Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 09.05.2011 15:05:48

(Vložil(a): )
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 11.06.2024 11:02:50
Dobry den,
Manzelka podstupila liecbu radiojodom (10uSv/h /333MBq). Ako presne sa prosim zanechva stopa na nabytku? Je mozne ze prenesie nejaku stopu cez chirurgicku rukavicu? Predsalen sa nieco z tela vylucuje (jod,...)
dakujem vopred za odpoved(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

poločas rozpadu radioaktivního jódu je krátký, je 7 dní. Přesto má pacient při propuštění podepsat, že bude dodržovat režimová opatření, aby zbytkovou radioaktivitou, která se vylučuje močí, stolicí, potem a vydechovaným vzduchem co nejméně ohrožoval své blízké. Je mu doporučeno, aby po dobu 10 dní se vyhýbat blízkému kontaktu s osobami v domácnosti, zvláště s malými dětmi. Chirurgická rukavice je dobrou ochranou.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 20.05.2024 15:28:30
Dobrý den, může kostní denzitometr obsluhovat i sestra, pokud absolvuje kurz OZARO?
Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

kdo může "obsluhovat" zdroje ionizujícího záření, tedy i kostní denzitometr, specifikuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR, vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Absolvování kurzu OZARo k obsluze neopravňuje.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 20.02.2024 20:36:48
Hezký den,
máme ve sbírce Smolinec s hodnotou cca 700 mikroSv/h, jaká je doba expozice manipulace s ním bezpečně možná ? Pokud bych se jej chtěl zbavit jaký je správný postup. Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,
odpověď na váš dotaz je složitější.
Je třeba vědět, kde máte smolinec ve sbírce uložen. Je smolinec uložen v nějakém pouzdře, nebo volně uložen ve „vitríně“, či leží jen volně na nějakém stole, lavici. Je vhodné, aby místnost, kde jsou uloženy sbírky byla nějak zabezpečená proti volnému vstupu osob. Je třeba, aby místnost se smolincem byla odvětrávána, protože se ze smolince bude uvolňovat plyn radon jehož dceřiné produkty jsou zdraví škodlivé. Povolená hodnota pro pobytové místnosti je 300 Bq/m3 podle Vyhl. č. 422/2016 Sb.
Píšete, že smolinec má příkon fotonového dávkového ekvivalentu 700 mikroSv/h. V jaké vzdálenosti od smolince to bylo měřeno? Správně by to mělo být ve vzdálenosti 1m od zdroje.
Obecný limit pro obyvatele podle § 3 Vyhl. č. 422/2016 Sb. je 1 mSv pro součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního ozáření. Nebereme-li v úvahu vnitřní ozáření z produktů přeměny radonu, tak hodnotu 1mSv je dosažena ve vzdálenosti 1m od zdroje při příkonu fotonového dávkového ekvivalentu 700 mikroSv/h za cca 1,5 hod.
Jestliže chcete smolinec ze sbírek odstranit, tak je možné kontaktovat státní podnik DIAMO, které má na starosti zahlazování následků hornické činnosti po dobývání radioaktivních nerostů, což smolinec určitě je produkt hornické činnosti při dobývání radioaktivních nerostů. Nebo můžete oficiálně kontaktovat SÚJB, které se postará o likvidaci smolince.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Dovoz zářiče Cs137 0,25uCi 22.01.2024 10:43:50
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda je legálně možné, bez zvláštního povolení, dovézt 4 kusy testovacího zářiče Cs137 0,25uCi? Zářiče potřebujeme pro ověřování funkce scintilačních detektorů. Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý dne,

Z dotazu není zřejmé, zda dovoz uvedených zdrojů ionizujícího záření provede ohlašovatel nebo držitel povolení dle zákona č. 263/2016 Sb., Atomový zákon (dále jen "Atomový zákon"), nebo jiná fyzická nebo právnická osoba. Zjednodušeně lze říci, že dovoz pro vlastní potřebu je možný bez povolení k dovozu dle § 9 odst. 2 písm. f) bodu 2 Atomového zákona. Je však potřeba dodržet všechny povinnosti, které s dovozem zdroje ionizujícího záření souvisí.
Pro upřesňující informace můžete kontaktovat odd. evidence a hodnocení ozáření, resp. regionální pracoviště SÚJB (kontakty jsou na webových stránkách SÚJB v sekci "O SÚJB / Kde nás najdete + spojení / Kontaktní spojení").

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 11.01.2024 10:04:58
Dobrý den, kdo může zlikvidovat nepoužívaný RTG, distributor?
Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Legislativně není určeno, kdo konkrétně má nepoužívané RTG zařízení likvidovat. V každém případě ale musí být nepoužívaný RTG zlikvidován ekologicky. Tyto služby nabízejí někteří distributoři, nebo je provádějí jiné specializované firmy.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Dozimetr 19.10.2023 08:46:59
Dobrý den, pracuji na rtg pracovišti, jehož součástí je i mamografie, měli bychom u mamografického snímkování nosit dozimetry? Nebo i celkově na rtg pracovišti je nosit ? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

otázka nošení/nenošení osobních dozimetrů na pracovišti je řešena ve vašem programu monitorování, ten je pro radiační pracovníky závazný. Obecně lze ale říci, že zavedení osobní dozimetrie ve sledovaných pásmech na mamografickém, skiagrafickém, CT pracovišti není nutné. Zde plně postačí monitorování radiačních pracovníků výpočtem osobních dávek z monitorování pracoviště.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Sbírka minerálů 22.09.2023 14:14:00
Dobrý den, v týdnu jsem psala dotaz ohledně sbírky po tchánovi. Půjčila jsem si od známého dozimetr a zkusila změřit záření vycházející z kamene. Ten smolinec je téměř placaty a v jednom místě jsem v kontaktu naměřila 10 mikroSv/h ale překvapilo mě že když vzorek otočím a měřím kontaktně o kousek jinde (ze spod )tak je to třeba jen 2 mikroSv/hod. Je to možné že to může být na jiné straně o tolik slabší? Torbenit měl mistyt přes plastovou krabičku ve které je uložený 2 mikroSv/hod. Vzorky jsem měřila venku na plastovém stole asi metr nad zemí a různě je natáčela. Pak jsem zkoušela měřit samotné záření v domě a tam se pohybovalo v rozmezí od 0,12 do 0,6.mikro Sv/ hod.Je reálné že to muze takto kolísat? Vzorky byly uzavřeny průhledné plastové krabičce, která byla v další průhledné plastové krabičce ve skleněné vitríně. Chci se zeptat jestli je vůbec nějaká směrnice, která limituje záření ze vzorků prodávaných v muzeu? Tam to bylo zakoupeno, tak jen doufám, že prodejce alespoň trochu ověřoval jak moc je to radioaktivní a škodlivé. A u vzorků byl ještě brochantit a aurichalcit s několika acháty a jaspisy... mám raději všechny kameny zlikvidovat? A kde? Děkuji za odpověď
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

žádná směrnice, která by regulovala množství záření přírodních minerálů a nerostů neexistuje, Vámi uvedené naměřené hodnoty smolince (správně zvaný uraninit) odpovídají vzorkům, které můžete běžně v přírodě najít (ovšem dají se najít i vzorky s výrazně vyšším dávkovým příkonem). Pro sběratele těchto nerostů se doporučuje využít ochranu vzdáleností, která je u záření gama velice efektivní. Další způsob ochrany před zářením gama je čas, to znamená snížit dobu, kterou u zdroje strávíte. Pokud budou kameny uschované ve vitríně a nebudete je mít například postavené vedle postele, dávka, kterou obdržíte je zanedbatelná v porovnáním s průměrnou dávkou na obyvatele ČR za rok (přibližně 3,4 mSv). Pokud Vás ani tyto argumenty nepřesvědčily a stále se kamenů chcete zbavit, můžete je donést na nějaké z regionálních center SÚJB nebo SÚRO, kde si od Vás minerály převezou pracovníci center.

Co se týče kolísání naměřených hodnot u Vás v domě, to může být způsobeno mnoha faktory např.: druh přístroje, použité stavební materiály, lokalita, ve které se dům nachází nebo přítomnost podsklepení budovy. Tyto faktory mají vliv na množství radonu v domě, který převážně způsobuje zvýšený dávkový příkon v budově, v porovnání s venkovním prostředím.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Smolinec 17.09.2023 12:54:20
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak moc škodlivy je vzorek uraninitu (smolince) z Jáchymovského dolů. Objevila jsem ho ve sbírce po tchánovi, který měl vzorek v sáčku na poličce v pracovně spolu s dalšími minerály. Bojím se zdá jsme nebyli nějak moc ozářeni, vzorek vlastnil několik let. Děkuji za odpověď
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

bez znalosti konkrétních parametrů předmětu (kamene) nejsme schopni odpovědět.
Pokud budete chtít vědět více, obraťte se na regionální pobočku SÚRO, v. v. i. (Státní ústav pro radiační ochranu) k proměření a podání informace o míře radioaktivity vzorku.(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Solné jeskyně a přírodní radioaktivita 11.09.2023 21:13:08
Dobrý den,
za několik týdnů jedeme se školou na výlet do Rumunska a máme v plánu navštívit solný důl Salina Turda. Na internetu jsem kdysi četl článěk o přirozené radioaktivitě solných jeskyní, vzpomněl si na něj a něco vyhledal o dole Turda v Rumunsku. Našel jsem jen anglické články a pak ještě v dalších jazycích. V některých psali o tom, že tam naměřily alfa, beta i gamma záření, ale nejsem si tím jistý. Článek byl plný grafů a spousty tabulek s jednotkami, kterým moc nerozumím. Pak jsem se dočetl něco o speleoterapii a o tom, že lehce radioaktivní vzduch je zdravý a tak dále. Možná nepíši vše přesně. Jak je to tedy doopravdy? Je v solných dolech a v Turdě radioaktivita ve vzduchu? Budu po návštěvě tohoto dolu mít zvýšené riziko rakoviny? Budu po návštěvě radioaktivní? Je hodnota radioaktivity v dole nějak srovnatelná s radioaktivitou při létání letadlem nebo na povrchu při opalování, vyšetření rentgenem, CTčkem, návštěvou solária apod.? Dost se bojím a kazí mi to výlet do Rumunska. Představuji si, jak pak budu radioaktivní a ozářím pak po návratu domů zbytek rodiny, svou postel a pokoj atd. Mám mít nějaké speciální oblečení a sundat si šperky, jestli nebudu moct zůstat venku?
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,
Děkujeme za Váš komplexní dotaz.
Měření na Vámi zmiňovaném pracovišti jsme neprováděli, proto čerpáme z dostupných publikovaných článků.
http://bioclima.ro/SPELEO%20XIV.pdf Zde jsou uvedeny výsledky krátkodobých měření ve 3 solných dolech. Naměřené výsledky objemové aktivity radonu se pohybovaly v nízkých desítkách Bq/m3.
Článek Calin, M.R., Calin, M.A., Simionca, G. et al. Indoor radon levels and natural radioactivity in Turda salt mine, Romania. J Radioanal Nucl Chem 292, 193–201 (2012) pak uvádí výsledky pro krátkodobá měření provedená na různých místech v dole Turda, přičemž hodnoty koncentrace radonu se pohybují na úrovni jednotek až nízkých desítek Bq/m3.
Článek Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, August 2013, Vol. 8, No. 3, p. 67 – 74 autorů z Babeş-Bolyai University navazuje na práci provedenou v dole Turda a uvádí výsledky dlouhodobého měření na různých místech v dole Turda. Ty se pohybují na úrovni okolo 10 Bq/m3.
Na základě výše uvedeného se zdá, že v solném dole Turda byla zjištěna objemová aktivita radonu na úrovni objemové aktivity radonu ve vnějším ovzduší v České republice, hluboko pod hodnotami nacházenými v bytech a rodinných domech v ČR. (Průměrná hodnota objemové aktivity radonu v bytovém fondu ČR je rovna 118 Bq/m3.)
V případě, že Vámi dohledané články ukazují na jiné hodnoty, prosíme nejprve o jejich zaslání k podrobnějšímu prostudování.

Z hlediska Vašich dalších dotazů:
Budu po návštěvě tohoto dolu mít zvýšené riziko rakoviny?
Objemová aktivita radonu v solném dole Turda je na základě výše uvedených publikací velmi nízká. Návštěva tohoto solného dolu nepřinese zvýšení rizika rakoviny plic v důsledku nadměrné inhalace radonu.

Budu po návštěvě radioaktivní?
Návštěva solného dolu Turda nijak významně nepřispěje k obsahu radionuklidů ve Vašem těle.

Je hodnota radioaktivity v dole nějak srovnatelná s radioaktivitou při létání letadlem nebo na povrchu při opalování, vyšetření rentgenem, CTčkem, návštěvou solária apod.?
Efektivní dávka spojená s pobytem v objemové aktivitě radonu, kterou jsme nalezli ve výše uvedených publikacích, v délce jednotek hodin je srovnatelná s efektivní dávkou získanou ve vnějším prostředí v ČR, a tedy zanedbatelná vzhledem k efektivní dávce spojené s CT vyšetřením či letem letadlem.

Mám mít nějaké speciální oblečení a sundat si šperky, jestli nebudu moct zůstat venku?
S ohledem na dohledané a výše citované publikace není nutné mít z hlediska obsahu radionuklidů v ovzduší i v soli samotné dolu Turda používat ochranné oblečení.

Přejeme Vám příjemný výlet a mnoho pěkných zážitků.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Radioaktivni mineral 24.08.2023 10:30:08
Dobrý den, ve sbírce po dědovi jsem našel kámen. Jaké hrozí riziko po vdechnutí částic, které jsem odlomil, pokud je tam nějaká radioaktivita? Mužů být teď pro okolí nebezpečný, radioaktivni, zvláště pro miminko?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

bez znalosti konkrétních parametrů předmětu (kamene) nejsme schopni odpovědět.
Pokud budete chtít vědět více, obraťte se na pobočku SÚRO, v. v. i. (Státní ústav pro radiační ochranu) k proměření a podání informace o míře radioaktivity vzorku.
Ohledně vdechnutí se nemusíte obávat – při rozlomení se neuvolní takové množství (prachových či pevných) částic, které by mohlo ohrozit vaše zdraví.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 27.04.2023 00:50:09
Dobrý den,
lze u rentgenových zařízení ve zdravotnictví nastavit množství záření za sekundu nebo obsahují přednastavené hodnoty pro konkrétní vyšetření (kční páteř, hrudní pánev, břisní dutina atd.)?
(Vložil(a): anonym)
Od 1.1.2021 musí být všechna skiagrafická stacionární zařízení s digitálním receptorem obrazu vybavena expoziční automatikou, stacionární skiagrafická zařízení instalovaná po 1.2.2018 musí být vybavena jak expoziční automatikou, tak orgánovými předvolbami. Netýká se zařízení učených pouze pro snímkování končetin. Na těchto zařízeních lze použít i manuální nastavení expozičních parametrů pro některá vyšetření – viz. Národní radiologické standardy (skiagrafie - dospělí, skiagrafie - děti): https://www.mzcr.cz/category/programy-a-strategie/lekarske-ozareni/narodni-radiologicke-standardy/(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 27.04.2023 20:29:58
Dobrý den,
jsem Vám velmi vděčný za předchozí odpověď. Rád bych ještě požádal o upřesnění pojmu expoziční automatika, znamená to, že množství záření a délku záření určuje stroj automaticky? Případně jaké parametry určuje radiologický asistent při vyhotovení rentgenového snímku.
(Vložil(a): anonym)
Ano, expoziční automatika (AEC) reguluje velikost expozice tak, že automaticky ukončí expozici po dosažení dostatečného množství záření, které dopadne na receptor obrazu. Ovlivňuje dobu expozice, tj. čas. Ostatní expoziční parametry (proud, napětí) jsou pro každý typ vyšetření přednastavené. Radiologický asistent (RA) zvolí konkrétní typ vyšetření a expozice pro zvolený orgán se díky AEC automaticky ukončí, když je na receptoru obrazu množství záření postačující k optimálnímu snímku. AEC ovlivňuje dávku, kterou pacient obdrží. Pro některé typy vyšetření se AEC nepoužívá, např. snímek ruky, zde RA nastavuje expoziční parametry manuálně. Ty jsou uvedeny v Místním radiologickém standardu, který je k dispozici na každém pracovišti.
Velice srozumitelně je fungování AEC popsáno:
http://www.sukupova.cz/princip-fungovani-expozicni-automatiky-a-jeji-vyuziti/


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 26.03.2023 20:29:40
Dobrý den,
zajímala by mě otázka (poštovní) přepravy přírodních vzorků uraninitu. Existuje k tomu (velmi nepřehledná) Evropská směrnice 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí (ADR). Zde je uvedeno:

1.7.1.4 Ustanovení předepsaná v ADR se nevztahují na následující případy:
(f) Přírodní látky a rudy obsahující radionuklidy, které se v přírodě vyskytují (které mohou být zpracovány pro použití těchto radionuklidů), za předpokladu, že specifická aktivita těchto látek nepřekročí desetinásobek hodnot udaných v tabulce 2.2.7.2.2.1

Tabulka pak uvádí Základní hodnoty aktivity jednotlivých radionuklidů pro uraninit (U přírodní) mezní hodnotu koncentrace aktivity pro vyjmuté látky 1 x 10(0) Bq/g a mezní hodnotu pro vyjmuté zásilky 1 x 10(3) Bq. /v závorce jsou horní indexy/

Dá se to nějak přeložit do lidštiny? Aby si to člověk třeba mohl změřit? Třeba jakou hodnotu nesmí balík zevně překročit v mikroSv?(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Bohužel, bez znalosti měrné aktivity vzorků Vám nejsme schopni sdělit relevantní informaci. Velmi pravděpodobně se ale bude jednat o vyjmutou zásilku, pro kterou platí meze aktivity vyjmuté zásilky obsahující přírodní uran. Ta je podle vyhlášky č. V379/2016 Sb. (tabulky 44 Přílohy č. 4) neomezená.

(Za SÚJB: Státní úřad pro jadernou bezpečnost)
Vybraná zařízení 09.03.2023 07:47:15
Dobrý den,
chci požádat o radu stran definice vybraného zařízení. Atomový zákon i vyhláška 358/2016 toto neuvádí. Co je a co není vybrané zařízení? Kde je definováno, která věc sem patří. Případně zda existuje seznam.
Konkrétně se mi jedná o dveře na defektoskopické pracoviště se zářiči Se75 nebo Ir192.
Děkuji Vám

(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

Vybraným zařízením je systém, konstrukce, komponenta nebo jiná součást jaderného zařízení, které mají vliv na jadernou bezpečnost a na plnění bezpečnostních funkcí (§4 odst.3, písm. b) zákona 263/2016Sb.). Z této definice vyplývá, že dveře na defektoskopickém pracovišti mezi vybraná zařízení nepatří.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 08.03.2023 13:37:24
Dobrý den,
na pracovišti, kde se vykonává radiační činnost máme etalon Mn-54 (hmotnost cca 5g aktivita 10 kBq) a chtěli bychom ho předat jiné osobě.
Aktivita je pod zprošťovací úrovní 10 MBq a tak by etalon mohli používat bez povolení. Nicméně pro uvolňování radioaktivní látky z pracoviště na němž se vykonává radiační činnost platí, že bez povolení lze uvolnit jen radioaktivní látku pokud podíl hmotnostní aktivity radionuklidu a jeho uvolňovací úrovně není větší než 1 a to náš elalon nesplňuje (2000/10). Existuje nějaký způsob jak tento etalon jednoduše předat?
Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

V případě předání zdroje nejde o uvolňování z pracoviště. Tím je myšleno uvolňování do životního prostředí. Zdroj pod zprošťovací úrovní můžete předat.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 17.02.2023 13:17:35
Dobrý den, chci se zeptat zda jako provozovatel(uživatel) RTG pro inspekci zavazadel, jsem povinen provádět každoroční "měření neužitečného záření" na těchto zařízeních? Pochopil jsem, že pokud se jedná o "nevýznamný, drobný" zdroj Ionizujícího záření, pak tyto zkoušky dělat nemusím, stejně jako "Zkoušku dlouhodobé stability" ? Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): anonym)
Ano, u drobných rtg zdrojů ionizujícího záření se provádí pouze zkouška provozní stálosti v rozsahu dle § 31, odst. 2 a 4, vyhlášky č. 422/2016 Sb. a doporučení výrobce. Měření neužitečného záření není povinné.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 23.11.2022 11:06:48
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jaká je limitní hodnota, které je nutno věnovat pozornost při měření dozimetrem na pracovišti kategorie I? Zajímají mě také limity vyšetřovací, záznamové a zásahové úrovně.

Děkuji Vám mnohokrát.


(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,
monitorovací úrovně se stanovují s důrazem o jaký druh pracovní činnosti se jedná a s jakým zdrojem ionizujícího záření je nakládáno.
Monitorovací úrovně jsou uvedeny v Programu monitorování. Program monitorování je součástí dokumentace držitele povolení. Monitorovací úroveň máme záznamovou, vyšetřovací a zásahovou. Velikost těchto úrovní se stanovuje s důrazem o jaký druh pracovní činnosti se jedná. Na každou jednotlivou monitorovací úroveň pak navazují opatření, které jsou nutné vykonat při jejím překročení.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 29.11.2022 10:57:35
Dobrý den,

jedná se o pracoviště, kde se budou používat RIA soupravy obsahující 125I. Potřebuji vědět velikosti jednotlivých úrovní (záznamové, vyšetřovací a zásahové, které je nutno uvést do programu monitorování. Tedy konkrétní hodnoty a kritéria, na základě kterých mohu provést případné opatření.

Děkuji Vám mnohokrát.

(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,
Pro pracoviště s otevřenými radionuklidovými zdroji máme dané legislativně hodnoty plošné aktivity pro povrchovou kontaminaci, které by neměly být překročeny v momentě, kdy se se zdroji na pracovišti nenakládá, tedy po skončení pracovní doby, nebo před jejím začátkem. Tyto hodnoty budou tedy zásahovou monitorovací úrovní. Hodnoty naleznete v příloze č. 18 vyhlášky o radiační ochraně č. 422/2016 Sb. Záznamová a vyšetřovací úroveň se odvozuje dle hodnot v tabulce v příloze č. 18 vyhlášky, tedy nižší.
Monitorovací úrovně si stanovuje pracoviště samo, podle typu zavedeného monitorování. Detailně je monitorování popsáno v § 66, § 68, § 69, vyhl. č. 422/2016 Sb. Stanovení monitorovacích úrovní je plně v kompetenci dohlížející osoby.
V případě nejasností kontaktujte místní Regionální centrum SÚJB.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 07.11.2022 10:08:20
Dobrý den. Je legální nebo nějak omezené vlastnit popřípadě si opatřit do mineralogické sbírky vzorek Smolince. Děkuji.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

privátní sbírky minerálů nejsou požadavky zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, nijak omezeny. Nicméně v této souvislosti je potřebné zmínit určité souvislosti. Radioaktivita různých minerálů je samozřejmě různá, od zanedbatelné, až po zvýšenou u tzv. radioaktivních nerostů. Osoba pobývající v blízkosti minerálů může být vystavena zvýšenému ozáření zevním zářením gama a také zvýšeným hodnotám objemové aktivity radonu, který se z minerálů může uvolňovat do ovzduší místnosti. Rozhodující je, kromě hodnot uvedených veličin, také doba pobytu a, v případě zevního ozáření záření gama, také vzdálenost osoby od nerostů. Toto jsou důvody, proč u neprivátních mineralogických sbírek, v případě, že dávkový příkon záření gama přesáhne 0.5 mikroSv/h stanoví uvedený zákon požadavky na ochranu pracovníků těchto sbírek před ozářením z nich.

Obecně si dovolujeme doporučit, aby i v případě privátní sbírky sběratel respektoval základní pravidla ochrany před ozářením - ochranu vzdáleností, ochranu časem a zajistil i dostatečnou ventilaci prostor se sbírkou. Není doporučeno umísťovat sbírky do obytných místností. Pro vaši informaci uvádíme hodnoty, které stanoví po ochranu osob pobývajících v obytných místnostech uvedený zákon - 300 Bq/m3 objemové aktivity radonu a dávkový příkon záření gama 1 mikroSv/h ve vzdálenosti 1 m od stěny; tyto hodnoty se však vztahují k budově jako takové, nikoliv k radioaktivním předmětům do ní vneseným. Obvyklé hodnoty v místnosti se pohybuji zpravidla v rozmezí 0,1 – 0,3 mikroSv/h.

Při sběru minerálů lze rovněž zmínit i potenciální trestně právní odpovědnosti v případech, že by radioaktivní nerosty byly sbírány na odvalech, které jsou ve vlastnictví některé právnické osoby (např. DIAMO s.p.). V těchto případech má materiál na haldách svého vlastníka a na haldy je zpravidla zakázán vstup.

