Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 18.07.2009 02:02:37

(Vložil(a): )
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 11.02.2024 12:21:22
Aké školenia pripadne vzdelanie musí mať človek na inštaláciu cbct zubného roentgenu? Ako takáto inštalácia prebieha z pohľadu ohlásenia, skúšok a ďalších formalít? Chcem zabezpečovať inštaláciu takýchto strojov pre firmu.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Váš dotaz prosím pošlete na mail: diagnostika@sujb.cz.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 18.01.2024 10:31:31
Dobrý den,
v dubnu 2024 mně končí oprávnění k vykonávání soustavného dohledu jako dohlížející osoba na rtg pracovišti,takže bych měl absolvovat další kurs, nicméně 19.1.2022 jsem již absolvoval šestihodinový online kurs další odborné přípravy pro činnosti zvlášť důležité z hlediska rad. ochrany.Je tento kurs dostačující pro pokračování ve funkci dohlížející osoby?

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pokud Vám v dubnu 2024 končí oprávnění k vykonávání soustavného dohledu jako dohlížející osoba na rtg pracovišti, bylo toto oprávnění vydáno v r. 2014, tedy před platností atomového zákona, musíte na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Provádění RTG snímků 01.08.2023 17:19:10
Ráda bych se zeptala kdo je oprávněn provádět RTG snímky ve stomatologii. Dle vyjádření stomatologické komory jen zubní lékař, radiologický asistent, za určitých podmínek dentální hygienistka. V žádném případě zubní instrumentářka, zdravotní sestra, zubní technik,... Je to tak? děkuji

(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

ano, je to tak. Výčet pracovníků, kteří jsou oprávněni provádět RTG snímky dle Vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, která je v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 24.06.2023 20:14:06
Dobrý den,
je pracoviště vybavené OPG přístrojem pracovištěm 2.kategorie?
Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pracoviště vybavené OPG přístrojem (tedy jednoduchým ZIZ a zubním rtg) je pracovištěm I. kategorie - viz § 19/1/c) vyhlášky č. 422/2016 Sb.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
PODLAHA V RTG MÍSTNOSTI 20.06.2023 12:22:43
Dobrý den, zpracováván dokumentaci pro rekonstrukci nemocnice, mimo jiné je zde i rtg pracoviště. Jaké vlastnosti by měla mít podlaha (elektrostaticky vodivá nebo antistatická¨) a dveře?
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

ke stavebním úpravám se SÚJB nevyjadřuje. Zvolený materiál na úpravu Vašeho pracoviště je na Vašem zvážení. Po instalování rentgenových přístrojů se provede měření rozptýleného záření subjektem, který má povolení od SÚJB k této činnosti.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
náležitosti k rentgenové místnosti. 08.06.2023 15:54:16
Dobrý den, jsem veterinární lékař a rád bych si pořídil rentgen. Jsou nějaké předpisy, které stanovují náležitosti k místnosti, kde se bude rentgenovat zvíře?
Děkuji předem za odpověď.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

kontaktujte prosím příslušné (tedy nejbližší) Regionální centrum (dále jen RC) SÚJB viz:

https://www.sujb.cz/o-sujb/kde-nas-najdete-spojeni/spojeni

Pracovníci RC Vám poradí, jak postupovat, abyste mohl veterinární rentgen používat.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 01.06.2023 09:23:03
Dobrý den, hodláme zahájit vyšetřování na DEX(denzitometru), jaké jsou povinnosti vůči SÚJB?
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

kontaktujte prosím příslušné (tedy nejbližší) Regionální centrum (dále jen RC) SÚJB viz:
https://www.sujb.cz/o-sujb/kde-nas-najdete-spojeni/spojeni

Pracovníci RC Vám poradí, jak postupovat, abyste mohli denzitometr používat.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 24.02.2023 08:19:15
Dobrý den,
ráda bych požádala o radu v následujících dvou případech: 1) Jakým způsobem mohu zjistit, zda je RTG zařízení, klasifikované jako "drobný zdroj ionizujícího záření“, nahlášeno/registrováno na SÚJB? V případě, že ohlášení nebylo učiněno, je bezpodmínečně nutné zjednat nápravu? Jaké z toho plynou důsledky pro jeho provozovatele, v případě prodlení? 2) Jakým způsobem je možné provést likvidaci již nefunkčního RTG zařízení, resp. jeho drobného zdroje IZ (rentgenky)? Musí být současně odhlášeno prostřednictvím SÚJB? Děkuji.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,
zde uvádíme odpovědi na vaše dotazy:

Jakým způsobem mohu zjistit, zda je RTG zařízení:
• klasifikované jako "drobný zdroj ionizujícího záření" - klasifikace zdroje by měla být uvedena v dokumentaci přístroje od dodavatele.
• nahlášeno/registrováno na SÚJB? - kontaktovat místně příslušné regionální centrum SÚJB s konkrétním dotazem.
• v případě, že ohlášení nebylo učiněno, je bezpodmínečně nutné zjednat nápravu? - ano, jedná se o povinnost danou § 11 odst. 1 Atomového zákona (AZ)

Jaké z toho plynou důsledky pro jeho provozovatele, v případě prodlení? – jedná se o přestupek dle § 71, za který lze uložit pokutu dle § 187 odst. 1. AZ.

Jakým způsobem je možné provést likvidaci již nefunkčního RTG zařízení, resp. jeho drobného zdroje IZ (rentgenky)? - ekologická likvidace (olej v rentgence), lze se obrátit i na některé firmy (není to povinnost), které ekologickou likvidaci zajistí a vydají doklad o likvidaci RTG zařízení.

Musí být současně odhlášeno prostřednictvím SÚJB? – ano, jedná se o povinnost danou § 71 odst 1 písm. a), b) AZ.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 27.02.2023 13:28:06
Dobrý den,
v reakci na uvedené informace bych se rád zeptal, zda se ohlašovací a odhlašovací povinnost vztahuje také na RTG difraktometry a jakého formuláře nebo formy sdělení se v takových případech využívá?

Na webu SÚJB jsem sice pro ohlášení formulář našel, nicméně stejně jako v §11 odst. a) AZ se v jeho názvu hovoří o používání schváleného typu drobného zdroje ionizujícího záření s výjimkou používání zdroje ionizujícího záření k nelékařskému ozáření. Takovým (nelékařským) zařízením je i difraktometr. Mám tomu tedy rozumět tak, že ohlašovací/odhlašovací povinnost se na RTG difraktometry nevztahuje?

Pro odhlášení jsem žádný formulář nenašel. Můžete prosím poradit? Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pokud je Váš difraktometr drobný, typově schválený zdroj, tak je na ohlášení. Ohlašovací formulář najdete na :
https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/formulare-a-dalsi-informace-o-spravnim-rizeni-povoleni-registraci-ohlaseni-hlaseni-dovozu-atd


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
ukončení činnosti ordinace 02.02.2023 18:41:28
dovoluji se zeptat co jsem opomněla: v ldnu 2015 jsem ukončila činnost nestátního zdr.zařízení. Vyřídila ukončení registrace na Mag.hl.m.Prahy a odpovíd. finanč. úřadu a nyní při údivu nad přidělením dat.schránky jsem se dozvěděla, že trvá moje IČO 709247791,protože jsem registrována ve Vašem zařízení. Můžete mi pomoci ukončit tuto evidenci u vás. Děkuji za radu Čekanová Dana
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,
paní doktorko, v roce 2013 jste u SÚJB žádala o povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření. Nikdy jste nás nepožádala o zrušení tohoto povolení, ani jste náš úřad neinformovala o odchodu do důchodu, proto jste byla vedená v evidenci SÚJB dál.
Na základě Vaší nynější zprávy jsme Vaši fyzickou osobu v registrech SÚJB ukončili.(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 29.01.2023 20:34:05
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda-li jako zubní lékař, který je zaměstnanec v s.r.o. musím mít nějaké povolení nebo absolvovat nějaký kurz či zkoušku u sujb, pokud chci používat intraoralni rtg a opg. Můj zaměstnavatel má všechny věci, co se týká registrace ordinace a stanovení osoby zajišťující radiační ochranu v pořádku, jde mi opravdu jen o tu činnost zhotovení i.o. rtg snímků, popř. Opg.

Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

jako zubní lékař zhotovovat intraorální a OPG snímky můžete.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 30.01.2023 10:31:30
Děkuji za rychlou odpověď, chápu to tedy dobře, že jiné povolení od sujb nepotřebuju?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

platí ale, že váš zaměstnavatel musí mít zubní rentgeny SÚJB "registrované" a stanovená osoba zajišťující RO registranta (kterou dle vašeho vyjádření máte na pracovišti jmenovanou) by měla být přítomna ozařování pacientů.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 20.01.2023 13:19:24
Dobrý den,
chtěl bych vás tímto požádat o stanovisko ohledně dovozu tritiových mířidel ze státu mimo EU (konkrétně Izrael). Celní úřad trvá na nutnosti povolení. Je toto opravdu třeba i v případě individuálního dovozu pro vlastní potřebu v počtu 1 kus, jakožto nevýznamného zdroje ionizujícího záření? Tento konkrétní typ/model mířidel je jinak dostupný i v obchodech v rámci EU (toho času ale bez skladových zásob). Sám po nastudování zákona nemám 100% názor.
Děkuji
(Vložil(a): anonym)
Podle Atomového zákona č. 263/2016 Sb. § 9 odst. 2 písm. f), bod 2., není k individuálnímu dovozu zdroje potřeba povolení. Tritiová mířidla pro komerčně dostupné zbraně jsou spotřebním výrobkem a jejich používání, v souladu s návodem k použití, není legislativně omezeno.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
převod rtg na nového majitele 12.01.2023 09:38:54
Dobrý den,ráda bych požádala o radu. RTg přístroj na veterinární klinice byl psán na mě, na klinice již ale nepracuji, a ráda bych přístroj přepsala na kolegu a ráda bych to provedla správně. Co proto mohu udělat? Stačí poslat žádost o registraci použ- zdroje ioniz. záření a prohlášení, že novým majitelem se stává kolega?Mockrát děkuji za odpověď
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

Předání rentgenového přístroje jinému subjektu provedete zasláním informací úřadu na dokumentu "Údaje o zdrojích ionizujícího záření zasílané Úřadu při používání generátoru záření registrantem", který je přílohou formuláře A1. Tento dokument přikládám, jako přílohu k emailu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
dotaz sledované vs. kontrolované pásmo 07.11.2022 11:25:05
Dobrý den,
mám dotaz, zda-li může zaměstnavatel zrušit kontrolované pásmo a ponechat pouze sledované pásmo a následně tím pádem zrušit pracovníkům zařazení do kategorie A. Jedná se o traumatologický operační sál s RTG přístrojem a skiaskopii peroperačně.

Děkuji za odpověď,

s pozdravem

MUDr. Roman Hasara
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

zařazení radiačních pracovníků se určuje podle toho, zda-li pracovník vykonává práci v kontrolovaném či sledovaném pásmu. Kontrolované pásmo se stanovuje na pracovišti se zdrojem ionizujícího záření, kde lze předpokládat, že by efektivní dávka mohla být vyšší než 6mSv ročně nebo by ekvivalentní dávka mohla být vyšší než tři desetiny limitu pro radiačního pracovníka pro kůži anebo končetiny nebo 15 mSv pro oční čočku.
Při každém uvedení nového generátoru záření do provozu je držitel povolení povinen zajistit Přejímací zkoušku, jejíž součástí je také měření rozptýleného záření. Součástí pro povolení k nakládání se zdrojem ionizujícího záření je také dokumentace, kterou je držitel povolení povinen vypracovat. V rámci této dokumentace jsou také vypracovány popisy vymezení sledovaných pásem, popř. kontrolovaných pásem, kde je popsáno jak bude se zdrojem nakládáno, včetně schématického plánu, doplněný informacemi o stínění, ochranných zařízeních a vybavení pracovních míst. Dalším nezbytným dokumentem pro nakládání se zdrojem ionizujícího záření jsou Postupy optimalizace radiační ochrany (dle § 7 vyhlášky č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje a § 66 zákona č. 263/2016 Atomového zákona). Součástí tohoto dokumentu je uvedena optimalizace radiační ochrany pracovníků, kde je vypočítaná radiační zátěž v pracovních místech s ohledem na výsledky měření rozptýleného záření, celkový předpoklad výkonů v roce a používané ochranné prostředky. Z toho pak držitel povolení vychází pro vymezení sledovaného či kontrolovaného pásma a zařazení jednotlivých radiačních pracovníků do kategorie.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 03.11.2022 12:12:12
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, zda existuje zákonná povinnost dohlížející osoby společnosti s oprávněním vykonávat služby na pracovištích IV. kategorie, předat držiteli povolení IV. kategorie svůj jmenovací=pověřovací dekret, nebo stačí pouze sdělení a předložení oprávnění SÚJB pro výkon dohledu pro služby IV. kategorie. Děkuji
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

Pokud pracovníci Vaší společnost vykonávají činnosti v kontrolovaném pásmu pracoviště IV. kategorie na základě povolení podle § 9 odst. 2 písm. i) zákona č. 263/2016 Sb., jsou tzv. externí pracovníci a vztahují se na ně a na Vaši společnost mimo jiné i požadavky § 79 zákona č. 263/2016 Sb.

V odstavci 3 tohoto paragrafu se píše:
Nemá-li provozovatel sledovaného nebo kontrolovaného pásma, ve kterém externí pracovník vykonává práci, údaje potřebné k zajištění radiační ochrany externího pracovníka, zaměstnavatel externího pracovníka je povinen mu tyto údaje poskytnout. Zaměstnavatel externího pracovníka a provozovatel sledovaného nebo kontrolovaného pásma, ve kterém externí pracovník vykonává práci, musí sjednat rozsah údajů, které je zaměstnavatel povinen poskytnout provozovateli.
Rozsah údajů, které máte provozovateli KP poskytnout může být upraven ve smlouvě nebo vnitřních předpisech provozovatele KP, k jejichž plnění se smlouvou zavazujete.

Požadavek na konkrétní rozsah předání informací o ustanovení dohlížející osoby držitele povolení podle § 9 odst. 2 písm. i), jako je dokladu o ZOZ, či dekret o jmenování zákon neřeší. Zákon ukládá povinnost sjednání rozsahu předávaných údajů mezi provozovatelem pracoviště a zaměstnavatelem externího pracovníka.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 26.10.2022 10:25:20
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaká je povolená dávka radiace uvnitř domu? Chci si vytvořit sbírku radioaktivních materiálů ale nevím jestli je legální mít radioaktivní materiál až o 20 milisv/h.
Mohli by jste mi prosím objasnit jestli ano nebo ne? děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,
privátní sbírky minerálů nejsou požadavky zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, nijak omezeny. Nicméně v této souvislosti je potřebné zmínit určité souvislosti. Radioaktivita různých minerálů je samozřejmě různá, od zanedbatelné, až po zvýšenou u tzv. radioaktivních nerostů. Osoba pobývající v blízkosti minerálů může být vystavena zvýšenému ozáření zevním zářením gama a také zvýšeným hodnotám objemové aktivity radonu, který se z minerálů může uvolňovat do ovzduší místnosti. Rozhodující je, kromě hodnot uvedených veličin, také doba pobytu a, v případě zevního ozáření záření gama, také vzdálenost osoby od nerostů. Toto jsou důvody, proč u neprivátních mineralogických sbírek, v případě, že dávkový příkon záření gama přesáhne 0.5 mikroSv/h stanoví uvedený zákon požadavky na ochranu pracovníků těchto sbírek před ozářením z nich.

Obecně si dovolujeme doporučit, aby i v případě privátní sbírky sběratel respektoval základní pravidla ochrany před ozářením - ochranu vzdáleností, ochranu časem a zajistil i dostatečnou ventilaci prostor se sbírkou. Není doporučeno umísťovat sbírky do obytných místností. Pro vaši informaci uvádíme hodnoty, které stanoví po ochranu osob pobývajících v obytných místnostech uvedený zákon - 300 Bq/m3 objemové aktivity radonu a dávkový příkon záření gama 1 mikroSv/h ve vzdálenosti 1 m od stěny; tyto hodnoty se však vztahují k budově jako takové, nikoliv k radioaktivním předmětům do ní vneseným. Obvyklé hodnoty v místnosti se pohybuji zpravidla v rozmezí 0,1 – 0,3 mikroSv/h.

Hodnota, kterou uvádíte ve svém dotazu, tj. v 20 miliSv/h je velmi vysoká, určitě se nejedná o chybu v uvedené jednotce (záměna mikro za mili? Jakým přístrojem byla změřena?). Pokud by tomu tak nebylo, je manipulace s tímto nerostem nebezpečná a nedoporučujeme ji.

Při sběru minerálů lze rovněž zmínit i potenciální trestně právní odpovědnosti v případech, že by radioaktivní nerosty byly sbírány na odvalech, které jsou ve vlastnictví některé právnické osoby (např. DIAMO s.p.). V těchto případech má materiál na haldách svého vlastníka a na haldy je zpravidla zakázán vstup.

V případě dalších dotazů se prosím obraťte na:
vedoucí Oddělení přírodních zdrojů
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Syllabova 21
703 00 Ostrava
tel. 555302720

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 29.09.2022 18:11:38
Dobrý den, mohla bych Vás požádat o vysvětlení § 16 (kompetence dentální hygienistky, vyhláška 55/2011 Sb.) odstavec 3, bod e) provádět na základě indikace zubního lékaře, který je aplikujícím odborníkem, praktickou část lékařského ozáření zubním
rentgenovým zařízením.
Nevím jak si mám vyložit ,,aplikujícím odborníkem".
Děkuji za Váš čas, Košťálová
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

Váš dotaz se týká pojmu "aplikující odborník", který definuje zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a používá ho ve Vámi citované prováděcí vyhlášce č. 55/2011 Sb.
Tyto legislativní předpisy jsou v kompetenci Ministerstva zdravotnictví. S výkladem by Vám mohla pomoci též Stomatologická komora.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Vzdělání pracovníka na zubním RTG 24.07.2022 16:27:16
Mám zájem o práci na centrálních rentgenech - obsluha OPG a intraorálního RTG. Nevíte prosím, jaké vzdělání je nutné pro tuto profesi? Mám vystudovanou vyšší zdravotnickou školu obor všeobecná sestra. 14 let pracuji jako stomatologická sestra. Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

dle současné legislativy, vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, může zubní panoramatické a zubní intraorální rentgenová zařízení obsluhovat (provádět praktickou část lékařského ozáření) dentální hygienistka a radiologický asistent. Nicméně, Ministerstvo zdravotnictví spolu s Českou stomatologickou komorou v tuto chvíli připravuje certifikovaný kurz pro všeobecné sestry, po jehož absolvování budou moci tato zařízení obsluhovat také ony.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
minimální velikost OPG místnosti 27.11.2021 13:18:23
Dobrý den,
jaká je, prosím, minimální plocha pro místnost s OPG?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Atomový zákon, ani prováděcí právní předpisy nestanovují požadavky na velikost místnosti s OPG.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 22.11.2021 08:06:12
Dobrý den, dle NAZ je intervalem pro zkoušky dlouhodobé stability pro jednoduché zdroje IZ (konkrétně zubní intraorální RTG) 36 měsíců. Je možné, aby firma, která měření provádí, tento limit zkrátila na 2 roky? Pokud ano, z jakého důvodu? Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

zjednodušeně řečeno, firma provádějící zkoušku její pravidelnou četnost zkrátit nemůže.
§ 27 odst. 1 písm. a) bod 6 vyhlášky č. 422/2016 Sb. , o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje specifikuje, že zkouška dlouhodobé stability musí být u takových zdrojů ionizujícího záření prováděna s četností nejméně jednou za dobu 36 měsíců.
Nicméně v tomtéž § v písmenech b), d) až g) jsou uvedeny důvody jejího dřívějšího provedení. Vzhledem k povaze těchto důvodů je zřejmé, že z nich nelze vyvodit možnost obecného zkrácení intervalu zkoušky, ale že provedení zkoušky dlouhodobé stability je v takovém případě reakcí na událost, která může nastat nečekaně někdy v průběhu tohoto intervalu. Tzn. je povinností uživatele zdroje, aby v takovém případě zajistil provedení zkoušky dlouhodobé stability, a je logické, že tuto povinnost si musí ohlídat sám - firma, která provádí pravidelné zkoušky, nemůže dopředu vědět, že taková událost nastane (např. servisní zásah, podezření na špatnou funkci).
Nicméně doporučujeme dotázat se firmy, která u Vás měření provádí, z jakého důvodu se domnívá, že je třeba na Vašem zdroji interval zkoušek dlouhodobé stability zkrátit - může z toho vyplynout třeba změna frekvence a rozsahu zkoušek provozní stálosti.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
provozní deník pro rtg 03.11.2021 08:40:03
Dobrý den, je nutné zapisování údajů o klientovi do provozního deníku, když veškeré informace jako výška, váha, kV, mAs, dávka záření na jednotlivé skiagrafické projekce jsou zaznamenávany na žádance? děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

údaje, které jsou potřebné k případnému odhadu dávky pacienta je nutné uchovávat, není specifikováno, jaký způsobem a kam zaznamenávat.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 03.09.2021 14:37:36
Dobrý den, prosím Vás, narazili jsme na kolizi předpisů. Dle AZ se mají za zubním pracovišti min. 10 let archivovat záznamy o expozici pacienta - informace o dávce. Patří to mezi povinnosti registranta. Ovšem podle zákona - vyhláška č.98/2012Sb., o zdravotnické dokumentaci - se musí skartovat zdravotní dokumentace a osobní data pacienta po 5 letech, kdy nebyl ve zdravotnickém zařízení - nelze tedy archivovat informaci o rtg výkonu 10 let. Jak si s tímto v praxi poradit? Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,
podle § 5 odst. (2) vyhlášky č. 98/2012Sb., o zdravotnické dokumentaci, cituji: "Zdravotnická dokumentace se uchovává po dobu 5 let a označuje se vyřazovacím znakem "S", pokud není jiným právním předpisem nebo v příloze č. 3 k vyhlášce stanoveno jinak." Správně píšete, že v AZ (v příloze č. 20 odst. 2 bod 2.1.3) je stanoveno jinak, tedy uchovávat záznam, který umožňuje zpětné posouzení ozáření pacienta, po dobu 10 let.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 05.08.2021 01:02:01
Dobrý den, da se v místností která má zdivo Yutong 125mm s keramickým obkladem provozovat OPG?

