Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Otázky k dávkám ionizujícího záření 20.02.2014 16:01:22

(Vložil(a): )
RTG po léčbě nádoru ŠŽ 29.04.2024 17:51:08
Dobrý den, jsem ročník 1985 a před 10 lety jsem zahájila léčbu nádoru štítné žlázy. Genetická příčina nebyla potvrzena, takže je pro mě pořád záhadou, kde vznikl problém. Absolvovala jsem terapii radiojodem v celkové dávce 18,5 GBq plus xkrát PET/CT a celotělovou scintigrafii. Průběžné kontroly (CT) mě čekají každých cca 5 let. Na preventivní rentgeny se mě lékaři snaží posílat minimálně, až na zubaře. Aktuálně jsem těhotná a chtěla jsem změnit stomatologa. Ten mě ale s rok starým panoramatickým snímkem nechce přijmout na vstupní konzultaci, požaduje nový. Já osobně si připadám ozářená víc než dost, nyní by se měly ale snímky zubů dělat v rámci prevence 1x ročně. Je to i v mém případě v pořádku a nemám se bát? Nemůže být z důvodu těhotenství oslabena schopnost organismu vypořádat se se zářením (laická představa).
Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

zubní vyšetření, intraorální i OPG, jsou vyšetření s velmi nízkou dávkou záření. K miminku v děloze se záření ani nedostane. Nemusíte se "vstupního" vyšetření u nového stomatologa obávat.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
RTG hrudníku a krku 11.01.2024 11:26:37
Dobrý den,

podstoupila jsem RTG přechodu krční a hrudní páteře a RTG hrudní páteře (ze 3 stran). Mám špatný pocit z toho, že to bylo v místě tkání citlivých na záření - štítná žláza a prsní tkáň. Jak moc nezdravé RTG záření v těchto místech je? Je rozdíl mezi jednorázovou dávkou a kumulativní dlouhodobou na např. rozvoj nádoru prsu nebo štítné žlázy? Je horší jednorázové ale silnější záření nebo např. časté létání na dlouhé vzdálenosti? Děkuji. I.L.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

při RTG přechodu krční a hrudní páteře a RTG hrudní páteře nebude štítná žláza a prsní tkáň v přímém svazku záření, takže ozáření těchto tkání bude minimální, zanedbatelné.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Otázky k dávkám ionizujícího záření 15.12.2023 15:09:48
Dobrý den, byl jsem podroben CT vyšetření břicha a malé pánve na přístroji GE Revolution. Při tomto vyšetření bylo podáno 100 ml neionického kontrastního prostředku (použit injektor Ulrich medical CT mot). Zaznamenaná dávka byla DLP (mGy.cm): 1117. Mohu Vás požádat o přepočet na mSv a posouzení, zda je tato dávka potenciálně riziková pro vznik rakoviny?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

stanovit, ze zaznamenaných údajů o lékařském ozáření a na základě znalosti relevantních fyzikálně - technických parametrů zdroje ionizujícího záření použitého k ozáření, je povinností pracoviště, které výkon provedlo. SÚJB, na základě jemu dostupných informací, může jen obecně konstatovat, že riziko vzniku účinků, na které se ptáte, je velmi nízké.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
doprovod klienta na radioterapii 28.11.2023 15:11:11
Dobrý den,
obracím se na vás jako zaměstnavatel pracovníků v sociálních službách s dotazem ohledně zdravotních rizik pro doprovod osoby podstupující onkologickou léčbu.

Jsme organizace Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. - CENTRUM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ TLUMOČENÍ NESLYŠÍCÍM poskytující registrovanou sociální službu a jejíž zaměstnanci - tlumočníci v terénu tlumočí neslyšícím lidem na různých místech. Především se jedná o tlumočnice - mladé ženy. S ohledem na bezpečnost zdraví zaměstnanců bychom se rádi zeptali, jaké je riziko být v blízkosti osob, které podstupují chemoterapii, radioterapii apod.) Naši tlumočníci zprostředkovávají komunikaci mezi češtinou (lékaři, zdravotnický personál) a českým znakovým jazykem pro neslyšící klienty, kteří jsou často onkologickými pacienty. Vzešel u nás dotaz, zda se tlumočník, který jako pracovník v sociálních službách doprovází klienta na léčbu a tlumočí mu během vyšetření u lékaře, a především je vedle klienta a dalších pacientů v čekárnách na níže uvedených odděleních (například tam čeká i přes hodinu), nevystavuje nějakému zdravotnímu riziku.
Sami jsme informace zjišťovali a chtěli bychom od vás potvrdit, že při doprovázení neslyšících pacientů na ozařovaní (tedy radioterapii lineárním urychlovačem) není přítomnost našich pracovníků riziková (v čekárně s ostatními pacienty, při blízkém kontaktu s ozářeným pacientem), tedy že pacienti nejsou sami zdrojem záření.
Naopak jsme zjistili, že není úplně dobré být s pacientem v čekárně po podání radiofarmaka (resp. s dalšími pacienty v čekárně) při vyšetřeních PET, PET/CT, SPECT apod. v Centrech nukleární medicíny a při BRACHYTERAPII (ozařování štítné žlázy, prostaty apod.), protože se z těla pacienta postupně uvolňuje podané radiofarmakum.
Jsou ještě nějaká další vyšetření, na která bychom měli zaměstnance upozornit? Opakuji, že většinou se jedná o tlumočnice - mladé ženy anebo mladé muže, kteří mohou plánovat založení vlastní rodiny. Na internetových stránkách jsme našli, že vadí dlouhodobý kontakt s těmito pacienty. Jsou to třeba už 2-3 hodiny? To je doba, kterou tlumočení většinou na těchto místech trvá - příprava pacienta, čekání v čekárně, kde jsou další pacienti před/po vyšetřeních a poté konzultace s lékařem apod. Náš dotaz je na ten čas před a po vyšetření, a tedy kontakt našeho zaměstnance s pacientem. Při samotné aplikaci/ozařování stejně jako například při RTG vyšetření tlumočník přítomen není, stejně jako zdravotníci.
A poslední dotaz je na kontakt s pacienty při chemoterapiích. Tam je tlumočník při podání látky přítomen, nebo tlumočí delší časový úsek na oddělení, v čekárně nebo na lůžkovém oddělení. Je takový kontakt bezpečný?
Děkujeme za doplnění vyšetření, u kterých byste nedoporučovali našim kolegyním být v čekárně. A stanovisko k výše uvedenému.
V organizaci se podle toho zařídíme metodickým pokynem o četnosti takových tlumočení na takovém oddělení nebo budou zajišťovat starší kolegové. Poskytování tlumočnických služeb neslyšícím pacientům to neohrozí.
Děkujeme!

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Tlumočníci a osoby doprovázející onkologické pacienty na radioterapeutickou léčbu, to znamená na radioterapii (ozařování), nejsou nijak ohroženi, protože nejsou přítomni s pacientem v ozařovně v průběhu ozařování. Pacienti po terapii nic nevyzařují. Pokud čeká doprovázející pracovník v čekárně nehrozí mu žádné riziko. Pracovníci radioterapie musí zajistit aby nebyla ohrožena žádná osoba nepodstupující lékařské ozáření.
Při brachyterapeutickým ozařování nemůže být nikdo s pacientem v ozařovně. Po ozáření není pacient pro své okolí nebezpečný, není zdrojem záření.
Osoby doprovázející pacienta na vyšetření na pracoviště nukleární medicíny se musí řídit pokyny pracovníků oddělení nukleární medicíny. Pacient podstupující vyšetření nebo léčbu (radionuklidovou terapii) na pracovišti nukleární medicíny, je po aplikaci radiofarmaka zdrojem záření a musí se chovat dle pokynů lékaře. Záleží na druhu aplikovaného radiofarmaka a aktivitě. Doprovázející osoba může pacientovi pomáhat, ale měla by se řídit pokyny pracoviště. Je potřeba se na daném pracovišti vždy předem informovat. Je však standartní, že mají pacienti sebou doprovod. V případě radionuklidové terapie ambulantní, může pacient jít po aplikaci domů, ale dostává pokyny, jak se má chovat. S těmito pokyny by měla být seznámená i doprovázející osoba. Při některých druzích radionuklidové terapie je pacient hospitalizován a je propuštěn až když aktivita v jeho těle poklesne na úroveň která je bezpečná pro jeho okolí. V případě, že takovýto pacient potřebuje tlumočníka, je třeba domluvit se s pracovištěm na režimu, aby to bylo pro tlumočníka bezpečné. Na každém oddělení nukleární medicíny je přítomen radiologický fyzik nebo pracovník, který je odpovědný za radiační ochranu, a řekne Vám přesné informace k danému vyšetření nebo terapii.
Chemoterapií se SÚJB nezabývá.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
info CT 18.11.2023 22:43:35
Dobry den,
chcem sa spytat ohladom CT, aky davka je odporucana pre vysetrenie mozgu, chcem si aj vyžiadavat z pracoviska informacie. Bez kontrastnej. A ci ste uz mali hlaseny vplyv takeho vysetrenia na menstruaciu.
A ci sa take vysetrenie robi MDCT alebo CT.
ďakujem za odpoveď,

(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

reaguji na vaše dotazy:
1. dle přílohy č.22 vyhlášky č. 422/2016 Sb. je tzv. národní diagnostickou referenční úrovní pro CT vyšetření hlavy objemový kermový index CT (C vol) 65 mGy a součin kermy a dávky 1 100 mGy x cm,
2. SÚJB nemá žádné informace o vlivu CT vyšetření na mestruaci,
3. zda bude použito multidetektorové CT (MDCT) SÚJB nerozhoduje.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
ČT vyšetření 15.11.2023 11:44:30
Dobrý den.je mi 43 let Chtěl sem se zeptat v roce 2019 mi byla diagnostikována sarkoidoza a v prosinci 2021 sem prodělá mozkovou CMP. Od roku 2019 sem měl 2xCT plic a po CMP 3xCT mozku a 2 x MR. Teď mám jít na PET ČT kuli sarkoidoze.muze mi CT záření vyvolat jiné nemoci? Děkuji za odpověď . Luboš P.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

PET CT, které máte absolvovat kvůli kontrole sarkoidózy Vám nemůže vyvolat jiné onemocnění.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Rentgen zubu 30.10.2023 09:34:39
Dobrý den asi už tahle otázka tu byla ale chci se zeptat prosím byl jsem na rentgenu zubů u zubaře a dělali my rentgen zubů přiložily my to k zubům až ten přístroj, ale chci se zeptat jestly když jsem měl náušnice s chirurgické oceli jestly nejsou nějak ozářené jestly je člověk může nosit dále? A měl jsem tam i telefon a klíče od auta a peněženku v místnosti zdali to něčemu vadí nebo něco může být v těch věcech děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ano, odpověď na vaši otázku je zcela jistě uvedena v předchozích odpovědích. Žádné předměty, tedy ani náušnice, klíče apod. se ozářením rentgenem nestanou radioaktivními, můžete je nosit.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
3D rtg zubů 19.10.2023 18:10:06
Dobrý den, dnes jsem byla na 3D rtg zubů, tzv. CBCT. Lékař mě ujistil, že není potřeba sundavá naůšnice, ani řetízek, že se kovové věci sundávají jen u klasického rtg a to kvůli tomu, aby nestínily výsledku. Nicméně jsem se chtěla zeptat, je tomu opravdu tak? A jaké množství záření jsem obdržela, když kolem mne rtg obkroužil 2x? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Lékař vás informoval správně. Hodnota obdržené dávky je závislá na konkrétních parametrech, které byly použity. Dle našich zkušeností se efektivní dávka u těchto vyšetření pohybuje v rozmezí několika desítek až ke stovce mikrosievertů. Jedná se tedy o nízkou dávku.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 16.10.2023 13:59:22
Dobrý den,
V nejbližších dnech mě čeká práce (servis) v atomové elektrárně. Jedná se o servis elektro komponentů. Moje návštěva v atomové elektrárně bude trvat několik hodin (cca. 1 den). Nevím přesně kde budu pracovat, ale nedostal jsem žádné informace ohledně rizikovosti práce a možnému vystavení radiace. Proto si myslím, že se nebude jednat o vysoce rizikovou práci, ale i tak mám obavy, protože mám doma novorozence.
Zajímá mě jestli po návštěvě elektrárny, (kde budu možná vystaven nějaké minimální radiaci), budu pak určitý čas nebezpečný pro okolí, hlavně tím myslím svou rodinu (dítě). A hlavně mě zajímá, jestli mé osobní věci jako osobní počítač, telefon, oblečení, auto, které budu mít sebou budou kontaminované a tím pádem nebezpečné pro kontakt s mým dítětem. Je nějaká doba po které radiace (kontaminace) z osobních věcí vyprchá?
Děkuji

(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

doporučujeme Vám zavolat na regionální centrum (RC) SÚJB České Budějovice nebo Brno, podle toho na jakou jadernou elektrárnu míříte (kontakty jsou na webu).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 27.09.2023 09:17:38
Dobry den
Mel bych dotaz k radiacni zatezi pri pobytu v prirozene vetranem starem dole (na polskem uzemi) s vyskytem uranovych mineralu a radonu. Prumerna radiace v profilu štoly byla 3-6μSv/h s lokalnimi vyskyty az 10μSv/h. Delka pobytu v prostredi do 30mimut. Pouzit respirator. Jde mi o trvale nasledky inhalace radonu.

Dekuji za pripadnou odpoved.

(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.
K Vámi popsané situaci sdělujeme:
Inhalace radonu za tak krátkou dobu (30 minut) pobytu, kterou ve svém dotazu zmiňujete, není v žádném případě významná ani riziková, přestože je pravděpodobné, že aktivita radonu v daném prostředí může být vysoká vzhledem k letnímu období, přirozené ventilaci a uvedenému příkonu prostorového dávkového ekvivalentu.
Použití respirátoru v tomto prostředí napomáhá snížit množství vdechovaných produktů přeměny radonu.
Vámi popsaná expozice z radonu není z pohledu radiační ochrany obyvatelstva riziková.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Chemoterapie v rodině a miminko 16.09.2023 14:23:50
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, můj strýc podstupuje chemoterapii (nejdříve v tabletách, nyní v infuzích) a přišla jsem do styku s jeho močí. Jenže zároveň kojím a mám 4 měsíční miminko.
Mohla jsem ho tím nějak ohrozit? A zároveň může s ním přijít do styku?

Předem děkuji za odpověď a přeji krásný den.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

při chemoterapii nejsou používány zdroje ionizujícího záření, ale léčiva určená pro léčbu nádorů. Toto je dotaz na pracoviště, kde byla léčba aplikována. Nicméně můj názor je, že se nemusíte obávat, miminko není ohroženo.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 14.09.2023 13:10:22
Dobrý den,měl by jsem na vás dotaz. Byl jsem na skiaskopii polykacího aktu a to pouze hrtan.. Následně jsem se informoval jakou dávku v mSv jsem obdržel. Lékař byl ochotný a šel mi to přepočítat (nevím z jakých jednotek). Řekl mi že to bylo 116 mSv . Zdá se mi to hrozně moc protože tolik nemá snad ani CT vyšetření.Je to možné a nemohl se splést při přepočtu? Nemám z toho dobrý pocit jelikož mám onemocnění štítné žlázy.Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

dle našich zkušeností je efektivní dávka ze skiaskopie polykacího v aktu maximálně v desítkách mSv, tedy o řád nižší než vám bylo sděleno. Je možné, že lékař sdělil hodnotu v jiné veličině, např. v plošné kermě.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
CBCT rtg, skusové snímky a OPG 23.08.2023 19:36:10
Dobrý den, navštívila jsem nového zubaře s citlivým zubem. Ačkoliv viděl, že poslední OPG rtg jsem měla v prosinci, tedy před 8 měsíci a před 4 měsíci skusové snímky, zhotovil mi další 3 skusové snímky (2x na jedné straně, 1x na druhé straně čelisti) a poté mne poslal na 3D rtg. Netušila jsem, že se jedná o CBCT, tedy několikanásobnou dávku záření. Mám nyní strach z kumulace ozáření a rakoviny mozku, případně čelisti či jiného orgánu. Na internetu jsem četla, že dávka vyšší než 100 Msv je již škodlivá a předpokládám, že jsem obdržela najednou dávku mnohem vyšší. Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

přesto, že jste absolvovala CBCT a předtím několik intraorálních a OPG snímků není důvod se obávat, že onemocníte rakovinou mozku nebo čelisti z ozáření. Informace, že dávka vyšší než 100 mSv je škodlivá je zavádějící. Ani dávka 100 mSv neznamená, že se má jedinec obávat rakoviny.(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 08.08.2023 21:20:06
Dobrý den,měl by jsem na vás dotaz.Může ze zákona Revmatolog udělat při jedné návštěvě v jeden a ten samý den 15 snímků kloubů.Kotníky,kolena,kyčle obě,páteř,ramena,lokty,ruce ?Děkuji za odpověd.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

atomový zákon a jeho prováděcí předpisy nespecifikují jaký počet rtg snímků a jakou oblast může/nemůže lékař zvolit. Je na jeho rozhodnutí, pokud počet a rozsah ozáření zdůvodní, t.j. indikuje z důvodu stanovení diagnózy nebo provedení léčby.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Ozařovani a kontakt s těhotnou 07.08.2023 21:45:18
Dobrý den chtěla jsem se zeptat, jestli může ohrozit vývoj plodu na začátku těhotenství kontakt s ozařovanou osobou? Vozím tchýni denně na ozarky a jsem v 6 týdnů. Moc děkuji za odpověď.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

ne vývoj zárodku ohrozit nemůžete.(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Ozařovani a kontakt s těhotnou 07.08.2023 21:41:42
Dobrý den chtěla jsem se zeptat, jestli může ohrozit vývoj plodu na začátku těhotenství kontakt s ozařovanou osobou? Vozím tchýni denně na ozarky a jsem v 6 týdnů. Moc děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ne vývoj zárodku ohrozit nemůžete.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 07.08.2023 11:33:38
Dobrý den,mohu se zeptat na otázku ohledně označení dávky přijmuté tělem u rentgenových snímků ?Četl jsem ,že rentgeny kosti se pohybují v označení mGrey.Pokud je u snímků dávka označená dGrey jestli se jedná o dávku v desetinách Greyů ?Kupříklado 4dGrey jsou čtyřidesetiny Greyů ?
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

"dGy" není správnou jednotkou, která by popisovala lékařské ozáření (mohlo by se jednat o neúplný údaj z DAPmetru, kde chybí údaj o ploše - 14dGy x m2 nebo x cm2).
Dle našich informací je efektivní dávka z rtg kosti v jednotkách až desítkách mikroSv.(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 05.08.2023 15:08:09
Dobrý den,bylo mi uděláno 15 snímků z rentgenu během několika minut.Jednalo se o rentgen kostí celého těla.Hodnota ze snímků je přes 14 dGrey.Je mě špatně skoro jsem oslepl a klepu se.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

po 15 rentgenových snímcích nemůžete oslepnout, ani mít jiné zdravotní obtíže, které popisujete. Pokud ano, prosím kontaktujte praktického lékaře nebo pracoviště, které snímky provádělo.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Rtg, CT 03.08.2023 17:14:47
Dobrý den, během roku 2021- 2022 jsem absolvovala 6rtg hrudníku a 5CT. Následně mám zvýšené hodnoty na štítné žláze, ale léky neberu, pouze chodím na kontroly. Mohu cestovat z Prahy do San Franciska bez rozika, že se stav zhorší? Děkuji

(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

vyšetření, které jste absolvovala nemohlo způsobit zvýšené hodnoty štítné žlázy. Stejně tak kosmické záření, kterému budete vystavena během letu z Prahy do San Franciska, nemůže ovlivnit stav štítné žlázy.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
těhotenství a možné ozáření 10.07.2023 17:48:41
Dobrý den, chci se zeptat zda je nějaké riziko pro plod jsem asi v 8-9 týdnu těhotenství. byla jsem na komentované prohlídce ve sklárně kde jsme však strávili cca 5 min v kontrolovaném pásmu. zaměstnanci sklarny nám sdělili že je vše v pořádku a že sice pracují v té mísnosti s uranem za účelem barvení skla ale že není škodlivý a ze maji vse schvaleno vasim uradem. proto na ty prohlidky muzou vsichni: tedy deti i tehotne. Moc dekuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,
potvrzuji správnost informace, kterou vám sdělili zaměstnanci sklárny. K použití uranu za účelem barvení skla mají sklárny povolení SÚJB. V rámci povolení jsou pro použití tohoto jaderného materiálu stanoveny podmínky a je vymezeno kontrolované pásmo. Během prohlídky sklárny není nikdo vystaven ozáření, mohou ji absolvovat děti i těhotné ženy.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 19.06.2023 21:42:41
Dobrý den,
měla bych dotaz k rentgenu zubů, konkrétně k CBCT rentgenu. Když mi bude zhotoven CBCT rentgen horní čelisti kvůli zhodnocení stavu jednoho zubu, je zde menší radiační dávka než kdyby v té čelisti bylo třeba zrentgenovat více zubů nebo nezáleží na počtu zubů (a také na tom kterých) a radiační dávka při CBCT rentgenování horní čelisti je vždy stejná?

(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

počet, ani typ zubu není podstatný.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
spotřebič 19.06.2023 00:10:53
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na pravděpodobně hloupý dotaz, který mi nicméně leží v hlavě. Zajímalo by mě, jestli má znak u domácích spotřebičů ve tvaru tříramenné vrtule (nedaří se mi vložit obrázek) něco společného se znakem jako u rtg. V dnešní době, kdy je rtg v nějaké podobě na každém kroku mám obavu, aby nebylo toto zařízení i součástí sušičky na prádlo. Zřejmě je to hloupost, ale chtěla bych si být jistá. Omlouvám se a děkuji.
Druhý dotaz se týká častého rtg mého 6letého syna u zubaře, kvůli poškozenému chrupu. Někde jsem vyčetla vliv na vznik nádoru v hlavě.
Ještě jednou Vám děkuji za odpovědi!


(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

U domácího spotřebiče (sušičky) bude znak tříramenné vrtule znamenat „ventilátor“, nikoli rtg zdroj ionizujícího záření. V návodu k použití bývá význam znaků popsán.

K vašemu druhému dotazu: zcela vylučujeme jakoukoliv souvislost mezi zubním snímkováním dětí a vznikem nádorového onemocnění (štítné žlázy, hlavy..).
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Ozáření 17.05.2023 09:35:11
Dobý den, včera jsem absolvovala rentgen páteře. Když jsem se svlékala v kabince, tak dveře od kabinky byly pootevřené tak asi na 10 cm do rentgenovací místnosti směrem k rentgenu, čehož jsem si nejdřív vůbec nevšimla. Byla tam nějaká zarážka, takže ty dveře nešly úplně zavřít. Po dobu, co jsem se svlékala, rentgenovali pacienta přede mnou, já jsem mohla být tak 3 - 4 metry od rentgenu v té kabince. Pak jsem šla na řadu já a následně při oblékání proběhla ta samá situace - zrentgenovali pacienta, který šel po mě, já opět v kabince s pootevřenými dveřmi. Teprve v této chvíli mi to došlo. Chtěla bych se vás zeptat, zda se ke mně v té kabince dostalo nějaké záření, když byli rentgenováni ti dva pacienti a zda mě to mohlo nějak poškodit. Strašně si to vyčítám, že jsem si toho nevšimla, už tak mě dost mrzí, že jsem musela absolvovat asi 4 snímky. Předem Vám moc děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

do kabinky mohlo proniknout, pokud vůbec, opravdu zcela zanedbatelná dávka tzv. neužitečného záření, která vám nemohla uškodit.(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
ČT a RTG 28.04.2023 03:27:00
Dobrý den,prosím Vás mám strach, v úterý jsem kuli úrazu absolvovala 6 snímku RTG páteře a ve čtvrtek hned CT celého břicha. Ptala jsem se lékaře jestli to nevadí a skoro mi vynadal deskový že mám přestat přemýšlet. Není to nebezpečné z hlediska velkého ozáření já už kuli tomu nespím, abych neonemocněla v budoucnu nějakým vážným onemocněním. Prosím o vyjádření. Přijde mi, že lékaři o tom nic neví, řekl mi prosím Vás vždyť na to chodí kde kdo. Myslím si, že jsme mohli zvolít sono nebo MR nebyla mi nabídnuta jiná varianta. Prosím o vyjádření děkuji
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,
potvrzujeme vyjádření lékaře, nemějte strach, že byste z takového ozáření vážně onemocněla. Zda bylo možné zvolit jinou variantu, lékař určitě posoudil.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Rentgen dotaz 24.04.2023 18:26:06
Dobrý den, pracuji u soukromého zubního lékaře, kde při vedení recepce obstarávám i zubní rtg přístroje (OPG, CBCT). Při výkonu těchto vyšetření jsem přítomen oné místnosti bez ochranných pomůcek. Vzdálenost od pacienta je kolem 2-3metrů. Denně provedu asi 30 opg a 5-10 CBCT. Chtěl bych se zeptat, zda je toto v pořádku, nebo existují nějaké standardy pro místnosti vybavené CBCT a OPG přístrojem? Jak se případně chránit?
Děkuji
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,
Takové umístění pracovního místa je v rozporu s požadavky atomového zákona na optimalizaci ozáření radiačních pracovníků. Vzhledem k silnému provozu nám orientačně vychází, že roční kerma v místě Vašeho pracovního místa se pohybuje někde mezi 1,5 a 5 mGy (nejsme to schopni stanovit přesně, na to je potřeba znát údaje z měření neužitečného záření prováděného při přejímací zkoušce nebo zkoušce dlouhodobé stability, ale orientačně to dokážeme odhadnout přibližně takto). Každopádně je tato úroveň radiační zátěže v pracovním místě zcela v rozporu s platnými požadavky – maximální povolená roční kerma v pracovním místě je 0,25 mGy (naprostá většina pracovních míst u zubních OPG a CBCT v ČR má ale prakticky nulovou radiační zátěž).
Vaše pracovní místo tedy musí být buď přesunuto mimo vyšetřovnu, anebo musí být stavebně dostíněno (např. sádrokartonovou přepážkou s dostatečně silnou olověnou vložkou, anebo ochranným stínícím sklem). Po přesunutí pracovního místa mimo vyšetřovnu nebo po provedení stavebního dostínění musí být na pracovišti provedeno doplňkové měření neužitečného záření formou mimořádné zkoušky dlouhodobé stability, které ověří, zda bylo provedené přesunutí nebo dostínění dostatečně účinné. Před provedením stavebního dostínění je vhodné obrátit se na firmu, která u Vás provedla poslední zkoušku dlouhodobé stability, aby Vám poradila, jaký konkrétní způsob dostínění je pro dané místo nejvhodnější. Osobní ochranné pomůcky jsou v tomto případě nevhodné a nedostatečné řešení.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 27.02.2023 20:30:23
Dobrý den, prosím mohu se zeptat, jestli hrozí nějaké zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu, když jsem za minuly rok byla poslána na tato vyšetření? Spect myocardu, po měsíci 4x rtg srdce plíce vždy ve 2 projekcích s odstupem 14ti dni, pak po měsíci rtg hrudní páteře tuším ve 2 projekcícha pak o 2 měsíce později rtg krční páteře. Babička karcinom prsu prodělala, tak mám velký strach, zda se prodelanymi vysetrenimi nezvyšuje případně riziko, když se takto brzy po sobě rentgenovala oblast hrudníku a tím pádem i prsou. Je mi 35, za život jsem měla i jiné rentgeny, zuby v prevenci, občas zápěstí, kotník krční pater, ale minuly rok mě ta oblast hrudníku tolika vysetrenimi moc vyděsila a pořad nad tím musím přemýšlet. Děkuji Jana
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

prodělaná vyšetření znamenají nízkou dávku. Souvislost s rakovinou prsu je spíše z hlediska rodinné anamnézy než z důvodu obdrženého ozáření v oblasti hrudníku.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
CT a následný stav 10.01.2023 13:39:12
Dobrý den, hrozí, že budu odeslána na CT ledvin z důvodu písku v ledvinách. Mohu se Vás zeptat, zda při CT ledvin je nutné udělat celé CT břicha, nebo zda se jde zaměřit jen na ledviny? I tak se ale určitě zasáhnou jiné orgány př. játra a slinivka - je nějaké riziko vzniku nádoru po tomto zákroku na dalších orgánech? A poslední dotaz směřuji k tomu, zda je nutné počkat se snahou o otěhotnění nějakou delší dobu po zákroku? Předem vělmi děkuji za odpověď.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

reaguji na vaše dotazy:

Zda při CT ledvin je nutné udělat celé CT břicha, nebo zda se jde zaměřit jen na ledviny?
Oblast "zájmu", tedy i rozsah skenování je zcela na lékaři, který vyšetření indikoval, do klinických záležitostí SÚJB nezasahuje.

Je nějaké riziko vzniku nádoru po tomto zákroku na dalších orgánech?
Žádný zákrok není zcela bez rizika. Pokud se zaměříme na radiační riziko, toto je velmi nízké, jak na ledviny, tak případně další orgány.

Je nutné počkat se snahou o otěhotnění nějakou delší dobu po zákroku?
Otěhotnění není třeba kvůli CT vyšetření ledvin oddalovat.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 25.12.2022 17:19:07
Dobry den,

nechali jsme si v rodinnem dome provest radonove testy, vysledek tri sond byl: 98 bq, 28 bq, 68 bq. Chtel jsem se zeptat, jesti je to pro bydleni v poradku a neni ohrozeno zdravi obyvatelu?

Dekuji

Muhl
(Vložil(a): anonym)
Vážený pane,
Váš dotaz obsahuje naprosté minimum informací pro vypracování relevantní odpovědi. Především není uvedeno, kdo měření provedl, jakými přístroji a jakou metodiku zvolil.
Měření radonu v objektech je činností, kterou SÚJB povoluje osobám, které prošly speciálním vzdělávacím kurzem a jejich znalosti byly ověřeny odbornou komisí SÚJB.
Výstupem měření radonu v interiéru je protokol který měřící firma vypracuje, který má stanovený obsah a formu. Protokol předloží Vám a zároveň odešle na SÚJB.
Pokud protokol o měření máte, zašlete jej prosím na SÚJB na adresu podatelna@sujb.cz k posouzení.
Pokud měření radonu probíhalo jiným, nestandardním způsobem, navrhuji abyste se obrátil na některou z komerčních firem, jejich seznam naleznete zde SÚJB - Měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů (radon aj.) (sujb.cz)
Tuto možnost využijte, pokud na výsledky spěcháte.
Jestliže ale chcete znát úroveň zatížení radonem přesněji, navrhuji využít bezplatné dlouhodobé měření, v podmínkách běžného užívání bytu/domu. Trvá od 2 měsíců do 1 roku a je bezplatné. Viz Radonový program České republiky (radonovyprogram.cz)
Na stránkách Radonového programu www.radonovyprogram.cz se zároveň dozvíte veškeré informace o radonu obecně a také konkrétně pro různé životní situace.

S pozdravem
Oddělení radonového programu SÚJB

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 18.12.2022 10:52:50
Dobrý den
Já jsem psal dotaz ohledně starého budíku.
Je mám ještě doplňující otázky. Dcera s malým bratrem měla malý budík v pokojčku, ale jen se svítícím proužkem rafiček . A ten velký budík se svítícím cifernikem byl většinu času v šuplíku s věcmi a poté se sním manipulovalo po bytě jeden den. Už jsme ho vyhodili. Stáří obou budíku cca 35 až 50 let. Mám strach o děti kvůli uvolňující barvě prý byla radioaktivní a stářím muže se uvolňovat. Děkuji
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,
není pravděpodobné, že by po tak dlouhé době radioaktivní látka (pokud vůbec byla v cifernících použita) mohla způsobit kontaminaci a vašim dětem zdravotní následky.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 17.12.2022 18:56:02
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na budík, který je 50. Let starý a má svítivý ciferník u kterého dříve používali radioaktivní barvy. Barva stářím degraduje a jestli při manipulaci v bytě mohlo dojít ke kontaminaci prachem té barvy z budíku, nebo nadýcháním. A jestli ano jaké zdravotní rizika hrozí.Děkuji
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,
není pravděpodobné, že by po tak dlouhé době radioaktivní látka (pokud vůbec byla v cifernících použita) mohla způsobit kontaminaci a vašim dětem zdravotní následky.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Dotaz na RTG vyšetření 12.11.2022 18:54:52
Dobrý den, na RTG záznamu mám uvedeny následující údaje:96000mGycm2,12,70s,77.00kV,,6.00mA.Jednalo se o RTG zubů.Nejsou uvedené hodnoty poněkud vysoké, prosím Vás? Děkuji.
(Vložil(a): Radek Příhoda)
Dotaz na RTG vyšetření 12.11.2022 18:50:12
Dobrý den, na RTG záznamu mám uvedeny následující údaje:96000mGycm2,12,70s,77.00kV,,6.00mA.Jednalo se o RTG zubů.Nejsou uvedené hodnoty poněkud vysoké, prosím Vás? Děkuji.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,
Nemusíte mít obavy, vámi uvedené hodnoty nejsou vysoké. Patrně došlo k chybě a mělo být uvedeno takto: 96000mikroGycm2, 12,70s, 77.00kV, 6.00mA. Tyto hodnoty jsou nižší než diagnostické referenční úrovně, což jsou úrovně dávek pro běžně prováděné typy vyšetření skupiny standardních pacientů pro obecně používané rtg systémy. Hodnoty odpovídají standardnímu provedení OPG snímku.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
výška váha těhotenství na žádance. 08.11.2022 07:14:52
Dobrý den.

Je nezbytné mít na každé RTG žádance výšku, váhu pacienta a v případě fertilních žen podpis, že není těhotná?

Prosím poslat číslo vyhlášky, která toto nařizuje.

