Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Radiační pracovníci kategorie A 06.03.2019 20:14:19
Dobrý den, pokud pracovník v riziku kategorie A (radiologický asistent) onemocněl lymfomem, po léčbě je v kompletní remisi, může nebo nemůže opět pracovat na stejné pozici? Vyhlášku jsem četla, ale nejsem si jista, podle kterého bodu by se mělo postupovat. Pracovník danou pozici vykonávat chce.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

dle našeho výkladu ? viz níže, by se mohl použít bod 3.1 A bod 1, který není naplněn.

3.1. Ionizující záření
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména 1. zhoubné nádory, pokud ukončení léčby nevede k uspokojivé stabilizaci orgánových funkcí.

Nicméně konečné rozhodnutí o zdravotní způsobilosti je na poskytovateli pracovnělékařských služeb, nikoliv na SÚJB.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)