Děkuji.

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

bez jakéhokoliv dalšího upřesnění lze těžko na dálku rozhodnout. Nemáme dispozici místnosti, plánovanou polohu osob, vzdálenost, ze které je OPG ovládáno, a které výsledné "záření" ovlivňují. Toto vše se komplexně řeší v rámci uvádění do provozu rentgenového přístroje, je na něm prováděna tzv. přejímací zkouška, během které odborný technik prověří, případně proměří okolí rentgenu a se znalostí plánovaného provozu a výskytu osob zjistí, zda jsou stávající opatření pro radaiační ochranu dostatečné, případně zda je třeba je nějak doplnit, nebo zda je třeba upravit provoz či polohu osob. Až na základě této zkoušky lze říct, zda u konkrétního rentgenového zařízení je stávající stav vyhovující nebo, zda je třeba provést úpravy.
Zpravidla je dostatečným opatřením běžná vzdálenost od zdroje, neboť dávka ze záření klesá s čtvercem vzdálenosti.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 25.06.2021 09:46:17
Dobrý den,
měl bych dotaz, kde se v nové legislativě vyskytuje požadavek na to, že zkoušku dlouhodobé stability muže provádět pouze osoba/firma, která je k tomu oprávněna na základě rozhodnutí SÚJB? Ve vyhlášce 307/2002 to bylo řečeno jasně, ale v zákoně 263/2016 ani ve vyhlášce 422/2016 jsem takto jasné vyjádření, v pasážích týkajících se zkoušek dlouhodobé stability, nenašel.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Je to poměrně přímé: § 6 odst. 2 písm. f) bod 8 atomového zákona říká, že povolení Úřadu je nutné k vykonávání činnosti v rámci expoziční situace, kterou je nakládání se zdrojem ionizujícího záření, a to hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření přejímací zkouškou a zkouškou dlouhodobé stability zdroje ionizujícího záření.
A pro zdůraznění je v § 189 odst. 1 písm. a) atomového zákona uvedeno, že fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že činnost vyžadující povolení podle § 9 vykonává bez povolení.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 07.06.2021 10:11:24
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jako postupovat v případě, že dohlížející osoba odejde v září do důchodu. Máme již proškoleného nového kolegu, tato změna stačí na SUJB jen nahlásit??
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pokud má "nová" dohlížející osoba oprávnění zvláštní odborné způsobilosti, které má osoba odcházející do důchodu, můžete ji nahradit.
Změnu dohlížející osoby oznamte inspektorovi SÚJB, který pracoviště dozoruje.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Oprava strojního zařízení 25.05.2021 13:26:41
Dobrý den, je nutné při převozu strojního zařízení z jaderné elektrárny na Ukrajině (nejedná se o Černobyl) do čr, přeměřit možnou zvýšenou úroveň radiace? Pokud taková povinnost existuje, kdo tak bude konat? Bude vystaven protokol o měření a v jakém jazyce? Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

z hlediska zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, žádný takový požadavek na proměření v případě převozu zařízení kladen není. Pokud budete mít zájem zařízení proměřit a o měření vystavit protokol, obraťte se prosím na SÚRO, v.v.i. (www.suro.cz).
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 07.05.2021 21:42:39
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, někde jsem se dočetla, že bychom měly mít vnitřní havarijní plán k OPG. Mohu se zeptat zda je to pravda a jakým způsobem nebo kdo mi ho udělá? Moc děkuji za odpověď! A. Buriáková
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

vnitřní havarijní plán není vyžadován - viz:
https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/formulare-a-dalsi-informace-o-spravnim-rizeni-povoleni-registraci-ohlaseni-hlaseni-dovozu-atd

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Povinnosti při nákupu RTG zdroje 04.05.2021 13:43:59
Dobrý den,
do firmy budeme kupovat mikro-CT zařízení pro výzkumné účely (CT skener laboratorních zvířat). Rád bych se zeptal, jaké jsou náležitosti, které musíme splnit, pokud jde o prostory, a personál. Jsou vyžadovány nějaké akreditace prostor, povolení pro vlastnictví takového zařízení, ohlášení takového zařízení, nějaká kvalifikace (zkoušky) obsluhujícího personálu atd.?
Zařízení samotné je kompletně stíněné a výrobce deklaruje <1 uSv/h kdekoli v okolí zařízení.
Děkuji za odpověď,
Jan Richter
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pokud k zařízení máte CE-prohlášení o shodě a výrobce deklaruje dávkový příkon v 10cm v okolí zařízení pod 1uSv/h, pak by pravděpodobně šlo o drobný, typově schválený zdroj a takový je pouze na ohlášení.
Náležitosti ohlášení jsou uvedeny v §18 Atomového zákona č. 263/2016 Sb. V případě drobného zdroje nejsou stanoveny Atomovým zákonem žádné požadavky na prostory.
Povinnosti ohlašovatele jsou dány v § 71 Atomového zákona. Každopádně doporučujeme kontaktovat, pro Vás místně příslušné Regionální centrum, kde Vám na základě podrobnějších informací a dokumentace k zařízení poradí, jak konkrétně postupovat.
Kontakty na Regionální centra jsou na https://www.sujb.cz/o-sujb/kde-nas-najdete-spojeni/spojeni
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Prodej stomatologicke praxe 10.03.2021 18:32:54
Dobrý den, přebírám stomatologickou praxi po své mamince. V ordinacích máme dva rentgeny, co vše musím zařídit aby přehlášení rentgenů proběhlo správně. Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

infomace týkající se nové registrace naleznete v části Registrace na:

https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/formulare-a-dalsi-informace-o-spravnim-rizeni-povoleni-registraci-ohlaseni-hlaseni-dovozu-atd

Pro další informace se obraťte na Regionální centrum SÚJB, se kterým maminka byla v kontaktu.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Lékařská prohlidka 07.11.2020 17:22:21
Dobrý den, pracuji na zubním RTG, které bude měnit majitele. Potřebuji pro nového zaměstnavatele potvrzení o zdravotní způsobilosti a moje obvodní lékařka neví, jestli mi toto potvrzení může vystavit nebo mě poslat na nějaké specializované pracoviště. Děkuji. Klementová
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

dle zákona o specifických zdravotních službách pracovnělékařské služby pro pracovníky kategorie B, což jste vy, může zajistit i praktický lékař.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 08.10.2020 14:09:14
Stomatologie - Musí pacient podepisovat souhlas s RTG? (OPG, Cephalo, 3D)? Nebo se prostě udělá se slovním souhlasem pacienta? Záznamy jsou vedeny jen v elektronické podobě, což by mělo stačit.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

písemný souhlas s RTG není vyžadován.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Ohlášení zdroje 27.08.2020 06:00:57
Dobrý den,
ráda bych si ujasnila, jak je to s povolením zdroje záření. Podle legislativy by mělo pro zdroj, u kterého dodavatel uvádí hodnoty vně skříně pod 0,5 mikrosievertů/hodinu, stačit pouze ohlášení zdroje. Je to tak nebo je potřeba učinit ještě další kroky k řádnému provozování tohoto zdroje?
Děkuji, Jírová.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ano, máte pravdu, v podstatě se to týká drobného zdroje ionizujícího záření (ZIZ), jen je třeba to více upřesnit. Pokud mluvíme o rentgenovém zařízení (přístroji) tedy jinak také generátoru záření dle § 13 písm. a) vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, je drobným ZIZ generátor záření, který není nevýznamným nebo významným zdrojem ionizujícího záření, konstruovaný tak, že na kterémkoli přístupném místě ve vzdálenosti 0,1 m od povrchu zařízení je příkon prostorového dávkového ekvivalentu menší než 1 mikroSv/h (mikroSievert/hodinu) a na místech určených za běžných pracovních podmínek k manipulaci a obsluze zařízení výhradně rukama je příkon směrového dávkového ekvivalentu nejvýše 250 mikroSv/h.

Pokud chcete takovýto ZIZ používat, musíte splnit podmínky § 11 zákona č. 263/2016 Sb. (atomový zákon) a používání schváleného typu drobného ZIZ předem ohlásit SÚJB. V § 18 uvedeného zákona je pak uvedeno, co vše musí ohlášení obsahovat.

Pro ohlášení používání schváleného typu drobného ZIZ je možné využít formulář, který je umístěn na stránkách našeho úřadu: https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/formulare-a-dalsi-informace-o-spravnim-rizeni-povoleni-registraci-ohlaseni-hlaseni-dovozu-atd/

Závěrem ještě dodáváme, že u tohoto typu ZIZ se neprovádí přejímací zkoušky ani zkoušky dlouhodobé stability (§ 68 uvedeného zákona). Pro ověření správné funkce generátoru záření, zajištění bezpečnosti a radiační ochrany je však nutné pravidelně provádět zkoušku provozní stálosti, jejíž rozsah a četnost je zpravidla stanovena v pravidlech bezpečného zacházení či v jiných dokumentech dodaných při instalaci nebo předání.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 26.03.2020 13:45:46
Dobrý den.
1. Jaká se musí, u OPG přístrojů, provádět evidence jednotlivých OPG vyšetření kvůli dávkám rentgenů. Musí se to ručně zapisovat do nějakého předepsaného deníku u OPG přístrojů, které tisknou jen na fólii a u digi OPG se dávky automaticky ukládají v el. podobě?
2. Musí se evidovat každý pacient, který byl na OPG vyšetřen a musí tam být uvedena i dávka?
3. Jak dlouho se musí archivovat tato evidence jednotlivých vyšetření a dávek u těchto vyšetření?
Předem děkuji za odpověď. S pozdravem, Josef Gába


(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

o každém rtg vyšetření musí být k dispozici údaje, ze kterých lze dávku pacienta odhadnout.
Není stanoveno, jakým způsobem se údaje musí evidovat.
Doba archivace je 5 let, a to dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
registrace podniku. 10.01.2020 14:05:12
Dobrý den. Jsem novým majitelem zubní ordinace Dobrý-dent. s.r.o.
Ičo 06567878
Potřebují zjistit , jestli předchozí majitel podnik na SUJBu registroval. Plánuji koupi OPG, a nemůžu dohledat správný postup nahlášení nového zařízeni. Děkuji, s pozdravem, Roman Neporozhnii

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

postup k registraci naleznete na:

https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/formulare-a-dalsi-informace-o-spravnim-rizeni-povoleni-registraci-ohlaseni-hlaseni-dovozu-atd/

Pro zjištění registrace kontaktujte příslušné RC, viz:

https://www.sujb.cz/o-sujb/kde-nas-najdete-spojeni/spojeni-na-regionalni-centra-sujb/

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 14.10.2019 23:02:24
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda-li jako zubní lékař, který je zaměstnán v soukromé ordinaci, kterou vlastní jiný lékař potřebuji povolení, popřípadě absolvovat nějaký kurz od SUJB pro práci s itraoralním RTG.
Děkuji za vyřízení dotazu
Vít Kadaník
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

s dotazem se prosím obraťe na Regionální centrum Praha. Kontakt nalezenete na: https://www.sujb.cz/o-sujb/kde-nas-najdete-spojeni/spojeni-na-regionalni-centra-sujb/

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Dovoz FXR zdroje 28.08.2019 14:19:40
Dobrý den, na naše pracoviště v rámci ČVUT pořizujeme zábleskový FXR zdroj (flash X-ray) od dodavatele ze Švédska. Výpočet stínění, jeho realizace a schválení bude prováděno odbornou firmou. Samotný FXR zdroj je ovšem pořizován dle ZZVZ a musíme jej realizovat vlastními silami.
Chtěl bych se proto zeptat, jak máme administrativně postupovat, protože mi v tomto případě celý proces není zcela zřejmý - tj. zda např. stačí zažádat o registraci dovozu zařízení.
Děkuji
Koudelka
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pokud to dobře chápu, zdroj Vám bude dodán firmou, která má povolení k dovozu, případně instalaci takového zdroje ionizujícího záření. Vám jde o to, zda jeho používání podléhá procesu povolení, nebo ohlášení. To se však odvíjí o klasifikace zdroje podle §12 Vyhlášky č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje. Pokud se jedná o typově schválený drobný zdroj ionizujícího záření, pak stačí ohlášení podle §11 Atomového zákona č. 263/2016 Sb. (dále jen AZ). Pokud je zdroj klasifikován jako jednoduchý či významný, je potřeba na jeho používání povolení podle § 9, odst. 2, písm. f), bod 7 AZ. Jeho klasifikaci by Vám měl sdělit dovozce/distributor zdroje.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 03.05.2019 09:00:31
Dobrý den, chtěl bych poprosit o odpověď. Do firmy jsme zakoupili Drobný zdroj ionizujícího záření - analyzátorový spektrometr chem. složení slitin. Dodavatel nám předal Pravidla bezpečného zacházení při obsluze a údržbě analyzátoru, v kterých jsou však uváděny "povinnosti" odkazující se na neplatný zákon 18/1997 Sb. a V 307/2002 Sb. Požádala jsem o aktuální. Byla mi zaslána odpověď: ": Legislativa je platná k datu schvalování přístroje SUJB a takto je to v pořádku + schválené SUJB. Je to v pořádku? Děkuji. Králíčková
(Vložil(a): Lenka Králíčková)
Dobrý den,

v pořádku to není. Držitel povolení je povinen udržovat dokumentaci aktuální a v souladu s platnou legislativou.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
měření radonu 30.04.2019 11:40:14
Dobrý den, chtěl bych se zeptat co je vše potřeba k tomu abych mohl měřit hodnotu radonu na pozemcích a v budovách. Je potřeba i odborné vzdělání ? popř. jaké kurzy a zkoušky je potřeba absolvovat ? děkuji za odpověď
(Vložil(a): Hynek Mladý)
Dobrý den,

k dotazu uvádíme následující:

1) vzdělání minimálně středoškolské, technického nebo přírodovědného směru,
2) nutnost absolvování příslušných kurzů (viz https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/prirodni-zdroje-ionizujiciho-zareni/),
3) po úspěšném zakončení kurzu nutno vykonat zkoušku ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany na SÚJB a
4) získat od SÚJB povolení pro vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 10.03.2019 00:50:37
Dobrý den, píši diplomovou práci v souvislosti s jaderným procesem. Chtěla bych se zeptat, jaké jsou náležitosti povolení nakládání s jaderným materiálem, konkrétně nákup. (Jaké požadavky žadatel musí splnit) Velmi děkuji, KK.
(Vložil(a): Kateřina Kovaříková)
Dobrý den,

v návaznosti na Váš dotaz týkající se náležitostí povolení k nakládání s jadernými materiály, si Vás dovolujeme odkázat na níže uvedené internetové stránky SÚJB, kde je tento proces zevrubně popsán. Detailní informace pro povolení k nakládání naleznete zde:
https://www.sujb.cz/nesireni-jadernych-zbrani/nalezitosti-zadosti-o-povoleni-k-nakladani-s-jadernymi-materialy/

(Za SÚJB: Oddělení pro kontrolu nešíření jaderných zbraní)
Ohlašovací povinnost SÚJB 30.01.2019 08:01:28
Dobrý den, prosím podléhá dle §11 zákona 263/2016 sb. ohlášení SÚJB instalace a provoz typově schváleného bezpečnostního zavazadlového rentgenu, který bude instalován ve vstupní hale administrativní budovy? Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Jaroslav Kučera)
Dobrý den,

Ano, používání takového bezpečnostního zavazadlového rentgenu, který je nejvýše drobným zdrojem ionizujícího záření podléhá ohlášení. Podmínky instalace jsou uvedeny v § 9/2/5 AZ. Povolení k instalaci a uvádění do provozu není třeba pokud osoba, která ho provádí je oprávněna zdroj používat a pokud tato instalace a uvádění do provozu není spojena s vyšším rizikem než běžné používání.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 26.09.2018 08:30:50
Dobrý den, pokud zubní lékař vlastní PSP skener - nepřímá digitalizace + IO RTG, a byla provedena úspěšná přejímací zkouška v jednom softwaru, ale nyní vznikla alternativa - uživatelsky příjemnější software, který bez problémů lze propojit s ordin. programy, apod. Může lékař používat skener v propojení s jiným softwarem, než v jakém byla provedena přejímací zkouška? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem B. S.
(Vložil(a): Barbora Svobodová)
Dobrý den,

toto je otázka spíše na Státní ústav pro kontrolu léčiv, protože skener spolu se softwarem tvoři dohromady zdravotnický prostředek a domníváme se, že na změnu softwaru se tak vztahují legislativní požadavky na zdravotnické prostředky.
Nicméně z hlediska legislativy SÚJB (bez ohledu na to, zda by takovou výměnu legislativa SÚKL připouštěla nebo ne) je nutné po takové výměně softwaru před zahájením jeho používání provést zkoušku dlouhodobé stability a pak nový software používat jedině pokud byla tato zkouška úspěšná.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 10.09.2018 13:11:22
Dobrý den,

Na našem pracovišti jsme sestrojili výzkumný rentgen pro rentgenfluorescenční analýzu klasifikovaný jako drobný zdroj. Pro naše pracoviště jsme získali povolení SÚJB, ale nežádali jsme o typové schválení. V rámci vědecké spolupráce s jinou právnickou osobou by se stejný zdroj měl naistalovat i na jejich pracoviště. Co vše musíme udělat? (Žádost o typové schválení, registrace jako distributor generátorů nebo jen ohlašovací povinnost? Jedná se o drobný, typově neschválený zdroj.) Děkuji.
(Vložil(a): Tereza Hanušová)
Dobrý den,

Pokud se nechystáte zařízení komerčně distribuovat, není typové schválení potřeba (jde o unikátní zařízení, u kterého se lze odkázat na ustanovení § 137 odst. 3 zákona č. 263/2016 Sb., Atomový zákon). V tomto případě pak není ani potřeba řešit ditribuci či instalaci. Vzhledem k tomu, že jde o typ. neschválený drobný zdroj, musí mít i Vámi uváděná právnická osoba (další uživatel) povolení. Pokud lze předpokládat uvádění na trh, je nutné si zdroj nechat typově schválit a získat povolení k výrobě.

