Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Radiační pracovníci kategorie A 08.03.2018 13:00:37
Dobrý den,
jsem všeobecný praktický lékař, kterým nyní nově dělá závodního lékaře firmě, která má u některých pracovníků radiační riziko. Dávky osobních dozimetrů jsou s rezervou do 20 mSv ( pouze u jednoho člověka do 7, ostatní do 6). Náběry krve a jejich hodnocení jsou mi jasné, ale předchozí lékařka jim dělala každý rok i RTG plic. Není schopna vysvětli proč a já to nemůžu nikde najít. Je toto opravdu nutné v rámci periodických a jiných prohlídek?
Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Míchalová Martina)
Dobrý den,

Dle přílohy č. 2 vyhlášky 79/2013 Sb. se má "RTG hrudníku poprvé po čtyřleté expozici a dále za 1x za 2 roky" provádět pouze u "rizika radonu", tedy pokud provádíte pracovnělékařské služby, resp. preventivní prohlídky u "uran horníků". Viz níže citace tohoto rizika.
Jinde nevím, proč by se provádělo.

6.4. Krátkodobé produkty přeměny radonu (s přihlédnutím k vlivu dlouhodobých produktů přeměny uran-radiové řady)

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
2. prekancerózy a maligní nemoci v oblasti kůže a dýchacích cest,
3. stavy po léčení tumorů respiračního systému,
4. stavy po závažném poškození ionizujícím zářením,
5. nekorigované závažné poruchy krvetvorby,
6. radiofobické tendence a stavy, které omezují možnost úniku z místa nehody v případě vzniku havárie.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci dýchacího a kardiovaskulárního systému,
2. závažné chronické nemoci kůže a spojivek,
3. stav po operaci bazaliomu a po léčbě zhoubných tumorů kůže,
4. závažné nemoci s významným orgánovým nebo funkčním postižením včetně tumorů.

Vstupní prohlídky: základní vyšetření, KO+dif., FW nebo CRP, spirometrie, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, KO+dif. a FW nebo CRP, spirometrie, RTG hrudníku poprvé po čtyřleté expozici a dále za 1x za 2 roky

Výstupní prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 1x za 2 roky po ukončení nejméně pětileté expozice v riziku

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)