Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Anesteziolog - radiační pracovník ? 11.04.2018 18:16:54
Vážená paní, Vážený pane,

rád bych se zeptal, zda je zaměstnavatel povinen zařadit mě jako radiačního pracovníka, pokud jako anesteziolog vykonávám práce na pracovištích, kde se pracuje se zdroji ionizujícího záření - RTG, CR, angiografie, ozařovny. Současně bych se rád zeptal, zda spadám do kategorie A nebo B, pokud podávám anestezii na pracovištích, která jsou označena jako kontrolované pásmo. Děkuji
(Vložil(a): Tomáš Novotný)
Dobrý den,

pokud pracujete na pracovištích, kde se pracuje se zdroji ionizujícího záření jste vystaven profesnímu ozáření. Držitel povolení k vykonávání těchto činností (činností v rámci expozičních situací) je povinen vás zařadit jako radiačního pracovníka do kategorie A nebo B. Dle § 46 odst. 7 vyhlášky č. 422/2016 Sb. může vykonávat práce v kontrolovaném pásmu pouze radiační pracovník kategorie A.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)