Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Zákaz biologických zbraní 27.04.2002 18:35:35
1. Kdy bude přijat v ČR národní zákon o zákazu biologických zbraní? 2. Jaká opatření se připravují k prosazování tohoto zákona v praxi (law enforcement). 3. Jsou tyto informace volně dostupné dle zákona č. 106 o svobodném přístupu k informacím? A kde?
(Vložil(a): Otakar Mika)
1- 2. čtení návrhu zákona o zákazu biologických zbraní proběhlo v Parlamentu ČR 25.dubna 2002, 3. čtení by mělo proběhnout 3.-4.května.
2- K prosazení tohoto zákona je připravována prováděcí vyhláška a ke dni 30.9.2002 bude zprovozněna verifikační laboratoř SÚJB.
3- Text aktuálního stavau návrhu zákona je možné vyhledat na stránkách Parlamentu ČR, který jej projednává. Text vyhlášky zpracovává SÚJB, v současnosti je ve stadiu příprav a po dokončení bude rozeslán k vyjádření kompetentním orgánům.
(Za SÚJB: odbor pro kontrolu zákazu ZHN)
mnostvi biol. agens 13.07.2004 08:32:53
Jak se uvadi mnozstvi biol. agens v pripade, ze se jedna o bakterie? Diky za odpoved.
(Vložil(a): Oto Pavliš)
Počet buněk baktérií je obvykle udávaný jako CFU (počet baktérií schopných tvořit kolonie) na ml či gram a je dán možnostmi laboratoře a SOP (standardní operační postup). Vzhledem k tomu, že baktérie mohou být uchovávány v různé formě, požadujeme při uvedení množství uvedení této formy a počtu. Tak např. baktérie jako referenční kmeny jsou uchovávány ve formě želatinových disků (např. 20 disků v ampuli) nebo jako lyofylizáty.
(Za SÚJB: odbor pro kontrolu zákazu ZHN)
Příprava na bioterorismus 16.10.2003 22:23:45
Vážení,
dle odborného britského časopisu The CBW Convection Bulletin (June 2003) se uvádí:
- ve Francii jwe 150 dobrovolníků vakcinováno proti pravým neštovicím,
- Francie bude mít 72 milionů dávek vakcín proti pravým neštovicímm od konce května má být schoppna vakcinovat 60 milionů osob během 2 týdnů v případě bioútoku.
- Italský ministr zdravotnictví Gerolamo Sirchia oznámil (26.2.2003), že Itálie získá 5 milionů dávek vakcín (pravé neštovice) pro případ biologického útoku. Podle ministra má nyní Itálie dostatečnou zásobu vakcín pro asi 57 milionů osob.
Otázky:
- MUŽETE KOMENTOVAT VÝŠE UVEDENÉ?
- JAKÁ JE SITUACE V TÉTO OBLASTI V ČR?
Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem se loučí
Ing. Otakar Mika, CSc.
(Vložil(a): Ing. Otakar Mika, CSc.)
Oceňujeme váš zájem o
studium odborné problematiky a další prohloubení našich znalostí.
Skutečností ale zůstává, že kompetence SÚJB jsou vymezeny příslušnými
právními normami, které nás nezmocňují řešit problematiku ochrany obyvatel v
případě teroristického bioútoku. Tato kompetence je přidělena jiným
resortům. Naše kompetence jsou omezeny na výkon dozoru při nakládání s
vysoce nebezpečnými a nebezpečnými biologickými agens a toxiny a tato
problematika nás vytěžuje dostatečně.

(Za SÚJB: odbor pro kontrolu zákazu ZHN)
Národní zákon v angličtině 14.02.2003 10:49:22
Vážené dámy a pánové,
1. několik zahraničních kolegů na mě doráží dotazem, kdy bude na webu SÚJB zákon 281/2002 Sb. v angličtině, rád bych ho uvedeným kolegům postykl, ale to skutečně nad mé síly překládat celou normu z češtiny do angličtiny. Je znám již konkrétní termín (alespoň přibližný), kdy bude na webu "viset" anglická mutace zákona?
2. jsou údaje o typech a technických parametrech nakoupených amerických a německých biodetektorů v ČR utajované a nebo jsou odborné veřejnosti dostupné, poku ANO, kde je možno je najít?
3. Proč na akci BIOTERORISMUS (20.2.2003, 10:00 na Akademii věd České republiky, Národní 3, Praha 1) nevystuje žádný pracovník SÚJB? Respektive bude doplněn kompetentní pracovník ze SÚJB? Na tomto setkání zcela absentuje velmi významná část: právní úprava - legislativa !!!
Předem srdečně děkuji za poskytnutou odpověď.
Zdraví
Otakar Mika

Předem děkuji za poskytnutou odopověď.
(Vložil(a): Ing. Otakar Mika, CSc.)
ad1) Autorizovaný překlad zákona č. 281/2002 Sb. a navazující vyhlášky č. 474/2002 Sb. do anglického jazyka byl již zadán a bude k dispozici po 15.5.2003.
ad 2) Podle dostupných údajů biodetektory v ČR nakoupilo Ministerstvo obrany. Doporučujeme Vám proto obrátit se s tímto dotazem na uvedený resort.
ad3) Váš dotaz jsme konzultovali s pořadateli akce (AV ČR) a bylo nám sděleno, že se akce má týkat výhradně vědeckých aspektů dané problematiky. Po domluvě s pořadateli byl naším pracovníkem zpracován dokument "Legislativa týkající se zákazu biologických a toxinových zbraní", který byl účastníkům v den konference k dispozici. Konference se zúčastnili naši pracovníci zodpovědní za dozor nad dodržováním zákona 281/2002 Sb.

(Za SÚJB: odbor pro kontrolu zákazu ZHN)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.