Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 04.02.2013 23:11:48

(Vložil(a): )
Ostatní radiační pracovníci - průběžné ověřování znalostí 25.09.2023 19:11:42
Dobrý den, pracuji v zubní ordinaci a tvořím směrnici, není mi jasné toto:
v Povinnostech registranta - zubní rentgenové zařízení je uvedeno:
"průběžné ověřování znalostí ( prostřednictvím zkoušky ) ostatních radiačních pracovníků pracujících se zubním rentgenovým zařízením, kteří nejsou OZAR, o bezpečném používání rentgenového zařízení. Zkouška má být prováděna nejméně jednou za kalendářní rok. O zkoušce musí být proveden záznam."
Moje dotazy:
1. OZROR=OZARO?
2. Kdo je ostatní radiační pracovník? Jiný lékař na pracovišti, zdravotní sestra?
3. Jakým způsobem se test provádí a jak a kam se provádí záznam o zkoušce?

Předem velice děkuji za Vaši odpověď Petra
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Všechny povinnosti jsou v AZ specifikovány pro registranta. Správně píšete, že ten je zodpovědný, kromě jiného, za "průběžné ověřování znalostí (prostřednictvím zkoušky) ostatních radiačních pracovníků, pracujících se zubním rentgenovým zařízením, kteří nejsou OZAR, o bezpečném používání rentgenového zařízení. Zkouška má být prováděna nejméně jednou za kalendářní rok. O zkoušce musí být proveden záznam."
Odpovědi:
1. osoba zajišťující radiační ochranu registranta se zkracuje několika způsoby, nejčastěji OZARO, ale může být též OZAR
2. ostatními radiačními pracovníky jsou všichni, kteří jsou vystaveni profesnímu ozáření, ozáření ze zubního rtg.
3. způsob proškolení, ani zkoušky není určen. Nejlépe provést školení radiační ochrany, připravit test a jeho vyhodnocení uchovat pro případnou inspekci SÚJB.


(Za SÚJB: Státní úřad pro jadernou bezpečnost)
radiační pracovník stomatologie 25.09.2023 12:59:47
Dobrý den, pracuji jako sestra na stomatologické klinice, kde je vedoucí lékář OZROR. Je nutné, aby i sestry zacházející se ZIZ absolvovaly nějaký kurz? Jsou radiačním pracovníkem? Ev prosím jak má vypadat roční zkouška ostatních radiačních prcovníků? Provádí se stejně jako OZARO u odborných školitelů, nebo provádí sám OZARO? Děkuji
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

pokud je OZARO přítomen ozařování, není třeba aby "zacházející" se ZIZ absolvoval kurz. "Zacházející" je ale vždy radiačním pracovníkem.
Proškolení a zkoušku ze základů radiační ochrany provádí sám OZARO.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 10.03.2023 11:52:33
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda-li jako zubní lékař potřebuju ke zhotovování intraoralních snímků popř. OPG u pacientů, povolení od sujb popř.složit nějakou zkoušku. Pracuji jako zaměstnanec, kde můj zaměstnavatel má registraci a také osobu zajišťující radiační ochranu registranta.
Děkuji
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

jako zubní lékař zhotovovat intraorální a OPG snímky můžete.

Platí ale, že váš zaměstnavatel musí mít zubní rentgeny SÚJB "registrované" a stanovená osoba zajišťující radiační ochranu registranta (kterou dle vašeho vyjádření máte na pracovišti jmenovanou) by měla být přítomna ozařování pacientů.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Zrušení pracoviště. 18.02.2023 17:24:14
Dobrý den, ukončil jsem v roce 2006 činnost zubního lékaře a zjistil jsem, že jsem stále veden u Českého statistického úřadu. Na můj dotaz odpověděli, že jsem se neodhlásil u Vašeho úřadu jakožto držitel způsobilosti k zacházení se zubním rentgenem. Doklad o zrušení nestátního zdravotnického zařízení nemám, je to už mnoho let. Jakým způsobem Vám to mohu dát na srozuměnou?
Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): František Hastík)
Dobrý den, ozvěte se na své místně příslušné regionální centrum SÚJB.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 03.02.2023 06:03:35
Dobrý den,
jsem zubní lékař doposud zaměstnanec… co potřebuji mít vše za zkoušku nebo osvědčení k provozu své vlastní praxe (s využitím rtg, OPG či případně CT) stačí jen kurz radiační ochrany registranta nebo i ZOZ?
Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

"zubní rtg" vyžadují registraci, k žádosti o registaci je třeba doložit při ozařování přítomnost osoby, která absolvovala kurz radiační ochrany registranta.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 02.02.2023 12:31:55
Dobrý den,
mám ZOZ a letos se chystán na opakovací kurz (abych dodržela lhůtu 5 let). Současně však nepracuji na pozici, kde bych ZOZ uplatňovala (tzn. již 3. rokem jsem administrativní pracovník, ne radiologickým asistentem na nukleární medicíně). Chtěla bych se zeptat, zda mohu o ZOZ přijít; přece jen nevím, kdy se ev. k oboru vrátím a chtěla bych si ZOZ zachovat. Vím, že ji mám na dobu neurčitou i že musím absolvovat opakovací kurzy, ale:
Úřad může zrušit oprávnění, pokud držitel dlouhodobě nevykonává činnost více než 5 po sobě jdoucích let pro hodnocení vlastností ZOZ a řízení služeb významných, pro ostatní 30 let.
Můžete mi prosím poradit? Nechci o ZOZ přijít, ikdyž ji aktivně nevyužívám (předpokládám, že se na mě vztahuje alespoň těch uvedených 30 let.)
Velmi děkuji.


