Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k ochranným pomůckám 14.03.2017 10:51:06
Dobrý den,
ráda bych si ujasnila, jaké ochranné pomůcky se mají používat při rentgenování zubů, a to u rtg malého např.1 zubu a celkovém rentgenu chrupu.Můj zubař mi žádné ochranné pomůcky nedal.Dále mě čeká rtg krční páteře,ramene a paže, mám si zde vyžádat nějaké ochranné pomůcky?
Děkuji.Jaroslava

(Vložil(a): Jaroslava)
Dobrý den,

na základě nejnovějších poznatků u intraorálního snímkování (snímek jednoho nebo několika zubů) má smysl používat ochranný límec pouze v případě zvláštní projekce předních zubů, kdy přímý svazek může mířit přímo na štítnou žlázu, a to tak, že límec může část záření odstínit. Takové projekce jsou velmi výjimečné. A z hlediska radiační ochrany lze říci, že pokud při takové extrémní projekci lékař ochranný límec nepoužil, sice neoptimalizoval expozici, nicméně dávka, kterou štítná žláza obdržela, je nízká a riziko z ní plynoucí je zanedbatelné.
Používání jiných ochranných pomůcek (např. ochranných zástěr) nebo ochranného límce při jiných projekcích je u intraorálního snímkování z hlediska radiační ochrany zbytečné.
U panoramatického snímkování (snímek všech zubů) a u snímkování na zubním výpočetním tomografu (3D snímky) se nesmí používat ochranný límec, protože zasahuje do snímku, který je tím znehodnocen a musí se opakovat, což vede naopak k vyšší radiační zátěži.
A používání jiných ochranných pomůcek (např. ochranných zástěr) je u panoramatického a 3D zubního snímkování z hlediska radiační ochrany zbytečné, protože ušetřená dávka je zcela mizivá, nebo spíše žádná.
Totéž platí u snímkování ramene a krční páteře ? zde přichází v potaz teoreticky pouze ochrana gonád, ale její použití je z hlediska radiační ochrany opět zcela zbytečné.
U snímku paže se může stát, že pozice paže je taková, že přímý svazek může mířit do blízkosti gonád. V takovém případě by se měla ochrana gonád použít. V případě, že přímý svazek ke gonádám nemíří, je ale tato ochrana také zbytečná. Jiné ochranné pomůcky jsou také zbytečné.
Obecně lze konstatovat, že používání ochranných pomůcek pro pacienta při rentgenovém snímkování má z hlediska radiační ochrany smysl pouze, pokud chrání před přímým svazkem ty části jeho těla, které nejsou zobrazovány.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)