V případě dalších dotazů se prosím obraťte na:
vedoucí Oddělení přírodních zdrojů
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Syllabova 21
703 00 Ostrava
tel. 555302720“

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 16.09.2022 13:09:50
Dobrý den,
měla bych na Vás dotaz týkající se mé práce. V rámci experimentu mám pracovat s gamma-(32P)ATP, kdy na jeden experiment využiji dávku odpovídající zhruba 2,2Mbq a praciji s tím s pauzami celý den. Vzorky se snažíme co nejvíce krýt plexisklovými zábranami, pracovat budu s pláštěm, štítem a v ochranných nitrilových rukavicích, nicméně ty toho moc nezachytí a tudíž by ruce dostávali největší dávku. Je tato ochrana dostatečná? Mám tyto experimenty dělat častěji po delší dobu.... Jsem v reprodukčním věku, zatím bez dětí a v dohledné době bych chtěla založit rodinu a chci mít jistotu že ji těmito experimenty neohrozím.
Mocrkát děkuji za odpověď a přeji krásný den.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

dotaz týkající se dostatečného zajištění radiační ochrany Vaší osoby při experimentu s gamma (32P) ATP je nutné směřovat na dohlížející osobu, která je na Vašem pracovišti ustanovena.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 22.09.2022 13:15:57
Dobrý den, s dohlížející osobou jsem to konzultovala. Zajímalo by mě jakou ochranu byste v tomto případě doporučili vy.
Mockrát děkuji a přeji hezký den.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,
Za radiační ochranu na Vašem pracovišti odpovídá dohlížející osoba. Všechna pravidla máte stanovena v posouzené dokumentaci, včetně zajištění radiační ochrany pro pracovníky. Osobní ochranné pomůcky jako jsou stínění zdroje, stínění pracovních míst, rukavice, ochranné plexisklové zábrany a boxy na zdroje, atd., jsou popsány v dokumentaci Vašeho pracoviště a dohlížející osoba Vás o nich musí informovat a proškolit. Při práci s tímto zdrojem v těchto aktivitách, které uvádíte, není potřeba žádné speciální nadstandartní stínění ani omezení pracovní doby. Řiďte se prosím pokyny Vaší dohlížející osoby, která Vám dá podrobné informace o zajištění radiační ochrany na Vašem pracovišti.
Pro snížení osobních dávek je nutné se řídit obecnými pravidly radiační ochrany – vzdálenost, čas, stínění. Pokud jste radiační pracovník, měly by být Vaše osobní dávky sledovány a Vy byste s nimi měla být seznámena. Pokud budete těhotná, ohlaste to dohlížející osobě.
Praxe a použití ochranných pomůcek jak je popisujete se zdá být dostatečná, ale podrobnější informace Vám nemohu sdělit, protože neznám specifika Vašeho pracoviště.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 18.08.2022 18:04:17
Dobry den. Pracuji ve sberně a nasel sem v krabici zabalenou rentgenovou trubic siemens SR110. Je to samostatna prosklená baňka. Neco jako elektronka. Je prosim nejake riziko ozařeni touto trubici. Nebo záření vznika až pri zapojeni a spuštění teto trubice. Děkují
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

v souvislosti s Vaším nálezem se nemusíte ozáření obávat. RTG trubice, je po použití neradioaktivní a případné riziko by hrozilo pouze po zapojení a spuštění, jak správně uvádíte.
Hrozí zde spíše nebezpečí spojené s nešetrným zacházením, kdy může při rozbití dojít u vakuované trubice k implosi. Dále je potřeba dodržet ekologické požadavky na likvidaci elektrických zařízení (trubice bude obsahovat wolfram a molybden).
V případě nějakých dalších nejasností se na nás neváhejte obrátit (kontakty naleznete na adrese: https://www.sujb.cz/o-sujb/kde-nas-najdete-spojeni/spojeni). Poprosíme Vás, pokud je to možné, sdělte nám výrobní/sériové číslo, případně jiný obdobný údaj. Děkujeme a přejeme pěkný den.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Vzorek uranu - jedná se o jadernou položku? 17.08.2022 10:19:15
Dobrý den,
měl bych dotaz ohledně definice jaderné položky a jaderného materiálu. Podle §2 atomového zákona č. 263/2016 Sb. je přírodní směs uranu (dále jen přírodní uran) a výrobky jej obsahující výchozím materiálem, a tedy i jaderným materiálem a jadernou položkou. V §3 vyhlášky č. 374/2016 Sb. se píše, že minimální koncentrace jaderného materiálu je vždy reálná kladná hodnota. Žádné konkrétní hodnoty tam však uvedené nejsou. Chápu to správně tak, že jakékoliv množství přírodního uranu je jaderným materiálem a musí tak být zabezpečeno podle §162 atomového zákona (jelikož podle přílohy k vyhlášce č. 361/2016 Sb. přírodní uran nespadá do žádné kategorie jaderného materiálu) a navíc je potřeba mít povolení podle § 9 odst. 5 a)?
Pokud by naopak existovalo minimální množství přírodního uranu, které už není jaderným materiálem, byl by vzorek obsahující toto množství zahrnut do fráze „jiná položka v jaderné oblasti, která je významná z hlediska zajištění nešíření jaderných zbraní“ (§ 2 odst. f) atomového zákona)? Tím by vzorek stále byl jadernou položkou a pro jeho dovezení by bylo potřeba mít povolení podle §9 odst. 5 b) atomového zákona a ohlášení podle §11 b) atomového zákona.
Konkrétní příklad: vzorek obsahující 3 mg přírodního uranu s aktivitou 100 Bq, který má být dovezený z Německa. Je potřeba mít nějaké povolení/ohlášení?
Omlouvám se za případné chyby ve výkladu zákona a vyhlášek.
Děkuji, s pozdravem,
Michal Šesták
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,
minimální množství přírodního uranu není definováno (v souladu s předpisy EU), tedy i vzorek obsahující 3 mg přírodního uranu s aktivitou 100 Bq je jaderným materiálem a tedy jadernou položkou dle atomového zákona. K nakládání s jím je třeba povolení dle § 9 odst. 5 písm. a. Co se týče „dovozu“ z Německa – z pohledu atomového zákona se jedná o tzv. transfer jaderné položky (§ 2 odst. 1 písm. g), který je třeba ohlásit dle § 11 písm. b) a § 18. Na webu k tomu máme návod: https://www.sujb.cz/nesireni-jadernych-zbrani/informace-pro-ohlasovatele-transferu
(Za SÚJB: odbor pro kontrolu zákazu ZHN)
Stínění defektoskopického pracoviště 22.07.2022 08:56:19
Dobrý den,
jsem stavební projektant a navrhuji defektoskopické pracoviště. Na něm budou používány radionuklidy Selen 75 případně Iridium 192. Do prostoru budou zřízena atypická vrata 3x3 m. Jaké doklady bude třeba doložit ke kolaudaci (shoda výrobku, certifikát...)? Kdo může takový výrobek dodat? Případně které zákony a vyhlášky toto zohledňují.
Děkuji a přeji hezký den

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ve smyslu ustanovení zákona č. 263/2016 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejsme ani v územním ani ve stavebním řízení dotčeným orgánem státní správy, ale po dokončení stavby budeme vydávat povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření v samostatném správním řízení na žádost provozovatele.

Pro provádění defektoskopie s výše uvedenými radionuklidy je tedy nutné požádat SÚJB o vydání povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření podle § 9 odst. 2) písm. f), bod 7 zákona č. 263/2016 Sb. (atomový zákon). Jedná se o činnosti v rámci expozičních situací a podle uvedeného zákona musí provozovatel předložit dokumentaci, která se k této činnosti vztahuje (příloha č. 1, bod 2, písm. f).

Co se týká pracoviště, je nutné ho naprojektovat tak, aby byla dodržena obecná pravidla a požadavky radiační ochrany, která jsou uvedena ve vyhlášce SÚJB č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje. Před zahájením provozu pracoviště je nutné vzít v úvahu postupy optimalizace radiační ochrany (§ 7), limity pro radiační pracovníky (§ 4), požadavky na zřízení kontrolovaného pásma (§ 46), podmínky bezpečného provozu pracoviště s uzavřeným radionuklidovým zdrojem (§ 56) a také optimalizaci radiační ochrany obyvatel (§ 82 atomového zákona). Účinnost ochrany před zevním zářením musí být pak ověřována měřením příkonu prostorového dávkového ekvivalentu při zahájení provozu pracoviště (§ 69 odst. 3 atomového zákona).

Pokud budete mít dodatečné otázky, neváhejte se obrátit na místně příslušné Regionální centrum SÚJB, kolegové vám rádi poradí (kontakty naleznete na: https://www.sujb.cz/o-sujb/kde-nas-najdete-spojeni/spojeni).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 21.07.2022 20:32:44
Dobrý den, prosím vás při CT vyšetření probíhá radioaktivní záření až když se snímkuje a pacient vjede do tunelu?? Nemůže v místnosti probíhat radioaktivita už při chystání pacienta k vyšetření v době,kdy je u něj doprovod a zdrav. sestra ?? Předem děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

v průběhu přípravy pacienta na CT vyšetření žádné záření nevzniká (radiologické zařízení je vypnuto, není aktivní). Doprovod pacienta nemůže být ozářen.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Vysoké hodnoty PPDE v domě 11.07.2022 19:21:07
Dobrý den,

Zajímám se o koupi rodinného domu z roku 1940. Na prohlídce jsem však uvnitř podsklepeného domu pomocí scintilačního detektoru naměřil cca uprostřed místnosti PPDE průměrně 0,195 až 0,200 mikroSv/h. Takové hodnoty byly přibližně stejné po celém domě. Nikde se nevyskytovalo žádné výrazné maximum nebo minimum. Znamená to tedy, že pokud budu v domě travit většinu svého času tak dostanu ročně 0,2 uSv/h * 24 * 365 = 1,752 miliSv/rok? Tzn., že bezpečnou prahovou roční dávku 1miliSv/rok překročím skoro dvakrát? A je lepší takový dům nekupovat?

Jinák na zahradě cca 150 od domu je průměr cca 0,130 mikroSv/h.
Tyto vysoké hodnoty v domě mě velmi překvapili, na to že je dům postaven z pálené cihly a není zde žádný švarobeton ani polysilikát a je ze 40-tých let. Dům se také nachází na podloží s nízkým rizikem radonu.

A ještě se zaptám - vzhledem k bezpečné prahové roční dávce 1miliSv/rok - znamená to tedy, že, abych tuto dávku nepřekročil, tak bych musel pobývat v prostředí s okolní radiaci 0,114 mikroSv/h? Což je podprůměr v ČR.

Děkuji Vám předem za opověď a přeji pěkny den.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

hodnoty příkonu prostorového dávkového ekvivalentu, které jste naměřil v domě, nejsou vůbec vysoké, naopak jsou zcela běžné.
Zdrojem ozáření jsou v tomto případě přírodní radionuklidy ve stavebním materiálu.
Jejich výskyt je v legislativě omezen tzv. referenčními úrovněmi, přitom referenční úroveň pro příkonu prostorového dávkového ekvivalentu je pro tyto případy nastavena na 1 mikroSv/hodinu, což Vámi naměřené hodnoty bohatě splňují.

Hodnotu 1 miliSiever za rok, kterou zmiňujete jako "bezpečnou prahovou roční dávku", s nimi nelze věcně srovnávat.
Pokud hovoříte o této "bezpečné prahové roční dávce", máte zřejmě na mysli tzv. obecný limit pro obyvatele z ozáření ze všech povolených nebo registrovaných činností za rok. Tímto limitem (1 mSv/rok) se omezuje ozáření obyvatel v důsledku záměrného, povoleného a regulovaného využívání zdrojů ionizujícího záření.
Neslouží tedy k omezení ozáření z přírodního pozadí a ani z ozáření v domech (při pobytu v domě, na zahradě, v přírodě, obdržíte zpravidla dávku vyšší než 1 mSv za rok).

Ještě bychom rádi korigovali vaši interpretaci tohoto obecného limitu 1 miliSievert za rok. Nejedná se o "prahovou" dávku v tom smyslu, že by do jejího překročení nenastával žádný biologický účinek dávky. Není ani prahem, po jehož překročení nějaký účinek s jistotou pozorujeme.
Uvedená hodnota není ani "bezpečná" v tom smyslu, že by s ní bylo možné spojit nulové riziko biologických účinků.
Ve filozofii radiační ochrany přisuzujeme každé dávce ionizujícího záření určité riziko pro organizmus. V praxi se pak posuzuje přijatelnost takového rizika a možnosti jeho snížení (princip ALARA).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 27.06.2022 13:55:22
Dobrý den, naše zařízení je dle návodu Olympus Delta XRF Analyzer, model DPO, seriové číslo ...
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

v tomto případě se jedná o drobný zdroj ionizujícího záření, takže platí to, co jsme psali v předchozí odpovědi (pro takový přístroj nevyplývají žádná rizika, ani omezení).
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 27.06.2022 09:41:26
Dobrý den,
v práci kolegové používají ruční ED-XRF spektrometr delta k měření hladiny těžkých kovů ve skle. Jedná se o pistoli, kterou posvítí na sklenici a vyhodnotí měření. Návod píše, že je záření tak nízké, že se může používat v nezabezpečených prostorách a pokud bude obsluha probíhat v souladu s návodem, nepředstavuje přístroj žádné nebezpečí. Plynou však z toho prosím nějaká specifika ohledně zdravotních prohlídek? A pokud kolega měří na stole, pod kterým má nohy, nějak ohrožen ve smyslu, že by si je denně rentgenoval?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Z dotazu není zřejmé, o jaký konkrétní typ zařízení se jedná. Jednotlivé přístroje pracují s rozdílnými energiemi rentgenového záření. V každém případě se bude nejspíše jednat o drobný zdroj ionizujícího záření, u nichž z jejich podstaty nevyplývají žádná rizika, ani omezení.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Stavební materiály 22.06.2022 18:59:19
Dobrý den, prosím můžete mi poradit, na kterou laboratoř se mám obrátit, pokud potřebuji zjistit míru radiace ze škváry, kterou jsme našli v našem starém domě v podlahách? Váháme o jejím dalším (ne)využití, proto bych ráda provedla rozbor. Ideálně laboratoř Praha/střední Čechy/severní Čechy. Děkuji předem.
(Vložil(a): )
Vážená paní,

pokud si chcete zajistit rozbor stavebního materiálu (např. škváry z podlahy Vašeho domu), obraťte se na některého držitele povolení SÚJB k této činnosti ze seznamu, který je dostupný na adrese:

https://www.sujb.cz/aplikace/radon/?table=tab_a&search=1&E=1&F=1&FRN=1&licence=5

- na stránce se označte k výběru písmeno F. Navolit lze i konkrétní kraj.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Stomatologický rentgen 19.04.2022 21:04:25
Dobrý den,
před provedením rtg snímku zubu přímo ve stomatologické ordinaci mi ještě před spuštěním rtg kápla z ramene rtg jakási tekutina přímo do oka (možná se jednalo o dezinfekci po předchozím použití, bohužel nevím ...). Prosím o sdělení informace, zda by mohlo dojít k případnému zdravotnímu ohrožení. Mockrát děkuji za zodpovězení dotazu. S pozdravem JP
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

omlouváme se, ale k odpovědi na Váš dotaz nemáme žádné bližší informace. Problém měl být řešen přímo v ordinaci.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Rtg záření v TV 23.03.2022 13:56:57
Dobrý den, mohu se zeptat, zda televizory produkují rtg záření? A případně v jaké míře? Jak dlouho a při jaké četnosti by to mohlo být případně nebezpečné? Četla jsem článek, kde se psalo, že v tv je jakýsi převaděč rtg záření na obrazové záření či tak nějak. Moc děkuji a přeji krásný den.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

televize používané v současné době rtg záření neprodukují, nevyřazují.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 03.02.2022 18:50:19
Dobrý den, prosím o sdělení, zda intraorální zubní rtg patří do kategorie ZIZ nevýznamný zdroj ionizujícího záření. Velice Vám děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

intraorální zubní rentgenové zařízení není nevýznamný ZIZ.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Distribuce (přeprodej) nevýznamných URZ. 21.01.2022 14:40:53
Dobrý den,

naše společnost se rozhodla uvést na trh tzv. EDU kit obsahující kompaktní pixelový detektor s USB rozhraním vč. různého příslušenství pro edukační účely. Tento set dle návrhu má obsahovat i balení 3 různých URZ (Co-60, 1 μCi (37 kBq); Sr-90, 0.1 μCi (3.7 kBq); Po-210, 0.1 μCi (3.7 kBq)) původem od Spectrum Techniques - produkt RSS3 (https://www.spectrumtechniques.com/products/sources/disk-source-sets/). Naše společnost nemá Povolení pro distribuci URZ, tak se chci zeptat, jestli pro prodej takového EDU Kitu musíme podat novou žádost o Povolení obsahující navíc i distribuci zdrojů. Děkuji za odpověď, Richard Kadeřábek.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Pro dovoz a distribuci uzavřených radionuklidových zdrojů nebo setu, jehož součástí jsou uzavřené radionuklidové zdroje, je potřeba mít dle § 9 odst. 2, písm. f) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen "AZ"), povolení. Podání žádosti s potřebnými dokumenty je možné provést přes portál iReg https://www.sujb.cz/aplikace/ireg/portal/login.jsp?tab=ds, kde se přihlásíte přes datovou schránku, nebo pomocí formuláře žádosti ( https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/formulare/Formulare_2020/9-2-f-1-4.pdf ), který po vyplnění zašlete s přílohami poštou nebo v elektronické podobě (nejlépe datovou schránkou) na Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vedle povolení k dovozu a distribuci zdroje ionizujícího záření je potřeba, aby uzavřené radionuklidové zdroje byly typově schváleny (§ 137 odst. 2 AZ).
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 08.12.2021 11:26:45
Dobrý den,
bydlíme v domě kolaudovaném v roce 1974. Jelikož se nachází v oblasti, kde se více vyskytuje v podloží radon, necháváme si měřit radon po dobu 1 roku. Jak je to ale s gama zářením ve stavebním materiálu? Vím od táty, že prý byly použity při stavbě v některých částech tvárnice ze škvarobetonu. Lze objednat do domu firmu nebo někoho, kdo projde dům a zjistí, zda je zde vysoká dávka gama záření?
Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Předně děkujeme za Vám zájem o problematiku ozáření z radonu.

Gama záření ve stavbě, které zmiňujete je definováno v § 97 vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje jako příkon prostorového dávkového ekvivalentu (dále jen "PPDE").
Jedná se o referenční úroveň 1 mikroSv/h, která slouží k hodnocení, zda jsou ve stavbě zabudovány materiály se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů. V případě, že by ve stavbě byly materiály s vyšším obsahem přírodních radionuklidů a byla překročena hodnota 1 mikro Sv/hod., je předpoklad, že by byla také překročena hodnota referenční úrovně pro objemovou aktivitu radonu (dále jen "OAR") 300 Bq/m3. S ohledem na to, že ve Vašem domě probíhá roční měření radonu, doporučuji vyčkat na výsledky měření. Pokud by byla hodnota referenční úrovně OAR překročena, následně bych doporučila měření PPDE provést.
Pokud byste chtěli zjistit, a to co nedříve a nejsnazší cestou, zda je dům postaven z "nezávadného" stavebního materiálu s ohledem na obsah některých radionuklidů, doporučuji, abyste využili služby komerčních firem. Na stránkách SÚJB

https://www.sujb.cz/aplikace/radon/?action=show&table=tab_a

naleznete seznam firem s povolením SÚJB pro měření radonu.

Standardní měření trvá jeden týden a měří se jednak objemová aktivita radonu, jednak příkon prostorového dávkového ekvivalentu - "záření gama". Ale protože měření "koncentrace" radonu (dlouhodobé) už u vás probíhá, tak se můžete dohodnout pouze na provedení měření úrovně "záření gama". V takovém případě se výsledek dozvíte okamžitě.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 04.11.2021 21:35:49
Dobrý den,
měl bych dotaz zda je k přepravě kalibračního zdroje FH35D(ESM Eberline) s radionuklidem Cs-137 o aktivitě 235,76 kBq nutné osvědčení ADR a jak často je potřeba provádět u zdroje zkoušku dlouhodobé stability. Zdroj je kategorizován jako drobný zdroj ionizujícího záření.
Děkuji Martin Smolka


(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

k ZDS - zkoušky dlouhodobé stability není u drobných zdrojů nutné provádět.

k ADR - pravděpodobně máte na mysli "Osvědčení o školení řidiče" podle části 8.2.2.8 přílohy A Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Vzhledem k relativně nízké aktivitě kalibračního zdroje lze podle části 2.2.7.2.4.1. s přihlédnutím k tabulce 2.2.7.2.2.1 přílohy A ADR klasifikovat tento zdroj pro účely přepravy jako vyjmutý kus (vyjmutou zásilku) a přidělit mu UN název UN 2910 RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, VYJMUTÝ KUS (VYJMUTÁ ZÁSILKA) - OMEZENÁ MNOŽSTVÍ LÁTKY.

Kalibrační zdroj však musí ještě splňovat následující podmínky:
• příkon dávkového ekvivalentu (PDE) na jeho povrchu nepřekročí 5 mikroSv/h
• udrží svůj radioaktivní obsah za běžných podmínek přepravy
• je označen nápisem "RADIOAKTIVNÍ" ("RADIOACTIVE") na vnitřním povrchu způsobem viditelným při otevření radioaktivní zásilky, nebo mimo radioaktivní zásilku, není-li značení na vnitřním povrchu proveditelné.

Pokud jsou tyto podmínky splněny, kalibrační zdroj provází přepravní doklad v souladu s částí 5.4.1.1.1 přílohy B ADR a automobil je vybaven příslušným hasicím přístrojem, může jej řídit řidič, který není držitelem Osvědčení o školení řidiče podle části 8.2.2.8 přílohy A ADR, měl by však existovat písemný záznam o jeho proškolení, jako osoby, jehož pracovní činnosti se týkají přepravy nebezpečných věcí podle části 1.3.1 přílohy A ADR, viz též část 8.2.3 přílohy B ADR.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
PBRT prostaty jodovými zrny (I125) a vliv na okolí 24.10.2021 18:05:36
Dobrý den, prosím, mám dotaz. Chtěla bych podrobnější informace. Manžel byl na PBRT prostaty jodovými zrny I-125, celková aktivita 26,8 mCi, prostorový dávkový ekvivalent v den implantace v oblasti břicha 60 µSV/hod. Jak dlouho a v jakém nebezpečí je jeho okolí. Máme malé vnučky 3 a 1 rok. Domácí kočky. V jaké vzdálenosti je pobyt osob a zvířat bezpečný a jakou dobu opatření dodržovat. Děkuji mockrát za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

prosím, o podrobnější informace požádejte pracoviště, které zrna aplikovalo. Obecně platí, že pacient je propuštěn, pokud je jeho dávka na úrovni 1 mSv s tím, že má dodržovat pokyny zdravotníků, což je např. právě omezit kontakt s malými dětmi.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Odstínění záření gama vzorku smolince 23.10.2021 19:48:04
Dobrý den,
zajímalo by mě, jak tlustá by měla být stěna dutého válce z betonu pro bezpečné uchovávání vzorku smolince a aby bylo zajištěno maximální odstínění záření. Bude pak možné takto opatřený vzorek skladovat například na pracovním stole? Smolinec má rozměry 2x2x2 cm, záření gama 10 mikroSv/h.
Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Pro přesné zodpovězení Vašeho dotazu by bylo nutné upřesnit některé údaje (např. v jaké vzdálenosti byl měřen dávkový příkon (kontaktně, nebo v určité vzdálenosti?), co znamená maximální odstínění (na "nulu", nebo na úroveň přírodního pozadí?), o jaký beton by se mělo jednat, atp.).
Pokud by se jednalo o 10 mikroSv/h kontaktně, pak se ve větších vzdálenostech bude jednat o neškodnou úroveň záření (ve 2 metrech už bude příkon prakticky neměřitelný). Mnohem větší problém zde představují dceřiné produkty radioaktivního rozpadu uranu a jejich další dceřiné produkty, mezi nimiž je i radon Rn-222. V uzavřené nádobě by docházelo k jeho hromadění a po otevření k jeho uvolnění do ovzduší a následnému vdechnutí.
Budeme-li hovořit pouze o stínění gama záření, polotloušťka betonu pro odstínění energií záření pocházejícího z radioaktivního rozpadu U-235, U-238, Ra-226, je 2,76 cm. Pokud bychom chtěli odstínit smolinec na úroveň přírodního pozadí (cca 0,1 mikroSv/h, tedy záření zeslabit 100x), museli bychom počítat se 6 až 7 polotlouštkami betonu, což celkově odpovídá tloušťce stěny cca 18 cm betonu.
Úplně stranou nechávám otázku resp. důvod, proč mít na pracovním stole masivní betonový kontejner se smolincem uvnitř.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 08.10.2021 18:08:02
Dobrý den. Mohu si jako fyzická osoba v ČR zakoupit tyto školní zářiče záření alfa, beta a gama? Viz. odkazy.
Pokud ne, prosím o orientační info, co je třeba případně obstarat a splnit. Díky.

https://www.flinnsci.com/gamma-source-cobalt-60/ap8795/

https://www.flinnsci.com/beta-source-thallium-204/ap8797/

https://www.flinnsci.com/alpha-source-polonium-210/ap8794/

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Požadavky zákona č. 263/2016 Sb., Atomový zákon, se vztahují na právnické osoby i fyzické osoby bez rozdílu. Pokud si dovezete zdroje ionizujícího záření (dále jen "ZIZ") pro vlastní potřebu a jejich aktivita bude nižší než hodnota zprošťovací úrovně (§ 10 V 422), potom smíte ZIZ používat bez ohlášení, registrace nebo povolení (§67 AZ). Bude-li používání odůvodněné, ZIZ uvedené v odkazu: Co-60 /1 mikro Ci, Po-210 /0,1 mikro Ci a Tl-204 /1 mikro Ci by uvedené podmínky splňovaly. Upozorňujeme, že zprošťovací úrovně aktivity se vztahují na celkové množství radioaktivních látek používaných jednou osobou, takže pokud by se počet nebo výčet ZIZ změnil, podmínka pro zproštění by již splněna být nemusela.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 06.10.2021 11:47:15
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda je reálné nebezpečí ozáření ze zlatých šperků. Na internetu jsem náhodně našla publikace, převážně z 60.let z usa, kdy došlo radiační dermatitidě a rozvoji nádorového omenocnění kvůli nošení zlatých šperků (snubních prstenů), jež byly vyrobeny ze zlatých "zrníček" plněných radonem, které byly dříve používány pro léčbu karcinomu prostaty a nevyužité se omylem dostaly do oběhu. Mám se bát nosit své zlaté šperky? Trvale nosím šperky nové, ne starožitné. Je možné, že by toto bylo též v Evropě, nebo zde se tato forma terapie neužívala? Ještě se chci zeptat, zda vrstva rhodia na špercích z bílého zlata by případně mohla záření, pokud by nějaké bylo odstínit?
Děkuji za odpověď,
Motyčková

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

nemáme takové informace, o kterých jste se dočetla na internetu. Dle našeho názoru se nemusíte bát nosit zlaté šperky.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Vybavení vyšetřovny CT 29.09.2021 11:01:44
Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat, zda existuje nějaký legislativní či normativní požadavek na vybavení vstupních dveří do vyšetřovny RTG-CT dveřními spínači a signalizačními světly upozorňujícími, že právě probíhá emise záření? Hledal jsem v platné legislativě (atomový zákon) i v normách a žádný takový požadavek jsem nenašel. I z firmy, oprávněné k provádění přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability mi sdělili, že o žádném takovém požadavku nevědí.
Z hlediska legislativy zřejmě tedy nemusejí být vstupy do vyšetřovny takto povinně vybaveny a mělo by být dostačující technické zajištění vstupů proti vstupu neoprávněné osoby (např. koulí na dveřích) a dle atomového zákona upozorněním o používání ZIZ včetně jejich typu a případného rizika vnějšího ozáření.
Je tento názor správný? Pro jistotu se ještě obracím na Váš úřad jako na nejvyšší autoritu v oblasti radiační ochrany a prosím Vás o odpověď na tuto otázku. Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Váš názor je správný, "legislativa SÚJB" takový požadavek v AZ, ani v prováděcích předpisech, neuvádí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 27.08.2021 10:15:29
Dobrý den,
Chci se zeptat zda je bezpečné koupit na bazaru a nosit vojenské oblečení které bylo použito na misi v Afghánistánu před pár lety.
I když to USA nikdy nepřiznala, vedou se dohady jestli používali střelivo s ochuzeným uranem. Je bezpečné nosit takové oblečení v případě že by bylo opravdu kontaminované ochuzeným uranem ?Nezbývá radioaktivní i po vyprání v pračce? Je bezpečné ho prát v pračce? nekontaminuje se pak i oblečení které v ní budu prát později?
děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Váš dotaz je dosti spekulativní, nicméně obvyklá praxe je taková, že oděvy kontaminované některou z CBRN látek (do kterých spadá i ochuzený uran) jsou po použití likvidovány. Před nošením oděvů kontaminovaných CBRN látkami, musíme v každém případě varovat. Pokud máte pochybnosti o zakoupeném oděvu z hlediska jeho možné kontaminace, doporučujeme jej v takovém případě nenosit a nechat ho proměřit. S případnou žádostí o měření se prosím obraťte na Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. (www.suro.cz).

