala 2x rtg zubů (celkem 3 snímky), 1 rtg bederní páteře (3 snímky), 1 urografii (2 nativní snímky, 3 s kontrastní látkou). Nyní mě chtějí poslat opět na rtg celé páteře, ale bojím se toho a chci se tomu vyhnout. Jak velká je to zátěž pro mé tělo? Jak velkou dávku jsem dostala při uvedených rtg za poslední rok? S jakými odstupy by měla být rtg vyšetření prováděna? A k tabulce uvedené v prvním příspěvku - jak se počítají dávky mSv u jednotlivých vyšetření? Když je u urografie uvedena hodnota 2,1 mSv, znamená to, že se počítá se všemi snímky provedenými při vyšetření, nebo je dávka 2,1 mSv na každý snímek? Stejně tak hodnota uvedená u páteře 1,8 - na kolik snímků se vztahuje? Děkuji za odpovědi.
(Vložil(a): Kamila)
Dávky z vyšetření se počítají výpočetním programem (např. NRPB ? 250 pro CT vyšetření). Pro výpočet ekvivalentní dávky v jednotlivých orgánech a i dávky efektivní je vždy nutné znát přesné expoziční parametry, počet provedených snímků, v případě CT počet skenů, CTDI, případně tzv. DLP. U vyšetření v nukleární medicíně množství a typ aplikovaného radiofarmaka. Bez znalostí těchto parametrů nelze tedy přesně určit absorbovanou dávku, kterou jste během života obdržela.
Zhodnocení rizika provádí SÚJB (podle získaných hodnot parametrů) pouze na základě písemné žádosti v případě těhotných pacientek. Neexistuje žádný předepsaný odstup mezi lékařskými ozářeními. Pokud je vyšetření správně indikováno a je tedy pro zdraví pacienta potřebné, mělo by být provedeno.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 26.10.2009 08:40:35
Dobry den,rada bych Vas pozadala o nazor. Behem poslednich 2 let jsem absolvovala CT mozku, 2xCT dutin, CT plic, enteroklyzu, rtg hrudni patere, nekolik rtg zubu, 4x rtg plic , 2xrtg bederni patere, nartu kolen, holeni a nartu-kvuli zjistovani pricin bolesti. Kdyz jsem se ptala bylo mi receno ze se sice davky behem zivota cloveka kumuluji a ja mam "vybrano"na 15 let dopredu,ale mam byt v klidu-ze jsem tato vysetreni potrebovala.Vy ve Vasich odpovedich pisete ze se davky naopak nehromadi. Ja mam ted jit na kontrolni rtg plic,kolene a na mamograf a bojim se abych neprekrocila nejakou hranici. Dekuji a preji hezky den
(Vložil(a): marcela vycitalova)
Jak jste si přečetla v předchozích odpovědích pro lékařské ozáření není stanovena žádná dávka, která nesmí být překročena. Není tedy stanoven žádný limit, avšak jsou stanoveny tzv. diagnostické referenční úrovně pro jednotlivá vyšetření, které pro pacienta zaručí jen "optimální" ozáření. Nepřekročení DRÚ garantuje, že je pacient ozářen dávkou nejnižší možnou při zachování požadované diagnostické informace. Rtg záření se v těle nekumuluje, není stanoven žádný doporučený odstup mezi jednotlivými výkony. Cílem snímkování je vyřešení zdravotního problému, tak tomu bylo i ve vašem případě. I další snímky, které popisujete (rtg plic, mamograf, vyšetření kolene), pokud jsou klinicky indikovány, by měly být provedeny, protože při správné indikaci je přínos vyšší než riziko.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 17.10.2009 18:30:47
Dobrý večer,prosím o Váš názor.Během roku jsem byl 2 krát na Ct břicha a mezitím 2 krát na rentgenu plic.Jak velkou dávku jsem zhruba dostal a ohrozilo to mé zdraví.Děkuji za Váš čas a odpověd.
(Vložil(a): miroslav coufal)
Pro přesný výpočet odhadu dávky z 2 vyšetření CT břicha a 2 snímků snímku plic je potřeba znát konkrétní hodnoty, které byly k provedení výkonu použity. Pokud chcete tato data získat, dotazujte se na pracovišti, které výkon provedlo.

Pro zjednodušení a pro orientační určení vaší dávky uvádíme průměrné hodnoty efektivní dávky z těchto vyšetření z našich dat, která máme k dispozici (2 x 1,2 mSv z CT břicha pro 5 nativních skenů + 2 x 0,02 mSv pro PA snímek na velký formát = 2,04 mSv). Je zřejmé, že větší podíl radiační zátěže činí dávka z CT vyšetření.