(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

správě citujete § 33/5/e) AZ a pak § 19/2/V 409, kdy Úřad může zrušit oprávnění. Nenapsala jste ale jaký "typ" oprávnění máte. Legislativa jasně říká, u jaké činnosti je doba nevykonávání činnosti důležitá. U všech ostatních oprávnění než je vykonávání hodnocení vlastností ZOZ nebo řízení služeb významných je uvedena doba 30 let, která je natolik dlouhá, že naznačuje, že nevykonávání činnosti získané znalosti příliš neovlivní.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 02.02.2023 14:40:28
Omlouvám se, již jsem to celé pochopila a pořádně se podívala na můj "typ" oprávnění. Děkuji!
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

to nevadí, alespoň se vyjasnilo.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 11.01.2023 08:14:21
Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat o radu v otázce Zvláštní odborné způsobilosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření.

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru zobrazovaí technologie v radiodiagnostice vydaný MZČR (https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/4225/19069/P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%2042%20RA%20-%20Zobrazovac%C3%AD%20technologie%20v%20radiodiagnostice.pdf) uvádí jako jednu z podmínek pro získání specializované způsobilosti v oboru Zobrazovací technologie v radiodiagnostice, získání Zvláštní odborné způsobilosti pro nakládní se zdroji ionizujícího záření (ZOZ) na radiodiagnostickém pracovišti jako osoba s přímou odpovědnosti za zajištění radiační ochrany, dle vyhlášky č. 146/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 3, odst. 2, písm. a, bod 2.

Můj dotaz zní, zda v případě, že mám od SUJB udělenou ZOZ jako dohlížející osoba podle vyhlášky č. 422/2016 Sb. §43, zda je tato ZOZ dostačující pro splnění podmínky uvedené ve výše zmíněném vzdělávacím programu specializačního vzdělávání?

Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den, ano toto je dostačující.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 18.11.2022 12:26:44
Dobrý den,
jsem držitelem ZOZ pro dohlížející osobu i pro přímí dohled nad radiační ochranou. Do konce roku bylo nutno absolvovat kurz. No samozřejmě jsem na to zapomněl a potřebuji to vyřešit. Můžete mi prosím poradit zda lze tento kurz ještě absolvovat a případně kde?
Děkuji
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

absolvujte kurz další odborné přípravy co nejdříve.
Výběr: viz odkaz na firmy, které k této činnosti mají povolení SÚJB.
https://www.sujb.cz/aplikace/radon/?table=tab_e&search=1&B=1&licence=5

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Zubní instrumentářka 09.11.2022 17:28:19
Dobrý den, může zubní instrumentářka snímkovat pacienty a zhotovovat tak OPG a IO snímky? Mám ji zajistit kurz OZARO?
Děkuji, s pozdravem Korman.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

podle vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, která však je v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR, zubní instrumentářka snímkovat pacienty (provádět OPG a IO snímky) nemůže. OZAREM být může, pokud splní požadavky Atomového zákona.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 31.08.2022 10:59:01
Dle nového atomového zákona jsem jakožto DO/OPDRO povinna se každých 5 let podrobit opakované DOP.
ZOP jsem získala na jaře r.2017, nyní se budu po rodičovské dovolené vracet na pracoviště, lze si tento rok dodělat DOP, aby bylo vše v pořádku? Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Ano, kurz je nutné absolvovat každých 5 let. Vzhledem k tomu, že jste na rodičovské dovolené, kurz budete absolvovat po návratu do práce. Doporučujeme v co nejkratší možné době. Informace k pořádání kurzů naleznete zde:

https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/subjekty-s-povolenimregistraci-k-vybranym-cinnostem

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Další odborná příprava 02.08.2022 14:21:33
Dle nového atomového zákona jsem jakožto DO/OPDRO povinen se každých 5 let podrobit opakované DOP.
Ale nějak jsem nikde nenašel, zda Vám absolvování tohoto kurzu nějak dokládám (reportuji), či zda stačí, že si certifikát uložím do svých dokladů na pracovišti k případné kontrole?
A ještě bych se rád ujistil, kdy začíná další 5ti leté období (dle data udělení ZOZ/dle data absolvování DOP)?

Předem děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

stačí, když si „Certifikát“ o absolvování další odborné přípravy (DOP) uložíte do svých dokladů na pracovišti k případné inspekci/kontrole. „První“ 5leté období je dle data udělení ZOZ, další pak od data absolvování DOP.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 16.06.2022 09:58:05
Prosím jaký je rozdíl mezi
osvědčením - pro vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany na pracovištích se zdroji záření určenými pro lékařské ozáření
a mezi
Osvědčením o absolvování přípravy fyzické osoby zajištující radiační ochranu registranta

S jakým osvědčením se může fungovat v ordinaci s rentgenem?

Člověk, které má druhé osvědčení odchází z práce, tak přemýšlíme, jestli nám stačí to první...


(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pokud používáte zubní, veterinární rtg nebo kostní denzitometr (dále jen ZIZ) na tzv. registraci, musí registrant ustanovit osobu zajišťující radiační ochranu registranta a zajistit její přípravu (jednodenní kurz každých 5 let) a přítomnost při používání těchto ZIZ. Pokud ZIZ používáte na registraci musíte mít osobu, která má platné osvědčení o absolvování přípravy fyzické osoby zajištující radiační ochranu registranta (viz jednodenní kurz výše).
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 09.11.2021 07:08:53
Dobrý den, je možné najednou žádat o ověření ZOZ pro dohlížející osobu tak i pro osobu s přímím dohledem nad radiační ochranou??
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ano, je to možné. Zpravidla se to tak i doporučuje v přihlášce zaškrtnout oba způsoby soustavného dohledu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 24.10.2021 10:34:21
Dobrý den,
budu se hlásit ke zkoušce ze ZOZ ve vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany v bodě 10.při používání otevřených radionuklidových zdrojů na pracovišti nejvýše II. kategorie v průmyslu,
školství, výzkumu nebo jiném, na němž se neprovádí lékařské ozáření. A chtěla jsem se zeptat zda pro tuto oblast existuje také nějaký přehled rozsahu znalostí jako tomu je u Nukleární medicíny či radiologie, které máte zveřejněné na svém webu.
Předem děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

znalosti uvedené nejsou, zkuste testy pro bod 10.