V případě nejasností se neváhejte obrátit na příslušné Regionální centrum SÚJB. Kontakty naleznete na webových stránkách SÚJB: https://www.sujb.cz/o-sujb/kde-nas-najdete-spojeni/spojeni-na-regionalni-centra-sujb/.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 05.09.2018 13:15:22
Dobrý den, nemohu nikde dohledat jaká jsou kritéria pro umístění a používání dexy.Děkuji
(Vložil(a): Lenka Zahálková)
Dobrý den,

z hlediska SÚJB používání kostního denzitrometru podléhá registraci. Požadavky na registraci jsou uvedeny v §§ 10, 13, 17, 20, 23, 25, 68, 70 Atomového zákona č. 263/2016 Sb. a v návazných §§ vyhlášky č. 422/2016 Sb.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Dotaz 08.08.2018 08:01:19
Dobrý den,
mám dotaz ohledně převozu stacionárního rentgenu (na zavazadla) Za jakých podmínek a jaké jsou potřeba povolení pro převoz rentgenu v rámci ČR.

Děkuji
(Vložil(a): Monika Bláhová)
Dobrý den,

Tyto informace Vám poskytne příslušné Regionální centrum SÚJB. Kontakty naleznete na adrese:

https://www.sujb.cz/o-sujb/kde-nas-najdete-spojeni/spojeni-na-regionalni-centra-sujb/

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 30.07.2018 11:53:06
Dobrý den,
Mám dotaz z hlediska povolení na látku Dithiothreitol (DTT) (5 g). Musíme mít povolení na tuto látku, když ji naše firma bude chtít objednat?
Předem Vám děkuji
(Vložil(a): Karolína Vachušková)
Dobrý den,

Na látku se nevztahuje kontrola OPCW, není obsažena ani v její databázi. V rámci kompetence SÚJB není k objednávce žádné povolení potřeba.

(Za SÚJB: SÚJB)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 13.07.2018 11:10:27
Dobrý deň,

sme spoločnosť zaoberajúca sa nedeštruktívnou defektoskopiou materiálov. V našom portfóliu sa nachádzajú aj prenosné XRF spektrometre určené na rýchlu analýzu materiálov (PMI). Chcel by som sa touto cestou spýtať na potrebné povolenia od SUJB k dovozu, príp. distribúcii týchto zariadení na území ČR.

Vopred ďakujem za odpoveď

S pozdravom
Ing. Tomáš Hladký
(Vložil(a): Tomáš Hladký)
Dobrý den,

obraťte se prosím na některé z našich Regionálních center SÚJB. S povolením i náležitosmi Vám rádi poradí. Kontakty naleznete na adrese: https://www.sujb.cz/o-sujb/kde-nas-najdete-spojeni/spojeni-na-regionalni-centra-sujb/
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 15.06.2018 09:57:22
Dobrý den, je požadována nějaká zvláštní certifikace od Vašeho úřadu pro dodavatele technických zařízení ( čerpadla, ventily, motory, spojky ), nebo firmy provádějící opravy, montáže těchto zařízení v jaderných elektrárnách ?
Pokud ano, tak jak postupovat při získání takové certifikace.
Firma jinak splňuje všechny požadavky v souladu s živnostenským zákonem, včetně odborností pro provádění prací a splňuje všechny zákonné požadavky, vlastní certifikáty pro provádění odborných prací v průmyslu.

Děkuji za odpověď.

(Vložil(a): Skřivan)
Dobrý den,

Úřad žádnou certifikaci pro dodavatele výrobků nebo služeb nevydává. Pouze v případě záměru firmy o získání autorizace pro posouzení shody vybraného zařízení s technickými požadavky vydává úřad závazné stanovisko dle § 58 odst. 3 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen AZ).
Z AZ obecně platí, že vybraným dodavatelem výrobku nebo služby pro jaderné zařízení osoby dle § 29 odst. 1 AZ může být pouze osoba, která má zaveden a udržován systém řízení v souladu s požadavky AZ nebo jiným způsobem, který zajišťuje kvalitu procesů a činností a jejich výstupů v míře srovnatelné s požadavky tohoto zákona (viz § 30 odst. 2 AZ). To znamená, že každý dodavatel musí mít zaveden systém řízení dle vyhlášky č. 408/2016 Sb., který je odstupňovaný podle AZ. Míra odstupňování legislativních požadavků na systém řízení dodavatele obecně záleží na hodnotících kritériích, kterými mohou být např. rozsah, obsah, četnost, míra participace a význam dodávky. Požadavky na systém řízení konkrétního dodavatele stanovuje držitel povolení a jejich plnění ověřuje u dodavatele řízeným způsobem (pozn.: procesem se rozumí např. výroba, montáž výrobku, provedení opravy, údržby, rekonstrukce, změny apod.).
Výstup z procesu a činnosti dodavatele výrobku nebo služby může být odběratelem (tj. vyšším dodavatelem nebo držitelem povolení tj. provozovatelem výrobku) použit jen v případě, pokud je ve shodě s požadavky kladenými na něj technickou specifikací výrobku (viz § 30 odst. 3 AZ).
Pokud je dodávané zařízení "vybraným zařízením" (viz § 4 odst. 3 písm. b) AZ) nebo jeho části, musí výrobce takového zařízení zajistit posouzení shody s technickými požadavky (viz § 58 odst. 1 AZ). Technickými požadavky se rozumí především požadavky dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 358/2016 Sb.
Podle druhu vybraného zařízení posouzení shody s technickými požadavky provádí autorizovaná osoba (v ČR jsou 4), výrobce, případně osoba akreditovaná podle zákona o technických požadavcích na výrobky (viz § 58 odst. 2 AZ). Posouzení shody se řídí postupy posouzení shody stanovenými vyhláškou č. 358/2016 Sb. (viz § 12 až 15 této vyhlášky). V případě sestavy tlakového zařízení musí být sestava posouzená jako celek, přitom se využijí výsledky posouzení shody jednotlivých vybraných zařízení, ze kterých se sestava tlakového zařízení skládá (viz § 12 odst. 5).
V případě oprav nebo údržby vybraného zařízení, (kterou provádí vybraný dodavatel), nebo pokud je nutné provést výměnu části vybraného zařízení, musí tento dodavatel zajistit posouzení shody měněné části při její výrobě a montáži zvláštním postupem ověření shody v části označené F1 podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 358/2016 Sb. (viz § 16 odst. 6).

(Za SÚJB: Sekce jaderné bezpečnosti)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 25.05.2018 10:38:57
Dobrý den, co musí udělat doktor, aby mohl vlastnit RTG na stomatologii? Potřebuje nějaké zkoušky, oprávnění, popř.certifikát? Nebo nic takového nepotřebuje? Děkuji,D.
(Vložil(a): Denisa Nova)
Dobrý den,

Je nutná tzv. registrace. Doporučuji kontaktovat Regionální centrum SÚJB, kde Vám poradí, co je k registraci potřeba.

Kontakty viz:

https://www.sujb.cz/o-sujb/kde-nas-najdete-spojeni/spojeni-na-regionalni-centra-sujb/

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 29.03.2018 14:35:01
Dobrý den,
naše firma by si ráda pořídila RTG difraktometr sloužící pro kontrolu kvality tepelného zpracování výrobků ve strojírenství. Jedná se o " drobný zdroj ionizujícího záření".

Rádi bychom věděli, jaké povinnosti bychom jako provozovatel měli po nákupu tohoto zařízení.

Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Tomáš)
Dobrý den,

pokud chcete používat drobný typově schválený zdroj ionizujícího záření (RTG difraktometr), musíte předně splnit požadavky atomového zákona č. 263/2016 a jeho používání ohlásit našemu Úřadu (§11 tohoto zákona) před začátkem jeho používání.

Co se týká povinností, které musíte plnit, a na které se dotazujete, postupujte dle pravidel bezpečného zacházení k rtg přístroji. Tato pravidla jsou předávána distributorem při dodání resp. instalaci rtg přístroje. V nich byste měli najít základní povinnosti a rovněž i rozsah a četnost zkoušek provozní stálosti, jejichž pravidelné provádění je nutné pro bezpečný provoz přístroje

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Pořízení OPG a registrace 03.03.2018 11:39:45
Dobrý den, jsme majitelem intraorálního zubního RTG a mám na něj platné povolení + platnou ZOS do roku 2021. Nyní chci pořídit OPG. Jaké papírování mě čeká? Musím provést novou registraci? Děkuji.
(Vložil(a): Barbora)
Dobrý den,

ve věci registrace kontaktujte příslušné Regionální centrum SÚJB. Zřejmě, jak doplňujete, RC Praha 4, Bartoškova: Kontakty naleznete na webových stránkách SÚJB.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Zkoušky dlouhodobé stability 21.01.2018 10:27:36
Prosím o informaci, zda držitel povolení - osoba provádějící zkoušku dlouhodobé stability zdroje ionizujícího záření - musí zasílat SÚJB kopii protokolu o úspěšném provedení zkoušky
(Vložil(a): Václav Vondruška)
Dobrý den,

ano, držitel povolení musí "předávat SÚJB protokol s výsledky měření a hodnocení vlastností ZIZ".
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
popis RTG obrazu 10.01.2018 09:42:34
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jestli je držitel povolení k nakládání se zdroji IZ povinen zajistit i popis RTG snímku, pokud si daný výkon RA nevykazuje bodově pojišťovně pojištěnce?
(Vložil(a): Jiří Jungmann)
Dobrý den,

taková povinnost není vztažena na držitele povolení, dotazujte se v této věci na Ministerstvu zdravotnictví.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
obsluha OPG 03.01.2018 07:56:33
Dobrý den, mohu se zeptat zda osoba obsluhující OPG rentgen musí mít konkrétní vzdělání nebo nějakou zkoušku. A nebo stačí, že dohlížející osobou je stomatolog. Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anna Č.)
Dobrý den,

SÚJB nemá v legislativních předpisech požadavky na osobu obsluhující OPG rentgen. Z pohledu radiační ochrany je legislativně požadováno, aby osoba zajišťující radiační ochranu registranta (absolvuje šesti hodinový kurz jednou za 5 let u jednoho z těchto držitelů povolení: https://www.sujb.cz/aplikace/radon/?table=tab_e&search=1&R=1&licence=5) byla přítomna rentgenování a SÚJB doporučuje, aby to byla osoba, která rtg zařízení obsluhuje.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Dokumentace k povolované činnosti 09.12.2017 08:55:54
Dobrý den, je zapracování NAZ do dokumentace, která je podle ustanovení § 229 platná ještě 10 let považováno za změnu dokumentace je proto nutné ji předložit SÚJB?
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

§ 229 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb. specifikuje přechodné období mezi "starým" a "novým" AZ. Pro držitele povolení stanoví povinnost přizpůsobit své právní poměry "novému" AZ, tj. postupovat v souladu s novým AZ a prováděcími právními předpisy, uvést dokumentaci do souladu s novým AZ a postupovat podle ní v případě činnosti v rámci expozičních situací do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Dotazy k novému AZ a prováděcím vyhláškám 07.12.2017 10:44:51
Dobrý den, pokud se na zubním pracovišti nachází OPG přístroj + intraorální RTG, a provádí se nová registrace, je potřeba podávat více formulářů A1, anebo stačí jeden společný? Registrace je pak na neurčito? Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

není jasné kde zubní praxi provozujte. Doporučujeme se ve věci registrace obrátit a Regionální centrum Praha, Ostrava, Hradec Králové nebo Ústí nad Labem.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Registrace používání zdroje IZ 25.11.2017 19:24:04
Dobrý den. Zdědil jsem zubní ordinaci a také zubní rtg. Chci požádat o registraci používání zdroje IZ, ale nevím, jak dodat přílohu údajů o registrovaném zdroji IZ. Mám k dispozici pouze protokoly o ZDS, kde je zařízení identifikováno.
Stačí údaje odtud? Děkuji.
(Vložil(a): Bláha)
Dobrý den,

obracejte se prosím na nejbližší regionální centrum SÚJB (RC). Registraci vyřizují tato RC: RC Praha, Ostrava, Ústí nad Labem nebo Hradec Králové.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Dotaz 22.11.2017 08:14:59
Dobrý den,
jsem na našem pracovišti osoba s přímou odpovědností za radiační ochranu. Kurz a zkoušku jsme absolvovala v Ostravě 24.5.2012. Chtěla jsem se zeptat, zda podle nového atomového zákona z letošního roku budu muset absolvovat kurz, nebo zkoušku znovu? Pokud ano, dokdy nejpozději, abych splnila podmínky osoby s přímou odpovědností.
Děkuji za odpověď. S pozdravem Iva Drahošanová
(Vložil(a): Iva Drahošanová)
Dobrý den,

záleží na platnosti oprávnění. Pokud máte oprávnění "osoba s přímou odpovědností za radiační ochranu" na dobu neurčitou, musíte "jen" na kurz, a to nejpozději do konce r. 2022.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Povolení nakládání se zdrojem ionizujícího záření 12.11.2017 20:31:59
Dobrý den,
provozuji stomatologickou ordinaci a též zubní i.o. rtg přístroj. Oprávnění ZOZ mám platné do října 2020 a tento měsíc absolvuji přípravu osob zajišťujících radiační ochranu registranta. Bohužel ale nikde nemohu najít povolení nakládání se zdrojem ionizujícího záření na své jméno. Nevím, jestli toto povolení stačilo pro jednu osobu na pracovišti. Mám totiž k dispozici tento dokument platný na dobu neurčitou na manžela, který je také uveden jako uživatel přístroje. Manžel bohužel zemřel a já asi rentgenuji bez povolení! Prosím o radu, jak mám tuto situaci dát co nejrychleji do pořádku.
Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): MUDr. Nevenka Uxová)
Dobrý den,

pokud provozujete zubní rtg potřebujete buď povolení vydané před r. 2017 nebo po 1.1. 2017 registraci. Podmínkou vydání povolení bylo oprávnění (to máte platné do října 2020 s tím, že byste měla nejpozději do konce r. 2020 absolvovat přípravu osob zajišťujících radiační ochranu registranta - Vy píšete, že již příští měsíc, tedy dříve než je požadováno, což je také v pořádku). Nyní k tomu hlavnímu - povolení používání rtg. Smrtí držitele povolení nebo registranta povolení i registrace zanikají. Je nutné si požádat o registraci - viz webové stránky SÚJB.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 06.11.2017 07:33:19
Dobrý den,
prosím Vás, když se automaticky stanu registrantem (mám zubní RTG s platným povolením na neurčito) do konce roku 2021, ale musím ustanovit OZARO. Toto ustanovení + souhlas s ustanovením + certifikát z kurzu musím posílat na SUJB, anebo stačí jen přiložit k interní dokumentaci pro případnou kontrolu? Děkuji.
(Vložil(a): Barbora)
Dobrý den,

pokud máte povolení na neurčito, stala jste se registrantem do konce roku 2021, ale musíte ustanovit OZARO. Toto ustanovení + souhlas s ustanovením + certifikát z kurzu nemusíte posílat na SUJB, stačí si jen přiložit k interní dokumentaci pro případnou kontrolu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Registrace zubního rtg přístroje 01.11.2017 11:23:34
Dobrý den, na našem radiodiagnostickém oddělení okresní nemocnice máme i zubní panoramatický rtg přístroj - musíme tento zubní rentgen samostatně registrovat (podle §10 nového atomového zákona), když jsme držitelem povolení k nakládání se ZIZ? Tím bychom se stali držitelem povolení a současně i registrantem. Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Stanislav Máca)
Ne, nemusíte. Nabytím účinnosti "nového" AZ (NAZ) se pro používání zubních RTG považujete automaticky od 1.1.2017 za registranty, nikoli za držitele povolení. Doba platnosti této Vaší registrace ale zaniká uplynutím 5 let od nabytí účinnosti NAZ, tj. do 31.12.2021. Do této doby musíte požádat o novou registraci pro používání zubních RTG.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Dotazy k novému AZ a prováděcím vyhláškám 31.10.2017 20:57:46
Registrant (zubní RTG, dosavadní povolení na dobu neurčitou) ustanovil OZARO a tato osoba již absolvovala předepsaný kurs. Je potřeba zaslat kopie dokladu o absolvování kursu a ustanovovací listiny na SUJB?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

v AZ a jeho prováděcích předpisech není stanovena taková povinnost. Určitě si však doklad o absolvování kurzu osoby zodpovědné za RO registranta a ustanovovací listiny uschovejte, budou vyžadovány v rámci kontrolní činnosti SÚJB.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Používání zubního rentgenu - zákon 263/2016, § 9 a 10 19.10.2017 16:42:04
Dobrý den.

Mám dotaz k "Atomovému" zákonu č. 263/2016, kde §10 ukládá zubním lékařům používajícím zubní rentgen registrovat tuto činnost na SÚJB. V rámci registrace zubní lékař zasílá Úřadu formulář "Údaje o zdrojích ionizujícího záření zasílané Úřadu při používání generátoru záření registrantem", čímž se zubní rentgen - zdroj ionizujícího záření - evidentně stává zdrojem "registrovaným" nebo alespoň "ohlášeným Úřadu".

Podle §9 odst. (2) písm. f), odstavec 7, poslední věta, by měl zubní lékař kromě registrace žádat rovněž o povolení Úřadu k používání tohoto zdroje, protože je tento zdroj "registrovaný" či alespoň "ohlášený Úřadu", takže se na něj vztahuje povinnost mít povolení Úřadu podle §9 odst. (2): "Povolení Úřadu je nutné k vykonávání těchto činností v rámci expozičních činností" (písm. f), odstavec 7, poslední věta): "používání zdroje ionizujícího záření, které je registrováno Úřadem nebo bylo Úřadu ohlášeno".

Jak tedy mají zubní lékaři, kteří jsou jen registranty, splnit výše uvedený požadavek §9 na nutnost povolení Úřadu k používání zdroje ionizujícího záření, který je registrován Úřadem nebo byl Úřadu ohlášen? Musí tedy žádat o povolení Úřadu, jak §9 celkem jednoznačně stanovuje, nebo ne?

Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

§ 9 odst. 2 písm. f) bod 7 Atomového zákona říká, že: "Povolení Úřadu je nutné k nakládání se zdrojem ionizujícího záření, a to používání zdroje ionizujícího záření kromě ... používání zdroje ionizujícího záření, které je registrováno Úřadem.
Tedy právě § 9 jednoznačně stanovuje, že zubní lékař nepotřebuje povolení, ale registraci ( § 10 AZ).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Dotaz k novému atomovému zákonu 15.10.2017 16:35:41
Dobrý den,
doplňuji dotaz ze dne 10.10.2017. Podle § 9 zákona 263/2016 Sb. se jedná o tyto povolované činnosti: dovoz, vývoz distribuci, instalaci a uvádění do provozu, hodnocení vlastností posuzováním shody se schváleným typem, vystavování osvědčení URZ, provádění zkoušek přejímacích a zkoušek dlouhodobé stability, (odst. 2, 3,4,5 a 8). Jedná se o jednoduchý, typově schválený ZIZ (§14 vyhl. 422/2016 Sb.). URZ jsou zařazeny do 4. kategorie zabezpečení (§17 vyhl. 422/20016 Sb.)
(Vložil(a): Václav Vondruška)
Dobrý den,

po doplnění informací sdělujeme následující:

V § 229 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb., je stanovena pro držitele povolení povinnost přizpůsobit své právní poměry tomuto zákonu (tj. postupovat v souladu s atomovým zákonem a prováděcími právními předpisy, uvést dokumentaci do souladu s tímto zákonem a postupovat podle ní). V případě činnosti v rámci expozičních situací do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ve Vašem případě, kdy se jedná o činnost v rámci expozičních situací (nakládání se zdrojem ionizujícího záření dle §9, odst. 2 písm. f)), platí přechodná ustanovení v § 229, odst. 3 zákona č. 263/2016 Sb., avšak dokumentaci je potřeba změnit, tj. uvést do souladu s platným atomovým zákonem, do 1 roku ode dne nabytí jeho účinnosti.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Dotazy k novému AZ a prováděcím vyhláškám 10.10.2017 08:14:35
Dobrý den,
vykonáváme činnost podle povolení, vydaného na dobu neurčitou podle zákona č. 18/1997 Sb.ve znění platném do 31.12.2016 (revize PZJ, PM a VHP schválena v r. 2016). Dokumentace k rozhodnutí byla zpracována podle prováděcích předpisů (vyhlášek), které byly zákonem č. 263/2017 Sb. zrušeny a nahrazeny. Prosím o vysvětlení § 229 odst. 1 zákona č. 263/2017 Sb., který stanovuje povinnost držitele povolení "přizpůsobit své právní poměry tomuto zákonu". Podle odst. 3) a 4) platí povolení i schválená dokumentace 10 let od nabytí účinnosti tohoto zákona.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Pro přesné zodpovězení Vašeho dotazu je potřeba uvést o jakou povolovanou činnost se jedná (dle §9 zákona č.263/2016 Sb.).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Registrace zdroje ionizujícího záření 26.09.2017 11:29:06
Dobrý den, mám v plánu provozovat stomatologickou ordinaci. Kompletní vybavení i s IO RTG přístrojem jsem odkoupil od předchozího lékaře. Chtěl bych se zeptat, zda při registraci rtg zařízení potřebuji provést novou přejímací zkoušku nebo stačí protokol přejímací zkoušky od původního vlastníka zařízení.
Děkuji za odpověď

(Vložil(a): Vojtěch Burián)
Dobrý den,

vzhledem k tomu, že při přebrání zdroje ionizujícího záření nedošlo k jeho fyzickému přestěhování, nejedná se o přeinstalaci, takže na něm není třeba dělat novou přejímací zkoušku a ani se na něj nevztahují požadavky § 77 odst. 1 písm. d) body 3, 4, 5, 6 vyhlášky č. 422 na nově instalované zdroje.
Upozorňujeme však, že na zařízení musíte nechat provést zkoušku dlouhodobé stability, a to v termínu, který se počítá podle § 116 odst. 1 písm. a) nebo b) podle toho, kdy byl zdroj vyroben, a podle toho, kdy na něm byla provedena poslední zkouška dlouhodobé stability. V tomto Vám nejlépe poradí některý z držitelů povolení, který tyto zkoušky provádí - viz webové stránky SÚJB.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Re: Prováděcí vyhláška k novému atomovému zákonu 18.09.2017 09:46:02
Dobrý den, to je mi jasné, že OZARO musí o RO školit ostatní radiační pracovníky. Ale ted řeším povinnost registranta ověřovat znalosti se záznamem (testem) - "průběžné vzdělávání radiačního pracovníka, jeho znalosti ověřovat a toto průběžné vzdělávání dokumentovat musí podle § 68 odst. 1 písm. o) Atomového zákona jak držitel povolení tak registrant". Jak by to bylo ve výše uvedených situacích. Děkuji.
(Vložil(a): Barbora)
Dobrý den,

Ad 1) pokud registrantem je lékař, zároveň je OZARO, ale rentgenuje sestra: pak oba jsou radiační pracovníci, lékař jako OZARO pro sestru sestaví test.
Ad 2) lékař je registrant (je přítomen při rentgenování = je radiačním pracovníkem), sestra rentgenuje a je OZARO. Sestra připraví test pro lékaře, proškolí ho jako radiačního pracovníka (RP).
Lékař je ale jako registrant zodpovědný za to, že všichni RP na jeho pracovišti (tedy kromě OZARA) jsou průběžně vzděláváni, jejich znalosti ověřovány a že je toto vše dokumentováno. Tuto povinnost pro něj vykonává OZARO.
Pokud Vás z této odpovědi nebude jasné, ozvěte se prosím s dotazem telefonicky, nelze takto řešit prostřednictvím konference.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Prováděcí vyhláška k novému atomovému zákonu 17.09.2017 22:50:05
Dobrý den,
ad 1. dotaz: ve vyhlášce 422 je v odstavci (7) řečeno "Ověřování podle odstavce 5 se nevyžaduje u radiačního pracovníka, který pro příslušného registranta aktivně vykonává funkci osoby zajišťující radiační ochranu registranta." Pokud vezmeme v úvahu modelovou situaci, že registrantem je lékař, zároven je OZARO (je přítomen při rentgenování, dohlíží na radiační ochranu), ale rentgenuje sestra. Sestra je tedy radiačním pracovníkem, a lékař (registrant) pro ni musí sestavit test? Modelová situace 2: Lékař je registrantem, je přítomen při rentgenování, takže je radiačním pracovníkem, sestra ovšem rentgenuje a je i OZARO. Lékař tedy pak musí připravit test sám pro sebe? Stále mluvím pouze o veterině a zubním lékařství, o pracovištích, kde není vyhlášeno KP ani SP. Není mi úplně jasné, kdo všechno je tedy považován za radiačního pracovníka, který testování podléhá.
Děkuji za upřesnění.

(Vložil(a): Barbora)
Dobrý den,

vyhláška č. 422/2016 Sb., odst. 7 říká, že "ověřování podle odstavce 5 se nevyžaduje u radiačního pracovníka, který pro příslušného registranta aktivně vykonává funkci osoby zajišťující radiační ochranu registranta". Kdo dělá OZARa školí ostatní, sám je proškolen. Ad 1) máte správně, Ad 2) chybně. Správně je, že sestra školí lékaře. Radiační pracovník je každý, kdo je na pracovišti vystaven profesnímu ozáření (je to určitě OZARO, ten co snímkuje, je přítomen, atd.).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Prováděcí vyhláška k novému atomovému zákonu 09.09.2017 13:08:14
Dobrý den, prosím Vás, co je myšleno průběžným vzděláváním radiačního pracovníka o bezpečném používání zdroje ionizujícího záření, které je náplní práce osoby zajišťující radiační ochranu registranta? Musí se provádět test se záznamem 1x ročně? Jinde jsem se dočetla, že toto se registrantů netýká. Jak je to konkrétně u veterinářů?
Další dotaz - jak je to s OZARO? Původním požadavkem bylo, aby tato osoba byla zaměstnaná na daném pracovišti, ale počítalo se s tím, že se může u zubního RTG točit více sestřiček, které jej obsluhují, ale stačilo, aby jedna z nich absolvovala kurz, a použila a zodpovídala za ostatní. V magazínu ČSK LKS bylo nyní uvedeno, že by kurz měla absolvovat každá osoba, která RTG obsluhuje, čili v podstatě všechny sestry zaměstnané v dané ordinaci, které se točí na směny. Jak to tedy, prosím, je?
Třetí věc - záznamy o pacientských dávkách u IO RTG s archivací 10 let. Stačí protokol z přejímací zkoušky, kde je uvedeno nastavení rentgenu? Samozřejmě, pokud se tyto parametry nezmění. Pa chápu, že je potřeba o změně nastavení provést záznam, a zapsat nové nastavené parametry.
Děkuji za odpovědi.

(Vložil(a): Barbora)
Dobrý den, vzhledem k tomu, že zajistit průběžné vzdělávání radiačního pracovníka, jeho znalosti ověřovat a toto průběžné vzdělávání dokumentovat musí podle § 68 odst. 1 písm. o) Atomového zákona jak držitel povolení tak registrant. Detaily tohoto vzdělávání a informování jsou v § 50 Vyhlášky č. 422/2016 Sb. Z tohoto § 50 odst. 5 plyne, že se toto vzdělávání musí odehrávat i u registranta jednou za kalendářní rok a součástí toho musí být test. Tzn. toto vše se týká i veterinářů.
Pokud jste někde dříve slyšela, že stačí, aby OZARO byla jen jediná sestřička z mnoha, které se na směny střídají u zubního rtg zařízení, šlo o dezinterpretaci. Již od samého začátku přípravy nového Atomového zákona bylo zřejmé, že požadavek na OZARO bude, aby byla přítomna při používání zdroje (vizte § 70 odst. 1 písm. a) Atomového zákona). To nutně neznamená, že musí být každý, kdo rtg zařízení obsluhuje zároveň OZARO, ale OZARO musí být při každém snímkování přítomna - proto doporučujeme to, co bylo uvedeno v daném článku, aby každý, kdo rtg zařízení obsluhuje, opravdu OZARO byl, protože pak jistojistě bude splněna povinnost na jeho přítomnost při snímkování.
Záznamy o pacientských dávkách na intraorálním rtg zařízení jsou údaje, z nichž lze vyvodit, jakou dávku který konkrétní pacient dostal - tzn. nestačí protokol z přejímací zkoušky, protože v něm je uvedeno pouze to, jaké dávce odpovídá které nastavení, ale není tam uvedeno, jaké nastavení měl který pacient. Tzn. záznamy o dávkách pacientů jsou vlastně údaje o tom, jakým expozičním nastavením byl který pacient snímkován - to může být i ve velmi zjednodušené formě, pokud lékař zásadně používá orgánové předvolby, stačí zaznamenávat, které orgánové předvolby byly pro kterého pacienta použity (tzn. pokud má lékař dobrou evidenci toho, jaký zub z jaké projekce byl snímkován - např. pomocí softwaru - a pro každou takovou projekci může být použita jen jedna orgánová předvolba, pak se jedná o záznam o pacientských dávkách a není k této evidenci třeba nic přidávat).

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
ZDS u nevyznamnych zdroju 28.08.2017 13:57:50
Dobry den,

musi se ZDS provadet i u nevyznamnych uzavrenych zdroju IZ?

Dekuji.
(Vložil(a): Jan)
Dobrý den, v případě nevýznamných zdrojů IZ nejsou držitel povolení vykonávající činnost v rámci plánované expoziční situace a registrant povinni provádět ZDS (podle § 68 odst. 1 písm. f) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon).
(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 16.08.2017 10:58:44
Dobrý den,
naše firma je výrobcem a vývozcem širokého sortimentu speciálních armatur, určených pro práci v systémech primárního a sekundárního okruhu jaderných elektráren s reaktory typu VVER a RBMK. Materiál armatur nepřevyšuje stanovené limity slitin. Obracíme se na Vás s dotazem, zda pro výše uvedený sortiment je pro případy vývozu do Ruska nutné vývozní povolení nebo povolení dvojího užití. Děkujeme za Vaši konkrétní odpověď
(Vložil(a): Květoslava Dembková)
Dobrý den, pokud Váš sortiment bude vyhovovat specifikacím kontrolovaných položek, které jsou uvedeny v přílohách vyhlášek č. 375/2016 Sb., o vybraných položkách v jaderné oblasti a č. 376/2016 Sb., o položkách dvojího použití v jaderné oblasti, bude v případě vývozu do Ruska třeba povolení SÚJB dle § 9 odst. 5 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Podrobné informace o této problematice lze najít na webové stránce https://www.sujb.cz/nesireni-jadernych-zbrani/nalezitosti-zadosti-o-povoleni-k-vyvozudovozu-jadernych-polozek/.

O nutnosti získání případného povolení ze strany Licenční správy MPO se informujte na příslušném oddělení MPO (https://www.mpo.cz/dokument8846.html).


(Za SÚJB: Oddělení pro kontrolu nešíření jaderných zbraní)
Dokumentace dle nového atom. zákona 27.07.2017 13:21:33
Dobrý den,
naše firma je držitelem platného povolení k nakládání se ZIZ. V souvislosti s novelizací atomového zákona se chystám nahradit stávající "Program zabezpečení jakosti" novým "Programem systému řízení", rád bych se zeptal, zda je třeba spolu s tímto dokumentem, který se pouze oznamuje, nově dokládat "Program monitorování" a "Vnitřní havarijní plán", které by bylo třeba schvalovat, potažmo nově dokládat "Vymezení sledovaného pásma"?
Děkuji za odpověď
Jan Štefan
(Vložil(a): Jan Štefan)
Dobrý den,

napsal jste pouze, že "Vaše" firma je držitelem povolení dle § 9 odst. 2 písm. f) atomového zákona (AZ), nespecifikoval jste způsob "nakládání".
Proto můžeme odpovědět jen obecně, že potřebnou dokumentaci naleznete v odpovídají příloze č. 1 AZ. Aktualizovat musíte v každém případě i Vámi zmiňovaný
"Program monitorování,
Vnitřní havarijní plán a
návrh na vymezení sledovaného pásma",
tedy veškerou dokumentaci, podle které Vaše firma činnost se ZIZ prováděla.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Zkouška provozní stálosti u i.o.RTG na veterinárním pracovišti 20.07.2017 09:46:05
Dobrý den, máme nesoulad mezi protokolem z přejímací zkoušky a novým atomovým zákonem v pokynech pro provádění ZPS. Proto se chci zeptat, čím se řídit?
ZPS pro veterinární rentgeny je v novém zákonu vztažena ke skiagrafii, kde se má provádět kontrola souladu světelného pole s rentgenovým polem. Což u i.o. RTG bez zaměřovacího zařízeni je těžko proveditelné. Má se tedy postupovat stejně jako u i.o.RTG ve stomatologické ordinaci? T.j. vizuálně porovnat snímek zubního fantomu s referenčním snímkem + kontrola monitoru, případně paměťových fólií?
ZPS je potřeba provádět v intervalu 12 měs. jak u i.o.RTG ve stomatologii, nebo 6 měs. jak u veterinárního RTG?
Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Pavel Černý)
Dobrý den, tento případ je řešen v příloze 13 bod 5.4. vyhlášky č. 422/2016 Sb. Tento bod říká, že zkoušky provozní stálosti u jiných veterinárních zařízení než skiagrafických a skiaskopických máte provádět v rozsahu a četnosti stanovené buď výrobcem, anebo osobou, která provedla přejímací zkoušku nebo zkoušku dlouhodobé stability. Tzn. v tomto případě se řídíte tím, co Vám stanovili v protokolu o těchto zkouškách - pokud nemáte nic od výrobce (a to dokonce i když byl tento protokol vydán ještě před vydáním nového atomového práva).

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Prováděcí vyhláška k novému atomovému zákonu 15.07.2017 18:31:53
Dobrý den, prosím Vás, podle nového AZ se zkoušky provozní stálosti musí u intraorálního zubního RTG provádět jednou za 12 měsíců (mám digi RVG) nafocením fantomu. Doposud to bylo 1x/měsíc, a takto to je uvedeno i v protokolu o přejímací zkoušce. Čím se tedy mám řídit?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

řiďte se prosím novou legislativou. Na zubním intraorálním rtg. zařízení s RVG se zkouška provozní stálosti zobrazením fantomu provádí nejméně 1x za 12 měsíců. Pokud byste chtěl zkoušky nad rámec legislativních povinností, samozřejmě můžete.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 10.07.2017 10:24:52
Dobrý den,

ráda bych si oveřila, zda podléhá evidenci běžná laboratorní činnost v rámci analýzy potravin. Jedná se o stanovení mykotoxinů ELISA metodou ( imunochemická metoda) nebo kapalinovou chromatografií. V obou případech se pracuje s koncentracemi látek hluboko pod 1% ( řádově ug/kg).
(Vložil(a): Jana Rysová)
Dobrý den,

pro činnosti, kdy cíleně nakládáte s mykotoxiny uvedenými na seznamu přílohy č. 1 k vyhlášce č. 474/2002 Sb. (aflatoxiny a trichothecenové toxiny), je v současné době třeba mít povolení SÚJB, a to tehdy, pokud pracujete se standardy toxinů (bez ohledu na jejich koncentraci), a také v případě, že sada pro ELISA stanovení obsahuje pozitivní kontrolu. Pro více informací nás kontaktujte přímo na adrese biologie@sujb.cz.
(Za SÚJB: Odbor pro kontrolu nešíření zbraní hromadného ničení)
Zubní RTG 17.06.2017 18:48:14
Ještě jeden dotaz - nově se musí evidovat dávky pro rentgeny. U digi OPG je to jasné, tam se dávka automaticky ukládá. U IO RTG - je potřeba vést sešit, kde bude evidována nastavená dávka na rentgenu pro každého pacienta? Nebo stačí zaznačit si, jak byl rentgen nastaven? Jak a kam mám tyto hodnoty zaznamenávat?
Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Ještě jednou dobrý den,

dávky se musely evidovat i dříve. U intraorálních rentgenů stačí, když si opíšete, jak byl rentgen nastaven. Nicméně pokud Váš rentgen indikuje nějakou dávku, zaznamenávejte tuto dávku, a to buď do samostatného sešitu, anebo do dokumentace konkrétního pacienta.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
RTG v zubním lékařství 17.06.2017 18:45:31
Dobrý den, mám několik dotazů:
1.) mám platné povolení pro RTG do r. 2019, takže jsem pochopila, že je ze mě automaticky registrant...také mám platnou ZOZ...automaticky jsem nyní OZARO nebo musím posílat na sújb kopii dokladu o ZOZ + souhlas s tím, že budu OZARO?
2.) Při IO RTG přidržuji občas senzor v ústech pacienta svými prsty. Je to legislativně v pořádku?
3.) Aplikující odborník v zubním lékařství - může rentgenovat sestra nebo dentální hygienistka?
4.) Mohu působit, jako OZARO, i pro kolegy, kteří jsou se mnou na patře, ale fungují na svá IČ? Tzn. nejsme jedna klinika, ale na jednom pracovišti.
Děkuji!
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

1. Ano, jste automaticky registrant a do r. 2019 musíte provést novou registraci, abyste mohla pokračovat. Jste nyní také automaticky OZARO a na SÚJB nemusíte nyní nic posílat, jen si vytvořte papír, na němž napíšete, že sama sebe jmenujete OZARO. A až v roce 2019 budete dělat novou registraci, pošlete doklad o ZOZ a tento jmenovací papír na SÚJB společně se žádostí o registraci.
2. Tento způsob provádění snímků není správný. Podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 422/2016 Sb. bodu 2.2 musíte při snímkování být vzdálena od pacienta aspoň 2 metry, anebo být za přepážkou 15 cm cihly. Pokud toto nedodržujete, jste vystavena několikanásobně vyšším dávkám. Je možné, že v takovém případě byste musela na pracovišti vymezovat sledované nebo dokonce kontrolované pásmo a Vy sama byste musela být možná i radiační pracovník kategorie A s povinností měsíčního osobního monitorování ? jak osobním dozimetrem na hrudníku, tak možná i prstovým dozimetrem. V takovém případě byste měla při snímkování používat ochrannou zástěru, límec a možná i ochranné rukavice. To vše záleží na počtu snímků za rok a Vaší vzdálenosti od pacienta. Rozhodně Vaše dávky v takovém případě nejsou optimalizované. Senzor si může v ústech přidržovat pacient, když ho dobře poučíte, a doporučujeme používat držáky receptorů obrazu.
3. To, kdo je aplikující odborník v zubní radiodiagnostice řeší legislativa Ministerstva zdravotnictví a SÚJB na toto nemá žádný názor ? v případě, že je na pracovišti přítomna při snímkování OZARO, je z pohledu SÚJB radiační ochrana při snímkování zajištěna bez ohledu na to, zda je aplikujícím odborníkem lékař, sestra, anebo dentální hygienistka.
4. OZARO musí být přítomen na pracovišti při snímkování ? v takovém případě záleží na tom, co je v konkrétním případě pracoviště. Toto nelze zodpovědět paušálně a je třeba, aby to zhodnotil na místě inspektor z Vašeho regionu. Obecně se vnímá pracoviště jako určitý uzavřený celek a pokud se jedná o více ordinací oddělených chodbou, osobně si nemyslím, že je to možné. Navíc je třeba si uvědomit, že OZARO zodpovídá za radiační ochranu snímkujících i pacientů. Tzn. pokud byste byla OZARO pro někoho, kdo je v úplně jiné místnosti a on by tam snímkoval nesprávně, ozařoval by sebe, nebo by nevhodně ozařoval pacienta, aniž byste nad tím měla kontrolu, byla byste za to zodpovědná Vy, protože jste nezajistila provádění postupů k bezpečnému nakládání se zdrojem ionizujícího záření podle § 63 písm. f) vyhlášky č. 422/2016 Sb. SÚJB doporučuje, aby OZARO byly právě ty osoby, které provádějí snímkování, protože tím jsou všechny jeho povinnosti nejlépe splněny. Proto doporučuji, aby si všichni Vaši kolegové zašli na kurz pro OZARO, aby se jimi mohli bez problémů stát.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 28.04.2017 13:00:37
Dobrý den,
Ještě jednou k otázce ohlášení transferu. Pro upřesnění - vyrábíme a vyvážíme řídicí systémy(RRCS) pro jaderné elektrárny, které žádný radionuklidový zdroj neobsahuji, taktéž náhradní díly. Zařízení -rozvaděče spadají pod vyhl.375/2016 jako vybrané položky.
1. dotaz - pokud zařízení pro jednu zakázku se vyváží na několik etap, kde termíny transferu se nedají určit s konečnou přesnosti, nebo mohou byt posunuty vůči uvedeným v ohlášení - jak se postupuje v tomto případě?
2.dotaz - zda na náhradní díly, které budeme vyvážet za účelem servisu, reklamaci apod.pro již dříve dodanou zakázku,se také vztahuje ohlašovací povinnost?
3. dotaz - zda jako výrobce, nikoliv provozovatel, řídicích systému pro jaderné elektrárny musím žádat o povolení k vývozu dle Atomového zákona, nebo stačí pouze ohlášení o vývozu/transferu na úřad?
3. dotaz - pokud nejsme přímým vývozcem našeho zařízení ale jiná česká společnost, se kterou máme uzavřenou SoD. Kdo v tomto případě musí být držitelem povolení, pokud je třeba, a mít ohlašovací povinnost - výrobce nebo vývozce?
děkuji za odpovědi Irina Sojková
(Vložil(a): Irina Sojková)
Dobrý den,

pokud se skutečně jedná o rozvaděče, které odpovídají kontrolním parametrům uvedeným ve vyhlášce č. 375/2016 Sb., platí pro ně (a pro jakékoliv jiné jaderné položky) níže uvedené body, které pokrývají jednotlivé části Vašeho dotazu.