Celková efektivní dávka z vašeho vyšetření byla nižší než ta, kterou obdrží každý obyvatel v ČR každoročně z přírodního pozadí. Lékařské ozáření, která jste absolvoval nemůže ohrozit vaše zdraví.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 11.09.2009 11:45:32
Pro velmi časté a rozsáhlé RTG vyšetření, které jsem absolvoval díky několika úrazům a zubním vyšetřením v posledním období cca čtyř let (jen tento rok, cca 20 rtg snímků hlavy, ramene, páteře, pánve
, CT páteře, + několik snímků na zubním RTGjsem se dostal na tyto internetové stránky.
Z uvedených dotazů a odpovědí vyplívá, že neexistuje žádné omezení pro časté RTG snímkování ani možnost pacienta sledovat svoje celkové dávky, které častým RTG dostává. Ačkoliv nějaké hranice, které by neměly být překročeny, zcela jistě existují. Např. pokud by byl pacient snímkován na sobě nezávisle několika lékaři při různých onemocněních, úrazech, na zubním atd. a byl, snímkován tak, že celkové hodnoty překročí nedefinovanou mezní neškodnou dávku, nemá ani možnost si to ani ověřit ani upozornit na to lékaře. Proto se chci zeptat:
1) Jaká je už škodlivá nebo nebezpečná dávka jednorázová.
2) Jaká je už škodlivá nebo nebezpečná dávka za určité časové období např na /den/, /měsíc, /rok apod.
3) zda si myslíte, že je to správné, že neexistuje žádné sledování ani omezení v tomto směru.
Prosím o konkrétní údaje. Informaci, že RTG neškodí, pokud to slouží ke stanovení diagnózy, jsem si mohl přečíst v předchozí konfrenci už mnohokrát a opravdu ji nemůžu uvěřit. Přesto Vaše konference je to nejlepší, co jsem na internetu k dané problematice našel a věřím, že vaše odpověď to ještě vylepší. Děkuji S pozdravem
I. Kubín
(Vložil(a): I. Kubín)
Vyjádřit riziko z lékařského ozáření bez znalosti konkrétních provedených vyšetření v několika větách je velmi obtížné.
K otázkám:
1. Jednorázová dávka, kterou pacienti obdrží při standardních výkonech v rámci rtg diagnostiky není nebezpečná.
2. Znovu je nutné opakovat, že radiologické diagnostické neintervenční výkony představují pro pacienta nízké riziko, a to i v případě, že jsou provedeny opakovaně. Není stanoven žádný limit za den, měsíc, rok, který nesmí být překročen, jsou však stanoveny tzv. diagnostické referenční úrovně (dale jen DRÚ), které představují "optimální" dávku, při které je pacient ozářen dávkou nejnižší možnou při zachování požadované diagnostické informace. SÚJB dbá na to, aby tyto DRÚ nebyly překračovány, a aby pacient nebyl ozařován zbytečně vysokou dávkou záření, ale jen takovou dávkou, která je nezbytně nutná k provedení snímku. Stanovit limitní dávku, která nesmí být překročena nelze. Mohlo by pak dojít k situaci, kdy by lékař neošetřil zlomenou nohu (např. by nemohl uvést do správné polohy vzdálené úlomky zlomené kosti), protože nemůže provést rtg snímek z důvodu, že byla překročena určitá výše dávky. Nebo by nebyla odhalena metastáza primárního nádoru, protože by byl vyčerpán roční limit dávky. V lékařském ozáření není možné stanovovat limity, DRÚ jsou zcela postačující. Indikace k provedení rtg snímku i jeho vlastní provedení je zcela v rukou zdravotnických pracovníků. Pokud byl pacient snímkován několika lékaři, je povinností každého z nich se na předchozí ozáření před provedením výkonu zeptat. Ne vždy lze však předchozí snímek, resp. diagnostickou informaci, použít. Je na lékaři (je to jeho zodpovědnost), zda bude proveden snímek další. Máte pravdu, že v tomto ohledu jsou velké rezervy a předchozí snímky se málo využívají. SÚJB nemá mnoho možností toto zlepšit, ale je i na pacientech, informovat lékaře o předchozím ozáření a zbytečně neobcházet více lékařů se stejným problémem a neupozornit na již provedený snímek a naopak se domáhat provedení dalšího. Ujišťuji vás však, že inspektoři SÚJB dělají při inspekcích vše pro to, aby byla zajištěna radiační ochrana na radiodiagnostických pracovištích (kontrolují správnost nastavených parametrů, dodržování DRÚ, upozorňují na povinnost zdravotníků ptát se na předchozí ozáření, ptají se na příčiny opakování snímků apod.)
3. Sledování počtu všech zdravotních výkonů, včetně rtg výkonů, existuje. Jednotlivé zdravotní pojišťovny a ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky MZ) tyto výkony sledují (pojišťovny), evidují a statisticky hodnotí (ÚZIS). Přehledně jsou pak k dispozici ve Statistických ročenkách vydávaných V ČR každoročně. Existuje dále i povinnost radiodiagnostických oddělení evidovat ozáření každého pacienta, včetně údajů potřebných k výpočtu dávky. Máte pravdu, že kontinuální celoživotní sledování individuálních dávek pacientů z lékařského ozáření není v ČR zavedeno. Máte však právo po provedeném snímku požadovat odhad vaší dávky.(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani a CT 05.09.2009 14:33:59
Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o radu. Mám již za sebou několik RTG a CT. Lékař mne nyní posílá na další CT. Mám již obavu o své zdraví a bojím se dalšího absolvování CT. Jaký má také vliv na organizmus vystavování se častému záření? Absolvovala jsem již: CT hrudníku r.1996, RTG páteř r.2003, CT hrudníku r.2004, RTG plic r.2005, RTG C páteř r.2005, Magnetickou rezonanci C páteř r.2005, CT hrudníku r.2006, RTG C páteř a beder r.2006, RTG C páteř 2008, RTG levá část hrudi 2009, Magnetická rezonance C páteř 2009, vše indikováno lékařem. Děkuji mnohokrát za odpověď. Švehlová
(Vložil(a): Dagmar Švehlová)
Cílem rtg vyšetření bylo a bude stanovení diagnózy a léčení zdravotního problému. Pro lékařské ozáření není stanovena žádná hodnota jednotlivé ani součtové dávky, která nesmí být překročena ani doba odstupu mezi jednotlivými vyšetřeními. Rtg záření se v těle nekumuluje. Při aplikaci rtg lékaři zvažují přínos vyšetření na jeho pravděpodobným rizikem. V případě běžných radiodiagnostických výkonů jsou však dávky nízké, řádově v mSv, není důvod se obávat, že by ozáření mohlo ohrozit vaše zdraví.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: rentgenovani miminek 22.07.2009 14:59:27
Dobrý den, můj syn v 6 týdnech absolvoval 2 rtg snímky plic a nyní v roce po pádu na hlavičku 3 rtg snímky plic. bylo mi sděleno, že dostal dávku 36,7 na metr krychlový, ale nevím jaké jednotky snad mSv? Může to být škodlivé pro jeho zdraví? Není ta dávka nějaká velká?