https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/ZOZ/Priklady_ZOZ/a_1_10_ORZ.pdf

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 30.09.2021 16:30:20
Dobrý den. Nemohu nikde najít konkrétní požadavky na vzdělání pro činnost v oblasti přírodních zdrojů (měření radonu). Mám VŠ biologie, splňoval bych požadavek a mohl bych se tedy přihlásit do kurzu a složit zkoušku? Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

požadavky naleznete v § 7 vyhlášky č. 409/2016 Sb. (dále V409) - viz:

www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/legislativa/vyhlasky/409_2016.pdf

Není zcela jasné, zda "oblastí přírodních zdrojů (měření radonu)" máte na mysli činnost na povolení podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 5 a 6 (to pak stačí střední vzdělání s maturitní zkouškou = § 7 písm. h) V409), nebo povolení podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 2 a 7 (pak je typ VŠ uveden v § 7 písm. f) V409).
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 20.05.2021 13:20:04
Dobrý den,
kdo může být školitelem a jaké vzdělání musí mít ten, kdo chce školit přípravu osob zajišťujících radiační ochranu registranta? Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

na žadateli o tento typ povolení není požadována odborná způsobilost podle § 15 AZ. Nicméně žadatel o povolení podle § 9 odst. 6 písm. b) AZ musí pro povolovanou činnosti doložit dokumenty uvedené v příloze č. 1 bod 6 AZ, tedy doložit odbornou způsobilost pracovníků žadatele. Tato odborná způsobilost je vyžadována v takovém rozsahu, aby byla garantována kvalifikovaná příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta, např. osoba se ZOZ pro hodnocení vlastností příslušných ZIZ, pro zajištění soustavného dohledu na pracovištích s lékařským ozářením, radiologický fyzik, apod.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 21.04.2021 10:22:29
Dobrý den,
jsem držitelem ZOZ k výkonu dohledu na oddělení s RTG s platností do 2022. V rámci rozšiřování kvalifikace jsem opětovně absolvoval 3 denní vzdělávací kurz odborné přípravy na SÚRO v roce 2019 a následně zkoušku na SÚJB pro jiné oblasti radiačních činností. Musím absolvovat 6h kurz další odborné přípravy do konce roku 2021 nebo se dá považovat absolvování kurzu odborné přípravy z roku 2019 za dostatečné a musím na "opakovací" kurz až v roce 2023?
Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

třídenní kurz nelze považovat za kurz další odborné přípravy.
Varianta je si zkoušku ZOZ, která Vám končí v roce 2022, udělat na přelomu 2021/22, a tak se "vyhnout" povinnosti další odborné přípravy do konce roku 2021.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 31.03.2021 07:50:12
Dobrý den,
chtěla bych si pořídit do ordinace zubní OPG. Je potřeba nějaké stavební úpravy,šířě stěn,podlaha atd.?
Děkuji Anonym

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

žádné konkrétní požadavky na místnost nejsou. To, jestli je třeba doplnit nějaké stínění, se zjišťuje až po instalaci přístroje při přejímací zkoušce. Dopředu žádné požadavky nelze dát - je to příliš závislé na příliš velkém množství proměnných parametrů.
Prakticky ovšem pro 2D ortopantomografické zařízení při normálním množství prováděných snímků za rok nebývá se stíněním problém. Rentgenové záření z něj spolehlivě odstíní běžná cihlová zeď (pozor, sádrokarton nikoli). Teoreticky může být problém s dveřmi - pokud se hned za dveřmi do místnosti s rentgenem někdo běžně zdržuje, může být potřeba doplnit do dveří olověné stínění. Stejně tak pro 3D zařízení může být potřeba silnější zeď, větší vzdálenosti anebo nějaké dodatečné stínění. Toto se podrobně zjistí při přejímací zkoušce - je to závislé na konkrétní geometrii vyšetřovny, místností kolem, uspořádání pracovních míst a počtu prováděných snímků a naměřených hodnotách při zkoušce.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 02.03.2021 14:50:00
Dobrý den,
v situaci že na zubním rentgenu snímkuje osoba jen se středním zdravotnickým vzděláním, stačí ji mít 6h kurz radiační ochrany? Případně je možné aby byla za rentgen zodpovědná? Nebo to musí už lékař či radiologický asistent?
Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

SÚJB nekontroluje vzdělání osoby snímkující, ale v rámci kontrolní činnosti kontroluje, zda registrant má ustanovenu, a při rentgenování přítomnu, osobu zajišťující radiační ochranu registranta a zda taková osoba se zúčastňuje kurzu radaiční ochrany.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 02.12.2020 09:45:21
Dobrý den, mám ZOZ jako dohlížející osoba z roku 2014. Vím, že musím znova na zkoušku podle nového zákona. Dotaz ale zní, musím před ní absolvovat opět ten 20h (3-denní) kurz nebo stačí jen ten 6 hod opakovací kurz?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

omlouváme se v předchozí odpovědi byla chyba - správně platí následující odpověď:

"pokud jste před ZOZ jako dohlížející osoba v r. 2014 absolvovala kurz odborné přípravy, tento Vám platí a musíte "jen" znovu na zkoušku ZOZ.
Pokud jste ale kurz neabsolvovala, protože ze starého AZ nebyla tato povinnost dána, pokud dohlížející osoba hodlala provádět souastavný dohled na pracovišti, které nemělo vymezeno kontrolované pásmo, musíte před zkouškou ZOZ absolvovat odbornou přípravu (20 hod. kurz), jinak k ní nebudete připuštěna."
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 11.10.2020 10:29:03
Dobrý den.
Výsledkem OPG vyšetření (zubní vyšetření), na analogovém přístroji, je snímek na folii,
o rozměru asi 30 x 12 cm.
DOTAZ: Jaké údaje musí být na tomto snímku (na fólii) uvedeny? Musí být na tomto snímku uvedeno i datum vyhotovení? Pokud na snímku datum nemusí být uveden, tak podle čeho se pak později pozná, kdy byl snímek vyhotoven?
Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem
Josef Gába