(Za SÚJB: SÚJB)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 12.08.2021 09:29:13
Dobrý den, máme starý dům, kde jsou v některých částech použity škvárobetonové tvárnice. Nejde o velké plochy, většinou je to pár kusů v rámci zdi. Hrozí i takové množství rizikem vyššího záření? A kam se případně obrátit kvůli změření v rámci Zlínského kraje?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Jediným a správným způsobem jak si ověřit, že je ve Vašem domě ozáření fyzických osob na přijatelné úrovni a není překračována referenční úroveň pro objemovou aktivitu radonu (dále jen "OAR"), je nechat si v prvním kroku "změřit radon" ve vašem domě. Toto měření lze provést kvůli hodnověrnosti výsledků nejlépe dlouhodobým měřením stopovými detektory (2 až 12 měsíců). V rámci radonového programu lze takové měření realizovat bezplatně. O měření můžete zažádat prostřednictvím portálu www.radonovyprogram.cz.
Měření radonu lze provést podle jiné metodiky i rychleji (cca 7 dní), ale za cenu větší nejistoty ve výsledcích. Takové měření provádějí osoby*), které mají k dané službě povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a které vám současně (a na rozdíl od dlouhodobého, korespondenčního měření) změří příkon prostorového dávkového ekvivalentu (tzv. "gama záření") ze stavebního materiálu.
Po vyhodnocení naměřených dat se zjištěné hodnoty OAR porovnávají s referenční úrovní 300 Bq/m3. Pokud je tato úroveň překročena, je vlastník budovy povinen usilovat o to, aby ozáření fyzických osob ve stavbě bylo tak nízké, jakého lze rozumně dosáhnout při uvážení všech hospodářských a společenských hledisek (tzv. proces optimalizace).
Referenční úrovní pro maximální příkon prostorového dávkového ekvivalentu je hodnota 1 mikroSv/h.
Co se týče stavebního materiálu, každá tvárnice (ve Vašem případě) může vykazovat jiný obsah přírodních radionuklidů s ohledem na výrobní postupy a množství a druh přidávané škváry.
Jakýkoliv stavební materiál, lze co do druhu a obsahu radionuklidů nechat změřit ve specializovaných laboratořích**), které k dané činnosti mají povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Bližší údaje k odběru vzorku stavebního materiálu Vám poskytne laboratoř v instituci, kterou případně oslovíte.


*) Vybrat povolení typu "B"
**) Vybrat povolení typu "E"


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Škvárová tvárnice 24.07.2021 00:53:20
Dobrý den, chci se zeptat, zda je bezpečná manipulace s Rynholeckými, škvárovými tvárnicemi. Konkrétně s bouracimi pracemi a případně je využít na opravy stávajících zdí garáže, rovněž postavených z těchto tvárnic. Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

rynholecký škvárobeton patří mezi stavební materiály se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu, proto tento stavební materiál může způsobit zvýšené ozáření pracovníků, kteří s ním zacházejí, nebo uživatelů staveb z něho postavených. Obsah přírodních radionuklidů v tzv. rynholeckém škvárobetonu se však v závislosti na místě a datu výroby, příp. na typu stavebního prvku, liší. Bohužel ve svém dotazu údaje o obsahu přírodních materiálů neuvádíte. Pokud obsah přírodních radionuklidů ve vámi vlastněném materiálu přesahuje tzv. uvolňovací úrovně, tj. hodnotu pro Ra-226 nad 1000 Bq/kg materiálu, vzniká při nakládání s tímto materiálem (bourací či zdicí práce, převoz materiálu apod.) pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření, na které se vztahují požadavky zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, (více informací na níže uvedeném odkaze). Tento materiál nelze ani uvolnit, např. odvést na skládku odpadu, či jinak zlikvidovat, bez vědomí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. S dalšími případnými dotazy se můžete obrátit přímo na RNDr. Ivanu Ženatou, kontakty níže.

https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/prirodni-zdroje-ionizujiciho-zareni/informace-pro-provozovatele-pracovist

RNDr. Ivana Ženatá
vedoucí Oddělení přírodních zdrojů
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Syllabova 21
703 00 Ostrava
tel. 555302720

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 19.06.2021 21:01:53
Dobrý den
Chci se zeptat jaké minerály (či horniny) jsou zdrojem záření. V domě mám totiž hodně různých hornin a minerálu přímo v krabicích ve své místnosti ve skříni, většinu jsem se nakopal sám v lomu. Nemám žádný přistroj k měření záření, tak se radši zeptám tady. Takže, vyzařují vůbec záření ?
Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

přírodní radionuklidy jsou přirozenou součástí zemské kůry. Proto každá hornina obsahuje jejich určité množství, některé horniny, např. vápence, velmi malé, jiné horniny, např. vyvřelé, mohou být na obsah přírodních radionuklidů bohatší. Nejvyšší obsah přírodních radionuklidů se vyskytuje zejména v horninách v ložiscích využívaných pro těžbu uranové rudy a v jejich okolí.
Jediným způsobem, jak informaci o radioaktivitě hornin zjistit, je měření obsahu přírodních radionuklidů spektrometricky (jednotka Bq/kg), nebo jednodušším způsobem – měřením příkonu dávkového ekvivalentu (jednotka mikroSv/hodinu).
S požadavkem na měření vám doporučujeme obrátit se na Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. (suro.cz). Z hornin může současně emanovat do okolního ovzduší radon, doporučujeme proto aktivnější horniny skladovat mimo místo pobytu osob, ideálně ve venkovním prostředí.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 06.05.2021 14:34:26
Dobrý den
V tankové a automobilní technice AČR je používán přístroj pro indikaci radioaktivních látek GO-27. Přístroj obsahuje rentgenometr s radionuklidem. Je prosím tento přístroj bezpečný pro obsluhu techniky?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

přístroj GO-27 slouží vedle detekce ionizujícího záření také pro indikaci otravných látek. Pro tyto účely obsahuje přístroj radionuklidový zdroj (Am-241), který je umístěn uvnitř analyzátoru. Vzhledem k charakteru zdroje a umístění není pro posádku nijak nebezpečný.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
nutné údaje na RTG žádance 19.04.2021 16:00:14
Prosím o laskavý odkaz na nutné údaje povinné na RTG žádance , kromě osobních údajů a specifikace požadovaného RTG vyšetření . Děkuji Jakub Heřman
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Tato problematika není v gesci SÚJB, zkuste dokumenty (věstníky a legislativní předpisy) vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
obsluha RTG pojízného přístroje - operační sál 19.04.2021 15:57:06
Jaké jsou zákonné úpravy pro kvalifikaci na obsluhu pojízdného RTG přístroje na ortopedicko- traumatologickém operačním sále . Děkuji Jakub Heřman
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

kvalifikace na obsluha RTG nevyplývá z AZ, prosím, zkuste se podívat do věstníku Ministerstva zdravotnictví (10/2016; PDF, 1,43 MB):

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/13122/36111/V%C4%9Bstn%C3%ADk%20MZ%20%C4%8CR%2010-2016.pdf

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
evidence NDT RT 24.03.2021 09:54:50
Dobrý den,je povinností objednatele radiagrafického testování svarových spojů vést evidenci těchto kontrol?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Povinnost zaznamenávat činnosti se zdroji ionizujícího záření (ZIZ) při vykonávání radiografického testování je stanovena pro držitele povolení, kteří s takovýmto ZIZ nakládají.
Samozřejmostí je, že mají k takovéto činnosti platné povolení. Povinnost vedení záznamů je stanovena v § 25 odst. 1 písm. f) zákona č. 263/2016 Sb (atomový zákon). Jedná se o zaznamenávání veličin a skutečností důležitých z hlediska radiační ochany. Vedení záznamů u objednatele radiografického testování tedy není poviností stanovenou z atomového zákona.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 15.03.2021 12:54:31
Dobrý den, v návaznosti na můj dotaz ohledně hodinek Omega bych se Vás rád zeptal ještě na následující věc. Zjistil jsem, že už velmi dlouho (cca 15 let, od mých 13 let), mám doma po dědovi buzolu vzor 53. Na těchto stránkách (https://www.suro.cz/aplikace/ramesis-wiki/index.php/Radiace_kolem_n%C3%A1s#Historick.C3.A9_leteck.C3.A9_.E2.80.9Cbud.C3.ADky.E2.80.9D.2C_kompasy.2C_hodinky_ap.) jsem zjistil, že v SÚRO byla měřena kdysi téměř identická buzola, na jejímž povrchu byla naměřena hodnota 25 mikro Sv. Buzolu jsem v podstatě používal velmi minimálně, ale měl jsem ji nepoškozenou ve svém pokoji zavřenou v dřevěném šuplíku (občas na stole) cca 1-2 metry od postele (délka se v průběhu let měnila podle uspořádání pokoje, bohužel poslední rok spíše tak 70 cm od postele). Dalo by se odhadnout, zda mohla mít buzola při takových hodnotách vliv na zdraví? Nebo na takovou vzdálenost obecně záření výrazně klesá? Mám nyní navíc další obavu, protože moje těhotná přítelkyně spí také cca 1,5 metru od buzoly (9 týden těhotenství). Už jsem i domluven se SÚRO na naměření přesných hodnot a buzolu jsem dal raději na zahradu do plechového květináče. Předem mockrát děkuji za odpověď.

Hezký den
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Bohužel bez znalostí konkrétních parametrů zdroje (buzoly) nedovedeme odpovědět. Bez nich by se jednalo pouze o hrubý odhad. Ze zaslaného odkazu není navíc patrné, zda se jedná o měření v kontaktu nebo v jiné vzdálenosti. Počkejte prosím na proměření SÚRO, kolegové vám rádi dají odpovědi na vaše dotazy.

Ps.: omlouvám se, jednalo se skutečně o měření v kontaktu, na první pohled nebyla geometrie měření vidět.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 06.03.2021 18:51:46
Dobrý den,
před pár měsíci jsem zdědil švýcarské hodinky Omega, u nichž mám důvodné podezření, že bylo pro luminiscenci použito Radium (rok výroby cca 1938, nedaří se mi zjistit konkrétní typ). Četl jsem, že se z cca 97 % jedná o alfa zářič a z cca 3 % gama zářič. Hodinky nenosím, nicméně je mám uložené s ostatními hodinkami v trezoru. Chtěl bych se tedy zeptat, zda nemohou být z gama záření ozářeny i ostatní hodinky a také jestli je takto "naslepo" možné říci, zda je vůbec bezpečné hodinky mít uložené doma, případně zda není lepší je skladovat na větraném místě než zavřené v trezoru. Hodinky zřejmě vzhledem k podezření neuvažuji nosit. Mockrát děkuji za odpověď.
S pozdravem
Pavel Olenič
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Bohužel, bez znalosti detailů nelze jednoznačně odpovědět. Alespoň tedy obecně. Pokud se jedná o hodinky, na kterých je nanesena radiová barva, není problém v blízkosti skladovat jiné předměty - ostatní hodinky uložené v trezoru nemohou být zářením nijak ovlivněny. Hovoříme o případu, kdy nejsou hodinky nijak poškozeny a barva je dobře fixována (resp. nehrozí uvolnění barviva z ciferníku).
Zda jsou hodinky uskladněny v uzavřeném prostoru nehraje roli. Naopak, ocelový trezor poskytuje jistou míru stínění, pokud je máte v domácnosti, pak jde o rozumné řešení.
Pokud chcete mít jistotu, zda hodinky skutečně obsahují radioaktivní látky, doporučuji Vám se obrátit buď na Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., nebo na některé z našich regionální center SÚJB (adresář je na našem webu).
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
posouzení radioaktivity z dávkového příkonu 04.03.2021 12:51:47
Dobrý den,
dá se bez znalosti radionuklidů a jejich aktivit pouze na základě dávkového příkonu stanovit, že předmět je/není radioaktivní?
Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

obecně lze říci, že veškeré předměty a prostředí okolo nás vykazují větší či menší míru radioaktivity = jsou radioaktivní.
(viz např. informace na našem webu: https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/prirodni-zdroje-ionizujiciho-zareni/ozareni-z-prirodnich-zdroju-zareni).

Z pohledu SÚJB je důležité, zda daný předmět podléhá regulaci či nikoliv. Zákon č. 263/2016 Sb. (atomový zákon) říká, že radioaktivní látkou je jakákoliv látka, která z hlediska možného ozáření vyžaduje regulaci podle tohoto zákona. Nutnost regulace takových látek lze posuzovat na základě tzv. zprošťovacích úrovní - celkových či hmotnostních aktivit, které jsou definované ve vyhlášce č. 422/2016 (vyhláška o radiační ochraně).

Na základě měření dávkového příkonu lze rozlišit radioaktivní látky jen v případě, že převyšují přírodní pozadí v místě měření. Nevypovídá to však nic o tom, zda takový předmět vyžaduje regulaci či nikoliv.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 02.03.2021 21:27:53
Dobrý den, zjistila jsem, že z magnetů, které mám na lednici, se drolí malé kousíčky. Mohou být při náhodném pozření malým dítětem nebezpečné? Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

magnet není zdrojem ionizujícího záření, které v rámci své působnosti řeší SÚJB. Obraťte se prosím se svým dotazem na Ministerstvo zdravotnictví či Státní zdravotní ústav.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
rtg dveře zubní ordinace 18.02.2021 11:57:42
Dobrý den. Jakým způsobem se dimenzuje tloušťka olověné vložky do rtg dveří ? Dodavatel stavby po mně požaduje specifikovat tloušťku této vložky pro OPG místnost v zubních ordinacích. Děkuji, Jan Hobrla
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Tloušťka olověné vložky ve dveřích není předem jednoznačně dána - po instalaci zařízení se měřením ověřuje, zda je stávající ochrana dostatečná. Nicméně ze zkušenosti lze říci, že pro OPG přístroje postačuje tenčí vrstva olova. Nevíme, jaké tloušťky jsou standardně k dispozici, ale např. 0,5 mm olova by mělo při běžném provozu OPG přístroje stačit.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Depozitář ioniuzujících vzorků 08.02.2021 09:26:05
Dobrý den,
obracím se na vás ohledně depozitáře ionizujících minerálů - jaké požadavky z hlediska stavební úpravy depozitáře, hygieny a bezpečnosti práce musí takový depozitář splňovat? Depozitář bude situován v 1. podzemním podlaží. Předpokládáme odvětrání kvůli radonu do ulice - je nějaký požadavek kolik m nad zemí? Je nutná barytová omítka nebo stačí jen barytový nátěr? Vzorky minerálů budou uloženy ve skříních s oloveným ostěním. Je nutné zabezpečit i dveře s olověným ostěním?
Můžeme prosím věc blíže konzultovat?

Děkuji a s pozdravem

Jan Juráček, Muzeum východních Čech v Hradci Králové
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Z uvedených informací je pravděpodobné, že se může jednat o pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření dle § 93 odst. 1 písm. b) zákona č. 263/2016 Sb., atomového zákona, konkrétně pracoviště uvedené v § 87 vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, písm. p) - nakládání s materiálem (zde pro výstavní účely), kde obsah přírodního radionuklidu v něm zvyšuje příkon prostorového dávkového ekvivalentu o více než 0,5 mikroSv/h.

Podrobné informace pro provozovatele těchto pracovišť i formulář evidenčního listu jsou zveřejněny na webových stránkách SÚJB, viz:

- Informace pro provozovatele pracovišť s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu
(na adrese: https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/PZIZ/Info_pracoviste_PZZ_PRN_2020_2.pdf)
- Evidenční list pracoviště s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu
(na adrese: https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/PZIZ/Evidencni_list_pracoviste_PZZ_PRN_2020.pdf)

Kontaktní adresa: Ing. Hana Procházková, Oddělení přírodních zdrojů, SÚJB, hana.prochazkova(at)sujb.cz

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 17.01.2021 22:58:38
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda robotické vysavače vydávají nějaké záření? Je nebezpečné je-li na napájení nonstop 1 rok v místnosti, kde spí a hraje si malé dítě? Děkuji Vám
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

robotické vysavače nejsou zdrojem, ani jinak negenerují ionizující záření.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Pořízení diagnostického RTG do úrazové ambulance 04.09.2020 10:40:36
Dobrý den,
uvažuji o pořízení diagnostického RTG přístroje do své soukromé úrazové ambulance. Jaké povinnosti ukládá legislativa k provozování takového zařízení? Kde přesně najdu konkrétní požadavky na technické, věcné a personální vybavení takového pracoviště? Existuje nějaký typ RTG přístroje, který bych jako chirurg mohl provozovat bez RTG laboranta podobně jako např. stomatolog či veterinář?

Děkuji za odpověď


(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

požadavky na povolení k používání diagnostického RTG přístroje do své soukromé úrazové ambulance konzultujte s příslušným RC SÚJB - viz:

https://www.sujb.cz/o-sujb/kde-nas-najdete-spojeni/spojeni-na-regionalni-centra-sujb/

Požadavky na požadavky na technické, věcné a personální vybavení takového pracoviště není v kompetenci SÚJB, je v kompetenci MZ ČR: Požadavky naleznete ve vyhláškách č. 92 a č. 99/2012 Sb.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
RTG 11.08.2020 20:37:58
Dobrý den, měl jsem celkove RTG zubů třikrát v jednom týdnu. A k tomu dva měsíce poté magnetickou rezonanci hlavy. Mam obavu jestli jsem si takovou radecni zátěži nemohl v budoucnu přivodit např. nador na mozku. Dekuji moc za odpověď opravdu mě to trápí.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

dávka z rentgenu zubu je zanedbatelná. Magnetická rezonance nevyužívá zdrojů ionizujícího záření. Celková radiační zátěž z popisovaných 3 rtg snímků zubu nemůže vyvolat nádorové onemocnění mozku.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Radioaktivita poblíž materiálu z haldy 21.06.2020 12:04:06
Dobrý den,
máme chalupu na Broumovsku, kde se dříve těžilo černé uhlí, uran a měď. V roce 2002 provedli ochranáři měření radioaktivity. Protože někteří lidé a organizace používali materiál z hald a škváru jako stavební materiál, je někde radioaktivita zvýšená. Cca 30 m od naší chalupy naměřili maximální dávku 834 nGy/hod, dále většinou okolo 200 nGy/hod. Může mít taková radioaktivita negativní vliv na nás chalupáře? Nevím, jak daleko je takovéto množství nebezpečné a moc se nevyznám v převodech jednotek.
děkuji velmi
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Vámi uváděná hodnota 200 nGy/h je průměrný dávkový příkon na území ČR. Ten se pohybuje v rozmezí cca 100 - 200 nSv/h a v místech, kde je v podloží vyšší zastoupení uranu, pak mohou být dávkové příkony i násobně vyšší. Druhá vámi uváděná hodnota je tedy na úrovni přibližně čtyřnásobku přírodního pozadí a vztahuje se přímo k místu měření (se vzdáleností od zdroje intenzita záření klesá) Rozhodně se nejedná o nebezpečnou hodnotu, a to ani v případě dlouhodobějšího pobytu v těchto místech. Nemusíte tedy mít obavy.
V případě zájmu o podobnosti k jednotkám a ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření se si vás dovolím odkázat na naše stránky, kde je poměrně srozumitlným způsobem daná problematika popsána:

https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/prirodni-zdroje-ionizujiciho-zareni/ozareni-z-prirodnich-zdroju-zareni/
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Radioaktivita poblíž stavby silnice z haldoviny 19.09.2021 13:21:45
Jak působí haldovina na zivotni prostředí. Je to hlavni stavebni materiál nadjezdu- dálnice a stavba začíná cca 10m od rodinných domu. Dochází k záření nebo znečištění v okolí? Jsou tam rodinne domy, zahrady..Můžeme někde požádat o proměření?
Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu uvádíme:

Haldovina není hlavním materiálem při stavbě dálnice, pouze součástí jedné z vrstev podkladu. A jedná se o vytříděnou haldovinu, která je tříděna již při odběru z haldy a následně dozimetricky proměřena i na místě použití.

Materiál z hald po těžbě uranu, který je uložený na haldách a má být použit pro stavební účely musí splňovat podmínky pro uvolnění z pracoviště do životního prostředí. A organizace, která činnost provádí musí plnit podmínky pro nakládání s produkty hornické činnosti vzniklými při činnostech souvisejících se získáváním radioaktivního nerostu a uloženými na odvalech a odkalištích. Tato povolení vydává Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a podmínky v nich uvedené následně pravidelně kontroluje.
(SÚJB není jediným orgánem státní správy, který se k možnosti využití kameniva z hald vyjadřuje)

Haldy můžou na osoby a životní prostředí z hlediska radioaktivity působit zevním a vnitřním ozářením (vdechnutím a požitím).

Při zpracování a převozu materiálů z odvalů (v případě, že je postupováno v souladu s vydanými povoleními SÚJB) mohou být obyvatelé ozářeni následnými způsoby: obdržet zanedbatelnou efektivní dávku od záření gama, přijmout minimální množství prachu obsahujícího směs dlouhodobých zářičů uran-radiové rozpadové řady a vdechnout aerosoly obsahující dceřiné produkty přeměny radonu.

O proměření můžete požádat např. Státní ústav radiační ochrany – www.suro.cz nebo Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany - www.sujchbo.cz.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 04.04.2020 22:00:54
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat na bezpečnost potravin původem z Ukrajiny. Lze takovým potravinám důvěřovat z hlediska zdravotní nezávadnosti (tedy i nepřekročení stanovených hodnot radioaktivity)? Respektive jsou tyto potraviny v tomto směru patřičně kontrolovány a kdo je za to zodpovědný? Kupříkladu nedávno jsem si koupil v jednom supermarketu uzeného lososa, kde bylo na obalu napsáno, že způsob produkce je farmový chov v Norsku, přičemž zboží bylo vyrobeno na Ukrajině; předpokládám, že dodavatel zboží (český subjekt) deklarovaný na obalu jako dovozce toto zboží nakoupil na Ukrajině (nechal dovézt) a v ČR pouze opatřil obalem s popisem v českém jazyce (popis v jiném jazyce zde nebyl), těžko asi zboží sám jakkoliv kontroloval (resp. takovou kontrolu v ČR zajistil). Pokud by nebyla jistota, že zboží není důsledně kontrolováno, není při nakupování přeci jen lepší se takovým potravinám vyhýbat (byť je nakupujeme v českém supermarketu), nebo je taková opatrnost zbytečná?

Děkuji předem za odpověď a přeji hezký den.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

nad bezpečností potravin v České republice vykonává státní dozor Státní zemědělská a potravinářská inspekce (www.szpi.gov.cz), která provádí i kontrolní činnost. Dovoz potravin je podmíněn splněním celé řady legislativních požadavků (EU i národních). Na stránkách SZPI se můžete více dozvědět v menu ? Dovoz ze třetích zemí.
Mezi legislativní požadavky patří i maximální přípustné obsahy radioaktivních látek v dovážených potravinách. Ty byly zavedeny především po černobylské havárii a další zpřísnění přišlo po fukušimské havárii. Maximální povolené obsahy umělých radionuklidů v lososovém mase jsou z hlediska dávky, kterou obdrží konzument o několik řádů nižší, než dávka z přirozených (přírodních) radionuklidů v tomto mase. Jde tedy o poměrně přísné požadavky.
Dovozce tedy musí doložit obsah radionuklidů v dovezené potravině a SZPI provádí kontrolní měření dle plánu kontrol.
Lososové maso obecně nepatří mezi potraviny s vysokými obsahy umělých radionuklidů. Navíc uvádíte původ masa v Norsku. Zde rovněž platí legislativa EU a provozování chovu je kontrolováno. Zpracování masa na Ukrajině z hlediska radioaktivní kontaminace není rizikovou činností.
V Evropě existuje systém rychlého varování před nebezpečnými potravinami a krmivy ? RASFF (Rapid Alert Systém for Food and Feed). Nebezpečné potraviny jsou okamžitě reportovány napříč celou Evropou a dovozy jsou okamžitě zastaveny.
Z výše uvedeného vyplývá že se nemusíte obávat potravin z legálního českého trhu.
Pokud máte přesto pochybnosti o obsahu nebezpečných radioaktivních kontaminantů v libovolné potravině, můžete si zadat analýzu vzorku (nejlépe v akreditované laboratoři) například www.suro.cz. Analýza je však poměrně nákladná.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
PET-CT vyšetření srdce 10.03.2020 20:05:31
Dobrý den, prosím o vyjádření jak funguje PET CT, kde vzniká největší podíl ozáření a v jaké je cca výši při jednom cca 20 minutovém vyšetření, v podílu na samotné CT a radiofarmakum. Jaká je škodlivost takového vyšetření v porovnání třeba s rentgenem, lékař pouze řekl, že je to velmi silná radiační zátěž, co si pod tím představit, může to mít dopad například na rozvoj rakoviny? Dále za jakou dobu lze mohu být v těsném kontaktu a dětmi, těhotnou ženou atd... A za jakou dobu to ze mě úplně ,,vyprchá,, na neměřitelnou úroveň jako ,,když jsem přišel,,. Dále prosím o vyjádření zdali toto záření že me pohlcují předměty na mě tzn. Oblečení atd.. a případně za jak dlouho to z těchto zdrojů plně ztratí, vyprání asi nepomůže... Existuje něco co by například pomohlo na urychlení této radiace z člověka ? Má nějaký vliv v podání jodové kontrastní látky na rychlejší rozpad záření ? Děkuji za odpověď na možná amatérsky položené dotazy.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

dávka z tohoto vyšetření je opravdu větší, než při při samostatném rentgenu. Toto vyšetření se však využívá v onkologické diagnostice, k potvrzení nebo vyloučení nádoru nebo jeho metastáz, kdy hrozí mnohem vyšší riziko ohrožení zdraví. Pokud jdete na toto vyšetření, pracoviště vás musí poučit.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 08.03.2020 04:48:46
Dobrý den. Jako sběratel minerálů mám ve sbírce i 6 vzorků Autunitu s toho 2 vzorky MetaAutunitu každý o velikosti asi 1,5x1,5cm a zbylé vzorky od 1,5x2 až 3x5 cm. Ty menší vzorky tvoří samotné krystaly Autunitu a ty větší tvoří jen povlak Autunitu na nějakém minerálu. Většinou lokalita Fojtov. Je možné nějaké zdravotní riziko co se radioaktivity týče? A je možný problém s Radonem?
Mám je s ostatními UV minerály jen ve vitríně.
Děkuji Filip M.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

z Vámi uvedených informací, tedy bez údajů o aktivitě vzorků, bohužel nelze odpovědět jednoznačně. Minerály obsahují vedle jistého podílu uranu (a jeho dceřiných produktů) i velké množství nečistot. Dle rozměrů vzorků by tedy hmotnostní aktivita neměla být vysoká. Navíc uvádíte, že jsou vzorky uskladněné ve vitríně a nejste tedy s nimi dlouhodobě v kontaktu. Na základě toho si troufám tvrdit, že žádné zdravotní riziko nehrozí.
Pokud chcete mít jistotu, můžete se s prosbou na proměření obrátit na některé z našich Regionálních center (kontakty jsou na našem webu), nebo na Státní ústav radiační ochrany. Kolegové si jistě rádi prohlédnou tyto nádherné minerály.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Smolinec vs. palivo pro JE 06.03.2020 01:53:47
Dobrý den.