Děkuji.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

požadavky na žádanku jsou specifikovány v národních radiologických standardech https://www.mzcr.cz/category/programy-a-strategie/lekarske-ozareni/narodni-radiologicke-standardy/https://www.mzcr.cz/category/programy-a-strategie/lekarske-ozareni/narodni-radiologicke-standardy/.
Pro jednotlivé typy modalit jsou požadavky uvedeny v kapitolách "povinné náležitosti žádanky".
Např. ve standardech pro skiagrafická vyšetření dospělých, Věstník MZ ČR částka 3/2019, jde o kapitolu 4.1.2. Z požadavků vyplývá, že hmotnost a výška pacienta se požadují jen u některých vyšetření (skiagrafická vyšetření v oblasti trupu), a to v případech pokud nejsou dohledatelné v informačním systému. Podpis ženy v reprodukčním věku se na žádance nevyžaduje. Požadavek na žádance je "jen" informace o graviditě, a to u žen ve věku od 15 -50let, a to v případě, že se jedná o ozáření mezi bránicí a kostmi stydkými.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 31.10.2022 09:13:16
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, je nějaký rozdíl, když si nechám zhotovit CBCT snímek obou čelistí a CBCT snímek horní čelisti? Je u CBCT obou česlistí větší radiační zátěž? O kolik více je zde mSv ? Předem děkuji.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

při snímkování obou čelistí obdržíte o něco vyšší dávku, než při vyšetření pouze horní čelisti, neboť clony se nastavují tak, aby zabíraly pouze snímkovanou oblast.
Přesný rozdíl dávek vám sdělí pracoviště, kde vám bude vyšetření provedeno.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 31.10.2022 16:08:44
Dobrý den,
navázala bych na vaši odpověď. Můžete mi alespoň odhadem sdělit, jaká je radiční dávka CBCT snímku jedné česlisti, obou česlistí a RTG snímků? Tam, kde mi má být provedeno toto vyšetření, mi nedokazáli na můj dotaz odpovědět. Už mám za sebou více rentgenových vyšetření a nechci si dělat zbytečně nepotřebná vyšetření. V mém případě se jedná jen o horní čelist, ale pan doktor chce z nějakého důvodu CBCT obou čelistí. Proto mne zajímá, jaký je rozdíl v dávce záření.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,
u intarorálního snímku je efektivní dávka nejnižší (jednotky mikroSv), u rtg snímku lebky bude srovnatelná s CBCT čelisti (cca desítky až stovky mikroSv, kdy u CBCT obou čelistí bude dávka vyšší). Lépe nelze bez znalosti expozičních parametrů dávku určit. Stále je radiační zátěž velmi nízká vzhledem k tomu, jakou diagnostickou informaci CBCT přináší. Na obranu pana doktora uvádím, že CBCT je vyšetření, které zachycuje zvolený objem tkání ve všech rovinách a umožňuje tak získat prostorový přehled, což lékaři umožní bezpečnější orientaci při výkonu. Proto zřejmě zvolil za „objekt zájmu“ snímkování obou čelistí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Ruční detektor radiace - kontrola 24.09.2022 17:07:09
Dobrý den,

je, prosím, možné někde ověřit funkci detektoru radiace? Zakoupil jsem Geiger detektor DT-9501 výrobce CEM a mám pochybnosti o správnosti měření - v Praze měří 0.04, někdy 0,08 a jednou 0,4 mikroSv/hod. Nejde mi o přesné měření, ale o ověření funkce. Mc děkuji za odpověď.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

s ověřením funkce přístroje doporučujeme obrátit se na Státní ústav radiační ochrany https://www.suro.cz/cz/index_html


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Ruční detektor radiace - kontrola 26.10.2022 10:14:40
Dobrý den, mám také dozimetr a jako radiaci z pozadí mi ukazuje až 250 mikrosv/h ale já žiji v místě s vyšším obsahem radonu. Nicméně 0,4 mikrosv/h mi přijdou hrozně málo.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Průměrné dávkové příkony v ČR činí přibližně 0,1 – 0,3 mikroSv/h ve vnějším prostředí - bude záviset na místě měření a oblasti, ale také na vnějších podmínkách (např. silný déšť, kdy dochází k vymývání půdního radonu a nárůstu dávkových příkonů).
Ve vnitřních prostorách může být situace ovlivněna nejen přítomností radonu z podloží, ale i vlivem stavebních materiálů. Dávkové příkony na vybraných místech můžete sledovat na našich webových stránkách, kde tyto výsledky nepřetržitě zveřejňujeme v aplikaci MonRaS - https://www.sujb.cz/aplikace/monras/?lng=cs_CZ, viz záložka Síť včasného zjištění.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Otázky k dávkám ionizujícího záření 22.09.2022 11:11:24
Dobrý den,

existuje riziko vzniku onemocnění z ozáření po vyšetření CT hrudníku a břicha s kontrastní látkou, které jsem absolvoval 3x během jednoho kalendářního roku?
Je možné po absolvování CT na přechodnou dobu ztratit zrak? Např. jako reakce na podaný jód?
Je běžné popíjet jodovou suspenzi a zároveň současně aplikovat jód nitrožilně? Děkuji.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

CT vyšetření, i když jste ho absolvoval vícekrát, nemůže způsobit nemoc z ozáření. Ani ztráta zraku nesouvisí s prodělaným CT vyšetřením. Po podání jodové kontrastní látky může u některých pacientů dojít k nežádoucím účinkům, doporučujeme obrátit se na pracoviště, kde vám bylo vyšetření provedeno, SÚJB účinky kontrastních látek neřeší.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 09.09.2022 12:05:42
Dobrý den,
30.8. mi byla podána léčebná dávka radiojódu(5550MBq). Po propuštění z nemocnice mi bylo doporučeno 10 dní dodržovat opatření (vzdálenost 1m od dospělého, 2m od dětí). V pondělí mi byla naměřena hodnota z jednoho metru 1,5 mikroSv, v pátek v jednom metru 0.7 mikroSv, bezprostředně u krku však stále ještě 20 mikroSv. Dle doporučení bych měla opatření dodržovat do neděle. Mám doma však 3 měsíční miminko. Bude na konci týdne již bezpečné se o něj starat, nosit ho, mazlit se s ním apod.? Přeci jen mi přijde záření bezprostředně u krku stále dost vysoké, ale samozřejmě nevím, jaké účinky má na lidský organismus. Děkuji.

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

dávkový příkon, který uvádíte je nízký a časově odpovídá prodělané léčbě, navíc neustále klesá. Při dodržení všech opatření, které jste obdržela, se po doporučené době můžete bez obav o miminko postarat. Radiační ochrana má konzervativní přístup, cílem těchto pokynů je co nejvíce minimalizovat riziko potenciálních škodlivých účinků záření, byť nyní by bylo poměrně nízké i bez nich.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Otázky k dávkám ionizujícího záření 21.06.2022 22:50:04
Dobrý den,
během roku jsem bohužel absolvovala 3x OPG rtg ( září, březen, květen), 6x intraorální rtg, rtg lebky, páteře, dutin a mamograf. Mám obavy, že dávky záření z těchto vyšetření jsou natolik vysoké, že mohou vést k rozvoji nebezpečného onemocnění.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

nemusíte se obávat, dávka z prodělaných vyšetření pro Vás není nebezpečná.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
otázky k dávkám ionizujícího záření 21.06.2022 19:39:57
Dobrý den,
během 10 měsíců jsem absolvovala 3 x OPG, 1x CT hlavy, 3 x rentgen zubů, 1 x rentgen páteře, 1 x rentgen dutin. Chtěla jsem se informovat, jak moc je pro mě taková dávka záření nebezpečná.
Děkuji


(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

dávky z prodělaných vyšetření nedosahují vysokých hodnot. Ozáření nemůže vyvolat žádné onemocnění.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Kojení a Ct 19.06.2022 11:32:52
Dobrý den,
Mam absolvovat CT vysetrení bricha a MP(to MP nevim co je? ) s kontrastni látkou. Stále kojím chci se zeptat budou ozářena i prsa? Bojím se rakoviny, kdyz je ted prsni tkáň citlivějši. Je tam vetsí riziku vzniku rakoviny, kdyz zena kojí, nebo není? Mám raději počkat, až kojit nebudu? Nebo je to jedno, zda se kojí či nikoli?
Moc dekuji a hezky den


(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

vzniku rakoviny se u diagnostických vyšetření (ani tedy u CT v oblasti břicha) nemusíte obávat. Pokud je nám známo, kojení není kontraindikací u CT vyšetření, tedy ani u CT vyšetření v oblasti břišní. Nicméně nevíme, jak akutní je potřeba všechny vyšetření provést, proto raději konzultujte možnost provedení nebo odkladu s indikujícím lékařem a aplikujícím odborníkem.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Medicínské ozáření 09.06.2022 12:12:34
Dobrý den, četla jsem tu, že vyšší riziko rakoviny po ozáření je dle studií až při překročení 100mSv. To je jen medicínské ozáření? Nebo do těch 100mSv se počítají i létání, přírodní ozáření atd. za život?děkuji moc
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Ano, existují nejnovější studie a poznatky, že "jednorázové ozáření dávkou 100 mSv" (z lékařského ozáření i z jiných zdrojů) je hodnota, až od které se uvažuje o zvyšující se pravděpodobnosti vzniku nádorových onemocnění po ozáření.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 25.05.2022 13:46:22
Dobrý den mohu mít ještě jeden dotaz
Mudr mi zaslat na moji žádost vyjádření z mého vyseteni a píše že bylo provedeno dvou fázi vysetreni horní poloviny bricha v délce 28cm ..efektivní davkku 4 mSv..je velká pravděpodobnost že nebyla ozarena deloha a vejecnik???a ta davka je to 100% jistota??nemůže z toho být třeba onemocnění slabých organu...
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

nemusíte mít obavy, takovou nízkou dávkou (4 mSv) nemohou být děloha ani vaječníky ovlivněny.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 20.05.2022 07:03:57
Dobrý den..když mi primář napsal že ženské organy nebyli ve vyšetřování oblasti..chápu dobře že udělali jen jatra..popis byl hirni polovina bricha..nechápu ty hodnoty na jednotlivé organy..dostala jsem 7MGY A KOLEM JSOU DALEKO SLABSINORGANY NEZ JATRA..NEDEJ BOZE ZENSKE USTROJI..JA DIDJES LITUJI DNR KDY JSEM NA TO SLA..PO LATCE MAM VAZNE ZDRAVOTNI PROBLEMY A DO TOHO PSYCHICKE DIKY VSUGERACI OZARENI ZENSKYCH ORGANU.ct asi neodrazi paprsky na okolní organy.DEKUJU..
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

nemusíte se obávat, pan primář správně uvedl, že ženské orgány nebyly ohroženy, protože nebyly ve vyšetřované oblasti. V porovnání s národními diagnostickými úrovněmi, je Vámi uváděna dávka (7 mGy) nižší, než je standardní úroveň dávky pro toto vyšetření.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 17.05.2022 21:09:43
Dobrý den,
měla bych na Vás prosbu/dotaz. Dne 14.2.2022, tedy před 3 měsíci jsem byla na CT břicha s podáním kontrastní látky, přičemž mi údajně zabrali k zobrazení i část plic. Následující 2 dny po vyšetření jsem se necítila dobře, špatně se mi dýchalo a bylo mi nevolno. Dne 23.4.2022 jsem chytla COVID a lékařce se zdálo, že mám zřejmě "chycené" ve spodní části plíce a poslala mě pro jistotu na RTG plic. Nyní bych měla absolvovat pravidelné preventivní mamologické vyšetření. Mohu se prosím zeptat, po jaké době od předchozích dvou uvedených vyšetření lze nyní preventivní mamologii bezpečně absolvovat, abych nedostala vyšší dávku záření a nezvýšila tím riziko zhoubného onemocnění (jehož vícero máme v rodinné anamnéze - zejména střev)?
Děkuji moc za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

nemusíte se obávat, vyšetření není potřeba odkládat, vyšší dávka záření Vám nehrozí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
OPG a TELE RTG 17.05.2022 13:02:17
Dobrý den
Dcera byla kvůli rovnátkům odeslána na OPG a TELE RTG. Jakou dávkou bude ozářena? V posledním půl roce podstoupila 1x CT zápěstí a asi 10x rtg zápěstí.
Při TELE RTG jsem četla, že je ozářena štítná žláza. Při použití krycích pomůcek je štítná žláza 100% chráněna?
Děkuji Vám za informace

Válková


(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

jakou dávkou bude Vaše dcera ozářena vám musí sdělit pracoviště, na kterém vyšetření podstoupíte. Použití ochranné zástěry neovlivní množství záření, které dopadá na pacienta nebo jeho štítnou žlázu, protože rentgenový svazek přes ni vůbec neprochází. U většiny snímků neprochází ani přes ochranný límec. V případě panoramatického snímku by se ochrana štítné žlázy neměla používat vůbec, mohlo by totiž dojít k překrytí části čelisti nebo jiné snímkované tkáně a expozice by se musela opakovat (celková dávka by tedy byla výrazně vyšší).
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Rtg ochrana 16.05.2022 14:30:51
Dobrý den, vyhledala jsem si vaše stránky. Měla bych také dotaz.Dcera 3 roky byla odeslana k ortopedovi kvůli vyloučení vady kýčle jeden den pokulhávala.
Byla jsem hodně překvapena, že dcerku snimkovali 4 krat stala jsem vedle ní po odchodu jsem si uvedomla, že mi ani nerekli ať si sundam zlatý šperk pokud vím, dríve se toto dělalo. Jde mi hlavně, ale o dcerku jak vubec je možne 4 krat po sobe dělat rtg v nepřímem ohroženi zivota myslím uraz atd. Jak dalece ji toto mohlo uškodit.
Mne jako rodiči se to vůbec nelíbilo..
Děkuji s pozdravem L.Č.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

o vyšetření rozhoduje lékař, počet snímků závisí také na požadované diagnostické informaci. Nemusíte mít obavy, provedené vyšetření nemohlo Vaší dceři uškodit.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 04.05.2022 19:45:22
Dobrý den 7.2 jsem udelala osudovou chybu úplně zbytečně jsem.sla na ct jater..krev jsem mela ok..UZ UKAZAL NEZHOZBNY TOMUREK MUJ NUDR CHTEL JISTOTU..CT JSEM NEVEDELA CO JE A JA KRAVA SI O TOM NEZJISTILA NIC..DO DOBY NEZ JSEM DOSTALA ALERGIÍ NA KONTRASTNÍ LATKU TYPU ROZJETE ZILY NA NOHACH A BOLESTI..LEKY ZADNY NEBERU JSEM SPORTOVKYNE..KDYZ DELAJI JATRA CT UMI OCHRANIT OSTATNI ORGABY?? JAKO STITNA ZLAZA!VAJECNIK A DELOHA..MMUDR VE ZPRAVE NAPSAL DVOUFAZOVE VYSETRENI HORNI CASTI BRICHA..HODNOTA 7Mgy ta dvoufazova mam počítat dvakrát 7MGY MAM STRACH A VYCITKY CO JSEM TO UDELALA..ORGANUM A TELU..HROZI NECO?? MAM JEDEN VAJECNIK..NOHY MAM HROZNE!!!můZE jodova latka poskodit stitnou zlazu??? Lituji dne kdy jsem sla na toto hrozne vysetreni co ZE mne udělalo chodící výčitky...DEKUJI ZA VSECHNY ZODPOVĚZENE OTAZKY..PROSIM..NEZIJI ALE PREZIVAM
.JA UPRIMNE NEVEDELA CO TO CT JE ZA MAZEC..MUZE TO UDELAT NECO SE SLABSIM ORGANEM???KORD KDYZ SE MI STALO CO SE STALO
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

nežádoucí účinky podání kontrastní látky, stejně jako případný vliv jódu na štítnou žlázu musíte řešit s lékaři. Z našeho pohledu, dvoufázové CT vyšetření jater, nemůže způsobit poškození jater ani okolních orgánů.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 25.04.2022 11:29:40
Dobrý den. Mám dotaz ohledně CT vyšetření, které jsem prodělala. Jednalo se o vyšetření jater s cílem vyloučit zhoubný nádor na játrech. Zpětně ksem si přečetla co CT vyšetření obnáší a mám strach zda nemůže vyvolat rakovinu jater, Případně zda nemohlo dojít k poškození vaječníku, který mám jen jeden a dále jaký to mohlo mít vliv ma reprodukční orgány jako celek. Nevím jak velkému riziku jsem se tím vystavila a jestli opravdu nemůže dojít k rozvoji rakoviny v návaznosti na dávku kterou jsem obdržela. Parametry vyšetření které mi byly předány jsou 120Kw, 35mA AV, 35mA 226/7 mGy. Vůbec tomu nerozumím. Můžete mi prosím popsat jaké riziko pro orgány při této dávce existuje. Jsem z toho velice nervózní, protože v rodině výskyt rakoviny jater máme v několika pripadech a zároveň se bojím o sve reprodukční orgány. Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

při dávce, kterou znamenalo CT vyšetření jater je riziko vyvolání rakoviny tak nízké, že není třeba o něm uvažovat. Ve Vašem případě je důležité játra z důvodu rodinné anamnézy rentgenologicky sledovat, a to i opakovaně.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 19.04.2022 13:45:53
Dobrý den, ráda bych se prosím zeptala na celkovou dávku, ev. rizikovost součtu následujících vyšetření u pacienta 30 let 195cm/100kg během posledních 6 měsíců. Nejprve CT trupu (5725 total mAS, 828 mGycm total DLP), za 4 dny PET/CT (1144mGycm), poté za 3 měsíce lowdose hrudníku 332 (total mAs), 27 total DLP, a za další 3 měsíce CT trupu 3311mAs, total DLP 915mGycm

Je to již nadlimitny, dá se vypočítat míra rizika pro mladého člověka? Mnohokrát děkuji.

V plánu jsou CT trupu po půl roce, ale ráda bych se pokusila o převedení na MRI.

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pro lékařské ozáření nejsou stanoveny limity, nelze tedy říci, že ozáření je nadlimitní. Předpokládám, že zdravotní problém je důvodem častějšího diagnostického vyšetření. Pro výpočet dávky se obraťte na radiologického fyzika pracoviště, kde byla vyšetření provedena.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 02.02.2022 12:56:12
Dobrý den, chodíme s dětmi k pediatrovi na polikliniku, kde je na stejném patře i zubní rentgen. Jedná se o dlouhou chodbu na jejimž jednom konci je ordinace se zubním rentgenem (jedná se o starou budovu, odhaduji že jsou tam pouze obyčejné dveře,ale jistě nevím) a na druhém konci je ordinace našeho pediatra, rozestup cca 25m,mezi tím jsou další ordinace a místnosti, vstup na patro je zhruba uprostřed vzdálenosti mezi zubařem a našim pediatrem. Chci se zeptat zda to nemůže být pro děti nebezpečné když jdem k lékaři? Chodíme tam od narození a to ze začátku dost často, i každý měsíc. Jaká je bezpečná vzdálenost od takového rentgenu za zavřenými dveřmi? Četli jsme, že za "obyčejnou" zdí jsou hodnoty záření ve většině případů zanedbatelné a pod tolerancí, znamená to ale, že tam pořád nějaké hodnoty jsou? Zvažovali jsme výměnu pediatra,ale je dobrý,máme obavy pouze z prostředí. Navíc nyní musíme chodit na oční zas na jinou polikliniku, kde je lékařský rentgen (to už nevíme jaký) přímo pod ordinací, takže podobný případ. Ikdyby, se jednalo o zanedbatelné hodnoty, neublíží jim, že se "kolem" chodí často?
Ještě jeden dotaz prosím: pokud jde někdo na rentgen plic nebo mamograf, je bezpečné se ten den vidět s dětmi a chovat je, nebo je vhodnější počkat, popř. jak dlouho?
Mockrát děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pro děti není nebezpečné když opakovaně chodí kolem "ordinace s rentgenem". Hodnoty na chodbách jsou opravdu neměřitelné. Pacient po rentgenu plic nebo po absolvování mamografu není radioaktivní, není pro děti bezpečný.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 07.02.2022 10:50:28
Dobrý den, omlouvám se, ale pouze pro upřesnění pacient po rentgenu plic nebo mamografu není tedy pro děti nebezpečný? Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Ano, máte pravdu - osoba po absolvování uvedených vyšetření se nestává zdrojem ionizujícího záření a není tedy svému okolí nijak nebezpečná.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 20.01.2022 21:55:05
Dobrý den,

pracuji ve firmě, kde opravujeme komponent pumpy, která slouží k doplňování vody a kyseliny borité do reaktoru. Komponent nám doručil výrobce pumpy, který zajistil i dekontaminaci.
Chtěl jsem se zeptat, jestli možné, abych si na papírech a počítači, které leželi těsné blízkosti tohoto komponentu donesl domů nějaké nebezpečné radionuklidy? Dále bych se chtěl zeptat, zda bych nějaké stopové množství bylo nebezpečné pro rodinu a jestli toto jde odhalit jednoduchým geiger-mullerovim detektorem?

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Předměty uvolňované z pracoviště musí splňovat tzv. "uvolňovací úrovně" plošné aktivity pro povrchovou kontaminaci předmětů podle přílohy č. 7 vyhlášky 422/2016 Sb. (tabulka na konci přílohy). Takto uvolněné předměty (komponenta pumpy) nelze považovat za nebezpečné z hlediska kontaminace nebo možnosti ozáření.
Takto nízké hodnoty povrchové kontaminace nelze jednoduchým GM detektorem zjistit. Pokud Vám GM detektor něco ukazuje v blízkosti PC může se jednat např. o rušivé elektromagnetické pole, které ovlivňuje GM detektor a jeho elektroniku atd.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 17.01.2022 15:24:52
Dobrý den,

absolvoval jsem dnes 2krát RTG hrudní páteře, dle info od řadiač. pracovníka se jednalo o záření ve výši celkem 135 miligrayů x cm2 (2 snímky). Mám 180cm a 70kg. Je prosím možné z toho vypočítat, o jakou celkovou dávku v sievertech se jedná? Jedná se o významnou dávku?

V minulosti jsem taky absolvoval 2 krát CBCT čelisti + cca 30 OPG a 4 panoramatické snímky zubů + 2 krát RTG ramene (+ část hrudníka) a 2 krát RTG plic + 2 krát RTG dlaně - plyne prosím z toho nějaké riziko?

Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

vyšetření, které jste absolvoval, a to i v minulosti, nepředstavují pro Vás v budoucnu riziko.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 13.01.2022 15:36:10
Dobrý den, dle AAPM (Americké asociace medicínských fyziků)
https://www.aapm.org/org/policies/details.asp?id=439&type=PP
neexistují epidemiologické důkazy podporující zvýšený výskyt rakoviny nebo úmrtnost na radiační dávky pod 100 mSv.
Můžete se s tímto tvrzením ztotožnit? Děkuji!


(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ano, v oblasti nízkých dávek opravdu neexistují jednoznačné epidemiologické studie, které by potvrzovaly zvýšený výskyt nádorových onemocnění. Tzv. bezprahový přístup je však i v oblasti dávek v radiační ochraně používaný. Používá se z důvodu předběžné opatrnosti - kde nejsou jednoznačné podklady o biologických účincích, je lépe před nepříznivými účinky chránit "více".

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 09.01.2022 12:18:44
Dobrý den,

za poslední 2 roky jsem absolvoval CTA, CT koronarografie (měl jsem ale vyšší tepovou frekvenci kol 110, tak předpokládám, že byl využit radiačně náročnější retrospektivní typ skenování), dále CT hlavy a krku, 3x RTG plic a RTG břicha.

Rád bych se zeptal, jakou dávku jsem podle Vás asi obdržel - můj odhad je někde mezi 25-35mSV.

Také bych se rád zeptal, zda se lze procentuálně vyjádřit pravděpodobnost budoucí rozvoje maligního onemocnění.

Děkuji.
Jan Nedoma
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

součet dávek je bez znalosti konkrétních parametrů těžko odhadnutelný. Netroufáme si ani provést odhad pravděpodobnosti vzniku maligního onemocnění. Nicméně se jedná o diagnostická vyšetření, riziko z vyšetření je nízké.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 09.01.2022 01:25:01
Dobrý den, může zubař nastavit vyšší dávku ozáření na přístroji pro intraoralni rentgenový snímek nebo na CT přístroji a tím pacientovi uškodit? Nebo je na přístrojích síla dávky pevně přednastavena? Předem děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

zubař musí při používání "zubních rentgenových zařízení" dodržovat tzv. místní diagnostické referenční úrovně, které zajistí, že dávka ozařovanému nemůže uškodit.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
CT hlavy- dávka a riziko 27.12.2021 13:27:06
Dobrý den,
poté, co jsem měl na ulici potyčku s jiným mužem, jsem si nechal kvůli akutní bolesti hlavy na pohotovosti udělat CT hlavy. Vyšetření bylo v pořádku, nicméně bych se chtěl zeptat, jaká bývá dávka záření při tomto výkonu a jaká rizika jsou s tím spojena? Je mi 23 let a nikdy jsem žádný podobný výkon neabsolvoval. Děkuji za odpověď, přeji hezký den.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

CT hlavy pro Vás nepředstavuje zdravotní riziko.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: CT hlavy- dávka a riziko 10.04.2022 16:53:37
Dobrý den,během tří let měla asi 5ct vyšetření mozku,a teď v roce 2021 jedno ct mozku,a v roce 2022 dvě ct mozku,je tu riziko chronického onemocnění ozáření ,nebo něčeho děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

nemusíte se obávat, z provedených vyšetření vám onemocnění z ozáření nehrozí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 07.12.2021 19:25:23
Dobrý den,
cca 6 hodin po vyšetření PET/CT s jodovou kontrastní látkou a radiofarmakem 18F-FDG se dědeček koupal ve vaně. Do vody se počůral, nějakou dobu ve vodě zůstal než jsme jej přišli umýt a osušit. Jelikož se radiofarmakum vylučuje močí, mohl si tímto nějak ublížit, případně kontaminovat koupelnu? Vanu jsme důkladně umyli.
Děkuji za odpověď a prosím o neuvádění jména.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pouze 20 % 18F-FDG se vylučuje močí, poločas rozpadu je 110 minut (cca 2 hodiny). Za 6 hodin je pokles už tak velký, že nemůže ublížit.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 03.12.2021 14:37:41
Dobrý den, jaká je přibližná míra ozáření štítné žlázy při CT mozku? Je vůbec žláza tomuto záření vystavena?

Dále prosím o informaci, jestli během CT vyšetření hlavy mohlo dojít k ozáření doprovodu, který byl toho času v převlékací kabince s pootevřenými dveřmi do místnosti, kde bylo CT prováděno.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

míra ozáření štítné žlázy při CT mozku je velmi nízká. Doprovod, který byl během CT v převlékací kabince, ozářen nebyl.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
RTG zubov 25.11.2021 04:23:48
Dobrý deň,12 ročnému synovi robili naraz kefalometrický snímok hlavy aj OPG. Akú vysokú dávku v mSv dostal? Predtým mal robený OPG snímok pred tromi mesiacmi. Aktuálne riešime strojček vraj takéto časté snímkovanie bude treba pre proces liečby. V siedmych rokoch mal robené urgentné CT hlavy a tiež má za sebou zopár RTG pľúc keď bol menší, RTG ruky kvôli zlomenine a RTG prínosových dutín (neviem presne koľko toho dohromady bolo). Nie je to už veľa? Viem že to treba pre ďalšiu diagnostiku napriek tomu mám obavy. Ďakujem vopred za odpoveď hlavne na prvú otázku.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

kefalometrický snímok hlavy a OPG znamená cca efektivní dávku do 0,5 mSv. U Vašeho syna, tak jako u jiných dětí, je nutné se soustředit především na zdůvodnění rtg. U dětí se musíme smířit s tím, že snímků může být mnoho.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 18.11.2021 16:11:09
Dobrý den.Mám podstoupit toto RTG vyšetření páteře. "Digitální RTG celé páteře se zachycením celé pánve a obou kyčelních kloubů a ramen v předozadní a boční projekci ve stoje. Prosím o zachycení celé krční páteře zvláště pak v LAT pohledu" Mohli by jste mi vypočítat, jakou asi dávkou záření budu ozářená. Lékařem jsem byla upozorněna, že toto není běžné vyšetření a je pro organismus poměrně zátěžové. Jak velké riziko tímto vyšetřením podstupují? Dalo by se to porovnat s nějakým ČT vyšetřením?. Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den.

výpočet neprovádíme. Rizikovost vyšetření je ale nízká.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Radiacna zataz 03.11.2021 22:25:16
Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohladom radiacnej zátaze. Absolvovala som CT mozgu + CTA intrakran. tepen pristojom GE Medical System LightSpeed VCT alebo RT16 (neviem presne). Vyziadala som si efektivnu davku, ktorá vysla odhadom +- na 14,1 Msv. (Ten odhad mám brat s rezervou). Na vasej stranke som si precitala vsetky odpovede na podobné otázky s velmi upokojujúcimu odpovedmi. Viete mi prosím napisať, čo si myslite o tejto davke zataze na moj organizmus? Má to dlhodobé negativne úcinky napr. na mozog, štítnu žlazu,…? Mám 33 rokov a vysetrenie dopadlo dobre. Ďakujem za odpoveď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Vaše radiační zátěž byla nízká, nebude to mít dopad na vaše zdraví či orgány, tedy ani na mozek, ani na štítnou žlázu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Radiacna zataz 08.11.2021 12:30:45
Dobrý deň, ďakujem za odpoveď, ale zároveň by som Vás veľmi pekne poprosila este o odpovede k doplňujúcim otázkam ohľadom mojej radiacnej záťaze.
Som si vedomá toho, že problematika rad. záťaže je zložitá a ja ako laik si to nedokázem dobre interpretovať. Informácie sú často rozdielne aj vo vedeckých článkoch. Moja efektívna celotelová dávka 14,1 Msv bola vypočítaná orientačne a vyplýva z viacfázoveho (3) CT mozgu a CTA intrakranialnych tepien. (Hospitalizovana na pohotovosti, bolest hlavy, prechodna porucha reči, trpnutie tvare, teraz uz viem, bola to komplikovana migrena s aurou 1x v zivote).
Orgánová dávka bola vsak vacsia na mozog, očnú šošovku, štítnu žlazu,…
V Rentgen Bulletin (září/2009) suro.cz sa uvádza, že veľkost pri CT koronární angiografii moze táto dávka dosiahnut až hodnoty 100 mGy.
Taktiez viem, ze kazde oziarenie je spojené s rizikom rozvinutia neskorsieho nádoru, lenze zálezi na tom aké velke to cislo je.
Pochopila som to tak, ze z hladiska postradiacnych ucinkov je zaujímavá tá celotelová dávka. V mojom prípade 14,1 Msv plus/mínus (dávka mohla byť 8,12,16,20) je pravdepodobnost pozdního nádoru z oziarenia velmi malá.
Moje otázky teda sú:
1. ako mám porozumiet tej ORGANOVEJ dávke, ktorá v mojom prípade (CT hlavy a CTA intakr. tepen) mohla teoreticky dosiahnut hodnoty 100 mGy?
2. zvyšuje sa kvoli tejto orgánovej dávke aj riziko rakoviny?
3. Prečo je z hľadiska postradiačných účinkov zaujímavá práve tá celotelová davka?
4. Aký je rozdiel v tom, keď človek túto radiacnú zátaž dostane naraz v priebehu lekárskeho vyšetrenia, resp. získava postupne z prírodného pozadia.
Za odpovede vopred ďakujem velmi pekne.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