Děkuji za odpověď.
V. Vymazalová
(Vložil(a): Veronika Vymazalová)
Všechna rtg vyšetření (snímky plic), která váš syn absolvoval byla lékařem indikována a na základě této indikace provedena, aby byl léčen zdravotní problém. Pro lékařské ozáření není stanoven žádný limit, není stanovena žádná hodnota jednotlivé ani součtové dávky, která nesmí být překročena. Inspektoři SÚJB však kontrolují, zda rtg výkony jsou prováděny tzv. optimalizovaně, tj. zda nejsou překračovány legislativně stanovené tzv. diagnostické referenční úrovně (DRÚ). Dodržení DRÚ pak garantuje, že při vyšetření byla použita co nejnižší dávka a zároveň byla získána co nejkvalitnější diagnostická informace (kvalitní rtg snímek). Předpokládám, že tomu tak bylo i u vašeho syna. Vy zmiňujete údaj 36,7 mSv??/m3??. Těžko se vyjadřovat k číslu, o kterém nemáme přesné informace. To co uvádíte, nejvíce odpovídá veličině plošná kerma, což je veličina, ve které mohou být dávky z radiologických výkonů uváděny(jednotka např. mikroGy.cm2, pak pro snímek plic např. hodnota 400.) Další hodnota, ze které lze vycházet při odhadu dávky je dopadová dávka (pro plíce u dětských pacientů je to hodnota např. 200 mikroGy).
Při diagnostické radiologii jsou dávky nízké, a to platí především při snímkování plic. Pokud uvažujeme celkovou efektivní dávku, bude tato dávka mnohem nižší než efektivní dávka, kterou každý z nás každoročně obdrží v České republice z přírodního pozadí.
V případě, který popisujete není důvod se obávat, že vyšetření, která syn absolvoval by mohlo ohrozit jeho zdraví.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 10.07.2009 12:53:41
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou ohledně škodlivosti rtg záření. Od března 09 - červenec 09 jsem absolvovala několik rtg vyšetření. Březen rtg plic (1 snímek), květen (2xrtg zubů s ochranou vestou i límcem), červenec rtg páteře C,Th, LS( 6 snímků). Při každém vyšetření jsem upotorňovala na mé obavy, ale vžy jsem byla ubezpečena, že se nejedná o žádné riziko pro můj organizmus. Z Internetových stránek jsem se dočetla alarmující informace a teď jsem v šoku, zároveň si vyčítám, že jsem tyto informace nehledala dříve.V rodině máme genetickou zátěž rakoviny a ráda bych věděla, zda tímto výkonem jsem se nemohla dostat do zvětšeného rizika? A jak se hodnoty záření vypočítávají, zda z těla mizí nebo se hromadí, zda zleží na faktorech jako je váha těla( vážím 46 kg)? Moc se omlouvám za zmatený dotaz. Děkuji za odpověď. Simona
(Vložil(a): simona navas)
Znovu odpovídáme na váš obdobný dotaz:
Rtg záření se v těle nekumuluje. Cílem rtg vyšetření, která jste absolvovala, bylo stanovení diagnózy a léčení zdravotního problému. Pro lékařské ozáření není stanovena žádná hodnota jednotlivé ani součtové dávky, která nesmí být překročena. V případě běžných radiodiagnostických výkonů jsou však dávky nízké, řádově v mSv, není důvod se obávat, že by ozáření mohlo ohrozit vaše zdraví.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Re: caste rentgenovani 20.02.2011 18:57:54
Dobrý den,před rokem a půl jsem byla na mamografu a nyní na RTG páteře.Chtěla jsem se zeptat,zda je tato zátěž nebezpečná pro organismus.Děkuji.
(Vložil(a): Radka Novakova)
Vaše zdraví není ohroženo, tato "zátěž" není nebezpečná. Více se dočtete v rubrice radiační ochrana.
(Za SÚJB: sujb)
Re: caste rentgenovani 09.07.2009 17:35:12
Dobrý den, během posledního měsíce a půl jsem prodělal 2*rtg plic, 1*rtg páteře(2 snímky), 1*rtg břicha, 2*scientigrafie plic. Mám trochu obavy, zda to nemůže negativně ovlivnit mé zdraví nebo, zda se jedná o dávku rtg záření, které se ještě nemusím obávat? Děkuji za odpověď. Z. Novák
(Vložil(a): Zdeněk Novák)
Pro lékařské ozáření není stanoven žádný limit, není tedy stanovena žádná hodnota jednotlivé ani součtové dávky, která nesmí být překročena. Při diagnostické radiologii jsou dávky řádově v jednotkách mSv, tato dávka nemůže způsobit klinické projevy poškození ionizujícím zářením.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Rentgeny a mobilni vysilac 07.07.2009 08:38:28
DObrý den, mám velké obavy o mé zdraví v případě opakovaného rtg záření. Byla jsem v posledních 3 měsících vyšetřena rtg. metodou. březen rtg plic, květen 2x rtg zubů s ochranou vestou, červenec kompletní rtg zad a žeber (6 snímků).Vždy jsem byla ubezpečena, že dnešní rtg jsou bezpečné a bylo mi to srovnáváno se zátěží sledování televize či letem v letadle. Na internetu jsem se dočetla jiné informace a teď nevím kde bje pravda a mám strach. Moc prosím o názor. Děkuji Simona
(Vložil(a): simona navas)
Všechny radiologické výkony, které jste absolvovala byly lékařem indikovány, tzn. že byly provedeny, aby lékaři mohli léčit vaš zdravotní problémy.