Rád bych Vás poprosil o následující informace, které se mi nedaří nikde najít:

a) Kolikrát je větší hmotnostní aktivita kvalitního smolince ve srovnání s čerstvým UO2 používaným jako palivo v JE? Jaká je hmotnostní aktivita čerstvého paliva?

b) Jaká je dávka záření ve vzdálenosti (např.) 10 cm či 1 m od jednoho čerstvého palivového proutku? U smolince si to dokáži změřit, ale palivové proutky se strašně špatně shánějí.

Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

(Vložil(a): Anonym)
Vážený pane,

odpověď na Váš dotaz může být poměrně složitá. Pokusíme se ji zodpovědět za určitých zjednodušujících předpokladů.

Aktivita je fyzikální veličina charakterizující rychlost, s níž probíhají přeměny atomového jádra určitého radionuklidu, tedy počet přeměn za jednotku času; jednotkou je Bq (bequerel): 1 Bq značí jednu přeměnu za sekundu. Různé radionuklidy podléhají různým typům přeměn, nemá proto valný smysl hovořit o aktivitě směsi radionuklidů, ale jen o aktivitě každého radionuklidu zvlášť. Lze pak mluvit např. o hmotnostní aktivitě jistého radionuklidu (v hmotnostní jednotce látky).
Smolinec může obsahovat různé uranové minerály, např. uraninit (U3O8), dále různé příměsi a nečistoty (i desítky procent). Pro zjednodušení uvažujme dále jen o ?kvalitním? smolinci tvořeném čistým uraninitem.
Přírodní uran je složen ze tří radionuklidů, obsahuje přibližně 99,2742% U-238, 0,7204% U-235 a 0,0054% U-234. Hmotnostní aktivita samotného U-238 je 12,44 kBq/g, samotného U-235 79,95 kBq/g, aktivita U-234 je 230 MBq/g. V jednom gramu U3O8 lze odvodit hmotnostní aktivitu U-238 10,5 kBq/g, U-235 0,5 kBq/g, U-234 10,5 kBq/g.
Izotopy uranu U-238 a U-235 jsou na počátku přírodních rozpadových řad radionuklidů. Uran-radiová (uranová, radiová) řada začíná U-238 a končí stabilním nuklidem Pb-206, patří do ní i U-234. Na počátku uran-aktiniové (aktiniové) řady je U-235, poslední je stabilní nuklid Pb-207. V rovnovážném stavu, kdy ze smolince žádný radionuklid neuniká, jsou jednotlivé členy řady v radioaktivní rovnováze, tj. poměr jejich aktivit je konstantní. Zjednodušeně lze říci, že v případě uranové řady má kromě U-238 a U-234 ještě dalších 12 členů řady stejnou aktivitu jako U-238. V případě aktiniové řady má stejnou aktivitu jako U-235 dalších 10 členů řady. Pokud je rovnovážný stav narušen a vlivem fyzikálních nebo chemických procesů dochází k úniku některých radionuklidů (například v každé řadě je radionuklid radonu, což je plynný prvek), radioaktivní rovnováha se naruší a aktivita některých členů řady může být nižší.
Pokud jde o palivo jaderných reaktorů, v UO2 tvořeném přírodním uranem je hmotnostní aktivita každého z izotopů U-238 a U-234 10,9 kBq/g, hmotnostní aktivita U-235 0,5 kBq/g. Jelikož se ale v jaderném palivu běžně používá uran obohacený U-235 přibližně na 4%, bude jejich hmotnostní aktivita jiná. Při 96procentním zastoupení U-238 bude jeho hmotnostní aktivita 10,5 kBq/g, při 4procentním zastoupení U-235 bude jeho hmotnostní aktivita 2,8 kBq/g. Na rozdíl od smolince neobsahuje jaderné palivo kromě uranu téměř žádné dceřiné radionuklidy (členy rozpadových řad).

Avšak porovnání aktivit různých látek nemá žádný smysl, různé radionuklidy podléhají různým typům přeměn a emitují záření o různé energii. Z praktického hlediska, tj. z hlediska radiační ochrany (zvláště zevního ozáření) je důležitý dávkový příkon. Ani u dávkového příkonu není odpověď jednoduchá.
V případě smolince záleží na velikosti, tvaru a kvalitě daného kusu horniny, rozdíly mohou být i řádové.
Podobně i u palivového proutku záleží na jeho velikosti a obohacení. V podmínkách jaderné elektrárny nelze hovořit o dávkovém příkonu způsobeném jedním proutkem, palivové proutky jsou uspořádány do tzv. palivových souborů. Orientačně lze říci, že v blízkosti povrchu palivových souborů je dávkový příkon přibližně 0,04 mGy/h, ve vzdálenosti 1 m mírně nad úrovní přírodního pozadí (100 ? 200 nGy/h).

Také si Vás dovolíme upozornit na skutečnost, že případné držení palivového proutku, obsahujícího jaderný materiál, bez platného povolení SÚJB je v rozporu s platnou legislativou a tedy nezákonné.
(Za SÚJB: SÚJB)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 19.02.2020 13:17:22
Dobrý den, jsem lékař, pracoval jsem na operačních sálech v Německu, kdy pojízdný rentgen obsluhoval střední zdravotnický personál - instrumentáři, absolvovali 1x za 2 roky jednodenní školení o ochraně práce se zdroji záření...a byli samozřejmě náležitě seznámeni s přístrojem. Není něco podobného možné i u nás?? Polovina sester mají vysokoškolské vzdělání a stejně se musí volat a často tedy čekat, než přijde rentgenový asistent.
Navíc každá osoba "navíc" zvyšuje riziko infekce a prodražuje provoz.
Jak se k tomu staví naše legitlativa?
Prosím o srozumitelnou a ev. praxi blízkou odpověď.
Děkuji.
MUDr. Jiří Teplý
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

činnosti zdravotnického personálu jsou zcela v gesci Ministerstva zdravotnictví, do toto SÚJB nezasahuje. Ve vyhlášce č. 55/2011 Sb. je specifikováno, kdo může obsluhovat je pojízdný rtg.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 14.02.2020 18:11:16
Dobry vecer, rada bych se jeste zeptala, a omlpuvam se zs dalsi dotaz ke stejnrmu.problemu, zda dve ct vysetreni po sobe, behem hodiny, jedno bez a jedno s kontrastni latkou jsou vice nebezpecna nez dve takovato vysetreni s odstupem napr. mesice. Je vestsi riziko pokskozeni bunek, pokud ke odstup vetsi, kdy bunky mely cas se zregenerovat, nebo je to jen o vysi davky ozareni? Jeste jednoj mnohokrat dekuji za odpoved s preji hezky vecer.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

už v předchozí odpovědi jsme brali na zřetel opakované vyšetření v krátké době po sobě. Celková dávka byla nízká.
U takto nízkých dávek není pro biologický účinek důležité, jak velký je interval mezi vyšetřeními.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 04.02.2020 13:42:35
Dobrý den, zajímalo by mne, jak nebezpečné pro pacienta je radiační záření při vyšetření DXA kyčle a bederní páteře při použití přístroje Lunar GE iDXA a Lunar Prodigy Advance. A zda je možné (např. chybou lidského faktoru operátora nebo chybnou manipulací s přístrojem), úroveň záření předávkovat.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Dávky záření jsou při tomto typu vyšetření velice nízké, zdravotní riziko Vám nehrozí. Konstrukce přístroje takovouto chybu (předávkování) znemožňuje

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 01.12.2019 15:53:20
Dobrý den, moc rád bych se chtěl podívat na odval na Příbramsku. Z žádného jiného důvodu, než kvůli výhledu bych tam nechtěl. Kameny nesbírám. Vím, že na mnoha místech zákaz vstupu není vyznačen, ale na mnoha místech je. A samozřejmě vím, že bych tam lézt neměl. Pokud se tam vydám, kouknu a hned zase zmizím hrozí mi za to něco? Zákon znám, ale bude to někdo řešit? Nebo pokud budu opatrný a nebudu moc vidět, tak to lze tolerovat a nikdo mi za to nic neudělá?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Hodnoty příkonu fotonového dávkového ekvivalentu zevního záření gama na odvalech na Příbramsku se pohybují nejčastěji v rozmezí 0,2 - 0,9 mikroSv/h (mikroSievert za hodinu). Místy se zde vyskytují maxima cca 3 - 4 mikroSv/h. Pokud byste se tedy vydal na odval za účelem rozhlížení, je možné obdrženou efektivní dávku odhadnout na cca nejvýše 1 mikroSv (za předpokladu cca hodinového pobytu na haldě). Jedná se tedy o tisícinu obecného limitu pro obyvatele podle Atomového zákona (Zákon č. 263/2016 Sb.), který je 1 mSv (miliSievert) za kalendářní rok.
Odvaly na Příbramsku jsou ve správě DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek, jehož pracovníci provádějí pravidelné kontroly na odvalech a umísťují značení zákazu vstupu, mimo jiné z důvodu bezpečnostního (pohyb ve složitém terénu po povrchu zvětralé haldoviny). Toto značení je nutné respektovat. Je potřeba dodat, že toto značení je často zcizováno.
Pokud se tedy chcete rozhlížet po Příbramsku, doporučuji Vám některý z vrcholů blízkých Brd (bližší informace na http://www.brdy.org, apod.).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: obohacený uran 27.11.2019 08:12:44
Dobrý den, zajímalo by mě jestli byste mi mohli poskytnout pár gramů obohaceného Uranu pro vzdělávací účely. Případně kde bych ho mohl sehnat. Zároveň by mě zajímalo kolik by ti stálo a jaká povolení bych potřeboval.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu uvádíme, že nakládání s jadernými materiály je regulovanou činností a k provozování této činnosti je nutné povolení podle § 9 odst. 5 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Náležitosti žádosti o toto povolení naleznete zde: https://www.sujb.cz/nesireni-jadernych-zbrani/nalezitosti-zadosti-o-povoleni-k-nakladani-s-jadernymi-materialy/.

Závěrem uvádíme, že SÚJB jadernými materiály nedisponuje a nemá k dispozici ani informace o tom, kde byste je mohl sehnat a kolik by Vás to stálo.

(Za SÚJB: Odbor pro kontrolu nešíření zbraní hromadného ničení)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 18.11.2019 10:26:54
Dobry den,pracuji s jiskrovym spektrometrem s argonovou atmosferou. Zajimalo by mne zda to vydava nejake zareni
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

zařízení nevyužívá k buzení (excitaci) atomů ionizujícího záření (RTG), ale jiskrový výboj. Přístroj samotný tedy žádné záření vydávat nebude. Pro bližší informace se budete muset obrátit na výrobce konkrétního typu přístroje.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 26.10.2019 19:11:39
Dobrý den, používám baterii původně z rentgenu z nemocnice. Je možné, že by baterie vyzařovala nějaké zdraví škodlivé záření?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

baterie není zdraví škodlivá, nic nevyzařuje a není radioaktivní.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 05.10.2019 00:55:11
a kdyby kaminek daval 50mikroSv/hod z metrove vzdalenosti, je treba prijimat opatreni?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ano, v takovémto případě by již opatření bylo vhodné. Uvážte, že za 24 hodin by dávka v 1 metru (při uváděném dávkovém příkonu) byla rovna 1200 mikroSv (tedy 1,2 mSv). To odpovídá průměrnému ročnímu ozáření z přírodního pozadí v ČR (bez zohlednění dávky z radonu).
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 24.09.2019 10:06:45
Dobry den, ano máte pravdu. Kaminek nema hodnotu 59 m/sv, ale pouze 59 mikro/Sv. Mam v hodnotach trochu zmatek. Omlouvam se. Mohu mit tento kaminek tedy klidne ve vystaveny a obcas ho vzit do ruky aniz by to melo nejaky vliv na zdravi? Nebude mit kaminek nejaky vliv pripane na elektroniku? napr. Mobil, pc . . . Predem moc dekuji za info. S pozdravem Pavel Bobek.
(Vložil(a): Anonym)
Ohledně vlivu jsme se již vyjádřili - pokud kamínek občas vezmete do ruky, dávka bude opravdu nízká. Vliv na elektroniku lze úplně vyloučit.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 23.10.2019 14:45:53
Dobry den, nechapu Vasi odpoved, pan potvrzuje 59microSv ale neuvadi za jakou dobu, nejspise za hodinu a to kontaktne, z 20cm uz nic nenameri. Muj kaminek ma kontaktne 400microSv/h a z metru 50microSv/h. Ozareni klesa ze ctverce vzdalenosti, ovsem zdroj neni bodovy, nelze jednoduse spocitat. Take nelze rici, jak citlivy byl pristroj. Ale i tak, kontaktne muj sviti 8x vice a za den presahnu rocni limit. Kdybych mel kaminek co sviti 8x mene kontaktne, tak z metru bude svitit 16x mene. Tudiz pan dosahne rocniho limitu nikoli za 1 den jako ja ale za 16 dnu, a to oznacujete za maly vliv.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pokud si pozorně přečtete předchozí odpověď (ke kamínku s příkonem 59 mikroSv/h v kontaktu), zjistíte, že jsme vycházeli ze situace, kdy bude kámen pouze vystaven a kontakt s ním bude jen příležitostný (nepředpokládá se dlouhodobý kontakt). Pak bude dávka opravdu nízká.
Jak píšete, zákon poklesu se čtvercem vzdálenosti lze použít pouze pro bodový zdroj (tedy kdy je rozměr zdroje naprosto zanedbatelný, oproti vzdálenosti ve které je měřen). Bohužel neznáme rozměry Vašeho kamínku, měřidlo, kterým jste prováděl měření (zda je měřidlo správně kalibrováno, případně metrologicky ověřeno), a hlavně v jaké veličině měříte (příkon prostorového dávkového ekvivalentu, příkon fotonového dávkového ekvivalentu, atd.). Bez těchto informací nelze uvedené případy porovnávat, ani vyvozovat další závěry.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 22.09.2019 22:00:47
Dobrý den, kamarád mi přivezl z výletu u Příbrami malý kámínek prý s uranovou rudou. Při přiložení měřícího přístroje přímo na kamínek vykazuje hodnotu 59 mSv. Při měření z 20 cm už tuto hodnotu nenaměřím. Je tento kamínek nebezpečný??? Díky za odpověď. S pozdravem Pavel Bobek.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Uvádíte, že kontaktně vykazuje kamínek "59 mSv" - dávkový příkon se obvykle udává jako přírůstek dávky za čas, tedy např. mikroSv/h či mSv/h. Pokud se skutečně jedná o dávkový příkon v mSv/h, jde o vysokou hodnotu. Není možné, že se jednalo o hodnotu mikroSv/h?
Pokud opravdu není ve vzdálenosti vetší než 20 cm záření měřitelné a nebudete-li kamínek nosit delší dobu u sebe (budete ho mít např. jen ve sbírce), není potřeba žádné "opatření". Bez dalšího upřesnění ale není možné dotaz zodpovědět přesně - chcete-li mít jistotu, obraťte se s prosou na proměření na Státní ústav radiační ochrany (www.suro.cz), nebo na některé naše Regionální centrum SÚJB (adresy naleznete na webových stránkách SÚJB v sekci Kontakt).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 31.07.2019 11:26:13
Dobrý den,

našel jsem při likvidaci pozůstalosti krabici thoriových punčošek do plynových lamp. Protože mám starý radiometrický přístroj RBGT-62, zkusil jsem je změřit - z bezprostřední blízkosti (tedy v podstatě po přiložení přímo na odkrytou GM sondu) vykazuje přístroj aktivitu - ale z větší vzdálenosti (třeba 5cm) už na ně nijak nereaguje. Vím že dnes už se thorium do punčošek nepřidává. Je možné tyto staré punčošky bez povolení vlastnit - případně je třeba prodat jiné osobě na nějakém inzertním serveru ? Moc děkuji za odpověď
(Vložil(a): Petr Beránek)
Dobrý den,

Jak uvádíte, detektorem ionizujícího záření lze zjistit přítomnost thoria prakticky jen v přímém kontaktu detektoru s punčoškou, a to vzhledem k charakteru emitovaných částic (alfa). Z pohledu atomového zákona (č. 263/2016 Sb.) jsou tyto "punčošky" spotřebním výrobkem s přidanou radioaktivní látkou. Regulaci podléhá pouze obchodní činnost, která je předmětem podnikání, a to výroba, dovoz nebo vývoz typově schváleného spotřebního výrobku. Předání nebo prodej jiné soukromé osobě bez povolení je možný (z hlediska radiační ochrany je vhodné takovéto výrobky skladovat v uzavřeném obalu, aby bylo zabráněno rozptylu prachu z tkaniny punčošky do okolí).
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 29.07.2019 20:13:22
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na přítomnost radionuklidů ve dřevě. Vím, že už o tom bylo napsáno hodně, a že i zdejší úřad se k této otázce opakovaně vyjadřoval. Přesto by mne zajímalo, vzhledem k tomu, že například podle informací z médií na Slovensku pravidelně na hranicích zajišťují vlaky se dřevem z Ukrajiny, které překračují stanovenou hladinu radioaktivity, jak je to s obsahem stroncia 90 ve dřevě, zda se také monitoruje, resp. zda je vhodné vyžádat atest či nechat změřit např. pokud chceme stavět dům ze dřeva nebo pořizujeme palivové dříví, které není z ČR? Je to tak, že veškeré stroncium z Černobylu se již přeměnilo na yttrium a co to znamená? Většinou se totiž v souvislosti se stromy (dřevem) zasaženými spadem z Černobylu hovoří o přítomnosti cesia 137, přitom úniky stroncia při havárii byly údajně také obrovské.
Dále bych se chtěla zeptat na rizika resp. doporučení při cestování na severozápadní Ukrajinu, kde jsem již byla několikrát. V médiích se pravidelně objevují informace, že v místních potravinách na Ukrajině (někdy i Bělorusku) bývá zjištěn obsah radionuklidů (mj. bylo uvedeno, že stroncia 90, bylo to ve mléce konkrétně), které překračuje bezpečnou hranici, většinou se jedná o nějaké místní výrobky či menší farmy. Zajímalo by mne tedy, zda je bezpečnější potraviny při cestě na (hlavně severozápadní) Ukrajině kupovat a konzumovat, resp. zda je nejjistější nakupovat jídlo ve velkých supermarketech? V souvislosti s cestami na Ukrajinu bych se taky chtěla ještě uvést, že jsem několikrát navštívila místní festival (bylo to konkrétně v Kyjevě), kde je zvykem tancovat kolem ohně a skákat přes něj a je tam spousta lidí, tak mne napadlo zda je lepší být obezřetná a takové akci se vyvarovat a zda jsem se tak mohla vystavit bezpečí (radiaci z ohně), když samozřejmě není jistota, odkud to dřevo na oheň vlastně pochází (i když to byla organizovaná akce přímo ve městě), navíc internetem kolují informace, že z okolí Černobylu se občas nějaké dřevo nelegálně vytěží a vyváží, i když je tam zakázaná zóna.
Děkuji moc za odpověď a omlouvám se za možná hloupé dotazy.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

jak již zde bylo uvedeno dříve, vše kolem nás je radioaktivní. Tato radioaktivita je jak přírodní, tak důsledkem lidské činnosti. Co se týče Stroncia 90, tak tento netěkavý radionuklid se vyskytoval ve formě větších aerosolů, a proto byl jeho dopad omezen převážně na území v bezprostředním okolí elektrárny. V menším množství se však dostal i do větší vzdálenosti, jeho příspěvek ale neovlivní významně ozáření obyvatel.
Není pravda, že veškeré Stroncium 90 z Černobylské havárie se přeměnilo na Yttrium 90, neboť poločas rozpadu Stroncia 90 je 28,79 let, což znamená, že se zatím za 33 let od havárie přeměnila více jak polovina.
Kromě dřev pocházejících z bezprostřední blízkosti Černobylu nelze očekávat extrémní hodnoty radioaktivity, které by mohly ohrozit zdraví obyvatel žijících v domě zhotoveného z tohoto dřeva. Máte-li přesto obavy, požadujte od dodavatele výsledky gamaspektrometrického měření obsahu Cesia 137 v dodávaném dřevě. Případně si můžete takové měření sám objednat. Měření poskytuje řada firem nebo institucí (např. Státní ústav radiační ochrany provádí taková měření, včetně vydání certifikátu o výsledcích).
Co se týče jídla na Ukrajině, tak pokud chcete mít jistotu, že potraviny nebyly vypěstovány v okolí Černobylu a mohly by být kontaminovány, pak jej nakupujte v obchodech.
Při hoření dřeva sice může docházet k uvolňování případných radionuklidů a jejich následné vdechnutí, avšak takto získaná dávka, vzhledem k době, kterou je budete vdechovat a množství uvolněných radionuklidů, bude zanedbatelná.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Radioaktivita uniforem z Černobylu 17.06.2019 08:10:20
Dobrý den, předem se omlouvám za možná hloupý dotaz. V jednom armyshopu v Brně jsme minulý rok zakoupili použité zboží, jednalo se o čepici sovětské armády z roku 1974 ve světlé barvě k uniformě v Afgánistánu. Tyto údaje jsme zjistili až později, prodavač nám sdělil jiné údaje, a to že jde o čepici z první světové války... Brněnská pobočka tohoto armyshopu již byla zrušena.
Čepici jsem několikrát prala, měla špinavý kšilt. Nosí ji malý syn, kterému se líbila, čepice je v malé velikosti.
Když jsem nyní koukala na seriál HBO o Černobylu, jen tak náhodou jsem si všimla, že někteří likvidátoři v seriálu měli oblečené tyto uniformy včetně těchto čepic. Je prosím možné, že by se čepice takto reálně použitá objevila v českém armyshopu? Resp. je možné, že by byla radioaktivní? Dá se někde provést měření této čepice, nebo ji mám rovnou vyhodit?
Děkuji velmi za zodpovězení dotazu a snad rozptýlení mých obav.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Nepředpokládáme, že by se jakékoliv oblečení použité během likvidace černobylské havárie objevila v armyshopech. Vše bylo pečlivě proměřováno a kontaminované oděvy byly likvidovány.
Chcete-li mít jistotu, můžete se s prosbou na proměření obrátit na některé z našich Regionálních center SÚJB (https://www.sujb.cz/o-sujb/kde-nas-najdete-spojeni/spojeni-na-regionalni-centra-sujb/), nebo na pobočku SÚRO (www.sujb.cz).
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
letecké přístroje a radioaktivita 16.06.2019 19:09:04
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat. Přítel vlastní několik leteckých navigačních přístrojů, kde je ciferník barven mírně radioaktvní látkou. Přístroje máme v bytě. Nikde se mi nepovedlo najít, jakou dávku záření mohou tyto přístroje vydávat. Jsem gravidní v 30tt, mohlo by záření nějak uškodit plodu, prosím?
Moc předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Veronika Plasová)
Dobrý den,

Uvedené přístroje s přidanou radioaktivní látkou obvykle vykazují zvýšené dávkové příkony pouze v jejich těsné blízkosti. Bude ale velmi záviset na provedení přístroje, zejména pak na tom, zda a kolik radioaktivní látky je na ciferníku naneseno.
Obecně lze jen konstatovat, že přístroj zbytečně navyšuje dávku osob, které se v jeho blízkosti pohybují, tím spíše, jde-li o těhotné ženy. Zároveň ale můžeme říci, že riziko pro plod bude velmi nízké.
Bohužel nedovedeme odpovědět podrobněji vzhledem k neznalosti konkrétních parametrů.
Doporučujeme se s prosbou na proměření obrátit na některé z našich Regionálních center SÚJB (kontakty: https://www.sujb.cz/o-sujb/kde-nas-najdete-spojeni/spojeni-na-regionalni-centra-sujb/).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Uranové sklo - užívání výrobků z něj vyrobených 09.06.2019 20:33:34
Dobrý den.

Mám dotaz ohledně výrobků z uranitového skla. Je u nich potřeba dbát na nějaká zvláštní opatření ve smyslu materiálů, které by s ním neměly přijít do dlouhodobého styku (kvůli potenciální ionizaci alfa/beta zářením)? Specificky: skleněná dóza, vykazující zhruba 500 CPM beta záření v kontaktní vzdálenosti, zamýšlený účel přechovávání šperků (tj. primárně kovy s vyšším nukleonovým číslem). Případně skleněná karafa na alkohol - použitá k tomuto účelu. Podobná aktivita jako u výše zmíněné dózy. Nepodařilo se mi najít jednoznačné informace o vlivu záření uranového skla na různé materiály, proto bych se rád ujistil zde.

Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Martin Sandr)
Dobrý den,

s ohledem na velmi slabou emisi částic alfa i beta z uranového skla není třeba přijímat žádná omezující opatření. Rovněž vyluhování uranu z karaf do tekutin je velmi malé a vede k zanedbatelným dávkám. Problematikou skla barveného uranem se SÚJB podrobně zabýval v roce 2004, souhrn je uveden na https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/zajimavosti-z-praxe-radiacni-ochrany/problematika-uranem-barveneho-skla/.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
informace o pacientovi před rtg vyšetřením 06.05.2019 10:50:14
Dobrý den. Proč se před rtg vyšetřením musí uvádět váha a výška pacienta? Děkuji.
(Vložil(a): Hana Mošťková)
Dobrý den,

váha a výška pacienta je u většiny rtg vyšetření potřebná ke stanovení zátěže pacienta. Podrobnosti jsou uvedeny v Národních radiologických standardech, které vydává Ministerstvo zdravotnictví Věstníkem.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
ohlášení drobného zdroje 21.01.2019 14:27:00
Dobrý den,
postačí k ohlášení používání drobného zdroje zakoupeného od distributora zahraničního výrobce (z EU) místo typového schválení následující doklady: prohlášení o shodě CE a prohlášení o příkonu prostorového dávkového ekvivalentu méně než 1 uSv/h ve vzdáleností 10 cm?
Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Atomový zákon (zákon č. 263/2016 Sb.) stanovuje, které výrobky musí být typově schváleny. Vzhledem k tomu, že v dotazu není výrobek přesně specifikován (druh, účel využití atd.), je možné odpovědět jen obecně.
Aby nebylo třeba žádat o typové schválení SÚJB, je možné za typově schválený výrobek považovat ten, který byl vyroben v EU v souladu s právními předpisy tohoto státu. Je zde však podmínka, že výsledky zjištění provedených v tomto státě, pokud zaručují srovnatelnou úroveň, jakou vyžaduje Atomový zákon, jsou k dispozici SÚJB.
Prohlášení o shodě CE a "Prohlášení" o příkonu prostorového dávkového ekvivalentu méně než 1 ?Sv/h ve vzdáleností 10 cm nemusí být dostatečné.
Atomový zákon při schvalování typu výrobku vyžaduje např.: popis určeného použití výrobku, údaje o druhu radionuklidu, jeho typu, aktivitě, údaje o technických parametrech generátoru záření a jeho příslušenství, příkony dávek v příslušných vzdálenostech, z nichž je výrobek používán, včetně příkonů dávek ve vzdálenosti 0,1 m od jakéhokoli dostupného povrchu výrobku, a očekávané osobní dávky pro běžného uživatele výrobku, popis způsobu splnění požadavků radiační ochrany, doklad o povolení výroby v zemi výrobce, průvodní list vydaný výrobcem, jde-li o otevřený radionuklidový zdroj, osvědčení, jde-li o uzavřený radionuklidový zdroj, údaje o klasifikaci odolnosti, popisu konstrukce, koncepci vyřazování výrobku a další.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 15.01.2019 13:33:09
Dobrý den,
při objednávání materiálu - oceli požadujeme od našich dodavatelů potvrzení, že hodnota hmotnostní aktivity ionizujícího záření nepřesahuje 100 BQ/kg. Nikdo z nás však již neví na základě jakého předpisu tento požadavek vznikl a zda je stále oprávněný.
Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ohledně Vašeho dotazu a uvedené aktivity Vám sdělujeme, že tato hodnota odpovídá uvolňovací a zprošťovací úrovni hmotnostní aktivity pro Co-60 (viz příloha č. 7 vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje), který je hlavním kontaminantem v běžně produkované oceli. Při nepřekročení těchto aktivit, je možné s předmětem zacházet bez regulace SÚJB. Produkce oceli a železa se dále řeší předpisy pro tavbu a zpracování, to je však nad rámec kompetence SÚJB. Z praxe chci ještě zmínit, že v některých případech je nějaká hodnota, vždy nižší než uvádíte, požadována zákazníkem a to v rámci vnitřních obchodních dohod.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Etalony a nevyznamne zdroje 22.11.2018 11:41:53
Dobrý den, uvažujeme o nákupu několika etalonů pro výzkumné a kalibrační účely. Konkrétně se jedná o 133Ba(0,9MBq), 241AM(9kBq), 137Cs(9kBq), 55Fe(0,9MBq). Jsou potřeba nějaká speciální opatření pro zajištěné bezpečnosti na pracovišti v místech, kde budou etalony uskladněny? Mám na mysli stínění (trezory), apod. Je potřeba stínit nevýznamné zdroje (případně i drobné zdroje), které svojí aktivitou převyšují aktivitu přirozeného pozadí? Předem děkuji za Vaši odpověď.
(Vložil(a): Michaela Martinkova)
Dobrý den,

obecně před ionizujícím zářením můžeme uplatnit ochranu časem, vzdáleností a stíněním. Pokud se jedná o nevýznamné a drobné zdroje ionizujícího záření, výrobce může tyto etalony vhodným způsobem odstínit v ochranném pouzdře, pro gama záření např. olověnou destičkou. Nemusí to být ale podmínkou, záleží na typu a na druhu zdroje. Etalony pro kalibrační účely jsou používány na mnoha pracovištích (výzkumné ústavy, školy, laboratoře). Obvykle bývají uloženy na místech k tomu určených (např. zvláštní místnost či skladovací místnost, uzamykatelné skříně v laboratoři), kde je zaručeno, že s těmito zdroji nebudou nakládat neoprávněné osoby a budou se používat pouze po dobu nezbytně nutnou pro práci. Etalony samotné můžete uložit i do uzamykatelné skříňky či kovového trezorku. Speciální ochrana tedy není třeba.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Legislativa - Vlastnění zdroje IZ 29.10.2018 10:04:34
Dobrý den,
chtěl bych se na Vás obrátit s dotazem, zda je možné legálně vlastnit pro soukromé (historické) účely (případně za jakých legislativních podmínek), předmět obsahující isotop Radium-226, pokud se jedná např. o "léčebný" výrobek spol. Radiumchema (např.: https://www.orau.org/ptp/collection/quackcures/radiumchemaemanator.htm nebo https://www.orau.org/ptp/collection/quackcures/radchema.htm ).
Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

podmínkou, aby bylo možné výrobek obsahující nebo uvolňující radioaktivní látku používat/vlastnit bez ohlášení nebo povolení je, aby aktivita/hmotnostní aktivita těchto látek nepřesahovala zprošťovací úrovně dané vyhláškou 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje (pro Ra-226 to je 10[kBq]/10 [kBq/kg]).
V případě pochybností doporučujeme se přímo obrátit na SÚJB.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 16.09.2018 12:15:01
Dobrý den,
přivezl jsem si z Příbrami 3 malé kousky smolince do sbírky.
Pro jistotu jsem je zabalil do alobalu a uložil na balkón, ale nevím, zda je bezpečné mít je doma, příp. v jaké vzdálenosti.
Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Budete-li mít kamínky pouze ve sbírce (nebudete je nosit delší dobu u sebe), není nejspíše potřeba přijímat žádná "opatření". Dle Vašich informací ale bohužel nelze odpovědět jednoznačně. Chcete-li mít jistotu, obraťte se s prosou na proměření na Státní ústav radiační ochrany (www.suro.cz), nebo na některé naše Regionální centrum SÚJB (adresy naleznete na webových stránkách SÚJB v sekci Kontakt).
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Pravidla pro prodej/distribuci IO RTG na veterinární pracoviště 30.07.2018 13:44:20
Dobrý den,

zajímaly by mě legislativní požadavky na distributora IO RTG pro veterinární pracoviště.
Děkuji.
Schidt
(Vložil(a): Petr Schmidt)
Dobrý den,

Kontaktujte prosím některé z našich Regionálních centech SÚJB:
https://www.sujb.cz/o-sujb/kde-nas-najdete-spojeni/spojeni/

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Ozáření předmětů RTG 04.07.2018 12:03:01
Dobrý den, mám takový menší kámen a chtěla bych zjistit, zda je radioaktivní. Kam s ním můžu zajít? Kde mi to zjistí?
(Vložil(a): Jitka Pokorná)
Dobrý den,

obecně vzato, vše kolem nás vykazuje určitou míru radioaktivity. Pokud nepůjde například o smolinec (který obsahuje izotopy uranu), je dost možné, že bude úroveň aktivity pod prahem detekce (resp. bude neměřitelná bez předchozího mechanického či chemického zpracování). Pokud i tak budete mít zájem o proměření nerostu, obraťte se prosím na Státní ústav radiační ochrany - kontakty naleznete na www.suro.cz.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 21.06.2018 17:35:58
Dobrý den, potřebuji poradit ohledně i.o. RTG, u kterého se bude přecházet z filmu na přímou digitalizaci. Jde opřístroj Trophy Irix 70 asi 15 let starý. Napětí má 70kV a filtraci 1,8mm Al, tubus poze kulatý - 20,3 cm. Rentgen zůstane na původním místě a byl instalován pře 1.1.2017. Vyhovíme požadavkům nového atomového zákona?
(Vložil(a): Černý)
Dobrý den,

Ano, vyhovuje.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Buzola vz. 54 21.06.2018 12:40:19
Dobrý den, uvažuji o nákupu vojenské buzoly vz. 54, ale nedávno jsem se dozvěděl že obsahuje radium-226. Mám dotaz jestli je vůbec možné něco takového vlastnit a také jestli není používání těchto věcí zdraví škodlivé
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

zmíněná buzola je spotřebním výrobkem s přidanou radioaktivní látkou. Podle platné legislativy je vlastnictví a používání takového výrobku možné. Regulovaná je pouze výroba, dovoz a vývoz těchto výrobků. Budete-li spotřební výrobek používat (v souladu s návodem k použití) způsobem a k účelu, ke kterému je určen, své zdraví neohrožujete.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Buzola vz. 54 05.02.2024 11:54:55
Dobrý den, je bezproblémové i držení více takovýchto buozol vz. 54 vz. 60? (Například sběratelem nebo amaterským nadšencem pro fyziku) Studoval jsem přílohu č. 8 vyhlášky 422/2016 Sb., ale nejsem z toho moc moudrý. Nevím jak bych změřil Bq a zda by to šlo například některým vojenským radiometrem či dozimetrem. Bylo by případně vhodnější mít buzoly umístěny na jednom místě, nebo naopak na více místech? A případně kdyby některý z těchto přístrojů měl poškozené sklo nebo stupnici, je nebezpečná jeho oprava, nebo existuje odborný ústav který by takovou opravu levně a bezpečně provedl s patřičnou ochranou (odvětrání emenance)?

Za všechny odpovědi předem děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Pokud máte podezření, že vaše buzoly obsahují luminiscenční barvu s Ra-226, doporučujeme se obrátit například na veřejné instituce, které Vám provedou analýzu. Například SÚRO, v.v.i, nebo SÚJCHBO, v.v.i. Pokud se tak nerozhodnete, můžeme Vám bez znalostí konkrétních parametrů odpovědět pouze v obecné rovině.
Tedy obecně o výrobcích s luminiscenční barvou s obsahem Ra-226 (hodinky, buzoly, budíky, atd): Předem je třeba říci, že se jedná o jakousi historickou zátěž naší společnosti a v současné době se již tímto způsobem takové výrobky nevyrábějí, protože se to obecně považuje za nezdůvodněné. Nicméně nejedná se v žádném případě o nějaké život ani zdraví ohrožující výrobky, pokud je s nimi nakládáno s tím účelem, pro který byly vyrobeny. Ani při velice konzervativním scénáři (například každodenní nošení takové buzoly v kapse) nemůže dojít k nějakým zdravotním účinkům. Dávky, které taková buzola člověku způsobí, by byly při občasném nošení v kapse na úrovni dávek z přírodního pozadí a riziko je tedy zanedbatelné. Několik cm až desítek cm od těchto výrobků bývá již záření neměřitelné. Měřitelné bývá pouze v těsném kontaktu. K měření lze použít široké spektrum více či méně dostupných přístrojů.
Ovšem v naprosté většině se jedná o měření jednotek Gy případně Sv, někdy i rad nebo rem, aj. Jde o jednotky fyzikálně velmi příbuzných veličin obvykle značně zjednodušeně označovaných jako “dávkový příkon“.
Co se týká oprav takových výrobků-nedoporučujeme ciferníky anebo stupnice opravovat. Ačkoli samozřejmě nejde o nějaké bezprostřední nebezpečí a rizika s tím spojená jsou velmi nízká, je i tak zcela zbytečné se i takto nízkým rizikům vystavovat. Ještě doplňujeme, že na internetu existuje opravdu nepřeberné množství informací-textů/videí, které se těmito a podobnými výrobky zabývají.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
vyřazení C ramene 18.06.2018 14:11:43
Dobrý den, máme nefunkční Crameno, které je již vyřazeno z evidence zdrojů IZ, jelikož není možné ho opravit. Firma přístroj zatím likvidovat nechce, chce si ho nechat pro případný prodej. Přístroj je uložen ve skladu a označen cedulí mimo provoz. Chtěla jsem se zeptat zda je vše tak jak má být nebo se má přístroj ještě nějak zabezpečit nebo ještě udělat něco jiného? A dále pokud je vyřazen ze ZIZ spadá ještě jeho kontrola pod rtg.oddělení?
Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Hanka)
Dobrý den,

s Vaším dotazem se prosím obraťte na místně příslušné Regionální centrum SÚJB (kontakty naleznete v sekci O SÚJB / Kde nás najdete + spojení / Spojení na regionální centra SÚJB).
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 11.06.2018 06:46:57
Dobrý den,
byli jsme s manželem na návštěvě leteckého muzea a všimli jsme si, že všechny stihačky mají v přední části letadla na špici značku pro zdroj ionizujícího záření. U jedné byl napsán konkrétně zdroj typu R10. Jaký význam zde tyto zdroje mají? V muzeu nám bohužel nikdo nebyl schopen tuto informaci poskytnout. Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Noemi Stržínek)
Dobrý den,

pravděpodobně se bude jednat o indikátor námrazy. Indikátor tvorby námrazy se skládá z radionuklidového zářiče a snímače, mezi nimiž je úzký volný prostor. Při běžném provozu snímač indikuje ionizující záření nepřetržitě, pokud se však letoun dostane do oblasti tvorby námrazy a prostor mezi zářičem a snímačem se vyplní ledem, snímač přestane záření indikovat a vyšle signál o tvorbě námrazy. Poté je automaticky zapnut jeho ohřev, led je odstraněn, ohřev automaticky vypnut a snímač je připraven pro nový cyklus detekce tvorby námrazy.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 31.05.2018 14:41:51
Dobrý den, pronajímám prostory v rodinném domě veterinární ordinaci, nyní by si chtěli pořídit pojízdný retgen MOVUS 2 a mě by zajímalo, zda je to pro obyvatele v patře nebezpečné, pokud jsou zde pouze dřevěné stropy, jak daleko proniká záření od tohoto typu rentgenu? Děkuji
(Vložil(a): Iva Trčková)
Dobrý den,

Obecně platí, že rentgenové záření se zeslabuje se čtvercem vzdálenosti, tzn. pokud ve vzdálenosti 1 m od zdroje je dávka 36 mikroSv, ve vzdálenosti 2 m to je 9 mikroSv a ve vzdálenosti 3 m to je 4 mikroSv. Rentgenové záření zeslabují také různé materiály, nicméně dřevo zeslabuje minimálně. Platí, že nová expoziční situace musí být plánována tak, aby běžný obyvatel nebyl vystaven ročně více jak 250 mikroSv efektivní dávky. Toto by se ve Vašem případě vztahovalo právě na obyvatele v patře.
Bohužel v tomto případě nedokážeme říci, zda by taková expoziční situace byla v pořádku či nikoli. Závisí to na přesných rozměrech veterinární vyšetřovny, kde by byl rentgenový přístroj umístěn, na tloušťce dřevěné podlahy v jejím nejužším místě, místě, kde by byl rentgenový přístroj umístěn, typu snímkovaných zvířat, expozičních parametrech, které budou používány, na množství rozptýleného záření, které a hlavně na počtu expozic za rok. Po instalaci rentgenového přístroje se provádí tzv. přejímací zkouška, během níž odborná firma mimo jiné proměřuje právě tzv. neužitečné záření, tzn. množství záření, které se šíří do jiných míst, kde může být obsluha zařízení, osoba přidržující zvíře nebo jiné osoby. Doporučuji Vám tedy být přítomen při této přejímací zkoušce a upozornit osobu, která ji bude provádět, že o patro výš jsou trvalí obyvatelé a že strop je pouze dřevěný. Tato osoba by pak měla proměřit neužitečné záření směrem nahoru od přístroje a přepočítat jej na plánovaný počet snímků do vzdálenosti podlahy horního patra a tuto výslednou hodnotu porovnat s výše zmíněnou dávkovou optimalizační mezí 250 mikroSv za rok.
Standardně bývají rentgenové vyšetřovny (i veterinární) stíněny buď alespoň zdivem, betonovými stropy a podlahami, nebo dokonce i barytovou omítkou nebo olověným stíněným. Dřevěný strop poskytuje velmi slabou ochranu. Doporučuji Vám tedy zajistit dodatečné stínění tohoto stropu buď barytovou omítkou nahozenou třeba na perlinku, nebo obložení stropu speciální sádrokartonovou deskou ? slyšel jsem, že v dnešní době jsou na trhu k dispozici speciální sádrokartonové desky s olověným stíněním, které výrazně zeslabují rentgenové záření (normální sádrokarton jej téměř nezeslabuje). Jaký ekvivalent zeslabení byste měli použít, by mělo vyjít z provedeného měření. Můžete ještě kontaktovat některou z firem uvedených pod tímto odkazem https://www.sujb.cz/aplikace/radon/?table=tab_f (ty, co mají povolení na skiagrafická nebo veterinární rentgenová zařízení), které mají povolení k tomuto měřením a které tím pádem i ví, jaká stínění je kdy vhodné používat.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Import deuterovanych rozpoustedel pro NMR 17.04.2018 06:13:53
Dobry den, rad bych se informoval jak je to s dovozem na území EU (Čr) deuerovanych rozpoustedel pro NMR spektroskopii (D2O, CDCl3) z Iránu.
Dekuji za r
(Vložil(a): BRABOREC JAKUB )
Dobý den,

Vámi zmiňovaná deuterovaná rozpouštědla D2O a CDCl3 nejsou radioaktivními látkami, takže nepodléhají regulaci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle zákona č. 263/2016 Sb., Atomový zákon.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 07.02.2018 12:32:09
Vážení, obracím se na vás s dotazem: Naše společnost ŠKODA ELECTRIC a.s. je výrobcem zařízení, které je mj. určeno k používání v dopravních prostředcích ČD a.s. Tato společnost měla donedávna v předpisech pro přejímky výrobků podmínku, že musíme při přejímkách dokládat potvrzení o ?výši radioaktivity? (schválně používám uvozovky) hutních / kovových materiálů, použitých v našem výrobku, dokonce s požadovaným limitem < 100 Bc/kg. Po dlouhých dohadech o limitu, který podle nás neměl oporu v žádném obecném předpisu, přistoupily ČD a.s. ke změně předpisu, momentálně vyžadují (cituji z ČD V6/1 Předpis pro železniční kolejová vozidla - Provádění zákaznických produktových auditů u dodavatelů železničních kolejových vozidel nebo jejich dílů, účinného od 1. 1. 2013): ?Atest (prohlášení) o výši radioaktivity podle vyhlášky 307/2002 Sb. státního úřadu pro jadernou bezpečnost, ve znění pozdějších předpisů musí být dodán s každým kovovým výrobkem. V případě, že tento atest (prohlášení od základního materiálu) chybí, musí se provést kontrola hotového výrobku.? Na základě tohoto požadavku jsme připravili podklad pro naše dodavatele ?kovových výrobků?, do kterého jsme naformulovali požadavek: ?Dodejte objednateli písemné prohlášení, že hmotnostní aktivita radionuklidů každého kovového materiálu obsaženého ve výrobku a že úroveň hmotnostní aktivity radionuklidů výrobku jako celku nepřesahuje limity uvedené v příloze č. 2, tabulka 1 vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, a že výrobek je nevýznamným zdrojem ionizujícího záření podle §6 uvedené vyhlášky. Prohlášení může být součástí prohlášení dodavatele o shodě podle ČSN EN ISO/IEC 17050-1. K prohlášení může být připojena kopie protokolu o měření.? Protože v r. 2017 došlo ke změně legislativy vyplývající z povinnosti ČR zapracovat do právního řádu příslušné předpisy Evropského společenství pro atomovou energii "Euratom" (nový ?atomový zákon? a prováděcí předpisy k němu, včetně nové vyhlášky č. 422/2016 Sb., nahrazující dřívější vyhlášku 307/2002 Sb.), nejsme si jisti, zda se nás nějaká ustanovení nové legislativy týkají. Bylo by možné tuto záležitost s někým konzultovat, abychom se vyhnuli možným problémům s našimi zákazníky, resp. problémům kvůli neplnění požadavků legislativy ČR?

Doplnění z 08.02.2018 12:02:59:
Ještě dodatek mému včerejšímu dotazu: Myslím, že pro naše odběratele by mohl postačiovat prohlášení, že: ?Dodávaný výrobek je nevýznamným zdrojem ionizujícího záření podle §12 vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. a hmotnostní aktivita směsi radionuklidů nepřekračuje limit uvedený v §10 odst. 4 této vyhlášky.? ?
(Vložil(a): Miroslav Šmiřák)
Dobrý den,

Pokud to chápu správně, nevyrábíte z kontaminovaného materiálu, ani záměrně nepřidáváte do výrobku radioaktivní látky. Není tedy potřeba klasifikovat Vaše výrobky jako zdroje (byť nevýznamné) ani se odvolávat na zprošťovací úrovně. Pokud Vaši odběratelé potřebují o tomto doklad, pak by mohlo stačit prohlášení, resp. potvrzení o tom, že výrobek neobsahuje radionuklidy a není tudíž kontaminovaný. To lze zajistit nějakým protokolem o měření hmotnostních aktivit, ale předpokládám, že je toto automaticky prováděno od hutí, když hutní a kovové materiály prodávají dalším firmám. Pokud by odběratelům takové prohlášení nestačilo, můžete si udělat vlastní měření.
Každopádně pro Vás žádné povinnosti z Atomového zákona č. 263/2016 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 422/2016 Sb. neplynou (neprovádíte žádné činnosti vedoucí k ozáření).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 20.02.2018 12:00:04
Ještě dodatek: pokud bychom se rozhodli, že budeme "aktivitu radionuklidů" v našich výrobcích měřit sami, jaké bychom k tomu potřebovali vybac´vení, resp. měřidla? Nějaký gamma spektrometr? Mohli byste poradit?
(Vložil(a): Miroslav Šmiřák)
Dobrý den,

Pokud se rozhodnete, že budete měřit (proměřovat) své výrobky sami, pak je potřeba zvážit, co vlastně chcete měřit. Jestliže budete chtít dělat analýzu na radionuklidy, budete potřebovat gama spektrometrické přístroje (např. EXPLORANIUM GR-135 PLUS), jejichž cena se může pohybovat v řádu deseti až sta tisíců Kč. Detailnější analýza se pak provádí ve spektrometrických laboratořích, které mají svou akreditaci. Pokud budete chtít měřením pouze zjistit, že výrobek nevykazuje zvýšené hodnoty záření, tzn., že není radioaktivní, pak by Vám mohl stačit operativní měřič - detektor ionizujícího záření, kterých je na trhu celá řada a jejichž cena se pohybuje v řádu tisíců až deseti tisíců Kč (např. RDS 30, RDS 80, FH 40 G, RP 114 a mnohé další). To vše pro své vlastní měření.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Kontrola Rtg zařízení 16.12.2017 12:18:20
Dobrý den,

zajímalo by mě, jak často se kontroluje např. Rtg u zubaře; zda je technicky vůbec možné, aby Rtg vyzařoval větší dávky než ty, na které byl nastaven a zda jste v minulosti zaznamenali případy, kdy Rtg (hl. u zubařů) překračoval nastavenou míru záření. Také by mě zajímalo, zda (pokud kontrolu provádí externí firmy) probíhá křížová kontrola, jinými slovy, zda např. namátkově kontrolujete, jestli licencovaná firma skutečně provedla kontrolu daného rentgenu. Děkuji a přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok!
(Vložil(a): Eva Kroftová)
Dobrý den,

frekvence kontrol je dána interním předpisem, periodicita je závislá na typu zdroje (intraorální, OPG, CT). Diagnostické referenční úrovně (DRÚ) pro "zubní ozáření", které byly stanoveny v legislativě platné do konce r. 2016, byly překračovány jen zcela ojediněle. Jak je to s dodržováním nově stanovených DRÚ je ještě předčasné hodnotit. Kontroly firem, které měří zubní RTG se samozřejmě provádějí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Požadavky na st. rtg přístroj a jeho instalace 15.12.2017 14:14:43
Dobrý den.
Chtěl bych se prosím zeptat, zda při koupi staršího intraorálního rtg přístroje (rok výroby 2008) a následné instalaci na jinou adresu bude celá situace považována za instalaci po 1.1.2017, a tudíž se na rtg přístroj budou vztahovat všechny požadavky včetně obdélníkového tubusu? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

takovýto dotaz prosím směřujte přímo na Regionální centrum SÚJB, u kterého budete žádat o registraci. Kontakty na RC SÚJB jsou uvedeny na www.sujb.cz, sekce O SÚJB / Kde nás najdete + spojení / Spojení.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Obsluha C ramena na operačních sálech 20.11.2017 21:34:51
Dobrý večer chtěl jsem se zeptat, kdo má kompetence obsluhovat Rtg přístroj pro operační sály, kde pracuji jako sanitař..V naší nemocnici je nedostatek rtg laborant, nepokryjí služby a zaměstnavatel nás nutí pracovat defacto jako laborant, s tím, že sanitař manipuluje s přístrojem a doktor si má údajně jenom šlapat na šlapou a blikat si sám, což stejně nefunguje.. Má na to zaměstnavatel právo? školení jsme měli 5 minutové u přístroje, žádný příplatek jsme nedostali a zaměstnavatel se se mnou moc na toto téma nechce bavit? Děkuji za odpověď..
(Vložil(a): Karel Vaška)
Dobrý den,

kdo má kompetenci k obsluze rtg přístroje je dáno vyhláškou č. 55/2011 Sb., kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví a neřeší ji tedy legislativa SÚJB. Dle našeho výkladu může sanitář pouze "manipulovat s přístroji zdravotnické techniky", kdežto např. radiologický asistent, stejně jako lékař, je aplikujícím odborníkem a LO může aplikovat.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 09.10.2017 09:09:09
Dobrý den, vyhl. 422/2016 v příloze č. 11 předepisuje četnost zkoušky dlouhodobé stability URZ, u kterého uplynula doporučená doba používání. Je možno podle této tabulky bez dalšího posouzení, vyjádření a souhlasu SÚJB URZ dále používat neomezeně za dodržení předepsané četnosti zkoušek?
(Vložil(a): Václav Vondruška)
Dobrý den,

K používání URZ, u kterých uplynula doporučená doba používání není vydáváno žádné zvláštní stanovisko SÚJB nebo dokonce povolení. SÚJB při psaní nového atomového zákona uznal, že systém zkoušek dlouhodobé stability (ZDS) a zkoušek provozní stálosti dostatečně zajišťuje bezpečnost zdroje a firmy s povolením k provádění ZDS posuzují stav URZ dostatečně kvalifikovaně.
Při zvýšené četnosti ZDS je potom na uživateli, zda je pro něj ekonomicky výhodné URZ při takto nastavené četnosti dále používat, nebo URZ předat k recertifikaci či přepracování s následným vydáním nového osvědčení a nové doporučené doby používání.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 05.10.2017 20:46:01
Dobrý den,
minulý týden jsme se vrátili z dvou denní návštěvy černobylské zóny, včetně Pripjati, elektrárny, radaru Duga. Musím přiznat, že to byl pro nás velice silný a těžko popsatelný prožitek.Samozřejmě než jsme tam odjeli, tak jsme si o této oblasti přečetli různé informace. Z těchto dostupných informací jsme se nikde nedočetli, že by bylo nutné učinit nějaká zvláštní ochranná opatření před cestou. Chci se zeptat, zda jsou nějaká zdravotní doporučení, které by jsme měli dodržovat nyní po našem návratu např. jodové tablety apod.
Děkuji za odpověď.
Alena Syrovatská
(Vložil(a): Alena Syrovatská)
Dobrý den,

ze zdravotního hlediska není potřeba přijímat žádná opatření (a to, ani Vámi uváděné tablety stabilního jódu!).
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 27.09.2017 08:42:36
Dobrý den,vlastníme skiagrafický rtg, instalovaný v r. 1996. Nyní jsme jsme zakoupili repasovaný generátor r. výroby 2005.Jsme povinni mít DAP metr, s odkazem na přechodná ustanovení § 116 bod 3c) "se použijí na zdroje ionizujícího záření instalované po dubnu 2012". Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Horálková Ladislava)
Dobrý den,

ano, tato povinnost se na Vás vztahuje, protože výměna generátoru záření je z hlediska Atomového zákona instalací nového zdroje ionizujícího záření a instalaci jste tak provedli letos.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Reklasifikace zdroje 02.09.2017 09:58:47
Dobry den,

chci se zpetat, jestli je mozne radionuklidovy zdroj reklasifikovat a ziskat k nemu novy certifikat. Pri prejimaci zkousce pred 50 lety mel zdroj aktivitu, ktera ho radila mezi vyznamne zdroje. V soucasnosti ma aktivitu, ktera ho radi mezi drobne zdroje. Usnadnilo by nam to nakladani s nim

Dekuji velmi pekne.