úhrnný koeficient nádorů vedoucích k smrti se udává 5 % na 1 Sv celotělového ozáření. Pro jednotlivé orgánové dávky není koeficient stanoven.
Pokud byla "Vaše" efektivní dávka 14,1 mSv, riziko je velmi nízké, nemá smysl se zabývat dalšími úvahami.
V případě použití efektivní dávky, není rozdíl mezi druhem ozáření. Na nízké dávky získávané postupně jsou šetrnější, organismus může případné poškození lépe reparovat.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Rtg zubu 17.08.2021 16:51:39
Dobrý den, je problém mít kontaktní cocky při rtg snimkovani zubů?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ne, není to problém.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 28.06.2021 22:29:04
Dobrý den, naše dětská lékařka má ordinaci na stejném patře jako má zubařka rentgen. Přesto, že je úplně na opačném konci chodby, težko říct vzdálenost cca 30m a mezi nimi dalších cca 5 místností,mám zvláštní pocit když jdu s dětima na kontrolu a vidím zrovna svítit světlo probíhajícího rentgenu. Vchod na patro je zhruba uprostřed vzdálenosti mezi pediatrem a rentgenem, Takže úplně kolem dveří rentgenu nechodíme, ale přesto nemůže dětem hrozit nějaké nebezpečí z tohoto rentgenu? Jsou tam pouze úplně obyčejné dveře, ale vždy zavřené. Nemohou nachytat nějaké dávky, byť by měly být malé? Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

nemusíte mít obavy, při instalaci zubního rentgenu se proměřuje, zda a v jaké míře záření proniká do okolí (na chodby, čekárny, ostatní ordinace). Bez tohoto měření není žádný rentgen povolenop užívat.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Vyšetření lymfoscintigrafie 18.06.2021 17:58:35
Dobrý den, mám podstoupit vyšetření lymfoscintigrafie dolních končetin. Jakou radiační nálož prosím tímto vyšetřením dostanu (srovnatelnou s čím)? A musím po vyšetření dodržet nějaká bezpečnostní opatření z důvodu radiace, která ze mě bude vycházet např. izolování od dětí apod.? Mnohokrát děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

lymfoscintigrafie je vyšetřovací metoda s nízkou radiační zátěží. Využívá lidský albumin značený izotopem technecia 99m-Tc. Pomocí gamakamery lze detekovat postup radiofarmaka lymfatickými cévami. Dodržujte pokyny, které vás sdělí pracoviště, kde výkon budete absolvovat.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 08.06.2021 17:31:23
Dobrý den, mám na Vás dotaz ohledně rizika opakovaných CT vyšetření. Jsem po operaci seminomu a pravidelně docházím na kontrolní CT vyšetření malé pánve s kontrastní látkou a to 2x ročně. Naštěští veškerá CT vyšetření byla vždy s normálním výsledkem. Z dalšího plánovaného a již 10-tého CT vyšetření mám opravdu velkou obavu. Kontaktoval jsem i svého lékaře, zda není možné CT nahradit například magnetickou rezonací, ale bohužel pouze odpověděl, že rizika častého opakovaného CT jsou zanedbatelná a dávky nejsou vysoké už jen vzhledem k mé váze ( 68kg ) prý dostávám nižší dávky a nemám přemýšlet o nějakém riziku. Sčítá se záření z vyšetření a opravdu je lze provádět stále i po překročení nějaké " bezpečné " dávky? Má obava je již opravdu velká. Předem děkuji za odpověď.... Josef Bohdálek
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

lékař má pravdu, navíc potvrdil, že zobrazovací schopnost je nenahraditelná. Já s ním souhlasím, CT kontroly, tedy opakovaná ozáření, jsou zdůvodněná a zcela převáží malé potenciální riziko.
Nelze jednoznačně určit, jaká dávka je "bezpečná". Např. dávka tisíckrát vyšší, než je dávka z opakovaných rtg vyšetření, může být pro pacienta, který má nádorové onemocnění život zachraňující. Nevnímejte proto CT vyšetření jen jako rizikové, ale především jako přínosné.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 13.05.2021 10:28:49
Dobrý den, trpím OCD a mám strach z radiace a rentgenů. U zubaře mi dnes udělal lékař snímek, pomocí přístroje, který se otáčel kolem hlavy. Cítil jsme trošku teplo. Nemohl jsem dostat větší dávku záření? Je možní například porucha,k terá by dělala snímky velkým zářením? Děkuji moc za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

zubní rtg "velkou" dávku záření nezpůsobí, porucha je nepravděpodobná.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 11.05.2021 11:29:50
Dobrý deň, chcela by som vás veľmi pekne poprosiť o zhodnotenie rizika veľkosti dávky ožiarenia,mamka absolvovala v priebehu mesiaca 2x RTG hrudníka,1x RTG prínosových dutín a má jej byť teraz ešte realizované CT pľúc s kontrastom a takisto panoramatická snímka chrupu. Mala by niečo z vyšetrení radšej odložiť, pomôže rozloženie v čase? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

není třeba vyšetření odkládat
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 12.05.2021 22:00:09
Ďakujem veľmi pekne... len sa predsa len ešte chcem uistit, či by sa v takomto prípade mala napr.do budúcna mamka radšej vyhnúť prípadným neurgentným, plánovaným, preventívnym RTG vyšetreniam (napr. aj tá panoramatická snímka zubov), resp. či z toho, čo som vám už popísala, má nejaké zvýšené riziko nádorového ochorenia a pod. Ešte raz veľmi pekne ďakujem
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

dávky Vaší maminky nebyly natolik vysoké, aby odmítala ona sama preventivní vyšetření. Např. OPG snímek neznamená vysokou zátěž a jeho výsledek může být významný. Je ale pravda, že je správné upozorňovat lékaře, že již podstoupila řadu rtg vyšetření v minulosti a nechť indikující lékař zváží, zda opravdu z preventivních důvodů snímek k další léčbě nezbytně potřebuje.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 10.05.2021 09:47:46
Dobrý den. Byla jsem na CT angiografií hrudníku a krku a když jsem si šla pro cd, tak mi řekli, že jsem měla hodně skenu, prý 5000. Trochu mě to vydesilo. Chci se zeptat, jestli je to opravdu hodně nebo se jich dělá běžně tolik? Bylo tím pádem mnohem větší záření?
Dekuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

na význam hodnoty "5000" se musíte zeptat na pracovišti, které vám CT provádělo.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 07.05.2021 19:56:11
Dobrý den, při ct vyšetření břicho+pánev jsem obdržela dávku 20mSv. Četla jsem, že v okoli Černobylu obdrželi lidé dávku 20-30mSv a zvedlo se množství diagnost.leukemii.Rada bych se zeptala,jak velké riziko vzniku leukémie po dávce 20mSv je? Děkuji A.K.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

vystavíme-li jednotlivce efektivní dávce 100 mSv, je pravděpodobnost úmrtí na nádorové onemocnění velmi nízká, pouze 0,5 %. Pokud jste obdržela efektivní dávku 20 mSv, je tedy pravděpodobnost ještě 5x nižší.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 24.09.2021 14:19:44
Dobrý den, výše uvádíte ze CBCT má záření 20-100 msv, na tomto zákroku jsme byla cca 6x a ještě budu muset jít cca 3x pokud půjde vše dobre. Jaka je tedy pravděpodobnost nádoru ? Podstoupila jsem ještě několik opg snímku a rengeny hlavy po nehodě. Plus samozřejmě nějaké rengeny během zivota (plice, noha atd) zřejmě se to sčita a je jedno jestli je to během jednoho roku nebo třeba s roční pauzou? Dekuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobry den,

riziko je přibližně 5 %/1 Sv. Pauza mezi vyšetřeními není nutná, nejdůležitější je požadavek správné indikace.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 06.05.2021 00:27:13
Dobrý den, jak silne je ozáření při vyšetření Datscan ? Jedna se o prokazani Parkinsonovy choroby. A jak moc je ohrožující zdraví? Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

při tomto diagnostickém vyšetření se používá radiofarmakum I-123, s velmi krátkým poločasem rozpadu. Dávka z vyšetření je velmi nízká, přesnou dávku Vám sdělí pracoviště, které bude vyšetření provádět. Rozhodně se nejedná o dávku zdraví ohrožující.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 13.04.2021 00:33:24
Dobrý den, děkuji Vam moc za odpověď a jště se chci zeptat na jednu věc. Píšete zde, že maximální dávka záření při rentgenování není nijak určena, nemůže se tedy stát,že personál nějakým způsobem obvyklou dávku pro určitou část těla překročí?děkuji vám moc za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

limit pro lékařské ozáření není stanoven, nicméně pracoviště má stanoveny tzv. místní diagnostické referenční úrovně (DRÚ) dávek, které jsou stanovené právě v "dávkových" veličinách. Dodržování DRÚ je garancí toho, že obvyklé dávky pro určité části těla nejsou překračovány.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 11.04.2021 23:44:07
V roce 2013 jsem podstoupila, zřejmě úplně zbytečně(to mi došlo až nyní) rentgen páteře. Jednalo se ort cp, thp a lsp vše ve stoji ve dvou projekcich.Jak vysoká mohla být dávka a mám důvod se znepokojovat? Děkuji vám moc za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

bez udání expozičních parametrů lze dávku jen velmi "hrubě" odhadnout. Jednalo se o cca několik mSv efektivní dávky. U dávek z diagnostických vyšetření se není nutno obávat zdravotních následků.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 17.03.2021 13:45:30
Dobry den, chcel by som sa prosim opytat, ci je mozne, ze som dostal dodatocnu radiacnu davku z toho, ze som bol v prezliekacej miestnosti zatial co bolo vykonavane CT na inom pacientovi,dvere boli standardne a boli zatvorene. Dakujem
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

nemusíte mít obavy, v čekárně jste žádnou dávku obdržet nemohl.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 17.03.2021 14:50:27
Dakujem za rychlu odpoved, este pre upresnenie : nebol som v cakarni ,ale v miestnosti hned vedla CT kde sa odkladaju veci, standardny postup je ,ze sa pacient vyzlecie a potom vojde do susednej miestnosti s CT na vysetrenie ,ale medzitym bol zobrany iny pacient z cakarne po znamosti a bolo mu vykonane CT zatial co som bol pripraveny v prezliekacej miestnosti, dvere tam boli drevene,su moje obavy zbytocne ? Je tato miestnost zabezpecena proti radiacii tak isto ako konzolova miestnost odkial ovladaju CT ? Dakujem
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ano, Vaše obavy jsou opravdu zbytečné.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 12.03.2021 10:08:08
Dobrý den,

Obracim se na Vás s dotazem ohledně rizikovosti záření. Během posledních 6 týdnů jsem absolvovala 2x CT angio plic, 7x RTG hrudníku a 1x ventilačně perfuzni scan plic. Do 14dni bych měla jít na další, kontrolní CT hrudníku. Není takové množství vysetreni během krátké doby rizikové stran záření?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

dle Vašeho popisu se jedná o ozařování oblasti plic. Klasické RTG hrudníku (i když 7x) je velmi nízkým příspěvkem k ozáření. Ostatní vyšetření jsou zcela jistě zdůvodněna, neboť se jedná o speciální vyšetření v této oblasti. Připustíme-li případnou rizikovost, byť velmi nízkou, neboť ji nelze zcela vyloučit, tato rizikovost je převýšena přínosem, které CT vyšetření pro vás znamená.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 07.03.2021 22:58:57
Dobrý den,
prosím o radu k mé diplomové práci. Radiační riziko pro vznik zhoubného nádorového onemocnění při ozáření 1 Sv je 5%. Lze radiační riziko pro ozáření 5,5 mSv vypočítat pomocí trojčlenky s přímou úměrností nebo pro takto malé dávky přímá úměrnost neplatí?
Dále bych Vás poprosila o radu, kde mohu najít data k rizikům mortality z profesního ozáření typu: "X případů mortality z důvodu profesního nádorového onemocnění mezi 10 000 zaměstnanců za rok".
Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Jednoduchá odpověď na váš dotaz - ano, trojčlenkou lze pro jakoukoliv dávku spočítat příslušné riziko, ALE je velmi důležité jak tento výpočet bude interpretován a pro jaký účel bude použit.

Pro účely radiační ochrany se opravdu používá tzv. lineární bezprahový model a koeficient rizika, který uvádíte. Tento model předpokládá, že jakákoliv dávka může způsobit zvýšenou pravděpodobnost vzniku zhoubných nádorů a tato pravděpodobnost je přímo úměrná obdržené dávce. Model je používán k vysvětlení stochastických účinků záření, je založen na epidemiologických studiích, ve kterých ale nebyli lidé tak nízkým dávkám vystaveni. Jedná se tedy o extrapolaci směrem k nízkým dávkám. Zatím nebylo nijak prokázáno, zda v oblasti nízkých dávek tento model odpovídá realitě - lze si představit i jiné modely, nicméně v oblasti nízkých dávek je ono zvýšení pravděpodobnosti tak malé, že ho nelze rozeznat od běžných fluktuací nádorů v populaci.
Tento lineární a bezprahový model byl vytvořen právě a jen pro účely regulace, pro účely radiační ochrany, je předběžně opatrný a pravděpodobně v oblasti nízkých dávek do určité míry konzervativní, lze předpokládat, že před nežádoucími účinky záření chrání více, a to je akceptovatelné.

Model nelze rozhodně používat pro odhady počtu úmrtí lidí v ozářené populaci - zejména v případech kdy je ozářeno velké množství osob velmi malými dávkami.

Problémem zhoubných nádorů způsobených ionizujícím zářením je, že je nelze klinicky odlišit od spontánního výskytu nádorů v populaci. Projevy a průběh onemocnění jsou stejné bez ohledu na to, jak nádor vznikl. I kdyby takové riziko v oblasti takto nízkých dávek existovalo, což v tuto chvíli bohužel nebylo prokázáno ani vyvráceno, bylo by od spontánního výskytu rakoviny v populaci, které se pohybuje kolem 25 %, neodlišitelné.

K vašemu druhému dotazu - opět jednoduchá odpověď - taková data snadno nalézt nelze, pouze lze použít specifický koeficient rizika pro pracovníky, jako je uveden v ICRP 103 - tedy 4,1 . 10-2 . Sv-1
Z výše uvedených důvodů nelze u pracovníků se zdroji záření uvést normovaný počet případů úmrtí z důvodu jejich profesního ozáření. Byly a jsou prováděny studie, které jsou ovšem velmi diskutabilní a jejich výsledky nebyly odbornou komunitou bez výhrad přijaty. U jedné studie bylo např. zjištěno zvýšení výskytu případů leukémií, nicméně posléze se ukázalo, že do celkové expozice těchto pracovníků nebyly zahrnuty dávky např. z lékařského ozáření, kterému mohli být vystaveni. Proto je velmi obtížné takové výsledky použít a interpretovat. Jedinou cestu k rozlišení, který nádor byl způsoben zářením nebo jiným rizikovým faktorem, je nalezení specifických tzv. biomarkerů, které by jednoznačně konkrétní nádor přiřadili k ionizujícímu záření. Tento výzkum probíhá již dlouho, ale zatím žádný takový průkazný marker nalezen nebyl, a je otázkou zda vůbec nalezen bude.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 01.03.2021 15:02:44
Dobrý den,
byla jsem se svým 2,5 letým synem na rentgenovém vyšetření plic a srdce. Rentgen obsluhovala na první pohled nezkušená sestřička (doktor nebyl přítomen). Ptala se mě na váhu syna (16kg) a na výšku. Výšku bohužel neznám a tak říkala, že odhadne 80cm. Doma jsem syna přeměřila a syn má 104cm. Nemohlo díky tomu dojít k ozáření větší dávkou? Mám ted velké obavy. Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

nebojte se, že byla použita vyšší dávka než bylo potřebné k zobrazení. RTG přístroje mají funkci, která správný objem tělíčka dítěte zohlední.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 06.02.2021 22:17:04
Dobry den, moj 4 rocny syn dostal pri CT hlavy davku 500 mGy.cm, co sa mi zda na 16 kilove dieta obrovska davka. Viete mi, prosim, takuto davku ziarenia dat do kontextu napriklad s beznym ziarenim, ktore dostavame rocne z okolia? Mozem mu dat teraz spravit napriklad RTG zubov, alebo mam s hociakym dodatocnym ziarenim do hlavy radsej pockat a ak, tak ako dlho? Dakujem velmi pekne.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

není třeba se obávat provést rtg zubu a nechávat kvůli tomu časový rozestup mezi vyšetřeními.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 01.02.2021 19:10:15
Dobry den, jiz jsem jednou psala, ale az dnes jsem se dostala k hodnotam zareni. Moc prosim o odhad efektivni davky v mSV.

1. snimkovani
81kV/7.2mAs - rameno
81Kv/15,6mAs - panev

2. snimkovani 2x bederni pater+kostrc mi bylo sdeleno 440mGy/cm2

Zena 40 let, 68kg, 165cm

Jeste jednou tedy prosim o odhad efektivni davky v mSv pri prvnim a druhem snimkovani + kratke zhodnoceni a mnohokrat dekuji za Vas cas. S pozdravem a pranim pekneho dne
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

celkovou efektivní dávku odhaduji na několik jednotek mSv, což je velmi nízké zdravotní riziko z absolvovaných vyšetření.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 18.01.2021 19:51:58
Dobrý den, chci se zeptat jak moc se mám do budoucna obávat rakoviny kvůli vystaveni záření.
V roce 2020 mi byl dělán RTG krční páteře, 2x rtg kyčlí / panve, 1x rtg břicha. Dnes mi bylo děláno opět RTG břicha.
Predtim jsem klasicky za život měla rtg zubů na stomatologii a možná ještě nějaká jiná RTG. Mám teď velké obavy, ze jsem se za tak krátkou dobu vystavila velkému záření a hrozí u mě kvůli tomu rakovina.
Můj táta byl napr na CT hlavy a tvrdil mi, ze díky tomu bude určitě ohrozenejsi než já, ať jsem v klidu. Ale já nevím, mám nyní opravdu velký strach ze do 10 let z těchto všech rtg dostanu rakovinu.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

na základě absolvování rentgenových snímků nemusíte mít obavu z rakoviny.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 03.01.2021 19:15:17
Omlouvám se, ještě jsem zapomněla položit jeden dotaz. CT pracoviště má pro skenování konkrétních oblastí těla (CZ mozek, hrudník, břicho, atd.) přednastované nějaké konkrétní povolené expoziční dávky? Nebo vše nastavuje pracovník ručně? Není třeba možné, aby se dělalo CT mozku a člověk dostal dávku záření potřebnou např. pro CT břicha? Děkuji mockrát za objasnění.
(Vložil(a): VS)
Dobrý den,

reaguji na Váš dotaz týkající se nativního CT vyšetření mozku, které jste absolvovala z důvodu častých bolestí hlavy.
Nemusíte mít strach z dávky záření. Údaj DLP 567,92 mGy.cm2 je téměř o polovinu nižší než je hodnota Národní diagnostické úrovně (DRÚ) pro CT hlavy uvedená v příloze č. 22 vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně. CT pracoviště má předvolbu do jednolivá vyšetření, nemá stanovený limit pro expozici, nicméně musí dodržovat právě zmíněné DRÚ.
Vůně ozónu nebo něčeho podobného není u skenování popisována.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 05.01.2021 22:32:41
Ještě bych se chtěla zeptat, zda se např. expoziční limity pro CT vyšetření nějak snížily během následujících let např. z důvodu novějších přístrojů? Manžel našel svůj CT záznam na CD v počítači, dělán cca před 11 lety a je tam obsaženo více skenů (celkem 4 serie) a každá má jinou hodnotu DLP, nicméně sečtená celková hodnota DLP ze všech skenů je uvedena 2198,58. Pak jsou tam ještě u každé série skenů uvedeny hodnoty CTDI, ale tomu nerozumím. A v mé nynější lékařské zprávě je uvedena jen hodnota DLP 567,92 (předpokládám, že pan doktor uvedl dávku celkovou za celé vyšetření). Pokud by to tak bylo, jak je možné, že manžel má hodnoty téměř čtyřnásobné? Je to tím, že bylo děláno více skenů? Já jsem žádné další údaje ohledně samotného CT neobdržela, takže kolik mi bylo děláno skenů netuším. Ve zprávě nic kromě DLP není, ale u manžela se mi zdá ta hodnota pro CT hlavy vysoká. Ovšem už si nepamatujeme, jestli mu byla např. podána kontrastní látka. Děkuji za přečtení.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ano, vývoj rentgenových přístrojů vedl ke snížení expozičních parametrů a tím i obdržené dávky. Dávku zvyšuje i počet skenů a kontrastní látka.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 04.01.2021 11:55:14
Dobrý den, moc děkuji za odpověď. Je prosím ještě možno orientačně sdělit, kolika mSv odpovídá dávka DLP 567,92 mGy.cm2? Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

přepočet na veličinu efektivní dávka, jednotku mSv z veličiny, kterou uvádíte. Velmi hrubý odhad je jednotky mSv.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 03.01.2021 19:04:40
Dobrý den, je mi 31 let a z důvodu častých bolestí hlavy a bolesti za okem mi bylo poprvé uděláno CT mozku. Předtím jsem za život absolvovala ještě 3x klasický obyčejný rentgen dutin z důvodu potřebné punkce a rentgen nosu kvůli zlomenině. Můj dotaz směřuje k CT mozku. Ve zprávě je psáno pouze CT mozku nativ DLP 567,92. Nález přiměřený, v pořádku. Mám teď ale velký strach z dávky ionizujícího záření, které jsem mohla tímto obdržet a z budoucích zdravotních následků. Obecně se uvádí CT hlavy Cca 1-2 mSv, ale nerozumím tomu, zda to je myšleno na jeden snímek nebo zda jedno CT hlavy obsahuje snímků více a tedy hodnoty za každý snímek se sčítají? Nebo je obecně považována celkem ze všech snímků na jedno CT hlavy průměrná hodnota cca 2mSv? Byla jsem u vyšetření rozrušená, tak si nemohu úplně uvědomit, kolikrát nade mnou sonda projela, ale mám pocit, ze minimálně jednou nahoru+dolů, a aspoň 1x zleva doprava. Možná píšu nesmysly, omlouvám se, nejsem si úplně vědoma, jak to bylo. A ještě se chci zeptat, mezi skenováním jsem ucítila 1x jakoby vůni ozonu nebo něčeho podobného, je to možné? Děkuji předem za odpověď.
(Vložil(a): VS)
Re: Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 04.01.2021 13:28:31
A je v pořádku, že při CT hlavy nebyla použita žádná ochranná pomůcka? (Nebyla mi kryta štítná žláza ani nic jiného). Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ano, je to v pořádku.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
CT novorozence 09.12.2020 17:46:25
Dobrý den,
prosim o informace o rizicich vysetreni CT (brachialni plexus) u novorozence. Dcera by mela podstoupit i magnetickou rezonanci. Nemohl by z MR stacit? CT se mi zda pro novorozene miminko velmi radikální. Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

zřejmě zobrazení magnetickou rezonancí není dostatečné. Doporučuji CT (brachialni plexus) u dcerky neodmítat. určitě je přínos větší než opravdu jen teoretické, nízké riziko.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 04.12.2020 14:54:13
Byl jsem na CT bricha. Zpetne jsem se dotazal na davku, a rekli mi ze to bylo 0.0988 mGy (mlivili o "mili gray"). Zda se to nejak malo tak nevim zda nedoslo k nedorozumeni.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pro správné vyhodnocení je kromě hodnoty, čísla v jednotce mGy (např. 0,9 mGy) znát veličinu v jaké je dávka uvedena. Mohlo by být takto nízké v případě malého počtu skenů, ale je obtížné hodnotu zpochybňovat bez všech souvislostí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 29.10.2020 20:40:22
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat,z důvodu vleklých potíží jsem již před nějakým časem v řádu měsíců podstoupila PET/CT vyšetření trupu, naštěstí s nálezem, který byl naprosto v pořádku. Ovšem co mě nyní trápí a potřebuji uklidnit. Při vyšetření mi bylo aplikováno i.v. radiofarmakum FDG (18F fluorodeoxygkukoza) 292,4 MBq. Po podání této látky jsem poté nesměla cca 12 hodin k dětem. Tento čas jsem dodržela, i jsem často pila jak mi bylo doporučeno,aby se látka dostala co nejdříve z těla pryč. Vím že všude čtu, že poločas rozpadu je 110 minut,ale je opravdu 100% že za určitý čas se z těla vyloučí vše a člověk je již,, čistý,,? Nemůže nastat nějaká chyba, že by to člověk v sobě nějak zadržel a mohl být pro okolí nebezpečný delší dobu, týden, měsíc i déle? Mám malé děti a stále mi to vrtá hlavou. Omlouvám se za možná hloupý dotaz, chemii ani trochu nerozumím,ale trápí mě to. Děkuji mockrát za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

informace, kterou jste o poločasu rozpadu 18F-FDG obdržela je správná. Veškerá radioaktivita 18F-FDG, z čehož je 20 % vyloučeno močí a 80 % zůstává v těle pacienta, mizí s poločasem 110 minut. V praxi se pacientům nedoporučuje pohybovat se po dobu nejméně 12 hodin (6,5 poločasů přeměny, tomu odpovídá 90násobný pokles radioaktivity) v blízkosti dětí a těhotných.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Otázky k dávkám ionizujícího záření CBCT 20.10.2020 21:27:18
Dobrý den,
prosím o informace k radiačním dávkám udávaným výrobcem CBCT pro přístroj NewTom GiANO HR.
Děkuji
Stejskal
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

SÚJB k dispozici návody zdrojů ionizujícího záření používaných v ČR. Nedokážeme odpovědět, jaké jsou výrobcem deklarované hodnoty dávkových veličin pro vyšetření konkrétním typem rentgenového zařízení. Nicméně z údajů získaných ze zkoušek dlouhodobé stability prováděných na těchto zdrojích, které SÚJB k dispozici má, je typická naměřená hodnota součinu kermy a plochy pro vyšetření na těchto zařízeních kolem 180 mGy.cm2. Tato hodnota je extrémně závislá na zvolených parametrech vyšetření, jako například zobrazovaný objem. Při určitých nastaveních může být i trojnásobně nižší nebo i trojnásobně vyšší. V podobných úrovních se pohybují dávkové veličiny i u jiných typů zubních výpočetních tomografů. Tyto hodnoty součinu kermy a plochy pro zubní výpočetní tomografy odpovídají přibližně desítkám až stovkám mikrosievertů efektivní dávky, což je v souladu se standardními dávkami z vyšetření na tomto typu rentgenového zařízení.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 20.10.2020 10:56:34
během posledních 6ti let jsem byl na 18ti vyšetřeních CT s kontrastem,za posl. 14let celkově
20ti CT s kontrastem. Ted´ bych měl jít na 21. vyšetření a mám již obavy.Co dělat?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

rentgenování je lékařské ozáření, které není limitováno. Pokud máte lékařem indikováno 21. vyšetření, lékaře můžete ještě upozornit, že jste byl často rentgenem vyšetřován, ale domnívám se, že CT má pro Vás přínos a je zdůvodněné ho absolvovat.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
záření OPG 17.10.2020 17:25:36
Dobrý den,
v jednom týdnu v pátek jsem byl u zubaře na RTG -malý senzor v ústech. A hned v sobotu na zubní pohotovosti mi dělal OPG snímek. Pravděpodobně mi budou dělat za 1-2 měsíce opět OPG,protože budu přecházet k novému zubaři. Nebude už to moc velká zátěž v krátké době? Mohlo by to mít už třeba minimální negativní vliv na zdraví organismu? Kolik asi mSv má jeden snímek OPG a kolik mSv malý senzor v ústech? Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

efektivní dávka z intraorálního snímku se pohybuje v rozpětí cca 1-8 mikroSv, z OPG 4-30 mikroSv. Jedná se o velmi nízké dávky, ani opakované OPG nemá negativní vliv na zdraví.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Vdechnutí radionuklidů 15.10.2020 22:53:07
Dobrý den,
omlouvám se za nestandardní dotaz. Pro jednoduchá měření radiace v okolí, jsem si pořídil použitý osobní GM detektor. Existuje riziko ohrožení svého okolí (jde mi především o děti) v případě že by byl použity přístroj kontaminován radionuklidy z měření předchozího majitele a já je vdechl? Dokázal by přístroj takovou kontaminaci detekovat v podobě zobrazovaných hodnot? Ty jsou na úrovni přírodního pozadí.
Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Pokud by byl přístroj významně kontaminován, bude to patrné na odezvě během měření přírodního pozadí, jak píšete. V případě, že přístroj neukazuje dávkové příkony výrazně se lišící od běžného pozadí (cca 100-200 nSv/h), pak by měla být kontaminace vyloučena.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 13.10.2020 14:46:14
Dobrý den, předem děkuji vám za odpovědi. Pochopila jsem, že riziko rakoviny po CT vyšetření břicha s kontrastem je velmi malé, řádově 0,1% což je oproti jiným rizikovým faktorům jako např.koureni, které narušuje DNA soustavně téměř zanedbatelné.Nebo jako bych odjela na pár měsíců někam kde mají vyšší množství záření z přírodního pozadí. Chápu to správně?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ano, Vaše vnímání rizika ionizujícího záření je perfektní.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 10.10.2020 10:36:44
Dobrý den, před rokem jsem na vicefazovem vyšetření břicha obdržela dávku 30mSv.Neni tato dávka příliš vysoká? Trpím od té doby častými záněty močového měchýře, nemůže to být postradiacni nežádoucí účinek.dekuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

taková dávka nemohla způsobit zánětlivý účinek močového měchýře.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 29.09.2020 06:36:49
Dobrý den, ještě doplňující otázka, pokud jsem obdržela dávku zhruba 20mSv poškodí to DNA natolik, že je potřeba její obnova? Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

nelze takto jednoduše odpovědět. Ke zlomům DNA, může dojít i při kombinaci několika rizikových faktorů, ale ne každy zlom je třeba opravit.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 01.10.2020 14:40:07
Děkuji za odpověď, nevím jestli budeme to pochopila správně...že ke zlomům šroubovice dochází vlivem více faktorů, nejen záření i během běžného života. Šlo mi spíše o to jestli si s tím tělo umi v této dávce poradit. Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Ano, chápete správně, otázka je, zda vůbec, při nízkých dávkách, ke zlomům došlo. A pokud nějaké změny nastaly, byly velmi pravděpodobně opraveny.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 21.09.2020 18:38:55
Dobrý den, mám ještě doplňující dotaz. Casto se u CT břicha udává dávka 10msv,nerozumím tomu proč jsem tedy dostala dávku 18msv, může to být tím že s kontrastem se dává dávka vyšší? Takovéto hodnoty jsou spíše u intervenčních výkonu. Ještě mě zajímá, jestli dávka 18mSv může poškodit tkáně citlivější na záření jako je mléčná žláza,střeva či plíce? Když se uvádi, že riziko nádorů lineárně stoupá od 100mSv( 5%riziko) platí to u dávek jednorázových i nasbíraných v delším úseku? Není dávka jednorázová rizikovější? Děkuji mnohokrát za odpověd.A.Novakova
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

1/ dávka, která se uvádí není dávka individuální, individuální dávla u CT závisí též na délce skenované oblasti,
2/ u vyšetření za použití kontrastu může být vyšší,
3/ dávka 18mSv nemůže poškodit mléčnou žlázu,střeva, ani plíce,
4/ tkáně na dávku vždy reagují ve smyslu reparace, na stejný účinek musí být součtová dávka vyšší.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 18.09.2020 12:46:10
Dobrý den, byla jsem na CT břicha s kontrastní latkou, dostala jsem dávku 5606 mAs DLP 1218. Mám hrozny strach , že je dávka příliš veliká a vyvolá mi rakovinu, kterou mám v rodinné anamnéze. Děkuji vám za odpověď A.Novakova
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

dávka je odpovídající vyšetření, není důvod abyste měla strach z rakoviny.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 02.08.2020 06:32:55
Dobrý den. Prosím, chci se zeptat, jestli není rizikové pro případnou recidivu rakoviny v jednom měsíci podstupovat každý rok vyšetření scintigrafie kostí celého těla, mamograf a CT celého těla. Zdá se mi to hodně velké záření každý rok v průběhu jednoho měsíce, mám ta vyšetření odmítnout? Před 5 lety jsem měla rakovinu prsu. Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

tato vyšetření riziko nepředstavují, naopak jsou ve Vašem případě správně indikovaná, neodmítejte je.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 28.07.2020 12:14:23
Dobrý den, min. Týden jsem v jeden den absolvovala rtg. Plic +břicha a ještě CT břicha a kontrastní látkou v s výši ozáření 281mGy*2.
Je mi 40 let a CT vyšetření jsem měla v životě asi 3x,jednou cca v 15 letech a podruhé cca 4 roky zpět a teď nyní. RENTGENU BYLO CCA 10-15 (pokaždé něčeho jiného).
Mám asi jako většina lidí tady strach z dávky ozáření a rakoviny.
Jednotlivé dávky se za život sčítají.
Jaké je pro mě riziko z těchto vyšetření cca?
Jaká je dávka 281 mGy prepocteno na jednotku mSv?
Děkuji předem za Váš čas i odpověď.
S pozdravem Zuzana S.

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

nemusíte mít obavy, riziko z provedených vyšetření nehrozí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
EKG, gastroskopie a mamografie 21.05.2020 11:10:21
Vážení, prosím Vás, mohou být tato vyšetření v jeden den nebo raději každé vyšetření zvlášť? EKG, mamografie a gastroskopie? Děkuji Hana
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

rozvržení jednotlivých vyšetření závisí jak na možnostech daného pracoviště, tak na Vašich možnostech. Jednotlivá vyšetření provedená v jeden den nepředstavují riziko.

(Za SÚJB: sekce Radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 25.03.2020 07:36:54
dobry den moc se omlouvam ale nenapsal jsem vsechna vysetreni s pouzitim kontr. latky tak teda 7.1.20 ERCP PTC nastriky stent do zlucovodu, dale 17.2.20 CT hrudniku a bricha DLP-1207mGy/cm,dale 9.3.20 RTG bricha, dale 11.3.20 CT bricha DLP-640mGy/cm,a od 5.2 do 20.3.20 3x rtg plice srdce. Ted za mesic mam podstoupit vysetreni PET v Praze. Prosim Vas muzu toto vysetreni podstoupit ?? Není toho zareni už moc na organizmus?? Dekuji za odpoved vím že jsem Vám už psal ale nebyla tam vsechna vysetreni. Moc dekuji za odpoved. S pozdravem Rezler
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

všechna rentgenová vyšetření směřovala k vyřešení Vašeho onemocnění žlučníku. Pokud máte indikováno ještě vyšetření PET, doporučujeme ho absolvovat.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Otázky k dávkám ionizujícího záření 17.02.2020 15:16:01
Vlastním dozimetr DC-3B-72. Jeho stupnice jsou cejchovány v R/h a mR/h. Jaké jednotky se používají nyní a jak se přepočítávají?