Pro lékařské ozáření není stanoven žádný limit, není tedy stanovena žádná hodnota jednotlivé ani součtové dávky, která nesmí být překročena. Pokud tedy lékař potřeboval provedení snímku k léčbě bylo postupováno správně.

Jednotlivé výkony s použitím zdrojů ionizujícího záření jsou tzv. optimalizované, tj. zda nebyly překročeny diagnostické referenční úrovně (DRÚ). Dodržení DRÚ pak garantuje, že při vyšetření byla použita co nejnižší dávka a zároveň byla získána co nejkvalitnější diagnostická informace (kvalitní rtg snímek). Při diagnostické radiologii jsou dávky řádově v jednotkách mSv, tato dávka nemůže způsobit klinické projevy poškození ionizujícím zářením.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 20.04.2009 17:52:40
Dobrý den,
jsem v pátem týdnu těhotenství. V prvním týdnu těhotenství jsem byla na RTG spodní páteře( rentgenovali mě dvakrát), bohužel jsem netušila že jsem těhotná. Je riziko, že jsem nějak ohrozila dítě. Děkuji za odpověd
(Vložil(a): Simon Škáchová)
Odpověď na váš dotaz je obdobná většině předcházejících.
Důsledky ozáření pro zárodek, resp. plod závisí na dvou faktorech: na stadiu nitroděložního vývoje a na absorbované dávce. Z vašeho dotazu vyplývá, že jste byla na rtg vyšetření v pravděpodobném 1. týdnu těhotenství. Ozáření ionizujícím zářením v této ranné fázi je pro zárodek z hlediska genetického postižení nejméně rizikové. Plod by tedy neměl být ohrožen.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 06.04.2009 09:44:07
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, moje sestra je po úrazu hlavy. Museli jí udělat CT hlavy (podezdření z krvácení do mozku) a je ve 4. měsíci těhotenství. Mohlo to nějak narušit plod? Měla 2 ochrané vrsty přes břicho. Pokud by mohlo dojít k narušení kdy je možné se to dozvědět. Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Marcela Fričová)
Cílem vyšetření je stanovení diagnózy a léčení zdravotního problému. Tak tomu bylo i v případě vaší sestry. Jedinými parametry, které musí být dodržovány je správná indikace a standardní provedení lékařského ozáření, t.j. dodržování tzv. diagnostických referenčních úrovní a použití ochranných prostředků, pokud je to nutné.
Při vyšetření v oblasti hlavy (i když šlo o CT) byla děloha a i v ní uložený zárodek mimo vyšetřovanou oblast a tedy mimo přímý svazek záření, a tak dávka v děloze byla nízká. Proto nemusíte mít obavy, že by provedené lékařské ozáření ohrozilo zdraví zárodku, resp. plodu. I pokud dojde k ozáření v pozdější fázi těhotenství, je plod relativně radiorezistentní ke vzniku malformací.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 26.03.2009 16:54:52
Dobrý den,
můj syn 6 let byl na rtg trávicí soustavy
ohledně kovového cizího tělesa moc prosím o odpověď jestli je možné riziko z radiace
děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Přestože nebyly uvedeny žádné kontaktní ani jiné údaje o žadateli, na otázku odpovíme:
Pro lékařské ozáření není stanoven žádný limit, který nesmí být překročen. SÚJB však kontroluje zda výkony s použitím zdrojů ionizujícího záření byly provedeny tzv. optimalizovaně, tj. zda nebyly překročeny legislativou stanovené diagnostické referenční úrovně (DRÚ). Dodržení DRÚ pak garantuje, že při vyšetření byla použita co nejnižší dávka a zároveň byla získána co nejkvalitnější diagnostická informace (kvalitní rtg snímek). Rtg snímky trávicího traktu, které byly vašemu synovi provedeny, nemohou způsobit žádné projevy poškození ionizujícím zářením, riziko z ?"radiace" je zanedbatelné.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
caste rentgenovani v tehotenstvi 11.03.2009 15:20:41
Dobry den, mam take dotaz ohledne vicenasobneho rentgenu v tehotenstvi.
Odpovedi ostatnim tehulkam jsemsi procetla,ale budu vdecna,pokud budete mit cas na odpoved "na miru". Kamaradka (18 let) zjistila tehotenstvi velmi pozde (selhala ji antiko a navic jeste normalne menstruovala a brisko ji moc nerostlo - tak nevedela,ze je tehotna az do sesteho mesice). Asi v patem mesici tehotenstvi mela podezreni na otres mozku , pozdeji i svysokymi horeckami. Proto ji delali vice rentgenu hlavy,asi 5. :-( A take asi trikrat CT. Jak velka davka zareni to asi byla? A jake je riziko ublizeni na zdravi pro detatko? Mam na mysli i vetsi pravdepodobnost leukemie. Nekde jsem cetla,ze to je zpusobeno prave vicenasobnym rtg v tehotenstvi a detstvi.
Predem moc dekuji za odpoved, kterou bude jeste kamaradka konzultovat samozrejme s gynekolozkou. S pozdravem Zuzana
(Vložil(a): Zuzana Filipova)
Pokud dojde k ozáření v pozdější fázi těhotenství je plod relativně radiorezistentní ke vzniku malformací. Máte však pravdu, že v literatuře je popisován při ozáření dělohy vysokými dávkami v posledním trimestru těhotenství výskyt účinků tzv. stochastických, pravděpodobnostních, tedy nádorových u narozených dětí. Jednalo se však o výskyt nádorů u dětí žen, které přežily bombové útoky v Hirošimě a Nagasaki a které byly ozářeny velmi vysokými dávkami. Takové vysoké dávky jsou v případě diagnostických rtg výkonů nedosažitelné. V případě klasických rtg snímků a CT scanů (a to i několika) v oblasti hlavy je dávka v děloze velmi nízká.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
CT mozku v 9. dnu těhotenství bez ochranné zástěry 06.04.2010 08:52:17
Dobrý den, byla jsem v 9. dnu těhotenství na CT mozku bez ochranné zástěry. Nyní jsem ve 4 týdnu těhotenství. Paní doktorka mě objednala na gennet, jenže tam jdu az za 2 týdny. Psychicky dobu čekání nesu velmi těžce. Prosím Vás o odpověď, zda mohl být plod poškozen. Předem Vám mockrát děkuji za odpověď ať je jakákoliv,čekaní na konzultaci v genetu mě opravdu zmáhá. Velmi mi pomůžete.
(Vložil(a): Blanka Šlosarová)
Při vyšetření hlavy je děloha mimo přímý svazek záření a zárodečná tkáň je tak ozářena jen velmi nízkou dávkou rozptýleného záření. Není tedy důvod se obávat, že by provedenáé rtg vyšetření hlavy mohlo ohrozit vaše miminko.
(Za SÚJB: sujb)
Re: caste rentgenovani 06.03.2009 18:05:53
Dobrý den,
z důvodu bolestí v oblasti žeber jsem během dvou dnů podstoupil: 1. den 2x rentgen bederní páteře, 2. den 1x rentgen žeber a páteře vleže na břiše, 3x rentgen žeber zboku a 3x rentgen plic (vícenásobný rentgen byl prý pořízen pro špatné umístění snímku a špatné nastavení expozice). Dle odpovědí na předchozí dotazy v této konferenci tuším, že při součtu na jeden rok záření nepředstavuje výraznou zátěž. Nevadí však tato zátěž v tak krátkém časovém rozmezí? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Jakub Lukáč)
Pro lékařské ozáření není stanovena žádná hodnota jednotlivé ani součtové dávky, která nesmí být překročena. Lékařské ozáření není limitováno (za den, za měsíc, za rok). Rtg záření se v těle nekumuluje, není a ani nemůže být stanoven žádný doporučený ?odstup? mezi jednotlivými výkony. Cílem rtg vyšetření je stanovení diagnózy a léčení zdravotního problému. Tak tomu bylo i ve vašem případě, rtg snímky byly provedeny z důvodu bolesti v oblasti žeber (snímky cíleně na oblast bederní páteře, žeber, plic). Jedinými parametry, které musí být dodržovány je správná indikace a standardní provedení lékařského ozáření (t.j.dodržování tzv. diagnostických referenčních úrovní).