Ad 1) Pokud se dané položky transferují v několika etapách, je možné podat souhrnné ohlášení pro všechny. Data jednotlivých realizací uvedená v takovém ohlášení by ovšem měla být dodržena (určitá minimální odchylka je ovšem přípustná, neboť se uvádí odhadované datum). Přesná data dílčích transferů ovšem musí být následně uvedena v oznámení o uskutečnění transferu (které se zasílá po jeho realizaci).

Ad 2) Ano, v rámci Evropské unie se ohlašovací povinnost vztahuje na veškeré přeshraniční pohyby (transfery) kontrolovaných položek, tedy i na položky odeslané k reklamaci, dodávky náhradních dílů apod.

Ad 3) Zde záleží, zda je vývoz realizován v rámci Evropské unie, či nikoliv. Pokud se jedná o vývoz v rámci EU, hovoříme o tzv. transferu. V takovém případě je nutné splnit ohlašovací povinnost. Pokud je cílovou destinací vyvážené kontrolované položky stát mimo EU, je nutné podat žádost SÚJB o vývozní povolení a vyčkat na vydání tohoto povolení Úřadem. S tímto povolením je poté nutné se obrátit na Licenční správu Ministerstva průmyslu a obchodu a požádat o vývozní licenci pro danou položku.

Ad 4) Povinnost žádat o vývozní povolení nebo splnit ohlašovací povinnost vzniká subjektu, který realizuje danou transakci. Pokud tedy výrobce dané položky své produkty prodává jiné tuzemské společnosti (která je poté vyváží do zahraničí), tak výrobce tuto povinnost nemá. V případě, že by výrobce ovšem jinou společnost využíval pouze ke spedičním účelům, tak by mu taková povinnost ovšem vznikla.

Dále upozorňujeme, že za přijetí žádosti o povolení k dovozu nebo vývozu jaderné položky, nebo k průvozu jaderného materiálu a vybrané položky v jaderné oblasti, se platí správní poplatek 1 000 Kč. Ohlašovatelé správní poplatek nehradí.

Další informace k problematice ohlašování a transferů jsou případně dostupné na stránkách SÚJB zde: https://www.sujb.cz/nesireni-jadernych-zbrani/informace-pro-ohlasovatele-transferu/ .

(Za SÚJB: Oddělení pro kontrolu nešíření jaderných zbraní)
Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 25.04.2017 13:45:23
Dobrý den,
K otázce ohlašování transferu. Je třeba plnit ohlašovací povinnost i v případě řešení reklamací, oprav nebo dodávaní náhradních dílů či součástek pro námi vyráběné vybrané zařízení dodané již dříve tzn. Před 1.1.2017? Náhradní díly mohou být jak vyráběné námi tak nakupované. V případě reklamace se musí náhradní díl dodat co nejdříve, jak je to potom s ohlašovací lhůtou 30 dnů před expedici, pokud se musí splnit smluvní termín vypořádání reklamace, opravy?

(Vložil(a): Irina Sojková)
Dobrý den, z Vašeho dotazu není zřejmé, zda se jedná o hlášení dovozu či vývozů zdrojů ionizujícího záření, resp. jakých zdrojů ionizujícího záření.
Informování o dovozu či vývozu se vztahuje na zdroj ionizujícího záření, tj. uzavřený radionuklidový zdroj (radionuklidový zdroj), zařízení s uzavřeným radionuklidovým zdrojem nebo generátor záření. Obecně platí, že náhradní díly, součástky a doplňky daného zdroje ionizujícího záření nepodléhají hlášení, výjimkou jsou součástky, které slouží k produkci/ generování ionizujícího záření, tj. např. rentgenka. Třiceti denní lhůta pro informování o předpokládaném dovozu či vývozu se vztahuje na radionuklidové zdroje 1. nebo 2. kategorie zabezpečení.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 19.04.2017 12:35:40
Dobrý den, dovolím se zeptat:
a) Do kdy je třeba aktualizovat vydaná platná povolení, aby byla v souladu s novým atomovým zákonem, platným od 1.1.2017
b)Co vše a do kdy je třeba učinit pouze při změně vlastníka firmy v obchodním rejstříku, která má platná povolení. Děkuji LM
(Vložil(a): Luboš Mottl)
Dobrý den, odpovědi na Vaše dotazy:
a) držitel povolení je povinen přizpůsobit své právní poměry do 2 let od nabytí účinnosti zákona č. 263/2016 Sb. (AZ) nebo do 1 roku, jde-li o činnosti v rámci expozičních situací (odst. 1 § 229 AZ) nebo jde-li o držitele povolení k provozu jaderného zařízení do 3 let (odst. 2 § 229 AZ).
b) nezávisle na změně AZ, je nutné žádat o nové povolení pokud dojde ke změně IČO firmy.

Upřesnění odpovědi:
a) Ke změně povolení je nutno přistoupit jen tehdy, pokud se ono ?přizpůsobení právních poměrů? tohoto povolení nějak přímo dotýká. O povinnosti držitele povolení přizpůsobit právní poměry hovoří přechodná ustanovení zákona č. 263/2016 Sb. (AZ) a to následovně: do 2 let od nabytí účinnosti AZ nebo do 1 roku, jde-li o činnosti v rámci expozičních situací (odst. 1 § 229 AZ) nebo jde-li o držitele povolení k provozu jaderného zařízení do 3 let (odst. 2 § 229 AZ).
b) nezávisle na změně AZ, je nutné žádat o nové povolení, pokud dojde ke změně IČO firmy. Co se týče obecně ve vztahu k povolení, zde je nutné zmínit i případné dopady do systému řízení a provozování činnosti a nutnost posoudit, jestli lze činnost dále vykonávat v původně povoleném rozsahu a původním způsobem. Samotná změna vlastníka (a nutno dodat, že není jasné, co přesně je tímto myšleno) žádný dopad mít nemusí. V případě, že by s tímto ovšem byly spojené nějaké vnitřní organizační změny, tak ty už dopad mít mohou.
V každém případě by změna vlastníka měla být oznámena.
Bohužel na takto obecné otázky nemůžeme konkrétněji odpovědět. Proto si Vás dovolíme odkázat na příslušné Regionální centrum SÚJB, kde Vám mohou poradit přímo z vaším konkrétním případem.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 12.04.2017 14:38:53
Dobrý den, mohu se prosím zeptat, zda držitel povolení k výrobě, dovozu, distribuci nebo vývozu zdroje ionizujícího záření nebo registrant musí na základě § 39 odst. 3 vyhlášky č. 422/2016 Sb. Úřadu oznamovat, že v daném čtvrtletí žádné výše zmíněné produkty nevyrobil, nedovezl,nedistribuoval atd. Předem moc děkuji za odpověď.

S pozdravem

Martin Vaňhara
(Vložil(a): Martin Vaňhara)
Dobrý den, ano, je nutné zaslat i informaci, že nebyl za dané období žádný zdroj vyroben, dovezen, ani distribuován. Pouze tak je zřejmé, že danou povinnost plníte.
(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 06.04.2017 11:31:04
Dobrý den, vyrábíme řídicí systémy pro jaderné elektrárny BTII a BTIII. Zda naše zařízení patří pod zařízení dvojího použití nebo pod vybraná zařízení (dle vyhl.375/2016 a 376/2016), a zda je potřeba žádat o povolení k transferu pokud se zařízení pohybuje pouze po území ČR? Předem děkuji za odpověď
(Vložil(a): Irina Sojková)
Dobrý den,

stran Vašeho dotazu na zařazení řídících systémů pro jaderné elektrárny uvádíme, že řídící systémy pro jaderné elektrárny patří obvykle mezi tzv. vybrané položky v jaderné oblasti dle vyhlášky č. 375/2016 Sb. Nicméně bez znalosti konkrétního určení, parametrů a povahy daného systému nelze zařazení této položky přesněji specifikovat. Pokud se ovšem předmětná technologie pohybuje pouze na území ČR, není třeba využívat tzv. institut ohlašovatele, který je určen pouze pro transfery jaderných položek mezi členskými státy EU.

(Za SÚJB: Odbor pro kontrolu nešíření zbraní hromadného ničení)
Re: Prováděcí vyhláška k novému atomovému zákonu 09.03.2017 14:01:17
Dobrý den, jak mám rozumět par.33, odst.(3)Vyhlášky o radiační ochraně,podle které: "Provozovatel kontrolovaného pásma musí zaznamenávat vstup fyzických osob, které nejsou radiačními pracovníky kategorie A, do kontrolovaného pásma, s výjimkou fyzických osob, které postupují lékařské nebo nelékařské ozáření nebo dobrovolně pomáhají fyzické osobě podstupující lékařské ozáření" - v případě přístrojů k rtg.diagnostice (CT přístroje, rtg.skiagraficko -skiaskopické přístroje v kontrolovaném pásmu ) se jedná vždy buď o lékařské nebo nelékařské ozáření - je nutné zaznamenávat pobyt ošetřovatele, který přiveze pacienta do vyšetřovny nebo uklízečky, i když nejsou vystavení ozáření (úklid probíhá při vypnutém generátoru přístroje, přesun pacienta na vyšetřovací stůl před a po vyšetření, tzn.neprobíhá expozice)?Je nutné zaznamenávat každý vstup ošetřovatele do vyšetřovny i v době, kdy není prováděna expozice ?
Děkuji za odpověď. Z.Koláčková
(Vložil(a): Zdenka Koláčková)
Dobrý den, toto ustanovení se s novou legislativou SÚJB nezměnilo (vizte § 84 odst. 3 vyhlášky č. 307/2002 Sb. v posledním znění), tudíž se nezměnil ani jeho výklad.
Provozovatel kontrolovaného pásma musí zaznamenávat vstup všech osob vyjmenovaných v § 33 odst. 3 vyhlášky č. 422/2016 Sb. bez ohledu na to, zda generátor záření v kontrolovaném pásmu je nebo není po dobu pobytu těchto osob v provozu. V souvislosti s touto a s dalšími povinnostmi vztahujícími se ke kontrolovanému pásmu je třeba upozornit na to, že doporučujeme vymezovat kontrolované pásmo pouze tam, kde je to účelné - v souladu s požadavky § 73 zákona č. 263/2016 Sb. a § 46 vyhlášky č. 422/2016 Sb.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: jaderná bezpečnost 06.03.2017 12:24:44
Dobrý den, na 3.LF UK v Praze plánujeme zřídit radioizotopovou laboratoř. Plánujeme pracovat pouze s malými dávkami 14C a 3H (experimenty na tkáňových kulturách), tedy beta záření. Scintilátor pro měření vzorků zde zatím nemáme (a několik měsíců mít ještě nebudeme), vzorky budeme vozit na měření na Akdemii Věd. Nicméně, nějaký malý přístroj pro monitoring záření (pokud by došlo k vylití atd.) je potřeba. Nejprve jsme uvažovali o klasickém Geiger-Muller counter, ale ten detekuje převážně gamma záření. Takže jsem hledala specifičtější přístroj a byl mi doporučen tento: LB 124 SCINT Přenosný kontaminační monitor pro H-3, alfa, beta a gama radiaci (cena asi 140 000Kč, https://www.berthold.com/en/rp/lb-124-scint-300-contamination-monitor). Nicméně kolega, který se vrátil z USA říkal, že stačí klasický GM (cena asi 1200Kč; http://www.ebay.com/itm/CDV-715-RADIATION-GEIGER-COUNTER-KIT-WITH-CDV-750-CHARGER-AND-PEN-/232254042274). Zajímalo by mě, jestli v zákoně existuje nějaké upřesnění detekčního limitu, který musí náš detektor v laboratoři splňovat? Pokud ano, jaký je tento detekční limit, kde ho mohu najít a jaký přístroj byste doporučoval? Bylo by použití klasického GM bezpečné i pro naši laboratoř? Neslyšela jsem o tom, že by se klasický GM používal rutinně k detekci kontaminace na stěnách, podlahách, oblečení atd., ale mám zkušenost pouze z jedné laboratoře. Pokud by Vám to pomohlo při odpovědi, tak maximální aktivity za mokra jsme stanovili (prozatím) na 450Ci pro 3H a 1398mCi pro 14C. Děkuji za odpověď. S pozdravem, Veronika Šrámková
(Vložil(a): Veronika Šrámková)
Dobrý den, legislativa nijak nespecifikuje požadavky na zařízení používaná k detekci kontaminace pracovních ploch a zařízení. Výběr měřícího zařízení se odvíjí od druhu záření a podle způsobu nakládání s těmito zdroji. Bližší informace nemůžeme relevantně podat. Při monitorování pracoviště musíte postupovat dle posouzeného programu monitorování, kde si sami nastavíte postupy a metody monitorování dle Vašich podmínek na pracovišti a používaných zdrojů ionizujícího záření. V příloze č. 18 vyhlášky o radiační ochraně č. 422/2016 Sb., jsou stanoveny hodnoty plošné aktivity pro povrchovou kontaminaci, kterými se musíte řídit. Před podáním žádosti o žádosti o povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření kontaktujte příslušné regionální centrum.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 13.02.2017 08:37:35
Dobrý den.
K problematice položky dvojího určení v jaderné oblasti.
Ve firmě budujeme nové technologické zařízení, které má pracovat na frekvenci 1000 Hz.Předpokládáme koupi frekvenčního měniče,s výkonem 4 kW.
prosím o informaci, jak a kde má naše firma podat "Prohlášení koncového uživatele ...", a co má učinit firma, která by nám frekvenční měnič dodala. Děkuji
(Vložil(a): Věroslav Trojka, 608625007)
Dobrý den,

z Vašeho dotazu bohužel není patrné, zda se jedná o dovoz nebo transfer kontrolované položky. Nicméně je tato problematika zevrubně popsaná na stránkách Oddělení pro kontrolu nešíření jaderných zbraní:
http://www.sujb.cz/nesireni-jadernych-zbrani/informace-pro-ohlasovatele-transferu/
http://www.sujb.cz/nesireni-jadernych-zbrani/informace-o-povolovacim-rizeni-pro-vyvozdovoz-jp/
V případě dalších dotazů kontaktujte přímo Ing. Věru Krejčovesovou ? vera.krejcovesova@sujb.cz, tel. 226 514 267.

(Za SÚJB: Odbor pro kontrolu nešíření zbraní hromadného ničení)
Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 30.01.2017 14:53:50
Dobrý den,
Obracím se na vás s prosbou o radu, jak mám postupovat. V roce 2004 byl naší firmou zakoupen prachoměr FH 62-IR firmy Thermo ESM Andersen. Nyní jsem v rámci vydání nového atomového zákona 263/2016 Sb. začala prověřovat zdroje ionizujícího záření využívané naší firmou.
Dle dokumentace jsem zjistila, že prachoměr je zařízení, které obsahuje uzavřený radionuklidový zdroj Kr85 s původní aktivitou 1,85 GBq (nyní je jeho aktivita 0,8 GBq). Dávkový příkon je při otevřeném přístroji a zvednuté hlavě, ve které je umístěn zářič, ve vzdálenosti 10cm menší než 10?Sv/h. Přístroj je konstruován pro nepřetržité sledování stavu ovzduší, data jsou kontinuálně ukládána v paměti počítače. Z hlediska možného ozáření (otevřený přístroj a zvednutá hlava) spočívá obsluha přístroje ve výměně filtrační pásky cca 1x za 3 měsíce a 1x za 6 měsíců je při kalibraci krátkodobě nahrazena filtrační páska kalibrační fólií se známou hmotností prachu. Při ostatních úkonech je kryt, ve kterém je umístěna plynotěsná zavařená ocelová kapsle s radionuklidem Kr85, uzavřen detektorem záření a celý prostor je uzavřen navíc víkem z 0,3 cm plexiskla. Myslím, že prachoměr FH 62-IR by se dal dle nového atomového zákona zařadit dle § 13 c) jako drobný zdroj ionizujícího záření podléhající ohlášení. V dokumentaci jsem našla Osvědčení o zkoušce těsnosti, Certifikát těsnosti, návod na obsluhu, kde je ohledně zdroje ionizujícího záření pouze uvedeno, že vyjmutí a vkládání zdroje ionizujícího záření může provádět pouze osoba s patřičným oprávněním a je třeba ho vyměnit po 10 až 15 letech.
Je možné ohlásit Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost prachoměr FH 62-IR jako drobný zdroj ionizujícího záření? Případně, co jiného máme udělat?
Hrozí nám nějaký postih?
Předem děkuji za odpověď.