(Vložil(a): Jan)
Dobrý den,

bohužel tímto způsobem radionuklidový zdroj nelze "reklasifikovat". Klasifikace zdroje, předpokládám, že uzavřeného radionuklidového zdroje (URZ), se provádí na začátku jeho životního cyklu, tzn. při výrobě, eventuálně při jeho distribuci. Vystavený certifikát pak provází URZ po celou dobu jeho životního cyklu, a to až do doby, kdy se URZ předává k likvidaci. Klasifikace zdroje je po jeho celou dobu vedena v registrech SÚJB
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 21.08.2017 10:41:43
Dobrý den, máme již cca 1rok nefunkční RTG (OPG). Přístroj již nepůjde opravit, máte nějaký formulář na vyřazení z evidence? Nebo stačí zaslat až doklad o likvidaci? Problém je, že nám stojí už skoro 2roky v ordinaci nefunkční a tudíž na něm teď chybí i zkoušky provozní stálosti. Tak aby to bylo formálně v pořádku.

Děkuji Hyršlová
(Vložil(a): Hyršlová Lenka)
Dobrý den, žádný formulář na vyřazení z evidence přístrojů není. Pokud nelze přístroj opravit, musíte zaslat písemně informaci na příslušné RC o tom, že jste rtg předal k ekologické likvidaci a uvést kterou firmou byla likvidace provedena (potvrzení o ekologické likvidaci).

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Radioaktivita v místech bývalé těžby uranu 27.07.2017 13:35:17
Dobrý den,

velice Vám děkuji za odpověď. Jsem opravdu potěšena, jak rychle a otevřeně komunikujete, hodně mi to pomohlo.

Přeji příjemné léto.

Helena Trojníčková
(Vložil(a): Helena Trojníčková)
Radioaktivita v místech bývalé těžby uranu 21.07.2017 09:43:49
Dobrý den,

chystám se na dovolenou do blízkosti Jáchymova a jsem v 1. trimestru těhotenství, a proto by mě zajímalo, zda existuje nějaké riziko ozáření v místech bývalých dolů v lesích nebo například při exkurzi do štol, které jsou běžně veřejnosti přístupné.
Byla všechna místa po ukončení těžby vyčištěna a proměřena, nebo zde existuje riziko, že třeba při houbaření narazím na hromádku radioaktivní horniny?
(Vložil(a): Helena Trojníčková)
Dobrý den, zasíláme odpověď na otázku, zda existuje nějaké riziko ozáření v místech bývalých Jáchymovských uranových dolů, v lesích nebo například při exkurzi do štol, které jsou běžně veřejnosti přístupné. Zda byla všechna místa po ukončení těžby vyčištěna a proměřena, nebo zdali existuje riziko, že třeba při houbaření narazíte na hromádku radioaktivní horniny?
1. Na Jáchymovsku se těžil uran hlubinnou těžbou a vytěžená uranová ruda byla odvezena na zpracování do Sovětského svazu nebo později na úpravny rudy v ČSR. Nepatrné množství uranové rudy skončilo na odvalech vytěžené hlušiny. To znamená, že při houbaření v okolních lesích, kromě samotných odvalů, byste se hromádkou rudy neměla setkat. Celoplošné mapování Jáchymovska neproběhlo, takže nějaká minimální pravděpodobnost najít uranovou rudu na povrchu existuje, ale i v případě, že byste náhodou na ni narazila a neodnesla s houbami domů, je možné ozáření způsobené touto rudou hluboce pod obecnými limity ozáření stanovenými pro obyvatelstvo v Atomovém zákoně.
2. Štoly, kde se provádí exkurze, jsou vzhledem k možnosti obsahu radonu a produktů jeho přeměny v ovzduší odvětrávány a pravidelně monitorovány. Vzhledem k době pobytu návštěvníka je možné riziko ozáření rovněž velice nízké.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Detekce zdrojů na bráně ÚJV Řež 14.07.2017 14:44:32
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jak je možné, že na vstupu/výstupu do areálu ÚJV v Řeži nejsou brány, které by detekovali radioaktivní zdroje, které mohou osoby vstupující nebo vystupujíci z areálu přenášet.

Již z (dávné) minulosti jsou totiž známé případy, kdy došlo ke zanesení kontaminace mimo prostory tehdy ještě ÚJF.

Myslím si, že pronést kontaminovaný materiál nebo menší zdroj bránou nemusí být v současnosti vůbec problém. Stačí jenom někdo, kdo nebude respektovat bezpečnost práce nebo vynese materiál úmyslně.

S pozdravem

Josef
(Vložil(a): Josef)
Dobrý den, povinnost vybavit vstup/výstup do/z areálu ÚJV Řež detekčními rámy není nikde explicitně uvedena.
Nicméně existovala (podle "starého" atomového zákona - zák.č. 18/1997 Sb.) a existuje (podle "nového" atomového zákona, dále NAZ - zák. č. 263/2016 Sb.) povinnost pro každého držitele povolení vést evidenci zdrojů a stanovit postupy, jak zabránit neoprávněnému nakládání se zdroji záření.
Dosud bylo vždy deklarováno a popsáno v dokumentaci, že případné vynášení zdrojů ionizujícího záření je "sledováno" již ze samotného kontrolovaného pásma nebo sledovaného pásma daných pracovišť.
NAZ nově uvádí povinnost provést zabezpečení zdrojů ionizujícího záření (§ 5 odst. 6 NAZ) a popsat mj. i nastavený systém zabezpečení zdrojů ionizujícího záření v samostatné dokumentaci, a to (pro stávající držitele povolení) do konce přechodného období dle NAZ (tj. do konce r. 2017). To znamená, že SÚJB bude tuto problematiku v nadcházejícím období znovu posuzovat, nicméně stále platí skutečnost uvedená v první větě - povinnost vybavit vstup nebo výstup z areálu detekčními rámy neexistuje.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Stěhování rtg strojů 30.05.2017 20:36:05
Dobrý den,
můj přítel má stěhovací firmu a nyní si u něj objednal stěhování veterinář a to konkrétně stěhování asi tří kusů rentgenových strojů. Chtěla bych se zeptat, zda při manipulaci s těmito stroji mohlo dojít k uvolnění radiace a ozáření těch, kteří s nimi manipulovali. Pokud ano, mohl nějakým způsobem ohrozit zdraví miminka, se kterým byl v bezprostředním kontaktu ihned po stěhování těchto strojů? Dá se nějakým způsobem zjistit, zda k uvolnění radiace došlo a dá se radiace přenést při kontaktu na druhého?
Děkuji předem za odpověď.
(Vložil(a): Koulová)
Dobrý den, rentgenová zařízení používaná ve veterinární medicíně jsou tzv. generátory záření, které generují ionizující záření pouze v případě jejich sestavení a zapojení do elektrické sítě. Z toho vyplývá, že při stěhování je nemožné aby došlo k ozáření či generování svazku záření (tj. jak píšete "uvolnění radiace").

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Ordinace vybavená kostním denzitometrem - požadavky na stavební řešení 26.04.2017 16:28:34
Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o radu/informaci ohledně radiační ochrany ordinace vybavené celotělním kostním denzitometrem (typ Hologic Horizon DXA) - zpracováváme stavební projekt takto vybavené ordinace a nejsem si jistý, jestli i u takto vybavené ordinace je nutné řešit stínění, monitorování pracoviště a jejího okolí, případně další opatření radiační ochrany. Z dosavadního studia legislativních požadavků na takto vybavené pracoviště mi vyplývá, že ne - prosím Vás případně o vyvedení z omylu. Zároveň Vás prosím o informaci, jestli SÚJB v rámci stavebního řízení na povolení ordinace vybavené kostním denzitometrem jako zdrojem ionizujícího záření vystupuje jako jeden z dotčených orgánů státní správy - vydává stanovisko. Předem děkuji za odpověď, s pozdravem Jan Rubeš
(Vložil(a): Jan Rubeš)
Dobrý den, máte pravdu, místnost s rentgenovým kostním denzitometrem není třeba vybavovat žádným zvláštním stíněním, protože hodnoty neužitečného záření v jeho okolí bývají velmi nízké. V případě, že se budete chtít ujistit, jaké množství záření se v okolí Vašeho kostního denzitometru nachází, můžete požádat některého z držitelů povolení uvedeného na těchto stránkách http://www.sujb.cz/aplikace/radon/?action=show&table=tab_f&lang=cz o proměření neužitečného záření.
SÚJB se neúčastní stavebních řízení na povolení ordinace s kostním denzitometrem.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Prostorové nároky na IO RTG 24.03.2017 10:59:50
Dobrý den,
chtěla bych se informovat, zda může bát v rentgenové místnosti ve které zůstávám s pacientem při snímkování zrcadlo.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, ano.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 09.03.2017 09:03:14
Dobrý den, měl bych otázku v souvislosti s § 91 atomového zákona č. 263/2016 Sb., který udává povinnost sběrnám kovového odpadu kontrolovat výskyt zdrojů záření v přijímaném odpadu. Existuje nějaká oficiální metodika jak VIZUÁLNĚ kontrolovat přítomnost zdrojů záření (viz § 91 odst. 1 písm. b zákona) nebo obrazový katalog s příklady zdrojů záření, které se používají/používaly ve zdravotnictví či v průmyslu? V sekci publikací Vašeho úřadu jsem žádnou vhodnou metodiku bohužel nenašel. Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Martin Sedlák)
Vážený pane Sedlák, děkujeme za Váš zájem a snad se nám podaří odpovědět k Vaší spokojenosti. Požadovaný materiál je na internetových stránkách úřadu na adrese http://www.sujb.cz/dokumenty-a-publikace/publikace-sujb/ (publikace 2002), a to i s rozsáhlou obrazovou přílohou. Musíme Vás, ale upozornit, že publikovaná verze není prozatím přizpůsobena nové legislativě. Nové znění je v současné době v přípravě, nicméně v části fyziky a v obrazové příloze podstatné změny nejsou. Dále je úřadem připravován informační plakát, který by měl poskytnou základní informace a který bude rovněž umístěn na stránkách úřadu. Doufáme, že Vám zaslané informace pomohou.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 07.03.2017 12:16:23
Dobrý den,

dostali jsme za úkol měřit radiaci u ocelových svitků. Jaké jsou prosím mezní hodnoty pro pracovníky pracující se svitkama?
Děkuji za pomoc
S pozdravem

Milan Tabi
Safety, Health & Environment

Division Automotive
Region North & Eastern Europe
Bentelerova 460/2 | 408 01 Rumburk | Czech Republic
Tel.: +420 482 358 136 | Mobile: +420 602 652 641
milan.tabi@benteler.com | www.benteler.com

(Vložil(a): Milan Tabi)
Dobrý den, zjednodušeně lze říci, že pro radiačního pracovníka je pro omezení profesního ozáření stanoven limit efektivní dávky 20 mSv za kalendářní rok. Obecný limit efektivní dávky pro obyvatele (osoby, která není radiačním pracovníkem) je 1 mSv za jeden kalendářní rok. Z vašeho dotazu ale není zřejmé, zda se jedná o práci, kde by docházelo k profesnímu ozáření radiačních pracovníků v rámci expozičních situací. Pro detailnější odpověď by byla nutná přesná specifikace pracovní činnosti a její podmínky.
(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 28.02.2017 18:49:18
Příjemný den, prosím jak nejlépe zlikvidovat nepoužitou thoriovou punčošku do lampy? (Případně - jak by se měla likvidovat punčoška již vypálená, a tedy náchylná ke snadnému rozpadnutí na prach?) Běžné městské sběrny nebezpečných odpadů nepočítají se sběrem radioaktivních látek.
(Vložil(a): Tommy)
Dobrý den,

s dotazem si Vás dovolím odkázat na některé z našich Regionálních center SÚJB (nejlépe Vám místně příslušné), kde Vám rádi poradí. Seznam nalezenete na našich webových stránkách v sekci O SÚJB - Kde nás najdete + spojení - Regionální centra SÚJB.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 31.01.2017 15:11:28
Dobrý den, zakoupil jsem nemovitost ve které před cca 20ti lety byla ordinace s RTG vyšetřovnou. Chtěl bych se zeptat zda zde existuje nějaké nebezpečí vyzařování ze zdí místnosti. Nyní dům po rekonstrukci využívám k trvalému bydlení.
(Vložil(a): Jaroslav Mukařovský)
Dobrý den,

vyzařování ze zdí místnosti není možné.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Autunit 24.01.2017 16:07:39
Dobrý den. Nedávno jsem v okolí obce Strhaře nalezl kámen se žlutou žílou, nejspíše se jedná o autunit. To jsem si ověřil nasvícením UV lampou, kdy podle očekávání začal světélkovat. Chtěl bych se zeptat, jestli je tyto minerály legální vlastnit a jestli není radioaktivita uranu a prvků jeho rozpačité řady nebezpečná a případně jestli je dobré minerál nějak speciálně uskladňovat. Podle tabulek má uran poločas rozpadu 4,5 miliard let dlouhý a tudíž by neměl být příliš radioaktivní. Je možné si jeho aktivitu profesionálně a levně, nejlépe zadarmo nechat změřit?
(Vložil(a): Franta Frenk)
Dobrý den,

pokud je to autunit (hygroskopický fosforečnan uranylo-vápenatý), pak obsahuje cca 50 hmotnostních procent uranu a jeden jeho gram vykazuje aktivitu 6,6 kBq. Jeho držení nevyžaduje žádné povolení. Pokud byste chtěl zjistit, jaký Váš konkrétní nerost vykazuje dávkový příkon (množství záření, které z něho v nějaké vzdálenosti vychází), pak se obraťte na Vám nejbližší Regionální centrum SÚJB (adresa a kontakty na www.sujb.cz), kde Vám jistě bezplatně vyjdou vstříc a podle naměřené hodnoty sdělí zásady pro bezpečné zacházení s ním.
Mimochodem fotoluminiscenci minerálů studoval Francouz Antoine Henri Becquerel a na základě těchto pokusů objevil v r. 1896 přírodní radioaktivitu. Na jeho počest se jednotka veličiny aktivita nazývá 1 Bq (becquerel).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
CT pro laboratorní účely 20.01.2017 10:47:38
Dobrý den,

naše společnost by do laboratoře ráda koupila malí komerční přístroj CT na analýzu vyrobených dílů. Co je potřeba z hlediska české legislativy v oblati jaderné bezpečnosti? Děkuji
Václav Hůla
(Vložil(a): Václav Hůla)
Dobrý den,

pro jednoznačnou odpověď je nutné znát specifikaci a tedy kategorii zdroje, kterým chceme vyrobené díly kontrolovat, resp. analyzovat. Nejlépe Vám poradí pracovníci příslušného Regionálního centra SÚJB (dle adresy laboratoře).
Kontakty naleznete na:

http://www.sujb.cz/o-sujb/kde-nas-najdete-spojeni/spojeni-na-regionalni-centra-sujb/

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 08.12.2016 12:30:20
Nový atomový zákon ruší vyhlášku 307/2002 a tím i TLD audit. Kde zjistím, jak často se mají od roku 2017 provádět zkoušky dlouhodobé stability u zubních rtg přístrojů (intraorálních i panoramatických)?
(Vložil(a): Mirka Hornová)
Dobrý den,

Podle nové vyhlášky o radiační ochraně, která vyjde ve Sbírce zákonů v průběhu prosince, se u intraorálních a 2D panoramatických rtg zařízení provádí zkoušky dlouhodobé stability jednou za 36 měsíců. Přičemž první zkouška dlouhodobé stability, která bude provedena po vstoupení v platnost nového Atomového zákona (tzn. od 1. 1. 2017), musí být provedena buď v roce 2017, 2018 nebo 2019, podle toho, kdy byla provedena předchozí zkouška dlouhodobé stability a kdy bylo dané rtg zařízení vyrobeno.
(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 18.11.2016 20:41:40
Dobrý den. Je legální vlastnit uran či jeho čistou sloučeninu přírodního(neobohacený) složení?
(Vložil(a): František Janíček)
Dobrý den,

pokud se jedná o chemické sloučeniny obsahující přírodní uran, pak k jejich používání není z hlediska radiační ochrany třeba povolení, protože se jedná o přírodní radioaktivní látky, které nejsou využívány pro jejich radioaktivní, štěpné nebo množivé charakteristiky. Jsou však jadernými materiály, které podléhají kontrole a evidenci, v tomto směru se obraťte, spolu s bližší specifikací látek, na odbor kontroly nešíření zbraní hromadného ničení SÚJB, e-mail michal.merxbauer(at)sujb.cz.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 22.10.2016 20:34:53
Dobrý den, potřeboval bych zjistit, jestli pan Čejka Michál IČ 65182731 má oprávnění pro instalaci a provádění BTK u panoramatického rentgenu Soredex Cranex? Děkuji
(Vložil(a): Volodia Nikitin)
Dobrý den,

tuto informaci nemáme. Povinnost provádění bezpečnostních technických kontrol nevyplývá z AZ.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 20.09.2016 14:21:39
Dobrý den, rád bych se zeptal jak jsou hodnoceny z hlediska manipulace (povolení, ohlášení, oznámení) přírodní materiály se zvýšenými obsahy radioaktivních látek (horniny, minerály, U-ruda, radioaktivní minerální vody) a také který právní předpis se této problematice věnuje. Děkuji.
(Vložil(a): Michal Roll)
Dobrý den, v oblasti ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření jsou stanoveny následující oblasti regulace:
1. Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále zákon) a vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška) stanoví výrobcům a dovozcům balené vody a dodavatelům vody určené k veřejnému zásobování pitnou vodou povinnosti týkající se zajištění systematického měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě (§ 6 odst. 6 zákona a § 97 vyhlášky) a dále ukládá obdobné povinnosti výrobcům a dovozcům stavebních materiálů (§ 6 odst. 6 zákona a § 96 vyhlášky).

2. Zákon a vyhláška rovněž stanoví pracoviště (§ 6 odst. 2 zákona a § 87 vyhlášky), kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření, a povinnosti pro vlastníky těchto pracovišť. Uvolňování přírodních radionuklidů do životního prostředí je přípustné jen v míře nepřevyšující uvolňovací úrovně stanovené prováděcím právním předpisem nebo v rozsahu a za podmínek povolení Úřadu podle § 9 odst. 1 písm. h). Uvolňovací úrovně jsou stanoveny v § 91 odst. 2 a 3 vyhlášky.

3. Pokud jsou přírodní radionuklidy záměrně využívány pro jejich radioaktivní, štěpné nebo množivé vlastnosti, vztahují se na nakládání s nimi ustanovení tohoto zákona ve stejném rozsahu jako na umělé zdroje ionizujícího záření. Těžba, úprava a zpracování radioaktivních nerostů se považuje za radiační činnost, kterou lze vykonávat pouze na základě povolení Úřadu podle § 9 zákona. U činností uvedených v bodech 1. a 2. se povolení nevyžaduje.

4. Zákon se nevztahuje na ozáření z přírodního pozadí a na odběr a používání přírodních léčivých vod.

Detailní informace o povinnostech při ochraně před ozářením z přírodních zdrojů naleznete na www.sujb.cz/radiační ochrana/přírodní zdroje ionizujícího záření a na www.radonový program.cz.
Pro bližší informace se můžete obrátit na RNDr. Ivanu Ženatou, vedoucí Oddělení přírodních zdrojů, SÚJB na tel. 555302 723.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Fotografické objektivy s obsahem Thoria ve skle 03.09.2016 19:31:56
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, zda úřad již řešil nebo nemá nějaké informace k fotografickým objektivům s optickými členy s obsahem Thoria, zda je jejich používání bezpečné i s ohledem na to, že fotoaparát je při použití blízko oka. Sice se jedná o alfa zářič, tedy by mělo být odstíněno již zbytkem těla fotoaparátu a kovovým tělem objektivu (mezi objektivem nasazeným na fotoaparátu a okem bude buď pokovené zrcadlo a několik skleněných optických členů optického hledáčku, plastové či kovové šasi aparátu a film nebo digitální sensor s elektronikou). I když produkty rozpadu Th asi mohou vydávat i pronikavější záření?

Jedná se třeba o některé japonské objektivy do 70.let, např. Asahi Pentax Super-Takumar f/1.4 50mm.

Jak je možné někde zjistit, zda se jedná o nevýznamný zdroj a zda je jeho použití na fotoaparátu bezpečné? Pokud ano, jak by se měl takový objektiv skladovat, když není nasazen na fotoaparátu? Stačí k odstínění např. kovová či plastová padnoucí krytka nekolik mm silná a po stranách samotné kovové šasi objektivu?

U některých těchto objektivů došlo za cca dvacet let od jejich výroby k znatelnému zežloutnutí skla (nebo pryskyřice, kterou jsou optické členy spojeny) zřejmě vlivem alfa záření. Nemůže dále toto poškodit digitální obrazový sensor například při delším a častějším natáčení videa (sensor je od zadního členu objektivu oddělen jen několika cm vzduchu, a kryt pouze skleněným filtrem tloušky desetin mm)?

Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, fotoaparáty, res. objektivy s přidanými radionuklidy (tedy i Vámi zmíněné Th) jsou dle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů brány jako tzv. spotřební výrobky. Pro jejich výrobu, přípravu, dovoz či vývoz je nutné povolení SÚJB, dle výše zmíněného zákona. Dále také platí, že podmínkou k vydání takového povolení předložení zdůvodnění přínosu přidání radionuklidu do výrobku a to v kontextu radiační ochrany, tj. mj. i zvážení a zodpovězení Vámi uvedených informací, dále pak i předložení návrhu na použití takového výrobku, který je přikládán ke každému výrobku a tudíž každý zákazník má dostupné informace o bezpečném používání a skladování takovéhoto výrobku.
K Vaší další otázce, kritéria pro klasifikování zdrojů ionizujícího záření jsou stanovena ve vyhlášce č. 307/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně v ustanoveních § 4 až 10.
V případě, že spotřební výrobek je starší a tudíž k němu nemusí být dostupný návod, platí obecné informace.
Dále obecně platí, že pokud je výrobek dodáván na český trh, pak by nejen dle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ale i na základě ostatní platné legislativy by měl být takovýto výrobek bezpečný.
K Vaší otázce možného poškození digitálního obrazového sensoru, k tomuto se opravdu nemůžeme vyjadřovat, neboť tato problematika nespadá do naší kompetence.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Hodinky s tritiovým osvětlením 03.06.2016 20:25:13
Na trhu i v ČR jsou poměrně běžně dostupné hodinky s označením T25 kde aktivita GTLS zdrojů nepřesahuje 1GBq. Takové hodinky jsou tedy pod zprošťovací úrovní pro Tritium. V zahraničí nicméně existují výrobci, kteří používají technologii T100 (kapsle GTLS naplněné větším množstvím Tritia) což odpovídá cca 4GBq. Zajímal by mne názor SUJB na možnost povolení těchto hodinek pro český trh. Jakou dokumentaci by bylo nutné předložit pro vystavení povolení pro tento produkt?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

s ohledem na různorodost spotřebních výrobků, je potřeba přímo kontaktovat SÚJB se všemi dostupnými materiály zahraničního výrobce, aby bylo možné správně kategorizovat zdroj ionizujícího záření, resp. spotřební výrobek. Bez těchto podkladů není možné dotaz jednoznačně zodpovědět.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Sbírkové minerály 30.05.2016 11:31:28
Jen tak pro představu, kolik např. jáchymovského smolince, odpovídá této úrovni? ... alespoň přibližně.

Dá se tabulková hodnota aktivity převést na veličiny používané běžnými civilními nebo armádními přístroji [R,Gy,Sv /čas] měřené v určité vzdálenosti?
(Vložil(a): Martin Kunz)
Dobrý den, v případě, že jedná opravdu o nalezené minerály jinak lidskou činností neupravené, pak se na ně nový atomový zákon nevztahuje. Nevztahuje se totiž na "ozáření z přírodního pozadí", které je pro účely zákona mj. definováno jako "vystavení fyzické osoby ionizujícímu záření z přírodního zdroje záření, které není modifikováno lidskou činností".
Ze všech sloučenin uranu obsahuje smolinec (uraninit, oxid uraničitý) největší hmotnostní podíl uranu, a to 88,2%. 1 gram smolince představuje aktivitu přírodního uranu 10,87 kBq, na které se z 96% podílí U-238 a ze 4% U-235.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Sbírkové minerály 08.10.2019 08:45:26
nasel jsem v pribrami vzorek smolince, ktery dava 25mikroSv/hod ve vzdalenosti 1m, prislo mi to hodne, nechal jsem ho na halde, ale kdyz jsem si doma prohledl detailne porizene fotografie, tak premyslim, ze se pro nej vratim... jaka jsou rizika, sviti hodne nebo malo? dekuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

zmiňovaná hodnota 25 mikroSv/h odpovídá zhruba stonásobku pozaďové hodnoty dávkového příkonu záření gama v Příbramském regionu. Určitě tedy nelze říci, že se jedná o zanedbatelnou hodnotu. Pro kvalifikované posouzení možného ozáření, v případě že by byl vzorek z haldy sebrán a odnesen, by bylo potřeba detailněji znát následný expoziční scénář - tedy vědět KDE by byl vzorek umístěn (pracovna sběratele, sklep, depozitář musea, vitrína na chodbě ve škole, atd.), KOLIK lidí k němu bude mít přístup, ev. jak ČASTO, by byl používán při výuce, atp.
Rozhodně však lze říci, že výsledná roční efektivní dávka nejexponovanějšího (nejvíce ozářeného) jedince může bez problémů dosáhnout až 1 miliSievert za rok, což je stejná hodnota, jako roční limit pro obyvatelstvo podle Atomového zákona (zákon č. 263/2016 Sb.). Vzhledem k tomu, že tato dávka (a s ní související možná zdravotní újma v podobě zvýšení pravděpodobnosti výskytu stochastických účinků, např. vznik zhoubných novotvarů) NENÍ na druhé straně vyvážena žádným přínosem (ani pro jednotlivce ani pro společnost), jako varianta optimální z hlediska radiační ochrany se jeví PONECHAT zmiňovaný vzorek přírodniny na místě, kde se nyní nachází.
Okrajově též samozřejmě je třeba přihlédnout i k potenciální trestně právní odpovědnosti (ve své podstatě by se jednalo o krádež, protože odvaly jsou ve vlastnictví DIAMO s.p.) a v neposlední řadě i k riziku z hlediska bezpečnostního (pohyb ve složitém terénu po povrchu zvětralé haldoviny).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Sbírkové minerály 27.05.2016 12:27:58
Chtěl bych se zeptat, jak bude po schválení novely Atomového zákona pohlíženo na sbírkové minerály obsahující radioaktivní izotopy. Budou spadat do působnosti tohoto zákona ? Bude pro jejich sběr, držení , nebo vystavování potřebné povolení, nebo splnění určitých podmínek ?
(Vložil(a): Martin Kunz)
Dobrý den,

dle v novely Atomového zákona bude stejně jako doposud záležet na zprošťovacích úrovních, zda bude tato činnost podléhat povolení nebo zda bude "na ohlášení".