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
rtg a ct v tehotenstvi 26.01.2009 14:21:38
dobry den,chtela bych vas poprosit o nazor.Dne 4.11.2008 jsem podstoupila rtg hlavy a krcni patere,13.11.2008 potom ct mozku.Tyden nato jsem zjistila ze jsem tehotna,posledni menzes jsem mela 15.10.2008.Muj gynekolog rikal ze by to nemelo byt nic zavazneho,ale poslal me na genetiku a tam mi celkem nic nerekli,jen ze me budou sledovat.Chci se teda zeptat v kolikatem tydnu tehotenstvi jsem tato vysetreni absolvovala a jesli to muze mit nasledky pro mimi,ted jsem ve 13.tydnu a moc si miminko prejeme.Dekuji za odpoved.
(Vložil(a): cerychova marketa)
Důsledky ozáření pro zárodek, resp. plod závisí na dvou faktorech: na stadiu nitroděložního vývoje a na absorbované dávce. Z vašeho popisu vyplývá, že jste byla na rtg vyšetřeních cca ve 3. a poté ve 4. týdnu těhotenství. Ozáření ionizujícím zářením v této ranné fázi je pro zárodek z hlediska genetického postižení nejméně rizikové. Dále je jasné, že při vyšetření hlavy a krku je děloha mimo přímý svazek záření a zárodečná tkáň je tak ozářena jen velmi nízkou dávkou rozptýleného záření. Není tedy důvod se obávat, že by provedená rtg vyšetření hlavy a krku mohla ohrozit vaše miminko.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 09.12.2008 00:24:52
dobry den,

chtela jsem se zeptat na to, zda se behem zivota rentgenove zareni z tela pomalu vytraci nebo natrvalo v tele zustava a scita se. Mela jsem behem zivota diky plicni sarkoidoze nekolik rentgenovych snimku plic cca 8, dale jsem kvuli zubnim aparatum a jinym zasahum mela nekolik snimku zubu cca 8, 1x CT plic a 1x CT hlavy,naposledy jsem mela rentgen strev (delaly se 2 snimky,z meho pohledu to nebylo nutne), chtela bych otehotnet a nevim, zda nemam v tomto pripade pockat tri mesice nez se o to zacnu pokouset?
kolik zareni v celkovem souctu mam?Je to nebezpecne?

dekuji Vam moc za odpoved
(Vložil(a): Alena Kralova)
Nemyslím si, že dávky, které jste jako pacientka z lékařského ozáření dosud obdržela jsou nebezpečné a mohly by ohrozit vaše plánované těhotenství. Snímky byly jistě provedeny za účelem stanovení diagnózy a léčení zdravotního problému, který jste měla. Pro lékařské ozáření není stanovena žádná maximální dávka za rok, rtg záření se v těle nekumuluje, nestanovuje se žádný požadovaný rozestup mezi jednotlivými radiologickými výkony.

