Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Radiační pracovníci kategorie B prohlídky 08.01.2021 18:55:22
Dobrý den, ráda bych se s Vámi poradila o periodicitě periodických prohlídek pracovníka kategorie B.

Dle přílohy č. 2 vyhlášky 79/2013 Sb. je řečeno, že v případě vystavení pracovníka ionizujícímu záření se má provést následující (bez upřesnění kategorie zařazení RP):
- Vstupní prohlídky: základní vyšetření, KO + dif. + retikulocyty FW nebo CRP
- Periodická prohlídka: základní vyšetření, KO + dif. + retikulocyty FW nebo CRP
- Výstupní prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky: u pracovníků, u nichž byly zjištěny kožní změny nebo oční zákaly, nebo u nichž bylo během práce zjištěno významné překročení přípustných dávek na oční čočku nebo na kůži, popřípadě na kostní dřeň, prohlídky zaměřené na možná poškození uvedených orgánů 1x za 1 - 2 roky od skončení expozice v rozsahu výstupní prohlídky

Bohužel se zde také píše, že neplatí § 11, který určuje periodicitu periodických prohlídek na základě zařazení do kat. práce - dle § 61 atom. zákona je to kategorie první, což mi ale bohužel v tomto případě nepomůže a § 80 atom. zákona mluví pouze o kat A.

Existuje nějaký předpis, který toto určí nebo existuje nějaké výkladové stanovisko k tomuto problému?

Předem děkuji za odpověď.

S přáním pěkného dne,
Tamášová Jana(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

jak správně píšete, rozhodující pro náplň a periodicitu prohlídek je "kategorie práce" dle zákona č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví.

§ 61 atomového zákona práci radiačního pracovníka kategorie B zařazuje do práce kategorie první (dle zákona o chraně veřejného zdraví).

Dle § 11/odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 79/2013 Sb. (V 79) se periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví v kategorii první provádí jednou za 6 let, nebo jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.

Odstavec 2 § 11 se nepoužije, pokud je jiným právním předpisem11) nebo v příloze č. 2 k této vyhlášce stanoveno jinak.

Odkaz Ad 11 je odkaz na atomový zákona to proto, že v § 80 atomového zákona zpřísňuje (z 2x/rok na 1x/rok) periodicitu periodických prohlídek pro radiační pracovníky kategorie A (RPA) vůči V 79.

Periodicitu periodických prohlídek radiačního pracovníka kategorie B atomový zákon nijak neurčuje, platí tedy periodicita dle § 11 odst. 2 písm. a) V 79.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)