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

legislativa SÚJB neuvádí povinnost, aby na snímku bylo uvedeno datum vyhotovení. Je však požadováno, aby registrant provdl o rtg vyšetření záznam, který umožní zpětné posouzení ozáření pacienta.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 26.02.2019 10:07:47
Dobrý den,dne 16.12.2010 jsem u Vás složila zkoužky ze ZOZ k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany, a to v rozsahu zahrnujícím řízení služeb k měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodách, a to jmenovitě těchto radionuklidů:226 Ra, 222 Rn, 210 Po, 40 K, uran a stanovení celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta. Evidenční číslo SÚJB mi bylo uděleno 595853. Dne 8.9.2013 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou a vrátila jsem se letos 10.1.2019 do práce. Chci se zeptat, zda mi zkoušky stále platí(doba platnosti oprávnění je do 31.12.2020) nebo zda z důvodu mateřské dovolené se oprávnění ruší a musím znovu vykonat zkoušku. S pozdravem Mgr. Jana Janáková
(Vložil(a): Jana Janáková)
Dobrý den,

činnost jste více než 5 let nevykonávala, musíte znovu vykonat zkoušku.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: poziadavky na minimalne rozmery 11.02.2019 17:44:48
Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, či sú nejaké legislatívne požiadavky na minimálne rozmery, a síce miestnosť pre OPG-panoramatický rontgen, a tiež pre samostatnú zubnú ambulanciu vybavenú intraorálnym rtg prístrojom. Ďakujem
(Vložil(a): JB)
Dobrý den,

požadavky na velikost místností s OPG rentgenovým zařízením nejsou v AZ a prováděcích právních předpisech uvedeny. Nicméně velikost místností, jejich materiál stěn a dveří, postavení obsluhy, počty prováděných snímků se řeší v rámci testu měření nebo odhadu rozptýleného záření prováděné při přejímací zkoušce. Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte některého z těchto držitelů povolení:

https://www.sujb.cz/aplikace/radon/?table=tab_

a požádejte o radu při umístění RTG v závislosti na uspořádání pracoviště a místností sousedících, umístění pracovníků a dalších osob při snímkování na pracovišti a v okolí, o materiálu a tloušťkách stěn, o frekvenci snímkování atd.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 09.01.2019 17:31:50
Dobrý den, ve vztahu k předcházejícím dotazům,chápu dobře, že pokud jsem ZOZ složila v r. 2015 a ve stejném roce se stala dohlížející osobou na našem RDG pracovišti, budu další zkoušku skládat až po uplynutí platnosti této první, tzn. v r. 2025? Musím v tomto desetiletém období absolvovat každých 5let další odbornou přípravu tzn. jednodenní kurz nebo se tato povinnost vztahuje pouze na osobu s přímým dohledem? A je tento kurz nutné absolvovat opravdu každých 5 let? Předem velmi děkuji za odpověď.
(Vložil(a): radiodiagnostické oddělení)
Dobrý den,

ano chápete dobře, že oprávnění skončí uplynutím doby platnosti (viz § 231 odst. 1 AZ).
Pak budete muset na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti. Doklad o jejím úspěšném složení se vydává na dobu neurčitou, s tím, že ale musíte absolvovat každých 5 let další odbornou přípravu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Kurz radiační ochrany při stomatologických a veterinárních radiodiagnostických vyšetřeních 05.09.2018 18:19:40
Dobrý den ,protože na vašich stránkách nemohu otevřít seznam uznávaných školitelů, žádám vás tímto o laskavé sdělení, zdali společnost IN-EL je u SUJB registrovaný spolu se školiteli Ing. Jiřím Filipem a MUDr. Janou Melkovou. Chtěli bychom se zůčastnit kurzu OZARO v Pardubicích dne 20.10.2018 |

(Vložil(a): Radmila Sedláčková)
Dobrý den,

seznam uznávaných školitelů SÚJB nevede. Vede seznam subjektů s povolením SÚJB ke kurzům ? viz:

https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/subjekty-s-povolenimregistraci-k-vybranym-cinnostem/

Společnost IN-EL v tomto seznamu není, nicméně UNIT Pardubice dne 20.10. pořádá v Pardubicích "kurz pro OZARA" se školiteli Ing. J. Filipem a MUDr. J. Melkovou, kteří jsou schválenými lektory UNIT. Proto nic nebrání tomu, abyste se zúčastnili.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Platnost ZOZ podle noveho zakon 25.04.2018 10:27:36
Dobry den,

v §229 NAZ je celkem jasne napsano, ze subjekt s povolenim udelenym podle SAZ ma povoleni k cinnosti i od 1.1.2018 (s predpokladem, ze v stanovene dobe patricne zmeni dokumentaci). Existuje obdobny paragaraf pro ZOZ udelena pred ucinnosti NAZ?

Dekuji velmi pekne.
(Vložil(a): Jan)
Dobrý den,

ano, k Vašemu dotazu se vztahuje § 231 odst. 1 a 2 zákona č. 263/2016 Sb.

(1) Platnost oprávnění k vykonávání činností, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany vydaných podle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí uplynutím původní doby platnosti, jsou-li oprávnění vydána na dobu určitou, nebo zůstává v platnosti beze změny, jsou-li oprávnění vydána na dobu neurčitou.