Nevidím důvod, abyste oddalovala těhotenství kvůli rentgenování, které jste v minulosti absolvovala.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 28.11.2008 14:02:06
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, jestli se radiace z RTG vyšetření v těle kumuluje? V dospívání mi bylo provedeno 2x RTG střev, 1xslinivky, několikrát zuby, plíce. Nyní mám jít na rtg plic a bojím se, že by pomyslný pohár rtg zátěže mohl třeba přetéci a způsobit zdravotní problém.Mám se něčeho obávat?
Navíc plánuji těhotenství. Za jak dlouho po rtg se můžeme začít snažit?Doporučujete nějaká zvláštní opatření při samotném rtg plic, když plánuji otěhotnět?
Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Rtg záření se v těle nekumuluje a není stanoven žádný doporučený odstup mezi jednotlivými výkony. Cílem rtg vyšetření, která jste absolvovala, bylo stanovení diagnózy a léčení zdravotního problému. Pro lékařské ozáření není stanovena žádná hodnota jednotlivé ani součtové dávky, která nesmí být překročena. V případě běžných radiodiagnostických výkonů jsou však dávky nízké (toto platí i pro vyšetření plic), není důvod se obávat, že by ozáření mohlo ohrozit plánované těhotenství a nejsou nutná žádná opatření při snímkování plic.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 25.11.2008 13:16:20
Dakujem za odpoved. Nakolko sa mi podarilo zistit synove jednotlive obdržane davky ziarenia, avsak v hodnote ?SV, chcela by som sa spytat, ci mi viete aj k tomuto dat odpoved, ci sa jedna o zvysene riziko z radiacie.V roku 2000 obdržal 19?SV, v roku 2001 19?SV, v roku 2003 54 ?SV, v roku 2006 23,9?SV a v roku 2008 26,7 ?SV. Vsade sa pise o hodnotach v mSV, tak si neviem urobit "obraz" s tymito hodnotami. Dakujem za odpoved.
(Vložil(a): zuzana biročáková )
Vámi uváděné hodnoty jsou v jednotkách mikrosievert, tedy v tisícinách milisievert (mSv). Jak již bylo v předcházejících odpovědích uvedeno, efektivní dávku kolem 3 mSv (t.j. 3000 mikrosievert) obdrží každý z nás každoročně z přírodního pozadí, přičemž obdržení dávky několik desítek mSv není pro člověka považováno za nebezpečné. Porovnáním hodnot je zřejmé, že dávky vašeho syna nepředstavují zvýšené riziko.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Re: caste rentgenovani 23.03.2011 19:44:14
Děkuji za sdělení, že rentgen a sivert jsou různé jednotky, proto se chci dozvědět, jakou dávku záření obdrží osoba v místě, kde je 140 mikrosivertů za jednu hodinu.
(Vložil(a): Jiří Smištík)
140 mSv/hod je příkon ekvivalentní dávky. Dávka se vyjadřuje v jednotce Gy, jejíž rozměr je shodný se Sv (J/kg), který je jednotkou ekvivalentní dávky. Zjednodušeně je možné odvodit, že 140 mSv/hod = 140 mGy/hod.
Dávka je je energie záření absorbovaná v hmotnostní jednotce ozařované látky. Dávkový ekvivalent je bodová veličina a je funkcí lineárního přenosu energie L. 1 Gy=1 Sv za předpokladu, že jakostní činitel Q=1, tedy lilneární přenos energie je také =1. Jakostní činitel vyjadřuje rozdílnou biologickou účinnost různých druhů záření.
(Za SÚJB: sujb)
Re: Re: caste rentgenovani 22.03.2011 18:48:34
Jaký je převodní vztah mezi mikrosievert a rentgen?
(Vložil(a): JIří Smištík)
Sievert (Sv) je jednotka ekvivalentní dávky, rentgen (R) je jednotka expozice. Tedy dvě rozdílné veličiny. Pokud jste měl na mysli dřívější jednotku "rem", je převod 1 rem=0,01 Sv.
(Za SÚJB: sujb)
Re: caste rentgenovani 22.11.2008 11:00:16
Dobrí den chtěla by sem se zeptat jestli se neberou na to prasky muj syn byl priblizne na 25rtg prosim odpoveste na e-mail mam strach ze se neco stane dekuji
(Vložil(a): Bohdana)
Pro kvalifikovanou odpověď na váš dotaz je potřeba znát jaký typ rtg vyšetření váš syn absolvoval. Dávky, které pacient obdrží se liší dle metody vyšetření (CT, skiagrafie, skiaskopie, intervenční radiologie apod.), dle vyšetřovaného orgánu (plíce, pánev), dle velikosti vyšetřované oblasti (velikost pole 18x24 cm nebo 35 x35 cm), dle parametrů vyšetření atd. Předpokládám však, že vás syn byl na rtg poslán na základě lékařského doporučení a snímky byly provedeny za účelem vyřešení jeho zdravotního problému. Léky, prášky na rtg záření neexistují.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 15.10.2008 19:25:12
Dobrý den,
jsem po úrazu hlavy s krvácením do mozku.Během dvou měsíců jsem absoluvovala celkem 5 CT vyšetření hlavy.Plánuji rodinu a ráda bych věděla zda absoluvovaná vyšetření mohou negativně ovlivnit těhotenství a jak dlouho po posledním CT vyšetření je plánované těhotenství bezpečné"?
Předem děkuji za rychlou odpověď i Váš čas.P.Černá


(Vložil(a): Anonym)
Provedená CT vyšetření hlavy v žádném případě nemohou negativně ovlivnit plánované těhotenství, není nutné též stanovovat a dodržovat interval mezi vyšetřením a případnou koncepcí, resp. otěhotněním. Až v případě těhotenství je nutno rtg vyšetření (a to především v oblasti malé pánve) pečlivě zvažovat. Ozáření u těhotných žen může být, podle § 60 vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedeno v neodkladných případech nebo z důvodu porodnické indikace.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 13.10.2008 12:30:59
DObrý deň, rada by som sa spytala, ci RTG lebky syna po 2,5 roku od poslednej snimky sa da povazovat za rizikovu v zmysle zvyseneho rizika rakoviny, leukemie alebo rakoviny stitnej zlazy. Syn ma 8 a pol roka, teraz v lete absolvoval rtg lebky (2 snimky), predtym v 04/2006, 1 rtg lebky. Je totiz "urazovy hlavovy typ", takze sme s nim boli na pohotovosti a lekari automaticky posielaju deti na rtg.
Dakujem za odpoved