Dekuji

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

stupnice dozimetru DC-3B-72 je cejchována v R/h, resp. v mR/h, tedy neužívá tzv. jednotky SI. V radiační ochraně se používají jako jednotky dávky Gy (Grey), resp. mGy. Pro měření dávkového příkonu Gy/h, resp. mGy/h. Přepočet je 1 R = 9,57 mGy. Dovoluji si upozornit, že dozimetr je určen pro orientační rychlou operativní kontrolu radioaktivity. Závěry měření je třeba konzultovat s odborníky v této oblasti.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 03.01.2020 15:49:45
Dobrý den,
dne 2.1.2020 jsem podstoupil RTG vyšetření páteře (bederní a přechodu do hrudní části).
Jednalo se o čtyři expozice. Hodnotu sečtené výsledné dávky mi sdělili cca 80 mGy !! (cca 2x10mGy přímá a 2x30mGy boční)! Prosím o zodpovězení dotazu, zda-li je vůbec možné tak vysokou dávku ještě v dnešní době obdržet a jak uvedené hodnoty korespondují s max. doporučenými hodnotami SÚJB pro dávky např. oblasti břicha a jaký zdravotní problém mohu od tak vysoké obdržené dávky očekávat? Byla tato hodnota opravdu tak vysoká, když jednotlivé expozice byly: 75kV/112mAs, 80kV/63mAs, 80kV/40mAs a 85kV/60mAs to vše při proudu 400mA ? Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pokud použijeme parametry jednotlivých projekcí u vyšetření páteře, vychází odhad dávek v páteři nižší než hodnota 80 mGy. Z Vašich informací není zřejmé v jaké veličině je hodnota 80 mGy. Limity ale nejsou pro lékařské ozáření stanoveny, SÚJB kontroluje dodržování tzv. Národních diagnostických referenčních úrovní. Tyto jsou v příloze č. 22 vyhlášky č. 422/2012 Sb. stanoveny ve veličině vstupní povrchová kerma. Pro hrudní páteř v projekcích AP/LAT 4,4 /5,7 mGy, pro hrudní AP/LAT jsou to hodnoty 6,2/12 mGy. Máme - li zkontrolovat jejich soulad, je nutné znát pracoviště, na kterém jste byl ozářen, nelze se dotazovat "anonymně" a vyhodnocovat závěr z neúplných infomací.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 27.01.2020 14:09:01
Dobrý den. Jedná se o pracoviště DS RADIODIAGNOSTIKA s.r.o. PRACOVIŠTĚ POLIKLINIKA TŘEBÍČ
Požádal bych Vás tedy o kontrolu souladu a sdělení skutečné hodnoty, kterou jsem musel obdržet.
Velmi děkuji za Vaši reakci a odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Váš podnět byl odeslán na příslušné Regionální centrum SÚJB. Jakmile budeme mít odezvu (soulad/nesoulad DRÚ), dáme Vám vědět.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 23.12.2019 14:09:47
Dobrý den,
maminka (76 let) byla dne 10.12.2019 na mamografu. Po tomto bolestivé vyšetření jí do tydne zčernala kůže. Vypadá to jako spálené a je to velmi bolestivé. Přesně je ohraničena ozářená oblast. Maminku pálí kůže, nemůže si tuto oblast ani osprchovat. Je problém v mamince nebo v mamografu? Co v tomto případě dělat?
Děkuji za Váš čas.
S pozdravem a úctou Jana
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

obraťte se prosím na pracoviště, kde mamografii prováděli. Taková reakce kůže prsu není obvyklá.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
radiační zátěž u vyšetření PET/MR 06.12.2019 01:03:58
Zdravím, prosím potřebovala bych vědět jaká je přibližná radiační zátež v mSv u vyšetření celého trupu na PET/MR s radioaktivním izotopem F18. Vážím 53kg. V informovaném souhlasu u tohoto vyšetření PET/MR je psáno, že radiační zátež je srovnatelná jako u běžného CT vyšetření břicha. Kolik tedy bude radiační zátež u PET/MR v mém případě. Za jakou dobu-za kolik let bych dostala stejnou-srovnatelnou dávku záření z přírodních zdrojů v České republice. A jaké je zdravotní riziko z této radiační zátěže. předem děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Pokud pracoviště deklaruje, že přibližná radiační zátěž PET/MR celého trupu je srovnatelná s CT vyšetřením břicha, pak se jedná o efektivní dávku cca 7-9 mSv. Zdravotní riziko z takového lékařského ozáření je uváděno jako nízké. Je srovnatelné s dávkou z přírodního pozadí, kterou obdržíte cca za 3 roky.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 02.12.2019 17:51:16
Dobrý den,

mohli byste mne prosím odkázat na zdroj, kde bych našla maximální roční dávku radiace u kojenců?
Mám čtrnáctiměsíční dítě, ale už jsme s ním absolvovali dvakrát rentgen (jednou kyčlí, jednou hlavy) a dohromady více než 70 hodin v letadle a ještě 23 hodin v letadle nás čeká za pár týdnů. Z obavy už jsem odmítla CT vyšetření, ale ráda bych věděla i jak moc bych měla dále omezit létání.
Na druhou stranu, v místě našeho bydliště je poměrně nízká radioaktivita podloží a radonové riziko, takže dávka z podloží je spíše podprůměrná.
Existují vůbec speciální normy pro kojence, kteří se ještě vyvíjí, oproti dospělým? Mohli byste mne odkázat na nějaké podklady, z nichž bych si mohla spočítat jakou dávku už obdržela a co je ještě bezpečné?
Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

maximální roční dávka radiace u kojenců není stanovena. Pro lékařské ozáření v rámci diagnostiky (rentgen kyčlí, hlavy apod. ) neplatí limitní hodnoty, ale musí být zdůvodněno a optimalizováno. Právě optimalizace znamená, že použité expoziční parametry vyšetření, a tím i dávka, budou tak nízké, jak je to možné při zachování diagnostické informace, která je lékařem požadována. Dávku z vyšetření by Vám mělo sdělit pracoviště, které rtg výkon provádí. Létání si musí zdůvodnit každý sám.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 23.11.2019 16:56:18
Zdravím.

Kamarád bydlí v bytě v lokalitě Stochov, kde jsou panelové domy postaveny z nechvalně známého radioaktivního štěrku z bývalého dolu ČLA, známého zejména kvůli zamoření radonem a emisí gama záření.

Prováděl jsem u něj měření gama radiace a v celém bytě je úroveň přibližně 4x vyšší, než u mne doma v jiné vesnici. Přístroj ukazoval průměr 0,55 nSv/hod, což činí roční dávku bezmála 5 mSv.

Je v ČR nějaký zákonný limit na úroveň radiace v obydlí?
Mají se lidé, bydlící v takových bytech nějak znepokojovat?

Děkuji za odpoveď
Pavel
(Vložil(a): Anonym)
Vážený pane,

nejprve předesílám, že pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu (PPDE), čili jak Vy píšete "gama radiace", existují SÚJB vydané metodiky, kterými se firmy s povolením SÚJB musí řídit.
Předepsána je především poloha měřicího přístroje, pokud jde o vzdálenost od stěny a od podlahy. Jinak nelze naměřené hodnoty porovnat s tzv. referenčními úrovněmi, které uvádí vyhláška č. 422/2016 Sb.
Vaše měření komentujete pouze výsledkem na Vašem přístroji. Přesto, pokud bych měl hodnotit jenom na základě číselného údaje, a za předpokladu, že jste si nespletl jednotky (tj. 0,55 nSv/h ... předpokládám, že jde o "nanoSievert/h"), musel bych učinit závěr, že naprosto nic neukazuje na přítomnost radionuklidů ve stavebním materiálu. Hodnota 0,55 nSv/h odpovídá 0,000055 mikroSv/h, nebo-li 550 pikoSv/h. Soudím tedy, že jde o omyl v jednotkách.
Dovolím si úvahu, že Váš přístroj neukazoval nanoSv/h, ale mikroSv/h. Ale ani potom nedojde k překročení referenční úrovně PPDE. Jste zhruba na její polovině.
V § 97 vyhlášky č. 422/2016 Sb., je uvedena referenční hodnota 1 mikroSv/h.
K poslední části Vašeho dotazu uvádím, že přírodní zdroje ionizujícího záření nejsou limitovány. Používají se tzv. referenční úrovně, které mají ten význam, že radiační ochrana je považována za optimalizovanou, pokud se naměřené hodnoty pohybují níže, než jsou uvedené referenční úrovně.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re:Otázky k dávkám ionizujícího záření 17.11.2019 20:19:11
Dobrý den,
potřebovala bych vědět jakou dávku mSv jsem obdržela u diagnostického CT břicha s podáním kontrastní látky i.v a p.o. Opisuji z protokolu délka 0:14 , složka CT 2019-3396, biometrie 52kg., 173cm, expozice rtg záření : dávka 3092mAs, DLH 647mGy-cm, Iomeron 400-70ml 3,0 ml/s, telebrix 30 meglumine 0,3g/ml inj sol 1x100-20ml/60min, tomografie výpočetní DM/917394. Předem velice děkuji za odpověď.
Moje další otázka se týká vyšetření z roku 2018, ,a to perfuzní scintigrafie myokardu při zátěži + perfuzní scintigrafie myokardu v klidu na nukleární medicíně s podáním radioaktivní látky. Identifikace přístroje Mediso spirit DH Vs kolimátorem LEUHR a technikou SPECT.Vyšetření bylo provedeno ve dvoudenní protokolu , nejprve v klidu TK 101/84, TF 104/min a dále po zátěži v poloze na zádech a břiše. Při obou fázích vyšetření byla aplikována akvitita 810MBq 99 TC MIBI i.v. hmotnost 52kg, výška 173cm. Moc prosím o odpověď,jakou dávku záření jsem při těchto dvou vyšetření srdce obdržela? Může toto vyšetření do budoucna vyvolat nebo zvýšit pravděpodobnost zhoubného onemocnění levého prsu? Předem velice děkuji za odpovědi Romana M

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

odhad Vaší celkové efektivní dávky je cca 10,1 mSv. Koeficient riziko vzniku smrtelného nádorového onemocnění je 5 % na 1 Sv. Ve Vašem případě je riziko ještě 100x nižší (1 Sv = 1000 mSv). Dávka je nízká, riziko pravděpodobnosti vzniku nádoru je nízká.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Dysplázie kyčlí 07.11.2019 23:29:15
Dobrý den, dcera má dysplázii kyčlí, měla bilat. luxaci, 3x trakce, 21.týdnů spika, operace, teď abdukční strojek. Každý měsíc kontrola, vždy rtg - už takto měla rtg kontrolu asi 20x, k tomu 2x rtg u artrografie, u operace, u nekrvave repozice.... A do budoucna nás ještě spousta rtg čeká. Olověné stínítko vždycky má, ale přijde mi, že se přikládá jen tak nějak odhadem, hlavně třeba na tu sádru. Tak bych se chtěla zeptat, je tu moc zvýšené riziko, že nebude mít děti, nebo u ní vznikne nádorové onemocnění? Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

riziko, že nebude mít děti z důvodů snímkování kyčlí bych vyloučila. Též pravděpodobnost vzniku nádorového onemocnění je velice nízká.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 06.11.2019 14:39:01
Dobrý den,
dnes mi lékař poslal na Rtg 1x kolena ze předu a z boku 2x a 3x záda. Dávky záření se dávají podle toho kolik člověk váží? Mám 49 kg.Je to normální 6 snímků? Děkuji moc za odpověď. Zdraví Miňovská
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Ano, záření se aplikuje i dle hmotnosti. Počty snímků a projekcí je na rozhodnutí lékaře. Takové množství, které uvádíte, je standardní.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 01.11.2019 05:13:29
Dobrý den, před cca 16 lety jsem absolvoval 3x CT plic. 1x RTG střev. Každý druhý rok absolvují RTG plic. Tento rok i RTG kyčle. Jsem objednán za 14 dní na CT kyčle. Mohu to podstoupit, není to již mnoho? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pro lékařské ozáření, které je zdůvodněné neplatí limity. Nelze ani určit, kdy je lékařského ozáření "mnoho". Dle mého názoru, podstoupit CT kyčle i další zdůvodněná diagnostická vyšetření můžete.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Rtg břicha 31.10.2019 13:57:09
Letos jsem měl 1 Rtg zubů a 5 Rtg celého břicha. Je moc nebezpečné? Děkuji. S. Heczko
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ne, nemějte obavy, diagnostické RTG není nebezpečné.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 19.08.2019 10:33:02
Dobry den, vcera vecer som na veterinarnej pohotovosti absolovovala rtg vysetrenie mojho psa za ucelom vylucenia onkologickeho ochorenia na prednej pravej tlapke v oblasti prstov. Z tohoto dovodu som s vysetrenim suhlasila. Priebeh rtg vysetrenia vo mne nevzbudil doveru (moj subjektivny nazor). Osoba poverena vykonom mi nedokazala zodpovedat dotaz ohladom nastavenia pristroja (40, 32 mSa). Navyse, vysledny snimok neobsahoval len lekarom pozadovane "prsty", ale cele jeho koncatiny, vratane mojich ruk, kedze som psa pridrzovala. Z toho usuduzjem, ze ani polohovanie zvierata nebolo spravne. Chapem, ze rtg vo veterinarnej medicine prebieha zrejme inak nez v humannej medicine. Zaujimalo by ma vsak, ci sa udaje o snimkovani uchovavaju a ci je mozne este zistit ako kompetetne bolo snimkovanie vykonane (polohovanie zvierata, davka ziarenia, expozice)? Mozem danu informaciu po klinike pozadovat?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Nejprve bychom Vás chtěli ubezpečit, že toto ozáření nebylo nebezpečné pro Vás ani pro Vašeho psa.
Na druhou stranu to, co píšete, naznačuje, že vyšetření opravdu nebylo provedeno podle správné praxe:

1) Ruce přidržující osoby se na snímku nemají vyskytovat ? ozáření rukou je v takovém případě nezdůvodněné ozáření člověka, což i když byla dávka velmi nízká, je zakázáno. Pokud bylo dané vyšetření provedeno v ČR, veterinář postupoval v rozporu s českou legislativou, která požaduje, aby zajistil nastavení velikosti a polohy rentgenového pole tak, aby se ruce fyzické osoby přidržující zvíře nenacházely v primárním svazku (viz bod 4.2.2.5 přílohy č. 20 vyhlášky č. 422/2016 Sb.).
2) Uvedené hodnoty, pokud znamenaly napětí 40 kV a elektrické množství 32 mAs, byly neoptimalizované. Napětí 40 kV je správně, ale na tlapku psa stačí mnohem menší elektrické množství (tedy pokud dané údaje nebyly 40 kV a 3,2 mAs ? to už by byly adekvátní hodnoty). Ale opět není třeba obav, ani toto neoptimalizované množství není zdraví nebezpečné ani Vám ani psovi. Ale z důvodu neoptimalizované expozice se opět jedná o porušení legislativních požadavků, které vyžaduje ozáření lidí omezit tak, jak je rozumně dosažitelné.

Zda bylo polohování zvířete provedeno správně, nemůžeme posoudit ? jednak nemáme k dispozici snímek a jednak toto nespadá do našich kompetencí ani odbornosti, to by mohl posoudit veterinární lékař.
V ČR není požadováno, aby se detailní údaje o snímkování zvířat uschovávaly (např. expoziční parametry nebo snímky), ale je požadováno, aby se uchovávaly údaje o přidržujících osobách. Vzhledem k tomu, že jste na vyšetření byla se psem nedávno, lze předpokládat, že údaje může mít stále k dispozici. Nicméně to, jestli je můžete na klinice požadovat, záleží pravděpodobně na smluvních podmínkách poskytování jejich služeb ? legislativa to nijak neupravuje.

Vaši dávku lze odvodit ze znalosti expozičních parametrů a při dalších znalostech o rentgenovém zařízení (hlavně o výtěžnosti, která bývá zjistitelná z protokolu o zkoušce dlouhodobé stability). I bez znalosti výtěžnosti Vás můžeme ujistit, že Vaše dávka byla z hlediska rizika velmi hluboko (o několik řádů) pod jakoukoli nebezpečnou dávkou (i když byla nezdůvodněná a pravděpodobně neoptimalizovaná).

Dávku, která by dobře popisovala riziko z ozáření Vašeho psa, pravděpodobně určit nepůjde ? veličina efektivní dávka, která popisuje riziko z takového typu ozáření, je definovaná pouze pro člověka. Každopádně, míra ozáření byla i u Vašeho psa velmi hluboko pod jakoukoli nebezpečnou úroveň.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 31.07.2019 07:20:25
Dobrý den, absolvovala jsem kardiologické vyšetření, ekg, holter, sono, zátěžový test z důvodů přetrvávajícího tlaku na hrudi a pocitu, že je mi zle od srdce. Vyšetření byla v pořádku, pro jistotu mne ošetřující lékař posílá ještě na ct cév. Chtěla bych se zeptat, zda je toto vyšetření nutné, mám velké obavy z dávky ozáření a zda by stejně dobře případný daný problém, který by se mohl najít nezobrazila třeba jen magnetická rezonance. Ct jsem ještě nikdy nepodstoupila, v případě, že by opravdu bylo nutné, jak moc se mám obávat dávky ozáření a také bych se chtěla zeptat, zda po vyšetření člověk vyzařuje nějakou dobu dávky záření do okolí (dotaz formulovaný kvůli styku s malým dítětem). Děkuji Vám velmi zdvořile za Vaši odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

CT vyšetření je lékařem indikováno, to nelze zpochybňovat. Dávky záření z CT vyšetření se neobávejte.
Po CT vyšetřený nevyzařuje do okolí žádné záření.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 21.07.2019 09:12:40
Dobrý den,
před 8 lety jsem podstoupila CT krku, protože mám za uchem bulku. Ukázalo se, že je to jen zvětšená uzlina. Od té doby mě trápí možnost nádorového onemocnění spojené se zářením z vyšetření.Vyžádala jsem si zprávu z vyšetření a toto je její závěr:Součin dávky a délky DLP = CTDIvolH . L = 29,3 . 10,5 = 308 mGy.cm. Odhad efektivní dávky z vyšetření E = DLP . f = 1,8 mSv. Nerozumím údaji 308 mGy.cm. Co to znamená?
Dále nerozumím, zda mi byl ozářen celý krk nebo jen jeho část a jak moc byla zasažena štítná žláza?Toto jsou další údaje.
Expoziční parametry:120 kV/220 mAs
Pozice stolu: -97,5 / +7,5 (cr-cd rozsah 10,5 cm)
Odpovídající hodnota objemového CT indexu pro hlavu dle ZDS:CTDIvolH = 29,3 mGy
Střední váhový faktor pro CT vyšetření krku f = 0,0059 mSv/mGy.cm
Co je řečeno těmito údaji?
Jak moc se mám obávat pozdních účinků z tohoto vyšetření? Jak moc je vyšetření nebezpečné pro štítnou žlázu, která je k záření citlivá?Lékař by mě chtěl poslat na kontrolní vyšetření znovu, je nebezpečné podstoupit stejné vyšetření ještě jednou?
Předem děkuji za vysvětlení a přeji hezký den
Kateřina
(Vložil(a): Kateřina Rohová)
Dobrý den,

Nádorového onemocnění způsobeného tímto CT vyšetřením se nemusíte vůbec obávat. Pravděpodobnost, že byste mohla teoreticky onemocnět rakovinou, která by jím byla způsobena, je zcela zanedbatelná. V oblasti takto nízkých dávek není třeba se vůbec jednotlivých zdůvodněných vyšetření obávat.
Při vyšetření pravděpodobně Vaše štítná žláza vůbec nebyla ozářena ? podle údajů, které jste poslala, byla šířka CT skenování 10,5 cm, což vzhledem k tomu, že primární oblast zájmu byla v oblasti ucha, znamená, že štítná žláza byla mimo skenovanou oblast. A dokonce i kdyby byla štítná žláza ozářena, nemohlo by jí toto vyšetření nijak ublížit, protože dávka z něj je opravdu malá.
?Nebezpečnost záření? nejlépe popisuje efektivní dávka. Ale CT přístroj sám efektivní dávku neměří. Nicméně indikuje mnoho různých parametrů, z nichž lze efektivní dívku vypočítat. A ty údaje, které uvádíte, jsou právě ty parametry, z nichž radiologický fyzik Vaši efektivní dávku vypočítal. Vstupními daty pro tento výpočet jsou dávková veličina zvaná CTDIvolH 29,3 mGy, kterou změřila odborná firma při pravidelné roční kontrole technického stavu přístroje, délka skenované oblasti L 10,5 cm a konverzní koeficient pro přepočet mezi veličinou DLP a efektivní dávkou f = 0,0059 mSv/mGy.cm, který odpovídal konkrétnímu vyšetření a konkrétní vyšetřované oblasti a který kvantifikuje citlivost všech orgánů, které byly ve skenované oblasti. Veličina DLP je pouze mezivýsledek tohoto výpočtu ? je to výsledek vynásobení CTDIvolH a L (29,3 x 10,5 = 308), žádný jiný význam nemá a sama o sobě je nepoužitelná, rozhodně neříká nic přímo o Vaší dávkové újmě. Můžete si to představit jako výpočet rychlosti auta ? údaj o rychlosti auta (auto jelo rychlostí 120 km/h) Vám bez znalosti doby jízdy také neřekne vůbec nic o ujeté vzdálenosti. Dokud nevíte, jestli jelo jednu minutu nebo 20 hodin netušíte, jestli ujelo 2 km nebo 2400 km. Aby měla veličina DLP nějakou vypovídající hodnotu, je nutné vyhledat příslušný konverzní koeficient nebo jej vypočítat pomocí počítačové simulace a vynásobit je. To radiologický fyzik udělal a dostal efektivní dávku: 308 x 0,0059 = 1,8 mSv. To je velmi nízká dávka.
Pokud Vás lékař posílá na kontrolní CT sken a pokud jeho indikaci před provedením vyšetření potvrdí radiolog na CT pracovišti, rozhodně jej podstupte. Opakování vyšetření po takové době nijak významně nezvyšuje riziko a potenciální riziko z neodhalení něčeho, co by mělo být odhaleno a včas léčeno, je mnohem vyšší než riziko plynoucí z daného CT vyšetření.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 27.06.2019 06:28:28
Dobrý den, ráda bych Vás požádala o radu. Mám podstoupit CT vyšetření z důvodu aplikace jednoho zubního implantátu do horní čelisti. Jaký je, prosím, (samozřejmě přibližný) odhad efektivní dávky záření při tomto vyšetření? Má v tomto případě smysl vyhledat pracoviště uvádějící CT přístroj s nižší aplikovanou dávkou nebo v tom nebude významný rozdíl? Děkuji velmi za Vaši odpověď.
(Vložil(a): Martina Krupičková)
Dobrý den,

efektivní dávka CT vyšetření z důvodu aplikace zubního implantátu bude nízká (cca 1-2 mSv). Nemá smysl hledat pracoviště s nižší aplikovanou dávkou, rozdíl nebude významný.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 28.06.2019 15:00:26
Děkuji mnohokrát za Vaši rychlou odpověď. Ještě moc prosím, je třeba při tomto vyšetření použít nějaké ochranné pomůcky? (ochrana štítné žlázy...) Děkuji Vám.
(Vložil(a): Martina Krupičková)
Dobrý den,

rozhodnutí o použití límce, chránícího štítnou žlázu není podmínkou, ale můžete o něj požádat.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 17.06.2019 17:08:48
Moc dekuji za odpoved. Jeste mi lezi v hlave, cetla jsem, ze caste rentgenovani zubu u deti zvysuje riziko nadoru na mozku, nebo leukemii, ale pred castym letanim letadlem s detmi nikdo nevaruje, a tam je pritom clovek ozareny cely.Ja jsem se o tom docetla uplne nahodou o nebezpeci radiace v letadlech, synovi je 8 let a letel doposud 4 dlouhe lety a kratkych letu aspon 2 kazdy rok doposud.K nekolika zubnim rentgenum jeste 1 rentgen hrudniku pred 2 lety. Mam strach, jestli je to moc ozareni v detskem veku. Dekuji jeste za jednu odpoved moc prosim.
(Vložil(a): Zuzana Svobodova)
Dobrý den,

nemusíte mít obavy. Ve všech Vámi popisovaných případech (lety, zubní snímek a rtg hrudníku) se jedná o velmi nízké dávky, které syna nemohou nijak zdravotně ohrozit.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 16.06.2019 07:23:50
Dobry den,

mam osmileteho syna, za posledni rok jsme nekolikrat presly na jinou zubni kliniku,rentgenu zubu za posledni rok Mel nekolik. Uz zubare menit nebudeme,ale ted si vycitam, ze 2 panoramickych snimku zubu jsem syna mohla usetrit, a nemuzu na to prestat myslet, jestli moji vinou nebude mit vysokou davku ozareni. Jinak zadne jine rentgeny v detstvi doposud nemel, krome u zubare. Jeste jsem se chtela zeptat, je Pravda, ze jeden let letadlem cca 10 hodin se rovna jednomu panoramickemu snimku zubu? Je Pravda, ze o riziku cestovani s detmi letadlem vuci ozareni se nemluvi, kdezto rentgeny vseobecne ano, hlqvne u deti, a cetla jsem rentgen deti u zubare maximalne 1 x za rok, ale kdyz letime 1x za rok dalkovy let, je to to same jako par zubnich rentgenu?? Dekuji za odpoved
(Vložil(a): Zuzana Svobodova)
Dobrý den,

obavy z panoramatického snímku jsou zbytečné. Co se týká radiační zátěže z kosmického záření je pravda, že je v povědomí lidí méně než rentgenování.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 29.05.2019 19:54:33
Dobrý den, byla jsem na CT plic a bylo mi řečeno, že si nemám sundavat triko. Na triku byly koráky, proto se CT dvakrát nepovedlo, takže mi ho dělali po třetí. Může tělu nějak uškodit, když bylo CT provedeno 3x po sobě? Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Natálie Medová)
Dobrý den,

snímky by se neměly provádět zbytečně, nevíme z jakých důvodů k opakování ve Vašem případě došlo. Neuvádíte o jaké vyšetření se jednalo, ale obecně lze konstatovat, že 3 CT organizmu neuškodí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 15.05.2019 08:52:43
Dobrý den, v pripade, ze by zena podstoupila CT vysetreni male panve, dejme tomu vek 15-20. Muze mit toto vysetreni vliv na fertilitu?
Dekuji za odpoved
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

vliv na fertilitu je vyloučen.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 15.05.2019 08:49:16
Dobrý den, v 16 letech jsem podstoupila CT vysetreni male panve (co si pamatuji, snad primo kvuli vajecnikum). Muze mit toto vysetreni vliv na fertilitu? Nyni je to uz 10 let od vysetreni. Dekuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

vliv na fertilitu je vyloučen.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 07.02.2019 23:07:27
Dobrý den,
9.6.2015 se paní Renáta ptala, jaká je přibližně vysoká dávka rtg dutin. Odpověděli jste, že odhad ekvivalentní dávky je pro jednu projekci je 1.2-2mSv. 27.1.2018 se pan Vladimír ptal kolik mSV přibližně dostane jeho tělo při CT vyšetření PND. Odpověděli jste že 7-9 mSV. Mně se tyto dávky zdají strašně vysoké. Např. na stránce uvádíte typickou hodnotu efektivní dávky při CT hlavy 2.3 mSv. Proč pak uvádíte v diskusi dávku 7-9mSv při CT dutin? Na jiných stránkách např. Xrayrisk nebe radiologyinfo se uvádí hodnoty efektivní dávky kolem 0.6 - 0.7 mSv pro CT sinuses. Nechápu proč uvádíte dávky 10x vyšší. Nebo to špatně chápu a vy jste tím 7-9mSV nemyslel efektivní dávku? Stejně i rtg PND dávka 1.2-2 mSV se mi zdá hodně. Můžete mi to prosím objasnit případně napsat jaké jsou efektivně dávky pro RTG PND a pro CT PND?
děkuji

(Vložil(a): Petr Suchan)
Dobrý den,

na Vašem dotazu je vidět, jak obtížné je tazatelům odpovědět bez udání přesných parametrů vyšetření, a to zvláště v případě CT. Pokud se snažíme vyhovět a provedeme odhady, může se stát, že je až takovýto rozptyl a může se i stát, že se v některých případech jedná o dávku v orgánu (ta je pak vyšší) nikoliv o efektivní dávku (ta je v přepočtu přes celé tělo nižší). Proto každému odpovídáme, že kvalifikovaný odhad musí provést pracoviště, které výkon provádělo a zná charakteristiku ozáření, charakteristiku pacienta.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 08.02.2019 17:14:08
Dobrý den,
děkuji za odpověď. Můžete mi tedy napsat jaká je odhadovaná efektivní dávka pro rtg PND a pro CT dutin ?
děkuji
(Vložil(a): Petr Suchan)
Dobrý den,

můžeme Vám jen zopakovat, abyste se na kvalifikovaný odhad dotázal na pracovišti, které výkon bude provádět nebo ho provádělo. Obecně lze říci, že radiační zátěž bude vyšší v případě CT. Zdravotničtí pracovníci, indikující lékař a aplikující odborník též rozhodnou, zda se provede prostý rtg snímek nebo CT vyšetření. Toto není v kompetenci SÚJB.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
CT vedlejších nosních dutin 21.01.2019 15:53:01
Dobrý den,
absolvovala jsem CT vedlejších nosních dutin a chtěla bych požádat o Váš odhad, jak velkou dávku záření jsem přibližně obdržela. Na internetu jsem strávila hodiny hledáním této informace, ale bohužel marně. Jen jsem se dočetla, že při CT hlavy je dávka cca 2,3 mSv, což má odpovídat cca 100 rentgenům hrudníku.
Dále jsem se dočetla, že oči a mozek, které byly při CT dutin určitě zasaženy, jsou na záření zrovna více citlivé. Je tato informace pravdivá? A pokud ano, mohlo mít CT dutin např. na oči nějaký negativní dopad?
Velice děkuji za odpověď a za čas, který mému dotazu budete věnovat.
Petra
(Vložil(a): Petra)
Dobrý den,

provedení odhadu je věcí pracoviště, které CT vedlejších nosních dutin provedlo.
Dávka v oblasti oka nebude mít negativní dopad na Vaše zdraví.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Otazka 09.01.2019 16:46:51
Dobry den ,dali ste mi odpoved,ze irigografia je viac zatazujuce vysetrenie.Mozem sa opytat,kolko snimkov sa pri irigografii robi?Robili jej este Rtg bruska a panvy a sono .Chcem sa opytat,ci tam je nejake riziko,ked sa robili 2rtg a irigografia.A prosim kolko snimkov sa zvycajne pri irigografii robi.Dakujem
(Vložil(a): Lucia Sasova)
Dobrý den,

s tímto dotazem se prosím obraťte na pracoviště, které výkon provádí. Počty snímků, typy projekce i samotná indikace k vyšetření je věcí zdravotnických pracovníků, indikujících lékařů a aplikujících odborníků.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Prosba 09.01.2019 00:09:29
Dobry den.Dcerke 5 mesacnej robili irigografiu plus zhruba 2 rtg bruska .chcela som.sa informovat na radiacnu zataz tohto vysetrenia .Zevraj je to jedno z najviac radiacne zatazenych vysetreni.zhruba rovnako ako Ct bruska.chcela by so. Vas poprosit o vysvetlenie a ci je to jedno z najviac zatazujucich vysetreni .dakujem Lukmarova
(Vložil(a): Lucia Sasova)
Dobrý den,

ano, irrigografie patří mezi vyšetření s vyšší radiační zátěží.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 08.01.2019 15:56:51
Dobrý den, během 7 let jsem obdržel při opakovaných ct kontrastních vyšetřeních odhadovanou dávku cca 150 mS.Měl jsem jich opravdu dost .Bojím se rakoviny ze záření.Je to velká dávka, mám se bát?Jaké je riziko?
(Vložil(a): Vajshár Michal)
Dobrý den,

Vaše kumulovaná zátěž automaticky neznamená, že byste měl mít obavy z onemocnění rakovinou. Nádorové bujení má příčinu multifaktoriální, tedy na jeho vzniku se podílí řada jiných faktorů, ne jen záření. Dle mého názoru se zvůli lékařskému ozáření bát nemusíte.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 07.11.2018 12:55:31
Dobrý den, mám starožitné náramkové hodinky. Pouzdro je na pant a jde snadno otevřít. Dříve se pry používala na luminiscenční vrstvu barva s rádiem. Obnáší nošení těchto hodinek, případně otevření pouzdra nějaké riziko?
(Vložil(a): Jan Hájek)
Dobrý den,

bohužel nelze na základě Vašeho popisu říci cokoliv bližšího. Obecně můžeme jen konstatovat, že jsou dnes hodinky s obsahem radia spíše vzácností.
Pokud chcete mít jistotu, obratťe se s prosbou na proměření a svým dotazem na některé z našich Regionálních center SÚJB:
https://www.sujb.cz/o-sujb/kde-nas-najdete-spojeni/spojeni-na-regionalni-centra-sujb/,
případně na Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.:
www.suro.cz.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 02.11.2018 22:38:54
dobrý den,
Chci se zeptat zda po vyšetření CT zůstává alespoň krátkou dobu nějaké záření v oblečení které přišlo do styku s CT. případně v kovových částech např. knoflík na kalhotách nebo opasku
děkuji
(Vložil(a): Petr Malíček)
Dobrý den,

po CT vyšetření záření nezůstává v oblečení. RTG záření ze své fyzikální podstaty nemůže nijak aktivovat ani jinak změnit vlastnosti "předmětů". Tyto předměty (i kovové) nejsou radioaktivní, ani jinak kontaminované.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 31.10.2018 12:20:34
Dobrý deň.

Chcem sa opýtať, aká je asi dávka žiarenia obdržaná pri CT vyšetrení kĺbu (konkrétne zápästia) bez použitia kontrastnej látky a aké ochranné pomôcky by mali byť pri tomto vyšetrení použité.