(2) Držitel oprávnění k vykonávání činností, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany vydaných podle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které je vydáno na dobu neurčitou, je povinen se účastnit další odborné přípravy podle tohoto zákona do 5 let ode dne nabytí jeho účinnosti.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 08.04.2018 12:04:07
Dne 6.2.2019 mi končí platnost rozhodnutí zvláštní odborné způsobilosti činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany - vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany s rtg zařízeními diagnostickými. Prosím o sdělení zda je možno prihlasit se ke zkoušce odborné způsobilosti přímo bez absolvování odborného kursu nebo musím odborný kurz znovu před zkouškou absolvovat. Původní odborný kurs jsem absolvoval 3.-5.2.2009 v délce trvání 25hodin.Dekuji drSulc


(Vložil(a): Šulc Jaroslav. MUDr )
Dobrý den,

můžete se přihlásit přímo ke zkoušce, "starý" kurz je platný.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 05.12.2017 11:04:44
Dobrý den,
ráda bych se informovala, jak je to s dohlížející osobou na pracovišti od 1.1.2018, zda musí být stále přítomná na daném pracovinšti.
Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

s platností nového AZ se povinnosti dohlížející osoby v otázce, na kterou se ptáte, nezměnily.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 04.12.2017 20:42:01
Dobrý den, jsem radiologický asistent, pracující v jižních Čechách. Ráda bych se zeptala, zda existuje možnost, absolvovat kurz radiační ochrany a následně i ZOZ v rámci Jihočeského kraje. Pokud ano, bylo by prosím, možné uvést nějaké kontakty, na kterých se lze o tomto domluvit?
Velmi děkuji, s pozdravem PK
(Vložil(a): Pavlína Klímová)
Dobrý den,

Kurzy si vyberte na:
https://www.sujb.cz/aplikace/radon/?table=tab_e&search=1&A=1&licence=5
Dobrý den,

Podrobnosti o zkoušce ZOZ naleznete na:

https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/zkousky-zvlastni-odborne-zpusobilosti/.

Termín zkoušky si domluvte na RC České Budějovice.

Vedoucí RC: Ing. Ladislav Vávra
L. B. Schneidera 32
pošt. schr. 10
370 07 České Budějovice
tel.: 386 105 221
fax: 386 105 210

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 17.11.2017 13:32:23
Dobry den. Mam dotaz ohledem Zkoušky odborné způsobilosti. Pracuji jako lékař na RDG odd. nemoc. typu, kde je RTG, CT- tedy kontrolované pásmo. Mám 12 let praxi v oboru, atestaci z radiodiagnostiky. Součastí vzdelavacího programu k atestaci bylo i absolvovaní tyden. kurzu radiační ochrany a nasledne jsem absolvoval zkoušku, kde jsem obdrzel potvrzenení na dobu neurčitou jako osoba dohližejíci.
Je nutné s ohledem na novú legislativu absolvovat ZOZ,připadně kurz i ZOZ, když původně vydané potvrzení bylo na dobu neurčitu?
Moc děkuji za vaši odpověd.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pokud máte oprávnění z doby před platností nového atomového zákona, a je na neurčito (zpravidla se na neurčito vydávalo oprávnění pro osobu s přímým dohledem), pak podle přechodného ustanovení v § 231 nového atomového zákona zůstává oprávnění v platnosti beze změny. Podle § 33 odst. 1 nového atomového zákona se ale musíte jako držitel oprávnění zvláštní odborné způsobilosti zúčastnit další odborné přípravy (jednodenního tzv. „refresh kurzu“), a to nejpozději do konce r. 2021.

Omlouváme se – v této odpovědi bylo původně uvedeno, že je třeba absolvovat „refresh kurz“ do konce roku 2022 – jednalo se o chybu. Správně je třeba absolvovat „refresh kurz“ do konce roku 2021 – viz toto stanovisko: https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/vykladove_stanovisko_k_ZOZ.pdf Chyba byla opravena 25.10.2021.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 14.11.2017 15:25:12
Dobrý den,
pracuji v nemocnici a v ramci Specializacniho vzdelavani-radiologicky asistent, mam mit zkouska zvlastni odborne zpusobilosti jako osoba s primim dohledem.Bude mi stacit cerifikat z kurzu nebo musim skladat zkousku na SUJB pred komisi.

Predem dekuji za odpoved
(Vložil(a): Chylíková Renáta)
Dobrý den,

tuto povinnost Vám ukládá ministerstvo zdravotnictví (viz Vámi citované Specializační vzdělání), povinnost nevyplývá z legislativních předpisů, tedy z AZ. Proto bohužel na tento dotaz neumíme odpovědět.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 08.09.2017 10:42:29
Dobrý den, pracuji na rtg pracovišti jako rtg asistent sama. V naší ambulanci provádíme pouze skiagrafické vyšetření. Musím absolovovat zkoušku odborné způsobilosti?
Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Hana Šafářová)
Dobrý den, zkoušku zvláštní odborné způsobilosti musíte absolvovat, pokud na Vašem pracovišti pracujete, anebo budete pracovat jako dohlížející osoba anebo osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou. Pokud nejste ani nebudete do žádné z těchto funkcí jmenována, nemusíte zkoušku zvláštní odborné způsobilosti absolvovat.
(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 08.09.2017 12:48:04
Pokud zkoušku budu potřebovat, jak se přihlásit, popř.budu muset absolovovat nějaký vzdělávací kurz? Děkuji HŠ.
(Vložil(a): Hana Šafářová)
Dobrý den,

