Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

HTGR - moje dotazy 06.04.2011 14:24:22
Vážená paní Drábová,
velice si vážím Vaší vysoké odbornosti i férovosti, kdy dokážete říci : musela jsem se podívat jak ta stavba s reaktorem BWR vlastně vypadá. Ano, to byl hlavní problém všech debat na Novinkách, proto jsem na svém : rejpalek.blog.cz hned dal řez budovou BWR. Jinak tam najdete i moji přednášku o koncepci energetiky v ČR, kterou jsem měl na Technické univerzitě v Liberci v květnu 2007 a pak ji katedra tepelných strojů převzala do učebního programu na další semestry. Také tam je větší článek o HTGR a jeho možných aplikacích. V roce 1900 jsem byl členem mezinárodní skupiny pro využití JE s HTGR. Proto jsem velmi zvědavý jak za těch 20 let postoupila snaha MAE o zvýšení inherentní bezpečnosti nových JE. Obávám se, že ve většině doporučení, zůstalo u proklamací a politici vše odsunuli stranou.
S pozdravem Ing. Lubomír Koutný
(Vložil(a): Lubomír Koutný)
Děkujeme za váš zájem, na váš předchozí dotaz budeme rteagovat, jak jsme již uvedli.
(Za SÚJB: sujb)
Proč se v energetické koncepci neuvažuje se superbezpečnými JE s HTGR 26.04.2011 11:37:07
Typické pro naši energetiku po uplynulých dvacet let bylo, že neexistovala žádná koncepce. Před rokem byla konečně ustanovena komise, která by měla stanovit energetickou koncepci na příští období. Typické pro naši zemi je fakt, že šéfovat této komisi měl ing. Vladimír Dlouhý, který sám přiznal, že energetice vůbec nerozumí !
Nedávno se vedla taková malá válka o to podle jakého projektu bude stavěna elektrárna Prunéřov II. Navenek se problém stavěl tak, že se jedná o množství exhalací CO2, závislé na účinnosti celé elektrárny. Rozdíly byly celkem malé, ovšem v zásadě šlo o to který projekt vyhraje a kdo dostane provize !
Nicméně je zde šance snížit množství exhalací CO2 nejen o 2-3% o která se handrkovaly ony zainteresované skupiny, ale ten Prunéřov II by nemusel vypouštět vůbec žádný CO2.
Řešením je postavit vedle Prunéřova II malou superbezpečnou jadernou elektrárnu se čtyřmi bloky modulárních vysokoteplotních reaktorů HTGR s kulovými palivovými články o výkonech po 100 MWt.
Chladivem v těchto reaktorech je helium o teplotě až 1100 st. C. Přes tepelné výměníky lze vyrábět vysoce přehřátou páru a tuto spolu s CO2 z kouřových plynů z Prunéřova II využít k výrobě syntetického zemního plynu (Synplyn je směsí CO a H2). Horký synplyn se chladí a získává tím přehřátá pára o 650 st.C a ta vyrábí el. energii v klasické parní elektrárně, která vůbec nekouří s vysokou účinností přes 40%, nízkopotenciální teplo se využije k vytápění. Chladný synplyn lze vést potrubím ku Praze, tam v další elektrárně se na katalyzátoru mění na obyčejný zemní plyn CH4 a přehřátou páru o teplotě 450 st. C, tedy další elektrárna, která nekouří. Zemní plyn se buď využije k plynofikaci, nebo v paroplynovém cyklu bude vyrábět čistou el. energii s vysokou účinností přes 50%.
Také lze poslat jiným potrupím zemní plyn zpět na HTGR a tam je dodáním tepla opět rozložit na synplyn - tomu se říká studený přenos tepla ADAM-EVA. Elektrická energie se nedá skladovat, ale na HTGR lze vyrábět metanol a tato vysoce energetická surovina se dá velmi dobře skladovat. Ano, pomocí HTGR lze zcela očistit Prunéřov II a získat další dvě elektrárny ze kterých se nebude kouři, případně ještě i čistou paroplynovou. Hlavně lze takto řešit celou energetickou koncepci a to bez negativních dopadů na bezpečnost (HTGR jsou 100x bezpečnější než VVER) a nejsou u nich žádná rizika na zadní straně palivového cyklu. V popsaném schématu jsou finančně konkurence schopné JE s reaktory VVER a díky úsporám na emisních povolenkách jsou ještě výhodnější.
A na konec je zde moje otázka, proč se v nové energetické koncepci neuvažuje s využitím vysokoteplotních reaktorů ? Je to pouze tím, že v komisi není nikdo, kdo by tomu rozuměl ? Není nikdo takový na SÚJB, kdo by takové řešení navrhl ? Na můj minulý dotaz k paní Drábové (které si mimořádně vážím) však odpovídal nějaký úředník bez znalosti problematiky. Jeho odpověď ani moji reakci zde na konferenci nenacházím. Nehodilo se to do krámu ?
(Vložil(a): Ing. Lubomír Koutný)
SÚJB je dozorný orgán, který provádí dozor nad dodržováním požadavků na jadernou bezpečnost a radiační ochranu a o energetické koncepci a výběru typu jaderných elektráren v ČR nerozhoduje. Energetická koncepce ČR je plně v kompetenci vlády a podklady tvoří Ministerstvo průmyslu a obchodu.


(Za SÚJB: sujb)
Odpovědi paní Drábové v Radiožurnálu 06.04.2011 08:53:58
Vážená paní Drábová. Radiožurnál svým posluchačům tvrdil, že ve svém pořadu odpovíte na všechny dotazy, které Vám tam pošleme. Nebyla to pravda. Jak dobře víte, spoustu času jste zmařila odpovídáním na pitomé dotazy, jak jste je sama označila. Avšak dotazům týkajícím se zásadnímu zvýšení inherentní bezpečnosti nových JE jste se vyhnula. Žádám odpovědi na své dotazy, které jsem do Radiožurnálu zaslal. Především pak chci znát Vaše stanovisko k superbezpečným vysokoteplotním reaktorům HTGR s kulovými palivovými články, které nemají žádné problémy na zadní straně palivového cyklu a umožňují kompletní řešení energetické koncepce, tedy jak výrobu el. energie s vysokou účinností, tak i výrobu syntetického zemního plynu, metanolu ( s možností skladovat vyrobenou energii),dálkový přenos tepla - systém ADAM -EVA, využití nízkopotenciálního tepla - HTGR je 100x bezpečnější než VVER a proto může stát v průmyslovém objektu, nebo na předměstí....
(Vložil(a): Lubomír Koutný)
Vážený pane Koutný,
domnívám se, že v průběhu vysílání zaznělo, že odpovědi budou k dispozici během několika dnů. Jestli Vám těch dnů připadá příliš, omlouvám se za naše omezené kapacity, děláme, co můžeme. Váš dotaz je navíc natolik odborný, že si jej bez dalších konzultací s odborníky netroufám zodpovědět. Poslední, co bych chtěla, je tvářit se, že vím všechno. Dotazy ke zodpovězení "naživo" nevybírá host nýbrž moderátor, takže host se jaksi nemá čemu vyhnout, to jen pro úplnost.
Chtěla bych Vás ujistit, že se Vám odpovědí dostane, jen bych poprosila o trochu trpělivosti.


(Za SÚJB: Ing. Dana Drábová, PhD.)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.