(Vložil(a): Simona Jarošová)
Dobrý den,

dávka z CT vyšetření kloubu je nízká a není třeba použít ochranné pomůcky.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 12.10.2018 07:39:05
Dobry den,
muj syn byl tesne po porodu ve veku tri dnu 2x zrentgenovan v oblasti bricha (nic jineho nemel zakryte a jak byl malicky, rekla bych ze byl zrentgenovan cely). Parametry rentgenu byly nasledujici: 62kVp, 2.5mAs. Mohla bych poprosit o info jak dlouhemu vystaveni radiace z okolniho prostredi tato davka odpovida a jak mohla syna tato dvojnasobna davka radiace jdo budoucna poskodit? Jsem z toho velmi nestastna, protoze dalsimi doktory mi bylo potvrzeno ze toto vysetreni vubec nebylo na miste a ja sama jsem ho odmitala.. predem dekuji za odpoved, Alena


(Vložil(a): Alena Sucha)
Dobrý den,

Použité parametry byly velmi nízké, odpovídá několika dnům pobytu v místě zvýšeného přírodního pozadí. Buďte bez obav, ohrožení nehrozí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 23.09.2018 14:07:59
Dobrý deň,
mohli by ste prosím vypočítať celkovú efektívnu dávku ionizujúceho žiarenia počas RTG vyšetrenia v jednotkách Sv, ak boli spolu urobené 4 snímky, pričom pri každej z nich bol RTG prístroj nastavený na 55 kV a čas snímkovania každej snímky bol 55 mAs? Ďakujem.
(Vložil(a): Michal)
Dobrý den,

dávku z vyšetření Vám má sdělit aplikující.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 06.08.2018 13:19:24
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda se mám obávat rizik spojených s CT vyšetřením mozku s kontrastní látkou. Před ca 3 měsíci jsem podstoupila CT zubu, RTG plic a srdce (RTG kontrola z důvodu minulého onk. onemocnění). Je rozdíl ve výši dávek u různých CT přístrojů? Ve Vašich tabulkách uvádíte hodnoty nejmodernějších CT přístrojů? Obávám se hlavně z důvodů,že jsem již onk. nemocná byla a zda by CT mozku mohlo nějak do budoucna ovlivnit návrat onemocnění.
Předem děkuji za odpověd. Veronika

(Vložil(a): Veronika)
Dobrý den,

diagnostické kontrolní vyšetření s kontrastní látkou je zcela zdůvodněné, nemusíte míz obavy, že by způsobilo návrat onemocnění. Dávky z jednotlivých CT se sice liší, ale ne významně.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Má právo zdravotní pojišťovnanařídit ozáření CT, Scintigrafii s neléčebným účelem? 25.07.2018 12:26:30
Dobrý den,
od roku 2010 jsem léčen na Ca prostaty.
- 2010 fotonové ozařování
- 2014 protonové ozařování
- během období Diagnostické ozáření
CT, Chli/PET/CT, Scintografie celke cca 150 mSv
- dále na požadavek zdravotní pojišťovny podstupuji
průměrně ročně 2 x CT a 2x Scintigrafii skeletu
cca 30 mSv / rok (neléčebné ozařování - lékař
nevažaduje k diagnostice, pojišťovna vyžaduje z
titulu ověření medikace)
Mám obavy ze zbytečného načítání radiační zátěže
a možných pozdních následků ozáření. Lze toto
zdravotní pojišťovně odmítnout bez rizika
ukončení úhrad léčiva pojišťovnou ? Existuje
právní ochrana pacienta pro tento případ ?
Děkuji, Císař

(Vložil(a): Radovan)
Dobrý den,

dle našich informací se u léčených s Ca prostaty opravdu provádí "neléčebné ozařování" pro ověření léčby. O ozáření nerozhoduje pouze zdravotní pojišťovna, je součástí standardu léčby nádorových onemocnění. Nedoporučuji Vám odmítat tuto kontrolu, dávka není vysoká a přínos (např. kontrola sekundárních ložisek ve skeletu) je pro Vás určitě vyšší, než možné riziko pozdních následků.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 10.07.2018 11:51:27
Dobrý den,
dostala jsem na Vás písemné doporučení se svým dotazem.
V 8/2013 jsem prodělala poabdominální hysterektomii s oboustrannou adnexektomnií, omentektomií, apendektomií, pelvickou a suprapelvickou lymfadenektomií se stripingem peritonea pro serózní cystadenokarcinom obou ovarii stadia FIGO IIIA pTa N0 M0 G2 R0. V 6/2015 pro recidivu nemoci provedena relaparotomie s exstripaci ložisek metastáz a splenektomie s pooperačním reziduem cherajteru ulcerace v oblasti pravé obturatorní foosy, která je chirurgicky neřešitelná... Opsáno z lékařské zprávy. Vždy následovalo 6 cyklů chemoterapie. Můžete mi prosím všeobecně poradit.... Můžou mě v práci posílat dle potřeby na práci, kde na vstupních dveřích je upozornění - výstražná tabulka : "Sledované pásmo se zdroji ionizujícího záření"? Když u mě podnik žádal vstupní prohlídku po dlouhodobé nemocenské před nástupem do práce, k závodnímu lékaři mi dali tabulka, kde jsou uvedeny Druhy rizika mimo jiné i :Neionizující záření a elmag.pole, Kategorie 1. Vůbec nic mu neuvedli, že bych měla pracovat ve sledovaném pásmu ze zdroji ionizujícího záření. Ač je v tabulce i prach v kategorii 1, přesto se jedná o prašné prostředí v kterém se má sedět. htějí mě přeřadit na práci, kde se dělají pevnostní zkoušky prachovce, pískovce, jílovce. Na lisu se zkouší tvrdost těchto hornin. Jsem v zařazení dokumentátorka, kam mě přeřadili z prostředí, kde jsem pracovala i manuálně.

Děkuji moc za radu, za odpověď.
Přeji pěkný den,
S pozdravem Pospíšilová

(Vložil(a): Jana Pospíšilová)
Dobrý den,

v souvislosti s Vaším dotazem je SÚJB kompetentní pouze k odpovědi týkající práce se zdroji ionizujícího záření (dále jen "ZIZ"), tedy Vaši zmínku o práci ve "Sledovaném pásmu". Zde by bylo dobré ještě zjistit o jaký způsob nakládání se ZIZ se jedná, je-li vymezení tohoto pásna relevantní a samozřejmě do jaké míry budete se ZIZ zacházet Vy. Pokud tedy připustíme, že se se ZIZ na pracovišti nakládá a bude s nimi pracovat, musí Vás zaměstnavatel zařadit do kategorie radiačních pracovníků § 61 odst. 4 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, v platném znění (dále jen ?zák. č. 263/2016 Sb.?), v tomto případě to bude s nejvyšší pravděpodobností kategorie B. V souvislosti s předchozí kategorizací má zaměstnavatel další povinnosti, které musí plnit. Především se jedná o Vaše poučení o pracovních postupech a rizicích spojených s prováděnou činností, v souladu s § 50 č. 422/2016 Sb., vyhlášky o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, (dále jen "vyhláška č. 422/2016 Sb.") a dále je v této souvislosti povinen zajistit pro Vás vstupní preventivní prohlídku v odpovídajícím lékařském rozsahu pro Vámi vykonávanou činnost. Na základě zmíněné lékařské prohlídky by mělo být stanoveno, jste-li zdravotně způsobilá po zařazení do navrhované pracovní pozice. Ostatní Vaše dotazy týkající se prachu, hlučnosti atd., spadají převážně do kompetence hygienických stanic, případně SZÚ. Doufám, že Vám tato odpověď trochu pomůže.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 20.04.2018 09:43:29
Dobrý deň, absolvovala som PET/CT vyšetrenie trupu v plnej aplikačnej dávke, nič podstatné sa nezistilo. Chcela by som sa informovať či toto vyšetrenie môže mať pre mňa do budúcnosti negatívne následky, mám 34 rokov. A taktiež ma zaujíma či je vhodné rozmýšlať o potomstve v blízkej budúcnosti po takomto vyšetrení. Ďakujem Vám za odpoveď.
(Vložil(a): Zuzana Čižmárová)
Dobrý den,

bez znalosti velikosti obdržené dávky nelze spekulovat o možných následcích. Doporučuji obrátit se na pracoviště, aby Vám dávku sdělilo. Ale nemyslím si, že lze očekávat negativní následky. Z hlediska plánování těhotenství není vyšetření překážkou.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 09.04.2018 09:32:21
Dobrý den, v lednu jsem utrpěla úraz - zlomeninu dolního konce stehenní kosti spolu s nalomenou čéškou. Do dneška jsem absolvovala 3x rentgenové vyšetření, pokaždé asi 10 snímků od kyčle přes stehenní kost a obě kolena. Bez nabídnutí ochrany spodního břicha. Nyní mám jít na kontrolu, samozřejmě i na rentgeny, bojím se, že dodané záření v posledních týdnech je přílišná zátěž na organismus (je mi 60 let). Prosím o radu, jak postupovat.
(Vložil(a): Jindra)
Dobrý den

nemusíte se obávat, dávky z vyšetření končetin nejsou zátěž pro organismus.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 05.04.2018 09:12:44
Dobrý den, dcera bude v 5. měsíci těhotenství absolvovat let po trase Praha Sicílie a zpět. Chtěl bych se zeptat, zda dávka záření obdržená během letu může nějak ohrozit plod. Velmi děkuji.
(Vložil(a): Jan Pekár)
Dobrý den,

během letu Praha - Sicilie a zpět nebude Vaše dcera, resp. plod vystaven ozáření, které by těhotenství ohrožovalo.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 03.04.2018 11:52:31
Zdravím, chcela by som sa informovať ohľadom môjho zdravia. Podstúpila som za život 2 ct vyšetrenia hlavy jedno v 17tich a druhé v 18tich.Neskor som sa dozvedela ze je pravdepodobne ze za zivot môžem dostať rakovinu z týchto vyšetrení,a aj to že sa skracuje zivot o 500 dní z jedného a vraj budem na 40 rokov z jedného vyšetrenia hlavy ožiarená.Chcela by som vedieť či by som sa mala vážne obávať teraz o svoje zdravie keďže som dosť mladá mám iba 19nast.Dakujem vopred za odpoveď.
(Vložil(a): Timea Mitrová )
Dobrý den,

je pravda, že čím větší ozáření, tím se zvyšuje pravděpodobnost vzniku tzv. účinků stochastických, resp. pravděpodobnostních, mezi které patří i nádorová onemocnění. To ale automaticky neznamená, že ze 2 CT vyšetření dostanete rakovinu, ani to neznamená, že byste se měla obávat o své zdraví. V oblasti dávek, které nazýváme radiodiagnostické, je pravděpodobnost velmi malá.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 29.03.2018 14:32:28
Dobry den. Podstoupil jsem CT vysetreni bederni patere L3-S1. Jakou davku mSv jsem mohl dostat? Dekuji za odpoved.
(Vložil(a): Robert Cerman)
Dobrý den,

v této věci se obraťte na pracoviště, které provedlo vyšetření. Náš odhad, bez znalosti dalších bližších parametrů, bude nepřesný.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
RTG záření 15.03.2018 11:21:03
Dobrý den,
pracuji jako veterinární asistentka a přestože používáme ochranné pomůcky ráda bych věděla jak moc je škodlivé RTG pokud u něj jsem zhruba 1-2x denně. Děkuji za odpověď
Balejová
(Vložil(a): Miroslava Balejová)
Dobrý den,

pokud důsledně používáte ochranné pomůcky a jste přítomna snímkování cca 1-2x denně, je ozáření velmi nízké. Jste vystavena pouze neužitečné záření, jehož zdravotní účinek je minimální.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Záření po RTG, CT a ozařování 08.03.2018 13:42:04
Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Když jsem byl na základní škole měl jsem často nějakou zlomeni a byl jsem často v sádře. Po par letech mi doktorka, ze už je pro mě nebezpečné chodit dal na rentgen. Za 4 roky jsem tam byl 2x a chtěl bych se zeptat, jestli po nejake době rentgenové ozáření zmizí a nebo do konce života pro mě bude nebezpečné chodit na rentgen. Díky za odpověď
(Vložil(a): Jiří Batelka )
Dobrý den,

určitě to není tak, že do konce života pro Vás bude nebezpečné chodit na rentgen. Přínos rentgenového snímku zpravidla vždy převýší možná rizika.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 06.03.2018 11:25:45
Dobrý den,můj 15.letý syn měl vyšetření CT mozku.Popral se s kamarádem,neměl příznaky otřesu mozku,přesto lékařka doporučila CT.Vyčítám si,že jsem souhlasila,neboť tato silná dávka může vyvolat nádor a pod.Myslim,že by stačila jednodenní hospitalizace a pozorování.Přece u dětí je riziko nežádoucích příznaků vyšší i na několik desítek let.Ve zprávě je uvedeno ct mozku spirální technikou v kolminaci 16x3x1mm nativně.Prosím existuje nějaká prevence proti případným nežádoucím účinkům , nějaké potraviny.. nějaká opatření?Syn má za měsíc dělat přijímací zkoušky,nebude mít toto ozáření vliv na jeho činnost mozku a paměť?V minulosti měl několik rtg zlomené ruky,nohy.Děkuji za odpověď.Není mi z toho všeho vůbec dobře...
(Vložil(a): Pavlína Nováková )
Dobrý den,

dávka z nativního spirální CT mozku nemůže vyvolat nádorové onemocnění, ani ovlivnit činnost mozku. Žádné nežádoucí účinky Vašemu synovi nehrozí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 14.02.2018 17:15:24
Dobrý den, z výše uvedených příspěvků jsem pochopila (snad správně), že davky ozareni z přírodních i umělých zdroju se scitaji. Když tedy v jednom clanku uvádíte, že do 0,1 Gy nedochází u plodu v těhotenství k vývojovým vadám, znamená to, že když jsme dle webu průměrně vystavení 3 mSv zareni ročne (souctove z přírodního i umělého záření) tak plodu nehrozí žádné deterministicke účinky ozáření? S tím souvisí i další dotaz, jestli se to vystavení plodu ozářením do 0,1 Sv týká ozáření jeho samotného, tj. Ct či Rtg pánve, bricha, nebo obecně celého těla těhotných? Zároveň by mne zajímalo, výše jsem se dočetla, že se jednotlivé dávky ozareni neakumuluji. Chápu to správně, že se neakumuluji napr. dávky z ozáření plic radonem s dávkami ozáření zubů
při rtg vyšetření? tj. Že se vzajemne nesčítají
dávky, kterým byly vystaveny jednotlivé organy? Nebo se neakumuluji jednotlivé dávky v průběhu času (to bych pak nechápala podstatu stochastických účinků). V článku týkajícím se účinků jsem zároveň našla informací, že 5,5 lidí ze 100 by mělo dostat rakovinu při vystavení ozáření ve výši 1 Sv. Čistě teoreticky, znamená to tedy, že podle údajů z článku by 5,5 osob ze 100 dostalo rakovinu plic při prumerne expozici ozařování z radonu za 500 let (když beru v potaz, že průměrně je v ČR člověk vystaven ozáření z radonu ve výši 2mSv) a v případě děti by to bylo přibližně 15? Další dotaz se týká vystavení záření v těhotenství. Jakym dávkám ozáření by musela být žena (nebo pouze plod?) v těhotenství vystavena, aby to mohlo zapříčinit vznik zhoubného nádoru v dětském nebo dospělém věku potomka? Muselo by se jednat o jednorázovou akci nebo i o součet vícero ozáření? Existuje nějaká dávka záření, v důsledku které by došlo k poškození i pohlavní buňky ještě před jejím oplodnenim, v důsledku kterého by pak dany potomek dostal rakovinu? Posledni dotaz se týká radonu - může se jeho záření dostat mimo plíce a poškodit vyvíjející se plod nebo ozařuje pouze ty plíce? Předem moc děkuji za vyčerpávající odpovědi.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

kritickou dávkou pro vznik deterministických účinků zárodku resp. plodu je 100 mSv, bez ohledu na to o jaký typ ozáření se jednalo.
Jedná se o ekvivalentní dávku v děloze matky. Účinek stochastický - vznik zhoubného nádoru v dětském věku potomka není dán žádnou prahovou dávkou. Radon je plyn, který je vdechován a ozařuje plicní sklípky, nedostává se mimo plíce.
Ostatní Vaše dotazy a vysvětlení z jiných odpovědí z Konference SÚJB jsou vytržené z kontextu a nelze na ně odpovědět.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 02.01.2018 15:02:33
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat zda jsou někde uvedené hodnoty pro průměrnou roční dávku pracovníků při skiagrafii či obecně pro pracovníky radiodiagnostiky? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Martina)
Dobrý den,

průměrná roční dávka za r. 2013 je cca 0,5 mSv pro profesi "radiodiagnostika".

Detailní informace zasíláme prostředníctvím emailu.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 28.12.2017 00:02:29
Dobrý den, můj vnuk 1,5, roku v říjnu absolvoval vyšetření RTG hlavy /2 snímky/a nyní by měl jít v lednu na doplňující vyšetření pediatrickým CT.
Nejedná se o příliš velkou radiační zátěž u takto malého dítěte a navíc tak brzy po RTG?

(Vložil(a): Jana Nováková)
Dobrý den,

indikace k vyšetření, jeho zdůvodnění ve smyslu potřebnosti a frekvence, je zcela v "režii" indikujícího lékaře, do vyšetření SÚJB nezasahuje.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 27.11.2017 14:34:14
Doplnujici dotaz k otázce z 24.11.2017.A můžete mi že zaslaných parametrů alespon orientačne sdělit,kolik efektivní dávka činí?Případně,jak to zjistit?
(Vložil(a): Jitka Vymetalikova)
Dobrý den,

Efektivní dávka se stanovuje pomocí výpočetního programu, a to buď přímo z expozičních parametrů, nebo ze vstupní kermy (pokud je k dispozici). Odhad u snímku plic je cca 0,01 mSv, u VND stále velmi nízká dávka, ale vyšší než u plic, cca 0,06 mSv.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Otázky k dávkám ionizujícího záření 24.11.2017 12:56:25
Dobrý den, tříletý syn byl na rtg VND a plic. Vyžádala jsem si parametry vyšetření, a ty byly tyto: Rtg hrudníku 52 kV 10 mAs vzdálenost ohnisko - pacient 1,5 m : Vstupní povrchová kerma Ke = 0,047 mGy
Rtg vedlejších dutin nosních 60 kV 40 mAs vzdálenost ohnisko - pacient 1 m: Vstupní povrchová kerma Ke = 1,05 mGy

Rozumím správně, že tyto hodnoty nevyjadřují efektivní dávku a dá se efektivní dávka, kterou syn obdržel, z těchto údajů dovodit? Platí, že 1,05mGy=1,05mSv? Dávky mi přijídou v porovnání s průměrnými dávkami uváděnými na vašich stránkách (rtg plic 0,02 mSv) vyšší, nad to, jde li o tří leté dítě.

(Vložil(a): Jitka Vymětalíková)
Dobrý den,

rozumíte tomu správně - z hodnoty kermy se efektivní dávka dá vypočítat. Též platí, že 1,05mGy=1,05mSv.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 21.11.2017 01:15:57
Po druhé artroskopii kolene mi operatér napsal žádanku na RTG terapii, kvůli bolestem i po půl roce. Na pracovišti, kde to provádějí, mi dali podepsat informovaný souhlas. Tam jsem se dočetl, že jde o terapii "poslední volby", když jiné, jako magnetoterapie neuspějí. Ptal jsem se tedy lékařky - radioložky, - jakou asi dávku dostanu, ve srovnání třeba s RTG snímkem anebo CT. Odpověděla, že ona je lékařka, to ať se zeptám lékařských fyziků. Ale že přibližně dostanu dávku 6x 1 Gray (!!! možná myslela mGy nebo míGy, ale řekla Gray). A že ona jen ví, že u CT je 10x větší dávka než u snímku, a u MRI 20x (!!!) Když jsem se pokusil naznačit, že MRI je něco úplně jiného (jsem fyzik), opakovala totéž.
To jen na okraj k tomu, co většinou uvádíte v odpovědích: Že to musí vědět a říct Vám příslušný lékař. Haha.
Poraďte taky, jak zjistit, kde mají moderní CT scanner s nízkou radiací. Věnoval jsem tomu mnoho hodin, zkoumal i firemní prospekty asi 20ti scannerů v Praze a okolí. Nepodařilo se mi to zjistit.
Určitě rozdíly budou - všude píší, jak je jejich nový moderní scanner šetrný oproti starším ... - ale konkrétní hodnoty pro typická vyšetření neuvádějí.
Jistě pochopíte, že mě neuspokojí obecná odpověď, že všechny scannery splňují ... a že mi to má říct příslušný lékař.
Problematika mě zajímá i odborně, ale hlavně, že za poslední rok jsem měl asi 6 CT páteře, plic, končetin, densitometrii, vše i opakovaně. O RTG snímcích ani nemluvím,
Děkuji za odpověď.

(Vložil(a): Tomáš Holý)
Dobrý den,

vyhledávání CT scannerů dle "radiace" a vyhledávání přístrojů "s nízkou radiací" SÚJB neprovádí. Ve věci aplikované dávky se musíte obrátit na pracoviště, které Vás bude vyšetřovat. Konkrétnější informace Vám je povinen poskytnout radiologický fyzik.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 24.11.2017 17:15:41
Omlouvám se za nevhodné a Vámi 2x ironizované nesprávné použití pojmu "radiace".
K vašemu doporučení kam se obrátit, mohu jen opakovat:
"A že ona jen ví, že u CT je 10x větší dávka než u snímku, a u MRI 20x (!!!) Když jsem se pokusil naznačit, že MRI je něco úplně jiného
To jen na okraj k tomu, co většinou uvádíte v odpovědích: Že to musí vědět a říct Vám příslušný lékař. Haha. "!

To je informace přímo z pracoviště kde mě mají ozařovat.

Když tak mi prosím napište, který konkrétně podle Vás radiologický fyzik "je povinen" mi ty informace poskytnout. A co se mu stane, když neposkytne. Co mu uděláte Vy, co mohu já.

(Vložil(a): Tomáš Holý)
Dobrý den,

Vy jste informace týkající se ozařování dostal. Vy pochybujete o jejich správnosti. Z takovéto korespondence s Vámi nelze usuzovat nakolik byla informace o radiační zátěži nedostatečná, případně chybná.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
radonova koupel - lazne Jachymov 09.11.2017 15:43:23
Dobrý den,
můžete mi prosím sdělit, jakou dávku záření obdrží člověk v lázních Jáchymov při 1 radonové koupeli, případně při základní radonové kúře 12 koupelí (tj. 14ti denní pobyt v lázeňském domě, kde se provádí koupele)? Lázně na svých stránkách uvádí, že jsou držitelem certifikátu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a že pravidelně sledují a kontrolují obsah radonu ve vodě i ve vzduchu, proto se obracím na Vás. Lázně informaci o obdržené dávce záření neuvádí, lékař lázní to nevěděl. Ráda bych znala výši průměrné dávky, případně maximální limit pro dávku za 14ti denní pobyt (12 koupelí). Chtěla bych si ji porovnat s Vámi uváděnými informacemi o průměrné dávce z radonu ve vzduchu v ČR (2mSV/rok) nebo z rtg plic (0,02 mSv).

Za odpověď předem děkuji,
Eva Závodová

(Vložil(a): Eva Závodová)
Dobrý den,

dle informací osoby, která poskytuje soustavný dohled nad radiační ochranou v Léčebných lázních Jáchymov a provádí i monitorování pracoviště ve vztahu k profesnímu ozáření, je maximální dávka, kterou může člověk během léčebné kůry obdržet, 0,03 mSv.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Rentgen VDN 26.09.2017 15:34:37
Dobrý den,

mám dotaz, zda se při rentgenu vedlejších dutin nosních má používat ochranný límec z důvodu ochrany štítné žlázy. Byl jsem na rentgenu VDN a mám dojem, že jsem neměl žádnou ochranu. Je rentgen VDN bez ochrany nebezpečný?

Předem děkuji za odpověď.

Pavel Musílek
(Vložil(a): Pavel Musílek)
Dobrý den,

o použití ochranných pomůcek, tedy i límce, rozhoduje aplikující odborník. V žádném případě rentgen VDN bez stínící ochrany není pro štítnou žlázu nebezpečný.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 11.09.2017 16:59:55
Dobrý den, ráda bych Vás požádala o zodpovězení uvedených dotazů: 1) Zda na stomatologickém pracovišti, kde je umístěn rentgen-konkrétně: AJAT ART PLUS panoramatic dental digital x-ray system INPUT LINE 50/60HZ a zhotovují se zde OPG, musí být olověná zástěna, jako ochrana pro pracovníka před radiačním zářením? 2)Jaká jsou zde kritéria,aby rentgenování bylo pro obsluhující pracovníky bezpečné (např. vzdálenost od přístroje, clona)? 3) Měl by se, resp. je nutné, sledovat u pracovníka počet zhotovených OPG např. za týden? Existuje v tomto případě nějaký limit? Mnohokrát děkuji za Vaši odpověď.
(Vložil(a): Pavla)
Dobrý den,

Státní ústav radiační ochrany provedl expertní měření, z něhož vyplynulo, že standardní snímek na 2D zubním panoramatickém rentgenovém zařízení způsobí ozáření ve vzdálenosti 2 m od zdroje na úrovni 0,25 mikroGy, což lze zjednodušeně přirovnat k max. 0,25 mikroSv efektivní dávky. Na základě tohoto měření SÚJB stanovil toleranci pro testy přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability, které zjišťují míru ozáření v okolí rtg zařízení: Zjištěná roční úroveň ozáření na místech, kde se při snímkování vyskytují pracovníci anebo členové veřejnosti, musí být maximálně 250 mikroGy. To znamená, že pokud by se pracovník vyskytoval právě 2 m od zařízení a mezi ním a zařízením nebyl žádný stínící materiál, může být na daném zařízení prováděno maximálně 1000 expozic ročně. Prakticky to funguje tak, že pokud by bylo na zařízení prováděno více expozic, je nutné zvětšit vzdálenost pracovníka od zařízení, anebo mezi ně vložit nějaký zeslabující materiál (velmi často stačí normální zeď - 15 cm cihly zeslabí záření cca stejně jako další 2 m odstupu navíc). Tedy olověná zástěna být nemusí, protože vzdálenost anebo stěna stačí. Úroveň ozáření rovná 250 mikroSv za rok je velmi nízká a odpovídá cca expozici, kterou průměrný obyvatel ČR obdrží za 1 měsíc z přírodního pozadí, úroveň rizika spojená s takovou mírou ozáření je zanedbatelná. Limit pro ozáření radiačního pracovníka je 20 000 mikroSv za rok, je tedy zřejmé, že při standardním používání panoramatických rtg zařízení se míra ozáření pracovníků pohybuje hluboko pod tímto limitem.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 31.08.2017 18:01:08
Dobry den, zajimalo by mne jestli nemate informace ohledne prumerne radiacni zatezi u pracovniku s rtg na op.sale? Patrim mezi pracovniky skupiny B, teda nemam dozimetr, ale zajimalo by mne jaka je napr. rocne namerena hodnota z dozimetru na sale? Vim ze napr. V zubnim lekarstvi je mira expozice nizka (cca0,7 jak ste tady zminovali) ale mne se jedna spis o saly ortopedie, kardiologicke interv. saly, traumatologie, cevni chirurgie a podobne. Za vasi odpoved dekuji.
(Vložil(a): Anonym )
Dobrý den, na operačních sálech a na sálech, kde se provádí intervenční zákroky, jsou dávky pracovníků obecně vyšší než například u zubních lékařů. Platí, že nejvyšší dávky na těchto sálech mají přímo operatéři, ti jsou také vybaveni ochrannými pomůckami s nejvyšší stínící schopností. Ostatní pracovníci mají dávky nižší, ale mohou se pohybovat v jednotkách miliSievertů ročně.
V podstatě lze říci, že všechny možnosti, které jste vyjmenoval, se od sebe velmi liší:
Zatímco na operačních sálech, kde se rentgenové záření používá pouze ve skiaskopickém režimu a pouze po malé procento času výkonu, jsou dávky pracovníků poměrně nízké a velmi často není třeba na těchto sálech vymezovat kontrolované pásmo a všichni pracovníci nemusí být kategorie A. Přesnější hodnoty nelze obecně říci - je to velmi variabilní a záleží to na tom, co daná osoba při těchto výkonech dělá, kde se pohybuje, jak moc bylo při výkonech používáno rentgenové záření, kolika výkonů se daná osoba účastní i jaké ochranné pomůcky používá - dávky těchto osob se pohybují standardně do 5 mSv ročně.
Na druhou stranu u intervenčních zákroků nebo u těch typů zákroků, kdy se běžně používá režim skiagrafických (angiografických) sekvencí a kdy se rentgenové záření používá po významnou dobu výkonu, mohou být dávky pracovníků vyšší (přesnější hodnoty nelze obecně říci - je to velmi variabilní a záleží to na tom, co daná osoba při těchto výkonech dělá, kde se pohybuje, jak moc bylo při výkonech používáno rentgenové záření, kolika výkonů se daná osoba účastní i jaké ochranné pomůcky používá - dávky těchto osob se pohybují standardně mezi 1 a 15 mSv ročně). V takových případech by na těchto pracovištích mělo být vymezeno kontrolované pásmo. V kontrolovaném pásmu může vykonávat práci pouze radiační pracovník kategorie A - tzn. v takovém případě byste jako pracovník kategorie B měl v kontrolovaném pásmu vykonávat pouze nezbytně nutnou a nahodilou činnost.
Každopádně platí, že ať v prvním tak v druhém případě musí být všechny osoby, které se během snímkování pohybují v ozařovně, vybaveny ochrannými pomůckami, a to bez ohledu na to, zda se jedná o operatéry, anebo jiné osoby.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Re: Rtg v těhotenství 26.08.2017 19:59:16
Dobrý den, děkuji za Vaší odpověď. Jsem mnohem klidnější. Ještě Vás ale prosím o odpověď zda-li se mohlo dostat záření do kabinky, kde jsem čekala až provedou RTG paní přede mnou. Dveře byly jen přivřené a vestu jsem na sobě zatím neměla. Děkuji za Vaší odpověď. S pozdravem Kuzárová Klára
(Vložil(a): Klára Kuzárova)
Dobrý den, nemusíte mít obavy, rtg záření skrz dveře do převlékací kabinky nepronikne.
(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 25.08.2017 18:58:53
Dobrý den, Dnes jsem koupil dozimetr SOKES -01M a v domě mi ukazuje dávky od 0.30 do 0.50 ?Sv / hod.
Měření jsem porovnal s Radiometrem RGBT 62a a ten vykazuje aktivitu mezi 300 až 500 rozpadů za minutu na Cm 2, což je v návodu také považováno jako aktivita vyšší.
Může se dít něco neobvyklého, nebo to může být třeba radonem v budově. Díky za odpověď Šp
(Vložil(a): Vladan Špaček)
Odpověď byla poskytnuta telefonicky.
(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 25.08.2017 10:29:02
Dobrý den Vlastním dva radiometry (Soeks 01M a rbgt 62 s ) A oba mi nezávisle indikují, že radiace v několika obytných prostorách domu vykazují hodnoty mezi a 30 - 45 ?Sv/hod . Tato hodnota se mi zdá poněkud větší. Nimo dům jsou hodnoty do 18 ?Sv/h.
Jak mám postupovat? díky za odpověď. Špaček
(Vložil(a): Vladan Špaček)
Odpověď byla poskytnuta telefonicky.
(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Rtg v těhotenství 15.08.2017 07:09:43
Dobrý den,

Jsem ve 25.týdnu těhotenství a včera jsem musela podstoupit rentgen na podezření zánětu dutin. Jednalo se pouze o Rtg hlavy a sestra mi dala vestu. Mohlo dojít k postižení miminka? Nicméně byla jsem v kabince a ještě před tim, než jsem vstoupila do rtg místnosti rentgenovali paní přede mnou, dveře jsem přivřela a byla otočená zády, v tu dobu jsem ještě vestu neměla. Dostanou se paprsky skrz dveře?Poté jsem vstoupila do místnosti na Rtg a sestra mi ihned dala vestu. Jak silné je je jedno záření a jaké může být riziko pro miminko? Zachytí vesta veškeré paprsky? Osobně jsem Rtg podstupovat nechtěla, ale pan doktor mi řekl, že nemusím mít strach.

