Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Dotaz na pokuty pro JETE a JEDU 12.01.2007 15:31:20
Dobrý den,
zajímalo by mě jaké pokuty ( v jaké výši) a hlavně za co dostaly
jaderné elektrárny Temelín (od zavezení paliva) a Dukovany (posledních cca 5 let).
Děkuji
Jan Pravda
PS: jaký je stav pokuty za automatickou neizolaci kontejmentu JETE při havárii ?

(Vložil(a): Jan Pravda)
Za Vámi dotazované období byla uložena 1 pokuta, a to JE Dukovany za porušení LaP tím, že při nabíhání bloku po odstávce na výměnu paliva nebyly tlakové zásobníky roztoku kyseliny borité pasivních bezpečnostních systémů připojeny k primárnímu okruhu. JE Dukovany tedy neoprávněně přešla do režimu s nižším pořadovým číslem a pokračovala ve spouštění. Výše pokuty ? 100.000,-Kč.
Správní řízení k uložení pokuty za porušení požadavku na automatické uzavření kontejnmentu při vzniku havarijních podmínek bylo ukončeno neudělením pokuty.

(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Dotaz na pokuty pro JEDU a JETE v roce 2007 21.10.2007 14:56:25
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat:
1)zda byly v tomto roce udělěny JEDU a JETE nějaké pokuty a v jaké výši?
2) pokud ano, zajímalo by mě za co (podrobný popis problematiky)
3) pokud ano, uveďte prosím konktrétní výčet paragafů Vyhlášek SÚJB nebo Atomového zákona, které JEDU a JETE konkrétně porušili.
4) Proč nejsou rozhodnutí o udělení pokuty zvěřejňovány na vašich internetových stránkách podobně jako např. vybraná rozhodnutí týkající se JETE.
Nejlepší by bylo, kdyby jste v rámci informování veřejnosti zvěřejňovali všechna rozhodnutí vašehi úřadu. podobně jako to Na Slovensku činí ÚJD (Úrad jadrového dozoru, viz www.ujd.gov.sk, kde jsou i rozhodnutí týkající se provozních předpisů, změn LaP, programu zajištění kvality,přeprava čerstvého paliva, havariní plán apod. ). Máte se tedy ve vztahu k informování veřejnosti a daňových poplatníků v tomto směru od slovenského ÚJD co učit.
děkuji za odpovědi,
Jan Pravda

(Vložil(a): Jan Pravda)
ad1) V roce 2007 byla udělena jedna pokuta ve výši 500 000,-Kč ČEZ a.s., Jaderná elektrárna Temelín a jedna pokuta ve výši 500 000,-Kč ČEZ a.s. Jaderná elektrárna Dukovany.
ad2) a ad3) Důvod udělení pokuty JE Temelín:
ČEZ a.s. provedl úpravu rozměru připojovacího potrubí k pojišťovacímu ventilu parogenerátoru bez povolení SÚJB, tím došlo k porušení porušil § 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Důvod udělení pokuty JE Dukovany :
ČEZ, a. s. nezajistil zavedení systému jakosti takovým způsobem, aby bylo dosaženo stanovené jakosti příslušné položky, a to tím, že nechal nainstalovat na JE Dukovany kabely, které nevyhověly stanoveným požadavkům, tím došlo k porušení § 4 odst. 8 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
ad 4 ) Na Váš dotaz jsme již odpověděli v únoru 2007 (17.2. Ing. Pittermann). Způsob zveřejňování rozhodnutí nebyl změněn.

(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.