budete-li potřebovat zkoušku ZOZ, více o ní naleznete na https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/zkousky-zvlastni-odborne-zpusobilosti/
Nenapsala jste o jakou činnost zvláště důležitou z hlediska RO budete žádat, nicméně absolvovat "kurz" musíte pro každou z nich.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 08.08.2017 08:06:07
Dobrý den,
-lékaři vypršela platnost jako dohlížející osobě 2/2017 musí absolvovat znovu kurz nebo stačí se jen přihlásit ke zkoušce?
- rtg asistent - osoba s přímou odpovědností(dohledem) oprávnění z 2/2007 na dobu neurčitou,
kdy má jít na kurz
děkuji za odpověď
(Vložil(a): Horálková Ladislava)
Dobrý den, lékař: vypršela-li mu platnost oprávnění "dohlížející osoba" 2/2017 nemusí absolvovat znovu kurz, ale musí se přihlásit ke zkoušce a složit ji.
Rtg asistent: osoba s přímou odpovědností (dohledem) oprávnění z 2/2007. Platnost je na dobu neurčitou, musí jít absolvovat další odbornou přípravu (jednodenní kurz) a to do 1.1.2022.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) - otázky 31.05.2017 16:32:43
Dobrý den,
otázky pro písemnou část zkoušky jsou stejné jako do roku 2016 nebo nové? Pokud jsou nové budou zveřejněny na vašich webových stránkách?
Děkuju za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, otázky pro písemnou část zkoušky jsou v podstatě stejné jako do roku 2016. Opravené jsou ty z nich, které reflektují novou legislativu.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 25.01.2017 11:49:19
Dobrý den, nemohu nikde najít termíny vzdělávacích kurzů radiační ochrany pro osoby zajišťující radiační ochranu registranta. Děkuji za odpověď, MDDr. Hora
(Vložil(a): Ondřej Hora)
Dobrý den,

Úřad pouze zveřejňuje seznam držitelů povolením ? viz:

http://www.sujb.cz/aplikace/radon/?action=show&table=tab_e&lang=cz

Termíny, kdy budou firmy s povolením Úřadu (HDT, s.r.o, MGP spol. s r.o. a VMK- RTG s.r.o.) kurzy pořádat musíte zjistit sám, na webu kontakty naleznete.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
DOHLIZEJICI OSOBA 18.01.2017 23:41:50
Dobry den, zajimalo by mne kdo vsechno muze delat dohlizejici osobu nad LO, respektive s jakym dosazenym vzdelanim?
(Vložil(a): Krampolova)
Dobrý den,

tuto činnost může provádět osoba s vysokoškolským vzděláním (viz § 7 písm. a) V 409/2016 Sb.).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Vzdělávací kurz RO pro stomatology 01.12.2016 11:19:53
Dobrý den,prosím v jakém nejbližším termínu proběhne vzdělávací kurz radiační ochrany pro stomatology .
děkuji MUDr. Palasová
(Vložil(a): Jiřina Palasová)
Dobrý den,

povolení pro pořádání kurzu radiační ochrany osoby zajišťující radiační ochranu registranta dosud nebylo uděleno. Předpokládáme, že se tak stane po 1.1. 2017, kdy začne platit nový atomový zákon. Hned poté budou nabídky "kurzů" na webových stránkách Úřadu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 15.08.2016 12:47:42
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaké změny mě čekají po 1.1. 2017. Jsem osoba se zkouškami zvl. odborné způsobilosti ve stomatologii platné do 28. 4. 2018. Děkuji za odpovědˇ Hana Vidomusová
(Vložil(a): Hana Vidomusová)
Dobrý den,

dle § 230 odst. 1, resp. odst. 1 § 231 zákona č. 236 ("nový atomový zákon") Vám bude platit "původní oprávnění" po dobu jeho platnosti. Poté budete muset splnit požadavky na osobu zajišťující radiační ochranu registranta dle nových legislativních předpisů. Tímto požadavkem bude absolvování vzdělávací kurzu radiační ochrany. Podrobnější požadavky na přípravu osoby zajišťující radiační ochranu registranta bude specifikovat prováděcí vyhláška k zákonu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 22.01.2016 11:50:31
Dobrý den, po kolegovi přebírám tzv. dohlížející osobu a nejsem si jistá, do které skupiny patří sklářský průmysl, kde ZIZ využíváme k měření výšky hladiny, konkrétně vyhodnocovací jednotku M 2720 (UZ Cs-137 o aktivitě 111 Gbq)? Do jaké skupiny bych se tedy měla přihlásit na školení radiační ochrany před vykonáním zkoušky? A jsou k dispozici nějaké studijní materiály ke zkoušce? Děkuji
(Vložil(a): Lucie Čermáková)
Dobrý den,

subjekty, které pořádají kurzy zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ), i další informace ke zkouškám neleznete na webové adrese:

http://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/zkousky-zvlastni-odborne-zpusobilosti/

Z nabídky subjektů musíte vybírat ty, které pořádají kurzy ZOZ pro pracoviště s průmyslovými zdroji, které jsou uzavřenými radionuklidovými zářiči. Jsou to např. ČVUT, SÚRO, TDK, UNIT, DTO, atd. Studijní materiály jsou k dispozici v rámci kurzů.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Kurz - Radiační ochrana 09.11.2015 11:19:33
Dobrý den, prosím Vás o sdělení, zda a kdy budete pořádat v Praze kurz: Radiační ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření a kolik toto školení stojí. děkuji
(Vložil(a): Monika Voborníková)
Dobrý den,

kurzy odborné přípravy pořádají organizace, které mají od SÚJB povolení ? viz
http://www.sujb.cz/aplikace/radon/?action=show&table=tab_e&lang=cz
Termín, přihlášení se a finanční stránku věci musíte řešit přímo s tím subjektem, který si vyberete.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 22.10.2015 18:54:26
Dobrý den.Musím jako stomatolog provozující intraorální RVG absolvovat znovu zkoušku pro ZOZ.Už jsem jí absolvoval a příští rok mi jekí platnost vyprší.Děkuji
(Vložil(a): Štěpán Jankovský)
Dobrý den,

ano, dle stávající legislativy musíte na pracovišti, kde používáte RTG přístroj - RVG zajistit soustavný dohled nad radiační ochranou, tzv. dohlížející osobou. Pokud platnost vašeho oprávnění uplyne, musíte znovu o tuto činnost požádat a uspět u zkoušky.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 12.10.2015 09:21:47
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda musím absolvovat kurs radiační ochrany, pokud jsem již jednou obdržela ZOZ, ale její platnost skončila v roce 2012. Děkuji
(Vložil(a): Daniela Velíšková)
Vážená paní Velíšková,