Předem Vám děkuji za Vaší odpověď.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Kuzárová Klára
(Vložil(a): Klára Kuzárová)
Dobrý den, dávka z RTG k vyloučení podezření na zánět dutin nezpůsobí žádné následky miminku. Nemusíte mít obavy, lékař Vás správně informoval, že takový RTG není ani v těhotenství kontraindikován.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Skodlivost ct vysetrenia 14.08.2017 09:15:35
Dobry den.Chcela by som sa informovat a zaroven poprosit o radu.Zlomila som si koleno-presna diag.
S8218 zlomenina horneho konca pistaly
Fct.condyl fibularis tibiae I.sin.sine disloc.
Fct. eminentia intercondylaris tibiae I.sin.
Absolvovala som 4x rtg a ct. Caka ma este 1 zaverecny rentgen bez ortezy.Chcela by som sa informovat ohladom rtg a ct ziarenia na organizmus nakolko som kojaca matka maleho babatka a absolvovala som 4 rtg a 1 ct vysetrenie kolena. Mozem zaverecny rtg odmietnut? Ake rtg a ct prinasa negativa ak je robene v kratkom case viac krat +Ct. Cize ct kolena a nasledne rtg kolena .Aka je v mojom pripade radiacna zataz.Je moje zdravie v ohrozeni?
Obavam sa o zdravie nakolko som uz v tomto roku absolvovala rtg.zubov a dutin. Dakujem za odpoved
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, diagnostické RTG snímky, které jste kvůli zlomenině absolvovala, nemohu ohrozit vaše zdraví. Rtg záření nemůže ohrozit kojence, do mléka nepřechází, kojení není kontraindikováno.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 22.07.2017 20:57:03
Dobrý den, jaké nebezpečí by hrozilo člověku, který by se rozhodl vylézt na vysílač s upozorněním na ionizující záření? existují nějaká rizika spojená s tímto druhem záření, nebo se v případě vysílačů jedná o zanedbatelné dávky? předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Matěj)
Dobrý den, v případě, že je kdekoliv uvidíte znak radiačního nebezpečí či upozornění "Kontrolované pásmo se zdroji ionizujícího záření, nepovolaným vstup zakázán" nebo "Sledované pásmo se zdroji ionizujícího záření" můžete do těchto prostor/míst vstupovat jen za striktně daných podmínek a vždy s doprovodem. Vylézt na jakýkoliv stožár Vám i s ohledem na jiná nebezpečí opravdu nedoporučujeme.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 10.06.2017 20:57:16
Dobrý den, četla jsem, že např. koupele v Janských lázních nejsou vhodné pro těhotné. Chtěla bych se zeptat, zda týdenní léčebná kúra v termálních lázních Hevíz v Maďarsku (každodenní koupele v jezeře, které má být lehce radioaktivní) může mít vliv na plod, pokud by byl počat v průběhu kúry? Omlouvám se, pokud je dotaz tzv. mimo mísu, ale nevím kam se obrátit. Děkuji.
(Vložil(a): Věrka)
Dobrý den, obecně platí, že krátkodobé pobyty v lázních, které využívají "radioaktivní" vodu není u těhotných kontraindikován.
V případě početí během kúry není zárodek negativně ovlivněn.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 19.04.2017 09:54:25
Dobrý den, zabývám se dávkami u zubních CBCT systémů. U každého CT snímku je udávána dávka v DAP [Gy.cm2]. Je znám převodní vztah pro přepočet na efektivní dávku [Sv]? Slyšela jsem o nějakých programech. Jsou volně ke stažení? O které konkrétní jde? Popř. neznáte převodní vzorec?
Děkuji.
(Vložil(a): Barbora)
Dobrý den, obecně platný přepočet mezi součinem kermy a plochy, který je u zubních výpočetních tomografů (CBCT systémy) udáván jako DAP, a efektivní dávkou neexistuje. Záleží na příliš mnoha faktorech, jako jsou rozměry, hmotnost a věk pacienta, přesné umístění snímkované oblasti, atp. Na tyto přepočty se používají přepočítávací programy, z nichž většina není volně stažitelných a většina zároveň neumí dělat tyhle přepočty pro zubní výpočetní tomografy. SÚJB pro svou běžnou agendu tyto přepočty nepotřebuje, takže Vám bohužel nedokážeme poradit s výběrem vhodného programu. Zkuste prosím kontaktovat Českou společnost fyziků v medicíně - ti by Vám možná byli schopni doporučit někoho, kdo se v těchto programech vyzná a bude vědět, který je použitelný pro zubní výpočetní tomografy.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 14.04.2017 21:35:19
Dobrý den
V poslední době se šíří zpráva,že se přiblížil radioaktivní mrak k ČR.Jaké zdravotní riziko to znamená pro obyvatele co do výše škodlivé radiace?Jakými jinými preparáty na bázi jodu je možno se chránit proti eventuálnímu zamoření-tablety Jodidu draselného jsou ve všech lékárnách,v kterých jsem byla- nedostupné-vyprodáno!!!!-to už je zarážející.Že by někdo věděl více,než obyčejní lidé?Jaká výše zamoření je z ovzduší zdraví škodlivá?
Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Chytilová Ludmila)
Dobrý den, SÚJB nemůže potvrdit vaši domněnku, že "se přiblížil radioaktivní mrak k ČR". Je pravda, že v průběhu ledna některé laboratoře detekovaly jód 131, ale jednalo se velmi nízké hodnoty, ze kterých nehrozí obyvatelům v ČR žádné zdravotní riziko. Za této situace není potřeba se znepokojovat a tablety kalium jodidu v lékárnách shánět.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 10.04.2017 08:55:37
Dobrý den, několik měsíců jsem vyšetřován pro nádor v plicích. Od ledna do dubna (tj. za 3 měsíce přesně) jsem podstoupil 2 vyšetření CT hrudníku a po jednom týdnu od posledního CT hrudníku další CT vyšetření břicha a dolní pánve, takže dávky mnohem silnější než hrudníku. Všechny vyšetření proběhly s kontrastní látkou. Při skenu břicha jsem musel ještě vypít téměř litr vody s jakousi další kontrastní látkou. Přitom jsem měl i RTG vyšetření. Celkem asi 20 RTG. Stále se léčím a nevím kolik toho ještě do mne pustí!? Docela mne děsí jakou dávku radiace jsem dostal a co to může způsobit.
(Vložil(a): Petr Štěpánek)
Dobrý den,

Je zřejmé, že CT vyšetření s kontrastní látkou podstupujete v rámci "vyšetřování pro nádor v plicích".
V takovém případě je i vyšší počet a s tím spojená vyšší dávka záření zcela odůvodněná a mají výrazný benefit pro Vaše zdraví.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 03.04.2017 10:36:45
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli je určena nějaká maximální dávka ozáření za rok co může dostat obsluha RTG zavazadel.

Existuje nějaká kontrola - revize těchto zařízení? Je mi totiž divné, že u nás tuto kontrolu- revizi provátí pouze firma, která dodává i tyto RTG zařízení. Podotýkám,že se jedná o státní zařízení. Přeci jenom u RTG zavazadel sedíme několik hodin denně a moc se mi nechce věřit, že za dvacet let to na nás nebude mít nějaký vliv.
(Vložil(a): Petr)
Dobrý den, maximální dávka ozáření za rok je pro vás, jako tzv. profesně ozářené specifikována limity, které uvádí § 4 zákona č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon).
Toto rtg zařízení pracuje s velmi nízkou dávkou (v rozpětí desetiny až jednotky mikroSv) na jednu detekci. Zpravidla bývá kategorizováno jako pouze drobný zdroj. Pokud ale neuvádíte, kde se zařízení nachází, lze jen těžko posoudit, zda jsou splněny všechny požadavky na něj z legislativy vyplývající.(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 29.03.2017 13:40:47
Dobrý den, pracuji ve stomatologickém zařízení. Přímo v ordinaci máme intraorální rtg, který používají i jiní doktoři. Pracuji ve vzdálenosti cca 5 metrů od přístroje, bez jakékoliv zábrany/stěny. Dle kontroly je vzdálenost bezpečná. Nyní jsem těhotná. Je nějaké riziko poškození plodu? Dopadá do vzdálenosti 5 metrů nějaké zbytkové záření? Děkuji
(Vložil(a): Lenka Zahustelová)
Dobrý den, ve vzdálenosti 5 m od intraorálního rtg je tzv. neužitečné záření velmi nízké až zanedbatelné. Pokud nemáte ani vymezeno sledované pásmo není plod vystaven riziku.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Patní ostruha 13.03.2017 09:31:45
Dobrý den.
Prosím o informace ohledně ozařování kobaltem při dg. patní ostruhy. Je pravda, že se tímto procesem odstraňuje pouze zánět, nikoli příčina?
Nakolik je nebezpečné? Pravdu prosím.
Děkuji.
(Vložil(a): Lahová Dana)
Dobrý den, Váš první dotaz je mimo kompetence SÚJB, prosím kontaktujte svého lékaře. Co se týče druhého dotazu. U jakéhokoliv lékařského ozáření platí, jeho zdůvodnění před samotným výkonem a v průběhu léčby pak dodržování zásad správné praxe a principů radiační ochrany, z čehož vyplývá, že se tohoto léčení, které Vám bylo lékařem předepsáno, nemusíte bát.
(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 01.03.2017 22:04:54
Ano, to jsou ty tabulky s hodnotami. Velmi děkuji za navedení a vysvětlení.
Hezky zdraví MŠ
(Vložil(a): Marcel Šabata)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 01.03.2017 08:40:13
Dobrý den. Děkuji za odpověď. Měl jsem na mysli právě ty hodnoty pro civilní obyvatelstvo. Podle mých dedukcí vychází, že do 0,1mR/h je ještě vše celkem O.K. Velké nebezpečí začíná kolem 1mR/h, smrtelné je nad 30mR/h, ale vyhlášku č. 422/2016 Sb. jsem nečetl, tak je možné, že píšu nesmysly. Jinak, přístroj ukazuje stálou bazální radiaci kolem 0,036mR/h. Je toto ještě v normě?
Zdraví MŠ
(Vložil(a): Marcel Šabata)
Dobrý den,

vzhledem k tomu, že jde o dávkový příkon, bude vždy celková dávka záviset na době expozice ionizujícímu záření - nelze tedy takto jednoduše odpovědět. Existuje tabulka srovnání číselných hodnot, kde jsou vyznačeny dávkové příkony a "přípustné" pobytové doby. Bohužel se mi nedaří dohledat originál, zasílám tedy odkaz k ukázce z knihy Zdravotnictví a integrovaný zachranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách: http://bit.ly/2mDD1LR, kde je na straně č. 324 zmíněná tabulka.
Dávkové příkony, které uvádíte, lze také například využít při vymezování zón během zásahu jednotek požární ochrany (JPO) - pro představu a srovnání zasílám odkaz na bojový řád JPO: http://bit.ly/2lxmBnm, na straně 4 je tabulka s příslušnými hodnotami pro vymezení jednotlivých zón.
Přírodní pozadí v ČR variuje zhruba v intervalu 0,1 - 0,4 microSv/h, uvedená hodnota je tedy v normě. Pokud budete hledat více informací o radiační situaci v ČR, dovolím si Vás odkázat na naše internetové stránky, kde v sekci "Monitorování radiační situace" nalzenete aktuální výsledky měření na našem území - http://bit.ly/2mrV6zn.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Ruský dozimetr DP-5V 25.02.2017 12:05:30
Dobrý den. Mám doma tento starší funkční dozimetr se zrušeného skladu CO, bohužel bez veškeré dokumentace a stupnice jeho měřiče je v mR/h. Prosím, můžete mně napsat jaké jsou v těchto jednotkách limity pro různé stupně radiačního nebezpečí? Na internetu jsem nic nenašel, všude se uvádějí hodnoty v mSv a jejich vzájemný vztah, použitelný pro praktické rychlé měření, taky nikde není. Ještě my mě zajímala i hodnota bazálního přírodního radiačního záření v jednotkách mR/h pro Českou republiku.
Hezky zdraví Marcel Šabata.
(Vložil(a): Marcel Šabata)
Dobrý den,

Jednotka rentgen, 1 R odpovídá jednotce 1 rad, která je přibližně úměrná 0,01 Gy, pro elektromagnetické záření a elektrony potom 0,01 Sv, což odpovídá 10 mSv. Pokud přístroj měří v jednotkách mR/h, bude 1 mR/h úměrný dávkovému příkonu 0,01 mSv/h, tj. 10 microSv/h.
Nevím bohužel co znamená "limit pro různá radiační nebezpečí", nová vyhláška o radiační ochraně č. 422/2016 Sb., zná pouze obecné limity pro obyvatelstvo, nebo například limity pro radiační pracovníky. Pro ty je stanoven limit pro součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazku efektivních dávek z vnitřního ozáření 1 mSv, resp. 20 mSv za kalendářní rok (viz § 3 a 4 uvedené vyhlášky). V jednotkách rentgen to odpovídá roční dávce 0,1 R, resp. 2 R za kalendářní rok. Přírodní pozadí v ČR se pohybuje v řádu 0,1 microSv/h, to odpovídá příkonu 0,01 mR/h.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 15.02.2017 20:46:32
Dobrý den, pracuji ve stomatologickém centru. Denně se zde zhotovují OPG, při kterých zůstávám v té samé místnosti. Cca 3 metry od přístroje je vysoká (nikoli až do stropu) DŘEVĚNÁ skříň, široká cca 50 cm, za kterou jsem po dobu provádění OPG schovaná. Je toto dostatečná ochrana před zářením (dřevěná skříň, vzdálenost)? Je zde pro mě jako obsluhu nějaké nebezpečí ozáření? Při obsluze nepoužíváme žádné ochranné pomůcky. Předpokládám, že při instalaci a uvedení do provozu, muselo být provedeno kontrolní měření a na základ? toho pak povoleno užívání, je to tak? Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Katka)
Dobrý den,

Pokud ustoupíme 3 metry od OPG měla by být ochrana (vzdáleností) dostatečná. U OPG i intraorálního rtg je postačující odhad neužitečného měření. Těžko ale posuzovat takto od stolu. Více poradíme, až když pracoviště odanonymníte.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 07.02.2017 15:14:18
Jak se budou resitdomy starts radonem a gama zarenim ktere se koupily od statu? Lide jsou nemocni z ozareni.kde vely vazny problem resit?
(Vložil(a): Iva simkova)
Vážená paní, k Vašemu dotazu na ozáření v rodinných domech typu START sdělujeme:

V rynholeckém škvárobetonu, který byl v 60. a 70. letech používán pro stavby rodinných i panelových domů, mimo jiné i typizovaných rodinných domů typu START, byl velmi proměnlivý obsah přírodních radionuklidů. Proto také úroveň ozáření obyvatel takových domů je velmi různá, někde odpovídá běžnému standardu, jinde může být až nepřijatelně vysoká a zvyšovat pravděpodobnost ohrožení zdraví. Tato problematika byla státem řešena v 90. letech. V rodinných domech typu START byl měřen dávkový příkon záření gama a ekvivalentní objemová aktivita radonu. Majitelé domů, kde byla podle stanovených kritérií zjištěna zvýšená úroveň ozáření, měli možnost svůj dům ozdravit za pomoci státního příspěvku. V současné době poskytuje stát v rámci Radonového programu ČR majitelům rodinných domů typu START možnost bezplatného diagnostického měření v objektu, které umožní nastavit vhodné podmínky užívání a omezit případně zbytečné ozáření.

Koncentrace radonu totiž přímo souvisí se způsobem užívání domu, především s intenzitou větrání. Zejména požadavky na snižování energetické náročnosti existujících domů mohou koncentraci radonu negativně ovlivnit. V domech typu START proto nedoporučujeme instalaci těsných oken, aniž je současně zajištěna dostatečná nucená ventilace. Radon však není jen problémem rodinných domů typu START. Mnohem častějším zdrojem radonu v domech je podloží pod stavbou. Návody pro preventivní i ochranná stavební opatření obsahují ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží a ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů.

Vítáme Váš zájem o úroveň ozáření v rodinném domě a nabízíme Vám, stejně jako všem majitelům a uživatelům bytů a domů, bezplatné informativní měření objemové aktivity radonu. Více informací najdete na www.radonovyprogram.cz.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Otázky k dávkám ionizujícího záření 31.01.2017 14:46:54
Dobrý den. Dostala jsem na Vás kontakt od jednoho známého. Velmi by mě zajímalo, kolik radiace se dostane do těla po zákroku gama nožem. Kamarád má zhoubný nádor v mozku, a všichni o něj máme strach... Je hrozně tajnůstkářský a nechce, abychom se o něj strachovali. Ale problém je, že má slabé srdce a máme strach, že při větším náporu by to nemusel zvládnout... Údajné se mu to projevilo nedávno, ale už dříve byl na různých operacích a tak... dokážete mi prosím poradit?
Sára

(Vložil(a): Sára)
Dobrý den, na Váš dotaz Vám nedokážeme odpovědět, neboť předpokládaná obdržená dávka se odvíjí od předepsané dávky, tj. od strategie a plánu léčby, která je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře a radioterapeutického týmu.

(Za SÚJB: sekce Radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 31.01.2017 14:27:14
Dobrý den,
při preventivní návštěvě zubaře mi provedli 4x malý reoentgen zubů (2 na levé a 2 na pravé straně čelisti) a hned poté velký roentgen zubů. Neměla jsem žádný problém. Jakou dávku záření dá malý a velký roentgen? Nechápu, k čemu se dělá malý a velký roentgen současně. Děkuji Vám za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, můžeme se vyjádřit pouze k odhadu dávky ze zubního rtg vyšetření, nikoliv proč byl se rtg proveden.
Efektivní dávka ze intraorálního snímku zubu je cca 0,2 mSv, z "velkého" rtg snímku (čelisti) je vyšší, ale stále velmi nízká.

(Za SÚJB: sekce Radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 13.01.2017 22:03:10
Dobrý den, je možné pracovat na rtg pracovišti při terapeutických výkonech ercp bez osobního dozimetru?všechny moje kolegyně v jiných nemocnicích ho mají. Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

bez bližších údajů je těžké rozhodovat, záleží především na tom, zda je na Vašem pracovišti vymezeno kontrolované pásmo.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 16.12.2016 04:51:17
Dobrý den, poněvadž bych měla pobývat 3 týdny na Novém Zélandu, dotazuji se, nakolik je toto prostředí zamořené radioaktivitou z Fukušimy nebezpečné pro mé zdraví. Nezávisle byla získána mapa zobrazující následky havárie JE Fukušima, a to s vyobrazením zamoření oceánu k Austrálii a Novému Zélandu.Děkuji za objektivní odpověď.

(Vložil(a): bez uvedení jména)
Dobrý den,

dle našich informací, pobyt na Novém Zélandu nemůže být nebezpečný pro Vaše zdraví.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 05.12.2016 20:36:06
Dobrý den,
prosím Vás, jakou dostanu dávku, když pracuju s I125 s aktivitou kolem 650 kBq, vzdálenost od těla je cca 20-30 cm po dobu cca 10 min a poté probíhá inkubace, ale ta už je ve vzdálenosti asi 3-5 m. Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

propočet, o který na nás žádáte, musí znát dohlížející osoba Vašeho pracoviště.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 21.11.2016 18:23:49
Dobrý den. Jaký je prosím Vás odhad efektivní dávky pro muže, 85kg, kontrastní CT vyšetření (pánev+břicho)?
Total mAs - 6492. Total DLP - 1018 mGy*cm.
Děkuji.
(Vložil(a): Václav Černý)
Dobrý den,

s požadavkem na odhad Vaší konkrétní dávky z lékařského vyšetření se prosím obraťte na poskytovatele zdravotních služeb.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 14.11.2016 22:02:06
Dobrý večer, manžel má zápal šľachy na päte(bolesť v oblasti uponu plantárnej aponeurozy) a má predpísanú I.sériu antiflogistickej RTG terapie(3x 1Gy), s tým,že zatiaľ absolvoval 1 ožiarenie. Zaujíma ma,či môže toto žiarenie nejakým spôsobom poškodiť spermie a následne spôsobiť genetické poškodenie plodu,keďže by sme chceli dieťa. Pri Rtg ležal a bol prikrytý tou ochrannou "clonou", odkryté mal iba lýtko a chodidlo. Ďakujem za Vašu odpoveď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ozáření, které Váš manžel absolvuje v rámci protizánětlivé terapie RTG zářením nemá vliv na kvalitu spermií a nemůže způsobit genetické poškození plodu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 13.11.2016 12:28:58
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, při kterých stupních podle INES může dojít k akutní nemoci z ozáření. Děkuji za odpověď
R.Holá
(Vložil(a): Romana Holá)
Dobrý den,

k akutní nemoci z ozáření by mohlo dojít u události hodnocené stupněm INES 4 a vyšším.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 13.11.2016 11:44:09
Dobrý den , při rengenu kyčlí a páteře jsem byl podle snímků vystaven následujícím hodnotám záření.
1 snímek kV 85 , mAs 27, dGy*cm2 4.4800
2 snímek kV 80 , mAs 28 ,dGy*cm2 12.1910
3.snímek kV 95 , mAs 72 ,dGy*cm2 17.3910
Věk 55 let , váha 72 kg.
Nejsem schopen si vypočítat celkovou hodnotu ozáření v mSv.
Chtěl bych Vás proto požádat o jeho výpočet popř. krátké zhodnocení , zda výsledná hodnota představuje nějaké zdravotní riziko.
Předem moc děkuji za odpověď.

(Vložil(a): Čestmír Jakubec)
Dobrý den,

dle hodnot, které jste pro Vámi absolvovaná vyšetření dodal, je odhad efektivní dávky přibližně 1,1 mSv. Jedná se o dávku nízkou, která nepředstavuje zdravotní riziko.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Otázky k dávkám ionizujícího záření 25.06.2018 15:26:34
Dobrý den , při retngenu lbi, bylo dítě exponováno těmito dávkami (snímky byly celkem 3).
1 snímek kV 63 , mAs 13, dGy*cm2 0,8270
2 snímek kV 63 , mAs 4,0 ,dGy*cm2 0.5740
3.snímek kV 63 , mAs 7,0 ,dGy*cm2 0,9990
Nakolik je celkové ozáření kojeneckého těla v 9 měsících závažné, lze očekávat vyšší riziko onkol. onem. pro tuto expozici s rosotucím věkem dítěte?
Nejsem schopen si vypočítat celkovou hodnotu ozáření v mSv.
Děkuji za odpověď.
J.Kotal
(Vložil(a): Jakub Kotal)
Dobrý den,

tato expozice provedená v rámci diagnostického snímkování lbi neznamená automaticky vyšší riziko onkologického onemocnění.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 11.11.2016 10:53:20
Dobrý den, pracuji jako zdravotní sestra v zubní ordinaci, kde se denně používá OPG a intraorální RTG, chci se informovat, zda je to pro mě bezpečné jako zdravotnického pracovníka, který obsluhuje RTG, nakolik intraorální RTG je umístěn přímo v ordinaci(v místnosti jsem cely den), a nepoužívám při obsluze RTG ochranné pomůcky (dozimetry,vesta).
Předem velmi pěkně děkuji za odpoved.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

před instalací obou rtg zařízení muselo být provedeno měření neužitečného záření a předložen dokument "optimalizace". V tomto dokumentu žadatel o povolení musel předložit rozvahu o tom, jak (z jaké vzdálenosti, za jakých podmínek - s ochrannou vestou/zástěrou, zástěnou, atp.), kým a jak často budou oba typy rtg obsluhovány. Předpokládám, že bylo "zoptimalizováno" tak, jak Vy nyní provádíte jako správné. Bez znalosti konkrétního pracoviště vám více neporadíme.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 10.11.2016 16:27:28
Dobrý den, prosím Vás,ještě mám jeden dotaz:
kolik mSv je z: RTG L páteře + dynamika
RTG T páteře
(Vložil(a): Marie)
Dobrý den,

i v tomto případě je nutné konkrétní odhady požadovat na poskytovatelích zdravotních služeb, které ozáření provádějí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 10.11.2016 16:17:39
Dobrý den, prosím Vás kolik budu mít mSv ze SCINTI SKELETU a kolik z CT celé páteře. Děkuji Vám moc.
(Vložil(a): Marie)
Dobrý den,

konkrétní odhady osobní zátěže a dávek ze scintigrafie skeletu a CT celé páteře je nutné požadovat na pracovišti, které bude vyšetření provádět.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 03.11.2016 11:51:32
dobrý den chtěla jsem se zeptat, v zaří rtg nosa a plic, pak pohužel asi za měsíc 4 snímky na klasickém rtg na vyvolání smímku kde pan pouzival ještě takovou tu desku kde potrebovala dr. klouby a esíčka jak tomu říka, je to docela dost naráz během určitého období, že bohužel jak se zbavit trošku přírodně v tělě radiaktivy - může mě to vyvolat rakovinu.
(Vložil(a): jana kujova )
Dobrý den,

rtg snímky, které jste absolvovala byly zcela jistě zdůvodněny zdravotními problémy. Dávky, které jste obdržela nejsou tak významné, aby vyvolaly rakovinu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 11.10.2016 17:48:26
Dobrý den,mám uzlovou strumu a doporučeno tte,za poslední čtyři roky jsem byla na scnti ledvin, za pul roku na vyšetření srdce gama camera, vylučovaci urografie, mezi tím tak 7 rtg plic.TEĎ V SRPNU NA RTG PLIC,RENGEN DUTIN, ZNOVU RENGEN PLIC, V ROCE 2011 A 2012 CT DUTIN, TED OPĚT CT DUTIN A ZNOVU RENGEN PLIC, JE NUTNÉ ZNOVU CT DUTIN? RENGEN UKAZUJE PRŮCHODNOST, ALE NEPOPISUJE VELIKOST POLYPŮ V NOSE, TAKÉ MÁM STRACH Z OZAŘENÍ ŠTÍTNÉ ŽLÁZY.´DOPORUČENO CHODIT NA MAMOGRAF KAŽDÝ ROK.Mám strach ze zátěže.DĚKUJI JANA
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

Vaše radiační zátěž je opravdu vyšší, nicméně všechna vyšetření byla provedena z důvodu zdravotních obtíží a předpokládám, že pro jejich řešení byla přínosem. Nemá žádný význam mít strach. Doporučuji při dalších plánovaných vyšetřeních lékaře na časté rentgenování upozornit.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 29.09.2016 12:16:37
Dobrý den,chci se zeptat, jak velkou zátěž rentgenového záření v mSv pro můj organizmus znamená RTG C-páteře krční 2 snímky, T-páteře hrudní 2 snímky a 1 snímek pravého ramene (tj. 5 snímků celkem),které mi byly udělány v úterý,a to současně.V tabulce Vašich stránek jsem našla pouze hodnotu pro hrudní páteř O,7 mSv a předpokládám, že je to pro 1 snímek?Moc se bojím a mám teď z toho špatnou psychiku zda mě tolik snímků najednou nemohlo ohrozit.A ještě se chci zeptat,za 2 měsíce mám mít vyšetření na mamografu,neměla by jsem tuto kontrolu raději posunout,nemůže mě další rentgenové vašetření v tak kráké době po sobě, ještě více ohrozit?A mohla by jsem si nějak pomoct pro zregenerování těla po této zátěži?Moc Vám děkuji za odpověď.Jana
(Vložil(a): Jana Vávrová)
Dobrý den,

5 RTG snímků, které jste absolvovala, znamená velmi nízkou celkovou dávku záření (několik mSv). Taková hodnota "ozáření" Vás v žádném případě nemůže ohrozit. Plánované mamografické vyšetření neodkládejte, ani příspěvek z mamografie (odhaduji cca 2-4 mSv) není významný.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 09.09.2016 13:29:53
Manželka pracuje jako sestra v zubní ordinaci, kde je umístěn rengen. Tento je pravidelně denně používán.Ochranné pomůcky se nepoužívají. Při rentgenování zůstává v ordinaci.V současné době je po operaci štítné žlázy /hyperfunkce/.Domnívám se, že problém se štítnou žlázou byl způsoben zářením z rengenu.Nikdy nebyla nemocná.
Můžete mi zaslat Vaše stanovisko.
Děkuji Jiří Havránek, manžel
(Vložil(a): Jiří Havránek)
Dobrý den,

je vyloučené, aby příčinou hyperfunkce štítné žlázy Vaší manželky bylo ozáření, kterému je vystavena v zubní ordinaci.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 07.07.2016 18:50:58
Dobry den ! Mam dotaz,byla jsem na Jestedu a smerem k lanovke jsem si všimla vystrahu na neviditelne radiačni ozareni...to znamena nejaku radioktivitu v okoli? Dvere s vystrahou byli jen par metru od cekarne na lanovku.Dekuji za odpoved
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

V tomto případě nejde o radioaktivitu v okolí, ale jedná se pouze o informativní ceduli, tak jako v případě dalších upozornění. Pro Vaší informaci, radiační situace v ČR je kontinuálně sledována, aktuální stav je možné zjistit na webových stránkách SÚJB. Velice děkujeme za váš postřeh a ceníme si vašeho zájmu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: interval mezi mamografií a RTG plic 26.06.2016 10:39:08
Dobrý den,
prosím o informaci, zda můžu bez jakéhokoliv rizika postoupit RTG plic, když jsem byla 6.5.2016 na mamografu prsů.Je třeba mezi těmito dvěma vyšetřeními dodržet nějaký interval? Děkuji vám za odpověď. Milena Švehlová
(Vložil(a): Milena Švehlová)
Dobrý den,

mezi rtg vyšetřením na mamografu a RTG plic není třeba zachovávat žádný interval, z RTG plic je dávka velmi nízká, vyšetření není rizikové.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 16.06.2016 02:33:18
Dobrý den,
podstoupil jsem zátěžové vyšetření scintigrafie myokardu (SPECT) na ergometru s podáním látky 99mTc-MIBI (ta má poločas rozpadu 6h). Aplikovaná aktivita byla 750 MBq, moje hmotnost je 100kg. Zapomněl jsem však na to, že mám zvýšit příjem tekutin a uvědomil jsem si to až po 6 hodinách od aplikace radiofarmaka, v cca 19hodin (poté jsem vypil postupně 2,5 litru). Může mé opomenutí (neurychlení vyloučení radiofarmaka) mít nějaký negativní vliv na můj organismus?
Navíc jsem tekutiny pil také ještě před spaním (tedy cca 12 hodin po aplikaci radiofarmaka) a v noci tak nedocházelo k tak častému vyprazdňování močového měchýře, kde se nerozpadlá radiofarmaka hromadila. Nemá i toto možný negativní dopad na močový měchýř, který byl takto více ozářen?
Děkuji Vám moc za odpovědi na mé otázky a přeji Vám pěkný den.
(Vložil(a): Miroslav Nedvěd)
Dobrý den,

99mTc-MIBI se vylučuje samovolně, zvýšení příjmu tekutin uvolňování ještě urychlí, ale není zásadní. Dopad na močový měchýř nebyl nijak významně vyšší.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Záření po RTG, CT a ozařování 29.04.2016 13:49:13
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se může vyskytovat nějaké IZ záření v čekárně pro pacienty na RTG? Popř. mohlo by mít vliv na plod každodenní procházení takovouto čekárnou?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, čekárna pro pacienty je kontrolována, aby v ní bylo bezpečno pro pacienty i ostatní obyvatele, včetně těch osob, které jsou těhotné. Každodenní procházení čekárnou není pro plod nebezpečné.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 24.03.2016 16:53:43
Dobry den,

prosim Vas o radu, kde bych mohla najit online kalkulacku, popr. tabulky, dle kterych muzu vypocitat na zaklade udaju z RTG (kV, mA, cas), do jake hloubky zareni projde mekkou tkani.

Predem dekuji za odpoved.

Natalie T.
(Vložil(a): Natálie Táborská)
Dobrý den,

rtg záření je záření pronikavé, prostoupí tkání, orgánem a vytvoří snímek. Parametry vyšetření kV, mAs, ohnisková vzdálenost a projekce (AP, PA, Lat) slouží k odhadu dávky.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: radiojodizace 22.03.2016 20:57:06
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat má maminka podstoupila operaci štítné žlázy a 10.3.2016 radiojodizaci. Dne 21.3.2016 byla propuštěna. Vzhledem k tomu, že máme holčičku 18 měsíců, sestra miminko 1 měsíc a koncem dubna ho čeká operace s tím,že do nedavna byl v inkubátoru a já ještě jsem na začátku těhotenství. Má otázka tedy zní do kdy bychom k mamince neměli aby nebyl někdo z nás ohrožen.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

z Vašeho dotazu není jasné jaké množství radioaktivního jodu bylo vaší mamince po operaci štítné žlázy aplikováno. Nicméně určitě platí, že propuštěna byla za podmínek, kdy aktivita jodu v MBq je na úrovni efektivní dávky, která odpovídá limitu pro obyvatelstvo (1 mSv). Při propuštění měla být informována (písemně nebo ústně) jak se má chovat po návratu domů. Doporučuje se po dobu 10 dnů nebýt v přímém kontaktu s těhotnou a malými dětmi.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 18.03.2016 22:50:47
Byl jsem na CT - zobrazení nosních dutin.
Nad čelem mi přístroj zůstal v procesu nápadně mnohem déle nežli nad nosem atd.
I dva dny po vyšetření cítím celý pruh přez čelo - jako pří spálení sluncem,
Je možné, aby došlo k chybě a byla mi daná příliš velká dávka, nebo dávka určená pro léčbu a nikoli pro zobrazení ? Je možné zpětně dohledat proces snímání a aplikované dávky ?
Děkuji Bohuslav

(Vložil(a): Bohuslav )
Dobrý den,

tuto situaci považuji za nereálnou. CT přístroj je určen pro rtg vyšetření diagnostické vyšetření a i s takovými parametry pracuje. Nicméně pro váš klid doporučuji obrátit se na pracoviště, které výkon provedlo, to musí mít uchovány expoziční parametry, které byly pro Vaše vyšetření použity a na jejich základě vám dávku odhadne.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
RDG záření - hodnocení dozimetrie 03.03.2016 10:30:00
Dobrý den, jsem závodní lékařka a mimo jiné posuzuji i pracovníky s RDG zářením a ráda bych lépe pochopila hodnocení dozimetrického sledování. je možné telefonicky kontaktovat nějakého odborníka v této oblasti s konkrétními dotazy nebo existují nějaká srozumitelná a stručná doporučení? Prosím o tipy, jak se s problematikou mohu v rychlosti seznámit. Zákonům a normám v této oblasti jednak vůbec nerozumím a jednak nemohu strávit hodiny času vyhledáváním podstatných částí vyhlášek atd. Předem moc děkuji.
(Vložil(a): Petra A.)
Dobrý den,

pro posouzení osobní dávky radiačního pracovníka je nutné znát především limity profesního ozáření uvedené v § 20 vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů (odkaz níže). Doporučuji též přečíst požadavky vyplývající z § 28 této vyhlášky nazvané "Lékařský dohled", popisující druhy lékařských prohlídek. Dále je potřebné mít povědomí o zákoně č. 373/2011 Sb., a vyhlášce o pracovně lékařských službách č. 79/2013 Sb., které jsou v gesci ministerstva zdravotnictví ČR. Telefonicky můžete kontaktovat MUDr. H. Podškubkovou na čísle 221 624 741. Odkaz na Doporučení týkající se osobního monitorování přikládám.