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

z Vašeho popisu nejde jednoznačně určit kategorii Vámi používaného prachoměru. Samotný zářič je jednoduchý zdroj (vychází se z počáteční aktivity). Pro určení, zda je zařízení drobným zdrojem (na ohlášení) je rozhodující, zda splňuje kritéria uvedená ve vyhlášce 422/2016 Sb. § 13, písm. c). Z Vámi uvedené naměřené hodnoty nejde posoudit, zda jsou tato kritéria splněná. Doporučujeme se obrátit na Vám místně příslušné Regionální centrum. Kontakty naleznete na našich webových stránkách v sekci O SÚJB.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 17.01.2017 13:02:01
Dobrý den, mám dotaz k zubnímu rentgenu OPG, za jakých podmínek může být umístěn do zubní laboratoře?( ne ordinace, kde je lékař)Jedná se o to, že zubní laboratoř je umístěna asi 3 km od zubního lékaře. Kdo by vykonával soustavný dohled a jakou má mít odbornou způsobilost obsluha OPG, pokud tam není přítomen lékař. Děkuji
(Vložil(a): Lukáš Hodkovský)
Dobrý den,

od 1. 1. 2017 platí nový Atomový zákon a soustavný dohled byl nahrazen jiným institutem ? osobou zajišťující radiační ochranu registranta. Jedná se o osobu, která musí být přítomna na pracovišti při používání zdroje ionizujícího záření. Tato osoba musí být ustanovena do této funkce registrantem (podle nového Atomového zákona nepoužívají zubní rtg přístroje držitelé povolení, ale registranti). Požadavkem na vzdělání této osoby je buď zvláštní odborná způsobilost k vykonávání soustavného dohledu podle starého Atomového zákona, nebo absolvování kurzu pro osobu zajišťující radiační ochranu registranta (jedná se o kurz s délkou 6 hodin 60 minutových, který zajišťují pořadatelé těchto kurzů, kteří mají od nás speciální povolení). Tato osoba si musí své znalosti udržovat pravidelným absolvováním kurzu pro osobu zajišťující radiační ochranu registranta jednou za 5 let (bez ohledu na to, jestli na začátku měla zvláštní odbornou způsobilost podle starého Atomového zákona, či nikoli). Nejvhodnější je, aby se jednalo o osobu, která na daném pracovišti provádí snímkování.
Ohledně toho, kdo může obsluhovat OPG, není v legislativě SÚJB žádné omezení a nespadá to ani pod náš dohled. Podle našich informací je v legislativě Ministerstva zdravotnictví požadavek, že zubní rtg přístroje můžou obsluhovat pouze radiologičtí asistenti nebo zubní lékaři, nicméně je možné, že jsou i nějaké výjimky ? na toto bude asi nejlepší, když se zeptáte buď Stomatologické komory nebo přímo na Ministerstvu zdravotnictví.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 12.01.2017 23:19:06
Dobrý den, od 1.2. přecházím z fyzické na právnickou osobu, vyplnila jsem registrační formulář - žádost o registraci používání zdroje ionizujícího záření.K přílohám patří i Protokol o zkoužce dlouhodobé stability,má 8 stran,mám vše kopírovat? Mám 2 rtg přístroje. Kam tento formulář odeslat?
MUDr. Buriánková,
(Vložil(a): MUDr. Marcela Buriánková)
Dobrý den,

ano a následně poslat na Regionální centrum SÚJB Praha.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Prováděcí vyhláška k novému atomovému zákonu 12.01.2017 13:20:35
Dobrý den. Jsem zubař, mám povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření z r. 2012, z toho roku mám i zkoušku z radiační ochrany /odbornou způsobilost/. Povolení je na dobu neurčitou, budu ho muset dle nového zákona obnovovat? Vím , že zkoušky z radiační ochrany už se nebudou muset absolvovat, pouze školení v určitém termínu. Kdy pro mne povinnost absolvovat toto školení vyvstane?
Díky moc. Bobková
(Vložil(a): Vlasta Bobková,MUDr. )
Vážená paní doktorko,

jako držitel povolení se platností nového AZ považujete na registranta. Tato přechodná registrace vám zaniká uplynutím 5 let.
Oprávnění dohlížející osoby (ZOZ) vám platí sice do r. 2022, ale nejpozději v r. 2021 máte povinnosti absolvovat další odbornou přípravu, tedy též nejpozději do 5 let od nabytí účinnosti zákona č. 263/2016 Sb. (nový AZ). Více o registraci též:

http://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/formulare-spravni-rizeni-tld-audit-hlaseni-dovozu-atd/

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Prováděcí vyhláška k novému atomovému zákonu 09.01.2017 08:56:50
Zdravím.
Potřebovala bych najít prováděcí vyhlášku k atomovému zákonu pro nukleární medicínu.
Prosím, napište mi odkaz.
Děkuji.
Hana Opletalová
(Vložil(a): Hana Opletalová)
Dobrý den,

prováděcí vyhláška k AZ je naleznete na:

http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/legislativa/vyhlasky/sb0172-2016.pdf

Tato vyhláška, ale není specifická pro NM, ale pro všechny činnosti lékařského ozáření.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 20.12.2016 14:18:40
Dobrý den, poradíte mi prosím? Dojde-li na naší klinice ke změně dohlížející osoby u ZIZ - RTG. Stačí nahlásit jen změnu dohlížející osoby nebo bude potřeba tuto změnu zanést i do veškeré dokumentace a zaslat ke schválení na regionální centrum SÚJB? Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

změnu dohlížející osoby u ZIZ ? RTG nahlaste na regionální centrum SÚJB, na dalším postupu se domluvte s nimi. Kontakty naleznete na našich webových stránkách v sekci O SÚJB.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 09.12.2016 10:38:15
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda RTX bezpečnostní scannery schvaluje váš úřad? Nebo kdo je k tomu oprávněn pro ČR?
(Vložil(a): Tomáš Jelínek)
Dobrý den,

vzhledem k tomu, že jste v dotazu nespecifikoval jakou činnost s bezpečnostními RTG skenery máte na mysli, lze jen obecně říci, že dovoz, vývoz a distribuce RTG je činnost na povolení podle §9 odst. 1, písm. r) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen Atomový zákon). Používání RTG závisí na klasifikaci zdroje a je buď pouze na ohlášení, nebo na povolení podle §9 odst. 1 písm. i) Atomového zákona. Výroba, instalace, hodnocení vlastností a opravy spadají vždy pod činnost na povolení podle §9 odst. 1 písm. i) Atomového zákona.
Co se týče bezpečnostních skenerů na kontrolu osob, pak doporučuji přečíst si stanovisko SÚJB k instalaci a používání "bezpečnostních rentgenů" pro účely kontroly osob, které dohledáte na stránkách SÚJB https://www.sujb.cz/?id=801.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Prováděcí vyhláška k novému atomovému zákonu 07.12.2016 12:03:21
Dobrý den, jsou již, prosím, k dispozici v elektronické podobě nové vyhlášky k novému atomovému zákonu? Děkuji a přeji hezký den,L. Zárybnická
(Vložil(a): Lenka Zárybnická)
Dobrý den,

finální znění nové vyhlášky o radiační ochraně ještě z dispozici není.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Vysvětlení § 91 nového atomového zákona 01.12.2016 10:21:24
Navazuji na dotaz z 23.9.2016 k dopadu § 91 nového atomového zákona (již opakovaně, ale nepřišla žádná odpověď). Vzhledem k tomu, že jsem v bodě 1) svého dotazu dostatečně podrobně uvedla důvod, proč se dotazuji na jaké typy "odpadových zařízení" se povinnosti vztahují, nejeví se mi Vaše odpověď: "V nové legislativě je jasně definováno, na koho se problematika opuštěného zdroje ionizujícího záření vztahu a jaké jsou jeho povinnosti a práva,..." konkrétní. Z mého dotazu je zřejmé, že jsem § 91 pečlivě četla a protože jsem v novém zákoně nenalezla, jakou činnost si mám pod slovem "shromažďování" opuštěného zdroje (kovového šrotu) představit, položila jsem Vám dotaz. Odpověď na tuto otázku je klíčová, a proto opakovaně žádám o její zodpovězení s odkazem na ustanovení atomového zákona, ze kterého to vyplývá . Vzhledem k tomu, že nový zákon nestanoví žádný odklad pro plnění povinností dle § 91, je nezbytně nutné informovat dotčené osoby (laiky v oboru jaderné bezpečnosti) o druzích detektorů a analyzátorů, které jsou uznávány pro měření radioaktivity (splňují požadavky zákona o metrologii) a jsou vhodné pro "odpadové prostředí" a o dalších jejich povinnostech S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM (praxi zbývá pouhých 81 dní vč. víkendů a svátků). Ve staré metodice o záchytu opuštěného zdroje z r. 2002 nejsou bohužel zodpovězeny všechny mé dotazy, proto prosím buď o urychlené vydání nové "metodiky" anebo o poskytnutí požadovaných informací. Děkuji předem za ochotu.
(Vložil(a): Eva Směšná)
Vážená paní Směšná, zcela s Vámi souhlasím, že vymezení povinovaných osob v návaznosti na §91 nového atomového zákona je poměrně klíčovou záležitostí a definice zde není striktně vymezena, není to ovšem samoúčelné. Výše uvedený paragraf, jak již ukazuje jeho název, zavádí pravidla pro místa s vyšším rizikem výskytu opuštěného zdroje a uvádění konkrétních pracovišť by zde jistě vedlo k neobsažení celé problematiky. Jde zde především o ochranu osob a životního prostředí v situacích, kdy se zdroj ionizujícího záření vyskytuje v neobvyklé situaci a kdy jsou mu vystaveny fyzické osoby, které nemají dostatečnou znalost příslušných ochranných opatření. Vzhledem k výše uvedenému účelu nemají tedy termíny atomového zákona, v tomto paragrafu, souvislost s pojmoslovím odpadové legislativy či jiné české národní legislativy, nýbrž stojí nezávisle, a to v návaznosti na specifický předmět právní úpravy. Abych ale odpověděl konkrétněji na Vaše dotazy, zaměřím se dále pouze na zařízení, která se zabývají shromažďováním kovového materiálu, šrotu. Především musím uvést, že opatření se týkají zařízení, která svým charakterem splňují podmínky trvalého pracoviště, (jsou tím eliminovány mobilní a krátkodobé sběry pořádané např. obcemi). U stabilních pracovišť je nutné přistoupit k plnění povinností vyplývajících z §91 nového atomového zákona, především tak, aby přijatá opatření odpovídala rozsahem a efektivností konkrétnímu pracovišti. Jedná se o zavedení tzv. "Odstupňovaného přístupu". Prakticky se jedná o zhodnocení množství materiálu, se kterým konkrétní provozovatel nakládá, způsob dopravy který využívá, druh materiálu na který je zaměřen, atd. V souladu s výše uvedeným odstupňovaným přístupem, je tedy možné uvést, že "velké" (vlaková doprava, mezinárodní kontrakty atd.) zařízení bude vybaveno a bude pro něho efektivní zavedení detekčních bran a ručních přístrojů a pro "malé" zařízení bude přípustné navázání detekční schopnosti na externí subjekty a to jak pravidelně (např. 1x za čtvrtletí), tak ?pohotovostně", a to v případě podezření na záchyt opuštěného zdroje. Adekvátnost přijatých opatření bude vhodné před zavedením konzultovat s Úřadem. Zásadním, požadavkem Úřadu bude, aby osoby nakládající s kovovým odpadem byly dostatečně orientovány v této problematice a v případě nálezu tzv. opuštěného zdroje rychle zvolily adekvátní postup. K získání základního přehledu by mělo posloužit již zmiňované doporučení, internetové stránky Úřadu a v neposlední řadě, také semináře a školení, které jsou Úřadem v současné době prováděna a připravována. Pro konkrétní případy je možné se obrátit na jednotlivá Regionální centra.


(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
zabezpečení přechodného pracoviště 14.11.2016 08:31:26
Dobrý den,

od našich zákazníků jsem opakovaně slyšel dotaz na zabezpečení přechodného pracoviště, kde se provádí radiační činnost. Pracoviště by mělo být zabezpečeno červeno bílou páskou a symbolem radiace, za snížené viditelnosti ještě výstražným červeným světlem.
Ëxistuje už v současné době nějaký prováděcí předpis, jak přesně má zabezpečení vypadat?
(jak často se musí opakovat symboly nebezpečí radiace, event. kolik světel a podobně).

Děkuji a s pozdravem

Josef Žižka
(Vložil(a): Josef Žižka)
Dobrý den,

v současné době již existuje návrh nové vyhlášky o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidových zdrojů, která bude nahrazovat aktuální vyhlášku č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účinnost této vyhlášky bude od 1.1.2017 společně s novým atomovým zákonem. V návrhu nové vyhlášky je uvedeno (snad se do té doby nebude měnit), že hranice kontrolovaného pásma na přechodném pracovišti musí být vyznačena
a) výstražnou páskou,
b) znakem radiačního nebezpečí,
c) upozorněním "Kontrolované pásmo se zdroji ionizujícího záření, nepovolaným vstup zakázán" a
d) v případě snížené viditelnosti světelnou signalizací.
Z výše uvedeného vyplývá, že není třeba nutně používat červenobílou pásku a rovněž v návrhu vyhlášky není uveden přesný počet světel a znaků nebezpečí radiace. Je tedy na Vás, jakým způsobem to na přechodném defektoskopickém pracovišti provedete. Vždy by to ale mělo být s uvážením toho, zda vámi zvolený počet prostředků (ohraničení, tabulek, světel) je dostačující s ohledem na zjištění celkové bezpečnosti civilních osob či radiačních pracovníků.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Oprávnění k intravenózní aplikaci radiofarmak 22.10.2016 22:07:08
Dobrý den,

měl bych dotaz, kdo je oprávněn aplikovat intravenózně radiofarmaka a jaké musí splňovat podmínky. Jedná se mi konkrétně o to, zda může po zaškolení aplikovat všeobecná sestra z indikace lékaře. A pak rozšiřující dotaz, je nějaké věkové omezení u pacienta, kdy již sestra aplikovat nesmí?

Vyhl. č. 55/2011 Sb praví: "všeobecná sestra může bez odborného dohledu mimo jiné i podávat léčivé přípravky (kromě nitrožilních injekcí nebo infuzí u novorozenců a dětí do 3 let a s výjimkou radiofarmak, pokud není dále uvedeno jinak"

V tomto případě je ta výjimka myšlena jak?

Děkuji
(Vložil(a): Karel novák)
Dobrý den,

litujeme, ale korektní výklad vyhlášky č. 55/2011 Sb., by Vám mělo podat Ministerstvo zdravotnictví, které má tuto problematiku ve své gesci.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Prováděcí vyhláška k novému atomovému zákonu 03.10.2016 23:23:50
Vážené dámy a pánové,
na stránkách SÚJB je uvedeno, cituji:
Nový atomový zákon vyšel ve Sbírce zákonů. Zákon má číslo 263/2016 a částka Sbírky zákonů č. 102 s ním byla rozeslána 10. srpna 2016.
Na webu jsem bohužel nenašel informaci o prováděcích vyhláškách k novému atomovému zákonu. Prosím o vaše vyjádření.
Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem se loučí
Otakar J. Mika
(Vložil(a): Otakar Jiří Mika)
Prováděcí právní předpisy k zákonu č. 263/2016 Sb., atomový zákon, jsou v současné době připravovány a budou publikovány ve Sbírce zákonů tak, aby nabyly účinnosti současně s novým zákonem, tj. k 1. 1. 2017.
(Za SÚJB: sujb)
Vysvětlení § 91 nového atomového zákona 23.09.2016 20:53:37
Prosím o podání vysvětlení k aplikaci § 91 do praxe firem provozujících "zařízení" podle zákona o odpadech:
1) Jakých zařízení podle zákona o odpadech se týká povinnost provádět opatření k vyhledávání opuštěného zdroje? Podle zákona o odpadech "shromažďují odpad" pouze jeho původci, ale provozovatelé zařízení ke "sběru" a "výkupu" kovových odpadů provádějí "skladování" odpadů. Lze tedy dovodit, že sběren kovového šrotu se tato povinnost netýká a týká se pouze hutí a zařízení ke zpracování, tj. zařízení k využití kovových odpadů a a dále také sběrných dvorů obcí, které provádějí "shromažďování" kovových odpadů od svých občanů.
2)jaká opatření k vyhledávání opuštěného zdroje doporučujete v případě, že se zařízení nakládajících s kovovými odpady bude tato povinnost týkat?
3) prosím o informace pro účely poučení pracovníka zařízení:
a) jaké mohou být účinky ionizujícího záření na lidský organismus?
b) jak lze vizuálně rozpoznat opuštěný zdroj?
c) jaká opatření připadají v úvahu při nálezu opuštěného zdroje nebo vzniku podezření na jeho přítomnost? Co máme dělat a komu máme volat a opuštěný zdroj předat?
d) kdo může školit o výše uvedených skutečnostech?
Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela novou povinnost, prosím o dostatečně širokou odpověď, případně odkaz na informace, které jsou veřejně dostupné a moje dotazy jednoznačně odpoví.

Děkuji předem za odpověď

Ing. Eva Směšná, poradce a konzultant v OŽP

(Vložil(a): Eva Směšná)
Dobrý den, problematika zdrojů ionizujícího záření a ionizujícího záření je řešena zákonem č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisech. V současné době je problematika nálezů a ztát zdrojů ionizujícího záření řešena v ustanovení § 4 odst. 14 a 15 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. S tím, že od 1.1.2017 vstupuje v platnost zákon č. 263/2016 Sb., který současně i zrušuje zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na což asi narážíte.
V nové legislativě je jasně definováno, na koho se problematika opuštěného zdroje ionizujícího záření vztahu a jaké jsou jeho povinnosti a práva, konkrétně se jedná o ustanovení § 91 zákona č. 263/2016 Sb., s tím, že správní delikty a jsou v ustanovení § 191 odst. 5 zákona č. 263/2016 Sb.
V současné době je na stránkách www.sujb.cz dostupné doporučení k Postupu při záchytu radioaktivního materiálů (http://www.sujb.cz/dokumenty-a-publikace/publikace-sujb/ ) z roku 2002. Vzhledem k účinnosti nové legislativy a novým povinnostem ?zařízení? se připravuje aktualizace tohoto doporučení. V současné době se také dokončují prováděcí předpisy k zákonu č. 263/2016 Sb., kde bude i tato problematika zmíněna.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 22.09.2016 12:46:14
Dobrý den, s ohledem na nový atomový zákon, který vstoupí v platnost 1. 1. 2017, je nutné podniknout nějaké kroky v případě, že jsme právnická osoba, která má již dle zákona č. 18/1997 Sb. povoleno nakládání se zdroji ionizujícího záření (používání, instalace, uvádění do provozu a opravy) + povolení provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany (dovoz, vývoz, distribuce)? Je nutné žádat o nové rozhodnutí nebo zůstává platit to původní?
Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

doporučuji minimálně prostudovat "Přechodná ustanovení" (§ 229 ? 232) zákona č. 236/2016 Sb. Pokud správně dedukuji z Vašeho anonymního dotazu, že dovážíte generátory, pak i §§ 10, 13 a 17 a další tohoto zákona.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Dovoz hodinek s radiovými barvami 14.09.2016 14:55:52
Dobrý den,
rád bych se zeptal, jak je to s potenciálním dovozem hodinek s radiovými fluorescenčními barvami přes hranice ze zemí mimo EU. Pokukuji na eBay po starších hodinkách z Indie (vesměs asi 70. léta) a u některých jsem narazil na zmínku "radium figure" v názvu aukce. U některých hodinek není typ fluorescenčního nátěru nikde specifikován, takže nevím, zda není radiový nátěr jen zatajen. Nerad bych, aby mi byly hodinky zabaveny pro nelegální převoz radioaktivního materiálu.
Děkuji, s pozdravem
Tomáš Svoboda
(Vložil(a): Tomáš Svoboda)
Dobrý den,

pokud se nejedná o dovoz hodinek (spotřebního výrobku) za účelem obchodní činnosti, tedy jedná se o nákup pro vlastní potřebu, není třeba mít povolení pro dovoz spotřebních výrobků s přidanými radioaktivními látkami podle § 9 odst. 1 písm. s) zákona č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (atomový zákon).
V případě, že se bude jednat o jedny náramkové hodinky s ciferníkem obsahující nátěr s Ra-226, lze předpokládat, že hodinky v neoznačené zásilce na letišti zabaveny nebudou. Jednoznačně to ale říci nelze, vždy záleží na konkrétním případu a SÚJB v tomto ohledu nereguluje nařízení a bezpečnostní postupy Celního úřadu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Uvedení importovaného RTG zařízení na trh EU 27.06.2016 10:17:08
Dobrý den,
chceme na trh EU uvést RTG zařízení pro detekci nežádoucích předmětů v sáčcích se zabaleným zbožím (například zda v sáčku s bonbony není kousek plastu, matice, skla, atd.) Tyto typy zařízení se běžně používají v potravinářském průmyslu v EU.
Zajímá nás, jaké všechny administrativní úkony je nutné udělat pro prodej zařízení v EU. Výkon zdroje záření je 100 KV, 3,5 mA.

