Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Stará důlní díla 11.01.2003 08:45:02
Vážení přátelé,

mám poměrně specifický dotaz a je-li to možné prosím o pomoc. Jelikož z důvodu kontroly stavů netopýrů dost často vstupuji do starých důlních děl v celé evropě, narazil jsem samozřejmě i na problém radioaktivity. A protože neznám přesně možnosti jak tuto radioaktivitu měřit a do jaké míry je nebezpečná prosil bych o zodpovězení následujících otázek.

1) jaký detektor použít pro osobní potřebu, když se budu pohybovat v prostředí, kde byl těžen uran či jiné přírodní radioaktivní látky?
(samozřejmě detektor potřebuji k tomu abych se se zářením vůbec nesetkal)

2) o jaké záření se v tomto případě jedná?

3) jaké množství záření je ještě bezpečné?

4) dá se pomocí nějakého detektoru měřit obsah radonu v ovzduší?

Předem velice děkuji za odpověď.

Vladimír Navrátil
(Vložil(a): Vladimír Navrátil)
Pro dobrovolné, nepracovní (neprofesionální) expozice ionizujícímu záření neexistují předpisy. Doporučuje se nepřekročit roční efektivní dávku 6 mSv.
Ve starých důlních dílech a jeskyních jde o riziko ozáření dýchacích cest produkty přeměny radonu zejména v nevětraných dílech. Nikoliv tedy celotělové ozáření zářením gama z hornin, ložisek nebo žil uranové či thoriové rudy - ty působí (pokud jsou vůbec přítomny) jen v nebližším okolí. Šesti milisievertům za rok odpovídá expozice aekv.T = 750 kBq.h/m3, např. pobyt 100 h/rok v ekvivalentní objemové aktivitě (EOAR) 7500 Bq/m3 (neboli doporučená roční délka zdržení T (v h) v EOAR aekv (v Bq/m3) je T = (7,5,105)/ aekv.
Je vhodné použít měřidlo EOAR, neboť hodnota poměru F (faktoru nerovnováhy) mezi EOAR a objemovou aktivitou radonu (OAR), tj. F = aekv / aRn , je velmi závislý na koncentraci kondenzačních jader a aerosolových částic prostředí (vzdušniny důlního díla) a rychlosti pohybu vzduchu; může mít hodnoty od 0,01 do 0,9. Stanovení místní hodnoty vyžaduje kvalitní měření EOAR i OAR.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Stará důlní díla 12.03.2008 21:55:39
Nemohu se nikde dopídit informace, zda je v okolí Loun nějaké staré důlní dílo. Na stránce geofondu nefunguje archiv. Pomůžete?
(Vložil(a): Petr Konopásek)
Z vašeho dotazu není jasné, o jaká důlní díla se zajímáte. Se svým dotazem se obraťte na Český báňský úřad nebo na Ministerstvo průmysli a obchodu.
SÚJB provádí dozor nad dodržováním atomového zákona a zákonů souvisejících se zákazem chemických a biologických zbraní.
(Za SÚJB: sujb)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.