Vyhláška č. 307/2002 Sb.:
http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/legislativa/vyhlasky/7_307_2002_Sb.pdf

Doporučení Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření:
http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/28-dozimetrie_zevni_2007.pdf

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 27.02.2016 18:20:43
Dobry den!V praci použivame na ochranu zbozi deaktivator samolepek AM ( senzormatic) nebo RF.Rada bych vedela jestli je pouzivani pristroje skodlive na zdravi,kdyz mam na sebe sperky a zlato?Muze to vysilat nejakou radiaci? I kdyz to prijde do styku s kovem? Dekuji moc za odpoved,nikdo mi na to nedokaze odpovedet.
(Vložil(a): Nicole)
Dobrý den,

senzormatic neobsahuje zdroj ionizujícího záření. Státní úřad pro jadernou bezpečnost nemůže posoudit jeho vliv na zdraví člověka. Doporučuji se s dotazem obrátit na Ministerstvo zdravotnictví ČR.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Záření po RTG, CT a ozařování 27.01.2016 10:17:00
Dobry den, chtěla bych se zeptat jen strucne.jsem tehotna a kdyz navstevuji stomatolga, cekam v čekárně kde jsou hned dvere rtg.muzu byt ozarena pres dvere, zed? Moc sekuji za odpověď
(Vložil(a): Křivohlava)
Dobrý den,

záření potřebné ke zhotovení zubního snímku je natolik nízké, že se dveřmi nebo zdí pohltí.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
kumulování ionizujícího záření v tělě 26.01.2016 18:30:32
Dobrý den,
po přečtení Vašich předešlých odpovědí mi není jasná jedna věc. Všem tady píšete, že se ionizující záření v těle nekumuluje. Což by bylo super. Ale dnes jsem si volala do naší FN radiačnímu fyzikovi a ten mi řekl pravý opak.
Ionizační záření z RTG, CT apod. se v těle
kumuluje. Nevím tedy kdo nemluví pravdu a oblbuje lidi, kteří mají strach o svoje zdraví.
Vůbec se mi to nelíbí. Je pravda, že lékaři RTG a CT ordinují jako na běžícím páse. A člověk někdy nemá volby, i když o tom také čtu, že má, ale praxe je jiná. Když jsem lékaře požádala, aby mě místo CT jater s kontrastní látkou poslal na MR, tak to neudělal, ani mi to nijak nezdůvodnil. Když jsem si následně nechala zjistit efektivní dávku tohoto vyšetření, tak jsem se zděsila. Bylo to 38 mSv a neškodná cysta. Jsou to už 4 roky, ale pořád na to myslím a u lékařů od té doby odmítám RTG vyšetření, byť jsou to třeba jen zuby. Ale teď zrovna stojím před dalším dilema. Z důvodu delší bolesti bederní páteře mě lékař posílá na RTG páteře /Lsp/. Stále to odkládám a mám z toho trauma. MR mi zase nenapsal. Takže jakou má pacient volbu? Žádnou!!!!
Tohle píšu jen tak pro ostatní.
Od Vás bych tedy chtěla vědět jak je to s tím
kumulováním nebo nekumulováním jak píšu v úvodu.
Moc děkuji.
J.L.


(Vložil(a): Jana Levková)
Dobrý den,

když v odpovědích čtete, že se ionizující záření v těle neuchovává, pak se tím myslí, že v těle nezůstává. Dále nepoškozuje lidský organizmus. Pacient, kterému bylo provedeno rtg vyšetření, neozařuje okolí. Rtg záření člověkem proletí rychlostí světla a od chvíle, kdy jej opustí, už se v něm nevyskytuje.
Zároveň ale platí, že biologická odezva organizmu na ionizující záření závisí na celkové obdržené dávce a tím je myšleno, že se "záření v těle sčítá".

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
RTG zubu a štítná žláza 12.01.2016 17:40:35
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, jak velké riziko karcinomu štítné žlázy je při intraorálním RTG zubu při použití ochranného límce. Odstíní límec veškeré záření? Asi ne, když jste v odpovědi na jeden dotaz psali, že IO RTG s límcem a OPG vyjdou nastejno... A ještě dotaz ohledně letů - jak moc je člověk vystaven záření. Není možné, že by ho odstínil trup letadla?
Děkuji za Vaše odpovědi. Iva L.
(Vložil(a): Iva Lukášová)
Dobrý den,

ozáření v případě intraorálního snímku znamená zanedbatelné přídatné riziko rakoviny štítné žlázy (pravděpodobnost výskytu rakoviny štítné žlázy na jeden snímek se navýší cca o 0,0001 %). Ochranný límec odstraní tzv. neužitečné záření, samozřejmě však ne veškeré záření, to ani není účelem, nedošlo by tak ke zobrazení zubu. Velikosti přírodního ozáření, které pasažér obdrží při letu je ovlivněna délkou letu, letovou výškou, erupcemi atd. Jako příklad uvádíme: za let z Tokia do New Yorku se udává jako odhad hodnota 20 microSv.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 09.12.2015 03:17:56
Dobrý den, během tohoto roku jsem 5x s odstupem cca dvou měsíců absolvovala hloubkový obstřik bederní páteře PRT pod CT ochranou. Když jsem toto nedávno pověděla jedné lékařce, zděsila se, s tím, že už nebudu moci mít děti, že je to strašně škodlivé tolik záření do sebe vstřebat za rok atd, což mě docela vyvedlo z rovnováhy... Ráda bych se zeptala, zda jde v mém případě do budoucna o nějaké ohrožení v souvislosti s množstvím záření? a o jaké?
Děkuji předem za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

celková dávka, kterou jste obdržela při CT kontrole obstřiku bederní páteře neohrozila Vaše zdraví, nemá vliv na otěhotnění.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
CT páteře 08.12.2015 07:23:06
Dobrý den, byla jsem na CT bederní páteře. Musela jsem podepsat dokument, kde se píše, že je CT záření škodlivé zdraví. Obsluhující personál mi ale nedokázal říci, jak moc, jen se mě ptali na váhu a míru. Můžete mi, prosím, sdělit, jak silné záření jsem při CT páteře dostala, jestli nevadí, že mám nitroděložní tělísko MIRENU, mutaci MTHFR,ale nejsem trombofilní a zda se záření z CT kumuluje v těle? Mám totiž výčitky svědomí, že jsem CT podstoupila.Za případnou odpověď Vám předem moc děkuju. J.
(Vložil(a): Jarmila)
Dobrý den,

u lékařského ozáření platí zásada zdůvodnění. Správná indikace znamená, že riziko z neprovedení vyšetření je vyšší než možné riziko plynoucí z ozáření. K určení přesné dávky nemáme k dispozici expoziční parametry vyšetření, ale dle databáze efektivních dávek "jiných" pacientů je to v případě CT bederní páteře cca několik mSv. Taková dávka není nebezpečná, nijak nevadí nitroděložnímu tělísku ani genové mutaci.
RTG záření se v těle nekumuluje.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 04.12.2015 13:18:18
chtel jsem se zeptat,li mohl vybuch Cernobylu a jeho nasledna radiace,zapricinit kazy zubu? cistim si zuby denne,chodim na kontroly a i tak mam kazy. narodil jsem se par mesicu po tom vybuchu,tak by me to zajimalo. dekuji
(Vložil(a): Kamil Ferenc)
Dobrý den,

havárie jaderné elektrárny ani následná radiační situace v ČR neovlivnila kazivost zubů. Tato je, kromě péče o zuby, ovlivněna řadou dalších faktorů, kterými jsou genetické dispozice, výživa, resp. stravovací návyky, některá onemocnění, atd.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 07.11.2015 20:07:47
Dobrý den
Chtěla bych touto cestou poprosit o radu. Jsem studentka 2. ročníku oboru radiologický asistent a mám si vybírat téma bakalářské práce. Chtěla jsem si vybrat téma:Vliv krytí mimo dopadové při pole Skiagrafii. Toto téma však již bylo řešeno v práci jiné studentky, kde zjistila, že krytí mimo dopadové pole snižuje dávku. Avšak jsem našla na webu debatu, že někdy SÚJB vydal prohlášení, že je to naopak. Jak to tedy je? děkuji za odpověď
(Vložil(a): Lenka Lecianova)
Dobrý den,

principiálně jakékoli krytí dávku nějak snižuje. I krytí mimo dopadové pole. Otázkou však je, jak a jestli je toto snižování významné. Samozřejmě velmi záleží na geometrii ozáření, pole i krytí i na expozičních parametrech. Obecně však lze pro zjednodušení říci, že krytí mimo dopadové pole snižuje celkovou pacientskou dávku minimálně, skoro zanedbatelně ? protože dávka, která se tímto krytím odchytne je o několik řádů nižší než dávka z primárního záření, kterou stejně při vyšetření pacient dostane. Tím se toto krytí mimo dopadové pole dostává se svým celkovým účinkem na nebo dokonce pod úroveň drobných variací způsobených reprodukovatelností expoziční automatiky a rentgenového generátoru. V tu chvíli lze opravdu říci, že účinek takového krytí je zanedbatelný. Proto jsme v naší konferenci na obdobný předchozí dotaz odpověděli zjednodušeně tak, že krytí mimo dopadové pole vlastně na celkovou dávku nemá vliv. Pokud se tomuto tématu někdo věnuje v laboratorních podmínkách, samozřejmě efekt tohoto krytí naměří, protože dozimetry jsou schopné měřit opravdu nízké dávky, praktický vliv na radiační ochranu je ovšem zanedbatelný. (Samozřejmě existuje několik výjimečných výkonů, u nichž se toto krytí z důvodů specifičnosti výkonu doporučuje používat. Tyto výkony jsou definované v místních nebo Národních radiologických standardech.)

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
rtg 03.11.2015 15:03:54
Dobrý den.
Chtěla bych se zeptat, jakou dávku člověk dostane při rtg polyakcí akt-pasáž jícnem? Kolik snímků se při tomto vyšetření dělá?
Děkuji Jana
(Vložil(a): Jana)
Dobrý den,

tento dotaz jsme již zodpověděli dne 26.10.2015:

"Požadovaný počet snímků je určen indikací a je dán "standardem" takového vyšetření. Obdržená dávka je především závislá na použitých expozičních parametrech. Dle našich zdrojů týkajících se pacientských dávek se efektivní dávka pohybuje v jednotkách mSv."

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 22.10.2015 19:20:38
Dobry den. Jsem objednana na rtg polykaci akt - pasaz jicnu. Kolik se musi udelat snimku a jakou davku zareni clovek dostane?
Dekuji Jana
(Vložil(a): Jana Novakova)
Dobrý den,

požadovaný počet snímků je určen indikací a je dán "standardem" takového vyšetření. Obdržená dávka je především závislá na použitých expozičních parametrech. Dle našich zdrojů týkajících se pacientských dávek se efektivní dávka pohybuje v jednotkách mSv.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 13.08.2015 13:28:26
Dobrý den, obvodní lékařka mě chce poslat v rámci prevence na RTG plic + srdce. Zajímalo by mne, kolik to bude celkem snímků a jakou dávku záření dostanu. Lékařka mne ujišťovala, že to bude minimální dávka, prý jako bych vykouřila čtyři cigarety (jsem nekuřák). Ještě mám dotaz, jestli je vhodné chodit na RTG plic + srdce, když je v těle zánět (v oblasti prsu u nekojící ženy). Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Dagmar Tauchmanová)
Dobrý den,

obvykle se jedná o snímek ve 2 projekcích (předozadní a boční) a dávka je opravdu velmi nízká (cca 30-50 mikroSv). Kdy a za jakých podmínek poslat na toto rtg vyšetření je na rozhodnutí a na zodpovědnosti indikujícího lékaře a aplikujícího odborníka.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
vypocet efektivni davky 15.07.2015 09:51:25
Dobrý den,

chtěla bych Vás pro doplnění mého předešlého dotazu požádat o výpočet efektivní dávky z RTG vyšetření mého syna: váha 6,3 kg, výška cca 70 cm. Lebka 2x:
47 kw/20 mAs, bez clony
PA: GA 1,6, GS 0,45, S 191, L 1,74
LAT: GA 1,9, GS 0,26, S 183, L 1,96.

Děkuji předem za odpověď.

S pozdravem,

EVa Novotna


(Vložil(a): Eva Novotna)
Dobrý den,

odhad efektivní dávky je cca 0,02 mSv. Jedná se o velmi nízkou dávku.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 11.06.2015 09:14:55
Dobrý den, pročetla jsem si spoustu článků i diskuzí k CT vyšetření. Na některých diskuzích čtu, že jedno CT vyšetření je jako 300 rentgenů plic, že si CT vyšetření tělo pamatuje celý život. Ve Vašich diskuzích zase čtu, že rizika z CT vyšetření jsou velmi nízká. Jsem z toho zmatená. Můj dotaz zní: je mi 26 let. Před 7 lety se mi špatně dýchalo, proto mi bylo provedeno CT vyšetření (předpokládám, že hrudníku). Zjistili mi plicní embolii. O tři roky později se mi opět špatně dýchalo. Okamžitě jsem byla zase poslaná na CT vyšetření. (tentokrát už mi ale nic nebylo, šlo pouze o psychiku - proto to horší dýchání). Takže podruhé jsem CT vyšetření podstoupila zbytečně. Jde mi tedy o to, že je mi teprve 26 let a už jsem prodělala 2X CT vyšetření. Mám strach z budoucích nežádoucích účinků, ze zhoubných nádorů, strach z toho, že třeba za 5, 10, 15 let mi tělo zareaguje na ta 2 CT vyšetření. Je 2X podstoupené CT tolik nebezpečné? Nebo bych ho musela podstoupit vícekrát? Myslíte, že si tento zásah tělo opravdu pamatuje celý život? Nebo se mi buňky postupem času obnovují, a CT vyšetření s odstupem času z těla vyprchává? Moc Vás prosím o Vaši odpověď na můj e-mail. Rukavičková Petra
(Vložil(a): Petra Rukavičková)
Dobrý den, z CT vyšetření je samozřejmě vyšší dávka než u "klasického" rtg snímku, což vyplývá z charakteristiky a podstaty fungování CT přístroje. Je zcela na rozhodnutí indikujícího lékaře, jaký typ a zda vůbec bude požadovat vyšetření s použitím zdrojů ionizujícího záření. Např. CT vyšetření hrudníku poskytne lékařům zcela unikátní a často nesrovnatelně vyšší diagnostickou informaci než klasický rtg snímek. Nemusíte mít strach, že 2x absolvované CT vyšetření bude mít pro vás nežádoucích účinky. Nevím, kde jste se dočetla a co myslel autor větou "zásah si tělo pamatuje celý život", nesprávně je též prohlášení, že: "CT vyšetření s odstupem času z těla vyprchává". Lidský organismus se průchodem rtg záření nestává radioaktivní, dávky používané pro diagnostické lékařské ozáření buňky nepoškodí tak, aby byla nutná jejich obnova.
Doporučuji, abyste se zamýšlela i nad přínosem, které vyšetření s použitím zdrojů ionizujícího záření přináší a tolik se nesoustředila na, ve vašem případě zanedbatelnou pravděpodobnost vzniku zhoubných nádorů.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 13.02.2020 11:13:37
Dobry den, moc dekuji za predchozi odpoved, kterou jsem vlozila ohledne ct vysetreni mozku na pohotovosti, jednou bez a jednou s kontrastni latkou. Vase odpoved, ze riziko zhoubneho nazoru je velmi nizke, me potesila, ale trapi me to stale, proto jsem si na pohotovosti vyzadala velikost podane davky. Nechteli mi ji predat, ale nakonec jsem dostala imformaci, ze se jednalo o 1800 microgray/cm pro oba skany. Mohli byste mi prosim tuto informaci objasnit, obavam se, ze ta davka musela byt vysoka, kdyz mi ji nechteli zezacatku rici. Take poznamka na cm me vystrasila, protoze objem hlavy je asi 55cm. Ziji v zahranici, takze nevim, jestli jde o standardni pristup. Prominte za druhy, obdobny dotaz, moc si cenim Vasich odpovedi a predem dekuji za cas a trpelivost.

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Nejedná se o hodnotu dávky, ale o speciální fyzikální veličinu s názvem "součin kermy a délky", jejíž jednotka není microgray na cm ale miliGray krát cm. Tuto veličinu nelze jednoduchými matematickými kroky, jako je násobení a dělní, převést na dávku, kterou jste obdržela. Přepočet na dávku je velmi složitý, musí jej provádět radiologický fyzik v nemocnici s využitím speciálních programů. Ale nemusíte se obávat, hodnota 1800 mGy.cm je v mezích tolerance pro CT vyšetření hlavy.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 10.06.2015 11:52:22
Dobrý den, nedávno jsem absolvovala rtg kolena( 2 snímky), jenže se snímek ztratil, tak jsem tento rtg absolvovala 4 dnech absolvovala rtg znovu. Asi po dvou dnech mi začaly silné bolesti v koleně, dokonce i když je noha v klidu - což mi dříve nikdy nedělalo, občas i taková "bodavá" bolest. Chtěla jsem se zeptat, zda to může mít souvislost s opakovaným rtg v tak krátké době ( celkem 4 snímky), děkuji za odpověď. Anna
(Vložil(a): Anna Foučková)
Dobrý den, bolest, kterou popisujete, rozhodně nemůže být uváděná do souvislosti s opakovaným rtg vyšetřením, ale souvisí s problémem s kolenem.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
rtg 09.06.2015 13:34:51
Dobrý den,

moc Vám děkuji za rychlou odpověď.
Trochu jsem se uklidnila.

Mohu ještě jen tak informativně a přibližně vědět, jak vysoká je dávka u rtg dutin?

Moc Vám ještě jednou děkuji za ochotu.

Přeji hezký den.


S pozdravem

Renáta Pražáková

(Vložil(a): Renáta Pražáková)
Dobrý den,

u rtg vyšetření VDN záleží na expozičních parametrech a na počtu projekcí. Dle zkušeností z inspekční činnosti je odhad ekvivalentní dávky pro jednu projekci cca v rozpětí 1,2 ? 2 mSv.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: rtg 26.04.2017 01:29:52
Dobrý den,

dnes jsem postoupil RTG plic a PND. Na kolik to bylo rozumné provádět v jeden den? Dávka v rozpětí cca 1,2 - 2 mSv pro jednu projekci RTG VDN platí i pro RTG PND?

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem P. Čech
(Vložil(a): Petr Čech)
Dobrý den,

nevadí pokud se provedou tato rtg vyšetření v jeden den. Ano, jedná se o vedlejší dutiny nosní, užívá se zkratka PND, resp. VDN.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Záření po RTG, CT a ozařování 09.06.2015 12:31:11
Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o radu, protože mi stále leží v hlavě, že za poslední 2 měsíce byl můj 10 - letý syn vystaven několikrát rtg vyšetření :-(

Chtěla jsem se zeptat, jak vysoká je dávka při rtg malíčku u ruky a také při rtg vedlejších dutin nosních a rtg zubů?

Syn měl rtg malíčku kvůli zlomenině 5-krát a to celkem 10 snímků.

Minulý týden byl zase na rtg vedlejších dutin nosních a příští týden nás čeká kompl. rtg zubů kvůli rovnátkům.

Jako malý absolvoval asi třikrát rtg plic a také zubů.

Mám obavu, zda to už není škodlivé.

Ještě jsem se chtěla zeptat, zda lze vedlejší dutiny vyšetřit stejně dobře např. sonem, abychom se eventuálně příště vyhnuli rtg?

Moc Vám děkuji za Vaši radu.

Přeji hezký den.

S pozdravem

Renáta Pražáková

(Vložil(a): Renáta Pražáková)
Dobrý den,

obecně platí, že dávka u vyšetření prstů ruky i nohy je velmi nízká (až zanedbatelná).
Ani vyšetření vedlejších dutin nosních a zubů není nijak "zátěžovým" vyšetřením, protože se jedná o rentgenový snímek, kdy expoziční parametry pro provedení nejsou nijak vysoké. Nemějte obavy, diagnostický přínos je zcela jistě významný pro jeho zdraví a radiační zátěž je nízká.
To, zda by bylo postačující vedlejší dutiny vyšetřit sonem je zcela na zvážení toho, kdo vyšetření indikuje.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
CT vyšetření břícha 13.05.2015 09:11:19
Dobrý den, mohu se zeptat na riziko CT vyšetření břicha přístrojem Philips Ingenuity Core? Jedno jsem již prodělala v Motole (asi jiným přístrojem) cca před 4 roky.
Předem děkuji za odpověď,
Sandra N.
(Vložil(a): Sandra Nová)
Dobrý den,

riziko z CT vyšetření břicha je velmi nízké.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 23.04.2015 14:31:04
Dobrý den,

prosila bych o ústní konzultaci pracovníka Vašeho ústavu, který má gesci nad zdravotníky, provádějícími CT vnitřních orgánů. Potřebuji zkonzultovat své vyšetření CT a mám několik drobných dotazů a nepřijde mi vhodné sepisovat tyto dotazy písemně. Žádám o schůzku od 30. 4. dále kdykoliv.
Srdečně děkuji za pomoc.
Milada Staňková
(Vložil(a): Milada Staňková)
Dobrý den,

Státní úřad pro jadernou bezpečnost nemá v gesci "zdravotníky, provádějícími CT vnitřních orgánů". Dotazy týkající se indikace a provedení vašeho CT vyšetření konzultujte prosím s indikujícím lékařem a s pracovištěm, které bude CT provádět.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
dávky záření 14.04.2015 14:04:52
Dobrý den.
dceři bylo zhotoveno OPG- 73Kv 12mA 10,78s a dva intraorální snímky -70Kv 4mA 69ms. Jakou obdržela z těchto vyšetření dávku záření v mikroSv? Jedná se o nízkou dávku?
Jaké by měly být ochranné pomůcky při zhotovení OPG digitálním přístrojem. Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Křížová)
Dobrý den,

zubní vyšetření na OPG a 2 intraorální snímky znamenají velmi nízkou radiační zátěž (cca několik desítek mikroSv).
Při OPG vyšetření se pacientům ochranné pomůcky nedávají.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 19.11.2014 22:39:25
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda existuje limit pro radioaktivitu kovových (hutních) materiálů v Bq/kg. Setkal jsem se v jedné technické spec. s max.100Bq/kg. Je tedy obecně stanovený limit pro takovýto případ? Děkuji předem za odpověď.
(Vložil(a): Rene Pol)
Dobrý den,
pro uvolnění materiálu je nutné znát aktivitu [Bq], přip. hmotnostní [Bq/kg] či objemovou aktivitu [Bq/l] příslušného radionuklidu, ta se následně porovnává se stanoveními hodnotami, tzv. úvolňovacími úrovněmi, které stanovuje vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška je dohledatelná na stránkách www.sujb.cz v sekci legislativa. Např. pro radionuklid 60Co je uvolňovací úrověň rovna 10kBq/kg, tedy podíl naměřené aktivity a uvolňovací úrovně musí být menší než 1, pro radionuklid 137Cs je uvolňovací úroveň rovna 10kBq/kg, tedy podíl naměřené aktivity a uvolňovací úrovně musí být menší než 1 .
V případě, že materiál je kontaminovaný směsí radionuklidů musí se brát v úvahu součet všech podílů naměřené aktivity příslušného radionuklidu a uvolňovacích úrovní.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 29.10.2014 10:15:33
Dobrý den rád bych se Vás zeptal jaká je průměrná hodnota záření které člověku nemůže uškodit jde mi o to že bychom rádi koupili nemovitost v Hostimi u Berouna kde jsem zjistili že v dole Alkazar je již nepoužívané úložiště radioaktivního odpadu. Předpokládám, že musí být zapezpečeno i z hlediska právě toho, že se nachází v CHKO. Rádi bychom se ale ubezpečili konkrétně. Máte prosím konkrétní studie, naměřené hodnoty, či dá se u Vás objednat člověk, který nám to místo na zakázku proměří? (Nejde nám totiž jen o splnění jakési "normy", protože rad.záření se v těle kumuluje, takže na nás by mělo jistě jiný vliv než na návštěvníky a turisty, kteří projíždějí na kole či lezou po skalách). Předpokládám že v tomto případě je asi oblast podrobena větší a podrobnější kontrole, Je možno někde dostat konkrétní informace o hodnotách zde naměřených a porovná s celorepublikovým průměrem. Děkuji za odpověď. Raška
(Vložil(a): Daniel Raška)
Uzavřené úložiště Alcazar je monitorováno v rámci tzv. institucionální kontroly SÚRAO (1 x za rok se odebírají vzorky z vrtů v okolí úložiště a analyzují se na přítomnost radionuklidů). Výsledky kontrol jsou předkládány SÚJB. Úniky z úložiště jsou v rámci chyb měření. Dávkový příkon na povrchu uzavřeného úložiště je srovnatelný s přirozeným pozadím, tedy přínos příkonu dávkového ekvivalentu z úložiště k přirozenému pozadí je v rámci chyb měření, tudíž žádný. Stavební povolení v této lokalitě se ale nevydávají, jde o CHKO.
(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Informace o dávce ozáření 21.09.2014 16:54:46
Dobrý den,
měl bych několik otázek.

1) je možné zjistit před či po RNG vyšetření jakou dávku záření člověk obdržel?

2)je mi jasné, že limit efektivní dávky pro RNG vyšetření není stanoven, ale pokud budu citovat Váš sborník " Rozumně dosažitelná úroveň radiační ochrany se považuje za dostatečně prokázanou
v případech, že roční efektivní dávka u žádného z radiačních pracovníků nepřekročí 1mSv"

Zajímalo by mě (respektive zdá se mi rozumné) jestli by pacient neměl být informován o dávkách přesahujících např. výše zmíněný 1mSv?

3) Před pár dny jsem byl kvůli lehké skolióze dle slov doktora pro mé uklidnění poslán na RNG páteře. Jednalo se o dva snímky ze předu a dva zboku. Dle Vašich stránek se jedná o odhadem! 1,3 * 2 + 0,7 * 2 tj. cca 4 mSV.
Pokud bych byl seznámen s tím, že obdržím dávku, která je vyšší než 200 snímků plic, tak bych takovéto vyšetření nepodstoupil tj. neměl by být pacient seznámen a mít možnost se rozhodnout.

Teď nemluvím o RTG končetin, ale u zákroků přesahujících např. 1 mSv, což už není zanedbatelná dávka. A argument, že člověk obdrží cca 3 mSv ročně nějak neberu (jelikož je možné že okamžitá dávka např. 5mSv v dávce může mít stejný dopad na zdraví jako např. 50 mSV za 365 dní).

4) Je mi jasné, že informovat populaci o POTENCIONÁLNÍM nebezpečí RNG záření by nadělalo více škody než užitku. Ale pokud se člověk zajímá o své zdraví, tak si myslím, že by měl mít právo rozhodnout se sám za sebe a zvážit rizika?

Předem děkuji za odpověď

(Vložil(a): M)
Dobrý den,
Ad 1) Odhad dávky lze provést.
Ad 2) Limit pro lékařské vyšetření, kterým je ozáření zpravidla pacientů není stanoven. Vámi citovaná věta: "rozumně dosažitelná úroveň radiační ochrany se považuje za dostatečně prokázanou v případech, kdy roční efektivní dávka u žádného z radiačních pracovníků nepřekročí 1mSv" se týká principu optimalizace radiačních pracovník, tedy profesního ozáření, nikoliv pacientů. Nesdílím Vás názor, že by pacient měl být informován o dávkách přesahujících hodnotu 1mSv. Nejdůležitějším a rozhodujícím parametrem je, zda je snímek pro pacienta potřebný, tedy zdůvodněný.
Ad 3) Dle legislativních požadavků je pacient poučen o rizicích ionizujícího záření. Ve vašem konkrétním případě však nerozumím proč jste byste chtěl odmítat provedení 2 snímků páteře, které byly provedeny pro kontrolu skoliózy z důvodu, že dávka vyšší dávka než při snímku plic. Je sice příkladné a žádoucí zajímat se o rizika vyplývající z provedení lékařského ozáření, ale zdůvodnění bych ponechala na lékařích.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Otázky k dávkám ionizujícího záření 19.09.2014 11:35:05
Dobrý den, je prosím dávka ozáření při rtg polykacího reflexu a rtg celého trávicího traktu riziková pro štítnou žlázu? Někde jsem našla, že rizikové jsou až 2 Sv a rtg je běžně 1,5 mSv. Je to pravda? Prý 7% rakoviny štítné žlázy je způsobeno právě ozářením v oblasti krku. Za jak dlouho po ozáření by se problém se ŠŽ objevil? Mám krk plný zvětšených lymfatických uzlin a hledáme příčinu. Děkuji.
(Vložil(a): Kamila Špiková)
Dobrý den,
celková dávka záření, kterou jste obdržela při rtg polykacího reflexu a rtg trávicího traktu není pro štítnou žlázu riziková.
Prahové dávky pro nepříznivé tkáňové reakce (deterministické účinky) jsou opravdu až na úrovni cca 2-3 Sv, resp. Gy.
Nemohu potvrdit váš údaj, že 7% rakoviny štítné žlázy je způsobeno právě ozářením v oblasti krku.
Zvětšení lymfatických uzlin v oblasti krku nelze přisuzovat ozáření při rtg vyšetření trávicího traktu.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Velikost dávky záření při OPG starším přístrojem 18.06.2014 21:15:49
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaká je dávka záření při jednom snímku OPG provedené již starším přístrojem ( cca 15 let ) v zubní ordinaci. Předtím mi byl dělán ještě předozadní rtg snímek již moderním novým přístrojem. U něj mi bylo řečeno, že jsou dávky velmi nízké, u OPG jsou ale snad větší než je celotělová dávka CT vyšetření. Není to nějaký omyl? Je opravdu OPG tak vysoce zatěžující vyšetření? Z jakých důvodů? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Hana Machalová)
Dobrý den,
z charakteru vyšetření na OPG a především z požadované diagnostické informace, kdy získám přehledný snímek chrupu v celém jeho rozsahu včetně sousedících struktur je zřejmé, že dávka je vyšší než u intraorálního snímku jednoho zubu. Nebude ale zcela jistě větší než celotělové CT. Konkrétní hodnotu dávky, kterou jste obdržela by Vám mělo sdělit pracoviště, které snímkování provádělo.
Za SÚJB musím konstatovat, že dle Atomového zákona a prováděcí vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, musí všechny rtg přístroje, tedy i OPG starší 15 let projít tzv. zkouškou dlouhodobé stability, která ověřuje, vlastnosti daného přístroje. Při kontrolách rtg přístrojů se také kontroluje zda není překročena směrná hodnota (diagnostická referenční úroveň) na pacienta. Tím je zaručeno, že dávka pacienta je optimalizována.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Rentgeny a mobilni vysilac 01.10.2013 12:51:56
Dobrý den, mohla bych se, prosím, zeptat, jaká je expozice radiaci při letu letadlem ve výši 10-12000 m za jednu hodinu? A jaká je expozice radiaci při běžném RTG snímksrdce a plic a při vyšetření CT PET ?
Buď v absolutních jednotkách nebo ve vzájemném porovnání. Mnohokrát děkuji.
(Vložil(a): Marie Věra Stastná)
Na své otázky naleznete odpovědi v článku http://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/zajimavosti-z-praxe-radiacni-ochrany/pouzivani-rentgenu-lekarske-ozareni/.
(Za SÚJB: sujb)
Obavy 28.01.2013 19:47:49
Dobrý den,
na tuto stránku jsem se dostala až v době kdy mi bylo provedeno CT jater s kontrastní látkou.Lékaře jsem žádala o vyšetření magnetickou rezonancí, ale on nechtěl. Je to totiž hodně drahé, takže to nedají každému. Z CT jsem měla obavy, neboť vím, že tam je mnohonásobně větší ozáření Pročetla jsem si hodně Vašich odpovědí a vůbec nechápu, že nejsou pro zdravotnícké účely stanoveny nejaké nejvyšší možné dávky záření, které by ještě neohrožovaly pacientovo zdraví. Copak to můžou do nás pacientů lékaří valit bez omezení? Radíte tady pacientům, že jsou zdravotníci povinni Vám sdělit dávku záření. Stejně Vám to dopředu neřeknou a po vyšetření s tím už nemůžete nic dělat. Na Vaši radu jsme to udělala a od té doby špatně spím a musím na to pořád myslet. Dali mi dávku na to CT jater 32 mSv. Mám vážné obavy o své zdraví a možné nádorové bujení vyvolané touto dávkou. Kdo by byl za tohle odpovědný? Šlo jen o cystu, jsem zdravá a díky vyšetření mám strach co bude do budoucna dál. Odmítám teď i RTG u zubaře.
Moc děkuji za odpověď. Pěkný večer.
(Vložil(a): Jana Miková)
Vážená paní, přesně stejný dotaz (včetně uvedené dávky 32 mSv z CT jater, které prokázalo "pouze" cystu) nám položila paní Eva Nováková dne 8. ledna t.r., stejně jako vy bez uvedení kontaktního e-mailu. Proto prosíme, přečtěte si naši předchozí odpověď.
(Za SÚJB: sujb)
Dotaz 08.01.2013 10:25:21
Dobrý den, velice si vážím Vaší práce. Pročetla jsem si smad všechny příspěvky a Vaše odpovědi. A nemám z toho dobrý pocit.
Pisatelé mají hlavně strach z RTG a CT, na které je lékaři, někdy i nesmyslně posílají,jako by ordinovali ten nejlepší pro vás prospěšný vitamín. Nikdy jsem se o tuto problematiku nijak zvlášť nezajímala, ale teď mi bohužel vnikl zdravotní problém a lékař mě poslal na CT s kontrastní látkou. Vím, že je tam vyšší dávka záření než u běžného RTG. Žádala jsem lékaře, že nechci jít na CT, ať zvolí jinou vyšetřovací metodu třeba MR, ale on nechtěl. Vůbec jsem nebyla dopředu informovaná o tom jakou velkou dávku mSv dostanu. Myslím si, že je to trestuhodné tohle pacientům zatajovat. Když jsem si potom po vyšetření tuto dávku nechala zjisti, tak jsem byla úplně v šoku. Bylo to 32mSv. Kdybych tohle věděla předem nikdy bych na toto vyšetření nešla. Teď žiju ve strachu, že se nádorové onemocnění časem projeví. /Z vyšetření se jen potvrdia neškodná cysta/ Za jak dlouho se může něco takového projevit? Vy všem odpovídáte úplně stejně. Ať Vám člověk napíše, že měl jeden RTG zubu za život, nebo deset CT, tak je stále stejná odpověď, že se nemusí ničeho bát. Já si myslím, že to není pravda. Určitě u každého kdo má za sebou nějaká RTG a CT vyšetření existuje zvýšené riziko nádorového onemocnění. Dokonce jsem našla na netu nějakou studii amerických vědců, která to potvrzuje. Bylo tam také, že pravidelné kontroly žen na mamografu nejsou taky tak neškodné jak se tady prezentuje. Z žen, u kterých byla CA prsu objevena byla většina těch, které se pravidelně po několik let podrobovali preventivním prohlídkám a to má prý mammograf jedno z nejmenších dávek záření.
Tak jak to vlastně je? Jde jenom o bisnis aa na následky z vyšetření všichni kašlou? Jsem tím velice znepokojena. A je mi hodně líto malých dětí, které jsou bohužel také vystavovány RTG a CT záření.
Myslím si, že se s tímto nebezpečným zářením zachází moc lehce jak na běžícím pásu.....Až se něco stane a někdo onemocní, kde se dovolá nějaké spravedlnosti. Ale to bude stejně už jedno...zdraví máme jen jedno a to už tomu člověku nikdo nevrátí. Nejhorší je, že my pacienti jako laici jsme úplně v rukou lékařů, věříme jim, ale také nám můžou nevratně poškodit zdraví.
Je mi 54 let. Samozřejmě do toho CT jater jsem podstoupila během života dalších X RTG vyšetření /zubař, kyčle, OPG, dutiny, úraz kotníku/ ani se mi to už nechce psát jsem z toho pěkně otrávená. A můj obyčejný strach jak má na těchto stránkách každý kdo sem napsal mi začíná přerůstat přes hlavu. Musím na to pořád myslet a nadávám si, že jsem se o všem neinformovala dříve. To bych rozhodně na žádné CT nešla.
Přeju pěkný den(Vložil(a): Eva Nováková)
Pokud jste si pročetla všechny ostatní dotazy k účinkům RTG záření a odpovědi jsou podle vás stále stejné, je to tím, že riziko je opravdu malé až zanedbatelné; mimo jiné také proto, že rtg záření se v těle nekumuluje. Smyslem dozoru nad radiační ochranou je právě sledovat a hodnotit využívání zdrojů záření, a to nejenom v medicíně. K tomu jsou stanoveny referenční úrovně, limity ozáření z radiačních činností a další kriteria, která vycházejí z mezinárodních doporučení.
V našich odpovědích jste jistě také zaznamenala, že o způsobu vyšetření rozhoduje lékař, který jediný ví, jakou diagnostickou informaci potřebuje pro zahájení léčby. SÚJB nemůže rozhodně lékaře v diagnostice omezovat. Základním požadavkem je vyvážení přínosu z vyšetření rtg a rizika následků ozáření. Je vaším výsostným právem odmítnout vyšetření, kterého se bojíte, stejně jako můžete odmítnout i následnou léčbu. Pak ale musíte také převzít zodpovědnost za své zdraví v plném rozsahu.
Právě vámi zmiňovaná rakovina prsu je včas odhalena především u žen, které chodí pravidelně na prohlídky a mamografii. Mamograf rakovinu nezpůsobí, ale odhalí.
Pokud jste opravdu dobře četla, musela jste zaznamenat, že předpokládaná prahová dávka, kdy může dojít k poškození, je o řády vyšší - v jednotkách Sv (pro vaši představu více než 30ti násobek vašeho CT).