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Etalon ionizujícího záření 14.04.2016 20:45:01
Dobrý den, jaké nebezpečí by hrozilo lidem, kdy /čistě hypoteticky/ došlo k havárii, při které by došlo k porušení pláště etalonu i stěn bunkru, ve kterém je etalon uložen.

Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Mgr. Jiří Kamený)
Dobrý den,

Bohužel nedovedu zodpovědět Váš dotaz - není mi jasné, co přesně myslíte termínem "etalon" a za zvláštní považuji i uváděnou havárii etalonu.
V oblasti ionizujícího záření je etalon chápán jako referenční vzorek se známou aktivitou či dávkovým příkonem. Ty jsou například používány jako kalibrační zářiče pro ověřování funkčnosti měřičů dávkového příkonu. Takovýto etalon je malý zapouzdřený zdroj (uzavřený radionuklidový zářič) s poměrně nízkou aktivitou v řádu stovek kilobequerelů (tj. 100 kBq). U těsného zdroje (vzhledem k uvedeným aktivitám) prakticky žádné zdravotní riziko nehrozí (Pozn.: etalon o aktivitě 100 kBq bude ve vzdálenosti jednoho metru vykazovat dávkový příkon méně než 0,01 microSv/h. Pro srovnání, průměrný dávkový příkon z přírodního pozadí v ČR se pohybuje v rozmezí 0,1 - 0,3 microSv/h. Příkon etalonu je tedy zhruba 10x nižší, než přírodní radiace). Problém by mohl nastat pouze v případě, kdyby došlo k porušení těsnosti etalonu a následnému pozření či vdechnutí uvolněného radionuklidu (pro uvedený případ se používá radioizotop cesia 137). Ten se zabuduje do lidského organismu a dlouhodobě zvyšuje radiační zátěž (navíc Cs-137 má poměrně dlouhý poločas rozpadu 30 let).
Zkuste svůj dotaz upřesnit ? rádi vám na něj odpovíme.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Havarie Cernobylu 27.03.2016 16:46:18
Mam tam asi 500 tun traverzi na ukrajinu..Moje otazka zni,v roce 86 byla havarie Cernobyl a prave okolo bylo ulozeny ty traverzi asi 3 km..Je trosku ozareny..Existuje nejaky prvek nebo neco takovyho aby vse se nechalo vycistit?Dekuju Vam za odpoved
(Vložil(a): Jan Hruby)
Dobrý den,

z Vámi uvedených informací usuzujeme, že jste si ocelové nosníky nechal proměřit a na základě měření vám bylo sděleno, že jsou povrchově kontaminovány. Obecně v takovýchto případech lze dekontaminovat omytím proudem vody společně s mechanickým očistěním (například hrubým kartáčem) a použitím vhodných přípravků, samozřejmě, za předpokladu splnění adekvátních opatření. Konkrétní postup dekontaminace závisí na tom co, čím a jak moc je kontaminováno. Po provedení dekontaminace je nutné proměření a případné opakování celého dekontaminačního procesu.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Přeprava URZ 16.03.2016 13:09:20
Dobrý den,chtěl bych se zeptat,zda při silniční přepravě URZ, je nutno mít vozidlo vybaveno dle ADR
(Vložil(a): Jiří Šohajek)
Dobrý den, ano, obecně platí, že musí být plněny požadavky ADR, zároveň však musí být plněny i požadavky dle zákona č. 18/1997Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v návaznosti na daný radionuklid a jeho aktivitu.
(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 08.03.2016 12:51:38
Dobry den, je pripustne, aby RTG snimkovna - tedy kontrolovane pasmo - slouzila zaroven jako Ultrazvukova vysetrovna?
(Vložil(a): RTG kolektiv FN)
Dobrý den,

doporučujeme kontaktovat příslušné RC SÚJB, které Váš návrh na vymezení KP, při schvalování předložené dokumentace, schvalovalo.
Pro běžnou snímkovnu v současné době není důvod pro vymezení kontrolovaného pásma, vymezuje se pásmo sledované a místnost může sloužit i jako ultrazvuková vyšetřovna. Pokud je na snímkovně kontrolované pásmo schváleno a změna není možná, pak je nutné ponechat omezený přístup do něj, a jako ultrazvuková vyšetřovna není tento prostor vhodný. Každopádně platí, že ve chvíli kdy se v místnosti snímkuje pacient na stacionárním skiagrafickém rentgenu nesmí v ní být přítomen nikdo jiný (ve zvláštních případech ještě osoba, která při snímkování asistuje), a to bez ohledu na to, jestli je v místnosti vymezeno sledované nebo kontrolované pásmo.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 18.02.2016 19:32:01
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na možné omezení v případě skladování nových zbraní zavedených do AČR - pistole CZ 75 SP-01 Phantom , které jsou osazeny sadou miřidel, která obsahuje dva uzavřené zářiče každý o aktivitě 0,444 GBq v hledí a jeden uzavřený zářič o aktivitě 0,565 GBq v mušce. Konstrukce mířidel zaručuje, že tritiové světelné zdroje nejsou přístupné při běžném používání, skladování, manipulaci ani údržbě. Tato sada byla v rámci typového schvalování klasifikována podle § 4 a § 6 písm. d) vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., (dále vyhláška), jako nevýznamný zdroj ionizujícího záření, pokud počet jednotlivých sad nepřesáhne devět kusů. Jaká bezpečnostní opatření je tedy nutné dodržovat v armádních zbrojních skladech, jenž využívají systém ukládání zbraní po jednotkách o velikosti roty, což je průměrně 65-100ks takových sad?
(Vložil(a): Jan )
Dobrý den,

větší počet než 9 sad tritiových mířidel, resp. zbraní s nimi, se stává drobným zdrojem ionizujícího záření, kde je uživateli dána povinnost ohlásit držení těchto zdrojů. Tato úprava je cílena na civilní distributory těchto mířidel resp. zbraní s nimi. SÚJB nemá v kompetenci evidenci a kontrolu zdrojů ionizujícího záření v Armádě ČR. Obecně lze konstatovat, že při nakládání s mířidly, resp. se zbraněmi s těmito mířidly, v souladu s bezpečnostními pokyny výrobce, není třeba přijímat zvláštní bezpečnostní opatření v závislosti na jejich množství. Bezpečnostní pokyny byly posouzeny SÚJB v rámci typového schválení mířidel.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 08.10.2015 13:44:59
Dobrý den, naše společnost má ve vlastnictví drobný zdroj ionizujícího záření. Toto zařízení bude však přesunuto do jiné pobočky naší firmy (do Polska). Je nutno, abych u nás odhlásila tento drobný zdroj ionizujícího záření? Případně je třeba podniknout nějaké kroky pokud dojde k vyvezení stroje za naše hranice, byť pouze do Polska?

Děkuji za odpověď,
Jana Fajmonová
(Vložil(a): Jana Fajmonová)
Dobrý den,

v tomto případě nebude potřeba povolení k vývozu. O změně stavu zdroje ionizujícího záření (ZIZ) je nutné informovat SÚJB ? Regionální centrum (Seznam RC SÚJB najdete na www.sujb.cz). Konkrétní požadavky na zajištění převozu ZIZ se odvíjí od přesné specifikace ZIZ a vztahu obou společností (zda se jedná o stejný ekonomický subjekt apod.).
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 29.10.2015 16:29:50
Dobrý den,
prosím, můžete mi předat kontakt na osobu, která by byla schopna s námi sdílet potřebné dokumenty, pro převoz zařízení na základě jeho typu?

Děkuji,
Jana Fajmonová
(Vložil(a): Jana Fajmonová)
Dobrý den,

Na základě Vašeho dotazu nejsme schopni rozlišit, o jaký typ dokumentů byste měla zájem. Nejlepší bude kontaktovat některé z našich regionálních center SÚJB, kde vám naši kolegové rádi poradí, či poskytnou požadované dokumenty. Jednotlivé kontakty na RC SÚJB naleznete na našich stránkách, v sekci O SÚJB ? Kde nás najdete ? Regionální centra SÚJB.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 14.07.2015 16:32:45
Dobrý den, díky vlastnoručně postavenému kapesnímu radiometru jsem u tety zjistil vysoce radioaktivní budík (ciferník) po prababičce, který je potlučený a nemá krycí sklíčko, měla ho uschovaný ve vytrínce za sklem a tak záření do místnosti bylo minimální. Nyní ho chce projistotu dát pryč, jak mám postupovat v jeho likvidaci? zabalen pouze v sáčku a krabici ještě dost září, to zmírní pouze silný plech a tak nevím co s tím. jak se má postupovat v likvidaci takových věcech? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Martin)
Dobrý den,

z uvedených informací nemůžeme odhadnout o jaký zdroj ionizujícího záření se jedná. Dle popisovaného by se mohlo jednat např. o Ra-226, které se dříve pro tyto účely používalo (využívala se radioluminiscence Ra). Budík můžete (po předchozí domluvě) přivézt k důkladnějšímu proměření na některé z našich regionálních center SÚJB, např. které je k Vám nejblíže - jejich seznam a kontakty naleznete na:
http://www.sujb.cz/o-sujb/kde-nas-najdete-spojeni/spojeni-na-regionalni-centra-sujb/.
Vzhledem k poškození budíku doporučuji před převozem zabalit do PE sáčku. Odpovědi na další dotazy vám rádi poskytnou kolegové z regionálního centra.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 18.02.2015 18:14:15
Dobrý den.
Prosil bych o informaci jak je vČR legislativně ošetřena radiační bezpečnost sléváren.Že tato problematika má opodstatnění dokazuje i11 záchytů za 4měsíce v Alcelor Mitalu,který má propracovaný dokonalý systém radiační kontroly vstupních materiálů.Jak je to u ostatních subjektů? Kontroluje to někdo? Krajský úřad odmítl námitku MěÚ,aby se příslušná omezení stala součástí IP s tím, že je to řešeno jiným zákonem. Dovozuji, že AZ.Děkuji za upřesnění.
(Vložil(a): Ilja Tureček)
Dobrý den, současný atomový zákon neukládá nikomu povinnost aktivně vyhledávat zdroje ionizujícího záření. V §4 odst. 14 se pouze uvádí, že každý, kdo nalezne zdroj ionizujícího záření nebo má podezření, že jde o zdroj ionizujícího záření, je povinen neprodleně oznámit jeho nález Policii ČR nebo SÚJB. Připravovaný nový atomový zákon již s povinností provozovatelů zařízení určeného k tavbě, shromažďování a zpracování kovového šrotu přijmout opatření k vyhledávání opuštěného zdroje počítá.
V současné době jsou provozovatelé hutí limitováni pouze svými obchodními smlouvami deklarujícími, že jejich výrobky jsou prosté radioaktivní kontaminace, a tudíž si hlídají vstupy do hutního podniku. A jejich dodavatelé se chovají obdobně.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
velikost mistnosti pro OPG 23.01.2015 12:54:06
Dobry den, rekonstruuji dum na zubni ordinaci,dle predbezneho navrhu by mistnost pro OPG byla velka 1,5 X 2,1m,zdaleka tedy ne pozadovanych 6 m2,myslite si,ze to bude problem ?dekuji za odpoved,s pozdravem Marcikova
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

z hlediska požadavků radiační ochrany to problém není, pokud v místnosti během snímkování nebude nikdo jiný než pacient.
Z vašeho e-mailu ale vyplývá, že takový požadavek na velikost místnosti (6 m2) existuje. Pak je ale dán jinými právními předpisy, zřejmě v gesci Ministerstva zdravotnictví. Směřujte proto prosím ještě dotaz na Ministerstvo zdravotnictví.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 15.01.2015 21:52:27
Dobrý den,
zakoupila jsem si 3 ks ionizačního hlásiče kouře.
Na obalu jsem si všimla, že uvnitř hlásiče je radioaktivní náplň. Ráda bych se zeptala, zda jsou hlásiče naprosto bezpečné? Neohrožuje radioaktivní náplň v nich nějakým způsobem zdraví? Jedná se o značku Kidde. Děkuji za odpověď

(Vložil(a): Nina Jedličková)
Dobrý den,

ionizační hlásiče požáru (IHP) mohou obsahovat přidané radioaktivní látky (výrobek Kidde obsahuje zřejmě Americium). Takové výrobky patří do skupiny spotřebních výrobků s přidanými radionuklidy. K přidávání radioaktivních látek do spotřebních výrobků při jejich výrobě nebo přípravě nebo k dovozu či vývozu takových výrobků je potřeba povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (§ 9 odst. 1 písm. s) a r) zákona č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů). V našem registru držitelů povolení je několik firem, které IHP výrobce Kidde Safety Europe mají povoleno dovážet a distribuovat. IHS uváděný na trh musí být opatřen průvodní dokumentací informující spotřebitele o přidané radioaktivní látce jejím množství/aktivitě (např. 37kBq), možné zdravotní újmě spojené s používáním předmětu a návodem na bezpečné používání, včetně informací, jak bezpečně naložit s výrobkem, popřípadě jeho zbytky, poté, co se pro uživatele stane odpadem. Výrobce nebo dovozce, distributor IHS musí vytvořit podmínky pro zpětný odběr jím vyrobených nebo dovezených/distribuovaných výrobků.

Můžeme Vás však ujistit, že IHP díky své konstrukci při bezpečném používání nepředstavují zdravotní riziko. Aktivita zářiče obsaženého v IHP je velmi nízká, při používání výrobku je dávka zanedbatelná, je na úrovni přirozeného pozadí, jemuž je každý člověk na Zemi vystaven nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce. Navíc při běžném používání IHP nemůže dojít k překročení efektivní dávky v hodnotě 1 mSv/rok, což je obecný roční limit pro obyvatelstvo.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 02.12.2019 14:52:31
Dobrý den, měl bych k tomuto vláknu ještě dotaz, když se bude hlásič používat v prašném prostředí, nemůže se stát, že prach, který se usadí uvnitř hlásiče při čištění spadne, neboli i vdechne a usadí se v plicích?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

prach (z prostředí) se v hlásiči nemůže nijak kontaminovat, ani se nestává při kontaktu s ním radioaktivní.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: dávka na kůži v mGy - zobrazeni na snimku 04.12.2014 10:26:14
Dobry den, jedna se o skiagraficky pristroj (80 kW generator), prima digitalizace. Jde mi pouze o to, jestli je nutne pozadovat po vyrobci rtg pristrojove techniky, aby se tento parametr ( dávka na kůži v mGy ) zobrazoval primo na snimku? Tedy jestli to bude do budoucna povinnost ze zakona nebo jen bonus pristroje, ze to umi.

(Vložil(a): Jan Holub)
Dobrý den, nová vyhláška o radiační ochraně bude požadovat, aby nově instalovaná skiagrafická zařízení byla vybavena přístrojem nebo odpovídajícími prostředky, které poskytnou kvantitativní informaci o ozáření pacienta. To, aby tyto kvantitativní informace byly zobrazeny přímo na snímku, požadovat nová vyhláška o radiační ochraně nebude - tyto informace mohou být zapisovány i jinam. Nejjednodušší a nejběžnější způsob naplnění tohoto požadavku je, aby skiagrafické zařízení bylo vybaveno KAP metrem, nebo jinou indikací KAP (součinu kermy a plochy). Indikace dávky na kůži tento požadavek splnit také může, nicméně cíleně indikace dávky na kůži není a nebude pro skiagrafická zařízení vyžadována - indikace KAP postačuje a v mnohých případech je i lepší. Pokud přístroj indikuje KAP i dávku na kůži a zapisuje to přímo ke snímku, je to, jak říkáte, bonus navíc.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
dávka na kůži v mGy - zobrazeni na snimku 28.11.2014 13:05:36
Dobry den, z duvodu budouci koupe noveho rtg pristroje me zajima tento parametr. Bylo mi receno, ze tento požadavek na zobrazení má SÚJB a při každé kontrole se na to ptají. Zatím to není legislativně ošetřeno, ale chystá se novela Atomového zákona i mezinárodní směrnice, která se touto problematikou zabývá a tam by to mělo být zakotveno.

Je vyse uvedene pravda?
(Vložil(a): Jan Holub)
Dobrý den, mohli bychom Vás poprosit o upřesnění Vašeho dotazu? Jaký typ rtg přístroje plánujete zakoupit? Různé typy rtg zařízení budou muset podle nového Atomového zákona indikovat různé dávkové parametry různým způsobem, zatímco na některé se tato povinnost vztahovat nebude.
Děkujeme.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Dotaz 22.11.2014 14:03:34
Dobrý den,je stanoven nějaký minimální rozměr ordinace,aby zde bylo možné umístění intraorálního RVG?Jedná se o vysokofrekvenčníh rentgen Gendex Expert DC . Rozměry ordinace jsou 2,9m x 6,2m.

A chtěl jsem se ještě zeptat,zda je možné umístit OPG rentgen v ordinaci zubního lékaře a popřípadě za jakých nutných opatření a podmínek.

Děkuji
(Vložil(a): Procházka)
Dobrý den, z pohledu radiační ochrany a předpisů SÚJB neexistuje požadavek omezující velikost místnosti pro intraorální rentgen. OPG rentgen v ordinaci mít můžete, ale musíte k žádosti o povolením k nakládání s ním SÚJB předložit důkaz optimalizace radiační ochrany. V něm musí být na základě předpokládaného počtu expozic, používaného snímkovacího módu, předpokládaného rozmístění osob v ordinaci během snímkování a předpokládaných dávek v daných místech (nebo na základě měření rozptýleného záření v těchto místech) vypočteno/prokázáno, že nikdo z personálu neobdrží za rok dávku větší než 1 mSv, a že na místech, kde se můžou vyskytovat během snímkování osoby jiné než (nesnímkovaní pacienti), nebude dávka za celý rok větší než 50 mikroSv.
Pokud by při optimalizaci vyšla vyšší čísla, je nutné provést taková opatření, která zajistí jejich snížení pod tyto úrovně. Navíc platí, že nesmí být během snímkování přítomna v okruhu 2 m od intraorálního i OPG rentgenu žádná jiná osoba než snímkovaný pacient.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Prodej drobných zdrojů ionizujícího záření 05.08.2014 17:34:26
Dobrý den,
na základně návodu na internetu jsem sestavil malou funkční Wilsonovu mlžnou komoru, která umí zobrazovat radioaktivní částice. V plno videích je ukázáno, jak je do této komory umístěno malé množství radioaktivní látky, od které pak v mlžné komoře vylétávají částice a zobrazují se ve formě stop.

V téměř všech videích zahraniční výroby je přiložen odkaz na prodej schválených radioaktivních vzorků na speciální jehle, popřípadě ve formě kotoučku. Ve videích české výroby se pak často objevuje fráze: ?aplikovat radon,? kdy do komory obsluha vfoukne malé množství tohoto plynu a v komoře je vidět jak se rozpadá. V České republice jsem se ale s nabídkou volně prodejných zdrojů ionizujícího záření pro podobné účely nesetkal.

Existuje možnost, jak legálně pořídit a popřípadě (je-li to vyžadováno) zaregistrovat slabý zdroj radioaktivního záření právě pro zmíněné výukové/vzdělávací účely? Popřípadě legálně zakoupit zdroj plynu radonu např. monazitový písek (který používají právě tvůrci videí jako zdroj plynu radonu)? Nenabízí SÚJB například nějakou evidenci prodejců těchto zdrojů, nebo snad není možné odkoupit, či zapůjčit vzorky přímo od SÚJB?

Děkuji za odpověď!
(Vložil(a): Ladislav Zoufalý)
Dobrý den, bez povolení SÚJB je možné nejsnáze a nejlevněji řešit tak, že si opatříte kousek uraninitu - smolince. Lze jej nalézt na haldách po těžbě uranu na Příbramsku a Jáchymovsku. Rudu je potřeba dezintegrovat - rozdrtit na prášek a umístit do nádoby. Radon, jako dceřiný produkt radia 226 se bude v nádobě hromadit. Odtud jej pak můžete injektovat do mlžné komory.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 05.08.2014 00:07:36
Dobrý den,
našel jsem na půdě Thoriovou punčošku. Chtěl bych se zeptat, jestli je potřeba zlegalizovat její držení, případně jak na to. Dále bych se chtěl zeptat, co bych měl udělat, kdybych jí chtěl prodat v obchodě (jsem prodejce starožitností). Děkuji mnohokrát za odpovědi.
(Vložil(a): Pavel Drobný)
Dobrý den,

z hlediska atomového zákona je Vámi uváděná punčoška spotřebním výrobkem s přidanou radioaktivní látkou. Regulaci podléhá pouze výroba nebo dovoz takovýchto výrobků. Pokud se thoriová punčoška skladuje v uzavřeném obalu zabraňujícím rozptýlení prachu z tkaniny do okolí, pak není nutné z hlediska radiační ochrany přijímat žádná další opatření. Detektory záření lze zjistit přítomnost thoria prakticky jen v přímém kontaktu detektoru s punčoškou.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Stroncium 90 14.05.2014 18:52:34
Dobrý den,

Mám také dotaz ke Stronciu 90, které se nacházelo v přístrojích RBGT-62.
V armádním výprodeji jsem zakoupil tento vyřazený přístroj s odstraňěným vzorkem Sr-90. Nicméně pokud přiložím sondu tohoto přístroje na místo, kde se dříve vzorek vyskytoval (je vyřezaný) tak na přístroji naměřím zvýšenou hodnotu záření -- cca 0,4k rozp/min.cm2 (běžné pozadí se pohybuje do 0 až 0,1k). Mám se znepokojovat zda nedošlo k úniku vzorku Stroncia do brašny, či se jedna o umělou radiaci, která v daném místě vznikla?

Děkuji za odpověd
(Vložil(a): Ondřej Buček)
Dobrý den,

pokud se zvýšené hodnoty vyskytují opravdu jen u místa, kde byl původně uložen kontrolní zářič, mohlo při jeho vyjímání skutečně dojít k drobnému poškození a následnému uvolnění radionuklidu do brašny. Doporučujeme zabalit přístroj i s brašnou do PE sáčku a navštívit vám nejbližší Regionální centrum Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (adresy a spojení naleznete na http://www.sujb.cz/o-sujb/kde-nas-najdete-spojeni/spojeni-na-regionalni-centra-sujb/), kde po přeměření obdržíte detailnější a konkrétnější informace.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Drobný zdroj 25.03.2014 12:00:51
Jak máme postupovat při ohlašovaní drobného zdroje.
(Vložil(a): Anonym)
Informace najdete v rubrice radiační ochrana/Formuláře (správní řízení, TLD audit, hlášení dovozů atd.)
(Za SÚJB: sujb)
Rentgen 21.03.2014 10:02:19
Dobrý den, v prostorách pod naším bytem se zřizuje ordinace zubního lékaře. Chtěla bych se zeptat, zda může nějaké záření z rentgenu prostupovat stropem k nám. Mám obavy o zdraví mých malých dětí. Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Vendula M.)
Pokud bude v zubní ordinaci používán také rtg, musí mít pracoviště povolení SÚJB. V žádosti o povolení musí být také doložena tzv. optimalizace radiační ochrany prokazující dodržení požadavků podle vyhlášky SÚJB. Není tedy důvod k obavám.
(Za SÚJB: sujb)
Tritiové přívěšky 23.11.2013 09:44:23
Dobry den,
ne nekterych internetovych obchodec s darkovymi predmety se prodavaji privesky s obsahem Tritia. Je jejich drzeni a pouziti bezpecne? Nektere zdroje u techto vyrobku uvadi pritomnost tzv. sekundarni radiace byt velmi slabe.
(Vložil(a): Anonym)
Tritium je o beta zářič, jeho nebezpečnost je jen minimální. Určité nebezpečí by hrozilo pouze při jeho požití, vdechnutí nebo kontaminaci pokožky na citlivém místě.
(Za SÚJB: sujb)
Stínění operačního sálu 15.07.2013 11:24:14
Dobrý den,
jak se dá orientačně stanovit stínění RTG pracoviště (sál 6x6m) s přístrojem siemens ARCADIS AVANTIC (výkon rentgenky v rozsahu 40 kV to 125 kV) Pb plechem (tloušťka plechu) ?
děkuji předem za odpověď
(Vložil(a): Věra Vavřínová)
Jednoznačně odpovědět nelze. Obraťte se na svého fyzika (pokud již přístroj máte) nebo firmu, která přístroj bude dodávat (případně měřit přejímací zkoušku). Primární je ale vždy fyzik na pracovišti, který by měl potřebné stínění "vypočítat" dle plánovaného provozu na pracovišti.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Prostorové nároky na IO RTG 11.05.2013 15:11:35
Dobrý den, pořizuji io rtg do zubní ordinace, kde rtg předtím nebýval. Ve formuláři ,,Důkaz optimalizace ro" se uvádí, že stálá pracovní místa musí být vzdálená 2m od rentgenky a oddělena přepážkou, která odpovídá min. 15 cm cihly. Situace na pracovišti je taková, že přepážka, která odděluje vedlejší ordinaci je ze dřeva a je vzdálena cca 120cm od rentgenky. Vzhledem k tomu, že bych chtěl dřevěnou přpážku vyměnit min. za sádrokarton, chtěl bych se zeptat, které odstínění by v tomto případě vyhovovalo a jak mám postupovat při žádosti o povolení io rtg na pracovišti. Děkuji
(Vložil(a): M.Pražan)
Dobrý den, velice se omlouvám za nesprávnou odpověď týkající se vyhlášky MZ, která stanovuje požadavky na velikost ordinace. V roce 2012 vyšla nová vyhláška č. 92/2012 Sb., která stanovuje pouze velikost plochy ordinace, vdálenost rtg již není stanovena. V každém případě můžete namísto cihlové zdi použít specielní sádrokartonové desky (např. Knauf Safeboard), které jsou určeny pro stínění rtg.
(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
dotaz - staré televize 07.01.2013 15:01:45
Četl jsem, že staré televize (s CRT obrazovkou) vyzařují při vysílání radioaktivní záření. Chtěl jsem se zeptat, zda jsou tyto staré televize nebo jejich části (obrazovky, panely s elektronikou atd.) radioaktivní i když televize již není v provozu. Kolikrát vidíme vyhozené staré televize venku v přírodě či ve městech, některé i s rozbitými obrazovkami. Je to nebezpečné z hlediska radioaktivního záření?

Předem děkuji za odpověď

Jan Kopečný
(Vložil(a): Jan Kopečný)
Je pravda, že se RTG záření vyskytuje jako vedlejší nežádoucí produkt ve vakuových, hlavně barevných obrazovkách (tzv. "brzdné záření"). Pro snížení zátěže diváků se pro výrobu TV obrazovek používalo olovnaté sklo a doporučená vzdálenost diváka od přijímače byla řádově v metrech. Vzhledem k tomu, že záření vzniká pouze při provozu televize, radioaktivity z vyhozených televizorů se není třeba obávat.

