Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k ochranným pomůckám 04.07.2015 08:39:10
Dobrý den, pracuji jako zdrav. sestra na mamograf. asistuji při biops. značení před operací pod stereotaxí u duktografie pohybuji se v tomto prostředí. Mám nárok na dozimetr? Děkuji .
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

na mamografických pracovištích můžete být radiačním pracovníkem kategorie B. Tento pracovník nemusí být vybaven dozimetrem. Povinnost kategorizovat radiační pracovníky má držitel povolení.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)