Děkuji
Brýl
(Vložil(a): Zdeněk Brýl)
Dobrý den, co se týče uvádění na trh v České republice je nutné být držitelem povolní dle ustanovení § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 18/1997Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen AZ), za podmínek ustanovení § 59 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 307/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přičemž náležitosti žádosti jsou uvedeny v následujících ustanovení AZ a prováděcích předpisech. Vzor žádosti je k dispozici na http://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/formulare-spravni-rizeni-tld-audit-hlaseni-dovozu-atd/ .

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Pořízení zdroje 10 uCi 11.02.2016 19:46:42
Dobrý den,

pro demonstrační experimenty s provázanými gama fotony plánujeme zakoupení vzorku sodíku 22 s aktivitou 10 uCi. Předpokládám, že bude nutné použít "Formulář pro uzavřené radionuklidové zářiče" z oddílu "Hlášení o dovozu, distribuci, vývozu a výrobě ZIZ". Jaké další náležitosti je nutné splnit? Děkuji.
(Vložil(a): Jan Šlégr)
Dobrý den,

dovolíme si Vás odkázat na některé naše regionální pracoviště, nejlépe to, které odpovídá místu ve kterém budete zdroj provozovat. Naši kolegové vám s náležitostmi rádi poradí - kontakty na jednotlivá Regionální centra SÚJB naleznete na našich webových stránkách v sekci O SÚJB/Kde nás najdete + spojení/Regionální centra SÚJB.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 14.12.2015 12:38:18
Pripravujeme medzinárodnú klinickú štúdiu liečby demencie typu Alzheimer, kde budú pacienti sledovaní vyšetrením 18FDG-PET/CT celkove 3x v intervale raz za 12 mesiacov. Je potrebné schválenie SÚJB ? Vďaka za odpoveď.
(Vložil(a): MUDr. Miroslav Smíšek)
Vážený pane,

vyjádření SÚJB ke studii není potřebné, pokud vyšetření 18FDG-PET/CT je standardním vyšetřením rutinně používaným pro potvrzení diagnózy Alzheimer nemoci nebo pro potvrzení "stavu a vývoje" této nemoci.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
RTG přístroj do ordinace stomatologa 07.07.2015 13:43:55
Co musí stomatolog udělat než si může pořídit do své budoucí ordinace RTG přístroj?
(Vložil(a): Pavla Zíková)
Dobrý den,

stomatolog musí k používání RTG přístroje mít povolení. Formulář naleznete na:

http://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/formulare-spravni-rizeni-tld-audit-hlaseni-dovozu-atd/

Z formuláře je zřejmé, co vše bude potřeba: kolek, specifikace používaného ZIZ, oprávnění osoby, která bude zajišťovat soustavný dohled nad radiační ochranou, apod.
Doporučuji kontaktovat místně příslušné RC SÚJB. Tedy RC v místě, kde hodláte zubní RTG provozovat ? viz:

http://www.sujb.cz/o-sujb/kde-nas-najdete-spojeni/spojeni-na-regionalni-centra-sujb/

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 23.04.2015 11:25:45
Dobrý den. Prosím Vás o radu. Odkoupili jsme zubní ordinaci i s RVG přístrojem. Na krajském úřadu po nás chtějí rozhodnutí na RVG s doložkou právní moci. Chtěla bych se zeptat kde jí můžeme dostat a co všechno k tomu potřebujeme. Děkuji předem za odpověd.
(Vložil(a): ŔÍDKÁ JITKA)
Dobrý den, kontaktujte prosím RC SÚJB, které předmětné povolení vydalo. Adresy a kontakty naleznete na www.sujb.cz. Oprávněný pracovník RC Vám poradí a vysvětlí vše potřebné.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
dodavky RIA ze zahranici 19.11.2014 09:15:40
Dobry den, rad bych se zeptal, zda je mozne realizovat realizovat dodavky RIA souprav pro diagnosticke ucely (zdravotnicke prostredky in vitro) od zahranicniho vyrobce primo ke koncovemu zakaznikovi v CR (nemocnice ci soukroma laborator), ktery samozrejme vlastni povoleni pro nakladani se ZIZ. Pokud ano, tak jakym zpusobem, aby vse probihalo dle platnych zakonu a predpisu. V soucasne dobe vim pouze o moznosti pres ceske distributory, pokud by byla moznost primych dodavek, uvitali bychom to. Predem dekuji za odpoved, s pozdravem Karel Syrovy
(Vložil(a): Karel Syrovy)
Dobrý den, k Vašemu dotazu sděluji:
Dovoz, vývoz a distribuce zdrojů ionizujícího záření je činnost na povolení podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve znění pozdějších předpisů. Požadavky na obsah žádosti naleznete v ustanovení § 10 a 13 zákona, případně na stránkách SÚJB www.sujb.cz je k dispozici formulář žádosti. Pro vydání povolení k dovozu a distribuci zdrojů ionizujícího záření (RIA souprav) je podmínkou nutnou ustanovení dohlížející osoby se zkouškou zvláštní odborné způsobilosti pro požadovanou činnost (zkouška složená na SÚJB).

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Uznávání zahraničních povolení 08.10.2014 11:03:09
Dobrý deň, chcel by som sa prosím informovať, či je možné uznanie rozhodnutia slovenského Úradu verejného zdravotníctva, ktorým nám bola povolená distribúcia, predaj a prenájom zdroja ionizujúceho žiarenia - mobilného inšpekčného systému. Uznanie tohto rozhodnutia by sme potrebovali za účelom dodávky identického systému aj na územie ČR, alebo musíme nezávisle požiadať o vydanie takéhoto rozhodnutia? Vopred ďakujem za skorú odpoveď
(Vložil(a): Jozef Poláček)
Dobrý den, uznání povolení není možné. Musíte si zažádat o povolení, ve Vašem případě se bude jednat buďto o žádost na provádění dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany, v případě, že daný zdroj ionizujícího záření je generátorem, a to podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, způsobem dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 307/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. dovoz, vývoz nebo distribuce generátorů záření.
V případě, že by se jednalo o zařízení s uzavřeným zdrojem záření, pak by se žádalo o nakládání se zdroji ionizujícího záření (dále jen ZIZ) dle ustanovení § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, způsobem dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. b) - dovoz ZIZ, c) - vývoz ZIZ a písm. d) - distribuce vyhlášky č. 307/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů, za podmínek vymezených ustanovením § 38, 39 a 40 vyhlášky č. 307/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Požadavky pro oba případy jsou specifikovaný v zákoně č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisech.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 02.10.2014 16:38:12
Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o informaci, kterou potřebuji k mé absolventské práci. Při zakládání nové zubní ordinace potřebuji povolení SÚJB pro provoz RTG. Je pro žádost nějaký formulář, nebo co všechno musím jako potencionální, budoucí provozovatel splňovat. Mnohokrát děkuji za odpověď
(Vložil(a): Michaela Šaldová)
Dobrý den,

při zakládání zubní ordinace, kde budete používat zubní rtg, potřebujete povolení SÚJB k nakládání se zubním RTG.
Co vše je potřebné splnit k žádosti je uvedeno ve formuláři ? viz:

http://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/formulare-spravni-rizeni-tld-audit-hlaseni-dovozu-atd/

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 20.08.2014 08:47:37
Dobrý den,
prosím jaká povolení nebo ohlášení potřebuji pro dovoz a další prodej kapslí s tritiem. Pro lepší pochopení kopíruji část textu ze stránek výrobce:
"Tritium lightsources are illuminated by means of borosylicate glass tubes covered on the inside with phosphor powder and filled with gaseous tritium."
Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

k dovozu či vývozu spotřebních výrobků obsahující radioaktivní látky je nutné povolení dle § 9 odst. 1 písm. s) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen atomový zákon). Náležitosti žádosti o povolení naleznete v atomovém zákoně, v příslušných pasážích ustanovení § 10 až 15 a příloze S.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 03.02.2021 22:54:25
Dobrý den, bylo by možné doplnit odpověď na současné znění zákona? Jestli jsem hledal správně, tak zmíněné paragrafy jsou zrušeny. Děkuji


(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

rádi informace aktualizujeme, jen nám prosím napiště o jakou odpověď se jedná (nejlépe datum dotazu a odpovědi).
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 04.02.2021 13:41:21
Dobrý den,
původní dotaz zněl:
Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 20.08.2014 08:47:37[Reagovat]
Dobrý den,
prosím jaká povolení nebo ohlášení potřebuji pro dovoz a další prodej kapslí s tritiem. Pro lepší pochopení kopíruji část textu ze stránek výrobce:
"Tritium lightsources are illuminated by means of borosylicate glass tubes covered on the inside with phosphor powder and filled with gaseous tritium."
Děkuji
(Vložil(a): Anonym)

Vaše odpověď:
Dobrý den, k dovozu či vývozu spotřebních výrobků obsahující radioaktivní látky je nutné povolení dle § 9 odst. 1 písm. s) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen atomový zákon). Náležitosti žádosti o povolení naleznete v atomovém zákoně, v příslušných pasážích ustanovení § 10 až 15 a příloze S.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)

Bylo by možné odpověď aktualizovat pro současné znění zákonů? Původní paragrafy jsou již zrušené (tedy pokud jsem hledal správně). Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

K dovozu spotřebního výrobku je potřeba mít povolení podle § 9 odst. 2 písm. g) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen "atomový zákon"). Předpoklady pro získání povolení a náležitosti žádosti naleznete v § 13 - 16 a příloze č. 1, bod 2 písm. g) atomového zákona.
Dále je potřeba mít na paměti, že spotřební výrobek, který má být dovážen nebo distribuován podléhá povinnosti schválení typu výrobku (§ 137 odst. 2 písm. d).
Na webových stránkách SÚJB naleznete podrobný výklad*) k požadavkům pro výrobu, dovoz a vývoz spotřebních výrobků obsahujících radioaktivní látky, včetně opatření obecné povahy**), které souvisí s prodejem nebo zpřístupněním spotřebních výrobků s obsahem H-3 veřejnosti.

*) https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/dokumenty/dokumenty_NAZ/spotrebni_vyrobky.pdf
**) https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/OOP_spotrebnivyrobky.pdf

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 06.08.2014 15:11:42
Dobrý den, u naší organizace jako držitele povolení SUJB došlo ke změně sídla. Je třeba žádat o vydání nových povolení, nebo stačí ohlášení změny sídla?
(Vložil(a): Zdeněk Boháč)
Dobrý den,

stačí ohlásit změnu sídla Vaší firmy.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
OPG zástěna 13.10.2013 23:13:10
Dobrý den, buduji ordinaci, kde je plánovaná zástěna pro OPG. Z jakého materiálu je optimální zástěnu zhotovit pro bezpečnou práci v okolí zástěny při současném snímkování??Byl mi doporučen sádrokarton pro stínění rtg záření a výrobce sádrokartonu chce vědět tloušťku olověného plechu, který je vhodný pro zástěnu na OPG. Dle toho mi vypočítají počet potřebných desek sádrokartonu pro zástěnu. Děkuji za odpověď

(Vložil(a): Barbora Procházková)
Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení, tedy i zubní ordinace, jsou dány vyhláškou MZ ČR č. 92/2012 Sb.
Legislativní požadavky SÚJB toto nestanovují.
Doporučujeme obrátit se na specializovanou firmu, která provádí dodávky rtg včetně výpočtů a měření rozptýleného záření. Je zapotřebí znát mnoho dalších parametrů.
(Za SÚJB: sujb)
OPG a RVG 03.10.2013 13:30:32
Dobrý den , plánuji do ordinace ,kde je nyní starý RTG přístroj , koupi nového RVG a dokoupení OPG . Pokud jiz jsem drzitelem povoleni k nakladani s ZIZ , je třeba žádat o povolení nové nebo jej nějak rozšířit? Děkuji .
(Vložil(a): Marie)
V případě výměny ZIZ uvedeného v povolení, musí být změna neprodleně ohlášena SÚJB zasláním vyplněné registrační karty nového ZIZ (příloha č. 12 vyhlášky), protokolu o přejímací zkoušce nového ZIZ, novým důkazem optimalizace radiační ochrany a aktualizovanou evidencí zdrojů držitele povolení.
V případě vzniku dalšího rtg pracoviště s dalším rtg zařízením (ve vašem případě OPG), je nutno předložit SÚJB žádost o povolení k nakládání se všemi náležitostmi v souladu s § 13 zákona.
V případě likvidace starého ZIZ nebo předání jiné osobě, musí být změna neprodleně ohlášena SÚJB zasláním údajů v rozsahu položek na registrační kartě (příloha č.12 vyhlášky).

(Za SÚJB: sujb)
OPG v ordinaci 22.09.2013 09:09:28
Dobrý den, chtěli bychom přesunout do ordinace o rozloze 24m čtverečných OPG přístroj Ajat Pro. Je to možné? Nikde jsem nedohledal vyhlášku ve které by se o tomto psalo. A zda se případně liší vyhláška, pokud by byla v této ordinaci dentální hygienistka? Předem děkuji za odpověď. Ondřej M.
(Vložil(a): Ondřej Masák)
Předpokládáme, že již jste držitelem povolení k provozu rtg (OPG). Pro přesunutí OPG do jiné místnosti je nutné předložit SÚJB nový důkaz optimalizace radiační ochrany (proměření rozptýleného záření) a v případě, že je vymezeno sledované pásmo, jeho změnu.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
OPG / CBCT 18.09.2013 00:02:45
Dobrý den, rád bych se zeptal, jak se liší požadavky na prostory pro Cone Beam CT od požadavků na prostory s OPG, resp. zda takové pracoviště spadá do stejné kategorie. Dále bych se rád poradil ohledně pozinkovaných dveří - jakou mají poměrnou ekvivalentní stínící hodnotu v porovnání s Pb materiálem. Děkuji za info.
(Vložil(a): Filip )
Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení, tedy i zubní ordinace nebo rtg pracoviště, včetně min. požadované podlahové plochy, jsou určeny vyhláškou MZ ČR č. 92/2012 Sb.
Pracoviště s OPG přístrojem i zubní CT jsou kategorizované vyhláškou č. 307/2002Sb. jako jednoduché zdroje ionizujícího záření, pracoviště I. kategorie. Stínící vlastnosti pozink. dveří závisí na tloušťce materiálu a energii záření. Při tloušťce stínícího materiálu 1 mm a 50 kV zeslabuje olovo cca 50 x více.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: zubní RTG - OPG a ochranné pomůcky 25.02.2013 14:55:48
Dobrý den,
kde se můžu dočíst jaké jsou technické požadavky pro OPG mísnost?musí být např.dveře stíněné olověnou folii a olovnatým okénkem?pokud ano,tak jakou silou olova?atd.Děkuji
(Vložil(a): OPG místnost)
Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení, tedy i místnosti se zubním rtg jsou dány vyhláškou MZ ČR č. 92/2012 Sb.
Legislativní požadavky SÚJB toto nestanovují.

(Za SÚJB: sujb)
Preprava a skladovani UN2915 29.04.2011 09:42:06
Dobry den, nikde nemohu nalezt za jakych podminek a co vse je treba k preprave radiaktivni latky UN2915 Latka Radioaktivni, Radioaktivni zasilka typu A. Znaceni vozidel a skoleni je mi jasne, nicmene je treba povoleni SUJB ci Ministerstva dopravy atp? Dekuji za pomocM
(Vložil(a): Jan Stingl)
Pokud jde o povolení SÚJB, je nutno podle § 9 odst. 1 písm. m) zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon a následně podle § 7 písm. b) vyhlášky 317/2002 Sb., žádat o povolení přepravy radioaktivní látky jiné než zvláštní formy a jiné než štěpné nebo vyjmuté štěpné od aktivity 3000 A2 nebo 1000 TBq, podle toho, která aktivita je nižší. Ministerstvo dopravy v třídě 7 radioaktivní látky žádná povolení pochopitelně nevydává.
Podrobnosti můžete také najít v bezpečnostním návodu BN-JB-1.13 ?Přeprava radioaktivních látek? v části dokumenty a publikace.
(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
provozování zubního RTG/RVG/ 15.10.2010 17:29:14
Dobrý den,uvažuji o zakoupení zubního RTG/RVG/do ordinace.Je možné, aby firma, která zařízení prodává a zaškoluje byla po určitou dobu osobou odpovědnou za provoz RTG do doby, než budu mít Osvědčení od SÚJB k provozování RTG?Děkuji za odpověď MUDr.Paymová
(Vložil(a): MUDr.Helena Paymová)
Předpokládáme, že osobou odpovědnou je myšlena osoba, která zajistí na zubním pracovišti soustavný dohled nad radiační ochranou (RO), tzv. dohlížející osoba (DO).

Tuto DO je možné si "nasmlouvat". Veškeré požadavky na správní řízení pro k povolení k používání zubního rtg zařízení, tedy i požadavku na osobu, která zajistí soustavný dohled nad RO (má Oprávnění zvláštní odborné způsobilosti), naleznete v rubrice Radiační ochrana / Formuláře (správní řízení, TLD audit, hlášení dovozů atd.) .Při vyřizování žádosti vám poradí inspektoři na příslušném RC SÚJB (O SÚJB / Kde nás najdete + spojení).


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Měřící přístroj na radon 30.09.2010 11:17:11
Dobrý den, v uvedené sekci jsem našel mimo jiné tyto požadavky na odbornou přípravu žadatele
-absolvování odborné přípravy (kurzu),
-1 rok praxe u držitele příslušného povolení
Zajímlo by mě zda je nutné splnit obě podmínky (odpornou přípravu i praxi 1 rok) nebo jde o alternativy a je tedy nutné splnit alespoň jeden z požadavků. Předem děkuji za odpověď.

