Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k ochranným pomůckám 13.01.2017 22:11:41
Dobrý den pracuji jako zdravotní sestra při terapeutických výkonech ercp, nemám osobní dozimetr. Je to v pořádku, zaměstnavatel tvrdí, že není třeba. Mé kolegyně v jiných nemocnicích ho mají.
(Vložil(a): Anna Fuchsová )
Dobrý den,

nošení dozimetru záleží na více okolnostech. Rozhodující je, jak jste kategorizovaná jako radiační pracovník a také to, zda je na pracovišti vymezeno kontrolované pásmo.
Takto nelze jednoznačně odpovědět.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)