Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k ochranným pomůckám 02.05.2016 11:21:37
Dobrý den, potřebuje mít sestra nebo lékař, pracující na zubní klinice, kde se provádí intraorální i OPG RTG dozimetr? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Romana Černá)
Dobrý den, povinnost být vybaven osobním dozimetrem je navázána na to, jak je kategorizován profesně ozařovaný pracovník, který používá zubní RTG. Osobní dozimetr musí mít pouze pracovník kategorie A. Na pracovištích se zubním RTG zpravidla jsou obvykle pracovníci kategorizováni "pouze" jako radiační pracovníci kategorie B.


(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)