pokud žádáte o stejný typ ZOZ (jejíž platnost vypršela), ke které bylo nutné absolvovat kurz (pracujete nadále na pracovišti se ZIZ, kde je vymezeno kontrolované pásmo nebo provádíte hodnocení vlastností ZIZ, řídíte služby významné dle § 9/odst.1/r) AZ), kurz absolvovat znovu nemusíte. Příslušná Odborná zkušební komise SÚJB si certifikát o absolvování odborné přípravy (kurzu) dohledá.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 30.06.2015 17:45:41
Dobrý den
lze někde získat vypracované odpovědi na 840 otázek pro písemnou část zkoušky ZOZ? jejich vypracování je opravdu časově náročné..
Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,
odpovědi nejsou zveřejněny. Okruhy otázek jsou přípravou ke zkoušce ZOZ pro všechny typy činností zvláště důležitých z hlediska RO (dále jen činnosti) podle § 3 odst. 2 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 146/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Všech 840 otázek je tedy pro žadatele, který by požadoval oprávnění ke všem existujícím činnostem. Máte ale pravdu, že tím, že otázky nejsou rozděleny dle činností, může být pro žadatele obtížné toto odlišit a vypustit ty, které nejsou adresovány pro "jeho činnost". Pokud si ale žadatel "vybere" otázky, které jsou směřovány na jeho činnost, počet otázek se značně zúží. Např. pro soustavný dohled nad radiační ochranou, nejrozsáhlejší činnost, by jich odhadem bylo 180, pro "služby" pro přírodní ZIZ ještě méně. Některé otázky se navíc překrývají, obecné legislativní požadavky, vysvětlení biologických účinků ionizujícího záření, fyzikální minimum je požadováno, v odpovídajícím rozsahu, pro všechny činnosti. Další pomůckou k výběru otázek je zveřejněný "rozsah znalostí požadovaných pro získání oprávnění". Tento rozsah je zveřejněný pro soustavný dohled nad RO na pracovištích, kde se nakládá se zdroji ionizujícího záření pro lékařské ozáření (LO), pro používání ZIZ pro veterinární účely a pro praktické zkoušky pro hodnocení vlastností ZIZ pro LO. Všem žadatelům doporučujeme jako studijní materiál knihu kolektivu autorů "Principy a praxe radiační ochrany", pro stomatology skripta "Radiační ochrana na stomatologických pracovištích". Oba materiály lze na SÚJB získat, knihu si můžete zakoupit, skripta jsou k dispozici v elektronické podobě. Pokud budete mít další dotazy týkající se přípravy ke zkoušce ZOZ, doporučuji kontaktovat tajemnici Odborné zkušební komise SÚJB, kam budete podávat přihlášku ke zkoušce, ráda Vám poradí.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) - místní příslušnost 12.03.2015 11:31:50
Dobrý den,
kde budu skládat zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření v radioterapii, když žiji v Českých Budějovicích? Děkuji.
JC
(Vložil(a): Jan Capouch)
Dobrý den,

zkouška ZOZ se zpravidla koná v rámci zasedání odborné zkušební komise místně příslušné dle místa trvalého bydliště, případně místa, kde hodláte činnost zvláště důležitou z hlediska RO vykovávat (pracoviště).
Píšete, že žijete v Českých Budějovicích, podejte si přihlášku na RC ČB.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 09.03.2015 09:57:18
Dobrý den,
prosím jaké jsou termíny ZOZ konané v sídle SÚJB na Senovážném náměstí v letošním dubnu až červnu?
Děkuji.
(Vložil(a): Čemusová)
Dobrý den, termíny zkoušky ZOZ konané v sídle SÚJB na Senovážném náměstí v letošním dubnu až červnu nejsou ještě stanoveny.
Termíny se stanoví dle počtu přihlášených, kontaktujte prosím paní A. Vejšickou na tel. 221624754.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
ZOZ a distribuce RIA souprav 03.12.2014 11:01:09
Dobrý den,
ráda bych se zeptala,
1) zda k distribuci RIA souprav ze zahraničí přímo do laboratoří (konečnému uživateli) je dostačující mít na území ČR ustanovenou dohlížející osobu - fyzickou osobu, anebo je potřeba právnického subjektu.
2) předpokládám že ve výše uvedeném případě se jedná o činnost: dovoz, vývoz a disrtribuce ZIZ?
3) Pro zkoušky na DO jsou vypsaná nějaká školení, nebo se jedná čistě o samostudium?
4) je možné si na SUJB domluvit osobní konzultaci, kde by bylo možné vše probrat?
Předem děkuji za Vaši odpověď,
s pozdravem
Kateřina Smutná
(Vložil(a): Kateřina Smutná)
Dobrý den,

odpovídám na Vaše dotazy:

1) dostačující je mít ustanovenou dohlížející osobu, tato je vždy fyzickou osobou,
2) dovoz, vývoz a distribuce ZIZ jsou způsoby k nakládání se ZIZ (povolení dle § 9 odst. 1 písm. i) AZ),
3) pro zkoušku zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) není povinnost absolvovat další odbornou přípravu (kurz), postačující je samostudium
4) domluvit konzultaci je možné s oprávněnou úřední osobou, která bude vyřizovat žádost o povolení

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Otázka 21.08.2014 10:32:47
Dobrý deň,
prosím o odpoveď na nasledovné otázky:

- či je možné uznať platnosť dokladu o odbornej spôsobilosti na dovoz, inštaláciu a servis zdrojov ioniz. žiarenia, vydaný Úradom verejného zdravotníctva SR, na výkon týchto činností na území ČR? Ak áno, aké sú podmienky?

- či pre dovoz zdrojov ioniz. žiarenia na územie ČR právnickou osobou, ktorá takúto činnosť vykonáva na Slovensku je potrebné povolenie na výkon takejto podnikateľskej činnosti?

