Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k ochranným pomůckám 28.04.2015 16:59:00
Dobrý den,

plánujeme zřídit radionuklidovou laboratoř pro práci s C14, 3H a možná Fe55. Jedná se o práce s buněčnými kulturami in vitro. Vzorky se budou měřit pomocí kapalného scintilačního detektoru, který ovšem je na jiném pracovišti. Proto vzorky budeme muset převážet. Pro převoz - je nutná nějaká speciální krabice? Je možné převážet vzorky v MHD?

Děkuji.
S pozdravem,
Veronika Mayerová
(Vložil(a): Veronika Mayerová)
Dobrý den, pro převoz vzorků je třeba obecně zajistit požadavky na ADR, tj. zákona o silniční přepravě nebezpečného zboží, třída 7 - Radioaktivita.
Záleží na tom, o jaké aktivity se jedná, pro velmi nízké aktivity jsou zásilky zproštěny.
Převážet vzorky s radioaktivním materiálem MHD je nevhodné.
Při přenášení zářičů na pracovišti musí být zajištěny takové obaly, aby v 1 m od povrchu krytu nebyl příkon dávkového ekvivalentu větší než 100 uGy/hod (viz § 34 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů).

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)