(Za SÚJB: sujb)
Opravdu riziko? 05.11.2012 07:59:36
Dobrý den, zajímalo by mě, jak je možné - pokud je tedy vztah dávky záření a pozdějších následků (rakovina, genetické změny apod.) lineární, jak je možné, že lidé žijící v oblastech s velmi vysokou přírodní radioaktivitou v řádech stovek mSv, nevykazují zvýšené počty z toho vyplývajících onemocnění, spíše naopak. Stejně tak radiologové. proč by potom běžná radiovyšetření, která nepřesáhnou dávku např.100 mSv(jak uvádíte v tabulce pro nízké riziko), měla představovat byť i minimální riziko? Chápu,že při vyšších jednorázových dávkách je toto riziko zřejmé, ale jak vysoká je tato jednorázová dávka, která je už nebezpečná? Byla stanovena? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Michal)
Akutní nemoc z ozáření se rozvine po jednorázovém ozáření celého těla nebo jeho větší části dávkou vyšší než 1 Gy.
(Za SÚJB: sujb)
Jednotky SV a Gy 03.11.2012 21:53:08
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na porovnání jednotek Sievrt a Gray - platí, že pro rentgenové záření 1Sv = 1Gy? A při jakých typech záření se tyto jednotky nerovnají? Děkuji předem za odpověď. Milan
(Vložil(a): Anonym)
Ddefinice dávkového ekvivalentu, jehož jednotkou je Sv, je a dávky v uvažovaném bodě tkáně, jejíž jednotkou je Gy, je H=Q D, kde Q je jakostní činitel, který je úměrný lineárnímu přenosu energie pro různé druhy záření. Je-li jakostní činitel roven 1, jsou hodnoty H=D. Q=1 pro záření gama, beta (1-2 MeV) a rtg. Pro záření alfa a beta (100 MeV) je Q>1.
(Za SÚJB: sujb)
Srovnání účinků záření 11.10.2012 17:15:10
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na srovnání účinků přírodního a rtg záření. Podle toho, co jsem si na vašich stránkách přečetl, je v podstatě jedno, obdrží-li člověk za rok jednorázově dávku třeba 150 mSv např. z opakovaných CT nebo žije rok v místě s vysokou přírodní radioaktivitou (jako je třeba Ramsar). A pokud u tamních obyvatel není pozorován zvýšený výskyt nádorových onemocnění, nemělo by ani škodit záření z rtg a CT. Pochopil jsem to správně? Děkuji za odpověď.Petr
(Vložil(a): Petr Němeček)
V tomto případě (dávky v mSv) a zjednodušeně řečeno, tedy dávka z rtg ku stejné dávce za rok z přírodního pozadí, to tak opravdu je.
(Za SÚJB: sujb)
Re: rtg záření 28.07.2012 18:11:49
Dobrý den již od svých 7 let (nyní mě je 32)chodím na RTG obou kyčelních kloubů. Někdy to byly na ráz i 2 RTG snímky obou kyčlí. První 3 roky jsem chodil asi 4X ročně na RTG poté asi 3 roky 2X ročně poté asi 5 let 1X ročně. No a asi od mých 18 let chodím asi 1X za dva roky. To je celkem (protože některé RTG byly 2X naráz) asi kolem 37 RTG jen kyčelních kloubů. Poté jsem měl za život asi ještě kolem 1O RTG jiných částí těla. To je již celkem kolem 47 RTG. Na vašich stránkách jsem se dozvěděl velice pozitivní věc ato, že RTG se v tělě nekumulují. Přesto to určitě zdraví prospěšné nebude. Mimichodem, při RTG snímcích kyčlí mi byly genitálie někdy zakrývány silnou gumou ale někdy také ne. Prosím Vás pokud se RTG nekumulují a doteď žádné vedlejší účinky záření nepozoruji tak se nemusím dalších RTG snímků bát? Je to jako bych skoro žádné neměl? Nebo se mám snímkování podrobyt jen v opravdu nutných případech? mám strach hlavně následků na plodnost když jen v oblasti genitálií mám tolik snímků. A nebo jaké následky další mohou z toho být? Rakovina? Prosím odpovězte mi velice mě to trápí. Děkuji Peterka
(Vložil(a): milan peterka)
Dalších rtg se obávat nemusíte, dávky jsou velmi nízké na to, aby mohlo dojít k vážnému poškození. Co se týká ochrany, můžete ji požadovat.
(Za SÚJB: sujb)
Srovnání 07.02.2012 14:56:04
Dobrý den, zajímalo by mě, je-li rozdíl v tom, obdrží-li člověk nějakou dávku záření (například 500 mSv) jednorázově, nebo v delším rozmezí - třeba několika desítek let. Údajně v oblasti Ramsar jsou obyvatelé vystavení roční dávce záření až 260 mSv a tato radiace nemá žádný vliv na zdraví tamních obyvatel. Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Miloš)
Velmi zjednodušeně lze říci, že jednorázová dávka je účinnější než stejná hodnota součtu malých dávek za delší období.
(Za SÚJB: sujb)
Re: vyšetření CT -dávky - špatné hodnoty 06.02.2012 21:44:26
Tak teď tomu vůbec nerozumím.V lednu jsem absolvovala CT vyšetření současně břicha a hrudníku, jednu sérii skenů po požití kontrastu a druhou po nitrožilně podaném kontrastu,a to opakovaně po týdnu.Celkem tedy 4 série. V článku, který máte uvedený v odkazu na nejčastější dotazy, jsem tak nějak odvodila, že jsem mohla obdržez celkovou ef.dávku 4.18mSv, tj. kolem70-80 mSv.Podle výpočtů dotazovatele by to tedy bylo mnohokrát více a docela jsem se vyděsila.Jsou tazatelem uvedené výpočty a vysoké hodnoty reálné? Nepředpokládám, že na stránkách máte řádově chybné hodnoty. moc děkuji za odpověď a přeji hezký den.
(Vložil(a): Jana)
Diskuze ohledně hodnot efektivních dávek z kontrastních CT vyšetření je zcela neefektivní. Nikdo z tazatelů ani diskutujících nemá k dispozici přesné parametry vyšetření, na základě kterých se výpočet provádí.
SÚJB v přehledné tabulce uvádí pouze "velmi" přibližné hodnoty, a to za účelem srovnání s jinými rtg zobrazovacími metodami. Je zřejmé, že v oblasti břicha se kontrast využívá, a je jasné, že pak je dávka vyšší. "Od stolu" z SÚJB se nedokážeme erudovaně vyjádřit, kolikanásobně je konkrétní dávka vyšší.

S žádostí o konkrétní výpočet se obracejte na pracoviště; radiologický fyzik, který má k dispozici parametry výkonu, případně i hodnoty ze zkoušek dlouhodobé stability odhad dávky provede přesněji.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
hodnota záření 23.01.2012 14:21:20
Dobrý den,
Zhruba před měsícem jsme s kolegy vrtali na nejmenované lokalitě. Ve dvouch vrtech byli posléze naměřeny hodnoty 150 micro-rengenů a v druhém 300 micro-rengenů, chtěl jsem se zeptat zdali nemůžeme být vystaveni nějakému riziku, když půjdeme nyní na rentgen plic? Na těchto dvou vrtech jsme byli dohromady 24 hodin.
Děkuji za jakoukoliv odpověď
S pozdravem Lindauer
(Vložil(a): Miroslav Lindauer)
Rizika z následného rtg se obávat nemusíte.
(Za SÚJB: sujb)
vyšetření CT -dávky - špatné hodnoty 05.01.2012 15:49:13
Dobrý den ,Vaše hodnoty dávek záření u vyšetření CT jsou uvedeny špatně, místo označení vyšetření patří název scan. Jedno vyšetření břicha jater má 6 scanů , tedy 2x10x6=120 msV.A ne 10 mSV - je to řádově špatně - žadám opravu
(Vložil(a): Vladimir Kramar)
Číselné hodnoty u CT vyšetření v článku "Lékařské ozáření" jsou uvedeny ve veličině efektivní dávka, číselná hodnota je zpravidla nižší než dávka ve vyšetřovaném orgánu. Na tabulku je nutné pohlížet v kontextu zmíněného článku, který je ryze informativní.
To však neznamená, že efektivní dávka nemůže být, u kontrastních vyšetření v oblasti břicha, vyšší než je uvedena v tabulce.

SÚJB i radiologický fyzik vychází při odhadu dávky vždy z konkrétních parametrů vyšetření, tedy z hodnot veličin potřebných pro výpočet dávky, které poskytne pracoviště, které výkon provedlo.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Otázky k dávkám ionizujícího záření 17.11.2011 15:02:03
Dobrý den, protože jsem v této oblasti laik a na internetu se mnohé informace značně liší a já ze svého pohledu tedy nemohu posoudit, o jak relevantní informace se jedná, prosím Vás jako odborníky o zodpovězení několika dotazů. Děkuji.

1) Velmi mne zaujalo, že se rtg záření v těle nekumuluje. Čím tedy vlastně škodí? Čím jednorázově a čím pokud člověk absolvuje další dávky, když se v těle nehromadí?

2) Proč se tedy kontrolují potraviny ze zemí, které postihly úniky radiace (př. Fukušima), když se tyto látky nekumulují?

3) Jaká část těla je rtg zářením nejohroženější? Měkké tkáně něbo naopak tvrdé (kosti, lebka)? Je "rizikovější" ozáření hlavy (lebky) nebo plic? Je velký rozdíl v ozáření např. ruky?

4) Co nejvíce ohrožuje rtg vyšetření hlavy - lebky cca 2 letého dítěte, 14 kg, 2 snímky, hodnoty mSV nevím, přesto prosím o orientační zodpovězení (zajímá mne to z pohledu matky), zvláště jsou-li malé děti, jak se zmiňujete, cca 3x vnímavější?

5) Pokud malé děti jsou 3x vnímavější, dá se obecně říci, že je pro ně záření 3x škodlivější než pro dospělého?

6) Pokud tedy 2 leté batole prodělalo rtg lebky a obdrželo cca 0,2 mSV, dá se toto ozáření chápat, jako kdyby bylo ve skutečnosti 3x větší?

7) Vnímavost organismu se snižuje tedy s věkem? Je tedy velký rozdíl mezi ozářením 5 měsíčního miminka a cca 3 letého dítěte?

8) Všude se dočítám o modernizaci přístrojů, dá se předpokládat, že jsou také méně zatěžující, tedy děti dnes obdrží ve skutečnosti menší dávku než generace cca před 15 lety?

9) jak září např. notebook, je časté používání, zvláště pro děti (nemáme televizi a pouštíme filmy z pc) nebezpečné?


Ještě jednou děkuji a omlouvám se za laické dotazy. Velmi oceňuji, že se s konktrétními problémy může veřejnost obrátit přímo na odborníky! S velkými díky, M.F.
(Vložil(a): Anonym)
Vaše dotazy jsou natolik obsáhlé, že na ně není možné odpovědět jednoznačně a jednou větou na tomto fóru (konferenci).

Pokusíme se nastínit odpovědi na některé z nich, ostatní naleznete na našem webu v části radiační ochrana, webu SÚRO nebo přímo v předchozích dotazech v konferenci. Dotazy směřovaly k rtg záření, které se používá v lékařství k zobrazení tkání a orgánů. Toto se opravdu v těle nekumuluje. Děti, stejně jako zárodek a plod, jsou citlivější než dospělí, ne však s takovou linearitou, jakou zmiňujete. Množství záření potřebné k zobrazení kostí je větší než množství záření potřebné k zobrazení měkkých tkání, navíc v lidském těle jsou tkáně a orgány, které jsou relativně radiorezistentní (svaly, nervové buňky), naopak citlivými jsou právě zárodečná tkáň, kostní dřeň, výstelka střeva, oční čočka, atp. Všechna tato hlediska musí být zohledněna při úvahách o zhodnocení případného rizika z ozáření. Obecně je radiační ochrana o tom, že vyvažuji rizika a přínosy. Při lékařském ozáření je pacient sám nositelem přínosu i rizika, lékař zvážil případná rizika z ionizujícího záření a posoudil, že je větší riziko vyšetření neprovést než provést, splnil tedy požadavek jednoho ze základních principů radiační ochrany. Z toho důvodu ani inspektor Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nemůže toto vyšetření zpochybňovat. Naše úloha je dozorovat, aby provední vyšetření bylo na přístroji, který je pravidelně kontrolován, aby dávka byla co možná nejnižší při zachování diagnostická informace, kterou lékař požadoval. Modernizace rtg zařízení pokročila, a to především v tom, že se zlepšuje výtěžnost diagnostické informace. Dovolíme si říci, že i díky kontrolní činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost jsou individuální dávky nižší než před 15ti lety.
Notebook nepodléhá regulaci SÚJB, z hlediska ionizujícího záření je jeho používání považováno za bezpečné.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
dotaz 24.06.2011 12:29:20
Když Vám sdělím adresu mého pracoviště, abyste mohli provést kontrolní měření, jak bude zajištěna moje anonymita, aby mě nevyhodili z práce. Pracuji jako vrátný a podle nadřízeného (nechal jsem dozimetr "náhodou" zapnutý, když byl pro něco uvnitř a ten se rozeřval) je vrátnice postavena ze struzkocementových tvárnic a mnou naměřená hodnota >než 136 cps prý nic neznamená. Jen chci mít jistotu, že je to skutečně pravda a nechci přijít o práci. Tak jak byste provedli kontrolu a nejmenovali že jsem příčinou? Kapler
(Vložil(a): Oldřich Kapler)
Z vašich dotazů opravdu nemůžeme nic vyvodit. Původně jste psal: ?dozimetr na mém pracovišti ukazuje 136 cps a vždy po zapnutí spustí poplach?. Později ?každý dozimetr ukazuje až 136 cps? a ?sedím na židli, kde dozimetr ukazuje 136 cps?. Nyní tedy víme, že nepracujete se zdroji záření a když byl váš nadřízený pro něco uvnitř, měl jste dozimetr ?náhodou zapnutý, a ten se rozeřval?. Příčinou odezvy dozimetru tedy byl vstup jiné osoby do vrátnice. Lze tedy předpokládat, že váš nadřízený pracuje se zdroji záření a má kvalifikaci posoudit význam měření a důsledky záření. Vy mu z nějakých důvodů nedůvěřujete (přestože i on by tedy byl ?ozářen?, a proto požadujete naše vyjádření, které ovšem bez podrobných znalostí situace nelze poskytnout. Jednou z možností je napsat žádost písemně na adresu úřadu. Tato žádost nebude dále nikomu mimo úřad poskytnuta. Na jejím základě můžeme posoudit situaci na vašem pracovišti.
(Za SÚJB: sujb)
dotaz 2 08.06.2011 20:48:20
6.6. jsem vnesl dotaz, co znamená, že dozimetr na mém pracovišti ukazuje až 136 cps. Odpověděli jste mi, že je rozbitý. Upřesňuji dotaz: každý dozimetr ukazuje až 136 cps. Jsou rozbité všechny a nebo se mi bojíte odpovědět? Kapler
(Vložil(a): Kapler Oldřich)
Je povinností každého zaměstnance jakékoliv problémy, týkající se radiační ochrany na pracovišti se zdroji IZ, ohlásit dohlížejícímu pracovníkovi (ve svém dotazu jste uvedl, že se po zapnutí spustí alarm). Tento pracovník vám jistě vysvětlí význam jednotky "cps (count per second)"=odečet za sekundu.
Pokud tak nemůžete nebo nechcete učinit, sdělte nám adresu pracoviště, abychom mohli učinit kroky z pozice dozoru nad dodržováním ustanovení atomového zákona a souvisejících právních předpisů.
(Za SÚJB: sujb)
dotaz 06.06.2011 22:24:57
Dozimetr na mém pracovišti ukazuje 136 cps a vždy po zapnutí spustí poplach. Jsem nějak ohrožen na zdraví a co to vůbez znamená?
(Vložil(a): Oldřich Kapler)
Pravděpodobně je dozimetr poškoizený. Informujte příslušného pracovníka, který na vašem pracovišti zodpovídá za dozimetrii.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
běžná hodnota radiace? 07.04.2011 21:55:23
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaká je naprosto běžná a zdraví neškodná hodnota radiace za hodinu. Při hledání na internetu jsem našel většinou hodnoty 0,1 Sv. Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Pavel Čanecký)
Z vašeho dotazu není zcela zřejmé, jakou hodnotu radiace máte na mysli.
Tzv. dávkový příkon z "přirozeného" (přírodního) pozadí, kterému je každý obyvatel v ČR vystaven se pohybuje v rozmezí 0,1 ? 0,2 micro Sv/h.
Tato hodnota ozáření na lidstvo působí tisíciletí, v podstatě od vzniku života, jeho úroveň je ovlivněna geologickými podmínkami v dané lokalitě (proto výše uvedené rozpětí 0,1 - 0,2). Tuto hodnotu můžeme považovat za "běžnou"?.
Obecnou filosofií radiační ochrany je zabezpečit ochranu zdraví každého jednotlivce, jeho potomků, resp. lidské populace jako celku, včetně životního prostředí a to tak, aby se současně nebránilo využití ionizujícího záření (i.z.) ve prospěch člověka. Proto další hodnotou, která je důležitá (je stanovena v Atomovém zákoně jako nepřekročitelná) je hodnota 1 mSv/za kalendářní rok ve veličině efektivní dávka. Tento tzv. obecný limit omezuje ozáření osob, přičemž se vztahuje na průměrné ozáření v tzv. kritické skupině obyvatel, je ze všech ?cest" ozáření a ze všech zdrojů i.z., kromě přírodních zdrojů i.z.
Ozáření do úrovně tohoto limitu je považováno za akceptovatelné, přijatelné.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Již třetí dotaz 24.03.2011 17:27:19
Opět Vám děkuji za Vaše vědecké vysvětlení. Z roku 1993 a 1994 znám normy ozáření. Sdělte mi prosím průměrnou hodnotu přirozeného záření v ČR (či v okrese Jablonec n.N., Tanvaldu), hodnotu povoleného záření v domě či bytě (Radon a jiné), maximální povolené množství záření k trvalému pobytu v prostoru, hranici pro vyhlášení evakuace či jiná opatření a jaké poškození průměrné osobě (80 kg) přinese expozice 140 mikrosivertů za jednu hodinu, den, týden a rok. Pokud by jste to zvládli i přepočítat na dávky v Rentgenech, byl bych rád. Žádná z Vašich dvou odpovědí mi ani nenaznačila, k jaké kontaminaci prostředí došlo. A odpovědi generované, jak uvádíte automaticky, dle mého názoru, veřejnost jen vytáčí. S pozdravem Jiří Smištík
(Vložil(a): Jiří Smištík)
Průměrná hodnota přírodního ozáření v ČR se odhaduje na 3,5 mSv/rok.
Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. stanoví tzv. směrné hodnoty pro obsah radonu ve stávajících a nových stavbách takto:
V pobytovém prostoru stávajících budov by neměla být průměrná hodnota objemové aktivity radonu vyšší než 400 Bq/m3. Je-li překročena, doporučuje se provést protiradonová opatření. V pobytovém prostoru nového domu by průměrná objemová aktivita radonu měla být menší než 200 Bq/m3, proto mají být při nové výstavbě provedena preventivní opatření. Právní úprava vychází z toho, že v objektech užívaných k vlastnímu bydlení nelze předepsat limit. Proto se používají směrné hodnoty, které majiteli objektu signalizují, že hodnoty jsou vyšší, než je obvyklé, a že by měl uvažovat o tom, jak je snížit. Průměrná hodnota objemové aktivity radonu v budovách v České republice je 118 Bq/m3. Radonovou mapu ČR najdete na odkazu http://www.suro.cz/cz/prirodnioz/rnmapy/geomprum07.jpg
Pro evakuaci obyvatelstva je rozpětí efektivních dávek 50 až 500 mSv. Při překročení spodní hranice se o opatření začíná zvažovat, při překročení horní hranice se aplikuje.
Pokud bude osoba vystavena dávce 140 mikroSv po dobu jedné hodiny nezpůsobí to akutní zdravotní problémy. Pokud by byla osoba nepřetržitě ozářena takovým dávkovým příkonem po celý den nebo rok, obdržela by dávku v příslušném násobku (pro den 24x, pro rok 8760x vyšší). Prahové dávky pro vznik akutních účinků typu nemoc z ozáření, zánět kůže, atd., jsou uváděny v jednotkách Gy, Sv.
Přibližný převod 1 R = 9,57 mGy, 1 Gy = 1 Sv.

(Za SÚJB: sujb)
rentgen plic 20.03.2011 00:15:56
Dobrý den. Kvůli zápalu plic jsem absolvoval asi 5-6 rentgenů plic za poslední měsíce. Lekářka mě ubezpečila, že dávka z mých 5-6 rentgenů na plic je např. nižší než dávka na plíce než při jednom vyšetření hrudní páteře. Je to pravda? Opravdu se dá tvrdit, že jeden rentgen hrudní páteře je větší zátěž než 6 rentgenů plic? Zdá se mi to divé, přece jen musí být rozdíl, jestli jste pod rentgen 6x a nebo jenom 1x.
(Vložil(a): Filip Hranáč)
Lékařka vás ubezpečila správně. Dávka z vyšetření měkkých tkání, tedy i plic, je nižší než dávka z vyšetření kostí např. obratlů, pánve, kloubů.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Bederní páteř 08.03.2011 16:46:27
Dobrý den, byl jsem na rtg bederní páteře (2 snímky). Na internetu jsem zjistil, že vstupní povrchová kerma pro PA projekci je 10 mGy ale pro boční je to až 30 mGy! Pokud tomu dobře rozumím, tak boční símek bederní páteře pro mě znamenal zátěž z přírodního pozadí za 10 let! Jsem z toho docela v šoku. Doufám, že mou neznalsotí věci si to špatně interpretuji a vy mě jako odborníci vyvedete z omylu. Je tomu tak? Co je to ona kerma? A jsou dávky z rtg bederní páteře skutečně mnohonásobně vyšší než z přír. pozdaí?
(Vložil(a): Mgr. Matoušek)
Dopadová dávka, kterou zmiňujete u snímků bederní páteře je jinou veličinou než je dávka, ve které je vyjádřeno přírodní pozadí. Pokud bychom vyjádřili radiační zátěž ze snímků bederní páteře právě v efektivní dávce, byla by tato dávka mnohem menší (např. 1 mSv).


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Účinky záření 04.03.2011 12:32:25
Dobrý den. Mohu Vás poprosit o vysvětlení? Pakliže člověk za rok obdrž dejme tomu z kosmického záření 0,3 mGy, tak jaký to má dopad na jednotlivé orgány v těle? Znamená to, že dávka 0,3 mGY projde celým tělem a v každém jednotlivém orgánu dle jeho váhy může být zhruba stejný dopad záření? (např. plíce 0,3, střeva 0,3 Mgy, srdce 0,2 Mgy, šít. žláza 0,15...). Nebo obdržení dávky 0,3 mGY znamená rozprostření této dávky na celé tělo (př. plíce 0,02, střeva 0,02 a celkový součet dávky na orgány se = celotělové 0,3). Předem děkuju za odpvoěď. Eva
(Vložil(a): Eva Kropáčková)
Dávka z kosmického záření 0,3 mGy nebude mít zdravotní důsledky pro organismus.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Srovnání dávek 26.02.2011 14:38:16
Dobrý den. Jedna věc mě trochu mate. Říkáte, že dávky z rtg plic jsou zanedbatelné, ale v jedné z odpovědí uvádíte, že při rtg plic je dávka pro plíce např. 200 mikroGy. Jinde na vaší stránce se píše, že cituji: "u rentgenového záření platí, že 1 mSv = 1 mGy". Jaké je tedy zátěž na plíce vyšetřovaného pacienta? V tabulce uvádíte, že to je 0,02 mSV...ale pokud se dávka msv a mGY rovná, tak logicky dávka na plíce není 0,02 mSV ale 0,4 mSv. Možná zbytečně spekuluju, ale v poslední době jsem podstoupil dost rtg plic (kolem 10) a mám z toho docela obavy. Jaký je vlastně vztah mezi jednotkami mSV a m Gy? Děkuju za odpvoěď
(Vložil(a): Petr Starý)
Vážený pane, na váš trojnásobný dotaz můžeme odpovědět pouze krátce,protože webová konference neumožňuje kopírovat přednášky o radiační ochraně s detailním vysvětlením vztahů mezi používanými veličinami/jednotkami. Stejně tak nemůžeme komentovat všechny tabulky, které se nacházejí na internetu. Na našich stránkách uvádíme průměrné hodnoty odvozené ze skutečných naměřených hodnot. Znovu musíme zopakovat, že rtg záření se v těle nekumuluje.
Jen vysvětlení spíše matematické: mGy=mili gray, mSv=milisievert. 1mikro gray=1 tisícina mGy. Dávkový ekvivalent 0,4 mSv je stále o řád nižší než z přírodního pozadí.
(Za SÚJB: sujb)
záření z podloží a z RTG 21.02.2011 17:29:20
Dobrý den, protože taky patřím k těm, co mají obavy z opakovaných CT vyšetření těla, pročetla jsem si Vaše odpovědi na dříve položené otázky a prosím jen, jestli jsem pochopila vše správně: Pokud jsem za svůj život obržela z rtg a CT dávku 45 mSv, je to stejné "riziko", kjako bych žila 45 let v prostředí, kde je roční dávka přírodního pozadí o 1 mSv vyšší ? Jestli ano, potom jsou opravdu obavy zbytečné,vím že některá místa na zemi mají přírodní radiaktivitu několikrát vyšší, než je v ČR a žádný dopad na zdraví obyvatel není? Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
(Vložil(a): Petra Prošková)
Ano, vaše chápání problému, resp. porovnání rizika z lékařského ozáření a z přírodního pozadí je správné.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Rentgen X Přírodní záření 31.01.2011 16:00:41
Mám jeden dotaz. Jaký je tedy rozdíl v účincích např. efektivní dávky 3 mSv, kterou obdržím jednorázově při běžném rentgenovém vyšetření, a např. obdržením stejné dávky z přírodního pozadí za jeden rok? Pokud tomu dobře rozumím, tak jednorázový rentgen by mě mít stejné ionizující účínky na organismus jako dávky z přírodního pozadí rozložené v dělším čase...děkuju za odpověď
(Vložil(a): Petr Kalouda)
Ano, rozumíte tomu dobře.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Rentgen hlavy 14.05.2010 23:34:19
Při rentgenování psa u veterináře jsem měla hlavu přímo po rentgenkou když došlo k nechtěnému spuštění rentgenu.Expoziční hodnoty byly 85 kV a 5mAs. Ohrozila tato expozice nějak mé zdraví? a jaké jsou bezpečné expoziční parametry pro rtg hlavy?
(Vložil(a): Monika Přerostová)
Obecně platí, že dávka, kterou pacient obdrží při standardním výkonu v rámci rentgenové diagnostiky, není nebezpečná, resp. představuje velmi nízké riziko. V případě lékařského ozáření je míra ozáření optimalizována, není však limitována, neboť záleží na typu vyšetření, které je provedeno, a proto není možné limity jednotně nastavit.
Více k lékařskému ozáření najdete ve článku v sekci radiační ochrana.
(Za SÚJB: sujb)
mSV a CT 08.09.2009 08:44:59
Dobrý den. Prosím vás o odpověď na níže uvedený dotaz. Jak vysokou jednorázovou dávkou mSV může být vystaven človek, aniž by mu uškodila, či zanechala nějaké následky na zdraví (i do budoucna)? A jaká je pravděpodobnost onemocnění rakovinou související s absolvováním CT? Děkuji, s pozdravem Švehlová
(Vložil(a): Dagmar Švehlová)
Reagujeme na váš opakovaný dotaz týkající se lékařského ozáření.
Lékařské ozáření je vždy spojeno s určitou dávkou záření.
Velikost tohoto ozáření můžeme v případě CT vyšetření vyjádřit ve veličině efektivní dávka a v jednotce mSv. Pro lékařské ozáření neplatí žádné limity, není stanovena žádná bezpečná dávka, kterou nelze překročit. Primární je vždy zdůvodnění a dodržování tzv. diagnostických referenčních úrovní, které garantuje optimální velikost ozáření. Dle počtu skenů, dle vyšetřované oblasti v těle, dle šíře vyšetřované oblasti, dle použitých expozičních parametrů a v závislosti na dalších faktorech, které konečnou efektivní dávku ovlivňují, se tato hodnota může pohybovat od jednotek mSv až do 10 mSv.
Mohu vás však ujistit, že "radiační riziko" z jednotlivých diagnostických radiologických výkonů jsou zanedbatelná, minimální; v případě jednotlivého CT vyšetření je toto riziko velmi nízké.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Ct vyšetření 13.08.2009 01:47:30
Dobrý den,obracím se na Vás s velkou prosbou ohledně CT vyšetření. Z důvodu podezření na nádorové onemocnění Lymfom, mi bylo provedeno na specializovaném pracovišti VN Střešovice CT vyšetření s kontrastem ( hrudník, břicho, pánev - najednou) pro vylouční známek nemoci na orgánech. Bylo to pro mě velice stresující a vůbec jsem nepřemýšlela zda se mám poradit o správnosti postupu a případných rizicích. Vyšetření nemoc neprokázalo, ale já se nemůžu uklidnit a stále myslím na následky, které jsem si tímto velmi zatěžujícím vyšetřením mohla přivodit.Je nějaké množství záření, které je tělo schopné zvládnout a kdy už je to riziko zdraví? Prosím o odborný názor jak moc jsem si ublížila, jsem z toho zoufalá.
Moc děkuji S. Hessová
(Vložil(a): Simona Hessová)
Pro lékařské ozáření není stanovena žádná maximální dávka za rok, není tedy stanovena žádná hodnota jednotlivé ani součtové dávky, která nesmí být překročena. Rtg záření se také v těle nekumuluje. Předpokládáme, že uvedený radiodiagnostický výkon byl proveden standardním postupem a byl lékařem indikován pro stanovení diagnózy a vyloučení pravděpodobného výskytu metastáz. Při dodržení všech zásad radiační ochrany, což je předmětem pravidelných kontrol prováděných inspektory SÚJB, není důvod se obávat, že ozáření, které jste absolvovala by mohlo ohrozit vaše zdraví. Důležité je, že nebylo prokázánoonemocnění.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Gama záření 31.07.2003 20:17:53
Jako majitele domu částečně postaveného ze škvárobetonových tvárnic by mě zajímalo jaké hodnoty dávkového příkonu (v mikroGy/h)považujete ze zdravotního hlediska za zanedbatelné (tj.bezpečné).
Díky za odpověď.
(Vložil(a): Vladimír Koblížek)
Odpověď je uvedena v § 95 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 307/2002 Sb.:
1 mikrosievert za hodinu pro maximální příkon fotonového dávkového
ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti.
Podle metodického doporučení se toto maximum měří ve vzdálenosti 0,5 m od
zdi a 1 m nad podlahou.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.