(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
RTG přístroje veterina 05.11.2012 20:17:45
Dobrý den,
můj dotaz se váže k cca. 5 let staré záležitosti, kdy jsme s naším psem, který měl bolesti zadní nohy, navštívili ambulanci krajské veterinární správy v Liberci. Ošetřující lekář nutně požadoval snímky na RTG problémové partie psa. Byli jsme "pověřeněni" lékařem, že budeme rtg. nohu přidržovat, aby měl dobré snímky. Zcela neprofesionální přístup. Ochranná vesta mi po prvním z pěti snímku spadla, přístroj na mě působil stejným modelem jako před 20 lety v nemocnicích. Můj dotaz, který žádám odpovědět. Jsou takto " vyřazené" RTG přístroje pro potřeby veteriny kontrolovány na množství záření, jak velkému záření jsem byl vystaven po dobu 5 snímků, zda největší množství záření šlo na provedení snímkování nohy místo do strany, kde jsme stáli? Děkuji za odpověď
Krátký

(Vložil(a): Petr Krátký)
SÚJB kontroluje všechna pracoviště, která musí mít povolení k nakládaní se zdroji záření (používání). To se tedy vztahuje i na veterinární pracoviště. I "vyřazené" rtg, které se dále používají, musí splňovat podmínky vyhlášky o radiační ochraně. Co se týká účinků na přidržující osobu, jsou opravdu zanedbatelné.
(Za SÚJB: sujb)
Tritiové přívěsky 16.09.2012 00:43:31
Dobrý den,
na českých stránkách www.tritiumshop.cz jsem našla prodej přívěsků s tritiem. Zajímalo by mě, jestli jsou vážně tak bezpečné, jak se na stránce tvrdí (nedůvěru ve mě vzbuzuje přinejmenším jejich graf poklesu svítivosti, která dle mě nemůže být lineární - i proto si nejsem jistá, jak moc majiteli věřit)
Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Informace uváděné výrobcem na jeho webové stránce jsou správné. Z pohledu dozoru, který vykonává SÚJB, je důležité, zda výrobce splňuje požadavky české legislativy.
(Za SÚJB: sujb)
OPG 22.08.2012 06:55:27
Dobrý den,
můžete mi prosim poradit kde mohu (v které vyhlášce) najit minimalní požadávky na velikost mistnosti pro instalaci OPG zařízeni ?

Předem velice děkují
(Vložil(a): Anonym)
Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení, tedy i zubní ordinace jsou dány vyhláškou MZ ČR č. 49/1993 Sb., ve znění p.p.

(Za SÚJB: sujb)
Re: Vývoj miniaturního Roentgenového přístroje 10.06.2012 23:10:24
Google mě zavedl na tohle diskuzní vlákno. Snad nevadí, že je staré. Konstrukce malého rentgenu (dalo by se říct až jeho modelu) je pro mladé vědce pochopitelně lákavá věc. Mám podobnou otázku jako Petr. Odpověď plná odkazů na paragrafy mi však nic neříká, v tomhle se vůbec nevyznám. Je třeba nějaké povolení už před vývojem prvního prototypu zařízení? nebo až před jeho uvedením do sériové výroby nebo pravidelného používání? Příkladem budiž malý přenosný přístroj s anodovým napětím do 45kV a proudem do 250 mikro Ampér. případně i méně, pokud by to umožnilo přístroj zařadit do nějaké méně přísné kategorie. Mockrát děkuji, Jirka.
(Vložil(a): Jirka)
Pokud máte vážný zájem o vývoj a výrobu rtg přístrojů, bez znalostí zákonů (a tedy "paragrafů") ani bez technických znalostí se neobejdete. Tedy pro laika: vývoj nepodléhá povolení SÚJB. Prodej, resp. distribuce, a používání zdrojů ionizujícího záření je činnost vyžadující povolení SÚJB.

(Za SÚJB: sujb)
Re: Re: Vývoj miniaturního Roentgenového přístroje 21.02.2017 14:34:19
Pokud to tedy správně chápu, vývoj takových to zařízení a s tím spojené testování nepodléhá žádnému povolení? Ale pokud by došlo k využívání takového zdroje záření k nějakým účelům tak už to kontrolám a povolení podléhá?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Pouhý vývoj a testování prototypu, navíc pro soukromé účely fyzické osoby nepodléhají regulaci. Pokud by měl být přístroj uveden na trh, je potřeba jej typově schválit a mít povolení k výrobě a distribuci takovéhoto zdroje a zajistit soustavný dohled na radiační ochranou.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Bezpečná vzdálenost od RTG pracoviště 27.05.2012 14:21:01
Dobrý den, mám pracovnu na patře s rtg pracovištěm, jedná se o jinou ambulanci. Vzdálenost je zhruba 3,5 m, přes zdi místností, samozřejmě. Je reálná má obava, že bych mohla v průběhu let být vystavena zvýšenému ionizujícímu záření? doufám, že hygiena by takovou ambulanci nezkolaudovala, nicméně mne to zajímá. předem moc děkuji za Váš čas.
(Vložil(a): eva)
Používání rtg je činností povolovanou podle atomového zákona. Není důvod se obávat vlivu záření, požadavky pro pracoviště s rtg zahrnují i radiační ochranu okolí.
(Za SÚJB: sujb)
Ionizacni detektor koure (s obsahem Am-241) 14.05.2012 05:23:25
Dobry den,

rad bych si koupil jako soukroma osoba do sveho bytu ionizacni detektor koure (s obsahem Am-241). Distributor pro CR prodava detektor za 2300Kc. Stejny detektor se napr. v UK prodava za 13-15 liber (cca 450Kc). Zajimalo me, kde se vzal takovy cenovy rozdil (vice nez 5x). Bylo mi receno, ze je to diky legislative v CR, existenci atomoveho zakona. atd.

Cituji: "Ionizační detektory spadají do zákona o radioaktivních materiálech na základě kterého musí být v ČR provedeny speciální laboratorní testy a výrobku který vyhovuje je vydáno tzv, Typové schválení bez kterého není možné produkt v ČR prodávat. Tyto náklady na povolení pro prodej jdou do sta tisíců a promítají se samozřejmě i v ceně výrobků. Dále pak se sebou distribuce těchto výrobků nese celou řadu speciálních povolení, certifikátů, dokladů atd."

Chtel bych se vas zeptat, zda je to pravda a zda toto muze byt pricinou tak vysoke ceny v CR.

Dale by me zajimalo, zda mi neco brani (zakon, preprava, ...) v tom, abych si ionizacni detektor koure objednal primo z UK.

Dekuji moc za odpoved.
(Vložil(a): Stefan Vanya)
Typové schvalování zdrojů ionizujícího záření, které jsou uváděny do oběhu a používány, je obecně vyžadováno ve všech zemích EU i mimo. Co se týká cenové politiky, toto není věcí Úřadu. Poplatky, které je nutné zaplatit za vydání rozhodnutí o typovém schválení nebo povolení k dovozu a distribuci, jsou uvedeny v zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v posledním znění.
Dovézt pro vlastní potřebu ionizační hlásiče požáru lze bez povolení, případně je možné se obrátit na firmu, která má povolení k dovozu a distribuci. Při dovozu je nutné zajistit podmínky bezpečné přepravy (které rovněž platí v celé EU), tj. zajistit podmínky ADR, zákona o silniční přepravě nebezpečného zboží, je-li to relevantní, s ohledem na aktivitu, která bude přepravována.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Vyhrazená technická zařízení 11.04.2012 15:29:43
Dobrý den,
nevíte prosím, zda-li se ozařovací přístroje dají klasifikovat jako vyhrazená technická zařízení?

Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Jiří Mach)
Odborně spadá tato problematika pod Technickou inspekci České republiky - TIČR (dříve ITI), která je organizací státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení (dále jen VTZ) s působností, úkoly a oprávněními danými zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nebezpečností práce. Ozařovací přístroje, které by přicházely v úvahu jsou elektrická VTZ, na které se vztahuje vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je zároveň zřizovatelem TIČR. Doporučujeme proto obrátit se na zmíněný specializovaný dozor (www.ticr.cz)
(Za SÚJB: sujb)
Vlastnictví hodinek s Radiem 11.01.2012 18:04:58
Dobrý den. Rád bych se zeptal: Je legální vlastnit staré Švýcarské hodinky, kde bylo použito v civerníku Radium ? A co do hněda (oranžova) barvený porcelán a sošky (barvené uranem) ? Moc děkuji předem za laikovi srozumitelnou odpověď.
(Vložil(a): Jaromír Špunt )
Vlastnit tyto předměty není v rozporu se zákonem. Dozoru podléhá výroba a distribuce takových výrobků.
(Za SÚJB: sujb)
plazmový generátor RPZ14 16.10.2011 21:29:50
Dobrý den, syn trpí častými zánětlivými onemocněními průdušek, byla nám doporučena terapie na plazmovém generátoru RPZ14. Absolvovali jsme 2 hodinovou terapii. Poté jsme se dověděli od známého elektrotechnika, že dle údajů na www stránkách http://www.zapper.cz/ se jedná o rentgenový přístroj vyzařující tvrdé gamma záření. Děsí nás představa, že jsme byli ozářeni. Obracíme se na Vás s dotazem, zda tento přístroj neznáte a jak máme postupovat, pokud jsme opravdu ozářeni byli? Děkujeme za odpověď Pavel Bílek
(Vložil(a): Pavel Bílek)
Plazmový generátor dle poznatků Dr.R.R.Rifa pomocí plazmové trubice naplněné vzácnými plyny pod vysokým tlakem vyzařuje do svého okolí pouze elektromagnetické pulsy určitého tvaru a intenzity. RTG ani jiné škodlivé záření není tímto přístrojem produkováno. Ani na vámi uvedených stránkách není uvedeno, že generátor produkuje rtg záření.
(Za SÚJB: sujb)
úsporné žárovky 12.10.2011 18:05:46
Dobrý den, během posledních le se čas od času objeví informace o radioaktivitě úsporných žárovek (20 - 100 mG). Chtěla jsem se zeptat, zda jsou pravdivé, popřípadě zda má tato radiace vliv na zdraví člověka. děkuji předem za odpověď. S pozdravem Petra N.
(Vložil(a): Anonym)
Stopovým množství thoria (v aktivitě jednotky až několik desítek Bq) se pokrývá vlákno klasických žárovek, za účelem zvýšení světelného efektu. Takové množství vylučuje jakékoliv ovlivnění zdraví při používání žárovek.
Výbojky nebo úsporné žárovky se řadí do kategorie "nebezpečných odpadů" z důvodu obsahu nebezpečných těžkých kovů, především rtuti. Obsah těchto látek uvolňujících se do okolí při rozbití je pro lidské zdraví nebezpečné. S ohledem na druh výrobku a výrobce případné stopové množství radioaktivních plynných látek nemá vliv na zdraví uživatele a proto není prodej a užívání těchto spotřebních výrobků Úřadem pro jadernou bezpečnost regulován.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
nález zářiče v Prze Podolí 30.09.2011 17:17:13
Podle dostupných informací obsahuje zářič nalezený na dětském hřišti v Praze Podolí Radium 226.Tato látka má poločas rozpadu cca 1,6 roku. Jaká byla radiační situace na tomto hřišti před cca 30ti roky? Děkuji
(Vložil(a): Josef Černý)
Ano, jednalo se opravdu o zdroj ionizujícího záření obsahující 226Ra. Vzhledem k tomu, že poločas rozpadu 226 Ra je 1620 let (jeden tisíc šestset dvacet), byla aktivita nepatrně vyšší (zhruba 1,000007x) než ta, jež byla naměřena na místě nálezu.
(Za SÚJB: sujb)
Radioaktivní jód 131-I 14.04.2011 14:37:02
Při haváriích jaderných elektráren je uváděna koncentrace radioaktivního jódu. V rozpadových řadách jaderného paliva jsem tento izotop nenašla. Takže, kde se v reaktoru nachází jód? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Jana Němcová)
I131 vzniká při štěpení jader (převážně U235, ale i Pu239, 241 apod.) během (řetězové) štěpné reakce v jaderném palivu.


(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Ionizační hlásič kouře 14.10.2010 11:00:22
Dobrý den,měl bych dotaz ohledně legalitě vlastnění vymontovaného zářiče z detektoru - jeho aktivita je 0,5uCi a jde o Am241 .Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Jeden ionizační hlásič požáru je nevýznamným zdrojem ionizujícího záření a jeho používání nevyžaduje povolení podle atomového zákona a prováděcích předpisů. Doporučujeme opatrně zacházet s vlastním zářičem a chránit jej před otěrem, protože Am-241 je napařeno v tenké vrstvě.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
zubní rtg 06.10.2010 17:26:53
Dobrý den,
zajímalo by mě, jaká je minimální bezpečná vzdálenost pro osobu provádějící intraorální rtg v zubní ordinaci. Pokud je tato osoba ve stejné místnosti s pacientem a nemá ochranné pomůcky. A zda se případné riziko časem zvýšuje.
Děkuji za odpověď.

Eva S.
(Vložil(a): eva n.)
O problematice využívání rtg vdiagnostice a účincích záření zpracovali odborníci SÚJB článek, který naleznete v sekci radiační ochrany - Zajímavosti z praxe radiační ochrany. Na každém pracovišti využívajícím zdroje záření musí být stanovena pravidla pro výkon pracovních činností a pracovníci musí být řádně poučeni, zejména o rizicích.
(Za SÚJB: sujb)
Trinitite 26.09.2010 12:46:34
Dobrý den,
narazil jsem na jednom zahraničním obchodě na možnost koupit si kousek trinititu což je materiál který vznikl spečením písku v oblasti prvního jaderného výbuchu, a velice rád bych si ho objednal, jedná se o kousek o maximálně 5g a stále je velice lehce radioaktivní (na stránkách obchodu píšou <1000cpm) ale mám obavu že by stím mohl být problém na hranicích resp. na celnici, velice nerad bych porušil nějaký zákon a proto se Vás ptám zda si to můžu objednat nebo ne. Velice Vám děkuji za odpověd.
(Vložil(a): Jiri)
Z vámi uváděných údajů nelze bohužel vyvodit žádné konkrétní závěry. Údaj "menší než 1000 cpm" znamená "menší než 1000 impulsů za minutu" a bez vztahu cpm k nějaké dozimetrické veličině, např. k dávkovému příkonu, je uvedený údaj bezcenný. Nelze ani odhadnout, zda nabízený materiál vůbec obsahuje plutonium 239, které by se obecně mohlo v něm ve stopovém množství vyskytovat, pokud by skutečně pocházel z místa pokusného výbuchu v Alamogordo.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Sr 90 24.08.2009 14:30:05
Vážení,
vzhledem k tomu, že musíme plnit požadavky Ruské federace, pokud tam chceme dodávat mléčné výrobky, tak musíme splňovat i vyhovující výsledky na Stroncium 90. Žádný veterinární Ústav v ČR tento parametr neanalyzuje. Je možné nechat si u Vás zanalyzovat Sr 90?
Děkuji za odpověď
Jankovská Renata
Manažer jakosti
Moravia Lacto a.s.
Jihlava
tel.: 567 584 209, 724 208 741
WHT7
(Vložil(a): Renata Jankovska)
S touto problematikou dopuručujeme kontaktovat SÚRO (www.suro.cz nebo odkaz na horní liště našeho webu). Zde vám sdělí podrobnosti ke stanovení obsahu Sr včetně doby trvání a ceny rozborů.
(Za SÚJB: sujb)
Dotaz 31.07.2009 18:10:23
Dobry den mel bych dotaz , jsem ze SR , dle naše legislativy cituji"Zdrojem ionizujiciho zareni je každe zarizeni pracujici s rozdilem potencionalu nad 5kV mimo Katodovych trubic" konec citace . Zkonstruoval jsem Cockcroft-Waltonuv generátor s napetim 120kV použivany na efektni ukazku jiskroveho vyboje s elektrodama ve vzduchu. Je tento pristroj zdrojem IŽ??? dle zakona ano . co mi doporučite udelat? dekuji
(Vložil(a): Andrej Orémuš)
Odpověď fyzikální :
Při přeskoku jiskry - lavinovitém výboji se jedná o proud primárních a sekundárních elektronů mezi záporně nabitou a kladně nabitou elektrodou - tedy o proud částic, jež jsou zcela nepochybně schopny ionizovat prostředí jímž procházejí - jde tedy i ionzující záření z fyzikálního pohledu.
Odpověď smíšená :
Za ionizující záření je pokládáno takové záření, jež je schopno způsobovat ionizaci v látce (nejen v plynu). Za záření, které by již bylo zapotřebí nějak regulovat, se pokládá takové, že energie jeho částic, včetně fotonů, přesahuje 5keV. Je-li potenciálový spád menší než 5 kV, nemůže tedy elektronové záření vznikat. T.j. pokud byste vyvolával jiskrový výboj na zařízení s potenciálovým spádem menším než 5 kV, pak by se takové zařízení rozhodně nepovažovalo za zdroj záření, jenž je třeba regulovat. U zařízení pracujících s celkovým potenciálovým spádem výrazně vyšším, což je ve vašem případě, nelze zcela jistě vyloučit přítomnost nějakých elektronů s kinetickou energií vyšší než 5keV, to znamená, že nějaké ionizující zaření zde vznikat bude. Nicméně střední změna energie elektronů mezi dvěma nárazy na neutrální molekuly plynu je dána vzorcem E_k =e.E.l, kde e je náboj elektronu, E je intenzita elektrického pole (V/m) a l je střední volná dráha mezi dvěma nárazy. Tato střední volná dráha je za normálních podmínek cca 60nm, při potřebné intenzitě elektrického pole řádu jednotek MV/m to odpovídá kinetické energii elektronů jen několika eV. Část energie se při srážkách ztrácí, zbývající část se vektorově sčítá s nárůstem energie před další srážkou. Celková energie tak může narůst až na několik desítek keV a má tedy chrakter ionizujícího záření (viz konstatování v předchozím odstavci) .

Pohled právní :
Potenciálový rozdíl je větší než 5 keV - je to zdroj záření.
Je-li to zdroj podléhající nějaké regulaci a jaké, by mělo vyplývat z upřesňujících ustanovení zákona a prováděcích právních předpisů v SR. Je třeba se obrátit na Slovenského regulátora, což je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislavě, odbor ochrany zdravia pred ionizujícím žiarením.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Stroncium 90 10.07.2009 22:26:49
Dobrý den,
z armádního výprodeje jsem zakoupil intenzimetr (vyroben 1963), v tašce pro přenos byl i kontrolní zářič a to Stroncium 90, cca 3x3 cm. Z tašky jsem tento zářič vyjmul (rukavicemi) a vložil do plastové krabičky, hliníkového pouzdra a několika dalších vrtev. Po pročtení informací týkajících se Stroncia 90 jsem začal mít obavy, jak z prachu, který se mohl při vytahování zářice uvolnit, tak z postupného vytváření radonu. Chtěl bych se tak zeptat, zda je některá z mých obav opodstatněná a v případě, že ano, jak se s touto věcí nejlépe vypořádat.

Za odpověď předem děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Z roku výroby intenzimetru (1963) vyplývá, že s velkou pravděpodobností jste zakoupil tzv. radiometr beta gama typového označení RBGT 62 (od r. 1965 nahrazen intenzimetrem typového označení IT-65). Pokud jste při vyjímání kontrolního zářiče z kožené brašny zářič mechanicky nepoškodil, nehrozí žádné nebezpečí uvolnění radioaktivní látky. Stroncium 90 (Sr-90) je zdrojem beta záření, takže stínění hliníkem jste zvolil velmi vhodně. Sr-90 není zdrojem radonu (tím je radium 226).

O tom, zda uvedený kontrolní zářič podléhá regulaci, tj. zda jeho držitel musí splnit nějaké podmínky dané legislativou, rozhoduje jeho aktivita. Aktivita kontrolního zářiče, spolu s jeho výrobním číslem, bývá obvykle vyražena přímo na pouzdře zářiče nebo je uvedena i v záznamníku k přístroji, pokud jste jej s přístrojem obdržel.

Doporučujeme, abyste s přístrojem i kontrolním zářičem navštívil vám nejbližší Regionální centrum Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, adresy a spojení naleznete na www.sujb.cz , kde obdržíte detailnější a konkrétnější informaci. V případě takového postupu, vám žádný postih nehrozí.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Uraninit 21.07.2008 01:14:16
Dobrý den, přivezl jsem si z dovolené v Africe asi 2x1cm velky kousek smolince. Je třeba zvýšené opatrnosti při manipulaci, případně je vhodné dodržovat nějakou větší vzdálenost od živých objektů? Umístit ho na výstavku na pracovní stůl asi nebude optimální, že? Děkuji
(Vložil(a): Oskar Lehet)
Ze zadaných údajů nelze posoudit zda je nutné z hlediska radiační ochrany dodržovat nějaká opatření či nikoliv. Doporučujeme Vám navštívit nejbližší regionální centrum SÚJB za účelem dozimetrického přeměření. Seznam pracoviěť najdete na www.sujb.cz/o SÚJB/kde nás najdete. Pro informaci dodáváme:
Smolinec je nejdůležitější uranová ruda, chemicky oxid čtyřmocného uranu s příměsí thoria. Bohatá ruda může obsahovat 60 až 80 % uranu. Z hlediska vnějšího ozáření je rozhodujícím zdrojem záření gama ve smolinci Radium 226 a jeho rozpadové produkty, hmotnostní koncentrace radia je však velmi malá. Sám uran má záření gama o velmi nízké energii. Pro srovnání uvádíme konkrétní případ: smolinec o velikosti cca 5x4x2 cm, váze 115 g a obsahu uranu cca 43 % způsobil ve vzdálenosti 1 m zvýšení přírodního pozadí dávkového příkonu záření gama na přibližně dvojnásobek. To nepřevyšuje běžné variace přírodního pozadí v ČR.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
gamma záření 25.02.2008 21:21:54
Vážení,
my jsme firma, která obchoduje se skleněnými perlemi.Oslovila nás firma z Velké Británie na možnost dodávek malých skleněných perlí tzv.rocailles.Tato firma používá tento materiál v prostředí gamma záření zřejmě k sterilizaci, ev.ošetřování potravin. Tento rocailles je vyráběn ze sododraselného barevného skla.Zatím tato firma používala rocailles z Japonska.My jsme zaslali vzorky našeho rocailles a zákazník nám sdělil, že náš rocailles mění po expozici gamma zářením barvu, což technologicky zcela nevyhovuje.Přitom nám sdělili ,že rocailles od japonské firmy po ozáření nemění svoji barvu.Tyto skutečnosti jsme oznámili svému výrobci, který provedl zkoušky ozářením, zřejmě Roentgenovým , výkon 2,4 kW,doba expozice 10 min ,oba vzorky jak japonský tak náš český změnil barvu.Dále nám zákazník sdělil, že intenzita ozáření je 35,8 - 36,9 kGy.Nejsem odborník na záření a ani mi zatím nedokázal výrobce vysvětlit, proč se
rozdílně chovají tyto dva rocailles.Bude rozdíl v použitém záření, lze někde otestovat chování obou rocailles v prostředí gamma záření 35,8 - 36,9 kGy.

Děkuji za pochopení a předem za odpověď

S pozdravem

J.Zahrádka
Bohemia beads association
Liberec
(Vložil(a): Ing.Jiří Zahrádka)
Z vašeho sdělení je jednoznačné pouze to, že Váš zákazník požaduje, aby perly nezměnily barvu po ozáření gama dávkou (do 36,9 kGy).
V ČR provádí sterilizaci gama zářením BIOSTER, a.s. Veverská Bitýška, Tejny 621, 664 71 Veverská Bitýška, tel. 549 429 111. Doporučujeme, abyste se obrátil na tuto společnost s dotazem na možnost testování Vašich perel při uvedeném ozáření.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: vysloužilá rentgenová zařízení 04.11.2007 13:51:41
Prosím o info, které firmy mi odvezou a zlikvidují starý vysloužilý rtg přístroj.
Děkuji za odpověď. Dt. Möstlová
(Vložil(a): MUDr. Růžena Möstlová)
Vážená paní doktorko, předpokládám, že jste držitelem povolení k používání rtg přístroje, který chcete zlikvidovat.

Doporučuji obrátit se na firmu, od které jste zařízení koupila nebo která vám prováděla servis, případně zkoušky dlouhodobé stability nebo na firmu, která likviduje "nebezpečný odpad".

V případě generátoru, je "nebezpečným odpadem" pouze olej v rentgence, ostatní součásti rtg zařízení jsou kovovým odpadem a lze jej nechat odvést do sběrny kovového odpadu. Od firmy, kterou si pro likvidaci zvolíte žádejte likvidační protokol.

Na příslušné regionální centrum SÚJB nahlaste, že likvidace rtg zařízení byla provedena a požádejte o změnu nebo zrušení vašeho povolení.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Možná jsem našel smolinec. 16.01.2007 23:09:51
Doporučuji vzít též ty houby :-)
(Vložil(a): David Studnička)
Děkujeme, že se zajímáte o naše stránky.
(Za SÚJB: sujb)
Možná jsem našel smolinec. 14.11.2006 17:02:12
V lese jsem si na kameni všiml křemenné žíly s černým jádrem. Bylo to v místech, kde by podle geologické mapy měla být mimořádně vysoká koncentrace uranu. Z jádra žíly jsem vyloupl asi 0,5 cm velký kamínek. Když jsem ho měl hodinu v kapse, tak mě tam začala bolet kůže.
Je u vás možné nechat změřit obsah uranu v hornině ( nejlépe v brněnské pobočce ), případně kolik by to stálo a jak velký vzorek je potřeba? Pokud by se skutečně jednalo o smolinec, musím nalezený smolinec odevzdat?
Je to pro mě důležité. Do toho lesa totiž občas chodím na houby.
(Vložil(a): Ondřej Kozdas)
Svůj kamínek můžete donést v tašce do reginálního centra v Brně, Tř. kpt. Jaroše 5, tel. 545 215 092, kde kolegové provedou měření jeho aktivity. Nedoporučujem nosit ho nadále v kapse.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
luminiscenční značky 14.12.2002 20:09:32
Dobrý den
Vlastním německý vojenský kompas z druhé světové války, s luminiscenčními značkami pravděpodobně s radiem 226. Chtěl bych se zeptat jaké je obvyklé množství radia na podobných výrobcích a jaká rizika jsou spojena s pravidelným používáním těchto výrobků.
Vladimír Fuka
(Vložil(a): Vladimír Fuka)
Velikost aktivity by se dala odhadnout z naměřeného dávkového příkonu v
definované vzdálenosti od kompasu. To znamená pro uživatele kompasu nechat si provést potřebná měření např v SÚRO Praha. Asi před 2 roky jsme měli obdobný případ s kompasem typu VZ 54 6975, kde z naměřeného příkonu dávky 14 mikro Gy/h v 10 cm od povrchu byla odhadnuta aktivita Ra 226 na cca 700 kBq. Na povrchu kompasu byl naměřen příkon 140 mikro Gy/h. Podle těchto údajů a hodnot obecných limitů na kůži by šlo nosit kompas celý rok. Je to samozřejmě jen odhad.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.