(Vložil(a): zuzana biročáková )
Dávka, kterou váš syn obdrží při provedení 2 snímků lebky je velice malá (0,2 mGy ; 1 Gy je jednotkou dávky(. Obecně jsou dávky z radiologických výkonů na tak nízké úrovni, že nemůžeme předpokládat, že by mohly vyvolat rakovinu. Zvýšené riziko vzniku nádorů je popisováno u pacientů léčených zářením v radioterapii, kdy jsou aplikované dávky v desítkách Gy, tedy mnohonásobně vyšší.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 27.08.2008 10:01:59
Dobrý den, v důsledku úrazu hlavy mi bylo v létě 2007 provedeno během 2 měsíců 3x CT mozku a několik rtg snímků lebky a krční páteře. Letos v létě panoramatický zubní rtg + několik obyčejných rtg snímků zubů (extrakce 2 zubů - komplikace). Chtěla bych se zeptat, jaké riziko představuje opakované rentgenování a CT vyšetření v oblasti hlavy, tzn. zda se mám obávat nějakých zdravotních následků. Mnohokrát děkuji za Váš čas.. E. Dubanská
(Vložil(a): Edita Dubanská)
Předpokládám, že všechny provedené radiologické výkony byly lékařem indikovány, tzn., že účelem bylo stanovení diagnózy a následné léčení zdravotního problému, který jste měla a se kterým jste přišla k ošetřujícímu lékaři.
Pro lékařské ozáření není stanoven žádný závazný limit, není tedy stanovena žádná hodnota jednotlivé ani součtové efektivní dávky, která nesmí být překročena.
Pokud tedy lékař potřeboval provedení snímku a ten byl proveden standardními postupy, bylo postupováno správně.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost kontroluje, zda jednotlivé výkony s použitím ionizujícího záření byly tzv. optimalizované, tj. zda nebyly překročeny diagnostické referenční úrovně, uvedené v příloze vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Pro přesný odhad vaší radiační zátěže z vyšetření by bylo nutné znát přesnější údaje o každém vyšetření (expoziční parametry, celkovou filtraci, vzdálenost ohnisko - kazeta, velikost pole, typ použité zesilující folie...).
Pro zjednodušení uvádím průměrné hodnoty efektivních dávek jmenovaných vyšetření; přesný počet uvádíte pouze u CT, u ostatních snímků uvádím pouze hodnoty mSv pro jeden snímek. Sečteme-li efektivní dávky z vyšetření, která jste absolvovala (3x CT hlavy - 5,4 mSv, rtg hlavy - 0,02 mSv, rtg krční páteře - 0,06 mSv, OPG - 0,02 mSv a intraorální snímek - 0,005 mSv), vychází celková efektivní dávka přibližně 5,5 mSv . Jedná se o malou dávku. Pro srovnání uvádím, že efektivní dávku kolem 3 mSv obdrží každý z nás každoročně z přírodního pozadí.
Není důvod se obávat, že vyšetření, která jste absolvovala, by mohla ohrozit vaše zdraví.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 01.08.2008 17:20:25
Dobrý den,
můj 3měsíční syn absolvoval RTG hlavičky - 2 snímky. Jakou dávku radiace mohl dostat a hrozí nějaká rizika?
(Vložil(a): Renata Prochazkova)
Pro přesný odhad radiační zátěže z vyšetření je nutné znát přesnější údaje o vyšetření (expoziční parametry, projekci, celkovou filtraci, vzdálenost ohnisko - kazeta, velikost pole, typ použité zesilující folie...). Pro přibližné určení efektivní dávky jsem použila standardní parametry používané pro tento typ vyšetření u dětí. Dle programu pro výpočet dávky je efektivní dávka ze 2 snímků lebky 0,1 mSv. Tato dávka je velmi nízká a není pro vašeho syna riziková.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
caste rentgenovani 23.07.2008 20:41:10
Dobrý den,
měla bych dotaz ohledně častého RTG. Dceři,když byly 4 měsíce byla poslána na RTG kvůli kyčlím a poté dostala Pavlík. třmínky. Poté jsme chodily každý měsíc na kontrolu a vždy jsme byly poslány na RTG a to do jejich 8,5 měsíců,kdy ji byly Pavlik.třm.sundány (to prošla 5xRTG kyčlí),pak jsme musely na kontrolu za 2,5měsíce a znovu RTG a poté jsme byly po půl roce na kontrole a znovu RTG, takže celkem prošla 7 RTG kyčlí do roka a půl. Chtěla bych se zeptat jestli to mohlo nějak ohrozit její zdraví. Když jsem se na to ptala na rentg. odd. tak mi bylo řečeno, že to není dobrý,ale dělá se to pro to, aby v budoucnu nekulhala. Předem Vám děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Lenka B.)
U vady vrozeného vykloubení kyčlí je právě cílem rtg snímků její včasné zjištění, poté důsledné léčení, které zamezí či zmírní pozdní zdravotní problémy. Onemocnění je považováno za tzv. preartrózu kyčelního kloubu, tzn. že i jen malá odchylka v postavení kloubu znamená riziko dřívějšího rozvoje degenerativních změn, tj artrózy.
Vaše dcera, podstoupila rtg vyšetření, při kterém jí byla vada diagnostikována. Všechny další snímky, které byly provedeny, byly ortopedem indikovány, tzn. jejich cílem bylo stanovení polohy kyčlí a kontrola následného léčení zdravotního problému spojeného s dysplasií.
Je nutné si uvědomit, že i časté snímkování, pokud je potřebné ke stanovení diagnózy a poté ke kontrole léčebného postupu je odůvodněné a správné.
Pro lékařské ozáření není stanoven žádný limit, není tedy stanovena žádná hodnota jednotlivé ani součtové efektivní dávky, která nesmí být překročena. Inspektoři SÚJB však v rámci kontrolní činnosti dávky pacientů sledují, a to prostřednictvím dodržování tzv. diagnostických referenčních úrovní. Dodržování diagnostických referenčních úrovní zaručuje, že radiační ochrana je optimalizována, tedy dávka v tkáních je co nejnižší, aniž by se omezilo získání požadované diagnostické informace.
Mohu vás ujistit, že dávka ze všech provedených rtg vyšetření nemohla způsobit vaší dceři žádné zdravotní problémy, které by ohrozily její zdraví.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 07.06.2009 08:37:26
Dobrý den,
mám dotaz ohledně genetiké informace. Dočetla jsem se, že podle nějaké studie mají často rentgenované ženy větší pravděpodobnost že porodí mongoloidní dítě. Závisí toto na počtu rentgenů za rok, nebo na dávce, kterou za ten den obdrží.
Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Pravděpodobnost projevu genetických účinků u matek, které se podrobily rentgenovým vyšetření je zanedbatelná.
Genetické účinky ionizujícího záření nebyly dosud v lidské populaci prokázány. Ve studii potomků rodičů, kteří přežili jaderný výbuch na japonská města Hirošimu a Nagasaki, nebyl pro žádný ze 4 zvolených indikátorů genetického poškození prokázán statisticky významný rozdíl ve srovnání s kontrolní neozářenou skupinou populace.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Rentgeny a mobilni vysilac 16.06.2008 09:21:13
Dobry den, jiz jsem se jednou ptala na skodlivost rentgenu. Ujistila jsme mne, ze kdyz jsem v 15letech jako dite opakovane byla rentgenovana na 4x kolena, kycle, panev,1x zada 1x nativní snimek pasaze streva ze mi nic nehrozi. Ale ty rentgeny byly provedny pred 17 lety, nyni mi je 32. Takze se chci zeptat, zda pred tema zhruba 20 lety by mi neco z toho hrozilo nebo ne? A jak se zmenil rentgen za tech 20 let? Dale se chci zeptat, zda je skodlive bydlet pod mobilnim vysilacem, kdyz bydli clovek pod strechou a nad nim je mobilni vysilac. Dekuji moc.
(Vložil(a): p.savkova)
Opakovaně odpovídáme na Váš dotaz.
Aby byl proveden rtg snímek, je vždy potřebná určitá (optimální) dávka záření. Bylo tomu tak před 15ti lety a platí to i nyní.
Je nesporné, že technická konstrukce a vybavení rtg zařízení se za 15 let změnila, věříme, že k lepšímu.
To však neznamená, že k provedení vyšetření, které jste před 15ti lety absolvovala byla potřebná dávka neúměrně vysoká a ohrožující vaše zdraví.
Stav rtg zařízení z hlediska radiční ochrany kontroluje SÚJB prostřednictvím licencovaných firem. Tyto tzv. zkoušky dlouhodobé stability zdrojů ionizujícího záření jsou požadované Atomovým zákonem a prováděcími předpisy (vyhláškou č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů). V rámci těchto zkoušek jsou kontrolovány i tzv. optimalizované dávky z rtg vyšetření.