(Vložil(a): Petr Bronec)
Ustanovením § 6 vyhlášky SÚJB č. 146/1997 Sb. je pro vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (ZOS) požadováno zároveň absolvování kurzu a praxe. Pro získání povolení k činnosti je nutné mít zajištěnu alespoň jednu osobu se ZOS. Osobní konzultaci před přihlášením ke zkoušce vám může v SÚJB poskytnout Ing. Jaroslav Slovák.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Měřící přístroj na radon 29.09.2010 12:14:36
Dobrý den, obracím se na Vás s následujícím dotatazem. Jaké podmínky musí splňovat fyzická osoba pro získání povolení měřit radon za úplatu? Mám na mysli měření radonu prováděné v souvislosti se získáním kolaudačního rozhodnutí. Předem děkuji. Petr Bronec
(Vložil(a): Petr Bronec)
Podrobnosti najdete v části: Radiační ochrana / Přírodní zdroje ionizujícího záření
(Za SÚJB: sujb)
Měřící přístroj na radon 27.08.2010 10:40:13
Radon Monitor Radim 3A bodový
je nutné mít na měření obsahu radonu ve vodě pro nekomerční účely nějaké povolení SÚJB?
(Vložil(a): Novák Pavel)
Pokud měření obsahu radonu ve vodě nebudete provádět jako službu poskytovanou jiným subjektům, nepotřebujete od SÚJB k této činnosti povolení.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Splnenie podmienok ceskej legislativy 10.11.2006 13:30:42
Dakujem za odpoved, pre upresnenie mam niekolko otazok.
1. Sme drzitelom povolenia na drzanie a pouzivanie gammamtov /mobilny defektoskop/ v SR. Je taketo opravnenie platne aj v CR (vydane Uradom jadroveho dozoru SR)?
2. Osoba so zvlastnou odbornou sposobilostou je u nas stanovena (u nas tzv. Odborny zastupca - v nasom pripade konatel spolocnosti). Doklad o ustanoveni takejto osobe vydany v SR je akceptovany SUJB pre uzemie CR alebo musi byt vydany ceskym uradom?
3. Vydanie povolenia je mozne aj pre subjekt / pravnicka osoba / so sidlom mimo uzemia CR /za predpokladu splnenia podmienok/?
Zjednodusene, akceptuje SUJB ekvivalentne doklady vydane v SR uradmi pre tuto cinnost alebo je potrebne vydavat vsetky doklady potrebne pre cinnost od znovu?
(Vložil(a): Aleš Mišura)
1. Vaše povolení vydané slovenským dozorným orgánem platí pouze na území Slovenské republiky. 2. V případě zajištění soustavného dohledu osobou se zvláštní odbornou způsobilostí je možné požádat o uznání této kvalifikace získané na Slovensku Českou republikou. Formulář a požadavky žádosti jsou vyvěšeny na stránkách Úřadu. 3. Ano, žadatel musí splnit veškeré i formální požadavky na obsah žádosti.Firma provozující činnosti se zdroji ionizujícího záření na území České republiky musí splnit požadavky české legislativy, tj. musí získat povolení k nakládání podle českých předpisů.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Pouzivanie Gammamatov Se75 a Ir192 v zahranici 10.11.2006 11:06:54
Dobry den, nasa firma sa uz niekolko rokov stretava s problemom, ze zakaznici pozaduju prace so ziaricmi Ir192 a Se75 aj v mimo Slovenska. Je mozne s takymto zdrojom ionizujuceho ziarenia prekracovat statne hranice? Za akych podmienok je mozny prevoz za ucelom vykonu NDT / RT prac mimo uzemia domovskeho statu? Spada tato otazka do kompetencie SUJB alebo ineho statneho uradu?
(Vložil(a): Aleš Mišura)
k Vašemu dotazu o práci s uzavřenými zářiči na území České republiky sděluji: K používání Vámi uvedených zářičů (předpokládám k defektoskopickým pracím na přechodných pracovištích) musíte splnit požadavky české legislativy (obecně národní legislativy), tj. mj. musíte být držitelem povolení k používání zařízení s radionuklidovými zářiči na přechodných pracovištích, dále mít zajištěn soustavný dohled nad radiační ochranou osobou se zvláštní odbornou způsobilostí - dohlížející osobou a je třeba splnit požadavek pro práci na přechodných pracovištích - tj. minimálně dvoučlenné pracovní skupiny,z nichž jeden má zvláštní odbornou způsobilost.
Součástí žádosti o vydání povolení je zpracování požadované dokumentace. Náležitosti žádosti a požadavky na dokumentaci jsou uvedeny v ustanovení § 10 a 13 zákona č. 18/1997 Sb., v pozdějším znění, jeho příloze I a vyhlášce č.307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.(všechnu legislativu najdete na www.sujb.cz). Záležitosti týkající se radiačních činností spadají do kompetence Státního úřadu pro jadernou do ČR musí repspektovat požadavky zákona č. 18/1997 Sb. a vyhlášky č. 317/2002 Sb. (opět naleznete na www.sujb.cz, rubrika jaderná bezpečnost/přepravy radioaktivních materiálů).
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
porovnání 09.08.2006 09:19:47
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je někde publikované porovnání systému radiační ochrany před a po přijetí atomového zákona.
Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Petra Nová)
Taková analýza zpracovaná a publikovaná nebyla. Do platnosti Atomového Zákona (AZ) se radiační ochrana řídila pouze vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 59/1972. AZ a na něj navazující vyhlášky nastavily přísnější režim regulace - nové typy povolení (uvolňování do životního prostředí, nové druhy nakládání se zdroji ionizujícího záření), přinesly požadavky na kontrolu zdrojů - kategorizace, zejména v medicíně (zkoušky); rovněž v havarijní připravenosti přinesla nová legislativa výrazný pokrok (např. v oblasti RMS). Implicitně byly zavedeny do právních předpisů požadavky na uplatnění principů radiační ochrany (RO) - zdůvodnění, optimalizace, atd. Pro detailní srovnání je nutné si přečíst vyhlášku 59/1972 a srovnat ji s předpisy RO po roce 1997. Nicméně stále se vychází z relevantních mezinárodních doporučení, legislativní rámec se upřesňuje a dále harmonizuje s evropskou legislativou.
Systém radiační ochrany jako takový doznal zásadnější změny v roce 1995, kdy radiační ochrana přešla z resortu zdravotnictví (hygiena) pod SÚJB.
Podrobnosti o historii radiační ochrany lze získat z publikace vydané Státním ústavem pro radiační ochranu - SÚRO - " Historie Radiační ochrany v ČR" u příležitosti 10 let existence SÚRO vydané v letošním roce. Doporučuji požádat SÚRO o poskytnutí této publikace pokud je ještě k dispozici - www.suro.cz.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Dotaz ohledně rentgenování v zemích EU 13.02.2006 08:18:50
Prosím o informace k legislativě a nutným dokumentům pro práci s vlastním vybavením v zemích EU. Zvláště pak k převozu zářiče a pouzdra se schránkou přes hranice a nutných dokumentů k tomuto.
Velmi děkuji za odpověď
S pozdravem
(Vložil(a): Jaroslav Pechar)
Pokud se týká činností se zdroji záření v jiných zemích EU, každá má svoji národní legislativu a tu je nutné akceptovat, je tedy třeba obrátit se na místní dozorný orgán (některé najdete v odkazech), který by měl sdělit podmínky pro činnost se zdroji. Co se týká "převozu zdroje" z dotazu není úplně jasné, o jaký zdroj záření se jedná - zda o rtg přístroj nebo o radionuklidový zářič. V případě radionuklidového zářiče je třeba mít povolení vývozu a zřejmě zpětnému dovozu od SÚJB, náležitosti žádosti viz § 13 a příloha I zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve znění pozdějších právních předpisů, v případě rtg zařízení je třeba povolení ke službám významným z hlediska radiační ochrany (§ 13 a příloha R zákona, další podrobnosti ve vyhlášce č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. Podmínky přepravy radioaktivního zářiče jsou popsány v rubrice jaderná bezpečnost/přepravy radioaktivních materiálů.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Výklad § 91 vyhlášky č. 499/2005 Sb. 03.01.2006 10:15:18
Prosím Vás o sdělení, jaké vyplývají povinnosti pro provozovatele úpravny vody z §91, odst. 1b "...filtry instalované ve vodárnách ..."? Je zde "vodárna" chápána jako úpravna vody na vodu pitnou?
(Vložil(a): Václav Mergl)
Ustanovení § 91 uvedené vyhlášky se týkají uvolňování přírodních radionuklidů z pracovišť, kde může dojít k významnému ozáření z přírodních zdrojů. Přehled těchto pracovišť je uveden v § 87 téže vyhlášky. Z tohoto přehledu je zřejmé, že mezi pracoviště patří i úpravny vody, na nichž je nakládáno s podzemní vodou (§ 87 písm. c) a pracoviště, na nichž se nakládá s vodárenskými kaly z úpravy vod z podzemních zdrojů (§ 87 písm. e bod 10 - mohou to tedy být i úpravny vody, v nichž je vyráběna pitná voda z vody podzemní, pokud při této úpravě vznikají vodárenské kaly). Termínem "vodárenské kaly z úpravy vod z podzemních zdrojů" se rozumí kaly z čiření vody, kaly z dekarbonizace a roztoky a kaly z regenerace iontoměničů, tedy položky 19 09 02, 19 09 03 a 19 09 06 ze skupiny 19 09 (Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely) podle katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Majitel pracoviště dle § 87 písm. e bod 10 je podle ustanovení § 6 odst. 3 písm. c) zákona č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, povinen umožnit uvolňování přírodních radionuklidů (tj. předmětných kalů ) z pracoviště do životního prostředí (např. jejich vypuštěním do vodoteče, do kanalizace či ukládání na skládku) pouze v případe, že obsah přírodních radionuklidů v nich nepřekročí uvolňovací úrovně stanovené v § 91 odst. 3 uvedené vyhlášky. V opačném případě musí mít majitel pracoviště k takovému uvolnění povolení SÚJB. V praxi by tedy měl majitel pracoviště zajistit změření obsahu přírodních radionuklidů v uvolňovaných kalech, takto zjištěné výsledky porovnat s uvolňovacímu úrovněmi a při překročení žádat o vydání povolení SÚJB. V případě nepřekročení těchto úrovní může s kaly nakládat bez omezení. Pro úplnost dodávám, že majitel pracovišť stanovených v § 87 písm c) a e) má rovněž povinnost zajisti na těchto pracovištích měření přírodní radioaktivity a určení efektivní dávky zde pracujících osob (viz ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 88 - 90 vyhlášky).(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Povolení k používání U3O8 11.10.2005 09:34:08
Při tavbě skloviny se používá k jejímu obarvení U3O8.jeho prodej je však vázán na povolení SÚJB.Co je nutné pro získání tohoto povolení učinit?
(Vložil(a): Jiří Seborský)
Použití sloučenin uranu k barvení skla je regulováno především následujícími předpisy (všechny jsou k dispozici na internetových stránkách SÚJB):
? zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tzv. atomový zákon (dále jen zákon),
? vyhláška č. 145/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 316/2002 Sb., o evidenci a kontrole jaderných materiálů a o jejich bližším vymezení (dále jen V145),
? vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně (dále jen V307).
Sloučeniny uranu jsou jaderným materiálem (zákon § 2 písm. j), V145 § 2). Odběr jaderných materiálů a jejich další použití jsou způsoby nakládání s jadernými materiály a k němu je třeba povolení úřadu (zákon § 9 odst. 1 písm. l). Evidenci a kontrolu jaderných materiálů upravuje V145.
Přidávání sloučenin uranu do skla za účelem jejich barvení je obecně uváděním radionuklidů do životního prostředí, jež rovněž patří mezi povolované činnosti (zákon § 9 odst. 1 písm. h), V307 § 56 a § 57). Za specifických podmínek, závislých na množství přidávaného uranu do skla a na dalším užití takového skla, by se mohlo také jednat o povolovanou činnost přidávání radioaktivních látek do spotřebních výrobků při jejich výrobě, (zákon §9 odst. 1 písm. s), § 5 odst. 5).
Obsah žádosti k vydání příslušného povolení je uveden v § 13 zákona.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Radiační měření tloušťky materiálu 19.05.2005 14:42:07
Dobrý den, zajímalo by mě, zda existuje seznam firem dodávajících techniku pro radiační měření tloušťky materiálu a pro účely detekce vad (pro nasazení v průmyslu). Má jejich zákazník (tedy provozovatel zařízení) ze zákona nějaké povinnosti? Děkuji. S pozdravem Petr Prášek.
(Vložil(a): Petr Prášek)
Na www.sujb.cz část Radiační ochrana je vyvěšen seznam distributorů zdrojů ionizujícího záření. Provozovatel zařízení, která uvádíte, má povinnosti vyplývající ze zákona č. 18/1997 Sb., v platném znění. Podle klasifikace zdroje ionizujícího záření musí mít povolení SÚJB k používání zdroje nebo splnit ohlašovací povinnost na SÚJB. Informaci o zařazení zdroje ionizujícího záření musí budoucímu provozovateli poskytnout jeho distributor.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
pojištění dle atomového zákona 15.07.2004 14:18:46
Vážení,
zajímám se o problematiku pojištění v oblasti ochrany životního prostředí a zajímaly by mne jakékoliv informace o pojišťování provozovatelů zařízení dle atomového zákona. Četl jsem cosi o pojišťovacím poolu, ale nevím, zda jde o informaci aktuální. Jsou Vašemu úřadu takové informace známy?
Děkuji za odpověď!
(Vložil(a): Filip Dienstbier - Právnická fakulta UP Olomouc)
Problematiku pojištění odpovědnosti provozovatelů za jadernou škodu v obecné rovině upravuje zákon č. 18/1997 Sb. Oprávněným pojistitelem v České republice je Česká pojišťovna, a.s. a další spolupojistitelé. Pojištění se řídí pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za jadernou škodu, které vydala Česká pojišťovna, a.s. Správou pojistných smluv pro pojištění odpovědnosti rizik z provozu jaderného zařízení a z přeprav jaderných materiálů je pověřena Kancelář českého jaderného poolu se sídlem Spálená 16, Praha 1.
(Za SÚJB: sujb)
školení obsluhy 17.02.2004 15:55:39
Jaké je potřeba oprávnění pro školitele
pracovníků obsluhy RTG.
(Vložil(a): Vladimíra Loukotová)
1. Odborná způsobilost pracovníka je v kompetenci ministerstva zdravotnictví
2. V kompetenci SÚJB je dodržení požadavků na radiační ochranu:

podle § 18 odst. 1 písm. i) zákona č. 18/1997 Sb., v platném znění je držitel povolení nakládání ze zdroji ionizujícího záření povinen zajistit soustavný dohled nad radiační ochranou a podle § 27 odstavce 1,2 vyhlášky 307/2002 Sb. na pracovištích provozovaných na základě povolení SÚJB ustanovuje provozovatel dohlížející osobu. Dohlížející osoba musí mít zvláštní odbornou způsobilost v podle vyhlášky č. 146/1997 Sb.

Vyhláška č. 146/1997 Sb. v platném znění stanoví vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako činnost zvláště důležitou z hlediska radiační ochrany a vymezuje požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu vybraných pracovníků se zdroji pro získání zvláštní odborné způsobilosti a upravuje i způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti. "Školitel", který " školí" pracovníky, kteří obsluhují rtg přístroje by měl mít tedy oprávnění zvláštní odborné. Pokud splní požadavky vyhlášky 146 může mít oprávnění k vykonávání soustavného dohledu jako dohlížející osoba nebo jako osoba s přímou odpovědností.

Pokud bude tento pracovník s platným oprávněním stanoven držitelem povolení jako dohlížející osoba, pak pro provozovatele zpravidla on zabezpečuje vzdělávání radiačních pracovníků o bezpečném nakládání se zdroji a ověřuje způsobilost radiačních pracovníků k bezpečnému nakládání se zdroji pravidelnými zkouškami (§ 27 odst. 6 písm. b), c) vyhlášky č. 307/2002 Sb.).

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: školení z RO 23.05.2019 11:00:59
Jaké je potřeba oprávnění pro školitele pracovníků z IZ při periodickému školení, jehož součástí je i školení z radiační ochrany (dále pak BOZP, Požární ochrana, atd.)
(Vložil(a): Zdeněk Hůrka)
Dobrý den,

povinnost provádět školení radiačních pracovníků je vztažena na držitele povolení. Zpravidla tuto povinnost přenese na osobu, kterou stanovil k provádění soustavného dohledu nad radiační ochranou, tedy dohlížející osoba.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
radon 25.04.2003 11:31:25
Za jakých podmínek lze získat povolení vašeho úředu k měření množství radonu a přírodních radionuklidů?
(Vložil(a): Šárka Flašíková)
Podmínky jsou vymezeny požadavky:
a) zákona č. 18/1997 Sb. (atomového zákona, ve znění pozdějších úprav),
§ 3 odst.2 písm. a),d),e),f),i),m),o), § 4 odst. 7 písm. b),§ 6
odst. 4 až 6, § 9 odst.9 písm. r), §§ 10 - 18, §§ 39 - 42, Přílohou R;
b) vyhláškou č. 307/2002 Sb., §§ 59, 92 - 96, přílohy č. 6, 10 a 11;
c) vyhlášky č. 146/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 315/2002 Sb., o
zvláštní odborné způsobilosti;
d) vyhlášky č. 214/1997 Sb., §32 požadavky na program zabezpečování jakosti;
e) Doporučení SÚJB k metodikám měření a vyhodnocení.
To znamená absolvovat příslušné školení, získat zvláštní odbornou způsobilost zkouškou u státní komise, zakoupit přístrojové vybavení, nechat je metrologicky ověřit, předložit SÚJB žádost o povolení výkonu této služby a doložit programem zabezpečení jakosti.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
povoleni na provadeni zkousek na radon 31.07.2002 15:40:45
kde a za jakych podminek muzu ziskat povoleni na vykonavání zkousek pritomnosti radonu na stavbach,kde jsi muzu zabezpecit opravneni a pristroje a co vse potrebuji k povoleni?jsem prislusnikem Hasicskeho zachranneho sboru
a v praci vykonavam mereni na detekcnich pristrojich a dozimetrech.dekuji
(Vložil(a): Anonym)
Povolení k uvedené činnosti (vyhláška č. 307/2002Sb. § 59 odst. 1 písm. f)) uděluje odborně způsobilému žadateli SÚJB Praha po vykonání zkoušek zvláštní odborné způsobilosti. Informaci o potřebných přístrojích lze získat u Ing. Matěje Neznala z Asociace radonové riziko, tel. 02/66317550 po 19. srpnu 2002. Vyžádat si podrobné materiály a přihlásit se ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti lze u Ing. Jaroslava Slováka (tel. 02/216 24 752, e-mail jaroslav.slovak@sujb.cz).
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Povolení k nákládání se zdroji ionizačního záření 10.06.2002 22:58:19
Kde najdu příslušný formulář? Jedná se mi o prodloužení stávajícího povolení na zubní rentgen vydaný krajským hygienikem v roce 1993.
(Vložil(a): Václav Cihlář MUDr)
Náležitosti žádosti o vydání povolení jsou obecně popsány v § 13 zákona č. 18/1997 Sb., obsah dokumentace vyžadované pro jednotlivá povolení je v příloze zákona (ve Vašem případě je pod písmenem I ). SÚJB doposud nevydal závazné formuláře.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Povolení k nákládání se zdroji ionizačního záření 02.01.2018 14:26:58
jaké jsou povinnosti majitele zubního rtg při ukončení činnosti
(Vložil(a): Dr Zdenka Glivická)
Dobrý den,

jedinou povinností z pohledu Atomového zákona je zaslání oficiální žádosti o zrušení registrace na Vaše místně příslušné Regionální centrum našeho úřadu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
ionizující hlásič požáru 04.12.2001 17:41:18
Ještě k mému předcházejícímu dotazu.
Hlásiče požáru jsou součástí EPS a jsou v provozu od roku 1991.Dále mě zajímá,která vyhláška je vydaná k par.21 a 22 zák.18/1997 Sb.
Děkuji
Jan ERNST
(Vložil(a): Jan Ernst)
K citovaným ustanovením AZ se vztahují vyhlášky SÚJB č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany a č. 142/1997 Sb., o typovém schvalování.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Ionizační hlásiče požáru 04.12.2001 16:06:29
V hotelu HILTON je instalováno 750ks ionizačních hlásičů požáru(IHP) typ F7xx a F9xx od firmy Siemens (Cerberus). Od této firmy máme smluvně zajištěn kompletní servis.
Dotaz zní zda je v tomto případě nutná ohlašovací povinnost eventuelně další povinnosti a jakým způsobem a komu se ohlášení provádí.
Děkuji Jan Ernst
(Vložil(a): Jan ERNST)
IHP uvedených typových řad firmy Cerberus byly typově schváleny rozhodnutím Hlavního hygienika pod zn. HEM-342.2-17.6.87 jako zdroje ionizujícího záření s nízkým stupněm ohrožení, na které se podle tehdy platné vyhlášky MZd. č. 59/1972 Sb. vztahovala ohlašovací povinnost jejich uživatele. Po nabytí účinnosti zákona č. 18/1997 Sb., Atomový zákon (dále AZ) je povinnost ohlášení používání typově schválených drobných zdrojů stanovena § 21 odst. 2. AZ.
Zajištění odborného servisu je nezbytnou podmínkou používání IHP, přičemž firma provádějící opravy zdrojů ionizujícího záření (§14 odst. 1 písm. f) vyhlášky SÚJB č. 184/1997 Sb.) k tomu musí mít povolení podle § 9 odst 1 písm. i) AZ.
Podle § 21 odst. 2 AZ je "ohlašovatel" povinen nejpozději den před zahájením ohlašované činnosti ohlásit Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost údaje a informace o ohlašovateli, používaných zdrojích ionizujícího záření, jejich počtech, umístění i předpokládaném způsobu likvidace.
Oznámení se zásadně provádí písemnou formou.
K citovaným ustanovením AZ se vztahují vyhlášky SÚJB č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany a č. 142/1997 Sb., o typovém schvalování.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.