Jednalo by sa o dovoz, inštaláciu a servis skenovacích systémov na batožinu a pod.

Ďakujem a prajem pekný deň.

Šiplák


(Vložil(a): Ing. Dušan Šiplák)
Dobrý den, u radiačních činností je třeba rozlišovat povolení k činnosti (to je třeba i v ČR) a oprávnění k činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany (tzv. zvláštní odborná způsobilost ? ZOZ).
ZOZ je požadovaná pro většinu radiačních činností se zdroji ionizujícího záření. Pro dovoz v ČR požadována není. Pro instalaci a servis je požadována, ale tento doklad je možné uznat.
Oprávnění ZOZ je vydáváno vždy na fyzickou osobu a bude i takto uznáno.
Držitel dokladu nebo jím zmocněná osoba pošle žádost o uznání na adresu: Oddělení evidencí a hodnocení ozáření, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1. Musí přiložit kopii slovenského dokladu a správní poplatek 2000 Kč, který je vyžadován podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění p.p.p., o správních poplatcích, a to formou kolku nalepeném na žádosti nebo převodem na účet SÚJB číslo 3711-1824001/0710 (jako variabilní symbol platby uveďte číslo 5654190575). Ve správní lhůtě 30 dnů bude doklad zaslán na adresu, kterou uvedete v žádosti.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
dotaz: kurz 14.11.2013 10:48:09
Dobrý den, prosím o sdělení, zda a kdy budete pořádat v Praze kurz: Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření. děkuji
(Vložil(a): Ludmila Vráželová)
Odpověď naleznete v sekci radiační ochrana v rubrice Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti/Seznam subjektů s povolením k odborné přípravě vybraných pracovníků.
(Za SÚJB: sujb)
Psychotesty 29.11.2012 17:05:48
Dobrý deň absolvoval som psychologické vyšetrenie v Mochovciach pre vstup do JE s výsledkom spôsobilý bez obmedzenia. Platnosť do 11/2015. Je možné, že musím toto vyšetrenie opakovať aj v ČR. Ak áno , za akých podmienok. V 11/2011 som absolvoval vyšetrenie v ČR platnosť 1 rok obmedzenie na I.O. Ďakujem
(Vložil(a): Anonym)
SÚJB stanovuje požadavky pouze pro pracovníky se zvláštní odbornou způsobilostí (ZOS) pro činosti definované vyhláškou č. 146/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Těm jsou na základě vykonaných zkoušek udělována oprávnění k příslušným činnostem. Součástí přihlášky ke zkoučce ZOS je také posudek o zdravotní a psychycké způsobilosti. Pro psychickou způsobilost pracovník se ZOS nesmí být posudek starší dvou let, což ovšem neznamená, že zaměstnavatel nemůže požadovat absolvování tzv. psychotestů v kratší lhůtě. Pro ostaní pracovníky stanovuje požadavky, a to i na psychickou způsobilost, zaměstnavatel podle toho, jakou činnost vykonávají. SÚJB neurčuje pracoviště, které psychotesty porovádí, jeho výběr záleží na zaměstnavateli, protože za splnění požadavků AZ zodpovídá provozovatel JZ.
(Za SÚJB: sujb)
ZOZ - písemná část 26.09.2012 13:00:33
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda je písemná část zkoušky ZOZ jednotná pro všechny nebo odpovídá činnosti uvedené v přihlášce? Pokud je jednotná, obsahuje pouze společné obecné otázky, nebo je náhodným průřezem z různých oblastí (od radonu přes defektoskopie až po nukleární medicínu)?
Děkuju za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Písemná část zkoušky ZOZ je přizpůsobena činnosti, pro kterou je žádáno o udělení oprávnění. Test se generuje náhodně ze sady otázek, které jsou určeny pro danou specializaci.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
oprávnění k měření radonu 08.09.2009 15:17:00
Dobrý den, sdělte mi prosím, jakým způsobem a v jakém termínu se lze přihlásit ke školení na měření množství radonu u novostaveb a starších nemovitostí. Děkuji

(Vložil(a): David Pánek)
Veškeré informace k této problematice naleznete v rubrice:
SÚJB / Domů / Radiační ochrana / Přírodní zdroje ionizujícího záření
(Za SÚJB: sujb)
Měření radonu z podloží 29.10.2003 13:25:37
Mám zájem absolvovat školení pro získání odborné způsobilosti pro měření radonu v podloží pro novostavby. Jaký je nejbližší termín a kde se mám přihlásit ? Děkuji.
(Vložil(a): Aleš Přibyl )
Požadovanou informaci najdete v rubrice Registry - držitelé povolení k odborné přípravě pracovníků pracovišť se zdroji ionizujícího záření.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
možnost přihlášky ke školení 13.08.2003 22:24:20
Vážení, sdělte mi prosím, jakým způsobem a v jakém termínu se lze přihlásit ke školení na měření množství radonu u novostaveb a starších nemovitostí.
(Vložil(a): Antonín Pitrun)
Nejbližší kurz se koná 16.-18. září 2003. Přihlášky registruje paní Věra Křížová na čísle tel. 267 082 698

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Zkouška zvláštní odborné způsobilosti 02.08.2002 15:03:49
Na kdy je prosím vypsaný termín ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti (řízení a dohlížení prací se zdroji ionizujícího záření v nukleární medicíně i jiném užití otevřených zářiču) v regionálním centru Praha, eventuelně s kým je možené si tento termín domluvit
(prosím jméno a email nebo telefonní číslo. Děkuji.
(Vložil(a): Marek )
Informace o zkouškách ZOZ a způsobu přihlášení k nim lze získat na tel.
č. 21624259 - E. Valešová nebo na emailové adrese : eva.valesova@sujb.cz.
Termíny jsou teď dva 3.9. a 17.9. 2002.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.