Na váš druhý dotaz ohledně mobilního vysílače nejsme kompetentní Vám dát fundovanou odpověď. Směřujte svůj dotaz na Státní zdravotní ústav.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
caste rentgenovani 09.06.2008 17:32:28
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat jaka je maximalni davka Rtg v mSv za rok? Kdyz mi bylo 15let, byla jsem nekolikrat opakovane rentgenovana kvuli kolenum a kyclim, pricemz jsem byla u vice lekaru a kazdy si delal snimek sam svuj, takze tak 5x kolena a 4x kycle. Dále v témže roce celá záda a po vypiti kontrasni látky rtg apendixu. Záleží jaký je rozestup mezi jednotlivymi rtg nebo ne? Myslite, ze mi neco hrozi?
Dekuji za odpoved.
(Vložil(a): Pavla Savkova)
Pro lékařské ozáření není stanovena žádná maximální dávka za rok, není tedy stanovena žádná hodnota jednotlivé ani součtové dávky, která nesmí být překročena. Rtg záření se v těle nekumuluje a není stanoven žádný rozestup mezi jednotlivými výkony.

Předpokládám, že všechny výše uvedené radiologické výkony byly provedeny standardními postupy a byly lékařem indikovány, tzn., že jejich účelem bylo stanovení diagnózy a léčení zdravotního problému, který jste měla.

Mohu vás ujistit, že ve vašem případě není důvod se obávat, že ozáření, které jste absolvovala by mohlo ohrozit vaše zdraví.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: caste rentgenovani 15.03.2008 14:55:37
Dobrý den, chci se zeptat, zda při CT hlavy vadí kovové zubní korunky?A dále bych ráda věděla, co je "cévní svorka" (kovová) a zda je možné ji mít v těle po odstranění žlučníku?
(Vložil(a): Marie V.)
Dotazy se netýkají přímo kompetence SÚJB, nicméně naši inspektoři připravili následující odpovědi:
Kovové předměty jsou kontraindikací k vyšetření magnetickou rezonancí. Při CT vyšetření kovové zubní korunky nevadí, pokud "svým zobrazením" nezastíní požadovaný objekt zájmu, resp. vyšetřovanou oblast a tím zhorší diagnostickou informaci. Je vždy lépe o této skutečnosti informovat aplikujícího lékaře, další postup je na jeho posouzení.
K druhé otázce nám nepřísluší se vyjadřovat, ale pokud je nám známo tzv. cévní svorky mohou zůstat v těle po odstranění žlučníku. S obdobnými dotazy je třeba se obracet předevsím na lékaře

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.