Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Poplašná zpráva o radioaktivním mraku 27.03.2011 21:55:42
Dobrý den,
již několikrát jsem v nejrůznějších i tzv. "seriozních" mediích četl a slyšel nejrůznější zprávy o radioaktivním mraku o kontaminaci potravin atd. Osobně mám pocit, že takové zprávy mohou vyvolat paniku mezi obyvateli ČR, jsou vysloveně lživé a v rozporu minimálně s dobrými mravy. Neuvažovali jste o podnětu k radě pro rozhlasové a televizní vysílání a nebo i o možnosti naplnění činu šíření poplašné zprávy? Respektive zda užívání jodových tablet na základě těchto zpráv nemůže mít zdarvotní následky.

Děkuji za odpověď a doufám,že vše dopadne dobře
(Vložil(a): Jindřich Buchta)
Vážený pane Buchto,
zcela s Vámi souhlasím, nemáme však dobré zkušenosti s podobnými podáními a stížnostmi. Snažíme se tedy podle svých sil a schopností uvádět věci na pravou míru prostřednictvím našich webových stránek a odpovědí při různých diskusích. Také se snažíme informace dostat do médií, na většinu z nich si opravdu nemůžeme stěžovat. Žel, ta úplně nejčtenější asi nemohou jinak než prodávat strach. Užívání stabilního jódu v tabletách skutečně může (byť s malou pravděpodobností) vyvolat nepříznivé účinky, v průměru jeden člověk z miliónu dokonce může po požití tablet zemřít v důsledku alergické reakce. I o tom se snažíme informovat.


(Za SÚJB: Ing. Dana Drábová, PhD.)
Re: Poplašná zpráva o radioaktivním mraku 14.04.2011 09:44:52
A nutno podotknout, paní doktorko, že váš úřad informuje velmi dobře, kvalitně, a také s vtipem. To není vůbec běžné a chci vám za to velmi poděkovat a říct vám, že je mnoho lidí, kteří vaši práci oceňují a přejí vám mnoho úspěchů.
Děkuji!
(Vložil(a): Tomáš Lipner)
Děkujeme za vaši podporu a ocenění naší práce.
(Za SÚJB: sujb)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.